Přejít k obsahu

Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic

Účastníci projektu a kontakty

loga zapojených knihoven

Technische Universität Chemnitz, Universitätsbibliothek (lead partner)

Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek (projektový partner)

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna (projektový partner)

Krajská vědecká knihovna v Liberci (projektový partner)

Patička