Přejít k obsahu

Mimořádná opatření

Univerzitní knihovna má od úterý 16. 2. 2021 otevřené výdejové okénko s bezkontaktním výdejem.

Pravidla poskytování služeb Univerzitní knihovny studentům

Půjčování

Půjčování probíhá formou předběžné objednávky. Od 1. března je předběžné objednávání knih jednodušší. Už není nutné knihy, o které má čtenář zájem, vypisovat do e-mailu, ale čtenář má možnost objednat si knihy přímo z on-line katalogu (návod objednávání, návod na práci s katalogem). Knihovna se následně se čtenářem domluví na předání objednaných knih v určitém termínu (den, čas) a knihy načte na jeho čtenářské konto. Čtenář si knihy vyzvedne v knihovně v tomto domluveném termínu na určeném viditelném místě. Při návštěvě knihovny je student povinen dodržovat všechna hygienická nařízení (dezinfekce rukou, rouška, rozestupy). Po jeho návštěvě pracovníci knihovny vydezinfikují místo pro výběr knih.

Výpůjčky jsou po dobu uzavření knihovny automaticky prodlužovány.

Volný výběr knih, týmové a individuální studovny nejsou k dispozici.

Provozní doba:
Pondělí, středa 9:00–18:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00–14:00

Vracení

Studenti mohou knihy vracet do biblioboxů. Po dobu uzavření knihovny nenabíhají žádné poplatky za pozdní vrácení. Platby za pozdní vrácení vzniklé před tímto obdobím lze uhradit převodem na účet, konkrétní údaje (číslo účtu, variabilní znak apod.) Vám na vyžádání sdělí v příslušných dílčích knihovnách.

Tiskové služby

Fungují na přístrojích mimo prostor knihovny. Více informací v sekci Tiskové služby.

Elektronické informační zdroje

Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučujeme využívat elektronické informační zdroje (e-knihy, e-články aj.) z pohodlí domova

Nákup knih

Knihy a další dokumenty lze objednávat tradiční cestou prostřednictvím Magionu. O vývoji objednávky, případně možnosti vyzvednutí rezervované knihy vás budou informovat pracovníci knihovny mailem. Bližší informace o nákupu knih naleznete na webu v sekci Nákup knih.

Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby

Služby běží bez omezení, kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekcích Meziknihovní výpůjční služba a Rešeršní služby.

Konzultační služby

Knihovna poskytuje konzultační služby (k problematice citací, využívání elektronických informačních zdrojů, psaní závěrečné práce, apod.) akademickým pracovníkům i studentům. Kontaktujte pracovníky knihovny na mailových adresách uvedených na webu v sekci Konzultační hodiny.

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti probíhá bez omezení. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou. Bližší informace o evidenci publikační činnosti naleznete na webu v sekci Publikační činnost.

Vydavatelská činnost

Ohledně žádostí o přidělení ISBN, vydání publikací, recenzního řízení, přidělení DOI apod. prosím kontaktujte kolegy z vydavatelství (vydavatel@uk.zcu.cz). Bližší informace o nabízených službách naleznete na webu vydavatelství.

Knihy prosím objednávejte přes e-shop vydavatelství. Publikace Vám rádi zašleme poštou až k Vám domů. Prodejny jsou s ohledem na aktuální vládní opatření uzavřeny.

Copycentrum

Copycentrum na Borech ukončilo k 31.12.2020 provoz.

______

Prosíme Vás, abyste nás s ohledem na krizový provoz knihovny kontaktovali na uvedených mailech, nikoli telefonicky. V případě, že si nebudete jisti, na koho se obrátit, použijte mailovou adresu knihovna@uk.zcu.cz.

Vaše knihovna

Konec Evropy / James Kirchick Zábavné matematické hádanky / Martin Gardner Člověk, jaký je: základy individuální psychologie / Alfred Adlern Izrael a palestinská území

Patička