Přejít k obsahu

Průzkum Postoj autorů k open access publikování

Zapojte se do průzkumu Postoj autorů k open access publikování a podělte se o Vaše zkušenosti s publikováním v režimu open access.

Iniciativa otevřeného přístupu Asociace knihoven vysokých škol ČR zahájila národní dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat aktuální zkušenosti akademických, vědeckých pracovníků a doktorandů s publikováním v režimu open access.  

Díky průzkumu budou moci výzkumné organizace lépe specifikovat problémy, které je potřeba v oblasti publikování řešit, rozvíjet a posílit open access na jednotlivých organizacích. Autoři se mohou vyjádřit k vhodným nástrojům podpory otevřeného přístupu k vědeckým informacím a ovlivnit open access strategii své instituce.

Průzkum bude probíhat pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum, doc. Ing. Luďka Hynčíka, Phd., do 9. 10. 2020

Po ukončení sběru a vyhodnocení budou výsledky dotazníku zveřejněny na stránce openaccess.cz.

Dotazy k dotazníku můžete posílat na e-mail oadotaznik@gmail.com nebo PhDr. Miroslavě Minczérové na pourova@uk.zcu.cz.

Odkaz na dotazník: http://openaccess.cz/dotaznik, v offline verzi je dotazník k nahlédnutí ve formátu PDF https://drive.google.com/file/d/1HBKaNtIK1GqRycVcbx_8oeGVMY64LnxN/view.

Děkujeme respondentům za ochotu a čas věnovaný tomuto průzkumu!


22.09.20
Zpět na seznam aktualit

Patička