Aktuality knihovny ZČU http://knihovna.zcu.cz/ Normy ČSN online pro studenty http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ12.html <p>Díky nové smlouvě mezi ZČU a Českou agenturou pro standardizaci (za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu) je zajištěn pro studenty FEL, FST a FAV přístup k normám ČSN online.</p> <p>Studenti technických fakult ZČU tak nyní mohou odkudkoliv<b> po autentizaci Orion kontem</b> využívat české technické normy - licence pro čtení, bez možnosti tisku.</p> <p>Přístup:</p> <p><b><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/shibboleth/" target="_blank">https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/shibboleth/</a> </b></p> <p>Pro otevření norem je potřeba na počítač stáhnout a nainstalovat plug-in: <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/download.aspx" target="_blank">https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/download.aspx</a></p> <p>Informace o přístupu: <br /><a class="moz-txt-link-freetext" href="/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=597">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/abecedne.html?id=597</a></p> <p>Vaše knihovna</p> Wed, 20 Oct 2021 11:57:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ12.html 2021-10-20T11:57:00Z Databáze Statista http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ11.html <p>Do konce listopadu jsme pro Vás zajistili zkušební přístup do databáze Statista. Jedná se jednu z největších světových platforem statistik a tržních dat.</p> <p>Databáze zahrnuje více než 1,5 milionu statistik, prognóz, zpráv, infografik z 80 tis. témat a cca 22,5 tis. zdrojů.</p> <p>Přístup:<br /><strong><a href="https://www.statista.com/" target="_blank">https://www.statista.com/</a></strong></p> <p>Bližší informace a návod pro práci:<br /><a href="https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista" target="_blank">https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista</a></p> <p>Informace o přístupu: <br /><a href="/elektronicke-informacni-zdroje/dlelicence.html?id=599" target="_blank">http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/dlelicence.html?id=599</a></p> <p>Dejte nám vědět, jak jste s databází spokojeni (<a href="mailto:knihovna@uk.zcu.cz">knihovna@uk.zcu.cz</a>).</p> <p>Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro Vás k dispozici, najdete v sekci "<a href="/elektronicke-informacni-zdroje/index.html">Elektronické informační zdroje</a>" zde na webu.</p> <p>Vaše knihovna</p> <p><iframe width="640" height="360" title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/226895917?h=9887fa1f4f" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> Wed, 20 Oct 2021 04:18:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ11.html 2021-10-20T04:18:00Z Infobanka ČTK http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ10.html <p>Získali jsme pro Vás přístup do Infobanky ČTK se zpravodajstvím o EU.</p> <p>Přístup je otevřen <b>do prosince 2022</b>. Je aktivován <b>na vybraných 3 počítačích</b> (<a href="/knihovny-studovny/knihovna-bory.html">Knihovna Bory</a>, <a href="/knihovny-studovny/Ekonomicka-knihovna.html">Ekonomická knihovna Cheb</a>, <a href="/knihovny-studovny/Filozoficka-a-pravnicka-knihovna.html">Filozofická a právnická knihovna</a>).</p> <p>Přístup z <b><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ib.ctk.cz" target="_blank">https://ib.ctk.cz</a></b>.</p> <p>Bližší informace: <a href="https://www.ctk.cz/novinky/?id=3329" target="_blank">https://www.ctk.cz/novinky/?id=3329</a>&nbsp;</p> <p>Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro Vás k dispozici, najdete v sekci "<a href="/elektronicke-informacni-zdroje/index.html">Elektronické informační zdroje</a>" zde na webu.</p> <p>Vaše knihovna</p> Tue, 19 Oct 2021 06:53:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ10.html 2021-10-19T06:53:00Z Open Access Week 2021 http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/OAweek2021.html <p style="text-align: left;">Ve dnech 25.-30. října se knihovna zahalí do oranžové. Jako každý rok na Vás čeká Open Access Week!</p> <p style="text-align: left;"><strong>Open Access Week</strong> (<em>Týden otevřeného přístupu</em>) je mezinárodní propagační akce zaměřená na podporu open access (otevřeného přístupu) k&nbsp;výsledkům vědy a výzkumu. Koná se každoročně vždy v&nbsp;jednom z&nbsp;posledních říjnových týdnů.</p> <p style="text-align: left;">I letos pro Vás knihovna připravila <strong><a href="/open-access/OAweek.html">zajímavý program</a></strong>.</p> <p style="text-align: left;">Těšíme se s Vámi na viděnou.</p> <p style="text-align: left;">Vaše knihovna</p> <p style="text-align: center;"><img alt="OAweek21" src="/export/sites/knihovna/obrazky/OAweek21.png" /></p> Thu, 14 Oct 2021 11:01:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/OAweek2021.html 2021-10-14T11:01:00Z CitacePRO - citační manažer http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ8.html <p>Do konce roku jsme pro Vás získali zkušební přístup k citačnímu manažeru CitacePRO, který umožňuje vytvářet, spravovat, exportovat a sdílet citace.</p> <p><strong><a href="https://www.citacepro.com/" target="_blank">https://www.citacepro.com/</a></strong></p> <p>Pro přístup zvolte link cca v polovině webové stránky --&gt; "Zkušební přístupy" --&gt; Západočeská univerzita --&gt; přihlášení Orion kontem.</p> <p><strong>V novém roce bude licence k citačnímu manažeru CitacePRO zakoupena a budete ho moct nadále využívat.</strong> Již teď tak můžete pod svým účtem ukládat citace a zůstanou Vám dostupné i nadále.</p> <p>Více informací o elektronických informačních zdrojích, které jsou pro Vás k dispozici, najdete v sekci "<a href="/elektronicke-informacni-zdroje/index.html">Elektronické informační zdroje</a>" zde na webu.</p> <p>Vaše knihovna</p> Tue, 12 Oct 2021 08:49:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ8.html 2021-10-12T08:49:00Z Webinář Writefull - korekce odborných textů http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ9.html <p>Ve středu 13. října Vás zveme na webinář "Writefull - nástroj pro vaše odborné texty v angličtině".</p> <p>Nástroj Writefull byl speciálně navržen pro korekci odborných textů v angličtině. Writefull kromě korektury gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu nabízí nově také korekturu na úrovni frází a vět, navrhuje změny v pořadí slov, použití správných termínů, mění strukturu vět a zvyšuje srozumitelnost výsledného textu.</p> <p>Kdy: <strong>13. 10. 2021, 15:00–16:00</strong><br />Vložné: zdarma, <strong><a href="https://www.aip.cz/seminare/803-seznamte-se-writefull-nastroj-pro-vase-odborne-texty-v-anglictine/" target="_blank">nutná registrace</a></strong></p> <p>Seminář proběhne online v&nbsp;češtině.</p> <p>Zaregistrovat se můžete i&nbsp;v&nbsp;případě, že nebudete mít v&nbsp;době konání čas, seminář bude nahráván a následně dostanete odkaz na záznam.</p> <p>Na závěr připojujeme <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jdtCbBy9HGU" target="_blank">link na video</a>, které představuje zmíněnou novou funkci nástroje Writefull.</p> <p>Vaše knihovna</p> Tue, 05 Oct 2021 03:56:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/EIZ9.html 2021-10-05T03:56:00Z Poznejte Vaši knihovnu http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/exkurze.html <p>Pokud se k nám chystáte poprvé nebo se chcete více dozvědět o našich službách, jistě oceníte říjnové exkurze v knihovně.<o:p></o:p></p> <p style="text-align: justify;">Exkurze po knihovně jsou plánovány vždy na pondělí a středu po celý říjen. Ještě Vás o nich budeme průběžně informovat na <a href="https://www.facebook.com/ukzcu" target="_blank">facebooku</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Co Vás během exkurzí čeká?</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>prozradíme Vám, jak fungují naše výpůjční služby</li> <li>poradíme Vám, jak se máte orientovat ve volném výběru nebo jak si objednat knihu ze skladu</li> <li>upozorníme Vás na možnost meziknihovní výpůjční služby a řekneme Vám, jak funguje</li> <li>představíme Vám naše elektronické informační zdroje a dáme Vám tipy, jak je co nejlépe využívat</li> <li>seznámíme Vás i s&nbsp;našimi reprografickými službami (kopírování, tisk, skenování)</li> <li>v některých knihovnách Vám představíme naše individuální/týmové studovny</li> <li>zmíníme možnost půjčování čteček e-knih, v&nbsp;některých knihovnách i notebooků nebo tabletu</li> <li>poradíme Vám, jak snadno vracet knihy pomocí biblioboxů i po zavírací době knihovny</li> <li>seznámíme Vás s&nbsp;otevírací dobou knihoven</li> <li>ukážeme Vám náš on-line katalog, knihovní web a facebook</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Těšíme se s Vámi v knihovně na viděnou.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="exkurze2017" src="/export/sites/knihovna/obrazky/exkurze2017.png" style="width: 670px;" title="exkurze2017" /></p> Fri, 01 Oct 2021 11:59:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/exkurze.html 2021-10-01T11:59:00Z Zveme na přednášku o vlcích http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/BOR4.html <p>Chcete se dozvědět více o životě těchto úžasných šelem? O vlčí smečce - rodině, jaké mají rituály, kde žijí, co a jak loví? Zajímá vás “návrat vlka”? Přijďte si 20. října poslechnout přednášku do Univerzitní knihovny.</p> <p>Dozvíte se i více o rozšiřující se populaci vlků v České republice a problémech vyvstávající s tím, že se tento náš “staronový” soused vrací na místa, kde po tisíciročí lovil a žil. Řeč bude i tom, jak se daří vlkům v člověkem přetvořené přírodě 21. století.</p> <p>Přednáška se bude konat <strong>20. října od 16 hodin v Knihovně Bory</strong> (Univerzitní 18).</p> <p>Přednášejícím bude Roman Žaloudek, velký fanda vlků, který měl téměř dva roky možnost z pozice vedoucího návštěvnického centra studovat vlčí smečku ve výběhu Národního parku Šumava na Srní, kde žije v současnosti 14 vlků a kam chodí pravidelně za plot na návštěvu šumavští vlci divocí.</p> <p><img alt="vlci_fcb72dpi" src="/export/sites/knihovna/obrazky/vlci_fcb72dpi.png" /></p> Mon, 27 Sep 2021 04:42:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/BOR4.html 2021-09-27T04:42:00Z Výstava fotografií v Knihovně Bory http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/BOR3.html <p>Zveme Vás na výstavu fotografií od fotouskupení FAUN. Své snímky současně představí i duo Barbora Nebeská s Matějem Görnerem v projektu 4<sup>h</sup> těla.</p> <p>Výstavu můžete zhlédnout <strong>od 27.9. do 29. 10. v Knihovně Bory</strong> (Univerzitní 18, <a href="/oteviraci-doba/">otevírací doba</a>).</p> <h3>Fotouskupení FAUN</h3> <p>Lenka Faltejsková, Barbora Nebeská, Petr Labonek, Jan Sysel, Martin Dobeš, Ondřej Růžička.</p> <p>Říkají o sobě: <br /> <br /><em> Chceme být barevní jako papoušci, ale někdy nás pohltí sestry černá s bílou. Fotografujeme. Musíme. Fotografování může být stavem duše. Proto se nejčastěji snažíme vyfotografovat vlastní pocity a nápady. Ležíme na trávě a světlonoši nám nosí světlo v konvicích. Hrajeme si. Nebojíme se s objektem fotografie obcovat. Fotografujeme téměř vše. Lze říci, že oblíbeným objektem našich fotografií jsou zdánlivě ošklivé a nezajímavé věci. Máme rádi obliny i čtverce.</em></p> <h3>4<sup>h</sup> těla</h3> <p>Barbora Nebeská, Matěj Görner</p> <p>Říkají o sobě: <br /> <br /><em> Bára fotí. Matěj maluje. Společně lapají okamžité nálady lidí, kteří najdou odvahu stát se jejich modelem. Portrétování připomíná loupání cibule. Vrstva pro vrstvě se odkrývá lidské tělo a s ním také lidská osobnost, životní víra a světonázor. Autorům jde o zachycení autentického lidského těla. Jedno místo, jeden okamžik. Hlavními hrdiny časosběrného projektu jsou samotní modelové. Ti dostávají prostor, aby ukázali své hrdinství všedních dní a pověděli o své cestě, jak čelit životním výzvám.</em></p> <p><em><img alt="Bory_fotovystava" src="/export/sites/knihovna/obrazky/Bory_fotovystava.gif" width="670" height="301" /></em></p> Wed, 22 Sep 2021 04:22:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/BOR3.html 2021-09-22T04:22:00Z Noc s Andersenem - poslední volná místa http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/NsA2021.html <p>Nenechejte si ujít příležitost! Máme několik posledních volných míst na Noc s Andersenem.</p> <p>Noc s Andersenem se loni bohužel kvůli epidemiologickým opatřením nemohla konat. Proto proběhne letos v říjnu v náhradním termínu.</p> <p><strong>V&nbsp;noci z 1. na 2. října</strong> budou mít děti možnost nocovat v knihovně a užít si zábavný program, který je pro ně přichystán.</p> <p>Akce je určena pro děti ve věku 6–12 let. Máte-li zájem přihlásit své děti, ozvěte se nám <strong>nejpozději do 29. září</strong> na e-mail <strong><a href="mailto:knihovna@uk.zcu.cz">knihovna@uk.zcu.cz</a></strong>. Kapacita je omezena, (ne)účast vašeho dítěte bude potvrzena.</p> <p><strong>Na co se mohou děti těšit:</strong></p> <ul> <li>čtení</li> <li>hry a soutěže</li> <li>sportovní program</li> <li>další aktivity</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img alt="NsA2021" src="/export/sites/knihovna/obrazky/NsA2021.png" /></p> Tue, 21 Sep 2021 08:20:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2021/NsA2021.html 2021-09-21T08:20:00Z