Přejít k obsahu

Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic

Aktivity v rámci projektu

Podpora meziknihovních výpůjčních služeb (MVS)

Zjednodušení a zefektivnění meziknihovních výpůjčních služeb mezi zapojenými knihovnami přinese uživatelům možnost získat požadované informační zdroje rychleji a za lepších podmínek.

Projekt posílí němčinu a češtinu jako vědecké jazyky.

On-line katalogy zapojených knihoven:

Nákup elektronických knih a hledání cest jejich optimálního sdílení

Projekt podpoří výzkum a výuku na zúčastněných vysokých školách.

Přístup k e-knihám na http://www.knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/.

Workshopy

V průběhu celkem čtyř jednodenních workshopů budou prezentována a diskutována témata fungování a řízení knihoven v současném světě, který je zásadním způsobem ovlivňován rychlým rozvojem informačních technologií.

Krátkodobé stáže

Výměnné pobyty mezi českými a saskými partnerskými knihovnami napomohou ke zvyšování odborných kompetencí pracovníků knihoven.

Krátkodobé stáže slouží k výměně zkušeností.

Krátkodobé stáže posílí přeshraniční spolupráci mezi knihovnami.

Dny knihoven

V rámci Dnů knihoven budou moci studenti vysokých škol navštívit knihovny v Chemnitz a Plzni, seznámit se s jejich službami a nabídkou elektronických informačních zdrojů pořízených v rámci projektu.

Aktivity v rámci projektu jsou zaměřené nejenom na studenty a pedagogy vysokých škol a pracovníky knihoven, ale také na širokou veřejnost z řad laiků či odborníků z jiných oblastí.

Patička