Přejít k obsahu

Práva a povinnosti zaměstnance

  • Zaměstnanec se stane čtenářem Univerzitní knihovny po zaregistrování jeho JIS karty.
  • JIS karta je nepřenosná a zaměstnanec se jí prokazuje při každém vstupu do prostor Univerzitní knihovny (UK).
  • V případě, že zaměstnanec přestává využívat služeb UK (ukončení pracovního poměru nebo jiné důvody), je povinen vrátit vypůjčené dokumenty a vyrovnat případné finanční závazky. UK mu o tom na požádání vystaví potvrzení.
  • Zaměstnanec je povinen dodržovat Knihovní řád Univerzitní knihovny ZČU.
  • Práva a povinnosti zaměstnance jsou uvedena v Knihovním řádu Univerzitní knihovny ZČU.

Patička