Přejít k obsahu

Mimořádná opatření od 3.12.2020

Všechny dílčí knihovny Univerzitní knihovny jsou otevřeny.

Provozní doba knihoven:
Pondělí, středa 9:00–18:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00–14:00

Pravidla poskytování služeb Univerzitní knihovny studentům

Půjčování

Půjčování je možné přímou návštěvou volného výběru v knihovně. Student je povinen mít roušku nebo jinou ochranu obličeje, při příchodu si u vstupu vydezinfikovat ruce a dodržovat odstup od ostatních čtenářů 2 m.

Týmové a individuální studovny zatím nejsou k dispozici.

Vracení

Student knihy přednostně vrací do biblioboxů, případně v příslušných dílčích knihovnách.

Poplatky za pozdní vrácení se budou od 5.12.2020 opět standardně účtovat dle Knihovního řádu.

Tiskové služby

Fungují bez omezení.

Elektronické informační zdroje

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete na webu vydavatelství.

Knihy prosím objednávejte přednostně přes e-shop vydavatelství. Publikace Vám rádi zašleme poštou až k Vám domů. Prodejna skript na Borech je od 3.12.2020 otevřena každý všední den v čase 8.00-11.30 a 12.30-15.00.

Copycentrum

Copycentrum je od 3.12.2020 otevřeno každý všední den v čase 8.00-11.00 a 12.00-15.00. Realizaci zakázek ideálně domlouvejte předem e-mailem: tisk@uk.zcu.cz.

______

Prosíme Vás, abyste nás s ohledem na krizový provoz knihovny kontaktovali na uvedených mailech, nikoli telefonicky. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna

Izrael a palestinská území Sportovní talent: komplexní přístup / Michal Vičar Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu / Martin Fried, Štěpán Svačina a kol. To byl můj život?? / Pavel Kohout

Patička