Aktuality knihovny ZČU http://knihovna.zcu.cz/ E-časopisy Nature http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ1.html <p style="text-align: left;">Časopis Nature je jedním z&nbsp;nejprestižnějších a&nbsp;nejcitovanějších vědeckých časopisů světa. Vedle populárního časopisu Nature pro Vás zpřístupňujeme další 3 tituly zaměřené na různé oblasti přírodních věd. Nově se jedná o Nature Physics a Nature Photonics.</p> <h4>Časopis Nature</h4> <p>info: <a href="/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=560">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=560</a></p> <h4>Časopis Nature Materials</h4> <p>info: <a class="moz-txt-link-freetext" href="/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=562">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=562</a></p> <h4>Nature Physics</h4> <p>info: <a class="moz-txt-link-freetext" href="/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=586">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=586</a></p> <h4>Nature Photonics</h4> <p>info: <a class="moz-txt-link-freetext" href="/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=587">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=587</a></p> <p>Dejte nám vědět, jak jste s časopisy spokojeni (<a href="mailto:knihovna@uk.zcu.cz">knihovna@uk.zcu.cz</a>).</p> <p>Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro Vás k dispozici, najdete v sekci "<a href="/elektronicke-informacni-zdroje/index.html">Elektronické informační zdroje</a>" zde na webu.</p> <p>Vaše knihovna</p> Thu, 21 Jan 2021 07:28:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ1.html 2021-01-21T07:28:00Z Webinář na téma Open Research http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ27.html <p>9. prosince Vás zveme na webinář věnovaný tématu Open Research.</p> <p style="text-align: justify;">Webinář na téma Open Research, který pořádá vydavatelství Taylor and Francis, proběhne <strong>ve středu 9. prosince od 10.00 cca do 11 hodin</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Registrace: <a href="https://go.taylorandfrancis.com/l/111042/2020-12-02/6r4q8s" target="_blank">https://go.taylorandfrancis.com/l/111042/2020-12-02/6r4q8s</a></p> <p style="text-align: justify;">Webinář proběhne v anglickém jazyce. Program webináře:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">An overview of open research at Taylor &amp; Francis - including open access, data sharing and other open research initiatives</li> <li style="text-align: justify;">The open access publishing landscape</li> <li style="text-align: justify;">The Taylor &amp; Francis Research Dashboard - a tool to increase visibility of your institutional research output</li> <li style="text-align: justify;">F1000Research - an innovative open research publishing platform, and it’s unique publishing model</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Vaše knihovna</p> Tue, 08 Dec 2020 10:14:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ27.html 2020-12-08T10:14:00Z Národní digitální knihovna http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ25.html <p>SKVĚLÁ ZPRÁVA! Došlo k prodloužení licence na provoz Národní digitální knihovny! Digitální knihovnu budete moci využívat za stávajících podmínek do konce ledna příštího roku.</p> <p>Národní knihovna ČR s ohledem na aktuální dění zpřístupňuje studentům vyšších odborných a vysokých škol, pedagogům a výzkumným pracovníkům kompletní digitální fondy<strong></strong>.</p> <p>Děje se tak na základě dohody Národní knihovny se spolkem DILIA, OOA-S a také se souhlasem Svazu českých knihkupců a nakladatelů.</p> <p>Přístup: <a href="https://ndk.cz/" target="_blank"><strong>https://ndk.cz/</strong></a> <br />Přihlásit &gt; Přihlásit knihovním účtem / edu.ID (+ souhlas s podmínkami použití) &gt; Výběr "Západočeská univerzita" &gt; Přihlášení Orion kontem</p> <p>Dokumenty jsou dostupné pro online čtení, nelze tisknout či kopírovat.</p> Wed, 02 Dec 2020 06:50:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ25.html 2020-12-02T06:50:00Z Databáze JSTOR a Artstor Digital Library http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ26.html <p>S ohledem na aktuální situaci došlo k&nbsp;prodloužení přístupu do rozšířeného obsahu databází JSTOR a&nbsp;Artstor Digital Library. Přístup byl prodloužen do 30.&nbsp;června 2021.</p> <h3>JSTOR (Journal Storage)</h3> <p>JSTOR představuje špičkovou on-line databázi digitalizovaných plných textů z více než 2000 vědeckých časopisů jak z oblasti humanitních a společenských věd tak z oblasti přírodních věd (antropologie, ekologie, ekonomika, filosofie, finance, historie, literatura, matematika, politické vědy, sociologie, muzikologie, filmová věda, statistika, vzdělávání a další).</p> <p>Přečtěte si <a href="https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-collections/?utm_term=journal%20and%20primary%20source%20collections&amp;utm_campaign=eml_j_expanded_access_3_04_2020&amp;utm_content=email&amp;utm_source=Act-On+Software&amp;utm_medium=email" target="_blank">bližší informace</a> o prodloužení přístupu.</p> <p>Vzdálený přístup od Vás z domova je možný z adresy:<br /><a href="https://shibbolethsp.jstor.org/start?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&amp;site=jstor&amp;dest=%2F" target="_blank">https://shibbolethsp.jstor.org/start?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&amp;site=jstor&amp;dest=%2F</a></p> <h3 class="moz-cite-prefix">Artstor Digital Library</h3> <p class="moz-cite-prefix">Digitální knihovna Artstor je zaměřena na oblast umění. Poskytuje přístup k více než 2,4 milionům kvalitních obrázků, videí a dokumentů pro výuku a výzkum, všechna práva jsou vyhrazena pro vzdělávací účely.</p> <p class="moz-cite-prefix">Informace o přístupu: <a class="moz-txt-link-freetext" href="/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=580" target="_blank">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=580</a></p> <p class="moz-cite-prefix">Vaše knihovna</p> Mon, 23 Nov 2020 08:27:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ26.html 2020-11-23T08:27:00Z Elektronické články a knihy dostupné od Vás z domova (aktualizováno) http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ4.html <p>Za současné situace, kdy byla znovuzavedena distanční výuka, doporučujeme využívat vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům.</p> <p>Ty jsou dostupné prostřednictvím:</p> <ul> <li><a href="/elektronicke-informacni-zdroje/">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/</a></li> </ul> <p>Pro vyhledávání <strong>odborných článků</strong> z&nbsp;databází zvolte „elektronické zdroje podle typu“. Po výběru požadované plnotextové databáze dle oboru je k&nbsp;dispozici odkaz pro vzdálený přístup. Přihlašujete se univerzitním Orion kontem.</p> <p><strong>Pro vzdálený přístup k&nbsp;odborným e-knihám</strong> využijte odkazů dostupných zde:</p> <ul> <li><a href="/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihy.html">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihy.html</a></li> <li><a href="/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihyCZE.html">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihyCZE.html</a></li> </ul> <p>Možná se Vám bude hodit znát<strong> citační normu</strong>. Ta je<strong> </strong>s&nbsp;výkladem i příklady dostupná zde:</p> <ul> <li><a href="https://sites.google.com/site/novaiso690/" target="_blank">https://sites.google.com/site/novaiso690/</a></li> </ul> <h3>Národní digitální knihovna</h3> <p>Národní knihovna ČR v reakci na uzavření knihoven opět zpřístupňuje studentům vyšších odborných a vysokých škol, pedagogům a výzkumným pracovníkům kompletní digitální fondy<strong></strong>. Stalo se tak na základě dohody Národní knihovny se spolkem DILIA, OOA-S a také se souhlasem Svazu českých knihkupců a nakladatelů.</p> <p>Přístup: <a href="https://ndk.cz/" target="_blank"><strong>https://ndk.cz/</strong></a> <br />Přihlásit &gt; Přihlásit knihovním účtem / edu.ID (+ souhlas s podmínkami použití) &gt; Výběr "Západočeská univerzita" &gt; Přihlášení Orion kontem</p> <p>Dokumenty jsou dostupné pro online čtení, nelze tisknout či kopírovat.</p> Tue, 03 Nov 2020 06:30:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ4.html 2020-11-03T06:30:00Z Nástroj pro korekci odborných textů v angličtině http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ23.html <p>Do 10. 11 jsme prodloužili možnost otestovat nástroj Writefull, který byl speciálně navržen pro korekci odborných textů v&nbsp;angličtině.</p> <p>Publikační aktivita je zásadním kritériem pro hodnocení vědy a správné použití angličtiny je – vedle odborného obsahu – základním předpokladem úspěšného publikování. Za tímto účelem nabízíme možnost otestovat nástroj <strong>Writefull</strong>, který byl speciálně navržen <strong>pro korekci odborných textů v angličtině</strong>. Od jiných obdobných nástrojů se liší tím, že používá jazykové modely založené na umělé inteligenci (AI) a průběžně se <strong>„učí“ z textů milionů publikovaných odborných článků</strong>. Writefull koriguje gramatiku, použití odborné terminologie, interpunkci, pravopis a stylistiku.</p> <p>Více informací o Writefull naleznete na stránce <a href="https://www.aip.cz/produkty/3398-writefull/" target="_blank">https://www.aip.cz/produkty/3398-writefull/</a>.&nbsp;</p> <p>Nástroj můžete vyzkoušet <strong>do 10. 11. 2020</strong>.</p> <h3>Webinář Writefull</h3> <p><strong>1. října</strong> proběhl <strong>webinář Writefull</strong>, kde Vám byl nástroj představen. Pokud jste webinář nestihli, je možné zhlédnout <strong><a href="https://bit.ly/34jg0nS" target="_blank">jeho&nbsp;záznam</a></strong>.</p> <h3>Přihlášení do systému Writefull</h3> <p>K&nbsp;přihlášení do "Writefull for Word" (<a href="/export/sites/knihovna/news/data/Writefull-for-Word-User-Guide.pdf">manuál</a>) po instalaci doplňku je třeba použít institucionální emailovou adresu z domény <strong>zcu.cz</strong> nebo jejích subdomén.</p> <p>Přístup k&nbsp;Writefull Revise a Writefull Cite je v rámci zkušebního přístupu bez ověřování IP adres či emailové adresy (viz <a href="/export/sites/knihovna/news/data/ZCU-Institutional-Trial-Welcome-Pack.pdf">podrobnosti o domluveném zkušebním přístupu</a>).&nbsp;</p> <p><strong>Writefull Revise</strong>: <a href="https://revise-zcu-cz.writefull.ai/" target="_blank">https://revise-zcu-cz.writefull.ai/</a></p> <p><strong>Writefull Cite</strong>: <a href="https://cite-zcu-cz.writefull.ai/" target="_blank">https://cite-zcu-cz.writefull.ai/</a></p> <p></p> <p>Dejte nám vědět, jak jste s nástrojem spokojeni (<a href="mailto:knihovna@uk.zcu.cz">knihovna@uk.zcu.cz</a>).</p> <p>Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro Vás k dispozici, najdete v sekci "<a href="/elektronicke-informacni-zdroje/index.html">Elektronické informační zdroje</a>" zde na webu.</p> <p>Vaše knihovna</p> <p><strong></strong></p> Tue, 20 Oct 2020 04:26:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ23.html 2020-10-20T04:26:00Z Vyzkoušejte nové elektronické zdroje http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ24.html <p>Na říjen a listopad jsme pro Vás domluvili zkušební přístup k celé řadě nových elektronických knih, časopisů a&nbsp;článků!</p> <h3>SPIE: e-časopisy z oblasti optiky a fotoniky</h3> <p>SPIE Digital Library je největší kolekcí aplikovaného výzkumu týkajícího se optiky a fotoniky. Kolekce obsahuje více než 520 000 článků!</p> <p>Přístup: <a href="https://www.spiedigitallibrary.org/" target="_blank">https://www.spiedigitallibrary.org/</a></p> <h3>E-knihy na platformě MIT Press Direct</h3> <p>Jedná se o kolekci zhruba 3 000 elektronických knih pro technické a společenskovědní obory. Hlavní obory zahrnují umění a architekturu, biomedicínské vědy, obchod a finance, IT vědu, kognitivní vědy, design, vzdělávání, environmentální vědy, teorii her, humanitní vědy, informační vědy, lingvistiku, neurovědu, nová média, filosofii a společenské vědy.</p> <p>Přístup: <a href="https://direct.mit.edu/books" target="_blank">https://direct.mit.edu/books</a></p> <h3>E-časopis Science Robotics</h3> <p>Časopis Science Robotics vydává nakladatelství American Association for the Advancement of Science a patří do rodiny jednoho z nejprestižnějšího časopisu Science. Zaměřuje se převážně na oblast robotiky a příbuzných témat. Bude dostupný až do konce roku 2020.</p> <p>Přístup: <a href="https://robotics.sciencemag.org/" target="_blank">https://robotics.sciencemag.org/</a></p> <p>Dejte nám vědět, jak jste s databázemi spokojeni (<a href="mailto:knihovna@uk.zcu.cz">knihovna@uk.zcu.cz</a>).</p> <p>Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro Vás k dispozici, najdete v sekci "<a href="/elektronicke-informacni-zdroje/index.html">Elektronické informační zdroje</a>" zde na webu.</p> <p>Vaše knihovna</p> Tue, 06 Oct 2020 06:38:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/EIZ24.html 2020-10-06T06:38:00Z Open Access Week 2020 http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/OAweek.html <p style="text-align: left;">Ve dnech 19.-25. října se knihovna zahalí do oranžové. Jako každý rok na Vás čeká <strong>Open Access Week</strong>!</p> <p style="text-align: left;">Open Access Week je mezinárodní propagační akce zaměřená na podporu <a href="/open-access/OpenAccess.html"><strong>open access</strong></a> k&nbsp;výsledkům vědy a výzkumu. Koná se každoročně vždy v&nbsp;jednom z&nbsp;posledních říjnových týdnů.&nbsp; V knihovně Vás přivítají kolegové a kolegyně v oranžových tričkách (barvě otevřeného přístupu), kterých se budete moci zeptat na vše, co vás o otevřeném přístupu zajímá.</p> <p style="text-align: left;">A hlavně - připravili jsme pro Vás on-line konzultace, kde Vám rádi zodpovíme otázky, které Vás v souvislosti s otevřeným přístupem zajímají.</p> <p style="text-align: left;">Termíny on-line konzultací:</p> <ul> <li>úterý 20. října 2020 od 10:00 do 11:00</li> <li>středa 21. října 2020 od 10:00 do 11:00 a od 14:00 do 15:00</li> <li>čtvrtek 22. října 2020 od 14:00 do 15:00</li> </ul> <p>Registrujte se na e-mailu <a href="mailto:pourova@uk.zcu.cz">pourova@uk.zcu.cz</a>.</p> <p>Vaše knihovna</p> <p><img alt="OA2020_letak" src="/export/sites/knihovna/obrazky/OA2020_letak.png" /></p> Thu, 01 Oct 2020 04:46:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/OAweek.html 2020-10-01T04:46:00Z Virtuální prohlídka knihoven http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/prohlidky.html <p>Ještě jste u nás nebyli? Nově máte možnost prohlédnout si Univerzitní knihovnu z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku knihoven!</p> <div class="paragraph"> <ul> <li><a href="https://my.matterport.com/show/?m=Hc5gYhGAgsa&amp;hl=1" target="_blank">virtuální prohlídka</a> Knihovny Bory</li> <li><a href="https://my.matterport.com/show/?m=La3o2KgeN31&amp;hl=1" target="_blank">virtuální prohlídka</a> Filozofické a právnické knihovny</li> <li><a href="https://my.matterport.com/show/?m=nMu8XEnMULE&amp;hl=1" target="_blank">virtuální prohlídka</a> Knihovny zdravotnických studií</li> <li><a href="https://my.matterport.com/show/?m=T6uBnUcwwwM&amp;hl=1" target="_blank">virtuální prohlídka</a> Ekonomické knihovny v Chebu</li> </ul> <p>Vaše knihovna</p> </div> Wed, 30 Sep 2020 10:45:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/prohlidky.html 2020-09-30T10:45:00Z Noc literatury 2020 v Plzni http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/NocLiteratury.html <p>Západočeská univerzita se letos zapojí do Noci literatury 2020 v Plzni. A co Vás čeká? Sedm míst, sedm osobností a sedm knih. Noc literatury nabídne netradiční čtení, v nezvyklém čase, na neobvyklých místech.</p> <p>Na netradiční literární zážitek si vyhraďte podvečerní a večerní hodiny <strong>ve s</strong><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto"><strong>tředu 7. října</strong> <strong>2020</strong>.</span></p> <p>Letošní rok zavítá Noc literatury na jindy nepřístupnou půdu SVK PK, do Staré synagogy, číst se bude i v Mastných krámech a v divadelních dílnách DJKT. Návštěvníky přivítá také Knihovna města Plzně, Národopisné muzeum Plzeňska a otevřou se i prostory pod děkanátem Západočeské univerzity.</p> <p>Sledujte novinky o plzeňské Noci literatury <strong><a href="https://fb.me/e/3dorhxYZz" target="_blank">na facebooku akce</a></strong>.</p> <p>Noc literatury (<a href="https://www.nocliteratury.cz/" target="_blank">https://www.nocliteratury.cz/</a>) organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními zastupitelskými úřady a nakladatelstvím Labyrint. Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Projekt organizují Česká centra od roku 2006. Před sedmi lety se k němu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a počet měst, která se do projektu zapojují, každoročně stoupá letos jich bylo více než 60 po celé České republice.</p> <p>Těšíme se s Vámi na viděnou!</p> <p><img alt="NocLiteratury2020" src="/export/sites/knihovna/obrazky/NocLiteratury2020.png" /></p> Wed, 23 Sep 2020 04:52:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2020/NocLiteratury.html 2020-09-23T04:52:00Z