Přejít k obsahu

Knihovna v časech koronaviru

Fungování služeb knihovny

Pravidla poskytování služeb Univerzitní knihovny

Všechny dílčí knihovny Univerzitní knihovny jsou otevřeny.

Provozní doba knihoven 

Ve dnech 29. 6. 2020 až 11. 9. 2020 platí letní otevírací doba:

po-pá 9:00 až 14:00.

V pátek 4. září bude knihovna z provozních důvodů uzavřena.

Půjčování 

Půjčování je možné přímou návštěvou volného výběru knihovny.

Při návštěvě knihovny jsou čtenáři povinni dodržovat odstup 2 m, nosit roušku a při vstupu provést dezinfekci rukou připravenou dezinfekcí.

Týmové studovny a individuální studovny (pouze v Knihovně Bory) jsou k dispozici. Návštěvníci jsou povinni dodržovat stejná pravidla jako při návštěvě knihovny.

Vracení

Knihy je možné vrátit přímo v knihovně nebo do biblioboxů. Poplatky z prodlení nejsou účtovány za období od 13.3.-8.6.2020.

Tiskové služby

Fungují bez omezení.

Dobíjení JIS karty 

Funguje bez omezení, přesto je preferováno bezhotovostní dobíjení JIS karty tj.:

(i) převodem z bankovního účtu na účet č. 78887000/2700; uživatel JUK je povinen uvést jako variabilní symbol celé rodné číslo bez lomítka nebo vygenerované číslo z programu Stravování a ubytování Správy kolejí a menz a specifický symbol 7777.

(ii) přes platební terminály - platba je možná pouze platební kartou:

  • - v hale Menzy 4, Univerzitní 12
  • - v hale FEL, Univerzitní (naproti soukromému bufetu)
  • - v hale NTIS, Technická 8, u hlavního vchodu
  • - v hale Menzy 1, Kollárova 19.

V knihovně může být najednou max. 15 osob (vyjma návštěvníků týmových studoven, kteří se do tohoto počtu nezapočítávají), s dodržením odstupu 2 m, pracovníci knihovny budou toto nařízení průběžně regulovat. Čtenáři jsou povinni se řídit případnými dalšími pokyny pracovníků knihovny.

Fungování dalších služeb knihovny

Elektronické informační zdroje 

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova. Díky nabídce a vstřícnosti vydavatelů a poskytovatelů se podařilo v tomto období zajistit po autentizaci vzdálené přístupy do dalších elektronických informačních zdrojů. Denně přibývají nové zdroje - sledovat je můžete na webu v sekci Aktuality.

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost a Copycentrum

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete na webu vydavatelství.

Prodej knih probíhá přes e-shop vydavatelství (https://www.e-shop.zcu.cz/). Prodejna skript na Borech od pondělí 1. června 2020 funguje v běžné otevírací době (po-pá 8.00-11.30 a 12.30-15.00). Máte-li dotaz k objednávkám knih, kontaktujte vydavatelství na mailu objednavky@uk.zcu.cz.

Copycentrum

Copycentrum na Borech od pondělí 1. června 2020 funguje v běžné otevírací době, tj. každý všední den od 7 do 15 hodin (kontakt: tisk@uk.zcu.cz, 377 631 653).

______

Pokud budete cokoliv potřebovat, můžete nás kontaktovat na uvedených mailových adresách nebo telefonicky. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna

Člověk, jaký je: základy individuální psychologie / Alfred Adlern Sportovní talent: komplexní přístup / Michal Vičar Zábavné matematické hádanky / Martin Gardner Izrael a palestinská území

Patička