Přejít k obsahu

Knihovna v časech koronaviru

S ohledem na vládou ČR vyhlášený nouzový stav se od pátku 13. března pro veřejnost uzavírá Univerzitní knihovna ZČU a všechny její pobočky (včetně borské prodejny skript a copycentra).

Služby knihovny pro studenty, akademické a vědecké pracovníky fungují dále, i když v omezené míře.

Fungování služeb knihovny

Aktualizace k 25. květnu 2020

Pravidla poskytování služeb Univerzitní knihovny studentům

Univerzitní knihovna v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR zpřístupňuje knihovny za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury.

Všechny dílčí knihovny Univerzitní knihovny jsou otevřeny. Provozní doba knihoven:

Pondělí, středa 9:00–18:00

Úterý, čtvrtek, pátek 9:00–14:00

Půjčování

Student si požadované dokumenty objedná prostřednictvím emailu na adresy jednotlivých dílčích knihoven, vedle identifikace knih (autor, název, signatura) uvede svoje celé jméno a Orion login. Knihovna jej opět mailem vyzve, že jsou knihy připravené a případně dobu převzetí. Student při vstupu do knihovny provede dezinfekci rukou, identifikuje se na snímači svojí JIS kartou a převezme knihy připravené na jeho jméno.  

Vracení

Student knihy přednostně vrací do biblioboxů nebo do krabice připravené v každé knihovně. Knihy budou odečteny z jeho čtenářského konta po třech dnech karantény. V době od 13.3. do odvolání nenabíhají žádné poplatky za pozdní vrácení. Platby za pozdní vrácení do 13.3. lze uhradit převodem na účet, konkrétní údaje (číslo účtu, variabilní znak apod.) Vám na vyžádání sdělí v příslušných dílčích knihovnách.

Tiskové služby

V případě, že to podmínky knihovny dovolují (kopírka je umístěna mimo vlastní prostor knihovny) je možné si půjčit na omezenou dobu i dokumenty určené k prezenčnímu studiu (vysokoškolské kvalifikační práce, publikační činnost) a bezprostředně si je okopírovat. Dokument student vrátí do připravené krabice.

Dobíjení JIS karty

V současných podmínkách je preferováno bezhotovostní dobíjení JIS karty tj.:

(i) převodem z bankovního účtu na účet č. 78887000/2700; uživatel JUK je povinen uvést jako variabilní symbol celé rodné číslo bez lomítka nebo vygenerované číslo z programu Stravování a ubytování Správy kolejí a menz a specifický symbol 7777.

(ii) přes platební terminály - platba je možná pouze platební kartou:

  • - v hale Menzy 4, Univerzitní 12
  • - v hale FEL, Univerzitní (naproti soukromému bufetu)
  • - v hale NTIS, Technická 8, u hlavního vchodu
  • - v hale Menzy 1, Kollárova 19.

V knihovně může být najednou max. 5 osob, s dodržením odstupu 2 m, pracovníci knihovny budou toto nařízení průběžně regulovat a vyzvou případně čtenáře, aby počkal před vchodem.

Fungování služeb knihovny

Půjčování/prodlužování/vracení knih

V době uzavření knihovny jsme pro Vás nastavili automatické prodlužování Vašich výpůjček. Nebudeme Vám v této situaci ani přičítat pokuty za pozdní vrácení knih. K vracení knih je možné využít knihovní biblioboxy.

Za současné situace, kdy je knihovna uzavřena, je vypůjčení tištěných knih pro zaměstnance možné po individuální domluvě. Vyberte si příslušný titul v katalogu knihovny a kontaktujte příslušnou dílčí knihovnu. Pracovníci knihovny s vámi domluví konkrétní možnost předání knih. Od 24. dubna půjčujeme tištěné  knihy i studentům (více informací).

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova. Díky nabídce a vstřícnosti vydavatelů a poskytovatelů se podařilo v tomto období zajistit po autentizaci vzdálené přístupy do dalších elektronických informačních zdrojů. Denně přibývají nové zdroje - sledovat je můžete na webu v sekci Aktuality.

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete na webu vydavatelství.

Prodej knih probíhá přes e-shop vydavatelství (https://www.e-shop.zcu.cz/). Prodejna skript na Borech je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR otevřena od pondělí 27. dubna každý všední den od 9 do 14 hodin. Uzavřeny jsou však prozatím ostatní prodejny a výdejní místa. Objednané knihy Vám kolegové z vydavatelství zašlou poštou přímo až k Vám. Máte-li dotaz k objednávkám knih, kontaktujte vydavatelství na mailu objednavky@uk.zcu.cz.

Copycentrum

Copycentrum na Borech je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR otevřena od pondělí 27. dubna každý všední den od 9 do 14 hodin.

______

Prosíme Vás, abyste nás s ohledem na krizový provoz knihovny kontaktovali na uvedených mailech, nikoli telefonicky. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna

Zábavné matematické hádanky / Martin Gardner To byl můj život?? / Pavel Kohout Poválečná Evropa / Tony Judt Izrael a palestinská území

Patička