Přejít k obsahu

Letní provoz knihovny

Od 1.7. do 12.9. funguje Univerzitní knihovna v letním provozu.

Letní provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9:00–14:00
Středa 10:00–18:00

Ve dnech 5. a 6. července bude knihovna zavřena.

V Pedagogické knihovně na Klatovské nebude po dobu letního provozu otevřena studovna periodik. V Ekonomické knihovně v Chebu bude knihovna fungovat s odpolední pauzou v čase 12:00–12:30 hod.

Mimořádná opatření

Od 24.5.2021 můžete opět využívat knihovny k prezenčnímu studiu. Jsou přístupná studijní místa ve volném výběru, individuální studovny (knihovna Bory), skupinové studovny pouze pro jednoho čtenáře. Dosud není přístupná studovna periodik v Pedagogické knihovně na Klatovské třídě. Pro využití studoven platí pravidla uvedená níže (1 čtenář na 10 m2, dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP2, rozestupy).

Pravidla poskytování služeb Univerzitní knihovny studentům

Půjčování

Čtenáři mohou navštívit knihovnu a sami si vybrat potřebnou literaturu. Počet návštěvníků v knihovně je omezen (1 čtenář na 10 m2), konkrétní informace jsou zveřejněny v každé odborné knihovně.

Vedle toho je stále možné objednat si knihy  formou předběžné objednávky. A to buď  přímo z on-line katalogu (návod objednávání, návod na práci s katalogem) nebo zasláním seznamu na adresu knihovny. Knihovna dá čtenáři zprávu, že jsou knihy připraveny a že si je může přijít vyzvednout. 

Při návštěvě knihovny je student povinen dodržovat všechna hygienická nařízení (dezinfekce rukou, respirátor třídy FFP2, rozestupy).

Výpůjčky jsou v době omezeného provozu knihovny automaticky prodlužovány.

Vracení

Studenti mohou knihy vracet do biblioboxů nebo u výpůjčního pultu v příslušné dílčí knihovně. Po dobu omezeného provozu nenabíhají žádné poplatky za pozdní vrácení. Platby za pozdní vrácení vzniklé před tímto obdobím lze uhradit převodem na účet, konkrétní údaje (číslo účtu, variabilní znak apod.) Vám na vyžádání sdělí v příslušných dílčích knihovnách.

Tiskové služby

Fungují bez omezení. Více informací v sekci Tiskové služby.

Elektronické informační zdroje

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost

Prodejna skript na Borech je od 10. 5. 2021 otevřena v klasické otevírací době:

po-pá 8.00-11.30 a 12.30-15.00

Knihy si můžete rovněž objednat přes e-shop vydavatelství. Publikace Vám rádi zašleme poštou až k Vám domů.

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete na webu vydavatelství.

______

Pokud je to možné, preferujeme komunikaci mailem. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna

Člověk, jaký je: základy individuální psychologie / Alfred Adlern Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu / Martin Fried, Štěpán Svačina a kol. Poválečná Evropa / Tony Judt Obraz šlechtického panství v Čechách 1500-1750 / Robert Šimůnek

Patička