Přejít k obsahu

Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic

Akce v rámci projektu

Proběhlé akce

Závěrečná akce

Den knihoven

 • datum konání: 23. říjen 2014
 • místo konání: Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna
 • program: ke stažení ve formátu .doc (česky, německy)
 • prezentace ze Dne knihoven: ke stažení ve formátu .pptx

Workshop IV

 • datum konání: 6. říjen 2014
 • místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci
 • program:
  • Dana Petrýdesová - Liberecká knihovna včera a dnes (Liberecer Bibliothek gestern und heute)
  • Exkurze po knihovně, návštěva synagogy (Rundgang durch die Bibliothek, Besuch der Synagoge)
  • Blanka Konvalinková - Česko-německo-polská spolupráce v KVK v Liberci a další zahraniční aktivity (Tschechisch-Deutsch-Polnische Zusammenarbeit in der Wissenschaftlichen Bibliothek in Liberec und weitere internationale Aktivitäten)
  • Aktuální informace k projektu, diskuse (Aktuelle Informationen zum Projekt, Diskussion)
  • Adam Slabý - Informace o novém dotačním období Cíl 3 2014-2020, diskuse nad novým projektem (Informationen zu der neuen Förderperiode Ziel 3 2014-2020, Debatte zum neuen Projekt)

Výměnný pobyt

 • datum konání: 30. září-2. říjen 2014
 • místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci
 • program
  • představení Krajské vědecké knihovny v Liberci
  • zahraniční spolupráce
  • exkurze po knihovně
  • návštěva synagogy
  • hudební knihovna
  • odbor zpracování – akvizice, katalogizace, balící linka, sklady
  • staré a vzácné tisky, služby Bibliografického oddělení, digitalizace, regionální literatura
  • regionální funkce – služby knihovnám v Libereckém kraji
  • knihovna pro děti a mládež
  • studijní knihovna – cizojazyčné fondy, regionální literatura, databáze, e-knihy, čtečky, iPady
  • všeobecná knihovna, publikační činnost
  • návštěva pobočky v Ruprechticích
  • výlet na Ještěd
  • zhodnocení studijního pobytu
  • návštěva Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci
  • návštěva Galerie Liberec

Workshop III

 • datum konání: 25. červen 2014
 • místo konání: Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek
 • program:
  • Jörg Hellwig, Elsevier - Bibliometrie a knihovny (Bibliometrie und Bibliotheken), SciVal jako praktická aplikace (SciVal als praktische Anwendung)
  • Zdeňka Firstová - Bibliometrie na ZČU v Plzni (Bibliometrie an der ZCU Pilsen)
  • Marta Zizienová, Lenka Mrázková - Bibliometrie na TU Liberec (Bibliometrie an der UB Liberec)

Den knihoven

 • datum konání: 29. duben 2014
 • místo konání: Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek
 • program:
  • seznámení s projektem Česko saská síť knihoven - Informace bez hranic
  • informace o možnostech studia na TU Chemnitz, představení aktivit Mezinárodního univerzitního centra
  • prohlídka kampusu TU Chemnitz
  • soutěžní kvíz pro studenty na téma vědecké práce, citace
  • představení knihovny TU Chemnitz - možnosti a aktivity při podpoře studia germanistiky
  • testování znalostí studentů v knihovně - rešerše na zadané úkoly z online katalogu
  • seznámení s fondem Česko-saské knihovny, ukázky semestrálních aparátů v kampusové knihovně I TU Chemnitz

 Workshop II. : Elektronické informační zdroje II

Výměnný pobyt

 • datum konání: 25.-27. březen 2014
 • místo konání: Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek
 • program:
  • představení Univerzitní knihovny v Chemnitz
  • prohlídka Centrální knihovny
  • prohlídka CampusBibliothek I
  • prohlídka CampusBibliothek II
  • odborná přednáška s diskusí: Zpracování médií
  • odborná přednáška s diskusí: Rešerše a Infokompetence
  • odborná přednáška s diskusí: Vydavatelství
  • odborná přednáška s diskusí. Patentní infocentrum

Workshop I "Elektronické informační zdroje I"

 • datum konání: 13. únor 2014
 • místo konání: Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek
 • program:
  • přivítání
  • přednášky na téma e-Book platformy - MyiLibrary, EBSCO-Ebooks, Ebrary
  • diskuse - společný přeshraniční katalog, právo a elektronické informační zdroje
  • upřesnění a koordinace připravovaných akcí - studijní stáž (Chemnitz, 25.-27.3. 2014), II. workshop Elektronické informační zdroje II (Plzeň, 16.4. 2014), Dny knihoven (Chemnitz, květen)

Oficiální zahajovací akce projektu

 • datum konání: 16. leden 2014
 • místo konání: Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek
 • program:
  • přivítání a zdravice oficiálních hostů, představení projektových partnerů
  • prezentace: Retrospektiva česko-saských projektů na TU Chemnitz, Koncepce a cíle projektu Česko-saská síť knihoven, Česko-saské ekonomické vztahy, Centrální portál českých knihoven, Euroregiony - hybná síla přehraniční spolupráce, Transfer informací a znalostí jako motor inovace
  • závěr a výhledové shrnutí

1. pracovní setkání členů projektového týmu

 • datum konání: 12. prosinec 2013
 • místo konání: Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek
 • program:
  • seznámení projektového týmu
  • administrace projektu
  • koordinace a zásady práce s veřejností
  • termíny a témata projektu
  • přípravy zahajovací akce

Plánované akce

Nejsou již plánovány žádné další akce.

Patička