Přejít k obsahu
Filozofická a právnická knihovna
Aktuálně z Filozofické a právnické knihovny

Virtuální prohlídka Filozofické a právnické knihovny

Ještě jste u nás nebyli? Nově máte možnost prohlédnout si Filozofickou a právnickou knihovnu z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku knihovny!

On-line kurz rychlého čtení

Filozofická a právnická knihovna nabízí bezplatný základní on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se (celkem 20 lekcí), který Vám může dopomoci k větší efektivitě při práci a studiu! Získejte volný čas navíc tím, že se naučíte rychlému čtení!

Přístup do kurzu je možný ze všech počítačů na Filozofické a právnické knihovně v sadech Pětatřicátníků z adresy http://knihovna.rozectise.cz/4739 . Chcete se o kurzu dozvědět více?

Fond a zaměření knihovny

Filozofická a právnická knihovna buduje knihovní fond s ohledem na studijní obory obou uvedených fakult.

Typy dokumentů:

 • Knihy jsou uloženy ve volném výběru a depozitářích. Výpůjčky jsou realizovány nejčastěji na měsíc nebo semestr. Některé exempláře slouží pouze k prezenčnímu studiu, případně je možné si je zapůjčit přes noc či víkend. Přesné informace k jednotlivým publikacím jsou dostupné v online katalogu Univerzitní knihovny.
 • Periodika - aktuální ročníky jsou k dispozici k prezenčnímu studiu ve studovně ve 2. poschodí. Starší ročníky periodik jsou uloženy v depozitáři a jsou dostupné na počkání po vyžádání ve výpůjčním protokolu.
 • Publikační činnost - knihovna shromažďuje, eviduje a uchovává plné texty publikační činnosti pracovníků Právnické fakulty. Publikační činnost tvoří zvláštní část fondu knihovny, slouží víceméně k archivním účelům, ale fond je samozřejmě k dispozici k prezenčnímu studiu.
 • Kvalifikační práce - v knihovně jsou uchovávány bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty právnické. Nově jsou navíc veškeré kvalifikační práce obhájené v roce 2012 a později přístupné bez omezení ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana).
 • Diskety, CD, DVD, VHS - jsou umístěny (přestože mohou být doprovodným materiálem ke knize) ve výpůjčním protokolu a půjčovány na vyžádání.

Vyhledávání pouze ve fondu Filozofické a právnické knihovny.

Volný výběr knih a studovny

Výpůjční protokol:

 • otevírací doba
 • telefon: 377637744
 • adresa: sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
 • e-mail: pujcpra@uk.zcu.cz
 • přízemí
 • půjčování, vracení, rezervace
 • systém SafeQ (možnost dobití JIS karty za hotovost)
 • 1 multifunkční zařízení v systému SafeQ (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3)
 • 1 tiskárna černobílá
 • samoobslužné výpůjční zařízení selfcheck
 • samoobslužná kroužková vazba

Depozitáře:

 • tituly, které nejsou k dispozici ve volném výběru nebo ve studovnách, jsou umístěny v depozitářích a lze je vyžádat u výpůjčního pultu na počkání

Volný výběr:

Volný výběr a studovna periodik:

 • otevírací doba
 • telefon: 377637844
 • adresa: sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
 • e-mail: studpra@uk.zcu.cz
 • 2. poschodí - volný výběr knih
 • prezenční studium - periodika, denní tisk, sborníky oboru archeologie, Sbírky soudních rozhodnutí
 • 49 studijních míst z toho 9 vybavených PC
 • 1 multifunkční zařízení v systému SafeQ (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3), 1 tiskárna černobílá

Týmová studovna:

 • 1. poschodí, 2. poschodí
 • slouží především jako seminární místnost pro max. 10členou skupinu
 • v každé 10 studijních míst a 1 PC

Klubovna:

 • přízemí
 • 15 míst
 • místo pro relaxaci, občerstvení, případně studentské akce (po dohodě s knihovnou)

Patička