Přejít k obsahu

PROJEKT

Prostor učení – Knihovnická informační platforma v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Číslo projektu: 100271608 deutschsprachige Variante der Website
Realizace projektu:
1.10.2016 – 31.12.2018

Projektoví partneři:

Aktivity projektu
Konsorciální pořízení informačních zdrojů / Meziknihovní výpůjční služba / Semestrální příruční aparáty
Technické vybavení prostoru učení
Open Access
Informační kompetence
Publicita projektu
Akce v rámci projektu
Workshop „Technické vybavení prostoru učení“
Zahajovací akce

Dne 31. ledna 2016 proběhla v Univerzitní knihovně TU v Chemnitz zahajovací akce projektu "Prostor učení - Knihovnická informační platforma". Po úspěšné spolupráci během projektu posledního dotačního období Ziel3/Cíl3 s názvem "Sasko-Česká síť knihoven – Informace bez hranic" (2013-2014) se partneři rozhodli vytvořit nový trvale udržitelný koncept. Se záměry současného projektu bylo seznámeno téměř šedesát hostů, zástupců z oblasti mezinárodní kooperace, městských knihoven, Saské zemské a univerzitní knihovny, projektových partnerů a jejich spolupracovníků. Své knihovny, univerzity, vysoké školy představili ředitelé projektových knihoven. Tento rámec byl dotvořen přednáškou Prof. Elke Mehnert (PF ZČU v Plzni), jež díky své dlouholeté osobní, ale i profesní zkušenosti, zmapovala historii vztahů i perspektivu spolupráce mezi Saskem a Českou republikou a PhDr. Hanou Landovou (předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol ČR), která prezentovala jednu ze základních myšlenek projektu – změnu knihoven v souvislosti s učením. K tématu s titulem „Prostor učení“ jako šance pro příhraničí na závěr diskutovali projektoví partneři pod vedením pana Dr. rer. pol. Falka Maiwalda.

Program zahajovací akce

Workshop „Konsorční pořízení elektronických médií, MVS, semestrální aparáty“
Seminář "Prostor učení a excelence"
Studijní pobyt "Virtuální prostor učení"
Workshop "Open Access - strategie univerzit"
Seminář "Open Acces - Open in Order to ..."
Studijní pobyt – výměnná stáž v TU Chemnitz
Workshop „Elektronické informační zdroje“
Seminář „Média a přínosy česko-saského knihovnického sdružení. Studium, výuka a výzkum v prostoru učení bez hranic“
Workshop Meziknihovní služba
Workshop Informační kompetence
Studijní pobyt – výměnná stáž na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni
Závěrečná konference
Fotogalerie
Workshop „Technické vybavení prostoru učení“
Zahajovací akce v Chemnitz
Workshop „Konsorční pořízení elektronických médií, MVS, semestrální aparáty“
Seminář "Prostor učení a excelence"
Studijní pobyt "Virtuální prostor učení"
Workshop "Open Access - strategie univerzit"
Seminář "Open Acces - Open in Order to ..."
Studijní pobyt – výměnná stáž v TU Chemnitz
Workshop „Elektronické informační zdroje“
Seminář „Média a přínosy česko-saského knihovnického sdružení. Studium, výuka a výzkum v prostoru učení bez hranic“
Workshop Meziknihovní služba
Workshop Informační kompetence
Studijní pobyt – výměnná stáž na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni
Závěrečná konference

Patička