Přejít k obsahu
Ekonomická knihovna v Chebu
Aktuálně z Ekonomické knihovny v Chebu

Virtuální prohlídka Ekonomické knihovny v Chebu

Ještě jste u nás nebyli? Nově máte možnost prohlédnout si Ekonomickou knihovnu v Chebu z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku knihovny!

Fond a zaměření knihovny

Ekonomická knihovna v Chebu slouží pouze polovině Ekonomické fakulty ZČU, druhé polovině poskytuje služby Knihovna Bory. Tématické zaměření fondu knihovny především kopíruje obory vyučované na fakultě: ekonomie, marketing, management, účetnictví, obchod a služby, podnikové hospodářství, jazyky a další.
Knihovna eviduje a uchovává plné texty publikační činnosti všech pracovníků Ekonomické fakulty, tento fond slouží k archivním účelům a je k dispozici k prezenčnímu studiu.
Od roku 1993 knihovna uchovává bakalářské a diplomové práce studentů fakulty, práce jsou k dispozici k prezenčnímu studiu. Nově jsou navíc veškeré kvalifikační práce obhájené v roce 2012 a později přístupné bez omezení ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana).
Odebíraná periodika - aktuální i archivované ročníky jsou k dispozici také k prezenčnímu studiu.

Vyhledávání pouze ve fondu Ekonomické knihovny

Volný výběr knih a studovna
  • otevírací doba
  • telefon: 377637766
  • adresa: Hradební 22, 350 11 Cheb
  • e-mail: pujceko@uk.zcu.cz
  • 46 studijních míst, z toho 10 s PC
  • 1 multifunkční zařízení (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3), 1 tiskárna černobílá, 1 tiskárna barevná, scaner formát A4
Z historie Ekonomické knihovny

Ekonomická knihovna v Chebu začínala v roce 1990 jako knihovna Fakulty ekonomické ZČU v Plzni s otevírací dobou 4 hodiny týdně. Postupně se knihovna několikrát stěhovala, až v roce 1996 zakotvila ve svých současných prostorech zrekonstruovaných pro potřeby knihovny a vybavených knihovnickým nábytkem za přispění města Cheb. Tím také zaznamenala rozvoj provozní doba knihovny, která je nyní 44 hodin týdně.

Patička