Přejít k obsahu

Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic

O projektu

projekt-chemnizt-3Západočeská univerzita v Plzni je zapojena do projektu Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic. Cílem projektu je prostřednictvím sítě spolupracujících knihoven v příhraničních oblastech Česka a Saska zprostředkovat informace a informační zdroje uživatelům knihoven, studentům i všem ostatním zájemcům z řad veřejnosti. Spolupráce a propojování vědeckých a veřejných knihoven, výměna a sdílení znalostí a zkušeností na daném území se může významným způsobem promítnout do úrovně a kvality vzdělání.

Do projektu jsou zapojeny čtyři instituce:

Doba trvání projektu: 1. prosinec 2013 – 30. listopad 2014

loga k programu Cíl 3Projekt je podpořen z prostředků programu Cíl 3 – Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Patička