Přejít k obsahu

PROJEKT

Prostor učení – Knihovnická informační platforma v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Číslo projektu: 100271608 deutschsprachige Variante der Website
Realizace projektu:
1.10.2016 – 31.12.2018

Projektoví partneři:

Aktivity projektu
Konsorciální pořízení informačních zdrojů / Meziknihovní výpůjční služba / Semestrální příruční aparáty
Technické vybavení prostoru učení
Open Access
Informační kompetence
Publicita projektu
Akce v rámci projektu
Workshop „Technické vybavení prostoru učení“
Zahajovací akce
Workshop „Konsorční pořízení elektronických médií, MVS, semestrální aparáty“

Dne 29. 3. 2017 uspořádala Knihovna Vysoké školy Zittau pracovní setkání zástupců projektových knihoven.

Program byl zaměřen na aktivity, které byly stanoveny v 1. milníku projektu. Zástupci firmy Missing Link a firmy Ebsco představili své platformy a podrobněji se věnovali modelu akvizice e-knih EBS (Evidence Based Selection), ochraně DRM a licenčním podmínkám. V diskusi knihovny posuzovaly obě nabídky ke konsorciálnímu pořízení elektronických médií s tím, že své rozhodnutí zašlou leader partnerovi v Chemnitz.

Další část workshopu se věnovala připomínkám k návrhu Dohody o meziknihovní výpůjční službě. Knihovna Zittau představila české rozhraní svého katalogu. Liberecké knihovny ve svých katalozích mají přístupy v katalogu i v německém jazyku a UK ZČU připraví německé rozhraní do svého katalogu ve vyhledávacím systému Summon. Partnerské knihovny se dohodly na intenzivní propagaci bezplatné služby přeshraniční MVS. Semestrální aparáty nabízejí vybrané tituly knih v německém a českém jazyku a jsou realizovány především mezi TU v Chemnit a PF ZČU v Plzni pro studenty bohemistiky/germanistiky.

Program workshopu

Seminář "Prostor učení a excelence"
Studijní pobyt "Virtuální prostor učení"
Workshop "Open Access - strategie univerzit"
Seminář "Open Acces - Open in Order to ..."
Studijní pobyt – výměnná stáž v TU Chemnitz
Workshop „Elektronické informační zdroje“
Seminář „Média a přínosy česko-saského knihovnického sdružení. Studium, výuka a výzkum v prostoru učení bez hranic“
Workshop Meziknihovní služba
Workshop Informační kompetence
Studijní pobyt – výměnná stáž na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni
Závěrečná konference
Fotogalerie
Workshop „Technické vybavení prostoru učení“
Zahajovací akce v Chemnitz
Workshop „Konsorční pořízení elektronických médií, MVS, semestrální aparáty“
Seminář "Prostor učení a excelence"
Studijní pobyt "Virtuální prostor učení"
Workshop "Open Access - strategie univerzit"
Seminář "Open Acces - Open in Order to ..."
Studijní pobyt – výměnná stáž v TU Chemnitz
Workshop „Elektronické informační zdroje“
Seminář „Média a přínosy česko-saského knihovnického sdružení. Studium, výuka a výzkum v prostoru učení bez hranic“
Workshop Meziknihovní služba
Workshop Informační kompetence
Studijní pobyt – výměnná stáž na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni
Závěrečná konference

Patička