Aktuality knihovny ZČU http://knihovna.zcu.cz/ Elektronické články a knihy dostupné od Vás z domova (aktualizováno) http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ4.html <p>Za současné situace, kdy je knihovna uzavřena, doporučujeme využívat vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům.</p> <p>Ty jsou dostupné prostřednictvím:</p> <ul> <li><a href="/elektronicke-informacni-zdroje/">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/</a></li> </ul> <p>Pro vyhledávání <strong>odborných článků</strong> z&nbsp;databází zvolte „elektronické zdroje podle typu“. Po výběru požadované plnotextové databáze dle oboru je k&nbsp;dispozici odkaz pro vzdálený přístup. Přihlašujete se univerzitním Orion kontem.</p> <p><strong>Pro vzdálený přístup k&nbsp;odborným e-knihám</strong> využijte odkazů dostupných zde:</p> <ul> <li><a href="/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihy.html">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihy.html</a></li> <li><a href="/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihyCZE.html">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihyCZE.html</a></li> </ul> <p>Možná se Vám bude hodit znát<strong> citační normu</strong>. Ta je<strong> </strong>s&nbsp;výkladem i příklady dostupná zde:</p> <ul> <li><a href="https://sites.google.com/site/novaiso690/" target="_blank">https://sites.google.com/site/novaiso690/</a></li> </ul> <h2>Vybíráme zajímavé tipy</h2> <p>Vybíráme (a pravidelně aktualizuje) tipy na dostupné elektronické informační zdroje, které Vám usnadní studium z domova!</p> <h3>E-knihy nakladatelství Grada</h3> <div class="news_perex"> <p class="moz-quote-pre">Nakladatelství Grada otevřelo pro naši univerzitu přístup ke všem titulům e-knih <strong><a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ10.html">na portálu BOOKPORT</a></strong>. Přístup do služby BOOKPORT<strong> s více než 5 200 tituly</strong> v českém jazyce potrvá do konce dubna.</p> </div> <h3>Flexibooks</h3> <p>Speciálně upozorňujeme na dostupné tituly odborných knih z portálu <a href="/news/index.html?file=/news/2020/Flexibooks.html"><strong>Flexibooks</strong></a>. S ohledem na situaci jsme pro Vás rozšířili nabídku dostupných titulů.</p> <h3>E-knihy od vydavatelství ProQuest</h3> <div class="news_perex"> <p class="moz-cite-prefix">Do 2. června je zajištěn vzdálený přístup do celé <strong><a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ13.html">kolekce e-knih od vydavatelství ProQuest</a></strong>.</p> </div> <h3>E-učebnice a e-knihy vydavatelství Elsevier</h3> <div class="news_perex">Vydavatelství Elsevier zpřístupnilo na platformě ScienceDirect do 20. května všechny svoje <strong><a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ9.html">elektronické učebnice a více než 5000 titulů e-knih</a></strong>.</div> <h3>E-knihy Oxford Scholarship online</h3> <div class="news_perex"> <p>Do konce dubna můžete využívat vzdálený přístup od Vás z domova k <strong><a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ11.html">on-line monografiím Oxford Scholarship online</a></strong>.</p> </div> <h3>E-učebnice Springer a E-knihy Harvard Business Review</h3> <div class="news_perex"> <p>V souvislosti s aktuální situací sdílíme další tip na dostupné <a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ15.html"><strong>e-učebnice Springer a e-knihy Harvard Business Review</strong></a>, díky kterých můžete studovat v pohodlí domova.</p> </div> <h3>Databáze JSTOR</h3> <div class="news_perex"> <p>Máme dobrou zprávu! Do 30. června 2020 je rozšířen přístup do všech kolekcí databáze JSTOR. Vyzkoušejte <a moz-do-not-send="true" href="https://shibbolethsp.jstor.org/start?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&amp;site=jstor&amp;dest=%2F" target="_blank">vzdálený přístup k databázi JSTOR</a> od Vás z domova.</p> </div> <h3>Hudební databáze</h3> <div class="news_perex"> <div class="news_perex"> <p class="moz-quote-pre">Dočasně je otevřen<a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ14.html"><strong> vzdálený přístup do hudebních databází</strong></a> RILM Music Encyclopedia, RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals a RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text.</p> </div> </div> <h3>Vzdělávací videa JoVe Science Education</h3> <p>Získali jsme pro Vás rovněž přístup ke <strong>vzdělávacím videím <a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ5.html">JoVe Science Education</a></strong>.</p> <h3>Právnické databáze ASPI a CODEXIS</h3> <p>Studenti Fakulty právnické mohou nově využít vzdáleného přístupu k <strong><a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ6.html">databázím ASPI a CODEXIS</a></strong>, které nabízejí elektronické publikace a články zabývající se nejen právní problematikou.</p> <div class="news_perex"> <h3>E-learningové kurzy IEEE/IET</h3> <div class="news_perex"> <p class="moz-quote-pre">Do 30. června 2020 je pro studenty a zaměstnance ZČU aktivován přístup do <strong><a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ12.html" target="_blank">e-learningových kurzů v databázi IEEE/IET</a></strong>.</p> </div> <h3>Kramerius - online přístup k&nbsp;fondům Národní knihovny</h3> <p>Zaujmout by Vás mohla i <a href="/news/index.html?file=/news/2020/NK_e-knihy.html"><strong>snaha Národní knihovny o zpřístupnění e-knih</strong></a>. Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohou od úterý 17.3. využívat dočasný online přístup k&nbsp;fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol.</p> </div> <h3>Databáze časopisů Cairn.info</h3> <p>Do 19. 5. 2020 jsme pro Vás získali přístup ke kolekci online časopisů ve francouzštině. Jedná se o <strong><a href="/news/index.html?file=/news/2020/EIZ7.html">databázi časopisů Cairn.info</a></strong>.&nbsp;</p> <h3 class="moz-quote-pre">E-knihy na platformě Ebscohost</h3> <p class="moz-quote-pre">Obdobně, jako řada dalších vydavatelů a poskytovatelů, zareagovala na současnou situaci i společnost Ebsco. Do 30. června 2020 je ke všem našim zakoupeným a dostupným titulům e-knih na <strong><a href="http://search.ebscohost.com/" target="_blank">platformě Ebscohost</a></strong> rozšířen přístup na neomezený počet simultánních přístupů.</p> <h3>Webový průvodce <span class="_5afx"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">KnihovnyPROTIviru</span></span></h3> <p>V reakci na velkou poptávku po elektronických zdrojích dostupných na dálku vznikl webový průvodce <span class="_5afx"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">KnihovnyPROTIviru</span></span>, který chce lidem usnadnit hledání i výběr elektronických dokumentů. Průvodce je dostupný z adresy: <strong><a href="https://protiviru.knihovny.cz/" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async">https://protiviru.knihovny.cz</a></strong>.</p> Tue, 07 Apr 2020 08:46:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ4.html 2020-04-07T08:46:00Z E-učebnice Springer a E-knihy Harvard Business Review http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ15.html <p>V souvislosti s aktuální situací sdílíme další tip na dostupné e-učebnice Springer a e-knihy Harvard Business Review, díky kterých můžete studovat v pohodlí domova.</p> <p>Do konce května je otevřen vzdálený přístup ke kolekci e-knih <strong>Harvard Business Review</strong> na platformě Ebscohost:</p> <p><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&amp;custid=s7221464" target="_blank">http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&amp;custid=s7221464</a></p> <p><strong>Springer Nature</strong> zase do konce července zpřístupnil pro podporu vysokoškolských institucí po celém světě zcela zdarma klíčové učebnice z nejrůznějších oborů:</p> <p><a href="https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/industry-news-initiatives/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-by-coronaviru/17855960" target="_blank">https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/industry-news-initiatives/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-by-coronaviru/17855960</a></p> <p>V Excel souboru jsou uvedeny u konkrétních titulů URL adresy pro přístup.</p> <p>Vaše knihovna</p> Tue, 07 Apr 2020 08:38:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ15.html 2020-04-07T08:38:00Z Hudební databáze http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ14.html <p class="moz-quote-pre">Dočasně je otevřen přístup do hudebních databází RILM Music Encyclopedia, RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals a RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text.</p> <h3>RILM Music Encyclopedia</h3> <p>RILM Music Encyclopedias je unikátní plnotextová kolekce historických i současných encyklopedií. Poskytuje přístup k obsahu v klíčových jazycích muzikologického výzkumu jako je angličtina, němčina, francouzština, italština, dánština a řečtina. Jedná se o první komplexní kolekci s encyklopedickým obsahem pokrývajícím nejdůležitější obory, pole a témata historické muzikologie a etnomuzikologie. Soustředí se na specifická témata od populární hudby, opery, blues a gospelu přes hudební nástroje až po nahrávky či hudební skladatelky.</p> <p>Vzdálený přístup: <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&amp;custid=s7221464" target="_blank">http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&amp;custid=s7221464</a> (nutné přihlášení Orion kontem)</p> <p>Přístup je otevřen do 31. května.</p> <h3>RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals</h3> <p>Kolekce&nbsp;RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals zahrnuje stovku plnotextových hudebních periodik z poloviny 18. a 20. století. Další hudební časopisy a noviny z Evropy a Severní Ameriky jsou postupně doplňovány. Díky kompletní digitalizaci mají výzkumníci přístup k původnímu zdroji, včetně dobové reklamy.</p> <p>Vzdálený přístup: <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&amp;custid=s7221464" target="_blank">http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&amp;custid=s7221464</a> (nutné přihlášení Orion kontem)</p> <p>Přístup je otevřen do 8. května.</p> <h3>RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text</h3> <p>Databáze obsahuje plné texty hudebních periodik a dalších původních zdrojů informací z období mezi rokem 1760 a 1966. Disponuje původním obsahem, který jinde nenajdete.</p> <p>Vzdálený přístup: <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&amp;custid=s7221464" target="_blank">http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&amp;custid=s7221464</a> (nutné přihlášení Orion kontem)</p> <p>Přístup je otevřen do 8. května.</p> <p>Vaše knihovna</p> Tue, 07 Apr 2020 04:12:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ14.html 2020-04-07T04:12:00Z E-knihy od vydavatelství ProQuest http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ13.html <p class="moz-cite-prefix">Do 2. června je zajištěn vzdálený přístup do celé kolekce e-knih od vydavatelství ProQuest.</p> <p class="moz-cite-prefix">Elektronické knihy ze širokého spektra vědních oborů od předních i menších vydavatelů jsou dostupné v komfortním uživatelském prostředí na adrese:</p> <p class="moz-cite-prefix"><a href="https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/home.action" target="_blank">https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/home.action</a> (nutné přihlášení Orion kontem)</p> <p class="moz-cite-prefix">Vaše knihovna</p> Fri, 03 Apr 2020 07:08:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ13.html 2020-04-03T07:08:00Z E-learningové kurzy IEEE/IET http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ12.html <p class="moz-quote-pre">Do 30. června 2020 je pro studenty a zaměstnance ZČU aktivován přístup do e-learningových kurzů v databázi IEEE/IET.</p> <p class="moz-quote-pre">Ke kurzům je možný vzdálený přístup z následující adresy (nutné přihlášení Orion kontem):</p> <p class="moz-quote-pre"><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://ieeexplore.ieee.org/servlet/wayf.jsp?entityId=https://shib.zcu.cz/idp/shibboleth&amp;url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2FXplore%2Fhome.jsp" target="_blank">http://ieeexplore.ieee.org/servlet/wayf.jsp?entityId=https://shib.zcu.cz/idp/shibboleth&amp;url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2FXplore%2Fhome.jsp</a></p> <p class="moz-quote-pre">Po přihlášení zvolte v horním menu možnost "Browse" a "Courses".</p> <p class="moz-quote-pre">Připomínáme, že vedle e-learningových kurzů můžete využívat i další obsah databáze IEEE/IET, který máme zakoupený v rámci licence (tj. např. sborníky z konferencí, časopisy, standardy aj.).</p> <p class="moz-quote-pre">Vaše knihovna</p> Wed, 01 Apr 2020 09:36:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ12.html 2020-04-01T09:36:00Z E-knihy Oxford Scholarship online http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ11.html <p>Do konce dubna můžete využívat vzdálený přístup od Vás z domova k on-line monografiím Oxford Scholarship online!</p> <p>Naleznete zde tituly z oborů ekonomie, právo, filozofie, historie, sociologie, jazykověda, literatura, biologie, zdravotnictví nebo psychologie.</p> <p>Přihlášení:</p> <p><strong><a href="https://www.oxfordscholarship.com/" target="_blank">https://www.oxfordscholarship.com/</a></strong></p> <p>(Sign in via your Institution &gt; Filter: University of West Bohemia &gt; Orion konto)</p> <p>Vaše knihovna</p> <p></p> Mon, 30 Mar 2020 10:40:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ11.html 2020-03-30T10:40:00Z E-knihy nakladatelství Grada http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ10.html <p class="moz-quote-pre">Nakladatelství Grada otevřelo pro naši univerzitu přístup ke všem titulům e-knih na portálu BOOKPORT.</p> <p class="moz-quote-pre">Neomezený bezplatný přístup do služby BOOKPORT <strong>s více než 5 200 tituly</strong> v českém jazyce od více než desítky českých nakladatelů potrvá <strong>do konce dubna</strong>.</p> <p class="moz-quote-pre">Naleznete zde tituly od nakladatelství GRADA, Portál, Galén, Nakladatelství Jota a dalších.</p> <p>Knihy je možné číst on-line v prohlížeči, ale především off-line v mobilních aplikacích pro Android a iOS (max. na 3 zařízeních). V&nbsp;aplikaci je možné mít současně až 6 titulů stažených ke čtení off-line. Tituly lze kdykoliv odstranit a nahradit jinými.</p> <p>Stažené knihy pro off-line může mít uživatel v knihovně bez omezení, respektive do konce platnosti přístupu.</p> <p class="moz-quote-pre">Přihlaste se na portál BOOKPORT zde:</p> <p class="moz-quote-pre"><strong><a href="https://www.bookport.cz/Account/Login/" target="_blank">https://www.bookport.cz/Account/Login/</a></strong></p> <p class="moz-quote-pre">Postup přihlášení:</p> <ul> <li>přihlásit se prostřednictvím eduID.cz;</li> <li>zvolit Západočeská univerzita;</li> <li>zadat ORION konto;</li> <li>po úspěšném přihlášení v pravém horním rohu uvidíte své jméno a uživatelský profil a zároveň oranžovou notifikaci, že váš účet byl přiřazen k předplatnému.</li> </ul> <p>O službě - <a href="https://www.bookport.cz/o-sluzbe/" moz-do-not-send="true" target="_blank">https://www.bookport.cz/o-sluzbe/</a><br /> Stručná nápověda - <a href="https://www.bookport.cz/faq/" moz-do-not-send="true" target="_blank">https://www.bookport.cz/faq/</a></p> <p>Vaše knihovna</p> Thu, 26 Mar 2020 18:57:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ10.html 2020-03-26T18:57:00Z Učebnice vydavatelství Elsevier http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ9.html <p>Vydavatelství Elsevier zpřístupnilo na platformě ScienceDirect do 20. května všechny svoje elektronické učebnice a více než 5000 titulů e-knih.</p> <p class="moz-quote-pre"><a href="/export/sites/knihovna/news/data/Elsevier_textbooks_2020.xlsx">Seznam učebnice k nahlédnutí</a>.</p> <p class="moz-quote-pre">Přístup k učebnicím od Vás z domova je možný z adresy: <a href="https://auth.elsevier.com/ShibAuth/institutionLogin?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&amp;appReturnURL=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fuser%2Frouter%2Fshib%3FtargetURL%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2F" target="_blank">https://auth.elsevier.com/ShibAuth/institutionLogin?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&amp;appReturnURL=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fuser%2Frouter%2Fshib%3FtargetURL%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2F</a></p> <p class="moz-quote-pre">Vaše knihovna</p> Thu, 26 Mar 2020 06:37:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ9.html 2020-03-26T06:37:00Z Databáze JSTOR http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ8.html <p>Máme dobrou zprávu! Do 30. června 2020 je rozšířen přístup do všech kolekcí databáze JSTOR.</p> <p>Vyzkoušejte <a moz-do-not-send="true" href="https://shibbolethsp.jstor.org/start?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&amp;site=jstor&amp;dest=%2F" target="_blank">vzdálený přístup k databázi JSTOR</a> od Vás z domova.</p> <p>JSTOR je digitální knihovna pro vědce, pedagogy a studenty a poskytuje přístup do kolekcí základních vědeckých časopisů v humanitních, společenských a přírodních vědách. Uživatelé mohou prohledávat plné texty, názvy, autorské údaje a abstrakty nebo procházet časopisy podle názvů a oborů.</p> Tue, 24 Mar 2020 06:29:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ8.html 2020-03-24T06:29:00Z Databáze časopisů Cairn.info http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ7.html <p class="moz-quote-pre">Do 19. 5. 2020 jsme pro Vás získali přístup ke kolekci online časopisů ve francouzštině. Jedná se o databázi časopisů Cairn.info.&nbsp;</p> <p>Cairn.info je multioborová fulltextová databáze e-časopisů. Zpřístupňuje tituly francouzských, belgických a švýcarských vydavatelství, jakou jsou Presses Universitaires de France, Armand Colin, Lavoisier, Gallimard, Le Seuil, La Documentation française, Vrin, Le Cerf, Editions de l’EHESS, ENS, EDP, ESKA, Klincksieck a Les Belles Lettres.</p> <p class="moz-quote-pre">Přístup je z adresy <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.cairn.info/acces_hors.php" target="_blank">https://www.cairn.info/acces_hors.php</a><br />Poté vyberte zemi "République Tchèque", zadejte University of West Bohemia a klikněte na "accès distant".</p> <p class="moz-quote-pre">Vaše knihovna</p> Mon, 23 Mar 2020 05:17:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ7.html 2020-03-23T05:17:00Z