Multikulturn-va_-_2._vydaniY\xY\yBOOKMOBIo7 ,2s8(?H PD XaiqRx% "$&"(`*,܅.f02J4S6*8 :<8>'@0B9RDBCFJHSDJ[RLcpNlPtR|ToVX9Z\6^1`bd[fghj=lnupwrSt vx%z'|0 ~8@IrQZcBk}t}k3j;Daҍ]c :%g-6>G+OX`ir{!=9&$NЀxd i F 0 jh W(< Jl Dڠ\VT " $a@"$$&|&(wd(*Px**,+|.-40/@H2/D41862$84:6bt<82>:@;xHB<D=F,F>H?J@5L@EN@mP@mR@mTNnXNvZqB\x ^}`VbZdfhjln prt}v&xz|~ ))2R;DLT]:fpxspjDžgO `(1O9B1JS\AeAnv yLN'2}_4B+ %-7?HQYa iF qy{Ku "$۪&(*p,.012S4!56*$82u:;<E>O#@W_B_@DgFnHvJ|LN&PRTVXZ\^`bdf"hFjzln%sMOBIeDDu%xPuEXTHj!2010-12-31T23:00:00+00:00dJan PrůchaeTritonl2calibre (2.5.0) [http://calibre-ebook.com]mkonverze z eReading.cz cs horizontal-lrkindle:embed:001F .,D @@@@ 0626-3a91e28 } 0 - /y Multikulturní výchova - 2. vydání centery30b>Multik(urníýchovaPříručka (nejen)ro itele?????177/////////ߓ)Janrůchogggggggggߝߝߝߎ-2.ktuHznéozšířevydá(ggggggϤ 2.2ákladníojmy0užívanéultik(ur!výchově Příloha 2.otazníktnickýchtereotypů  g''ggggLjǎǎDŽLJ'''#AčkolivázvuétožkyeXačeno, žehceýtžitečlavněčlům,utoriytvále širšímáměrem: i>Ka킰slo*šekdozaj) `lidrůkulturzemiyom světě.amozPj8ms-PyjdesЄIklamu1-aks8velpothb1`č(zdělan8ybav;x!yJld锈gߩߩ߰b>K eabǮ___">UMӣ+.8l|Ȍdnu,>j.hskytQč `(Y`htky6mohئzýmsompasemchaosuIR@vztahce 8 xichenzas4médil:vnXҬHxfobi!,0Aiskrimin@7yapod.ʘ!pA2nyšách@xn،Tij ,qvixhsledků.ԓKiha#poha8ae/ |zvyštnforxXsnižneoaQaPvotЛOOIIOHIura///////-rot᫟r!zQgk@0ymmm`d n+kgrAkxr xt,saltutulaviyHle> Pe@druh\_"-2up>188ZveňyzlP焏򄗮G߳gggEGA>V(xtu'JGD8RgU?_wO ?߄GgolivinIubobecRnmpob fesie:jat0aavenced akpҽ1Pvt` kategorػġp*H2va(9'lefq+W i iyZří seaedagogickourofesiřipravují,edyYstudentyčitelství -alšíkupinuživa08tétonížky9edstCvychoé,acovco-ps9l.oraG>takéšichnii,doějmpůsobemvlivňbedukačHcesy8j. školov*3iho času,ociá?jO (aůžeýttey ro,kkteřeostávaxkaktuizinXneboxPísluš*máchhtnݐc.s(nakladdHot wq7úřad@urixzazeYaŖ H>Jakeihastru a hifektivpí?ׄǞOOOOOOL~ZáQitextO>ori`Rq,bpebyluHpár`m8oremýem.iiv - sleddodržuto ázelxezzkum@lezkivztah.amozjmhYelz0yhnoutAst0XčIm,la:v 2.apitolejin@oožp pali@`vyasreht99miu҆meϭϭϭϭϭϭϭV@ždxjzHlenyrámcgraf`ydlia(sNyerd9zVud0Wanal(Xdů`qz Česi zahranič8edj0zv*>didplik,>po aAvrhy8tomPcomohliݴyUsmoQTaa?pokrnesznatod.0dk8P(Jiskutabianova'y8ȝȅ(u0J< {t`8kůms@enmj7ooooook

1.oeultik(urníýchovah1אדדדדדц777777gGNežudeřikronoodrobnějšímu kladu,vedunedaačátkuouhrnnéáaymeze,byylas0,imlastPCvnp řeč:GGGGGGGG) My(nter)kčinnost@měnátoulaidiůznQtnik, prodů,aso*ေboženskjskupin ží`pol0v(jemseespekttprac.rd0Pprogramůkolábvimo@zařích@svě؅kcremkam8iticopat‚.ʔ0hpojnylknje, `n inanc sYdkyple8jkut`f(Behlikán.oooooolPrvJotíȉs mtojmvm,edoou8jako „“.ԭslhtohamín GG@,o>X@km䙐ával Pzahrani8oce 1989,qevzznglhorazuGcalϿpcatio!Jen!včtiY=ЁبxjadřѪ0ikٔp:dnakkЁ(tj.zؚ٢,ta!`pedagogiksU1s1uiq,ugb,HY.omt:lXkalb>߅ُ b&tedy1ces,p8vhorgzvyí>iPStkdoXp0ojax '>t((absubjů.̿/"-2up>28OggggggfZ:lyne:֟k0žCggchápHy3Џш*devš8le؏o>ڿ mɤH2ušltilXWWovy -hyj@)=yde8ici1šePbýaplňZohdj@-liísliZd`HHѽȭzptyltnformmi aoriiV1inol(robxmPPjem@oieXéztdhbjasxPOlW׾>ModeҬ߂GG(Průcha, 2009)ءY劉e="-1"ace="GFSidot">žáci,tudenti širšíeřejnost)ybaveniolidníminalPoevechtnického,ulturXhoasovɂužití.

Jinýslovy:elzedpokládat (jakeeoh(el častoěje), rنXtvPPi~8gramůožnéyosobitahx í,ěnjejpoucpuavupod.,0tak(ape؂Xomorálpo(poukazOurčXdeynižyQtysnahya;lydobrýلěTre(tjichda;etýká??????wrKdyЊ lýmyslrѐ8jЖ nkratkou,(lonapsat:777777oiMwva =hznáv`-—ozuuespektPYka, rody) koexi肁apoper񚸄B/)M0nyyvhoH0onfr@tueoretHorgumacpraxveduXtod0skutečpad)exes7druhý zahrč7ϊb> 3X8F ؾ ٽjiz 9obk­lb@ív…ymsi`droblémy.uiؠAliktmohvyskyttefézxӲd;[ bhPpvno7WWWQRů úda(oVí؇IѺѮ[ůiXlHézubCy:x:ceZ菨ite 0лivyšXisvy@tla(.nePoH`aHɌpožadavekkx'犷;탯'OOOOOOMٱDZ">P,preztk1abXvpltik(uQv"Y0rvyj>ッlni.odXmosobczkeqíeladí Češiaprostéětnětotožňuj`stanoviskemedengymnázia,heistpozitiv)jev.leůvody, xčsouietnamšt1tutiak úspěšA-očYžáciၧnedokážysYlit.lípk 0„záhadě“objasnXrám(8)lzxej`ít ilustraroz(lůeziulturamůzných ik.

 Ppo`JQHolanďanxkěmcůmPmčPodobqjakob8ejivrstev{zemhyčováne školhh^rodech,as`ábenstvI.ԕ8tomvizo0skuxi,te ph8pinymigrant(aQí obyvatelxvhoriivyk0Hak izinci.řekvap1cixzjiíodn9*,ůp=sem -vec0msga,@nejenAhrš(k`XPi0liqPau 15-290t,azal褨ýzkum (bp)МchH2001):Udržuereotypy:(ř.Přl pinadměrpivo۱hchovaarog`a H(qj.) oncߒ>Hjvztahu9Ava@aa li,0sympck{libozv8zykejhnje@e ittdoxseYda iyvy()Ê{iimр{mi3њ8ycdadňtxsob"tzi9`-Wyŭ|,(ČR (vizH y0dsudvapito3)Ob8yКRlrk?? 0Aú:ίABʕ0tHcebozPtvenoУޭch0 ch>slušpk0z{ů;qdruhߤmus1píroyá,j.exjP2>Gre@tpte(urateЦ!Mů@mybymezkomplexxjЌ1)͠//akdukno׺׺׺׺׺׺׺R)zu跈XímFuce,dDvkvy`㸨J@tzleᤨémaoaYeriožadavkaZXtCkWTmNYkras,nformoX1respekɃREpod.G Xoem㊺takvezpočtui(za@xsktů`zesta`feXv`ublikvlá^neganizYhy(/sloužk múl`.ʑax.Ygramyvropsuniшnypobyty!eHtud0! pitꆧspolupriC,Rregion@porHДcizjazyaHTȟ1tikulturníýchovuakooučástdukačpraxe.

 2)͇HwuaeblaHvědeckéeorie,H]sW>interdisciplinámharakemnezname@nktiҎo vity,e9tooveňelmiozvinutH yvycházzěkolikaP tín.dyžedagogcaspekty`opodstatn-Ȃvajuzho, ž(dhocesφ^0zdjedinH1odíle0csparojiovy.І`eobjasňováI?ǁCdůležit8po8tkyZávaidury(ívavtnoli, psxsnsocihistȘiě,[iomuncej.uchceme-lidekt`umět' vȎplexno,se čerpato1mv dipohl//////////////////3//,ýzkumuVneodmyslitelspjaseemiskytu@lezypřísluŘ úsekuihetVvisl(7ov@ivahrani (8tupyi X)mpiCypڒů,ýa.toPGkůЫčazykupin@ůɈ7h`a; mebodliXœotliz8asedsudi𝠃ml@e;blУzč5\imigt`v10s)zemiѴPa destv(vzlcizinc򠨂Ȳšá(atd.δy(޾osaYopsyůběžv `kžce____________4_o^syȪXinform[argzitAb`a,8߽ax xyung8t yopírodpůAz-Rsceч rodbo(ihčpisxW''ytvonohaiimeo0i.xPřad!ţؠcipzڦ jemaybo zhcQc"AʅágdatabázZoohu,n9{vx`?/>`d‰qkonferengWQ-tom8r*bujiapitole 2.3OOOOOORvaamkladuypoužíƿr\i>ۚ0$seotypy,y

2 v3wVh1______Yify">

Nároozvox~(ON-704x8Jdejménay(s. 14-15,)kce):ooo-`zákla(skinform(šešp@huroma, dov‚أ`ecjejYosud1a txHtahyXumXouximi7777///VyIYt`partners,upilidarAusil@tvotezonflikxegativ xtojenzůz`Pjazyk!,=r,ýP0penspek80iHodli"0i maSa`dnehota77_ߛߛرg'߭?9>72dal9ficihyplatňuAternߞ7g,„¥>Хߵw/s,ýh`jmuXdnotcpouž`itéлze.akNzahraniinologieoSmžý!upߍ/gǽ`ir/DZӸǹϾwGk(angl.xcclducPon,BKelXErziehung)nžnePvh0'OwwwwwwsA׶׶׶׻׶">Tosamozjrorču`de(Ѳ@a0p)močitelůmyůpomoci.oslb>esjBvybsahu 'ovy,Coeroultik(urníýchovuVPVejdůležitější?

-̈́va8samostatnýyučcpředmět, bržzv. prů zovééma.>eoovinnáoástákladhozdělává`,terpmusbýxařazena 1. 2.tupni_ školy,všakpůsobeztuječas HvdnotliočPhvompetenciaždȆu jím{mm gramemh???>-Podmínkou účio>_]bpojeXYobsahemnkréH_ nů.֒ípaؙoohyavazba[eȊѐHށ8azyk0a `jepis,e؀RobXnsUߚߋߋ܇Ix>vymnevoblastezv0 žů (s. 97-98):wwwwww wwwwwwwa)@iědo9dovQihsptmacggggggezíska(nal1 8z蠠etnicka hskupi0v0eskav(bspole),GGGGGGgCi PuniHasluūQkydliaq wׄu)si,(šPnyUhyӠ8vnoce)ٱnadjw׹yíjepPPt0`LzAro2z,`boniupracimGGGGGGz'XjeXrRsPn(afobieWih doyverbá)xi8aý)po9)z`gggggggos8z`еٹmyterminologie:askum,dentitdiskrn,ismuPWeancej????????????????bixstoj"hit罈a_߽߽߽߽߽߯lpomáhxvytřheKespektu멯mocioF,mna6v9$uo??????LXuj`ovň`origY(y0m2kův׬jakole tyxboh(hkolIzd@nfliȼ???????leljy1bg`rincipyptxemokratLeč2GGGGGGGDvedeangažpCPtír+'8X yktivněȺodt`Lztahu׾k yrim.

Vetejnémuchuebsahíleultik(urníýchovyymezován RámcvzdělávaXmrogramuIymnázia (RVP, 2006)StandardutoZskéhodboYí> (plat+od 1998)?:tema9ena‰okruhb>SoudobývětPoaá íslušnost člopkaJakatrno8telůmejiez@neukhdáPmo.ytyčovQtpvo-vmqeoreticShleda.ږqaxepa@lept1jinak؊_ždynějQorhtri@OÛ*,`optiy!kompeteůěchpn(ide)`žadavA0teč9doꄰv`Zdu.зxkk0Qudyyli(gg`upedag0qaɨflͲvni (vizxsitu!va 3.4).eš važvOti,d0ae„"“OIjmobezmeH(ě诨miznatoYmH ovxň:Rjhot Xᐚ8`mua򈧈3PrIjsy ҹ鍇_čaluzo*njYpmamzAPpnutn8x(skepspnaIydobrHVpkvxKyozitiqXʲIpxuɣwr,j9hbaZěakw`-s'>XházeAyXočY`7Aby߼߼߼߼߼߼߼٭H býsA𰟰a,sp(1)tde8s`ej)9pjmQ sluťhVHkoxpch, (2A*uawzeȴHdJadkPXrn1ؗomoc.bo)Hob(HsɆqí(uH

2.2ډN:yí[vggb.h27777771 gPorozu0tXqůmmǵǯQjeHduwdnpQybmainterdisciplpůvod,j.SIzů`;zduCt!eOHhás,niaezinárodnícéněstálena,esp.xistujodlišné zory1jeúčelnostungovÁP.

Začnemeáklamiojmy,akoX „etnikum“,yrasa`kulturq;akeudabývat{peci0jšAnapř.relativismusasimil(Mintegrj.ЊeVPVaučitelvé`ž`ysvoj)'ch"ůЄterminologi#takžejprveaYěmtoDmobřeozumětbyyli(hopPvysvlosvýms E, citRkaědomíVýrazϕɖchzHtarčtinpvžo $i>ethXskupina?>HtkáedevHpI, 8antropޥsocil@ratuH,lpvyvodit:ϦϦϦϦϦϦϗ'''ϩϩϩϩϩϩϚ&-V$"쏹íteřs ný08,bvyk0߭Xzyklou u.ouhrn)c(každ D1vyHču v0vlastlou@ץ'׊բއɝrHYk膸r*"faků,xЁYosudaâXvXNmTu,orm9c č`ěkjeho/%ckXidentitٓPojproѸwъ1ovyústQm.ʧ@omu!to-pdyWdCostiymez_Ĭ>úzcjeprv`ísluſX zy (thujiKe).Ծpokudbýt hlookzșiaespe@jiXxevг jatWoq9{Qࠠtěch">S͡jLy 𥸺dal9:yPzejmél輸,Ϻa3charpzto'!()uu됅sciťoulЫ0urXѽzákladuYZk$ԍxebood@h{ z զ Xror ()y avHúlohuHm$aI!@h xiPtamiywwwwwwwsTolike-ovPaxi<`.G otžň"kategQ>X߸ٻϹ`7,/>`.čít2by(elstva`jsjevu76pisyevozd2@svobůjotliv CaR@vIi čeninziHwviz AI/^PšinyX)?80"lign="justify">Obraťmeeyníeorieříkladurety:akéenešobyvatelstvo Čes republikyetnicholediska?

 oooowwwoooo __centerwwwo>ZdopíráoataeρG>Sčítç lidu,omůytůhYěchú8patr,trukturaRo0eá.ӎhlešɑšymm,묐9I.Cyomogenx> (asi 95 %1národnb(/moravRslezy),azdílděchinBvropyboIUSAianady.a.okud8o`cizinců, us )xn8cel!`kovPpopuldežve Švarsku20 %,RakouaΊec9erancii 6 atdo׼׼׼Podstat@nakemkapxidlaholečxjazyk>`tšin(iOxitoriumАV ípadaلm, žesluŢcPrmluvbmžC-MaďařiIyȌdšY.ʇ*edylišovacg`.n[omuvžExistujx`PЇlzejméxH0pxsX!řЈj{žíva1růzD.vlášťyvělštinȞA`xod ,PkoSŠvKě,eruH`vižAmH anoriča9vaj. obX#ganglI{fou 8x堡ء6mnohkulЄIAfQAsiibývaSkoloniAVبB ieKolik;9?{gPs9poq4zastoup9 nmiliardáZem8mɪbyeralúvahhleko,pkQlϯhad0ib(5000,m؃odpdalroto)194uvٲst+vEePži!-й6mhi#yG@DR8jeh3desítebupelmiQ)DzDzDzDzDzDzDzV7zes 700onp!!asi 80sl蔁t70y-⛒$kupin (, 1.;2c82il.;rancouzi, 60)žoejmenšítnika (Frísové,si 400 000;užičtXSrbaponc ).ejichastoupenHvednotlivýstáte(jedrobněpsáno českým ologem. Šatavou (1994yplývá ho, žepEvropneexistu8 (snad 8jimkhIslandu),((m(by8ilopuzeۉcum.ětšina1Iůtedy !ckyhomXn, Vymezwq:xjnakSkromjazykfaktorHkompliještYk:ěžnémvědomi#kter:odbokladsetotňzoj„“mnárost.omHřidr 7xљZh,(n takéčákQׄ-tutonu8bjasnit. ȑ>N, _gGׄGϕϕϕϕϕϕSwtaP`nyh!jvo1mijsYpjatyelnesze.amozj2QurčiؙeIuGaGkrxria߃ ec#teoriíqytvonayXjíma jiHce3le@alefiؔ 3 ripuedagogyslitel.Ao:&- Cst?Š$a i#1659)OOOOOOOIPúčelyOOHh0dbýthsociol',@dj?+a_hleVҌ0lovkuw81996. 1. 668-669)jCitogesob񪁩AYlwo({8hajupynejšRiv 9iZúze@GGGGGGGCKЭuřiypyvji öyG???????91)˶A~Spisßg(evm ůvropy)bHg&b nax.w«zduߪzkušeإ2o?existence׵xbuď.t>[&autonom9pav?>hosm 8pratiIm "h Ѱ3(va؂@ou)>3)sy8TߕwSubjekty ednotci)lea?vl@km]uǷwwwwwwrVei`iněřípadůešechnyřiypyritériíombinují,j.árodyzymezovatveňulturně,olitickysycholog,jednotlivá~aymohourojevsilxjiebolabrčiddokoncehyt.akieba0eskýdavůjpisovnjazykdnnzkuPnost,vlastntát0také(olečnXvědomýchubjektoAidentitě.8pokuddeum „7boženství“XoxوsutimvkemhHa,dežvětGa (s 92 %pulahlásíc9e msko-kat cmu72).

PslXQhzjenpzkabŒznak(na./teř:j.) le&ců:aPedeoto, HámeSjmemúzviꊈv set0meiАHIy -`cxaimenšinaȟǰǮy|x?>qobvykchápHaȠgqkRiu\@ebotn`.SNHr !zjišť@yelAakladtoho8(rovymeze:i>p߅{ kupio!nýmůvodem,ulturou,ípadněazyknáboženstvímeboinouharakteristikiédlišujíXstatn`populace
<3i>“.g>akeomu českér ředídeeategorie „@rodnP@@užívá:Hografických,ociolog škol`qqách.exsné, Htu0d uďeýznasluškupi//etnik! -@kdyžraniceeziěmito]yvonkYene.a@.áobyv8l ČRepublikyhl(klezGi,všzajP!ejokAMW. 4fontize="-2"up>6H8 Sj&aspjatenávažhbl)-tiXchápáasmyp hpolitjeȗXuplatňu2růz(zemQ,sp.c:br/H1)Ξ:O@^i>S/ouborob,Pvykls ečJNhYtradizyG1úmhodářǕǕǕǘ_Ǖnjb> 7ǘǘǘǘǘǏϏ2i>ǍƮj(D`čanůrčiHhoXátted:ᳲ'PtohoA8AYotliv؜razAG-ָןe8alšڠVAjse0a#@HožňonbwrggggggAv kterڇ_(angličtina,xcouzšj.)y2xakynonymuHtK:ationtyczhipv:yma eּqrٙP XaozpaiyplzahЉ8زformu8řů`a. žád[íznevědzx0ubriȇ'%mnip5fakI({ou)Eǿ''''''"ZývtaءxžfzjťOR zi Ve߻߻߻߻߻߻߻ٔa/igpzáležit褣du:rqriex?Ij؂1leno1 :rá2okumentXa0ٶ2iupJA&߃߃6׃׷ݽWQ>V鶈ruklroSčíliddomayt2011È:ɖeϽb>3ܿ ?GLJjÚdaj(givedeaždý`x(hu eum| ˆx)d š.rorn+pteř` řečxiS,2prendežu@{lépevhdá7-yλ'> ověřitelnýbjektivnínak.apř.eranciisouovažovánia „ouze“šichti,doajf$skétátQobčanstv-edytničtHAlžířané,arokci čpiaAfrh .ložitějš8jejišťrȅ`národno0Jc:emografchčíPpobyvahhae@u@zv. deklaradmetoda,sustojߖߖߖߖߖߖ،fPřísluš:ku`zqů (n+mřzykj.)(ede 7epoci` vnitřaleɔsemshirií,tradicepavykl@m@vůltutoLju tZ9ʅebahápat0o!boridYkYџƒvЇ_ZWmt.Wggggggb> Ggggggɉnpna熧/Jp-blém8ymezamgb,aešomplikhnjp?GB.ϩiAvvropemr2nqHsmyhachton(domácpůvPí)7tiO> nezahrn:kupinyحimihntů.ԇȞTv meegislQu)yӱw DFr[LSrbRomAضٹXY墔onohočTuraal2Ň8Na desetilech??????????????|V ČRn`efi_Izákonč. 273/2001b., §2lsa(zdevnokrhe)1)$polxenstv(občanČe@epuby`iPhú*сsy7odl0uqxha(zpravidla0IkulturPaO,vokCHuyPeleňjev býtvBioouúlȊ4úsiachaozvojlasbyXy2)нíЩYА8rýҽiqn;'űP ׋ӋɀO:u\itejҶ7GGGGGGGG>K?vHme?>eožvyzet-í(0ܰmaIstupc)~Radțporgvx2sobroku 9zup11U:ulharskou, rxkmaď;!kromLunfR{slukraa.ʨٲnehistorXyzily (pýšeit[aehmeziIj῱ítZnaH.iamPímigranti,čkolivočetněřevyšujíětšinuyjmenovanýchárodnostníQ.platňujeeedybdobrincipakoěmecku.

 (eth@inority)`?p"-2(sup>78+ Ten`0rýkaždouDuyva8rpzemě,xv8epx Hov()pulaci.ak ČRsc΄naH.íňo(zled@aegisivy)ߏ7ve!ěm_mmyslWWWWWWWSUs"ooblem Izab. Šatavailozof (UK (resp.\)hpEvhvydalsáhlhknihp1994).ont(s. 16-21)týraz ثwnyH unȤubyyloožnořaditddenspešvšechxtypyAgehxe`(vsyjimᰓxlhtem.̟rozxxiCGG:-wEkanx:|Ʌ,g>KBa)a˒8ИŠěl`,usiUkraji,boapoor d8pdlae ého`nežQjeji ///âmaďaSlovЈŲPIe7OOOOOO[Specipadahr@h/b yras*GxVXexepublicŽid:Rom.rotٙmiami0jeȰasi,uhde(m`i ov `sȽavmetcewwX eG0oooooo߽O߽6׾׳)>V вPi II8Xnost:]v1mÀ`č. 561/2004b.poǫ7qGGnaLjgz7תt?g:kdؽvVPV (5)a瑟ϯQܮkum׊ז/ϖw׵'G眏_ΧtǼb2b cenGxmght="H4.png"cindexH8"HWoooMv(ePypoxdávaPnoha Pfliktů`volAn[itua9meziodnostnímienšinami.vropěáeněkoliktátůomogenopulaci,j.evyskytujseichéměř žádnéHbopočetlabáro݄y -akovsituaceapřaɁndu,Portugalsku čirPpšepazemBYτny,nohdyel̆`-ESlovenskosi 11 %aďade 5-9romшEstog 20QuG.robl脨znikazoho,`je8tlivýxis(eůzXraa rXc=`ich,azyxkulturodliši_t4.

Vedle`cházxiindHevětřadu ípadů,뎨hurjkumamoPvažza4,ᒠa̓eterp*sluxiiȉ؂"sby bԙYřeba΅Korsičanů>obyvatelr RkaSqdo ořhžsoučárancihTotolP28hbkXŘ a a;1dnes ndialekttalšt.ckdQl8cɢsféryHatyo,xtoudělitЏӡzX,ou@po tsilkSseparat8é& P>aktYp諘:usíniQp)v ČeXww>AXkdHhXJkAtude v٧mu9racZ@ekrac 1bádomIt rapod.ͯHpotHvceušl0hvit,Xkoni ne 8t(y kPؤ+zmzdjerPؙ Poi%i8v)ibh0ai`"em8jv{ni?ZnabQelůmCl؆؝abyblilPkutečn۝situaxpchlidí:ugHarbe`@ׁ“>neji{0ýbr8dpOficiálH !8bs ZrepubЫT `1ptgHak0+ačhivgkupinГěř 1oosob. Žú!ouseؙ hiShanazýؼhoryPodkarpat_(sozlza1/6;ky).ʽPe@kHsIouelmihvorú-џpcháQʖ ,vz뿸gp(indeHUYU1ӻ`řila obdoezim؟!Эlkak{o)zpoeiskl`erH4spisi,opsؘYpeciQkume8i -Ixlbhht74(Ni0a ŠuhajoupH,oledoD),arel apekHordubal),ǧJaro0romSȈli)Ealší. 7Ktaip̖ byLu0{SrbXN`ec-Zpademkar0@@esspPtlak`خɤ"pběhěкآ@valiPid,XůjP vl`vztah ch؁ximajedyHspojyr!-Ϥih`I*\informuniha.opaϻjO-׶ۧ atskáus
<3i>“> (Praha,ibri, 2005)./font@pppidth="0"lign="justify"> gggggggaVeoriiraxiultik(urníýchovyešakHtvámeeštěalšímiůležitýppojmy - řadaichbáželíčovémuzu aЉbbnb>K,$zorceWWWWWWWRNějakéniverzálymeze„vytvořeno, sadplzeozlišitvrůznhxet y:-wxPod(r9hoVzahrnujemݕaechcoblidciviliz؞>@tedydnPfmateriýry> činno@, osouapř.bydX, @strH,xvy,ůmysl,o8valekomkačqsyst@ypHkduAWGemě8bonsX(morhk`zvykvzlacOolipvojǧ______ǐo(ž(uplatňovanépvn psylogii)Iztaánpí`vHyšla @í_qC ur؍ؕsečTmíjel;symbolzpůs ceo1ritus0odnot edazkuhʉabu7ϵϵϵϵϵϵMůzdدstěk defiearaicؚHǺooooooװѣΣŮa`X9stkům8anismpspecifyptakXj*@-í.Ќqstav:rogram_rotlivcskupin)fixJciohseotyp>ݿ8d. vupYvd(a)p=Qc(b)jreguiP (norem,,Aů)8c)dejkogn`0 (d( orgzu0(VelkUlk,'>sv. 1, 1996. 548-549) Jinouod0Ei-Qm0anog..urphy ( 8"32)/???????/?/,cel ezna=einعodlěhožuۭv_Z(rodhet rasbd;y)`ֵt`žthaocenxІ0b `působivotaiz;GAeXkt*ex8e iŪؚ^.etedyiywurஸ8G 8marskouto#neod`1a.omRpělBevárodů.znáníohotorincipuýváznačoXnoéžakXeorie kulturHhoelativismu, s. 204)o:ǂǂǂǂǂǂǂ-/`Kmuseticko-metodologppřístupe @diu chvů1edpokládají, žednotlivéykstavuPinečnaeophvatelsocioVysmy,možPpopsatpochopituze데extu8jivlastho,mide.P">OȒ`!etnocentr cpndence,tІHrpYkopvětpnerspekyֈՙ spolenstve mo0histsu`antičtŘímaupňliцs,0avšechna~!ka -ejméKelty8Germ(y -p`žzaarl3uěnouprov\sȅ.xakYnubrPeieboťlj”Тȁh8ridneŧ ߊch,1ob9zděNa.š0ub„velch“mh(`lXspouxyB)'-W_vms zaměЌ@svýmsahyXě aiiqȀxPý ,хu,.ylokázrnanalýz0amA'c煠kladX1As (Prů,801)ׯׯׯׯׯׯ">Vu@lipojm`e čašt8dalšnT`vzorce񫰁tandardy.ԣjxQipvu ahysxu `ležit@&l?ٱHuqňžákůmlíasem0:@rod&WW ()půsȿs1y omuazvykɶAPrPXHPurčip;um2generyudržtrP٫ImyvojiJ`xdȯNj4ء(cuvyřzv>k> (ki8oj:aP 6).ГOrebT'׻zv@š`dpfe-mZQele.nes3ܷ(setHva9َ@iy8inizinrЛy"pod JvVUveduíraxQhěďૠ(ŴPs9Louny:="lefhwww C"+1"> /ooߪ߃oooo______*img8t="H5.png"pcix9"/GGGGGGGՊQGRasrasismuskuteYdom0)w??????:ŽivPv Čes1republiPpox1989)razzHniljenliqekonomiȸӥdo򭢇b`Ptruk0y`elstva.aၹ!xi:kaohlȠd9lid(i8ní,䢌uspjménaeyskytVipamci,عa`ernoJSA AAfr,˶hjMongolaj. 8išn8ne¿m8aak(xo%tPQpan>Rasa(homoapiens) ViZuplatňAtříděI -=b>ovaxonɗO> -žŽe(matb(8)Yíů.ʏzákladKkupiny (a)ny-qauiў> (kh艰 ČhEv`,a9na.nd),///////mongČíňKorejcimerptindixHj.777777agrPt8nafanů,rnovSA,razíl9oooooooA 7hoooooooiȆ)uceX6iliardHyvatelemH@nejetȣ0zaupx, (8mé+r80K(robcoávرXa.olf(200024) trnJlzB`ymezitto:gggggggߝټ' h/)vel]shartׁzdvliv觢ȸhoseaznikppůvvgeografeA:yoH`alpmqcho(`wcsiiߵGGGGGGG@">P38ϿmísH_8PB(жrz nil0s(lȶSsluŀyxdoBga.Ξatr š(HakinentuamhăռuOĹhskymiupH9ťov藚7F) etečňnedobrovolhsiކWu\ͳopckyPašechmohup'Xaۦžeyakdnpsʤuvajzcela џWPojem'>„ “_>vi18o-lpɳjakož0demlneutrá@-0ždhza oooimuhla.áeňůběhR(cházea@eintenziv9u7,?>j.)ibɺo88`ů BIzchax.Braxlii, pulax160onпaH40 %Ee%i>mti aAǏOƭůzasontize="-1"acPGFSidot">Proeoriiraxiultik(urníýchovyeůležitéědět, žeroměříraseyzickantropolog`existuještpojet ii,ocieinter?psy8ailozofk8xneizalonoaatomriíilasifikx,ýbrž odvváz%aׂf@ménů -ezorchyí, 9ligenQzazyksnábs#charaikj.ʂ 8nohejasnéhoej8sehliystlP,vztaheziCminakysluŅkurčb`yjejiP_ami.ap.E8četo@adiktoozdíleXve SspnostAfroam ča(rnoch@vSA)srově1pA톡om%dopadpávzlá{sobboukupin (B8drobnějirů, 2009).

 ŠdetЙPz0yZtxPȎ9zح(9aane1esah.vňmHlzHlitp)slabyPrsykHý .okududemázetQstrمumůЁЅ1mo: @ЬiaždkӔ0{asiec8y󘡐ldlihix,؊i+.ԖJedlovytvoor98bi9`׾T8reotypȎ1ůZři`ixigatiQ0v.%b>Rlhrn)ora˽)kr`p??3tvȻ0 xivitů(mjӿ1؆v,agres"mи(verbmboyzm)ásilí/ggggggg`ǸǸǸǸǸǸǰװ׊Čerepublic9ts m (Xrhlavmédia), :m ]yužíadbytečٔesh.ҧBؖ!dsudkHš8*pmthm$ (Rom,iamc!aj.jaHy8eAšhnesp,ťdgfcPvysky𫰮htehddydo`npoAzQcyVUxϖb>O>htedyTlun0HkkX0ohrǯųCa^nyNelztžňovats@pPݽ PanʼzobxbeϤ˅wsy h/ -ybyk 8atnbyellane0elaýthleP*ty.ob!0tihbrit)nthoGiddens (1999+kon8 sodmítapL#epekultutnzPȘڞ,hlidupírána8va Hříležitosti,imižisponujíruzí.lustrujeo !kladu:

JestlPeějakýělochadi xoupodPěomueváž černošskéhtvrAnemus`býtýrazemehetelpok|chům,enbavyho, trcexhovvéoblaudlesat.Pokud׊ӕ]uplatňPzlí,њ!Qtrhu⌠neb!jisféhivoteč,ůidázetPdb> oТkrXb] situ,dy0ŅcrPyedstavAcIbvyPenšinYcelkpopulx (ě,nhodňni)srovn kybskupinye.ԣmazabraatanti@S@T Jškohp(vizm16)p

2.3oporHudijzdr(ultik(urXchovuh2 gUelR:aЀ`teht@vHpukωϱIakPd`v9(Ioznatchuáh8tp 0Ըsr`jsxuídil,hrnș񭱂speciál_ϾϾϾϾϾϾϠiYַ///////hZydbod-=i>M??va:Էc-xAzkumw> (Ppcha, 2001) *Hs(jedPublikhXdѴ@matedagZJha.a `neIn.psy a7704`.yd.7)7@pobjas!Bk, ikrPYMbmejivztahj( KnihaLjקk@`10)0Xx zCform:iHXžvyskytwvWiidozH༡.abýIta'mH 8Qcizinc( ntů)sk2gǯǯǯǴGEck0š)eopisAsZkM+y؅Če/*ŠiѿD.зrQvhoqencykloо />NB)mvvropějatH, 1994)súdajivšeЙIXq+"] (mimou)O_____Origa]!0Pi@XAJ.ȭ yUniverzioayelíně,xjméأOm]pet/Xk`zVآ`PIb (,1;,hudýZ6//////olC–q-Y, každoročněydává Českýtatisticiúřad.bsahujeodrobndatapulacíchizinců (imigrantů) žiju s,jejizaměstní,zdělkrPnalitXaj.

-ýznamnoumocčitelůminýmájemmskyt)Multik(urentrumrahaG).Ãm studijYknihovnabízedboreraulémmhoce/,rodnoYYmenšinpublp0takéřírkyax.My(tiruzí:okaGvýcuВ'!kladškoleߌ2003)ϒϒϒϒϒϒϒʐb> ZPkpeciál0gg'yOFe`týkasГ)emkyassoliinform y č8hropga.olfa, ménaLidHismuswp, 0)PvAizaPdenw004ϤPeažnesgtAkkommu Ф`؞mksX @tí.eožnoqitVVϧQRohŠotPׁaž8jakedag@*syst𪏪Balvín5؟p؈tuňJPsy'ka`řdgi>Sytudeme -detakíča1998GGGGGGEMetodyvodzkušei77spѐlzeztnKabineߢpůsoȿm0ЫP2ЎȺMUXBrnH..muni/wsocedu/kmvǺǺVedoutohع(acovišiNěH5)ydalžčsaci_práRelvSvntd0hrmemmde6mocIjimIjemc٭sednictmurzH+pΰtudiíatedȰcindrڲ0FilozofgbUPOlHuc-DPzk8hPresl u0 X١`) lil8dboYU%uji0elmPmavuZjxdnyXŽe@vsvěg`Frouz5),pobjaskryPn8voHstylrءͤ5apodb> Zdro`ezQve škochrakt{zamě@msk'MǮǽveorii(xiǿGuŠ0pařn¦mȕ žeýtߚeWIIIϽȬsonkréItkaipvity&dobYkžka?VdxtremisDemjanHk,rotár/)sahou@ „@tiHedsudkcvi“,žohoučiteléařazovatámciultik(urníýchovyobčanskȀě `inak.

-odelovsiturocvičinterNchostojů,eormher žáky, sahujeublikV[a`toleranxatiasismumoh9ovuyutapř.pzepisuߍaYrůznbjímaúdaotnickenšináHčer nih N (2001)Šata(4אb> vSAKaejsřopnoHr ČREvropvůbecBritR.҅˦PvMAcsmndducationG1hodnotmožn`omezerdeologi͈Ha貱8z0𷣻'''''''$T axǿǿű)RěnRzr@soIAM`_Už`Q zdalšsyսv,thity;nebo/Jo؟ofross-CPs!y߲ǾInform9o aRyb'řCntnп0cha4>

2.4odpo??{učebQh2 gKr=7y, žhȿl؉rpate0kxpoHtkyi,jejqiůle taatoXR+ xupoužíȰxPmXedeॱBamozjaslktkůHakodukamédiu8b akezpuuuW?x'׽׽׽׽׽׽חleVPV,BGhgdokumentů!OOPů zm mxmfmáýtpnobsaho؃h.obpxa\poska@j/zvla dobn0&He u, jeYXcizazy.nesushtu锘trhڹ lmiest,ťdentýȈ&yd0oěikz'@kladlstvkvpthidakh cBiěch(wrozdíЅeIkiwW.΅К_da|ez0tɄolmiobřehledemaěk žáků,inéejvádějímezeně čiezamaroykterneůbec.

Uvedudeříkladyčebnicpnškoly, hžodporaultik(urYvýchovyitelebelC)úrovni.souoQtšinpU2.tupeňׄidyurQprvobsahu`vla(1Nejdů"iadektmt(rЀrЊivoýk)cseGGBzačlnc0řaȏw)občanskP- (Praha,1999,utoři:.ud,.nquortbMar)탸zaxamata [situaciHyěe!robycpraco(s. 71-97)He9zejméБlČlorxami,>9í0m@blujeפ-5i>ikxi0 (yroi,yt8)icoWvzorq(Ȅ77''''''7rozumz/*؈G7777777br/TeoretiyNzbYňPý?zx0axe,@8.؉díleަRspolePho7 Českuvapohx׻׻׻׻׻׻צ ׾׾׾׾׾ש7穗;L.dam,@Ven)Uasismu, jeؐchantisemi0;božketranajXextuunyonk ǃisšenlп:sledŽix,rрQlk9Ko,Ε:: „VseveAmeribylig)alobb輚qěř0hubenindiijich˖Ҫ3oustčímX(ny)d0Xoceaatx“h`159)"-2Yup>88>ϲoebi˶^edklHya8uC)nʒfptůgggggggQSilytivem鞸sobyjןqneznaldruhab*y|fJakĭmůXter@phvinuletšt!iiamЯ1ky.šiylpdrzXqstknuYpcovchybyZstrsmivšakkdhesiilveօuaomluhvyjadřpráv(ús7v7)߲߲߾ߵײ߲߲߲9߲߲ߵ/߲߲ܲw.olв߲زyjasňojmy,ditdiskrin9enXn,artheiděkteréalší.elmiýstiž8přitomro žákyístupnýmpůsobemysvětluje,oe „  H@ރߝOOOOOOO߃߃8׃קM >V`a%hučebjxpou ьע߂Ԫ窞 indiiGwsalač eč㰨menH-8ůbýttou7bI}jmé ů,khЊí Hvel#e.všul0NJϵ畷WjdЈ+70ntroogskupiny (rasyoboOW_bělošw'/$WrnW'..ʔjetʚܲAosamozjmהי3Ap@i,˚Hu`,rozij7 1ooooooo">KroRkxovuiv`multltur6leqov /+zeXpisuQxoy (ouky:-b>Zt 7.ղd0zIškolyvele0ym(zi (Praha,raus 2005;utoři:.vX,.ohoX,.aibr)Ж\vhui>Amerikif,mž1objasňurůznohaPѧ bayvatelstvaho@kinentuh(mdo!is(s. 53)______zvlášt1akevط1nadlouhotýkala뵙Voasn seedexqvepojenjstechrvy^pophuj8resti mín'ic掾KchLjbU.rávoznAfroaAyp___________ߪ_Světe/////fontize="-1"acPGFSidot">(Praha,akl. Českéeograficispolečnosti 2004;utoři:.erink,.alentaol.)bsahujeerovnáníinýmičebnice`nejširšivoultik(urvýchově.edeodřehledid0as, rodů,azyků0boženstvtě,oplněapami, Ayobrázky.omuážoutڇúyro žáyZ0r͈urno_y 8.(bo 9.oíkuŠ.

- USPN107ْЎCBičbZ.artinec)áémai>Lray,poryyX8í.՞@tela⁸ělivavatjolbftaItospekt?????Optix)bylo,dy蝹ci!ㅃkiXzisampatn%iirؠ1ovu(aýtIXem0velká,praktHyȧ@0, t3_, ap0reZsitua؜ ohu(l)s @wzatímtvxeyla

3hliz//9h1771 g-lx@ @xwpt t@hnessedreúdtoliePjev"жfes:ePe9jim hukACKa itPks d mecͿ!dtzevyi.֤sl naN „aevrohs“,environm􁍁@6dalšvXJ YPkdatty鉚edukȻpovineiravJi?7Aokonp-AKpa//-̹H9ablemaQ2Ѽe0j,ezpydbokhzce ošnéhůhzXhooooooo">Vapie 2.1ⶈps((coodůžadHvazpuq8quůHzh`é@uǼ?8sk:ߞoch.oYy@vj' hygymIiZaМHtom,eᰀyč؍ poavt@9gcvٻkdoh0vůbnezmiňoǼ vu @Z@domí,>%ԣZ.ܴ"-2`sup>98&Vys(tltu8Ӝxјi:﴿״׸K.//nelzПstuatYbyudѪ(liQogivbai(HyŮ,ۋizyce)abudryrqnalhodnoty`t@ztahѳ0k㿪\1obklop.akPddírѦji)hhajz(chmi…Փlix)P.ЈȘexٶ `luṈnYⷀuXuXaslqZcizinec rn ,ě a. (i@(8ěch ! !brsněnámý),otkáváaeřejnosti

 Termín7gd„wʇ7>etnickéědo߂W(ethonsciousness)/_\jeouhrnnýÑ užívavnkulturnísychologii (Průcha, 200427)ᓀameubjektivobsahysliedince,Hhotkykušeqstoj0pocity, 0seztahujXnaklastmu kužpřísl(kemсjim Paasovskupm.lefaoooo+AViPamce(Romjivomto útlém9kua mhkě odli1lidem8rčit.yx@l񐘎\dípčxvvpr@,amozmHXoliv(ěrně, brspánakXHslyšdodičůamarádů xiPeleviz0podGWWWWWWRTakžesilȇiX`yt8چch!`aodnot kZKedpisuHi>Rhc(dělacrograRaklad.8i(5neo Xpůdyor`ϝsees3b>ví!mézformoO:rm͜0bAůbýtXt"BensXaleȀcoa4kdP8Ȩe`.a. cohousympatiexbonti{YdokoxPPvi9fůy$WZon_Bstavy e9nelzepjetnaopXnut0z`+ýuhvázetǾǾǾǾǾǾǾZ0voduRezby)Pbyݔpčjdoukdyxre0zꎏovu.rpžuji` č(1)jasnihkapitonejprtozvedɷHťp[_Xs84Hstutax)sliv|} zdrvzPaAsudzereotypp H

3.1 Či:ʣi?h2߾߻wwg׽׽׽׽׽׽׽o0dobenohۀiŎyaei Qivop,Y(:ټ íxs㸸n-Kslurůzcyk8.ֶsij.zorya@#Pšen8 HHkomuhsmvypHqypo ɵ;q뺑dozdrdodičnae, hhntX߇۲binpod.Դsob@0u߫W//////8mϕʣ?y-t?yk) ?tedusjejhg0t.odlu@O}unižšíkod8oško2Yx__`alHěchPvenko@i"-1"ace="GFSidot">OěchtospektechtnickéhoědomíladýČůezeoz!ětěrBvýzkumnzjišHní,eždeudoutručvedena.ohȀitelůmoskytnoutožnostrientom,akituacařípad0miroblémy žák;třebatkajXiskutečňováultik(urychovy.

 E }zPškolyOOOOOOOStaXy`ěsLounya `Oh!jisis asi 20 000 vaieodl8ujednohodob#českob0.ni Qi`js؂˖Pjim`nabýtvaž yaypzorek(ládXnkovirPdAMístknipkaɘarkvartaplopodaHnketxrݙbܜ:0 gy(ziau 10-15et,anonx`odídaldHt@ky:-aɎtvůjtahideȟYdo!jrepublikyQXcizze?šni0(Cosف(kušst?1ou? (Můxvyprá8tϣhodutRb...) (2004),xlC+týij-qPaw8.cj priýrorefluѱVpozitiQ!toje>T,Hleqroveň8jadřaitkPd7777777?ПUKdyxoRmlunus,yhned((m.AmAodyz0{uqjstqInPtaiǼWWWWWWWW''tVPš jedenr(Rusych)9P.Άa@naal"it pey ši𻈨Ѩ9lIlegr诩Њtvžhj8 킠j`neum`ič.קױ7777777Nevai,kudQpxcaɘʦyyvy zdx"šp8j-ř.derogce .  1a`tá(PopravmocdáHtoh td ni8to"uc9 x(chy ch9esttop @dázaoPtؿelasicp育a/ NegakⱉeAjev Xměřivůomůmjim@iiVietnamaraQi8ѩty,ĩčaklána " j q@zalstuphXyܼdvٳaodYHhlProč?9kЈtaťkovott1or1pkombajnn><i>- <:Kdyžsemystoupilautobusu,astavměednaikánka. Řeki, žeíámátvKč,inak zbije.ájjeedal, i `aacku.fontppidth="0"lign="justify">Ma 8ěda@yslívláeomůo,ráproto"vahroznmocePz.فHpravda!gggggggb ljljljljljljljCelkoЎtnickéЉhomlounských thkontovat:///////)1)ouboru 1120ýpdbylyhrubaMb>tři čtvrtinypozitivlan 2) ŠokdmoialeGčskytga@hPjkomPenšixSkyuvyjPpocityp(,bav,trachuxotevřenn0viUmhimie společ(tzb(ví.áhpmusHevažxblpjehohxbka!iváPříHtohmezihoap HlzehodnounaH.tea8moudrYnaznačyQodiska?> -uHrzkumu.arkvart (s. 43-44)oMonat9tu@v̡e1bý pecifne@8P &.merind ČepublicAvš8д,`boťR šexvrzqQȐedIledky//////*Obdob8Ţȃ% 8.9.hku({školPra(Svobodo8, 1998).yhanalyzno 800onymíse``i,Ȱhli@pisQ,c,lidArůzras,teašyemii錙䙐Q(cházeHtvoqmultik(uriJhutpoX[mnoz\ci(l@Ha „ou“pem,eX@Pídili (pokudp)dkritéri2ismbkupinooooooSab> G>fXtiJtg'> (58 %): Žʰa=je(i̳߳yva s:ck.:L($ېaluš٥ɀohbíH žlu8 rm˓9)hȵ1زukx@m8neǾ0oooooooh2GG7GGGb>?7ڐe,ky hvБhJdmʤnavrhásilбajϹϹϹϹϹϹϹʓ7Téř X8niaiasyi>je,eťritutkyhaszloději .  Ttyči(@akkusyějpep a ny0htrZ.dyh Pouci(yiamce)leltx,>lal9Ruska703oooooob>nevyhra𣀩7wW(xfA)X34_XTiHLsicBíslušníkůminýchasizinc,leemonstrujíbavy výhradyoužitsimi.apř.: Myslími, žeašeeměeoctevírá)ám. .dyž yhova!ě,ůžou!vmko`olohybtxOstatz,roRo0,ckomuedělY.lespoňq*eul`protoivad Jakze 8ojištěinterpretRvpztahueHzaciultik(ur!y? Et@QdomdošRozhlýzkuЖpք?s FyPvedУI0olika؅ie!st (Bla,9rumlov,elMeziříčí)PacoAkatedr@jologieilozoffaIyK0ýsleQinSociowpnciálᒔ,> 1999). Špokrýva761on0taɰPmsťta!zo@x抭týkicehoR8ů.os0رpk釚kإpHzna؍Hyp(to,oSoe%.hrnuto:OOOOOOOI-घ u9ܮ -19ahtk0s!?-ak؇liveؼ1οspѹéme -diskoȁv((bary8al ؆dh (׸׸׸׸׸׸׊ýrazQkritičɱڢϝiDk (ܵenamXamQggi Viamc0.//,důvod8 'md:ַ@`{agpivit(PerbjevN(=i>πdrzí,ř)ívkyvѡׂǿ)?8rommin`7 vanismusq, po kO?y>tdOOOOOOPxs)8iWRHak=navr šit)bámǪ,kdy@asi 1/5'%nilag/?//Л0Y0bydpohaبybra#aϗGϷ"ҵHHrhyinta(bezhodňǹךǚǛhMDyt atmbyv...@býtHjhAi podporwg8ϷVell80kr|vy i aHkumuuMb>kožuv4aasI3e-むJmoýpceů:ŠectvrXo,h!emPkaR Im@WlXunzějؼ!dospělými.kušenosttředoškolákůeoužitímříslníkyinýchtnikeboa:itomelmi častoprXAkovaná,le <:autentická.#GAi>O méněohouvlivň tasovédělc@?ydosp.lad`lideohybujvblxech,deontaktůmezi/,růz?kPchází ixěř,akhvztahy působí;(s. 30)Podleěchqálezje9`ědomxčesqmdežeku 15-19etormno edevšna@hvijehoměhdid@qmȁrem ž@oumuavu -pokYaiXgramyultik(ur!vovyeɄPiluzo@'To atpotvrz2iɆhpAterjsva 2003žH10Iؕѓikakupvysok(Bri(vizdrobvapЏ@3.2)">Učitelé1eovu,ávdovízelnyitu(ehdyqyj8hؤRomy.ʚz`jvإp1a\Ȧjs,8@ů 1jgativɄmákaysčut+(HromrspoluobnrespektZjejigipqxniH!dobsixatd.požadu0toojvVPVvdokum-is :v@zporu?鲮 '>h$pYce:objasn𓌦pnemXǖÈ`Boh bž^preexistyjodu!vode!Loȇem:uď 0Yߘߘtom,Xe~ri˩kߜšp(aci8nebuřit,"HvyУhiV&hrady).eb8sghyitl!ع@tak@ecifzYY#ji8amovšinovy0ečQayjenXČrepublicezemYggggggggVparuh@variantpouka` oyuHociologieilozof+faayK.ileXJBi[ sBzaXničVyxhlcXročxzk`retnHkonftsHyeli,Px.М趈J:ggggggggeibigggggggg>O8 nadřazipoϴéivikupxkeňȼ@m0YmnoutdílXmeziůzQi\amiȾ0X[viac(n o@``ilaMeکevyvolё,wnip`vzda0 běhetqdX aco-ٓAXEvropvhledvzdXálstav*Qk@?i>R۶iIvoX,=tZho(8kuѲ8inatpdliš)sPbyloždelomp趨hU!gr``x8epdZe1, Romovéiach`vají širokýkruhrchetypů 3ní.ápadxvropě židodnesakoby <:„>vedle“GG>větnpolečnosti -HmaringotkáchȆajpčásteměst,8araktericQjerozvláštkonflikbzsobou0t@sjoritou.(Zilvar, 2005,.H5-206.)u/fontppidth="0"lign="jufy">vůznzzemích`usxpřiklonit蓐otám/(,hž .oajedinerspektivary0Česk@republice.φi#oeop3oundndeckP*ka (1999),de kyulturyr(důklxpopsyl@skaciologho,emografdalš1`zxy8rdporuBI膯ohxučitelyxí!qrozum a bavemnoh1mhúdajii">Ve `š(opisڣzkumpzjišťhlyetnR`stojePeoedsudkulid-eolastykategnaЮ?akzn(qjeٕdhsthcx9ovlivPЅe鱨kovz([?b!le !zk0xQAnai posycapla

3.2ŌGB8OVh2______Ǯ'Povuh(zHisQovynezbyXrB`tz5bIin?psy9<((Pp47).e Hd`o |@vyskytu8ákHsamoz0j`osp!-yt@țysl2Iv,j.mzϰsod!u.oHv8*nejprvp0v(+émje0finy:-߫Pk>;RvztahaQmacemů0mu(tuHubjům@x`zahrnItendenae g rela8@bitmYyP88Oض9p({`8rodi+ɼxáѻx st闘em-ľ#speci bsa؋gZakupSlst H9a?Jpk\-og8Ja>X(kád`aAzoАnec큀ok8taéoOKEmo_?_ehɅkم粇縇/ehavioGGCsklonk꿺o׺oooooVšechȫZdimenzIůle!(poklá0X*yzaevšk]-ůdeovň:Иžzoq񫲷|etniؤPům,asámpod.všemoeeoretickýředpokladkládandorogramůultik(urníýchovy.ealitězáležitostnohkomplikovanější.

 Psylogin@Hzkumypjí, žXměn9žytvo0choj@sloy1roces,btíž`veditel> -ro+hoaxtokognitividimenzeemocion(erčAeohouýtesouu, HQonceȀ@tradikci.a@.mnoelt 0subjekty,by „opravily“v(pránalimtnlomusP1itjinegagztahymus.Ջuí:הההההההV8dnom t℠ /,terjs菓ltudentMasaryyniverzityBr,psala8sponka?>VíRakuš 8vyspělProd,󀡑8uPivotúp.kdyjakoákyZŠ Hts veAm 8b8ovroaxmeylibyánX0sin.rzȑɝKvětši`z hYm !kxudAdPodkuddلʗHsnhɪm0aenaelřinhP@jezdinpRa@se vi!,yusijeiGGGGGGGG">ZvšQruɦG1䇐eotypy0sudklXvyme8to-w-E%a\a>ӈtaءjtlivЎovlߒhiҾ@u (tzv.`),IQ{ áche_nز@A|he`y).ڞAchaxpiVc墪obvykXzauja (poȶM\ězbduc!@ I cHʳtrvač(8zenerـdiߢ!í)">JutzdůrazsǓǜ@neJipecifXcČHůh` -eneexukmB ᰀ|xZuXsmům.ӢGbýv í> (zejmék^mr)3mnohdeutrálogra Hzd@smichybk0/WWWWWWWW>J/7ede?ezymul0(urJ,počíts Hh8`žxti;vybaveurxti>X.Ͼmů(">U[nformkpHIšȔ(Lpubl8vala.rabin (1999)FilozoQfay@OstravuniverȇV l8te( 794sponYx-pad*0růzregionre{9zorevolo 404jk09.򎸽ku޹Xš4-15et) 3903uymPzi(17-18.íle0jI7sd9y2ʻXЩj.Sl рRakušanech,olácíaNěm\aakéaďar`.espondentiejprveodnotilive؁národyodle „obliby“mohětibodov škály,tomsuzovajejichypicqvlastnosti.

 Pořad ů,>terouimlČešiyjadřují,ylo (Kprůměru ů): 1.lci, 2é, 3.܀4.ہ05.řiříznačje, že 0toceHyjištěnyýmyrozmezi& věkuvzděh,ož pqslؓ)seoyuákZŠss etu9@ro (gyzií.ořejkazatelemho[i>působam*a lhoƌ@aHetn/+h8chas)znilyiߗߗߗߗߗߗߗ">NasahΕIlsledkPqiB.dQvm?8zh[čějšyto:GGGGGGGGGGGGGGGGGFveselsmyslumor)h n:alkhlismus,(ivׅracovi"nikah0polehlх8rubj׌?ÐWQNJýbojۋhytA,acionč:r0ue_ (daxpȠXszkxčРheboťzrětnJmaϷkaktPz9e)OOOOOOOJ">Idytahުiýkjenalqkupi=eceposkytBAre@z`ultik(ur1chovyrčnform﹈avu޴ědomesqmde.֌Pm81jažnܵ8okolNejetm„kh/)” pjakM,`,غ B=hoVýrazžtOPh0u kXa `jmentPCů.utorkayPmu ho8u`:mi:͝9urhbý8 bPe`dek0plnýtIntenzivjs`vmk07ic0meiHlektuoaFgaPe`ocenaizociá@ideologo-Pit! i6(s. 42)΂ąiereoPyZ z é>m PsamgismusDP//////+Č`Hpůsob?rZz rsy(kforyj.ciťovpebachvymeaȑ(PmmsilorGi (S)ѭׂk0tyXoOЩ0?۫8red"onohoi'UPd@neíIg“ׂxý рsvouýbojnostíotenciálněhrožujelabšíhoouseda.
-ԀevrzitereotypechysokoškolákůospělýČ((vizíže) font8p>  Š(wp>٭e pvXázkajišťujqPvodytomč't(ka)Hl(pn(eneurčmuu (±HuvepИe 1).Հude Y,j.0Hěr@t Hv! xM1y؞ᤘ5gb?;. Šxtmavéobdélk8`zProzptylFvetq2003-2010' imgPt="H6.png"pcix00"'agoooooomTatoKQ莠uе8dvYisek:WWWWWWWQ1)ڿtel!vyčlhsto(AS;x=(oW>Sl!m,rancouzȾHŠ+Nτ'AmeričanVietcNěZWWWWWWWR2)ʿ@a8ějBto, ž'` -oeslv `seRůyběholiHHlp udrž*siXb֬ *jaaznač`Ǽ.Ўpa;Φ̾wধo`s ds0Ssml`e!zj эxatnahvlivniٿkpmiásahyפOOWWWPVzniamo,J3ϏQvaĞyXo?dyžpodíhma-Ȃ+\i(ini ?//$p typHPna._i>-բ?Qe8Bjem@jiylas,utoritvAaobyl𿱘bpštprobmůܫeuYk hzaPco hnouig߾ߺ߾׈Ьaébčtȫérotopřрipadá, žesoutáleíceoztahovačníšemnucujsvkulturu.
- Nejmenšympatieáměmcům,emjáda.myslíK(Lovlivněnainulo.ojirarodiče ( častopvhmožnáazku n8큈ilamičPietnamci,pýmočíXblechPxdu,(ronomieyleg činهj.ozbíjeQ skoXzvykya9nizolRadmíta tsnahy le10meziajoritPří+éPTb>abstnejvyšetrokůyjadřQcxhЕΈ`týkAmeranů, cer߹߹ߐ/yDotaz??8E Yběžozɔyppopulacde a@spělQ8edHyět`i pra|uplatňڃAd aiolۣ`ebnejenʁ~0#zem(hrobjirů, 2ЛV visli1mlsud(G,asaj.) -Pejmyynau!ategori/рfont>

3.3ředsudky,ejichznikývojládeže

rodůaso(abonsk:skupin0tytoyohouvlivňovatchkim.ak alěta?sh+sdílenyouzmi,ebovyskytu9jižPadší1ěkcápopul?WWWWWwqTopročitele,teřP$ezBmultik(urovu,tásadotázka.ficiál)dokumentyzXvacgrampypokۚ škoYhoáýt`atomabPiosXPlaWPům ám,р@pod.a.RVPV҅ Y(stnictvímyxi(lipn9vyvar(+9ntoleranc@xenofobidiskriminptd.ȚínampyHstereotypy (vizapi(a 2.1).oߧ/span>jat-YpPzoryenxtj.yjchG@yr)y Onoha ČPu „Romkradou“Něm agresKProblɺvexis00ojmezi Hja9'I0(niiv(8aȼem!)bu Hܙm?QPGGGGGGGA׷vҧťozší)yhrBYězemhQeiٕ?xr9jazykYbenrazodli Apopulj-Sl8aaďa jihuyaaičAIjXtestan Ang!"vevem,rb4Alb(v˫vX KromptRodbo per7?on0iV"5ǮBy)I xIroda7yvůzའ.řqe'u>0, oR#teiádxhoátak sam(ejmé[u6lUom (s.qkxeetxnt@obha`ch)___Xlef8GGG "+1"> V OO(GGG>Jakeoleředsudkyětíládeže? -(drojPstváQ|Qsǐǐ`iggggggהׅOHVKm Hkui{Wivlastňϕ//////ýlivá školvzXP1naormpzyzmuěch'wn>dybovpolehodpodaӑ|,yla(e zultik(urovy ",ed íznijšsituaci,žinesp.amzebeckonxt؈nikHvoj70rozhodcxXP8í,`m jednotecsyp1> -㞰namev0ůběhus@աnKy (tj.zocesun0) J`kro „pozitivch“ 0orem`radictd.􊒦KnegaobsahyaIpčX`??:.ejiš nojOOOOO1Xy~/o.nejprv8drodičíbu[,2>auč( xmezimi ppii:}.GGGGG NaX.oci.iddHPodleHýkI IeritopulϲZ3-4eAnohyjuaomRNjPl񿈖rnQp?NzkumXrove0SAhdi@at(oo!objev5q,p@š၇vztak6ůiˁ/4.ֺšujêtho@)oň0pem hrofiluBn誯ROȱiPskyH~vá!De0omk saO úoSgzTak,@zahaӿd@!@miemyśpQ`@y mubudyϫϙGGJenQcoIp s׆jd?ͱhe`nkzá Xrielů,esp.稘vӔƹtech?ebsoocζOЎdeůjsluŽPm k8@s0nahrazžouleranh;ekIqmp`no荠.?׺׺׺׺׺׺">PrЫ;1e/kkisiѨ5bph9dp@da`tyoty.edledAtohoףefxyovam(iVchovH(pdAbeceӠ*a)Ŵr*3 `nal`ؤ߱Ptnڽ1syym*"padLڸ',da20iLϽϽϽϽϽϽϽExisqz0~Иá{8fouzděဆtiladšího školnZvěku (žácirimár؁#y)ajpvevémyšle zabudoványostojeizincůmulturnědlišnýmkupinámid@(ŠkachI, 2005).roved0Xetřpotvrdiloxistennegativ`ch4ů8jed<|y čiasy kǂ8:

Např. 50 %(eskýy$a 31francouzulo,euxcaS,terouQnechctýkat. Češtɏ[uděl!jčastějiěmce,uaomy, hAngli@nyřitom jakvlkunaktoznaȑAiPobzemYrickym*-ožlrneracioPQ eHetnaa8Y)dsud aЉXe.natHUezIG ϮcPerǮǮǮǮ

SložitostC)ovy)způsoboxnaejméHtím,ečekávy -Hb8svojeObkompetenceljevilaako rminan0,t@1Ume(aoj určitpapuYKxXfaky$y2sudky?w'Ƿouel0e@éy ich87'!9mu,ᗸnehm(iasea.,jadvzděva(gramyimítnformo1,QjxCϨycen`zeIЌo bjasm)p8konktcaxi//// lik: ߔߔܟ4/ 3mchůיoooooon>PtavsituaciU`'vy.՗cůětpiu9oCUtomaOvůRombXcizinc(Ukrajk,iamaj.),teř szkjich:imi`nti.Ա`tek důl񜐈sobneJ3upovat le?ϙpzmo*:o s.Msnadnab(atbzpmx@ačɱᅈk匧sympXJe scurfungloϳϳϳϳϳϳϳPFtotižXbztš)i>Wy~XtudXnňHnykGn>- `nЕyQílobsahFqJrဆasovýchostojů.utonformacikytujenalýza,terourovedliociolog`.akˀJhzveřejnixveynikajícíublpci
<:Mládežařižovatceo(2004).oznatkyylyhromážděnydpovědrespondentů (ěku 15-30et)otázkufaktoryvlivňuejieomům,izincXhŽidtupeňciťxnéhon0měiodnotit8moětisXňšká(kde 1 =ozěene, 5).bKtedytaчmlad:liktnickým čX;minorim?0Šet@1zalo, žedůsobozlva󀾕intenzitou:<)ize="-1"hcPGFSido Á?"+1"> oooljustifyY^o> c ermgt="H13.png"pcihx0017"P߄wwwgp///NJǎGGGϐJe aleekvapiȗ2?še@a(skupinOdQkXlišnjslabšímem W8wsČHGZvypčes)meӯ(s'ji (vt!zákěױ „ͱch2krií,sBlecktvr.aruhHstra ؊ iljLoA?<_Tma灯živo!Hstylu,uco8`raztrvx-.x Hmuto8uzavír! (s. 30)wwww>BarsblíJezȷXšv ener8WmiTamiW׶јou/獒9..ś省mép.xcizinců0ŽidHnFPaniulturY_vedjtdporuhzor7?>0iУ9^@prezʇdia`޻OϻϻϻϛPPouz_\romeračsíla>y sedѠ`upeňi.Șzdcrolivyoroz(qdrog 8Xxvysonezaměstnapopul,zQvzl2Avybav#]jw'MetodikaJxy/7uʋHжloH(3),by0čitelYohpípadvyzkou1z#dáchiak,ajejiPžaném#csй2odsledkК_v\Yb> ǫ1Co?:yzlvXibo?ﰷ vm ikdelkvapovatAžjtyRkyh0t`ktey(jadř"ȱ;gat(bhima „“.échydop09ipedagog(na.vobo, 1998).ikv -azsWevů|(dlဆchýzkumůůčiietnamcům Arab`)ejsoupůsoboványrioritněím, žeyladíidéakládalivpostojea `ické/rasdlišni,ýbrž problémyim S8odnottyluxivotao,ípadjiskupin. To @jistdůletýznatek.encoál?ždyťmožné,BdokonceavděpodobꋑstejPktory,ter]Gme iMsamotsu telůn>ΐsikisicipná lehlijnojaeujha(ehX̒xk)qmPCáalysu P9z oudit seSQyp2dospěpopul Čechedy Hme iO oooooooi6 oooooooojדПmrўmítaIhra kyccha`ho(minҁyǜǜǜǜǜǜ">pAocme celaászk řezamultik(uryXrespektive školedukbec:WMvyjadřovatkrvlas:k@nebʚzatajiprezent/)ofP؋Rtanoviska` obsaxvzxvahqrogr`aeb?/Yۍ#p`YnikdopxqodpověďKur!á"mXr!y:pO:znezabývɲ`on`I*)neřenou,ez yinstrukP,porZ.aruh8anzYoRv :uXs@dile!m(po .ouvmet蓂rovediغoubp 30/ymziIraHby8&@djejiljev:(Moor(Klaassen,eugelers, 2008):՚Xvíd:D8velm@81`rykuۼHkrobmyAouBhy imiHntyríӌ띫nepd zdaPaן^o„doktr“ (vizs/kap3.4)'zNe-li;kpozh roho0 ú@ ɬ''vxu*P 8ňvonersud`Hklaform?8budouběhPᶚudia๩iI 謩iȤR0ojš҇(

ʆwwovuFenih2ǼǼǼǼǼǼ '''''''gByliuo (2.1),〈yPod߽žaduawwpočn9chúkoivz඘Hdvch:gggggggf1)Ǿosvoji8etcepceg> 񽠺Pciplín Ǻ(|aas`q-ejYologi0psyЀlsoci.ָliruswůlejȶ׶׶ѫ2.2ԴX0PRduchékXážyrqezkuټWjХˊdyontradiktorníevedouednoznačným řeše(m.

 2)čiteléaj`býtybaveniidaktick`po0nostmi>peciálněroezaciultik(uBvýchovy.o m, žePsHumětoužívatakovGstupyhstdky,žim(ožňup-akbjasňočesцákůmPdenthse ``polفcspělApřísZzhchtnik, `rodůxrasikomu ,byyitomyly`ványjizvláštipod.,gggggggωvycházet8bI臘hohya,terVv ídách,jtXsiX8a`.Љgraneboyhmí `šinooooooojSouhrnXtatRedpokda}{evxlalí,ϝ٥ujHermínem ninopetenceПoTo=i>způsobiyqiledo؏Xȫ:DhotáfmHandarޙ,+i`i">Zká9zdnes@važqzzby uo(áhhfes"iejménatěKa,hh`doYm讠uartnerpSez zɣX%1BdiplomakmX dea{ ұodliůaPnejennrozټ9le!e9fl((robjiЇch2010)ϽϽϽϽϽϽϽAčkolivIpoj𚯚3ritýhlskadukxpraxnhazcҠh覐mevyů.ʉš0ƓDXvqoxZxé,Yah[[u,nemezɶЏ!elnovx,ékaado0aj.пad0asv77䫁qadř,(3muýthPp9umňu pozitiɧJnstruk'ř,@skupinqbyusn)lc ef(koopepe@(tedyrFsenRitPcitѼxSěyo|íKdy//ěPrýmidchybȴܴ*i8žnéFy1lrArec (7? ߴOH ״cXerϴϴσmgt="H14.png"8cindex0018"PwwwGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUNyIxXzá#h0hztahȬUltovy:wKPɿzxzKu 󗐾klonit?taysIprezrhkAsp?Աeﳰh9(ba@An(ředpokddоؽ///////">-uďӇntánněozhodne,terétanoviskoudeovaž(taprávné,j.volíednobou.҂ován+atrqovlivpjeholitickourientací,kušenostmi (pokud á)0ko@ktuříslpXkyinýchultur,ava zeálezrů jíXč`imigrantů -uslimXvvropskzemhtd.

-eblz!žit posuznakladsvxin{qkompetencsiudiem čivikposvojilXb@jomp*"bXba[značná:‘vět, že qoty`e^yejsف썑islámwry, `ížlvnucꍥm(jetstarincipyemokracie.ztotožs` zorem,nhbylyslovenzí8X:ei>Buď8učRy0earikajipproroka,Hnizaka,oAtnoutq)..iUtelsvychehx schopžЋobjasni uGohamedkdob mϕmflikmTsamozřejmhypoteá úvaha ikdees1t;jak)kutexzapvXa0mn(\lech.yjádme-lip odboɭ n`b>N;zyeHfekHm`iravayŨAۭůAvšؖp`yDne P brav0rpt8dۅWWQalфްddel8nep Iá᳐ahhlaL@ho,Ačbopu!wqu (v XȶXadavRVPV)XudpčkXv a"ȶmsni..ek (2005)vedlataHk 0tR 10šú ČR,ěm zji8lذ52 %ψ_Zneq8íz)0y੘thyv cai& ?p>M77☗pHgog٣QfaY/Vkruz(peobecuxCcGb@ě`ϥώ*u@ůsledk yppol@xt0QW__a@eněkйforele`9vzd:H.ʪzRp@y, <خadoplňzyakr vikem.odlehu` v0.iџinul!těpař{4)@k*7ǷI nHYv1kxG2vlomiPlznirběym@řGELiber8povina'߄PrazepPm(jiArezPUBrpdey(vakařmPmagxerڴpociá((speci鹀 ϶)Ivisl0 vitaKabinetu`aé(V(podrobšhin1\ JakáeeticmiAur0ípravenost?souj výsledkyefev?> -oXt)zjišťoo9.ʋnokusPtomsrurovedlapublika.ich`(2).yšetřbor 960Zent(čtyředagogp (Praha,radecrál0,lomoucHsta),@jednakkupinuGepsročhkz_^.Ѓc anonympho `azaЊEqp0o_k#sluŕ薘ěkterrastnik,I`ědP Ldv2toiodno8XPebait`yovismu.ospe8dmaůlitýHoznat:-ӆ=pžukomplexa Nuud(??:Љ/u x`zbytzhruba 95 % eespon///////Záyňskoro 70Ț'ߖvyídá, ayhběhem6ed8ateIAutorkzkuíuzap:mi>Samot vau y_"Ӟvsebyihsudoٸcy(y9ěi">Daly8iieتiزnesa, DaMoree (F"aumپ80UK)alucoizizozea (Sel., 8Lu 30?9Ƞ g ziindividuXezor)OnCǫz8 szaocvlastPrphlaežXXY[X1douky.Ȃtza:alyXOʠUKjev(еnvmBat//70Ačkolivhk,„_>ne#jasedvu,xߙǙa@ m0it1ol/“?> (s. 6aZX gOO!OtRtAPizicbQaduk!xvy[H`riyhmusZs9Xo @mimomRe'[šAj]p]XVp`m؟i8jiCítJakbjasnit žákůmříčinyroblemaéhooužitíomy?). Vultik(urpravětelůeůle,ꆈkoncipovánjpobsah.ejdeotižnh (tomu tšinxbýdosavgramech)ňovat OodlišnoPůz+etnik,@aXpedagog-psycholsuougýka`cepecifičYtyeu`@=k،sociálYtyku8těmy8od. -edémyoanvnteri (Pcha, 2004279">Můžem@tučástlad)elk@mhodnocm:OOOOOOOI1)}b>M2@nezbytzačdHrofes/(yš(_,

4..zЃx@UIspjtGpférou:>romΕg IKxjazyk萙 easvoj*sihھ)z jdev9m `׸Y .z@l s`deždF)va`vinXstěal!po֩9z T*kupiniG,h Vu ʨrnesetk߹oϻϿwϿwrTȣ ny!jevuСXe|hh.бxbýI,(hž հv=srod西a-爐evyheikompetena- mHؤituB{poatrob9A(kapitolaɴ9naP]eicenejprXaT+0Hom@oha$i دȶ2岹8hߤ

4.1ô:kuqy,č!ůh2size="-1"acPGFSidot"> 

Novýev,ímž`řítomnostětíizinců českých školách,astalširš`ěJkupooce 1989.apránaoučasnXitela ředl -nejmladIkovoukupinu0 žilvPznhlétaPobdobí,dye,ieyskytov@lmidka.rotoi(éPnema Hvého퉠dlzkušeynterakXspolužáky yIhie0zamultik(urQchovyohopíratnventuázískanodboompetence.WWQKolikNjkěXmámeXkte j?''wwrČpub0aatkemHeboPlmigrantzjiXrovná Ie relativle 0z .el LGpulČRc 5 %,yedvuastvrtuv)sed0makhX΅Pecku.ůsledttakЃm(t ¡studh*popr,韱Јvzrtc!rend(htyP8z;úIz`xva8symukaz uabulP="lef߳??"+1o_____ooo[ c@erߺ??>

-akkazujeabulkaýše,sou úrovnízděláváx,aterPuástudnejvíceizinců -voř(9 %cho2áků.πmětšin(zhruba 2/3)bčanSlovenska,Qv česmrostředkvůliazykovpqbuzn iistorickým lɄ`zakteovaž@niqX. xatPYentڈ6zaupeRus(2256),kraji (1364Vietnam721Kaza (663Portugal445 ŘeS(32No8"75oi cperkudplňupožadavkysluŬ8كZedpisiZon9normyanovipomu脠+odmíneŪ oskytRo Ѱgneb?UinanúhraděganAGlzIla(@Bon3m,hvyšš dborm(zqon)P. 561/ 2004bT vymev §xgJ(zdkě):OO-sobyámiyߘjbýěqneXmHzeH,Dctup?muGhVu_uϬ˿` ߕa a>@le`=80465481ۺ"-2up>{1}(Hθp_/׸/߼߼ߌT`PያžIdoi3musokazovatwvpytu i߻wh, qčlen1 Buvropuni䒧߽ڶ5m bámEPj b!A׈׈׾9RЉap<8cházkzajikrajúřad`polu0zřielXׯׯׯׯׯׯׯѾi>a) pravui(za:xbH'! hrncvýukuhzjazykȆpůxeoёtěchzůi>b)l8ožWVeměvodYdporX1yQOIultury#;D⢀oordino1`ěAghe???????:K╮edagogicracovзuskutečňodlerávěvedenéhoodu (a).

Tytoákon ředpisyylyešt zdoPaleny!ospěchizincůbd 1.edna 2008stoupilalatnostoveń lskJa ( č. 343/17b.),teajišťuješemět8území ČRovný ístupzXl0án0vBladhách,ižšročgymnázia zervato ,ěžeۃmutravomlužbám (na@.rinenolzaručen71bezhuto, poch ej*zdanaRpobývaoІebo(ě.ƅHn*tkXsoui ybchpy,ht1a72m:{i׍PgálҐ+PnЍpejPnekakoшbča𜟜Ja(ĘaXyatrpga}@ papuolmiobBidy8rez chpis(iș僰nosudHáoýkejméХ`a!!o_Rpp)edagogicKcyk WolNa_fakultt3a,0bí.Жto8oožy`ítku98zahraničí. :tsočtymigt88specifqfesʆitelL;e -"(ŠvédskuhpnejenžB7mXiutudiem,0a@x2kt!ik8Iup7ó@jemXmohabsolatЇꞑ8vik{yP-@i`oPzyh y (ji0kapx4.2ǻǻǻǻǻǻǻSebeejneai''hudHtitvis8spo8mIyAkXmWlhʿ01czZt- zdinyipH(˶0A)samozjqi8zijyčsv padav(cyQ.ϧHlextyڰXmdiziș HnatPdIoɳXɜ@stWWWWWWWRf WWWWWWWWГiׄ׹׹׹׹׹׹V 8`pomenutém epkߥڱblemed9myladӹvoun1Di>(CbiuP !(?),Z#ěvqceyň roXoZšzlhzlqjzemí:

-Zߐ#yiw߷߷߷߷߷߷߷Tr@ǖOvyroSsultik(uڣX)vйȫ㛪exi`dosud nat.ړfa d|JЖxmyvA@druhu:GGGGGGGA-dn9deknikaci,g> hneo2PtčYzykoٸ0ziiož0ЀodYetn8ebo)be 8piny.̞ȼidpokbuzXiz l {YHkooperg QdůPsto0nad֙mloPP1n0Ẑviam1Ykazaš-všHindividu(Hz1echggbstify">-ednakde praktickéedagoglroblémy, Avšbraťm0yknkupiBdohi edcšduka8̑Ǎ1rpjs8ozn@e(j praHcYpedagoglyX:77777771Hedsѹ0reclegȳYbytv Črepubliceřivede řediteli školyvéítě žádostíje`.dyžidmyslímeazykobariéry,termohouastatomunikaceaodiče (co!e vá čoípadVietnamcůebo pikhslovanskýchembývaléhoovětisvazu,Ȇazachů,ᄸiin!),cházxnaadušenorganizačaidaktictáležitunk@t0te. -VátbXů`Krom@!obytu$v ČRkzlR")a$eAeyCnydnoveyo(č. 343/H7b.)qnez8nPv@adPysdtrچܟPavm{R͗OOOOOOOOOOSezmŠnsravid]dokyϙpJutnoN8tlich|amusԤajxrespekta.ԡeýkȡomlou੩z,ovRs1Щ8onzulthajϚϚϚϚϚϚϗϗϥZapz:ӟPku1lpn(nejějšYedagog ȩrotxIohlevlivňu(úspěš)budouc ivoráhu.Йboficipokynmaj ciiҍiíd̫ϲ`ղnal.aktyjit(xУbštinu?֗xiotak,`e`(uza˟ ztxe\9AXtцhdhzahr al# m؍+ϕ8ura8otk ms|rslȩrozhod9elm(odpozvažo.ĹaXši*pڶΓj.by solvHlxnoi;ěmpiTtnuasudapz҉ yřitomleckdyМຘȮitkydzA4@0ýQRȐ_:ude-P\5Qtejakg,Ɏs乀mrblémy -PXQvoRzyk.gˏmn,"ۻWVhH Hvadamߤ@yv ؾXa: z)HEchozí̘ spouze,b LB*krajanSjin(rec?Άhu[๢Rp8kďkťbPsyHd.(.s8s!By{1ro „čka“`ۮJHsS@sehsn ozuѼ TXrychjiop\辸JectelxnohzejmépPát ne$!stupX`m؍9dobH(na3 OOOOOOOčěezipoxPokyúspě`'#xlx9jejы\/učitelkaobřevedlievéřídě,otivovačeskžákyomociizin@asadi@jej`dleěkoho,dochotenuáhat,ýtjakýmsi „patronem“.akádí"chkušenostP.odsloň,otakoJtoasistůYpro,epliceůležitá: Pjn8uri8t) ška%ms0evůbec.Ѓenamenpraznusnadn@práce,ťžřy؇,ebopohybuSh.Î,ADjiqjazykavykltup0 Zeblátku. Žvě0om úm, 0mstae,ouג8Oe-Ȗ-vzvHn.Pfontpppidth="0" gn="jufy">-iívzbl!sym PčasKomunik0ibariéraimpoabraňunavazkamadrvztahy`mi tmi.Ā@(leckdy `měHyhlX spíApartneryvlast et؞Gtyţ0 Hsouletzájm!roXilyžařkurzyj@vsem=mwTEFneobyj9tvrHokudAv؀`štinulateӤxus YOvxverbáforj.Kosunkůpl:9instrukě.vulpít?zNku`1c>R(popisYjednpa9_ȰRy@Lounech> SetkalPseǠkrajinhkter𴩽 l8.5Yu)y.ڢ߸H pby;yaa Ȼ1oAjzmal`Pmýšle}teH8V*oho,XЄdob8nglica HؤjrѼPesč)pdol vi8lis,mluvghned ihzísespekt">NeízniPsHG*APphán`0od ,@prěhukpod.,8ivsysteH)yd01joTbelpoAb0jmé rvstup9bHyprúxecadstavyopaZinanB@0 . Šجkon. 561/2004b.k4qřa(šťvluriqzzѴmy]i>„W7bezplatn@fu ejjHleɆladhzáH@ahrnu-p awW“/> (§ 20,sta)`ذretiná:ֶpšI "9js '!,pecilBaznelá.@ls=0465953۳"-2up>{2}H,pOOOOOOOOb>-輍KlasifikůůxJ(z(jobtí(šEҘ0vyxDҒhodnoca Ȅpoky)tuƘ@1MŠMTdalo -X`oo plehzta eratura脤loletívéocházky ČR,leikolivostatníchředměteh(vakouskueroizincevouletálasifikač úleva).deyvs0vHznotíž,akovat žáka,terýomu0usčitelem špxěvůlined:e9ili češtinymbýtDŽnrůzný.

 gggggggaJtoajšy]vyšit?'ýsled0zděl23asvěd můivyjádhnouď?:mm@ebo+ětbinacobzpůsobůi=olzyzvȚ0u 0،ckému brcjejiGGGGGGGBKro(vinab٣ӘڦPřyásamomiyi,xiؚjAdalšȃPmohtýkprodičЪíbu$јC???????ߠ٣???????b>Re]X(D//////*PYvЄRhڏ8eMsmii(dorYmíryv0ňJaaiGDálen`)to(X@pPoPzat[+u&riorityZףҸbec(tyHxautAuqڊz'atdq8vPo08t`@8t!ultur si.0 vтai.ӄnavícplikkmigrantůmh!polyh ɕ2ze ;rychleȒ"9Yltٗdapv g؂ׇosvo:azykWVj.sozkjd za zkumynqpsologiIzahX(vizrůcha, 27a(R#zamobjasanéOOOOOOOJA nepatýkyurnezjišť,mb>z kn蚎?:tw>advnam Aun铙Oa2ʏAproyz 8diskaezsluŻethHkud꽠oaev))jadřXq8zPm.euxuvědo0,nozاCaa(tres> (=h,rX0vyklCGFčoen pHetnickidethae0-x¢p%ڴhczůHvoví.elaedyivddoXnebylyxyznathztaPpků-WHtGDwwwwwwrJhm`mqpadekXzty8Xnepzsáhlýve؀p0ovInuedagcko-por`ȦvaP(Pr prPy+al.uhxuc2).օ4H`@ai>zmؼspecifiks˟xamiʽskupiúp\zPPkhvm*nStémů,ulturníchradicpecifikodinnéýchovykomunikace.
odímtooněkudelšymeze0mebsaženůležitý účel -`jádřenohdnodušeji: Počtyě;migrantů hsk školávzrůstají,0tudížnut1objasnit,aky`yřispíveoluprie+amiHspěšmu0vÀJԊb VeqzkubylyahryeGtertě0a `znzem8ajichiocházedoateř,ákladÒttR. 123provederozory H~a vota,Ht pa'@k ̃zo0nosmڗ@drob$ápis؅0zdeXun shňatky@jevakelev8yXmhékapitolyБ -w]Rold8ieOa,ikauska.ĖrpřAeumy{@ed9 Ai܂£xky. ob0tili @nejbliž8nouwsu.dapt požakDFYbíhalaezzl.roho騠xsledkuWstupučit,>]Ѡvhuza „lavěj"aidšȀ“pe@Bc0psy(logiíhte.lzp0Іxtr1,ekamaXdohzařtȷ0rstevnicYskupذcdok H`ryvekdoslovSznaإu:wT> (tazl-̾xk)i>Aýmobemim(ilotaeito@ivuٸoڲȀpe?ʹԺXku!;Pkomunikyi?R!on`t-Éi>BTaXuBhPh @pxuIs.o\a`YJmil,`1u .ruգ`Ț҄jePkdyb5P'TatmosférXkpHQ)镈ctyrhhtؽch詐{ٺpXR o뉇i>U+lzHZpozrpLiYla0еp A$Ř`:oce.̯Pj0Xa rٙǭǭǭǭǭǭǤotecO%)g'''''''g&hkai>xpravda,niQmyšvstҥoukato,naží-ᾺChchĴracpp@č7ڕk-krajinec,us,$anbȾxnemsmeěšs.  eݤmáh`] 0GFSidot">Podleohotoyjádřenísou češtpučitelérovůjřístupětem-cizincůmodnoceniodielmiozitivně.omuasvědčuj8ýpoi (kterýchinBimigrantů.ʅasloványak0zkušenost ů, e:sIskškolȇ3xipokojp.

 -Bosen-srbskáBna________2Reetnicky išX:teccházz X(ežxuslimX),atkaerbH(pravoslavnéhoábožtví).ynehqlpž ČR.ba$e)vysxZyzí.Вojb՘um郰itucímicedůPřieji}ďtýYHsixou,)0sdel.athXzvnbto, u(: koIraHt0z@tek,ɝ`tlusichښzdpčnodborIkvfika c1gaaujata 衁 aámgT:i>Jak!8m aka?R(():N(0..tamávady copat,j( úhXo askax]!HslaP.d5dob0,aHneočkuT(P lϧrekжkaln„/i>D`Lu(šl@krnoאo>A `(emál8omXlŠQdaměst+asiNm,zß󷬦8y.dybyHpoň ledagogػfakultuϸϸϸϸϸϸϸϙGיEM*sed׾ ϺwT؉h Yaa,ákla28@domaﭰHhg߽߽߽߽߽߽ߨLtenogram?(, q9·n'''''''''%V@abyaznal@mocKto᧙dP`$mhdravoAoblémy . ͂ة ﳟP cháhtecaozorutحvstupynaߕyvvyip0s2bysod če8(@os být?XPOi>San0l9cmlui@žpčasjdo.̀lav:ocit .mym`AspíloP@Ȟ7musCřaجjhzbyšԅeaycruhXstrabipomí8avojiFbyllnرůte utilelclečyp8ž!esX٨xXPh{ách.o(lyrrůzšutéšpax,!rydobYa l.ԡ)dujeSteiner antroposofiqǹ77777772 face="GFSidot">Zalšíchýpovědíodičůyplývá, žeeečlihbíraliákladnškolu,oteréělyn (vIř(2003)astoupit.ςkáp)&sedvíjeloPoho{samii)svouۄ!docházkv al@vlxiegativaqitky,ejména „nudu“.atkaAodMila konce 9sokx e (ačPivtudoabor,vla).ڂhůleyproěpažuje,bya|z3alavnjejiosobnosZAvoduyalnwaldorfsA.všakzjipdyžnebylQǁřijat@aletAběžn݇(gramemyObecnáa

ČesVTučiteQa ředk, pujkl^9cizinciě8b Ϙm^aYj@0otْr,(s 3 jimkx)\.kaz9cpou_týk"dobí: (1)?Jazyk'> -zvdnuXštinyHzby@mQedpoy!Bít0jecelkp dapt٦stí. (2g>Kulturz0lym`evtváxech,bB _ne؎s`.-e(btblemch.֐g@8ípаJst HZflikm.othsledc(ooivota (popsa蘶ZŠЄodsloxm)߷ڝV 'x߃>XakZp`(:ʕin(kgGG>Dváci 9.qxjporiPvuH*věc.Щyšejasqagresorotrpȶ@ě-pusekubu!nhlxemp`Ѡottm útoč8ka.edlej! iloviA9kXX9a9Armén.ruhhZo`th`a,Qsituvyhrotil@D Ѕ3zámtL qcؿ <:zdebArazilykultury:edoevropspojetproviAarestuHkavkazW1sty.;

4.2ntegr @imintů chemhhh2pwign="justifysiz-1"GE oggggggg7DŽDŽDŽljoPvꉅapdehrodin edstavujbIblém -nj,ociálikonom.eopůsoboo HmčtyǎEnevyšujudíže ábý.roi9vovuzvYva ůzú@y,ter(objeXjist0budouBhéhaH tuás(užiteAse,kۣea(ema(X*uniimoVyjdem9jprzofsitu`pʛHna0odliŧHP휨ČR7/////o q77/////ob>DgpdϦϠgǢǢǢǧWQmapayqběhemhsldesetilꕐpz nila nohanusídly etskuping (!8alců),8nichašiHcházeeנla zejmézsHafriky!dkhohoztaٶžák@zD߳n(=0466222Hg"-2й0sup>{3}HܶLa>:a.j1ar0cizincivoř!20 %pul dosah___3/h4(ȮHkuodobtomuLucembuπٮěřӌ doY15 80ryXOhkaztabulx(8Euroht.04):w׽="lef"+1o ggcer___>dombtedyapČeZrepublika.ĊěhovalamožyuvalXbXy (delnmiȀakzdravoҀetře.)ٹcip)hámgrantůízkýmiříjmyoskytovánainanč8moc čiůzné úlevy.ěkterzeměUydávajinforma+maHiályvémzdělqcímysturomigayizjazycea.einskusoubliky8cek webch HnkáXob,vamostatn2brožur9, vngličtině,uš\estonthsom`(v ie0tižezi/če pfr@anů-Sbců)vícIa ŠdaumnoodPům-istěhovaAyužívatiomunikacie školbezplptlАzka.

 ZpůsobyteceVšechxsnaii tIchgChildren,> 2004):-bфpGv 8mx0zleňtad k9tejvPu (eventu01n`Q ru)bě8bjY.ڎư1Cda ya؂ (mézdokol)xXindivid.oHQe8AtševropaKroto!qЩ@P(Rsko,ĹJVelri9iej.)􇧼@doʼ im (Pdobu݁________Wg SepaOOOO#l[de҇ғ4y.ýuHejejipecificpoxebáhkjnebelý˦rok``edPRppoleпsyhP /ZřzmecQNizo"or ČR(mZpovinn@eztȃ,všakRCpiby lSzžadliȁT(aua Ѝče鴞______۸]pEoba􄐲růzAkombinzتQregulurčHmi;pisHNvíHesáhne-ílwI(20 %čtPuؾtPh1jzv štvRovv Ř*owӜ~29j%s8+avudebio8,1s9 tvarvizR `>Adapt%/Hrežim_Kdyc0yzionačhتlém@%aؽBralg`votLPehlaPdledkultuqP (bo(`ӰпyzvyklkS qñjevabsenceyvyučovánívůli účasti stcíhlavnosterkvaábpenst Potívaa`espektulturЍ?kXcifičqztahuegkoedukaB pu`hhíNapŕ4wěmecjsvinQhodinyělesv1ovyHpᔚspoleؑPívkcpcevšakY;rčP(xedeím limů)QYRňovatwqtoho("mětuYšťbDž'ei8uPuýHěkter;kupinmigr0uy dzۉ/hude(,zVsledCle2?hvropzemvynoři),blémýka虡 t@tzrčitnAGҕ@Spoj0mr(P (AWaSkoo) ȡběuniformysluŪ"hInoy0plLjejiמmiymb,МRtԚ1eeburba@ukhܚ =oa jxǖIndieVSi,d Och,dЫۇ~n@bíhahdihípxЦkdo8`izuCImmuG[ochhšinXx`𤐖Xmepono)otli,ꥨXk8؛z77777777kYozd _bywza8v!řLem (burkou),jПáborZvz`ra:8@ef0iv hiϨyaveldůle니nieL.u žQaždRI`e0iitšZ@ch8v88 ??cer7772o"+1imgt="H18.png"ndexx0022"бm߅//g//__////*9//3//WWW_\ '_>NcQubnu 2011HčalFciiAQzXonIaivej■XȽxHek` PhnohHٴzv. y (mcelýtočíȳ9u (neHiHZzvodiHGsnah(idЯkRosopodxvm xmo+t oristka)yehor@tresh pokutoui///////AׯzJop ad zamyšlzle9a0ltik(urchovy:}Kdyjst轊t lstuyilozo؃)yU@Br,ؿxaXѴXazor۾syXX„RAԀrɛboxnsymbǿPbýemxh`jhanijoj-peduoučasné česk@populace,ížeaštěstíelmialýhtuslimů -chopitelný.všakitotudentiieumějxpředstavit܃Hžkou@tuacirancouzch xve školánacAHPichěkdyětšižákisxmYhoyzná88jvzděvvvropmje)eobyjXbžH.  ŠdskZaXinpBdeHyѫkuxvinJcházpokudBoodi ,rganizt (zamek)rzϥΏjeinri𓷧odl@ɱrcdixkla? (od 2004)jmu]`ýugfvzsah dijadoplňkr@mu: 1yؖAcerikáxplýmnoceM8sl!m1m;gggggggggggggggggfU#4///////-ZohĴzecHbW_dlřa@u,)߸JrezuܧqvšJ-acV8viěchbxtšڀv slběřh!,пwUV`ȆFcii,rtuga :Slrmůbýtdal9zaxmetȧHǽ„druhGa“ɯpotTQ (cizí)i!ky--y. seznamsaistori+.,IYe mubs\i-iaamozɇؾ1B찓K6Aȩ9IovuϵϵϵϵϵϵϵJenHٗXhzaeh.íprav8G>ižQihtečS'1Ra ͸fBPO Vemíchvropskéniealšserosadilyelmemokraticpřístupy녗mo0tloozláván jeji.a@byoček@at, žeodinyudouovkemiijímat聻't můydostvnoprnéhvtej Xřhako]dcPpopul.ohuplaxiypadáHtuinak.ě،,nHžvytvoXpit1skup?:zejménauslimP݂znikajfé172zAž9pblémy.W>

5.ЈeXltik(urJov ahičính1wwwwwwq ייייייׂg7777777ǞČešislityetliXxvinulpiy0dovuPpojiiby edevm kaktYfliasěmci,آvztahmen8no-oky,om0Sl(hy0syhistorCtečnIszkušeКoim؂ i8poměrněa( tàdО1989ȧvana,SAihlihemuTXyz0%¬9ras)63d1ve9důsledntenzieProˤ ȰrozvAaejeneȞ772ůzforí(kuplatšk9ȏde_MbýtɵrѶiod8𷸪Hkter5klady9Stru)YQAáqCSkan(iXjepRskxrepubuhbrC@^p`I|,Q odliż Y (XPXP8cha, 2001)gǬǰϬǰϬdzGGE2GEŠd2wlefѷ߳׷߸span-an> Legislativní úpravyroultik(urvýchovuStát l~aeagovalaazniklousituacie Švédskuhlmstřícně,oejméppokudde ajiště jazyko@ukSetnickpinyPmi.ižhroce 1975chválil škýarlame(Riksdag)i>Zákon8imigrantechhxšinách,„>odel'“_>oXžnyajpAqjemě.w>Ԏdůrazňuje -soduradičx stupya`xand9vQВ8-incipvno0,RjležitМeHlí:. ')Všȓ`d,ezhzdu hlaví,[(vod0soci(Zeom o8must/nLGmdQadiu9ee. Ž(jejichm{eme#aPoǭXceBs a ŠZak١0využívatHdict0 ch (kzť tt)voj. (ThȤCompulsory>SXoρurriculumǂ>1980Ps. 6-7)gggggggaiǶǶǶǶǶǶ">Účel~1uH byeԗPůz; \mq`paXbilingmtpovفи{9kthtelԓLvybavlidsnějipɾxtrhce@ohȈѺoYatdȚ1silydosahiȽm򄉘 p𫩯_______^bZ________b>-GG>Jaerganiz*z?hinoritPokudd ckrezaciFaw8HkňjyyzsoC777777721)ěž0 „V“ xídakož@ndartyp,dyچw=áze@1-2diý!Aspeݟzaೠ93'W2)ԇ, (0čurčitؒLyg 3)ombvaP0šmůžeýHolov_,dma ib84)Г1Xhj񯩩evnřȦa//////*Má-0teHosvoj);štȮ!vododukuȲma. 0miživ.mPsheň 5Ӳxڃσl4(LaponaomѳkmusQplten)iniZpočet)zIdeaultik(ursmHlovm nzykovéhozdělávání.ižoce 1985Pzhodl Łdskýarlament, žeultik(urřístupsbýtplatňnešech úrovPXaypškol.omuyloutnoYizpůsobitaképravPudoucbučitelůdalš߅jтk.

 -Paro73výchovu''''''''"SamozřejměnejdůležitějmIedpokladep rexzaciwpyeajihabyaiyrenyxádryxseamisji8incipytotožnili.oomHdaúplnoXŠ[u,tervynak0dá'WnemaIzdroje.hyb(Xstálev0fia׆ُén0početn0icQpi`(Viamci,yř(,akedoj.)RʋovYazykluţed81modeluodátku 70.etinustosouϐȑXiњ8vyX:&št9jako „druhڈa“ (0mínӀvyjadřujdhׅanpVáП)`#,ich؅pr mem aA:)ú)z8dI0rogramfa˜u0wpezáHy.edtoحxhaykurz8h 9chQ)i!ptn1out7iWWWWWWWRMǫ 7m/9myXavelkorysea>J"a0sledkQefekty 0?Obohu`lnámenrmPoгýzkuؔ0oroo ikisjlidzdinmixnts(arpHouborů蛰konؽWevíti9UPzaxsDmvȸxpej8ȴ׃ráhstud úspěB(R -ȿadYdozla.rwuí8:Jlmi li0HžH׎moh@j0sv񆐵09c9ž辐jívpXvxHtoܳ'Wؿ7s5tenž8yk.axhXukaz.`o8akinekɋYoj íakčaGá.ԈQQs"tuunkciudržpůvo#usp kilingvisHݠȈo''''''' Na0t`HaniJpodobv`nzevropYz`٥Rtq@poč8O0nZidesitu,`kuddevztahy\in popul hy,jmézuslimyskyt rů%b>`jevygatipojmůpmgi>Mez @omikte H`iltiKYHípraLstatqameziodilými Švédybčanymigrantskýchkupinsouapjaté.aznamenalařípady,Pmiaeferov orojevexrasismuxenofobie.eatrné, žeztahyejhnaezPQa?dělníkySpoánegativpostoji.odobněakoinevropzemí)tát@podniká0atečro dstěXovinq,iskrnace`4,čkolieTxxistujlegisl(řjMježoh býtoremě.
V/ueelze`tka,㄰eceběž) :UezdílStetic[multik(uPovjehhkty`životKaxipolii b> 

Laponci> - 20 000;Fin ->12sobhlavpotomcii50ěalců(KvX8),>Husídli1terfjord*Qas9Ԅhji0v 18.p;velKaRomůO> (a5Qlip).ڮoučaPἭoIráHaálerabPákpci,i(a.Äcizin(tj.ϋePBqš)včl"4,3 %,dvojekroti ČR׹______ZZ׵žeyčeituaؒpirIcѡzaxťFA3X,espxz ux^identita:77777777#ztahAkůmbylhminulяlarmo[evládalyXnahytoh (původemgro ho)ҳP8maiړծ.˗`par`xpče8kočov0vota, „neevrop“aٍ cifzvyky(radicqaolklórem;orzoI.xod 70.tÇ١vadá o@mth Ptl,1 spȇzla(vzѶ(vi>leؘžȸ`u 7-14)pup 8anopvyJKštix1ro1976٫𾈾XGŽborWSpjmyrstv1ji)ahe0vysokocprava i.y.eiңߞ=ǧsedmtrozsI9yh;,zeP2isoru(0ýxiwwFrobHinformŠaЙ1994. 215-219)WWWWWWWRNej hod š諐neyblemaOhmamyavQkur1a(ebh𙑀asnich):'98"jat>Zákon č. 61rimárníchekundŁhlách,terýtanovuje(ávapovinnostiýkajíyučováPotnickéinority.bcesouDyajišťovatýukuazyP.apř.Ȇojnižš҆dždžacházeSRoblastede žiPinštKveé,usoɅgg`ejimateřsmamnejméně 38ohotska.vx(1opatře1yHHromڀȏpamozjmԎodobýimigrantů. Podívpenykrétji 0ístupzděؒlapon)0ȍ)adežebPřipomeňme,ؓv1tuasipovAu,všakmleIrIl0očou.edؙjensi 0,5 %elk^popul,edphrubaestXtq,Ȓ`n;čidhadnɄXČR- l[ho%a̢w>ؚ8xi(„hkres“{odnؑPov{`iaaW%ypk80ooo//(TMimoyl (jǁ;ˬ ,Yvokupinu8espoň 10#ůsto,驈yekne2 6ětakto:fŠ7!;st)`atey!ro ezx߀.xoleRi čás1]ordIJ`sah[isamϱmparl.Ъilxra XXodl`zji úvvpuЪosnyGGGGGGSámeigella>leNJi>vuoddooahppogaskaoapminkuv`si1xXaaalgehčtuovdhš݀xidanfágenז׹''''''9r@ojțwɟ2nutnoejovaž(taůležitýprostředkelultury. Jeidět, žeřístupplatň@nvorskémzxlávacímystuánídluŀqkůapon)ixityenspirativi in0země -četnX Romv Čerepublice.řitoh΅uejde 8japěsto\hozolacionisLců, 8bržaopaki us`bý8oučá}polečni:<;i>Školqeduk腎ldva Ple:edm{motatak,byomplosvojiliazyku.ruhýosahtohoКžáciyliזx bbng immožڕretdomao҃8h,낰? tj.φDwi>(Curriculumwo>Guidees1990,. 40-41)PFb> akiA brkladprakticPX0šeam i6ýcy (pokud (сآ )elzehlí TH mxijoIaAbly,terjmaauniverzáchaer, vyskyi٥í.ytoЯkš__Y5, poPnbƘX?9m??ǵcenXKromě švédskéenšinyídlíeinskuaponci (asi 5 000sob),omo6alá pinaatarů (necelých 1N,otomkpře encxzuska@doby8rvnsvětválce).osouPmácetnicل+y.eoho nes#o8ceež 80cizi*-8yščá(migrantaprchz @znzemH(Slci,tiopIViamIráčan aj.)xaIkolapsuSSRicházeliXɍtaɉ!st:ai xzniklaAap,tmultik(urituH, niPsenažpreagovatdukač)praxe}mipatm`aXkteároveňyvo`hí n8ady@jů.

 ger0;j. ׁ߁ٴh*odlišHtsysmYT spíšPdivu0ا~ψ!eruhúQ< haučue[򟒊vnopxvp'(ơiú yýtДyoѾhch.tøNci, dAcȫdaloadatHbezhle0to,@rLmatqebo.ʺ8asamozYmpʓvsXm;zXupod.ԃna. PzAxlaxio(iQdȰtydvoučdete-ɫePjméinformi*ěhhе`tom߹radip(ži:n8x8mbhmȮhoRÁlan񧨖PwoooooojZamIorgzaɥtohotoilviȚwvi>Zڮe

Finȇtedyficiálnx?emsvěmanáromi2y (takȇrůznkumentexnazývány)d0ledkuoho^yluv8obyvatel@formnedstavujhostxšinu,rotožeَstejávačetqBovI,vchni za肱Zoznazi7덈extua pir9ížitdvhodlišsů.ʋhale uvide,ᅨt neBbaveurč@th lochߒߒߒߒߒߒߒ„ínění,teréobě švédskáopulaceeinskuhová.aruhstranepřipouštěj)žeyaktosuzovaliam(eb"srovnáy,nichžaopakvrdma „komplexéPcennosti“.amírnimozitaezi ymaazykQkupinvšxRerůstv Hjakátelstv-nej0ŁAsportihvraživ zájemnýchtP@XBemኌjvedhmokeji.

Specifickouhtuaciůi c"W(žchareriamgpt="H21.png"cindexX0025"Pwwwwwwu26򉟛牟7///g/37/ǎǎǡ"bbO>M(iS1(inol)P školeߩooooooojvzdělþpdnu fist:od 6Xlet0nul耈@vílapsahuVHgb(úiIkPbbRy)důrazňPlazv.'_Tojemzalon9celkřupu XůtjyrotiPtradprinci0hvzahranؼ(iky -s𐱌sXeuyemě,druhnahؒplmkti؃huprá9še2mZXyplý@ЉAQm׷0voučasɕ@7tezeura?8Ȃxaiyto`GGGGGGG///GGG|IO?> (oxi@yepXkumoužíъГnmyslu „''“)chápemeziHed(tHa,dobanap.kdraAivotyHnebnodinnu.onaá,e 稌xne8lizu9om0čle(ᝉCale Huplatztešechředmětizavedenýučebnímilány.eefinovaakto (podle Rámchourikularoednotnou školu, OdljIvi Národѐ umzlavzděQí_Yněhspupáؓ2/0(nejjiAzačáthe6/7).փamfr „;a“eaken @m8jšíPmezXrioriXh(otayZemߊږZ,ؒ1yvinvakciUautochtonXpophce> (tj.aponců),Gskandv8zem`avroppVyZmusHzohledZt 4specifikd0jazyky؁církve,skHkorm{!itȠO p0oleč.͂po@xlncehzhpo\. roveňbýtnekonfesalitichneutѠWWWWWWWWSNrߞߟtaHu@roIobsahyím)Ddjee hrny`*témaw aݰ8s੟`Jerjetvel)odoȆAv 萩mVPVhzvhšʜzraz litFinkeQSi@cReií*aq꿎Na.7/u|rv\~࢐potom+ߗBte ana. (Něcoۿus(vyskyt-hZpžČStqoe)_ P1praXitelx__w/ϳϳϳϳϳϳVdbeIsxkd'E(!)ách,je2(žeylytvnyb>Zg y ډu˻zn*ȤH`ͤ8univerzitϨbodoy 90.ehtudijm a ú(n agisI1!ílicenԷ@DohXuařa(`idna8ᬑzah(i)ůz3etnXxpin.Їl1odjps.ҟpezrxpnsPecpublik (E`ríkp., 1999)跗">Samozjnat(zkxctu@ripy77*reěغ*1eduBa Hmsledkůmxdospí.ϙQš@exЩ#˴𰡗qzemhenlo r XptX.ri連y3shro`žd0kuzaI„modile“Pimisetka(íáhrozdí9Qůvodu (Kansa?9:="lef7"+1"b | justify gwgggׄDŽNjߋߋ߇oáelkékušeno󋠎zacíultik(urnxvýchovy školách,e přípravoučitelůr`GGvu.eoánoěikaktory:radičotevř* xěů(@muvětuejrozsáhlobdivity;ýva@onieižAAsii9}mericetudížlouholetýtyk ,cs8nýmitnikPlivmigrantz HodlišchًIosledeseti.o8asnPackstrukayva sj$po(peá.ZovéhoXč16iliontvoamozjʎ8šinuer8nšolanďan(i)visrůz)einjak „do “rísq (asi 400 x,azykemstypušngltineP0and);ěC15GIXRomG4?novodobiIndosXaurina(Dn]ZíTuHka,aroᔃarab.ЎxetizinzmoevropOe rmzvyšox,0ro`2004o 1, uedy 10 %.˚nejvHeMaároveňpějAkupistěal}musl1܍_.iaAvuítkyt,CpxP 1j.ne stupiipphv0ȪxJ.Û 8tasitu8dla8eymrxkonfm'/7772Vhb mzutl@ čámde0rodin chHͪQmiHit ()-yڲzdě0vb@kudd údxAkůІȔpasܜi`žáahuhor?8a 8a ,눩x8õom0co pe (hedvůJuhoDxmluyP"8Xwhhkenot ߥ+[PhMezimi٠jaCrozlIu볰a(d(OI0 jejiyi9ej)jakX8סilegislativa(na.Ohv1I01983ficiálvyh`sil؜ANo907t xaxliviiᘩvzt<ámuȼz'I\;?idetyٝ_-,(ersCPzahájod؉1opat(k@ˑD úspěǬ:">Žx״kkytyhapýu,'"jazyka2půlaz 2,5Etýd.֔5yj/(tzv. prich,dle9hohtwq' anšekPovčiynenNrk辙YvokresyB8socoAP?J@zȼIfxníotace.ouladuímylaavedenaeadáleosilovápřípravačitelůizozemštinyakoruhéhopzykro žákyodinmigrantů.

Zoeidět,P skáplitivů?mvzláqí0jich QpsleduȀspětak,biRHjixěntejnýstup?:/deži.všaketnický minoritskutečňoaxi?///////)Vktepzaci/+”8ons@yskytujpžnpblémyІʘpůsobzylavněe@hy pkter p, 8iedoceňznamGCsvȕi (Maročaaaj.).it maiposiǕmpožadavm>ací0systupojinalezezzaměstn.ůzKamedokɛtm(MiedstavzrizikovsociXKJhhZmnohem skr`8nnostHžholandr vx؎Joekonom #wwwwwww">Pokudde Aqky,[zaHyza<mi2mKažd"ptestškoH@H40 000ƨXu`Hevalu@ǣaxi`nopakezHX: ŽKߤ߯kaze 4., 6.8.čku¬ěružšDz8r?;cTXýqzejméB(Y:Iaxte iky8aJroxTiˎ%R1liPdráhyeluųdosah:núIa1DᙘmiíraNejvyšBu7Tur,@j>uȜ ď$YtjozibkTSuri0ooooooooooooooooonJkulturforyty8tyezi+amaVkumyk`_hi,تodlišvedHWWchevam ފIalYpoy> (vizhdPP, 200427 urečyrodičpa2?;meksvoj xmotzȭ1ٹXvJPěmdůluunk1za.ʸzkter*5 bӱjaodc4$𿘶pjoy!޽dnot8XtelhȽm׃֌'''''''$Neg:t:stypn*ovy>těchǮ+.ҒTmusliй!kYipravjiIm`cháako čW,PXH(rZsjdomH?9P1ajÏrӽ҇ihkom@mulkogni)zPzP⌇čkoӥZakpohlavN:>ֿpaP@pcdbJ*`pív`by8ABjըj.osouladíurci čiaročanéovzbuzovánivýmiodiAkkončškolIdocházky(dosah%prospěchu.řípadě vekelavyst@st؃ůo,byiceryacalyudnppanenství.ځhoůvodXnozXtranorient ařerušujoástupuubertyzlá$ch[bypuchrHěnydežádoucímyke8 pci.

NaWsaliztokupinuslimskimigrant máliv0kt, žejiцakulturQvzorce8haplce:͈9 +událqGGOO>MH p`\Wmůýt te i>y (c"alcidep hod)(iηZTaqdefixakoIzkumcedurHа08pozpo ;q+v^situazákpr2kobh, vzy(resp.si3).poí`͂Av ilotYgogk.Ɲj(sl ңhplaIove(m!a_jisole +Aģaא to:-OqNejpri򆈓zam0průběyutpho d0o.Խ12y Xx4P8tᶇD20 %, 50h9h.ڃЮh0ybno 18vvchdoche`kýmHBedohuhvȶmymeziiІJy.ʯhmKpak􈁅ϾsmxXIh󚈵analyi@t.v(ilXraje9 (tje2chaerika﹀ezx:izu))aOOOOOOOOO:OslavaPeninrebGeRumeyzTsetilet\ xvnavštěvu` 6.ܨ! zí`vysooоzaureckéopulace žáků.iolaeačínající耸ndskáčitelka,teryvyklnao,edyž퀩ěkdorozeniny,slavtořáiostáv@odichárky.ՀHleděroběhtakto:
Zazpíme`,toAdnes9u>T(Z;n`ou seň„=jHappyirthdayyou.) wtRumeyzPkoliktiSlet?7 ODeset/Arasipaek?íŖPž,o3ne-ebobudeekvapení(i (Je pirout0ou.)yT*doopravdyxš?oskutečНnp u聓ߛ/ (d`rbeakce;aleasnkatyh@ nejem@WVideozáznamyle`toPnHakȆhHepizodঠínakonHphměHpocit{tmneHrodičůJT묷,htگȭjHpom@.nažisePby0Ȍci脹Hop3ѰyBchu;ЁůCdov'"CsemidpořѬ6vypadYsmutOGώո2ysvědčenDvšechny pțsπpol`y_ěV ů)ui0!vyźxjev1Ǻ"b>~!dnomulȨm @lu bZOq]obd(Qpae닁ťansk0Z,amu ptšarab@ch (isl@s)tntqituQvvý.Bzjih`medagogi`pstudiAͱi`)uk퉨i֐a klahé8ka lP0Xusspeci/vitѝzlJq°Р8h,8jejichJsQxchXdopiϿϿϿϿϿϿϿϿ͔ g

\a).  Uči@Xodi0xd@episu Xěrmohopla0tincipiCovxazauvedhzky pm.ožPciijdsamihl0jiobjtu8Ȇzodu: K@šaBójjzmoPilčMedˉSn2dmé1iBoiohemum,XHia.v0yytlačnignuce(uptazápad,akžeHšhaHů,f0WA(obědyիs8`těželegi(,ap8@kwm`bn`ijeji q.ʪmByay „ϣUi>Pata(gal?w“/,sepsal_ evůd Gaiusul932000tqnazyhé).ϤjenectvǼ pécSvynanadt0 ytí,boťusǵy 0H buďhrcpہYIadv=...˂i(aʆiili'b> >aԎngudeآihnjوkryPprahbokuobklieYPrpoznal][tj.t,]טskl̠ovoPéduЮby@e@'Ve8lezkaze`m0:HPlidodsemxúhrno 263 o, 36;32*ď蠯?________l gi(G.ɐ?+ix`qBur0e!aha,akl@t1940.)qlef~"+1">SoučasnPetk*rukturu šUaopul (8onHobyel)včtyá k8нqkyooooooo">-)ano,P?mlupc1ěmysi 8%stvaFkfcouzs-20//GIt@7773iH6''9pan>Rétorománi, VysoodílGtvuoj - 200popul (1milionusob)!ohoynejvíXItalů, Šěbimigrant8zývaléugoslávie,ur1aortugalc)kteřȊ8ázelioem0jakopčasn)racovPcid 60.etjitamů`li. 9ekim"iprchlRa žadao lmnohemAsieAfrikytakzálečnbla ˉato@tuzpobuj8žeevarskuyskytsikulturih,ohnáboH(pin.ap.kuddep_t, sH4 =evangccírkvi, 4ik )mskok3jsou鏉PéO1rava8jgggggggbPG Ж(žpr(émyhled čtyř „rodr“i>(Nonals)hen)$cx*ěmč`,晀couzCa喈šXny;le úyvnoprP`,pučjemkoPamaQséditd.k`oeovة#ip`ati)QzRsyst(#Ažpi@vinne itPhٌomuaˀ`upimHne.roKS tšin8b8nga (v8dpochopiȐyecko-mismus)Samozxjڏ2s ,.ʇlVč(vا@t+ě@rrNvaž >d2din2l;ů`ov-ot!v\y-1)t躰potxbuiHHov(Byazaťlaz{t3ѿXdruhktivitPaxenofobiIrɭWQ1rozeobjeBach;=dosahpozoy(p11p2re`zrazoudemѹhxiOOInformXt9konk`ípadЬwwwwwwwr 78wwwwwww>Mv7hGKury8(Zür)jehjnojmenqh yYeypmdѤAslpi8ǘöc; .hrubavrٞi0újázzi߮(s0 m۹0upmíl40 %(elkčást͇Ƶxp geneiَla ak S upakdč2000-3(%nor'& џ2*eIbuďHcíbauprchliwwwwwwwr9׳׳׳׳׳׳ל>He@o@itagȲmovpopul(>zedisk ch`áb8en!hytchaerikxla!coyѴč- mobypjKr la I;velmQematsiֵѬ2musegjsluŵXedgpay.ui>RadZ/+DerXdan%snxiiHpoa šit, vyQpnqodokyHophsh8x9c8aupňškol (odateřských ŀažokytřední),roychovle,slogyradcrealizaciultik(urvovy.ytokynyȂpinějázejzeáklaihidvzdělávacAoli(yantonuodle všechxti žive Šarskbezhleduaazykovou(Opříslušnost,zaručenovnoprnéářipspektovébyttċ9způsobuvota. Mva -zývanáficiá.„>inter?pedagogikao“X i>(7relPvymezujs`onkrétdidaktickpupy (dokumentuEmpfehlungenurchuyerremdsprachi Kinundb׆nk,> 1995):^h ?:ZLWWQyooooooonDz!zůzn^ch,ݪ9,boženaomusbýtzvíjeҥIBpůmx3,xϤto,d8lux meckyPeboeprý[svoj.ˬaǢk@šin0ečqi,09pin?8nIWϳYái}jXpočínax؅ae Ѕ0ʶhoŀp_Y. Žáse\HiȈI48tu9ch`WWGGGGGGGGUaب8pa鿈~Vimárhh(Volksseǰ讀iϵϜXempcifikH.ⳏNQípxbyPv`š@ ídylyařaz `tohhd`h9unal a.֣*oji⦂cizorodvu`u>sg>po0tky? syleGb>ěch?o> (s. 9_______">M?wpreȍۣeímtéqokruhu ČloXkje8(,nich@j}hys "^ [pA*vileranvů mCámoblamȒ0wy1ujAH@a`dod $ɬ`kantonu.řitom󳧚iqϓ3טn,ycPtýiゥ00@#ʺts(lism$7tvaj.)gggggggggggSpolupceإQh77oooooogyqKs{acXߪ贁(ta dobXhformi.edou !ddPtm(působudej 0gbncházel` nesouladuezintencemi školyodičů.dnečekává, žeudougracivýchětíodporovat.omajsloužiteformálnkontakty˄3i-Šari-cizinci,apř. (@slavnostech.

InimusZskytYYedevšímteléradci.օípaptbyeutnoaji؂k` doslušnéhoazyka Šskydnotli;obHxkispozi@psapteri萩videoproPmyz8ljvexKsku H(Jugendv),x_ӅG>Kt0lQѶc>WGGJazys` 8toFnu8orHed-k" rezi%Ym(Rak8kSidbȬHso 9ýzkumústk9yví%jišťuXto},5jvy͡xr1znfinanYBsdkykon;apSzd anad|hQUIMS -ouGi>än_urellSchu@߂w>(rg>)yl(hájvznu 1999eQpod(zšHvz`wwŻ`tmůzl1aidaktopa.ùAvyjHɬuzáklatázkou:Ktervcepukug smíiopula ů?gZag[yIpžJ(mȁyL!odcizinp.ĵAhtu9zúčastni15uur,`nejméQ50 %TUxtiaֽ0ezayrإPߐyup[umožnituR70osa Hstejú A`pěšihk1}9ěti.odleátos,>Z)strategivyšǞuopírá už ikHodulRH:WWWWWWWQi>Zesadavvýkon:
fektivníýukaepíráovnovážnéplatňpožadavkůpdpory. Školyohoulepšovatvůj1@ulturněeterogen0chřídáXvyužím hkXý0iaӁmetod,akoeapř.ooper4če@.řiam$cixšš[hnost:máh labmm.eakdůležitaobřetruk čay,ƈasistentyiteljtechnologicprXdzvltpočítam XZl -?;i>Důraz xzyk@zvojZzděmusUkompnvš8m.omu úHluajšrzajiQ,by 8bylaazprneboruhp.ituaci,dyspvdQ#zastoupeny tiůznůutnotቖpcht聫7Rrezbzájem8rdplňucramyi>„sDeutsfürremdsprachige“7>i>Heimatlicheӂendˢ*OИɣzpůsob`odnocagwoPKu8individuá*+poedektty_azumoas stavu0aždéhцp0vr*a (sX%𪝰Ȱz)0ҨdalpXup iXnzyQhXypokrok؂tahqdip.elmklaaxzˆ(H8fMütX)>instruktiRvvikhﳡJȊ@ídǴdzO7TitDzaji2ZadcؐspecimitnkupinwdMimo7lVed /:veveř0͉ʳ/핹wykogni8cizincJ1kluzájm) iYޖvq@asd77777777Q Ǿ77777777>Pv$Ǻҵ|ultik(ur%hovu??oooooojZnxn@߾i`populhHtude ú@nixپikundn1ar adpop)x fiipedagog+hcPíkykonuuryreQ/.tol itu NFachsle__>IKP>(InK ?n>ädagogiknerehrerbildungsantonsürich) Iwyvinu&standardnאIum terkyeKi>(S4-8@IKPinnen-nd“g,> 1999)můžeýtQpiiJus ]obsahujedpkruh8tématsouálpecifikoQhHztexmpetenmyЂژmodz lčPyforh?=d@duxmui:ϔϔϔϔϔϔϔ ///////)a)pklabl8yociorozůi>-ʢPhv*_difernost (vu,Šarskuůbec)?GGGGGGasdoběPtujpxdde migHiaO福gK2nypůsob(histoké,岐oml+WאUConamenaz?pojmy:atnicitPiden`as(l<>llismus,lobzXWWWWWW/p0Xekmo`it@aoAmphPv8rogentYchGGGGGGwGGGGGGGb>b)sychopekty?tyǤϫϫϫϫϫϩoWedstavypch, žadaozyl,prchq//vlivňs`eotypiudk8typizinciOǵǵǵǵǵdzgeaguji Hby,jichžyžx, xZ'založeno dliřc,ePlast/Z čehoniasthů'???????pzmitnyl8miϹ?????????2h`zlepšporozuXmeziimiůzvxvodupZlog dleYumatvečnh fliktůpkedagz!yplýv)škol'wwwwwwww//wwwwwwwwb>c)etodaidakt$ov0ivyučo(KknXlúhy vstávajíxistu`cxsituacieterogennhopula ve školách?
-˄(éidaktick`poznatkyovednous`učitelmít,byprávněvdxultur,azykovousociálariabilp žÇvsBeׇׇׇׇׇׇׇׇׇׇpup0měř-k`yšováimotiv0ekytřoHtnorem ůbýtvyuplatň2y_________b> d)odpora!úspWWWWWWWWSConessvětlujpýzkumřínne',ejménakuddedi8ěhovalcarchlí@WWWWWWWWWTJak hnu častoskymuubjeXvxpodce`zodinizin`GGGGGGGGG0hu úrovniIhopsborypívattomubymroy H,OLšeí>e)ztahmngٳ=můžeyuAa]áرlurt@skusieg`rozrůzhmetody [aplitakodekptrfilonkX tq(Qci󙁺0oHpppinamsatlivci)̨ؾ ckteAeprzačínasvojtruhА,ít 8(edx1vmj(tj.měߺOOOOOOOOOOOOOOOOOOb>f)polصXRн- nazxmunaaacdíetnickY, bonhociáXt8řeoformytmeza,ksXovchQqXom;ů,ndividu1hovoryBtěvyߗJh,tlumočXkde j.//////////osáhnoutxho{coejve|3lIőa.rganizejirjregulacledEHevGg)Љܻ#-eř>edstaviměstna)WWWWWWWW`ho`muje}a Z+7777777774Kte-yhobla17떘volaztahuvěturácexistujíůznýchtnickZskupin`h žiHche Švhar? -terérokyeřebaodnikat,byyli(iodičeobhnformováni71organiz@in@tu mohouýtřitom pomocné`b> Výsledmultik(urnQovyߑߑߑߑߑߑߑP@psa( „standardkurYum؄pedagogiky“,tejn@jakonoh(dalšdokumentyyvíjeAǘtétobla,nutnohatteoret@rovinuwwq (v&sXaaznačuzamýšlꇶebo>projekt Aaobsvzdělء@-robjiСcha, 2009). AvšakAfakyePz)ovax뤊škoaždodenraxqҤzůȅh-kispozimálo údajů.7>ցyhu*edyXtu"neliodꩨYzem,htaČe@publP੟2shlavdatadč*,eGCI9poYzezn,y(tj.aneh)\vyskyelipotíX.ڝЏepoejméxSpolatřad,ekX"hofess ,gBern (Bundesamt淗GürO>Skion'>Sch8ndufsbildungDžDž)膟Ú𞠗"vXanoH3)pulameٓ*st`Ɏbrozdílez8ladýmШy@}stělců,Gzimoevrp.a.0Sanazlří nIgr-iúspěAž stǐG>(Ok>keinerfolgsgeschichteg1997)u@ٗe:):///////)-o Ǡ5cizinx (imintů)m/mym齠z@Iɍro(1980 činiljг 15 %ov\e,An96ž 22 %.řesqق㤻yqhivB0trendPxtšхkon8@idrá` (p1xBky,knepokrlAo:Gصby5 x8oeOOOOOOOݱzým?;ز;2 :el0nejvyš ZRidz Ȱ0hš໺|,Popnxt'Tur(a HktefrqkaoooooooKromtoHmnIl=ledkhʻBaznȘ8peci8(td⹰.ӿ8hlédnuHmdravotteޜ؉^XzdevD,y,áԀbčtyk t nVwwwwwwtT!situo*mSjenYma ástߏߘ48todborvzděláníeboysokoškolskéhzd.ůsledkuoseladlidéétkupinybyvatelstvanohemtížnějiplatňujarhuráce,sou častZdlouhodoběhzaměstnažejich švýcarš8rstevci.

Netapokáz(o, zdultik(ur ho@přinášpoziti fektyjevcv/postoX\ůčiísluŎkůmX Fch,tnickaaso⍴@b(Raopak -býváokstase@xenofobiHneCkimigrant9i>(Fremdfeindlxkeit)öscheomxsionepamusw>-'W>C.O>fτéHrale>creec87wDŽweɃ( ol@zzo),>t ídlernuvydÝXopis'TanmZana.Xm0iskxiaform2`ĕ1bjednotlivP`ředvxve_liatu8A XPdVýznamakitpbėv nXK:0snahámȇ0st(genl8en)st(ci ,j.v8šťBžáky P@!opul(pOOeV (resp.nгjq„blém“),rgumentzžړamoµHkvt!:ukXAv@šinoviů

??center7773imgt="H26.png"ecindex0030" GGGGGGgJižHtétaxonomii,řevzaOJstatik i>(Scalbacthenited es,kri`riumifnciajazyk> - akpnakdoluvnglЎatežívjinhByčti(ššaj.).znikitomea0roblémy: Částje⦨ngv)(zejméuxuo-hispánskýismusPi řadach)obturčitpaednočQox}.zromtohosamoq ,@kȇano xasi{stvadvovdesítkaHВi(qskupinrhhv 㴸padehoj)sil`v{siachpsbytn (naH.;PhPňnebM[ؚgcPdí, ɒ zepqcx8iYkotkmelgt)mjpozolle)silidrůz{8,k,ů)áb nvyHZupA rod. @ile=0467079U2up>{4}H{pNyzmpPemograp9IzťiPPpův(ance y)o> ;AKočдm !ob*eD: 1,8 pio72hl(mm eɠ8o0emnoh8j˹+u:- 49,5},Εci39,2Ital- 12,1P8,olX6,3Šdl4,u- 2,7atd0ep8oArn9Psipkultur i8Bopisadd(svaz yklopedh(15000ran)oG 5Eca'>of߁>Mical>c(1995)ooooooojVxn (tedyvI `hph0em)Й8releEdiferpi ob>paxbvSnad din0@světxyl0jx!ditnprɰ.e`roptzo୙rgumentů,(pochybňxistebec{důkozlin(ig KchZxlzئX?segregљJedn0X:o,yovaa;axjirvyaAayvšvkonom,ciáXzzdaIsféײpр> Jakeravíednéublikaci „sociálnímdcamerickéhoároda“ (Miringhoff o, 1999), atotuvedlaomu, žSAamybeznačuj@(vfiPpolitqaědetdokumenA)eaultietnouečnost, eaȁFov?9?(cial Iety)7@Z((vodu9kurqova -ꑃvyvinuxaezu鈊-měřena8devšрTu8souidrůzh,ičemžztah4bělošsy negroiP(rnXi)éhz8RXi ústproblémem.ʋo1olávánom-xd(některtodboků@ҀXpnoářp-|sixdnesoiskriminyde>jure,o>ዘexistقhboB+nerovWto@/(pWWWWWWRĈ ny tiúdahnalýzologFntroholoz(livߜp0ci.a`.(syích,élPvotaí stnaij.,dyfroča1aiqo-sah:nižٕ@iě$šA،o">Rj@rhvyOM bla9ekonomj,c,co(x9 y | rmgt="H27.png"cex0031"PwwwwwwwwtϰװװװװװװZá`eňaoaltBškoѺ`pst0Beede0ѣnedo`čyia>i,ȃ(higPchoolXehcollegeodp[ž񷈠 pboeOfiytQatHa憸2iت,ewPkazbzhrubvojiobyNruЈRwyMi>(dAutte)a)stBirůzP.ӘItzvtrpzoryto,0pochJ1p8$tnebAkzcele׈`d8ozi`(viೠHoP,a9NezybninXtezháSyr( enHUSA)csluotU,ᥨakPseр, žeoeníůsledkemrozch (biologicky) dílů, brž*zpobovánoaktoryulturmi.

Probylysoue(zy četnérojektyzv. kompenzačhozděláícsaeducation),w TՊpupněa!prognşh8 Hl vzat:֩5сjviK-12 (!@rhěpskupinu 5- 17)at',@ KWb2bsowdo o 37,8(~(PtionjecYhenitedӉesyage@ϞNsexρi>yg`ؼic xgin U..urea+Census,ashingtX2)zOzžitл鿈: tn`@turصsko-demohfanalýzyClassWi>Rnj'Gernanduc> (6);MulX(l>GDᵸV1)@ladyíčym k Y@1( kejeedgiXraxף{PocihiědRpبȼOProJéрtalaultik(urníýchovakademickouisciplínou,j.yuč8hmerXsoSškolá(Banks, 2002,j.),rotoy založeH`federálqúrovni NárodIasociaceA//(u -ationalsqor͇c€Educ(NAME) PodívejmeeydvěežitopřímopjatéexzacHǍovyaxijednakmetod(ojhoEáe,Qfes񄒃؏h `itelůww\b> Teaching۝ (Tiedtd R, 1996).aWǨO edPvu4iedč.e¶ šar``pri@axkund\yznamsnnmimohXsmpvq.ílem8je0nyߺ߳BlíгȉZXty:?býtčleѴ)éuru|z`Ľ7>τ2mji%0$Q׹/djio9oi Pul-(tipojm vat{slużiotl(!!k.Կ".dopox,ëvyhtrnochslov.Negro>`0thoPaakooAfro-American 7>>Black -ϼϼϼϼϼϼϼCmaWoúmata:ggggggga-յvoidi`pdiverzgggggggdxHuhr 71vztahujkzykuIomumvstem߳߳߳߳߳߳ߌOOkXoleskově!xMXznpodrob)informa1há vSA,čpisadbo췠ra[8w.ӬHzj`ZC غuߺ嵡u0Sny΃먈keؘ(.)ěk0čáA#binspiivһ@jzech,tp Čes republiky.ámci (13)qįladyzvpýka۷سia߄,wwwt"р> Oonkré[týmiit(eachers)g>deH_,zidět`tua8stuexas:8natřXvSAZ,te znejv díl??-8ro1990HinilP26p,2001꧁32 %. ŠRvelměstes (HoXon,anniElas`Dall8aj.);`lmonokultu,j.neX%>mlu٤*šxPs mHvXmzykem (ihix ruhD).HakG|tomu@ak-qBشzprx-g neda:dosaht 0leTtylýbor stmítovੜruͬLdrů korondٯ0Ă/rghؗߞߞߞߞߞߞߞߞNetatekaxern׽Kzpůsobn 83lprac saƭ/ějisych#po`ei,boť5㿠(rЖhjRu^.Hledk@yšflYvsu.pekifiaɼоžůrxxrgy,politi`bsy,zatraktivnfesi}.ʜzchQaěiAlna%arogram (geer(iconЁ+s)GJurip(ájemcа2absolvi0studium|,8(alYňúro.mPmožňzísk)ӡ(j!ochMi>icaHhd8*1itb>terz!XkyhbNPxihohromm(te(tzku0!robmqf?zeȧih!؃inB,Xporpecepatd.rez׊ovaGaqڈwvyvvv9xiva:Zyvzثmy00cz,8drsXmlimhmrmʭdܠpodo

6.ebereflexvě:˗Růh1 gOOOOOOO/ȇp> Běžnáředstavaultik(urníýchově,terpje častodílenačiteli,hápeuedukaciakoamenoulavně „tyiné“.ԁPnameɂ؀tnika,; rody}kypod.,specifickhvl`noěchiidskRskupinsamozj`v-e úpl.͉`mjšdnooslá-ůžemejSK8/ xebereflexe:žáHtuden،lizvatNjsvéhoíXÐia, zprkov(áuH˘.ztvٌ'...n !kůmdomsitu, rkttsocio7zázem퐓(s. 97-98,dtrhl..).Domyš hlčpraxecponkréthe00aj8( klad>g/P?ԗДrazYem hnem8anAdidaktygBír''#m8setme.všopob`Pppspje)ý9bjasnitǰǰǰǰǰǰǰC3každčl)`ovlivň2ofd(ma8`ry: (1)ʧ!sindividuáysysob sgenecutb (zh),)ʃaIhoЎiystémnormam`zvykl؀زM,žinecrůqsp.Z8osvojil.όJu: ŽhΣ1k)`e škoimYdhtemperinQceqdZɋ׿1ݺPp@hH ičích.ڻaveňtluvP`dosp(َhH,ša֑Ѹʥȶympatieo]naxzvígb(pujeϲJejmé?- 康ji)>musYjpr0\_׼u-yȊem0p$ssluŵ٪o9.ԙ CtedyČechůezihXXomQ,pʸߤ0ދ1 mš즻)i Ǿ

6.1ٻfma(dh2 g_______h6nicоXwwov ozdt(:Կ vepicatem hQlzebtnoinf1 ůtxpaQmhɳrozPsR# koulievzȫ[ymap:i>Kolikݴ@ naplapexije?typyIiOd(Jty:9bXzvidlenajdopYxi;I@i°Hd1(ukytxhY峏̫YsІpan> Kulturyvropyodle0čtutnik (vdílč”),odtupestym8irečatS@knephvpplvHchP촷ߺߺߺߺߺߺ߃O2zjXnpesp._YHдb IPb,댰diferenc%znakyѧ+ťQzadě,0ݫ̝չ(bo .˸evp+xs8chȆYbázBaa0:wwwwwwwsNologrchívчYi>Humanelatsreailes, Naoze0povědětak, žeyskutečšíinH,قrozittypyd. ŽákůmeožnoqvysHtlNsijakojazyky -příbuzyhbipol\vytvářejqyovProdinua .Eslovanskgermá.փpa obۂ Čechů POtějrXNěmcnež5rancouzBrit(rirůcha, 200427;ový,chroll-Machl3).ylyH nku najednophch<,byyloŋořX<b>Xologi,嵭8߹߹߹߹߹߹ߛ߼߼߼߼߼߼ߞEXckapl@ce:·6^0e|ůףףףףףףף>PrpЕٯovumnokladpmIkš8y `šehhBzineselýoaxi~.s>1e:OOOOOOOO>š dhva`ds`,číeclavhŠaškzíř Xv 15Ht؈wXmiplomaxposelstv)up@zvlytnoěmFrancouzŠPěaXrtugal (jzylYac.ipsvn?dZn necАǺ jmš Mi.anzelka.ik d(haxoymerice@ifY.ɪsouٗdoběꀐd yyOutoЭan2Xetaļp[N))ϬIistAnglodal1ykuhIK. 20.30@minuhlysy F eĭ}udržu`8,oukazuȉtabiu|.Ѓ`ѩ(to/gObzkyHolandȱzdekXcex)tр>

1riiVěkterýchulturáXsešeobecřijímá, žeoceozdělenaerovnoměra:sociálnídstupeziidmicoPeného.jistilo knejvětší(hodnotosahu vzdenostenskjpozicřerabaatiPoamericzemí,Evropakrancouzů,ortugalcůeků.rojevitoHjméautorit`v mbyrokr胡m říɀvdnic))úřadeq.ao`zká^?hánNorŠvédFikdHHpoleč)inuhí emtahyZnad%a)*vYp()ؑ'ho4u.

Axtomue Č(ů?p. hTqlix`vastn škoИaSkpovažova8orhaRespekt .bychomenå1rysonkrétjhbžilžámitelh(můme siIdnuidakaou0likaci >pCȆDe:Ištěծ-t eeG_???OOO?>ZpůmrBk)ťԞikWPpočí(qro@ uri*ionod`a.Hzito:ggggwwwei>JȦٵ`odlxaši1kuxyskyt9sledɵm:bovyjáؘXsvůj(xhlas󱯱i߯KkȞ9p0aai 1-5Pž!o9ho,dvPhr~X&vodU„غpρJ׶(1) лzkaow(5)oOOOOOOOJT#zevcAmínSիc^<tؘ{c9͗Oiݛ*tVyj@nx2ědiPyʽy (hamoejusqýtnonym,b(m`yslovtev`(stejšmožX,HA௻pbudtceuím08@(rů)důvGObdobzQyu0t 3DimanagemeyЏmodif0 H8az (1tx,GávЬGGF`dem/]kh+.o7ěchouli`wa Jtkuteč3(ka) DǼ0rosmh1,xcؿ񿟎mvze"HXaíklad08is:eiu Švéda běžnрé, žeezičiteliဠákyaláociálníistancerojevujeezájemnémslovová,teré Hvelmieform{.ejen!PtykajX2ům,leokoc)studenti{usvHDeřestjményPoaka kladch,st škoch.itupu českého „panfesore/xXko“,bvyk؁ pvůbecxpou@oopzcelatichůpůsobpyůeranyŋvi en$Fvypdněcoysepnárokultur (podrobsrovoh16fiy`yizrůcha, 2001. 180-181).

-ČIڜ̘zspecific1PyHštějin"ra9iXynežzmíHAvzlenostocpozic0.enapř.měr@soiPodvýzkumuofstedeXdnčitɂ熉Ҍ: Píznačp0p莠yvɏsouazP jedinvoP.ЩQpoysekkaždXzJobytబozahlavbeਈjspAoooooooo_>KGakop 088jlidodp8eo Pživot`teghi H8ɸoudrž#skupinwěhujphchy(nPza5vzQxj.ri@пrdnotlivcп؎*schopiXýkoni, úšsnglosaze.avˤ7}evTwhširšHinu0R؝uepracQpA/.yp/Ku:Amčaaritgapoa8EvroаŘeki. hruba pP9mrajmióly,ykazvyšhot?ۂSlP.r0nysylog3yjiPuۉlageneHeh0íšH/j`״״lef"+1" ̵< Ǹǿ踿imght="H31.png"ecexP0035" Gϼϼϼϼϼχg//////+Čt򺩶pzYmxppodrobjsзilastC hnalézt0j8Ipublikac(Pcha, 200427;ӭtl3;ofsted1999)@yᰩšѥ1abývaonktiysyɥ& jevZzv.omarau.ͷxnokdytoHtémču`vaiLv`vzbuBu velkzájem.ni(v(eboť puaI0mož{hpepáp07ϙ

6.24ϊ_@mevh2ot"> 

Nсuxdřívehředmětemájmunoodbokůzemích.aké Čechbyl čoosuzovány臸ocenyekla8prkyba@.ociologmanuelhalupi`joetapsvžcei*českáeoozdaQdomv,e ȉaXír`hprou1(wu].odobsysxnsebeHíЎČ x`hlašuj)jeїi̕˝֗(ši-q7íG> -vltЛrs hQými@Sy,mȚpčingl{lat8)`aCmgeneraci=?߬߬߬߬߬߬߬AvšPzamyslem)jprhnad 0m,coYӢwÄnrůz`chusx Hymeze1tohoYchkep=kpkaždotlivec8pecificxpod!BèI,Cבpol8enstv celekkazypyLsluœp.ntyzjtoooooojTohšť(mxpůsoby:Pdnqak8á@-`7X|saYb袨PbereflexiԽ op8Druh(renozd,⢹焲j s#ons Ia77777771PrQ޼využitДzku)edxm Šxlolkov99)yun0rziϽa .¿ vyšetřy PkupiY (ᤠk8h škol,`u@tiy0zi vysx,k787enů)dměstiČR.ledypborhجu(Xګ hokt.҃mBdl@enxm 35ϿziX)lihbr0čjšڽméaWQR$ Ԓcbj׼humor;Yvv;Pytr;1exxꨨniklkultur;pmiz;8klismusgOOOOOOJ6NgW>zNi>vznebojkria;zolآيcu>dy)rviroz7ͩ `81 q(GX(upuAkWW-"CeI(i),yhleHТٺ@ЦشQ6pohlaoMyo i0}ePuu dj otЮ¥YcYaqXtomhčapotvrz)dal[`špiXYcky,>j.cuဆzujílastnímuárodccharakterejenozitivPistiky,leaké`ga77ky (např.ávvost,babělbvypočítaschopn8jednotiPePuzehrožeaj.).ěřodborcivádě`, xuto8bekrč Češiž (ehánvid0naoHedatků,vekuteia.enpodobnouǃvykaCjak @malqFinové),qče؁GJaponciVoms؇odliš9odchproY`jXaoptypicvyvyšXAadměxědomyynC猑Mrůzvýzkumyumčanů (vizЁ`H, 200427).

6.3`kizi ultuchůh2> TerBnglund,ThezsnHNutshellePЇov>KإYspнXěHYe1ahran h0tebůmseamilXent0tҶjespecifzP.w ie$jevupohlea?׶/////">Kroběžmvlas #¦hvelk`xzumivXmasIufږؼhokej fotbamProvshBuho,oiٛ췃IafƖ:ϽϽϽϽϽϽϽɠoooooooSkep@ismus_> -od(<sixklon @ۺm(dڿmhЍ␙ 9že ž!!((up<člentEvropJe,zkum8Hejxp7ukazobezptychq@chyb̾ znqideál8“׃.>ͧؐҿko naphabsbuxvHdHpoC1620niiRdopuX1938žoedávnéokyaládyomunistů,뀀Češiělimezemožnostizhodovatvémárodnímsudu.

 RHrvnýstojizincům> -nglundvrdí: 4i>I,aorarošsedmisetletouoriíakoultik(urxpoleč (zejménaužitěmcYŽidy),xpuje@aemíeecůžxítit, avxanějšnevskepubliceif(s. 113).rtouvisopěckýmiříčinami,j.ꓬbykolikrát8 Eáni铘(ku(tyxtytraumatkušesedrazilyȕharakteruchů.ůsledkuh`idyvinulab>mentxjh8uzavřԎžobranrvekH̅(pakxpo:HNavrchuʍPmdvořixivá.všpzВUji!nitř99ě)e@kPmučapahlíjaܔnezKh8y,veXel@v1620,19 1968ýrem{jvXs#ybiHsob,špLne͆t. ...ro`pobociál!bara.ڭ@hunohgj HáXí蚀ilavؚznyspmane(ápa9vropUSAt 1„ߒ_0čtcivilizЙmς, ᆁh08ೡvypekonomb tst9ěǥ4)WWWWWWWWWWWWWWWWWVZ${kS0dokyDrůzp ikvyíhȖ@Зrvtýdnuá)po0iim{rycYapstnavyávazadKokynyߗ8Piv0i@(kvapezs1z98jkazy fbezlovpoуneXskutTapro0myQlýz kemám)rozrxmi,>iigNebuH szd)7ؓyvoau8pakywwwwwwwwwv center(mgt="H32.png"cindex0036"Pwwwowwggg"+137򷜵IgWWWWWWUVkHžnelvěnxabjaspXfiS`@(rírakueЪPFhma ultik(urɥxcHu UYeájem3nHícenformacíématuinýchrch,aklediskasychosociálního srovnává Prodxkulturzoblasteontůidz7,؄2010).

7.deologie툠ialismu -vyva(dmítinh1>

,2)dotpdoо0vJp(imxarguu(mv0*!x/sfunguX1uz0izízAsi ؔEohiořhauzeovlzor,í8metradik(uanyai???????:Ješipoju8minck@Pmku:п8m„>ϱρ7“/(ačirЭ(aelso谸mGFta7oW:>͹gB 851vxiste c,asp,Ҳ#@ábʱزskupins`.?ismusedeologie,terouůžemeřijímatebodmítatPdežtoultik(uralitaxistuobjektivněAnezávisláašicházorePatanocích.

7.1ͅ_XoučasnéiskusȈh`prxnostifh2>

{5}-aždní pipmsv0zvštvyřep1qbyB,typbyělyýtzP(n!resp@8ísluškyinr@i77777׈ bstejhodnotPap٠šZůjecifzkladoporPozvoivilizGGGGǏPiB8us`ۣtavezlitzd@upl@ؓv Hvot8 ocooo?o?PupQRزenesXsfé8iy"apr dpmegPaapa působiaš:ioumigrants„doJ“1rasmenn.֕hȜ،?;vedK:-mumpodporu u(QzdinW滛ů.{em ҾBzHdpraɊídmdas0eq8 škol:WRžákp(vizQrobjiěmec, 2005)x ze (iLJvkoru> ebiosnoviceuiazykP8ؼW">IG8(8ozofiíWRa,nik#Vaҙɗ0m8a6X{kapPla 2.1b>Nelz ochybttom,eobHlechtilé,oplqĤXdH0incim okrac˵o:bohelAvšak -ѣԉ/+e8t2praxiYolog s0hmid@Ipa hagXsmywh,as@čiIbonTseȖnnIzabraňh`flikY,88ed(docžkámna.louhtpozbr𴩂eziЂؼIzraelka輺:`tأa@popul0veveAmrskuH还ali VyXhu@j)kx:1lr9dobxěrֳqveňhelh۔r ojsksitu.ʷț`zv.pzp)iskrn,byvؖthňaUSA/GGGGGGBKrBz챨gvmer} ispíú2aj60.t hu Hznačyhrnɡ=(ħafirmatakcer(af0ction)xain@vvropxPčastQh0nGG.‘za@Ya0byٹob٤chenšinvýhodněnřístupzděláváníဘprofesqkariéřeabyakylyrovnoprylułAky₸ošskéět1y.omu účelutavede0kvóthtanovující,ꃰvelkýodílgbů6mus(být)ijateudiu čioát`úřadaj.a.íment@nolejuniverzie0aohledňovrasonostchazečů,xtoPFmpern jinXminor@aaedvpadech,dykázaliej9poklaXoi0majypopulace. AfirmativZkce -stoževydat89pagmediál0ra-ؕp00roblémUkazle, AtaHk(raduk:pdiskriaciěoepat!žádzpoanýюS.iž80etyobjevouiuzy,nichšhápravu pčkvdvůbpko0m዗íNvo1986ejvyššqAal,cermgt="H34.png"ecindex0038"Pwwwwwwww"+1(59򙬚 ggggggggNeúspak (2Xěk zemp) lubʶ(n0HXpoua `tiPideologiultik(ursmu.ЭžujžitXɯzu8poouteboťplAemqopem0Bmez(pveXáchWWWWWWW">Kanad b>Charlesaylorbűfesor񷮄ɳ`Mealu,xforduеPdX0pr"j!hoarotnis cepx~„ b>V(uzؾ@_G“tpadavku٬nop8havvšlid@bez :jejxtko8(ensdliš)8onj(upurXtskeppIoPlpm֋IȒáaSZxskknPi>Z8pol(ݯ82001)utYnah YjvSA,ntڲEafy`osnA@о tš kernЌBpopul?Ҷ5:O>{6}H۰7Smysl(tP_X,byʨz`n[Jc)pinXТ(vHkHAraP`i@akohPeitaHpox*otáze jenělHů.בO'BojvoborsthsHtuvYtq`3vr,Yairu0+faktormýtm .mDám`qejy,l vy{tɢd hI™.xakHqvPotomq?chybј8_______` Y Ȋny)ss𤸿ycoůl`@ӭem.ֽípax],tdrQnaRvlastmůmeYpou0mlha򱹯pQ,mčívatїsvek'(s. 84) ..>Ns!upliitk áulturaárávoao,bychomvrdili, žeejíodnotapnačnneboovaostatním.uďevémkouPrčitéyějapl9+uxjdeme,ne... (s. 86)fontp> Idyž aylo@oilozofickyormulovanHtez0přecichyplývproPaxi ti vývyyškolázjzva:Kri_Hsm`zi` česbokůwSkupicA atedantropologieƛfa!yČUlznidalaTudiЛ4i>Soudobspooos X@dentit2005).֧d"i (T.irt)ISggožtokrplceĠ5dXi1takto'''''''Fi>M__`jev @s8jtPb stZetАSdiferencíi mizypylen䰠ndduáx(dílLcitaImimA.důrazňm$cav䣨HilzomglišiOHFvmp@stdkpoktrhPmݠ..ͩ(ȯpri1m plb@(šťz$udogmskrzeXro@unegatiYreo,hcházm (mcHragm`apvz0vasnod7ér@0pkAi(cion!@ioA0HnoXzveíxs. 53)///////">Češueऐhájem:dnes@aznamXiz1ɬ vyjadř3skepTstaisk.ʧɚz hImezuzvalWGiHnni_?>Sart,G>ifesorniverzitxFlo@aColumbiaՁ:siHveworkZa)speciobmhsylecȔEvx(v¦ el`nwPl,gW7alcyWI, 2..p11TupslovAřadurPhradزEwt],뜠neopouai>h_7ݺ?PϝpskutPq"e hojň9vr۴m!dam wwwwwwwpHlabhk8!B@uh xitouGGoyroma򔪪Bejmél vé:׾Nedp`ybjo, a :pPanyqəșѵP1eȩdtone8zavit.f,boťnen1íزXetrůP+hnyouЍ0tlakfroarab0؁"Zdebíohzintegrcihců:wPBgXpůsob O8ڿkdo>Ʌ-lieřistěhovalce,teříneodlišujpouzeazykem,ýbržPboženskýmitnickrysy,akentegraceeli8obtíž.otýkárávěůuslimPírxtšinounidováhbýtpchH`.Їvlastňsiaostitelzemě,všíɂzpovinnЇktátuRrýimatXzajťujpne isláz9zen(z@plnohodnotn(občansthXmPmasou`snobezvýhraddonu. Sartori dokdnaaíkladurancixvP퇨urabfriky (zých恹HYxkolonií)n0oískatH-uděl@vedeЖ ěpoid`doהspoleči.Zkušpra, GCivčle uz@Istruktur (vyhYajitem8ؕjemApomoGnkbJakmilerčimunit8phțahsáhn"`poč;tavzaؔežadЈ)kulx-kidenYdomlutl؂ye(xrousedly)ko(zme útoP `(s. 71)ȗwwwwwww">TzߨHpotvrz`aЫxjenؗiȋiNěmeckVelBriniqjinde.ɣlkh螐Лl0nikdyujalasisp8A(ktéryȪ(),yBXlynot.olivotoja{tévůsledkudHrϯ:/񵦈(bmayvo(bL!zPlmezpulA8ma`ipta0ǮAmintůTOwokudílie10 %,ůošжɰž rozsahu 2n8ȝl 3@@ř؍1 naпhlYxdpor.yl28jDr„>.“?н(oXeo'inilo08al3)WWWWWWWQNeven`AázozaaѸ0nePh0Hn觩`gieiȞ.iAudobviň+h8eakwp#Híhvnocen2( aktd. esutuznat;vbohorvyjadřuQQciys i(oby2vroptzemx(jXгhdč8kte ɾ ):oti`1úloh(jeáchءdicAXživohodnoty_М@YdHhAanygresivkupindimomipa0v Km,chhsčzتi.ڑbplýxzЈ8ibYX@zypɼntrv4cPztakXodt군řídHmHámлvi`é\eo @taizo , psky `Prins,05)Ƞwwwwwww">Ty,pdiniZYhsY.stat>\e ( 6p)Ȗ negatkzivu (oTEM1).idbHrorgpzIlinoЂppڃeY`HܜiziQ.ҥ8ičɜ:na.`slanecarlamu.˫бDU-ČSL=sobnoko.salHoddaxF(Iiůc()s8> 3.X.3)pls ktkozra8nemФáaxsstvHxocivěcí:

Sřistěhovalcieočítáakoaňovýmiplatníky,teříudoucnuživsleostȀkupidůchodců.Ёčinou úbytku českéIulvšemealý etizinH (chepČRkrát x8nehedesetiety),ízkporodn. ..okudymigrimělayrovnatisledkyrnutpalesaji,use@nar Pobi@roz@.akzačleně"olnortoChrophulf''ceaߗХeím(@ٿl`sx nemvůbec(. (u8lačátkuk`žkušl tiaidja)cZtaQdruhá.oPplat7rɮϷm0kd2m`icijKtoD1)ͽWG (něiodbokůetnicjreály hdobésta,؂hmexistlo,cu`auЀtnps`าějazykoxnábensЅišsini2)ԩX08 ip8,ixlix»H!islIadnio>s>jakX ologijůzměnit'/p> 3)

Liah1 gggߘߘߘߘߘ߄DŽǛ?????;BAKALÁŘ,.:_PsHologieo0Praha:otobia, 2004 ϟ焩LVÍN,ʄi>Vvzdělároms;ůedagysmW?Radix/NKS>AnntroductionoWcg>EaBoston:llynndacon2., \Cq (eds.)_ggggy:ssuesѯ>PerspevesNewʀey:ileH7, 6L"-2up>th@#edgGGGGGG ROUČEK,.tH8ZHladpojmyn9eorie.Čeid̸K78, 1991, 4,. 237-2577CICHÁ,͠Připraven@2fay publiceϬϬϬϯϯTu tias18ka52KЉ76-89g>Cizinci HnejsciX! (?)LounHMěstninaӨw͈ψθߪǏstp úřada10.ERNÍaoSiapt8čzYáchJinočaH &ȓ">H6ODEMJANČUNHDROTÁROVL豔yaxtrem7pochٿ5RABIN3DEstereotypy(1ujícmhdež.:roح.),Šp8ukajepisupřekonփ8obrazsehxů׻OstpFilozof!.U95-49ENGLUND,.м>ThezechsutshellBasetF@ZM'>vojHdžíny - Že@vs0ImvHěעVyšehr繧疿______XGIDDENS,g`ociol __rgoKUL, ŠTĚPAŘEMiura8riraxiн???????8BrnoXS??????UTMANBHICKSOxFPDevelopmehofacialejudicenhildren. EducationalractiXandheory HIRT,.,AKOUBEK,. (ed.).:Soudobépultik(ursmusolidentitHWPlzeň:akl.leš Čeněk, 2005Litera_______ZLADÍJKonstrukodelyurníchompetencí>PedagogickáriP,>p10č. 427-47׏׏׏׏׏׏׆}VztagnvhafeklsložkkaX6@{53-6ϖ/,,HUDÝ, Šmpa`eߍGF žákůځK0H3J46-52WWWWWWWSOFSTEDE,ǝpwG.Kyporganiz.oftwareidsk@mysliraha:inde[GGGGGGGCUBINGER,օNZÁXFPOLIŠENSKag@NárodyeléhovětaMladxfra87777773Integingmmi`ptochoolsEurope7Brussels:ydȧ4*rD_/ívzděláváPOIIČlokísniϲ>KANSANEN.t7i>Moherspeve2Teach'inkǸInangʂ (E:؀a-ŹLouvai8Gnt9r109-11O_Comunceps/>cizinciř(oskyto+dravotpéčOpavZ<ěociálϺϺϺϺϺϺ">faaU3MISTR Ei>Sen a_izm'Nih:nrzixxš-thínailozofQa{?ge?CaúrvývslIrisOREDKLAASSCVEUGELERS,׺GIdeasboutͺqc\ducoa`ety:heasefbCzeRepublic>a(ResearJoal7 8,o.1, 60-7UHIČspolupovci>Kvt ᅸýza Hinn ystémůůzeth žijxh @územČR -g1ڰěrečnzprx߿PPP2׿׿׿׿׿׿׉RPHY,.p>Úvodobtologické_______YnaklH8NáH*rogramzvoje zvheeBínih/ŠMTÚstav!form@/1NĚMEC>V`lXpiluebříidyz(tieHznehěhosedí?bno0asarykH"//////GOVÝ,ɩSCHROLL-MACHLxkozsÀpan>Interkulturníomunikace řízeaodá(. PETRUCIJOVÁ,.:dpityssuenheÃextfivicnd *-C2alducation. <2@TNew@Review,> 2311,o. 879-90GGGGGGGBb> ModepedagogPortá[9, 4.ktuz.ydvýchovakl.SV1ggfGradaj0psyl@?470oooooooojߠߠߠߠߠߠߙ`Qtätirellenchu@Zürichildungsdirekesantons=, 1999RACE,ҜGcTism:>ondinuumۦ>RW7ámcopzdělávac!rogramAáklad-߯߯VýzkumnústavckýUom8@ČeskPrepubli:ocioklub4 ŘÍČAN,ШOi>Somy žítudH -deoakő8.AKX,A+K`Hdežařiž`t߻ovobodaervi[Roteh8acesuvitlo8lspolečwKatedrȽFՉkSARTORI,ǵi>Pl4u0?pXstělc7okořH7777777">SEKERaspXyukyčC šk ߸IA,blé6eechtntůoktorh`ijIII.lucef՘؉s. 306-30_OUKVg7řehledtro@teorií>y0007777777CTAŇdLǦeotypyi@učitel0mísluů k(nároetni4237-242OOOOOOOVĚTLÍJwparkegevrh__GradȵH3777777OBODAXAnalrҴosmaextděkž$W@j. Šiٿ,. (8),翠cleraqrotias//R131-146ŠATAVAJazykiQhҞmenšin'Cargoub0hers'%______NcxLÀvropě.raha:vo Železný, 1994. ŠIŠKOVÁ,. (ed.): <Menšinyigranti ČeskéepublicePortál, 2001OOOHVýchovaolePciprorasismu6x8fontp> Lit(turaHACHe7>Přístup žákůladšíhkolnZvěkucizincůmkul0mdlišnostemInxrokop,.,ybičková,͏měhpedagogiky.,ϊϊϊϊϊϊϊPxk.K5,. 448-451tOTOLEwXzděláomůGrada0ϒϒϒϒϒϒϒTAYLOR,Hi>Zkoumpolit@-(iSPXsNaklEpochaFilozofický ústavV08TIEDT,.̒tI.g>M)c,eaching:WAandbookO>ofctivHesf Information esource!B-ondoAllyBacon6PLOL|Š Autreotypɋu hdujícm`deže.JŠýuk@7???????7i>jepisuřeko0chbraz 8sedProdůpߴOstrava(ϭϭϭϭϭϭ">oáAaU9Z51-59.ERKUYTENHIJS:acistimizmong ldrennheNetherls: Xffect PnicrosPol.7ESߘ߸22310-33 VODSLOŇQ:õ2i česjáchggaakoaww//////.Raabe,شwwwwwwsWOLFntroerXažddenArsci*4. VLidasy8ojKarnumICH,ƸNěk@aspektytitiayčasnBintegrač`:>SocigiaW03螣x441-458LVAlI@retᥨfliktKŠero0,w>Jakí(psá@hrext糏Ave(envěd-209

Příloxá symppkmh1ϼϼϼϼϼϼϼ ϿϿϿϿϿϿϿϿσ-OMOzntežkem ȍe ,9stupeňit,bysobně#[kȧmuveڑe.ȣo8yjadřují:a1> =ejtšhe 5menǀ''NežeHvyplňovatkƀálu,řečtětei <:nejprvei>seznamšechvedenýXnárodů.sou řazenybecedněodíemá žádztahámiyjhmympatiím.fontp> PoplnPškyeaměřnat,emužisuzujevémenš(e,gb8apišt|wuva@sobivodytohotoodnoí.odUUr"a,`chovTw`b> wQInstrukcezadavatele:/1)ЌPvyߔeočítprů@ri (1-5):celskupinuspont)8ř.řídků)aždéhoovanrTsestav`ldl!Zjlzrov0H`sledkyeȔEtnicksheotypyxsoko@ol (viz údajІpito 3.2)Ǧ??7GGG">2plikaciVm(la2o(nutn`xzpůitáijejiku8yؤ!vtíIahradméforplpmPlovmod.WW>

íloha 2.otaz`kqůfh1߱ߞo߰ߴo߳߷߰R(Drabin , 1999)W7ǻ77Ǿi>KȤ0vlasHst s Y`hhXtliy?ZDďk?i sliHx1o 58de`=oz, 2@spí3 aniak,O4ق_5O̷lefϝѷ772τ center>Instrukcrodavatele:GDotaz 1vzatublikhӑ( (2,. 25-30),souadrobndataískayzpā8širš boruspontů.odleuůzetěchtojit hu (inzitu)ýchut@QůwwwwwwwqknýkupiIavypočítáo@ěroHtyhaždémuLuWWWWWWW">wqzlvsV3aš9pH3namxЈīਘqooe²lpji, imbž(k 5__JanДcha?"+1">MULTIK(URNÍÝCHOVAříručka (nejen):i)ƾ77777776Vydalt slavuhaňák -ritonHPraroku 2011s 1521.i. Hupzovi0dá.dpovědyred ka:iolayhᴏ__ ObálR`BrtkGrafSúprȿHsazbpEhFilgasJTisk:losemilyr.o7????SBN 978-80-7387-502-2_____lefAOOOPa a> „Oprnbytu“izinc ČR)vymez)zonem. 326/1999bزzdiH[dpisyvxztakHlѫPtý,terbylpaenЦHztrvalڅ územHnebo9dIbývajIc1ělat*ք zhйúčasky A0(o:xpo郫dHasnochrangGGǶ///>však Ya)BzajinurzyPeštifinanczŠMThaK")10 sa2xtbídnudo 30nodϾ//֕õRjHciimigtskýchdin(imhildr!ič؁dt00je0.a.iije0ISAskute 8!xOECDtoěP15et,jichobYdػnaqliimo(Isk1,ezhledto,a:á`e pUH7"rotizadomíJHives)ѰxažuɌ/+sXٚ"es(PdKGxTo xá,8ayi=xish0l9druhptPt`gener, koliv`{S(hohHudrDyl0lturypa'#Ӏ -akeomuapř.urkůěmecku čiraberancii.

<)ize="-1"acPGFSido a a>eorie „tavicíhootlíku“ýváhastoplatňonahpolitickýchokumente`aropagandisaktivitápvSA,nažíȂsejímopládatemokra{rodamer náa.ڀaveňalebjevuف8zory adyěkter2vědcPo , žPoZ PselenavylučovalPkuEtnika úiPn`tu o q-ejmépůvodobyvat (ixi,nuH)xióm =oz`tvrzebudné, ɗ@imhbezůkazů,Xz odvoz2atd׎ípad葰nimipjastuty (vytyZpožadavkyϚWWWWWWW>kutečz8hinJzemzvyskytψbyasopJckyliŐá(tj. tšin(Qpul{ů)ylTrKaecif9urik, zvšBvzdě`vagramxHebpzkušhcedurzXs(蕀:Tyiai؎rezkusyBtřePvaqsrHkou4(sledkemxvb ,sepax skupinϊϊʬ ҀINDXTAGX0 @1EIDXTINDX00i؀01z02~ү03 }怆04 z0506%逆07BA08s݀09x耆0A >0B?U0C?[0D?kH0E?4X0F?510?Mう11? `712? s13? d14?15?U16?gK17?218?At19?51A?TH1B?8&1C?^'΁1D?<1E?a" IDXT%5BO\jy '6ETbpObsahchapter1. Co je multikulturní výchova2. Multikulturní výchova ve školním vzdělávání3. Učitelé a realizace multikulturní výchovy4.. Vzdělávání dětí cizinců5. Praxe multikulturní výchovy v zahraničí6. Sebereflexe v multikulturní výchově: Kultura Čechů7. Ideologie multikulturalismu -vyznávaná i odmítanáLiteraturaPříloha 1. Škála sympatií k národůmPříloha 2. Dotazník etnických stereotypů2.1 Co ukládají školám Bílá kniha a vzdělávací programy2.2 Základní pojmy používané v multikulturní výchově2.3 Doporučené studijní zdroje pro multikulturní výchovu2.4 Podpora multikulturní výchovy v učebnicích3.1 Česká mládež: Jaké má etnické vědomí?3.2 Etnické postoje a stereotypy3.3 Předsudky, jejich vznik a vývoj u mládeže3.4 Jak jsou učitelé na multikulturní výchovu připraveni4.1 Cizinci v českých školách: zkušenosti dětí, rodičů, učitelů4.2 Integrace dětí imigrantů v evropských zemíchŠvédskoNorskoFinskoNizozemskoŠvýcarskoUSA6.1 Češi na kulturní mapě světa6.2 Český národní charakter očima mládeže6.3 Jak cizinci vnímají kulturu Čechů7.1 Multikulturalismus a současné diskuse o jeho oprávněnostiFONTx |TE6^u͞ɾu!eB! h1D I"I:êAua0.2fFpw18:HI'3}϶[}oթSN:u?UEƧgf:^X rN{QJݲBAdM;wV=T`/:7RJSJ]RXVPRT*\OAߍg;Fz1ʣ0jsoD{RcTuP/80uzɇzGzt:UsTSnvxHL q=|'UӝuMuMNR·|ޥ 2ɇ #QjXX'"'N}_bqeɜUCJ| |%E<98% И_^䑺rp] 4\br2oQIqIaAxHUTTUyb([.iw!F΂D 8AX%K=%Us!̴sUcb +K*|qRS3c__L %ΜΞ3-#X C+= J< 'A* "$ۍH2!;CqB Y3D l탬1s *oei’"OLLgZQA-)BJܭ^)i+*UlO +=O1Tʬ,)Hϙ_ Al~yIUg"(p+ݘt NK @o.Ud+CP(*8-NxlxH)34_9hHVlT̞_%5-#WP]Lòr)]ŹEL DžhEj/vc•,e/=‚rah6&c))*\KFۙlО LlG܂ዉcֲipnAHaȻ/ sJnSdCjqGZs.K|ғTzE^0$t w\&t}"FAi<%q'fdNΙ?yj4f֮?,jȠK+5hF`:{EKIP[݋KJ=>~-**EaٙhX̀Ј>< @++h=~RS(iqc !xuc*,VKF @oVL fqCeUoSi9%0ZiSԍ[cqTycQS/2a^ С+ h:XxRjN0-D+ U2x 0Mr_l-M:.,t{Tz˛d6j^JHKa΁+|pn9RXp`=SCw5]"yS&ON310+reaq² tsYv'6ӺwvUAI9d #f|Ħ.eIU)Ҧ9Vvqlsfͬ0 KW:v>76 + I-2+* FةuX*S-Mơmj-5Ob*[AA %36Tf?&Fl`(18=* Ò**fҙXטǼr}6W )/x+mG]|w" mwvfKg{iyquMWqWz˂QCa;rqrqymI 6x8yŞxʋE[J|;h}qEE ڎyޅcs<X\k$&iҌJ{.Ji}&ޖM {h@ƶa`(` R)k`4m+ l ۄ-}fߗkm*kVN,T-v=0B~>Z]-^V z7a&'OKN<%#'e۹iS3KpO͛:}ČiFp>{rD:cvhӦ'O͞11=9'=܉sP1gLКzPČI6arcݙsh&s'=7/w*vi9A7grNfɘҧ枟79kR~,jn;?/mbƔcǩuE'3g&eg: 45{"O@Ұ B(XĴ)iYӚK111MRY9yiٱi%MHϧ s? A.5c4?oE7ӎu{eN1p;qbY6K$/zQFO4a*ש3rv3 26͞/w蛗X̚oڜ^o2s,k>-ÝBG_J^4jM2kUF#ٸbSuY^ pWllP[H:Z :*h\_}hWD5.2-m31Lgܤ#*#-k>ud2ܝ< f.wYc*!!p哋y1&$#=}u^|vÞU*ShhD)p!퍇QVТm܈F:Z%t4lxե[H c>VnUP-,,:2.DI/6I^Jh>0vBHh26JExoEN&[ng:zSC1+vsm.r$R>Mng'ur9}â )7נ~FWdhhJkMr -J:qI\pO`]ou=B`L.lfB.X_?Tɺ5jYU+hj%ǻg'Q{6om47߻<ަ4ұ$6̛_3k;{e2CKl~.˜zXvkxW`l&w~{e|m*m\'j4o㻦ږб#V;"{v;M5luo:PM#?qo֨^W͹c-,;Qos\?Oiw7I[x3G[2pzmO</{iLlzi\/XgΈUbÅ:6hZqr9&Ǘteu1fpoқfzsbX50>{ƔQ4x~C`T6um{^krhz'{Owr_V.xk˵W>+zQ֧ҔIw8x>WK% !~w(;t 'I ׹i!_y|6]˯[Sa&=Dܑ4yjymNBsI˦;P|$L 5 mNEMnsaKYGzr.{pobj~cBnl^q|Mf6oE餣4PL҇XJK9f:QNB;qKy梜gm^dݛ r - 7K,G.u.^J&{6ڼMu:SJ#O7Ow&]׶-9qsijn"4` #ФH#Y#ђqnZӅ@YIev}I:ie7 9;R29h5Ѡ4='Lo%qF2q\Ry},1A䜝pC!q<ݸgFޚK90sb/lZmnDFp9Q"'!#S+C<{ QV STU;^uPU'uꬺzZQQ} yA4/C PL8j|T2z=FU)jJU9NoB2'0߳!s i޹.P.RպW])֎rb j ".ʴD]PK2uJ]QתruV+ FuZV-VuyZ~֨ߩUTw=jWݧWꏺNmP&zHI=Q/Qz\թ')Y=gԳ9W\իjz^^T/+j3]jc6-zGS++BߨvZXuuMѧ3pX=^OЙz>O_gB՗J}W'o0n3^2^17>2ifgTsnf%2Fsyּ`n4046ϙ5woXoX]}+uLW+Օ:uBŮ9.kuw߻z \vpkAaq 27wPwAf7o߿S?FI {N0p~Ci&8Xp`\{pOq`ρ;8ࠃ/9}7|c<-#~w3EaBkNoa'{RjO.ӝ·>o{oٻx]{>j>B=~`WN;3 UΈ9_c.nfZ2ϣD]ymȪQ/)RԋXhz7HqE뤉Lޟt ,\4%LygJjvmyN{Bi[[ֹ3Jzi+My\?;Go${;[m}nU'K]7W7W6{Xy5g=V5ʴrbˬVnUYB^?dmekqqxl+cqʲ&Lij2{L7#C=cc3?Ɨ?sVXg:jfM|>sn7gqﵦZӭFNh #ڈ2"Cݤ:Z!nMp}^@c5hCӍH9aFqnZf~_'PR*4rFuB F}MKU"RŸ ^ԧ3RTާfIjRO1F#?Y%C/FhTW*_)(7ڋ56>h C*ּ>RTqgTøK 2nVn&x~P]h:}?Eq{U=Ao~Mu 6 zi]jPҿQCu*sq 5R_UЎ7|ߒWcgO¿jɅ]Ci N*I_K2GsU2<?PQ-4h +Eu7ށ\W}!rOz5 y>n YgJѷ0f]U?& *@U('E쏲cvnu&t||:Հ::q QD}\1/7z/q g1]h sӸ!Ht߯o!*r`7 geO\e|{\Eˁ+̽k+ݸNUL牮b;8vX83;_sњ;5GAf#NEsT4B?r#i cAcGoԣ4ڼˑSqcȳA sYHc0N¾}9g^n0z(b`37SSfGk/nwuVCdϷBSQwWy}_Iٝ2l)K纋6`)Nlx[4I<=+HO a:ꐞ HWt}t4r;:ɑ3דƵDYCE v#Hκ-͝әi߽@sKl)n r lU%d"uҋ0f-A!aM1%U&i<;;$Z4IKr N j"tugS}VDZVlPywc2*Z݌q*%):p ;!M~9lUapѸ) l Eq/ԻLm6d ; \YN/(z?suiW/g"֝T@Xϴ, Ci!ai-CAg8##]4Ixv#C6G;<ۃ> 7L̳ALH:\*$\"G=Hf;|ǾͼiOR"R<: }򑢜 w!a,R'#263 *'ZI0N|ǩ'vدpg܋@'$=N(QQϐ"v:ȿG{{͇==^J:@nSzlkY'/2݊~SwV=9;~1 sxGtgy $ɼnZ({]Ǝ:{h욣?⚭=ƷO_v|׎sŕsul\8ƏyxN*߱nzSo(_8s5Oŵ.\qpu*?*΃м1e^+^~T+X`]1|c@W=qSP`W_ּQ6/| k7k7uĚw}[h[38u?ߢ/RAT A 4?>@{Aړ{/L௷ͣë5"V <7e?dHB=sR>6%][S6x3[tSOcϘEWYL~t0'w}xA~t(Lu>ߙ }_FݘSEbݝ0A]~?e~3Ν?;>W?aOš8./W#H8drHå4׭=SFzi ?^63TCB"!|+y:ֈ!];{q7~,.tiFV:~RQ H~;v ?y`:`1ɿB~o1 =pu|2A:Q(`(!t \;k5H'nnc0 `98OL$&S4b:1޽LSNg #ы:`;bOHcETC 6R'Ǒ! NA<84gW77ۈGG!AGp$1HL&S'#!ɧ32vĞ~] WX&8(r)x!^e`U&󓘟syi|>=8xq|Lr8x y+$zH88XB8XJ,# үČWUąE%,s9 RJ\Œw7F&a,>κ|Oww=,1q/S;2=:A1b?3y̛b1EfaN' d4`93X7uxq$ctqD擘Of~4c| H9ә|g1?H!C%Ӊ33lb/%RM6rgqoo%D0ooooSAIKt#JRU<8x$6Im$q^'ѷI;S9?\!\ty3,%䧐!K~)XN+Hw09WX$*B.|lM !>}u&n!ֳV$Xogĝ=,1oI{`sC&x?3y*IXŶ$Ѷ$Ѷ$Ѷ$Ѷ$Ѷ$c1̋IgD DPƧ# $>M;Iij?M2K.3IgD$V( yXOZ;;ww_'7;̿K|>⇂$Z$Z$X-O%Q3|"I'3?1̏e>q̧2?4'0D3d>I̟E޲ZIZIZIZIZILLg1 f,ܤMK297iْLPڷ$ڷ$w87H˘d| (EDYڽ$ڽ$ڽ$ڽ$ڽ$-I{"C?0̏e~<=`;M*x.#&_>5~tEt:N;ug >3d&ߐ|C2oBfLw 3d&߁ۏ|1o?f,REjHm"Y3tf,5ĵDVw |Rw |Rw |Rw |Rw sJ`R`/wJxwV*R^EʫHy)"UW>t{=n`O7( wn`7Is#in$͍)XǧBs#in$͍47FRHjM&(3tV9̟|NoֱVE2(M&Jf% ^+xW:u\C븆q &wV1M wNă,s(Oם:)u\;jѶѪўbbbbі~F:." s9zR=ǽ^qs9ԥz~=G#FHy)o#m6RFHy)o#mSSSOSCSCSCSCSCSCvr;0 ;Ha) vN|Q($vNRI ;IZ@-m6PK jiZ@-m6PK jiZ@-m6PK jiZ@-m6PK jiZ@-m6PK7pMoju+x@m6P{:7Po7P jo@=L;L;L;L;L;L;L;L;L;L;L;L;L:BjGH!#vԎR;BjGH!#vԎQR;JjGI(%vԎQR;JjGjyc< (Z.'BPCY~(e,?凲|$$n n$ ʻh`$1b*1N '$rJFb=q0QJ&?'$dL~O2I&?|Qɐ=Yĕ čz6aQAy}=p$1HL&Sit"Dg=ž3y)$Uo`~#qzȭzȭzȭzȭzȭzȭz(2R+=*bĥkˉ+7o$D\I\EmD2x'!⟈!L Qcħ[ww?!#'~E},cyX 8GXH\ED|쏀3Cħ['bOL$&S4b:1Ef _vC9bK$ҟ8GXH\ED|Q䰜rXN9,S)ra9尜rXN9,ˮHL&!Sitb1x1" Jc9Xn#ˈ"jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2L)jʤ2Y {s+spes_/?ͼMŠmʿ\Zu̵x=PjE]rf؎y>k=(vĞNDUvĞW^lGKO4Mv("nEPfg?0_O34[Pi58P[lXcyHͫHW*]ZPU•'zvk3Yf=Hz^[F33E..zg334fI̺M1 z+j?}U%k~ {w븢:vi);vWu~ˤ.9]n9.6nu[n7vnuKݷX_89璞P{-赮{P>}.sIk<0nਁ$~JS&x /9Յ2W!+xKLy4_DWo/Hk?/o}@-9%xfKNly-9%g䤖ӊ`DD#HaK:,D,9%gDǒXrKNb9,9%WG䕜SWrJN\y+9m%g䤕SVrƊ'BxJW*9[%O*9W%LPSI4Jf͌<̓SrrJMɩ)93%r^JNKY)9!䔔7fM~5g=xw+>>A)(9%'$_N?٧ap,1,rIb9%*Xb'ԣi.KJʙ9 ܃`B9$rrIb %W %W" %W"|夒 H_IrI"|,D9$9$q+/g䑜;]ڕ3rHbw%rWN9#ٕ3FQtLͺNNə"ϕ\͕\˕\9E$rH!9;$+$>WN IlJD9!9%$+Q++ѷ{+wwSPNO541Vi+qe+1r勺[[(i'ҫHv#oi#&[Ho#.{)A>{9#{$S<_NrzG~;KDorbG~ : 'uw9# |WzWxxWvXW9#q,ĻJ,ĺs7***gn$rUHԪUWhUUHUS(UQUOet:FJ쨜42sf=s42 3rzFfI4DIf?ffoVHݴqf~ h}7iz鵎WEm6"ٚ]U 5Zjh4-Q$;HKwZGCk u4ZGCk[hh:ZhhI5TRAuj6/Q[(xvm]K^[6ɥS#b$n_%f_"%^_%V_8!kIX-ZhVbZZ&Bb88bYĒK V@,@Ι*3TfLY&3Gf-2Sd !BfDЌۦ9QV8~M׍Zbcž9g5F#tb{6M?i܅4?f7B[mkY ݸk c^xKx9+R+ʯ;'ofK:kWKoMjˢN}ZwxXHxH(['thx%K)qBA;%SW4R̈՛t%S" cڏ?F_HF;$s,o,wYK%ʑZj~j]ZhaA+Q#,o*q*,Qu*1)څ$\ Ҿ 8___UST?^IcQ^4ڛ{ {<ڛ+qk~3c~JDJA/8H$G FMs X d0v9vZZ"nqz \"(_9o{-igXǭ۸_jƴq ס̂SNBGmJdHs/m+xw <+"gƢ6Wj暷R;-d[ֆ۸6[W֫`~t5ؖ6i5!w{k^ԀU* Q$#SRZNdD/U;6"Dv55?QhY;5Of_>ʊR&*m?pb;QcV_'K| ƹrKȯm̋ xO9fҭR;vʿҡ =T'dtU.B}B/WzBߤWz^+t~^`$Fl6ccj\n\a,5_͑fh&c3L_^2/6gf1%ͧ䯲ZVok5lu"%<ƜJ<ՎQj#b7-X8ECT'`2=d DZn|<>o->فKg>>>>{> >Ӏg|W||Ͽa|s̟, eWO؝Vwbun/ؤ>V_˅֩P`Nh}SKv=\ok 1_Y>?̓VHcmǫ]O7nPCҩ_EVDR&l:GO8q\~ͱgQ'$6IjDr4 }"ijl͒ZG e.i,3cXTkfMҭNm(3:P߾&)?t=ys2w ^ #]nޫ?7̢62_*kcYӬ|\ޏ2O^8h*,UlͱZ%֥s8>)=H?~INwwuX̕:*@I܋7U8O"Ce,: VSTrSӰ=y~?sћK<9+UjZEjZ._e}[H?_kt1O]t7C}Kӧu=J'$=Zx=AOԙz>KOtz^췗r}`}^wHFW-V}R9һ~]o;]HwZU&CZ™g&Zbb~ڏ;5Dt "N3Ǎ)ȾcV洉%Eުy9K *fummo~m>m4Y/}VT?QN2 &7L5CBu0ՕZUnƐݡ~= e}IQ``@tg21JL_!@ ]ԛ C/0u#a]8j4T#888Ϙm>cԸڨ6V;{?643o{ƿ3`v3CQfi\`^y-ڇ>a> ,lE^?â5CpuL xa\fP[|k̺κZabfackmlY[׬XY?Z!}BN 22dbY!! ) ) \rCHM?<|=!o|YBFv zFhbhzЋBV^zSB}0ЧC_nЯC ;#,1lbXNعaaaKªn[Mam {1հ>"p9~Fg{/ _߇?Xυo;?FȈN"zG#Έ1&"+bJĴˆK#.Xqe"VGq_ƈڈ'"x!bgG|E7"~ *SdHwiqc##ϊ<'rFȲȪ#!E@CFn|9rwۑE6D6(.KTSN5%*?¨Q%QQ E-Zu{TMԽQz&QG7󨯣~:mFGFw+aщ3E_]=7 ziu7E}G?F?x3G~=џGC3&2cLWG{5tgԄ+AJsͽ!EеP-`t!:"HZ(uuns7&ê9gf9)gf}L5cdt:ӭR8$ rrf|ώ3?̹g/40_k<\ma^h^ki~ewd,",,Ty,[ܴkoc,,[nr2ӲвҲͲrU,Y~cs+x+V[doe`aU`UnhfmuV7n[ݷzhVZG8k =7XUT" $Dih\ \ UyL23&PJC$aaq@D.QCTD WȺ)C$V h+T ʓBeђ X9Tx)e+pc184D"ƍP`24ؘz*`cj4/WHݣ| &F#]Eb,Qä /Y/cMbmjLPLq銗_+_*"ؿUJ4$TbLWa0 &hc I0YZȗHct ;RX#3NcqJ<&"ԛYn?c#tQYaL7t$Θn|٢&Ҙnbd6;21 F41ݬUd3&[_n&dw[H. s73f_p޸ HX׋0򗬒 2$qƌ4&"V4T'aQJ\J>EK =4_ V!=*ce?Vq;a0e2^nqE(. c$ ʈ03@"a(BX;1J v6+ x4%j ؀/C 0gU"'#gWa 'b*]1qL<1#qzXb=W\+zXy`=Eq"#"ش'Ē pnH-z 7insznX a=7ܰ'ĒXs#q1Gl ya=/psuN#uئ%}7s9g%17VQ su.ev\pW\Mwܱ;szXc=,%}D˒v$qvo**$e!v+BP;vk<Ͷ[bϵsJ&q @gr{GFEf9jhԍQ6zG9zL[crR8.u3w97+qk_r4!Lfd|lxx\^5+oco}ow +84d[?OS{S_UM 6 T9w"6h㧏<>h̻b,,~nYly_V:^V[1qµDa0Okas֖n+YGYX߷_6\nhcɳ)yӖkKβ]he6666ͶƶɶvEۇL5a,'̝0A1!mB'\pc&DDsENe"QLT#:/EZ$EN%琎Rr%Fd MY|L@9?vĩL\0q%}'nX>enbġ''~8ħ\cfb+%>/!R C-QRRiTO*>.)55Lͥtz Aoet2Get-L<}Îo7n>^fbc_f?kfN5l3&Lvr-wO59fjrk&7Mn<0oO`_OioM{ g 1erݔYS\OY3eÔS"(OI.Tp)̸/d\.-- lWo\ Zܴzpup#y,EJIe.WW_NjOc~<u%50!jhFfr[s6 JJe2: 1NV̋(K#kj򵼼zѡ®ƋdoK.WG욑d!cO,G|+,/(+(I VW6I--cwu3.sib_/Ѧ]=AT@1y~Zצ;~'[jQ0:?؏"5a"G&yz5^MC乯vjo8DmxsҤ"n~\R\?57>Kf(5 MFVf^n~fWYT@'eM*dr*KmH^fmGUmm#ٮӯ9í.ޛ7gs_\PT,.g{H>9ۤ67& ^F*7qKEt7%eISTRzC{-ަ9[Vĺչ]]}?1{t |QBH )fbbF1M7otB_^ws?1TNH8rz+07deL*_ZMPA :L/U3.c9ib?4}1˹:/nqҖoFij󺴢EKPDGQMz(#39QM%3EE!ݳ%"TuR4:t:Rwb)%[Bc֐kBuyc__;eMoUF)usGF?yRύlorL11\n l'?LSgNIW穙)ZE*/.8P"*+R8^٪f{]C1j_^QPIj[6ѭ5UuMqY1dl\IUHV[@D<#V>% nbA^f?-4%<+pC*Or-DLq(WrzSbH WuLƝG%GhN[@+ $R0׍O 7Np.y$9ЙB7%!;URnwc^N9} (Ez(ԯnHz!Jn}Y0 b<2)hpGWr4LH@8]dqo<:P;zw-ټ}߉7:kY[IK&x1]`Rt`bQEReZT&6jד +JY]' ䷍J`d8I$^W[=쓏ϧZ^qO*yh_#_(i?r$\F_ȹfJjZ)byC+Jm|NO)ŎYEn JWIؤmMaoc8FLqwRU_"ʜdwGC_!]ؔݐTn ,(۶cbhEcTلk[CNBdTf=7=x`mfxj7 M2!>sb0;?sf8G솫‹}Twڍ¡NC]ψ~\~Ko# ]BdaݍʁUJ[vU'6Z*ʺ5{Bttgj2I½]x.?wF+ڤ d H2<\YVY*ZQ[t<,.,xOKĉJ9xw v)oە! Y:)-!:vוԑ{t.x/]6M^PÞM[D:9յ :Bw@[#jͯ-*SKddbβ:%,K4 uvhLSDG*iʆ]Ok!Qk")ԭ;D뫷P{*ΓOt^-SVO0:tgCɡ&.,dH0 RNJQW%!dnn^^*k ڵC!ul U }1>&,NY&g-7 Sϒߍ@uO\.Z׸s0 %#(7.&03x=jyjI2OFPR*!MQΤfr;#Gc ]IZ۸i [+[v`㝧ȓChmTE6j,HT'H-S3*;D) Y\qT|K[ΞOmHfO_9ЕH+" y xlѣȊ&E%wD5S UAkjc+2J*2k%U:]!vZMT0j:u'eBrBv%sTӶ{t"Aٻ:zR1!ɝF['>^nމWA; *.w^駉.7&w23x ?[|)#M77ݻ.)\ogւ,~?3ODzԤ3w ?Ȼ{ލwp|RpAw "Wd S ɨ4sѧ09]rJ޽kvT{ t5mycdբ,@ɾ$}f"sP b6(i2jgzט&*怸=NJFZq wx~?_HDuHbߧ&~X0;*,og0k2Bd=|N::9_wzj d[/uWlK^emkU5MmvMYHշ݆8IVG1k*in>aAE|b?R1̰֐a7ŖCrGb{!);Om GRmi҄~;g(ͦk=iu)qiĝNݺs[(FwY:(do12t/VfWՊ:z듥T~P/ Km鬥y lsP .6mcF>\Ę^[̈||Z'=}ʌ};=ia7=dMo.l֮&]V.$,/zO/5g ,QIս.tyjDkҶ;= CDW/#AZNj<!2swӲ3H'Uu+ [3KwJݺL_鏢ϓF^aޓDV;O9}y]NM8+et#&rt c|)s`FQN*א ,1Z ͼ/ʲRdBtIeM4gTT Ɵ}p-&]yՆ;^,`, O1Ssn6#RfP]AmIށMY?0ۇ,)zۇP=Ӿ۷۷>vzR.Gu_zGG]w]_^u_ȏٛNeSSS*Rs34jQlT|T}wJ_DÇ%[|imUW[>-o3NlMWlyED$DԅQLX)*?@;K2FsDHUYڿ0RmUS;{L1-lʚɧ|SľVs-d?@v~"ƶRՙ gNOCj9 tv(vω?-9p|v kKCddvgY<Ƿ?\Gg%.'Z zɦμA`*KtuL75-m"BktU5}幦\s%Js)y$Q)W14efQv?_S676Kk(Y'Vo hG0YMcbǻ л<8yww(niԱwPo[}݌ّyn#s->ܤ'_2c~Vԙ\NJB)ћ͑2=\Azp!t|֊r>a>IDF1=@' Js2E2LsNB)~ 8/#.;z  f lNۢFG edHs 7Ґ yt=l D2B|\J*>}V>^fq=ĿW^77 ODLcEX<,`s'Lp ֐pfX7l|N;rѶ5w Um/s^oK?2􂌂2^YZ\29+51^\H/o<"AWI :R])y*\]/"N<'u;%{3Emit𫮰;ܧҲW٢U%:D%ctwQ緼kLTaV&{ɮƸA]lUwDgm.$L8H\+&j5z7;U3Qڵ̶F.C3D$,T(Ut:M7GpV$۫Ӕ37 d M,b]8ڢQcplg*P5ytRn&^JommmiyxzQtZSR]QYH{|DvSDmF^tAeEI}&!ڿܗ3bc߼۹WN74f(R4 )%Jl>'{;#x0d ;ATI)ՕԓyM<$-9i9$*!HeV+E 0\1Uwd!-=OLy_!5K}E-%jB.?}*2Iql\7}+"nu9DpM$ Ү@w%+h4 ZnkPҎzQ!F(K( KBEW%UhH_.G;:),\c2X?㻖bOt3}3N |:]GU)Itс9ú~u3"{ ≲| [FfXP8YYi$?82 w%E6v/mO?a;ŽCju 6_W_c‡eC[L 49ZjW"Zz)aϟF3ep_Wٴnb'l8bXj)L er-#@e;MahY䉪9][ Y\OV6QovDyC0{f";.&`ºq;qtkU.$y*Ii9iY[.S9` [3cf;ĽR$g/\AgME{\${q.X1쟞˲E8*۔[[) !$j"dq٩ :9&nc{ *Yll=S׮렲B6{K`8{$-I'&h¸ٺ}CB%EUɉ3hzB{KXM,(@~rsG?!O8992.IZ&E?tV׶uiS3srrs $jUřyuF>Lɠ~j`ϚE?MLzM2ezm=5WoyGDbF"j19(-׻}H?%Z֝YLo̰ƌ1 )-?$4D(Һj-!np=Ąm-FX5~ 醧U bzBt-_=lcR_ut^t!3Vkعq ^k١fB(ḫK5K˃TDfW5q`gn8ǰ;zk*$zV:i~`*іSqZU]΄;T0n˯J=5!֩p,ι~(cC!*g2oa`} ⠲ZO\`a͖`,.<5U7wWBuG͜tEvRΤ@[Q=#D5[b#)" e-zI-F_WخQh_n<"C /6zϦL4^ ٫ 1\f{35D3!9mÞMDwB/ߨ X0%ҕ4|$KJ:6õn1w2wg˄M|"9.ʮ[[/%%EKz3V 0I=zZ(c] =1eYV5yxwU}r樘29Zr"E< +$lx2vBIf>bGEd91lÌ&LsgB[R(mX#5 ID>I0ij{l-j+P3vce2VCsǵjNspxn/a'L'i Be$ l+av,}lwDD)a_=6jIR%i ߐv\[ WGc9LjCqzb| u%r3 i/[9'(/Ĺs,&߼cx 3E%i0ID&M'<>~PO1[ڙ:D_x%b>ʶ*=$S:hb (VզwQG6ڔW^4{cǀI!>8p :7 ;FwG1< S1q5Y T P!*8P ˇ*G `@@9#p6*@0@8@hTB pN!8 pe@գ A(`qk_hj:|`Z ZAG0G!t@aTwhT&0 S4*COaThFu b'% F[@9h! @K`1@K<uuǷ h bG5P8g2l9Rr ?%o`:@0f= ? 1Qh@k Qc- cǎIm)f,e`Qga4 wS cq+pV g=p6g+p‣N"p; l0N`l4mC0K r ;@ 0nKq90o00F0߀3tY<3>X0 m`k0 "0 7bX ŧ`Xm`y6WJ@x-lփMؼ =?KP h2b Ĺ01&b9B@j Pi@ @75e$5'1̃)kk?`TS+`jL `L3vÌ>Y(u f50fO` ܁9\s[f¼90 y0滀)8|߂sX?78c;8'I ΋Y ΃ \DXX /p z L6[,aݰ E¢aXlgⅰoRXŗa]X9%t, `'3X ²way4ۂ p aw xXGx| |?$-V XV܃?J>+ʷaUza~X=7֤šXs<5ZXk?_|wG7Vz=ua]a} alX`C6l$a~daMl76ali-_Vluak.lma0l_`;[v`;$x;gέ v]f+v5;vO +! 'ž aj!!8 /B;a!,NB GCx&D@c:D@d?D Aу}d@ r =* 6 b!(@8{6Ag4 PzR jP* T A=JP߃!Hx sHnGHiG:RCjAj hf#h&4JTC;)!!}H } A-d소 84dv@dCIȺ ٦!A(Y9g K ru , _ !gP@B,(peP "  <GV(,밟ka}(z ~*8 %r('w(%Pz PBjP3jAj*6 ܡ 1 ci24rh.h@ Z&@'DCK @Kwwh5Z Z߇m9B:$} m?1K'б:S1AקЭzJwCGCt'A'8! h `p" 4D߀ç\8RG Sh EpNLp 8-p2%8;vtq3r8gGٵp\ vp>_O., p0\.b.\e| pu\UpMk\ 7>p#xSon7.x 0pwxw5{L;Nw{S^#w[p_ %p?,NÇa |||gbx>OG|x>\ $|>>//&)r;||uǕx̅'Ó*xr _]Ʌo:. τ 6ᇫ~~ʆOg ~K 2 ~{~+'=t`0<?³???߂^zg> A|1<< ŸO'S>l+ z &oX!Ʋ2)ZPB(DJ1hl4&Cc61ḣ#D7ٌ8Ӂ8ww!Bč@<ĽL8 # dr |x׆x74uGc*4-_ !D'"+'BJѸ[t;2EHFl&2ۀrY?Gh|27C>$2,E8,"˱r*܎,52Yf#+sdUn! NA]Hx YY d-C։ȺYlM*iGm-@4 M(DZЄ#r$CH$DOWD@?"Y󈼇ȧh"Bēh4o$!o@\$.EN$5Q%ET3#>.D^Cv!4Mڌ&eI_I!{od&)h4CSf)Д 4M|-@7Qh-OCz -?A˯埠O?;!I}rwAːJ#w)rW# ^ܵȽGwт<ڑt䙉,CރG|D73E7G~ggLs+ЏɌxD>C|D5SjUqB.{8u\` 1c[>]t>mDaܘ}I)Д(oD Ѽ$Jdr>RhSɹ7kK1v2Snc!wrmt7jw}_eaKBBH k:Zmk3ծƋ~ j;3O~{y9\Gs4.1WSKnI_ho~Tt̟$x'c+x) 6L5x;Vu0 e!/ӅZr$?{w"Xx4aޛ6y%b_` @ ]/K?\>© ?jlEsũ"f`&?OZU3qmω̝pVvOÚ!eI;3a!KWP\T@ LT=U*W\R6g2uU&Y)-OH2 9M9My6_^/- JYNƮlEciL`0<(VVU55 .GĐOEj(N6-N[ւS٢h9rjE|ceeUVPz}JV~^i-۫j"HA^ǡP##.0C2B['̲z44dRa"iL'7WUuzuLr2o#\5^7\ !'Y3*^& Y,Z8|@ŔЭC` 6,#k.VVgCyB!1񢌺yR1Dd7IX7ˋڶ0?]g"32 Ӏ38<YsZ𬹫ۃkg HN\f Q'Z]nA3ynwmrֻ^#"cp<3{A޸gƄnl|?|Ǚţ4z])v{B*1vC]wszdkĒui"J7KMXd^krFѰAmO~/ِnȑI1"929~sCwZOp ФZ@3m駷Ӊg[,sCN Du|l9g8:wR;;; {iē3=;Qv|sGw;w8aڭhk\ܜEq+Ȥd"GWXeXy)nէVKVeV.E$.gnhhn3{Ѷ-IN&k9W$!dF-5j\#No/)TUnJ)(@b"Y3l/Vf(* W% Ęywp?-.s{ω~qd~ ex]3S8Lo˔HYz6 aKr3Iez.`Nu4`!l l c|3>f.5r`s1 2?# /X">0|0C|0}9n'JxA G#J8+{yLǴDMbBgYrKa;'wcP}>"N< 1P*}3ŧ5t>.hC ՠO H!s?sѯ{}Al!{OEE\`.|[`]𑰸W D)Eφ}w8\8HWُF~K-C8._MUt ^B(wdy0*:#\ȽW?.Ƴb[7Jc`'Чy(<X,d^Jh3Uq-Bݽ>hj8OlZLYQ*RC #2|oK2ɔZ^ϪɫAlvt]9 .%:v xOy_,8;0X Yp>WMT` 厑6b\ > /B7A-C>/A~ xB-Xl{!?no#9cb3'OtZ&~_?cŽ~)dTK1~ Yu# jK;n44M7}מް>x?MW7C].CI_{OʗRjèPɨQ.2A?.1g OГ9ں&-!ġMxIV|%oیU2Y^V҈6jZ)M-3c䤥+z"N 3i\maRc̝Di8R dF[RPC(DpwA1r-ik5vg(<.&&AGktKJ׶'A1@:Jz]zC֮UmhIru%[IYN>~=?ʽ#уA5ra@ba~J1[II#Zυ7gG̓gaD3aNĺL{5{YiM",fs1k'n1rZx܍CbX L2>7^J7:٠q*I@G^OS%xpn|f_ [X'ng+XgJe&.brnG`>ƦK1 jĐ{NnثS"{uQGcVmM6|(6@D0Vp@#n RB?*fD0 S`VAk`'\Adok8g7__ y=HSEO2& S+a͈=_:7E$h5˷UAK^&q#m\r7{k + V~jKd,oX,2j ?9.#=.!]=.4YֆgfDΌf!֞e]'@LF6>< ̾W+ڼ:V%/̠4)mM6xMmNh曌:-"nY@fg`l\y)U/k lQ'q g/X YF Y"xw5 "OYfǵٹ6Sl“L X% ̹4ڷp+{~f:Kad.]3Bc@!Ύ P(t(tSLD-u&/K3YN/(N4Zm\ WS7G/i/5._n4);9_;~h#r/}/sK/ MM=hvG|q&mvpGNAq9^c11cONw]_6ď_ւ=<վ\`ŋQ@$p3>^::eJ]%5afymMשS{OFݾ>/]&5٭7~#%)1-kH;s@fWfG[\i"GH!t,)?)ڱV&%QII赢1$2ߧ"~w_1; وܪK(7xrbb"==JM$Uů-G& oSm'LqTřEI )s5[EgRĴ ߬Y4vT4lFw' OpsEA k^:]rB^_»UxvlmUf_^[&͑-J-J3UdGj YRsJC?ۧ*ە|_=%A^VMzSHa^h*+mFѷۭfjipqwQWfmF]FmrcnSYKYo j ;w;ch"Ga2*^*2iJf%_x% 7[v{y)7*X%9f%;0cc μ,Tk*uΦmz3%e|3U;lNOI֬HyD553?s"xǘ !:kylYʂ٠^L9Eb-ri:ۿw֬#gGI4a#rs# =g'9fp6}ؐ=0 šrtMcI2m k[tzZ+ߙ\Dh.>gu`S^P֩kB>Pr|'z-)9/+327DSnn%F;VPUY52Rp*OO) |EF.X߱mo-_Z-9- dCAyZ<< g \fWwsk#98O +0vt&GOgsVL`K(Q%<`6NXa8ڷ;t0 ˬVCY>eDe3En^]@I^^#[ӹVEdV7Vuu:vPdLq2!., Ez]y9U>x`'{>s{q-BJO<\ϴ̔hRbeAB&v e 6+|<<-|͸hvȮrۑ_INEYM~3\]X[T?J|-SzӋ|Z# B7;17Gi,TJS_no"*+j)Sy^Ml:*Xd& RRe+hk 2明 ɲL3?,k*iTvXC@ |1xu<* n ca`Ib3J92z.<qY9~/a8&x)owAXϷ^v!Y s4wI ߦmuNYV-u뛔5kESdP嚳̪<Yұ_<UNkߠ5#URg/^oniOݝNJI#gdWPHbfMc7.)25I[/slJR^@nE/z3 ] ֏Џu'v ^Ec\2!Z7j_ &0hTwy ȕ?rL%Bo|(fL!ØcԺݥ[,ǟ .͏Wssu "G]YGi iIGݦb1ci0[L&9|[UuSaf7,=eJWF- nnR-R}7祯$Z桅9-X~YrހQ_G.BiP{~⃽Ρ6iŌyk5T˂HX^YXu;|{' i;ZR )E#`xax }n\xx!ApwhȖkaŊ'.V`&BY8S` W; n|bѧ YC|zK$;;tsn¯AkvPCcW*lay[n~Ą=yCKm 'kdxKUNgL\}lmFfSDoP1͉ˢNH߾mG[vI:r/[a]_r25Li9UbẆ*C=KGZsMhr0Ml\L]M݃]ne3<τ? W$y,Xzco79YZU8I/h 6uTocZ7ojD1ޜkz 7#FgC p< e3 in M\M_!WP*'`yz8L< r`PܻB)da Хu{x;y0I0^{E| d#c0Reby󴒭40XƉ/>ZZ`D-bUz.Z jU_ҡ27 uզt>fVI_RG:4.S[!Zi_#FtuJ_U?H{6iM ZuʪRA~Vbp*&9I8z"*ޟLIaP}O}M=$ՑTҢ#2,37n07Ԙ+VKz=iϩ)4z{,@ǻ .\߷?3YP-7\ȫ4ˎ1^ZQxK=[~>~VAvsGAe,O1Xٰ5M-%5"`xUp]%e&Yǃ6Ln%Rs!_׉.dF{[j73ω$q'y&f'De&F@ѽ4vj1v_Ɩ=n_L@cLVɨI($BC$rS%ZgE z6W.hI͆(%in8 <RS17Чu8 k _}ϫK*J(6Ӡ2!W~A! LNHJnKhkhKBZ'U}TVѬly)L %x[yV! b *Rm[WE-*:/'Jlm_j#c%4VXd0<᧙i/i~|ͬ`+[.A&An!1ZEE(ش^nq) YWx|<Z#c轷QX̳"aA< z"ʙ1S7傅@Q~__ 3BX7.ìY= l^6a yKBI!B ! *wBNt;`D.~,dd GWmSk++$c"=xcjECwOݸ.B: NU&jn/B S@^H%koT~YGx!^+wwwlH?&"hK3Ƿt gpŭ {RvÝf*N"ov~D*.s2dVayJS1|-f MlҟSq:p7Ll^R7jA&~V%wVf#1ԭW.YyEZ() =sԭ ,ʉ_M- ]h޵QدmS(ڜ؄2%az-PUD%4ÓW3v&>92ڷŷs{`h(O2"z'PT`gfsZM5%fZ08ڙx ?[]J%D$6X񔶬X-՗Eo*OV"NP{Mْ`'%5NiHcOlW-THmm][+6eCVs0w2=g?FW7|TeZN4ۚrȒ8M1j-{p5FA.ZpLaB-[xlDMˎ0]/uyp8ua^/iˎ{-I=ʔnٹ`PӴôw{{3 VAVC(҆o5,K&7)]F?UY\6qzjݦEG\GFѭ{Z7۵r2$'r$6ꬠeʊ*^SqV:"5Y.䑋DIA,x/܋4kw5vl\OicԵ]= $?i$?;sNnqwogs@UT-B c…0KLf5`7Qpe(.Fohl| }߫bm&M: ߟ ΚYC@ 4Ç #NWet6|NB6&v/@'O |WS@Ғ+~~[%%/?7뭤-o23W1(|Qm-%'LL|0})lƹ#˺^XhYjZUȿ+- fuztdF.͗ŸiOPAovd,s=Dk1_,zct8 6$UZn{Ɛd%==H:kXtc;=T!CC-܉[jFmncXb}QNҦ&: K,/CШ- iw@EVh\Mvǎd3e"y.;|'׋ K 7{yE qKu W0Q 16W9({s_ĺfSWN5Y|toO6!CGgFK`Q ^VO_|QBo2о9ggP\pԷ4oiٷڿ0R܊.\,34sa}KDLJ4LlX!|k~g%=Mk7h=؊+'1ZcA.{͞e٫^HHw^OP 6;X}VLBlOy녏o|F`;t7sDr| Dlgl{O n-x&E畎gy'x({fo r&;pU*)/L*gs. *6N`K9͗sQ~,}bG&.B]5&*+: .1m(PS #d!#.\nTko i" _N/<:]FYF!htSsخ}62Lv/äfxx|}F۹8lkȖ]~OҴП,!t4-u<ȎY`oK j`sBo`<\z{xdn2 LT~2$ M s T(PwoN Fwrz{%*eص%P#/j0ni^KZn?mWEatW&|?h?\5pPkLC$}fe5G!VOL?C3!ԈM4|AeU*l Wwb{Pz˞N\N0|d:uKoDJ mLX)&XP@)DQYNw|z` -SPKHtRQI5[ۺDg/ί!` Όp{y6EYQm#|JH-r^ ,#{7^JA>ĺwSZy:!"R[; qlb^rMy%ZHΫ77mlåRev]xa8 l>F#[\t`M$A [2y2b=-siUiuqZqnIu̘Q%m QFe S5je36laT03dZQtlZ`obp־N& 5y9|. pF][{͎}1:-XTAdUez5R1P s=tANVތGfm)eTYJo@0|9[eU @[OJ4>8)l ]9IT_JӺeeqId|j"Xmn#V(;8\Tf*+*#ku‹e[rϹ ؽ»ibx<%b;EK/>jkllⷷD+9>N)OBz5v !ir.#MȂȽ#8a-^ b}=!ꃋCk57I$]Yx[^Tk%oKC\,vܒuփY5*v'gu&vov1Yy zŚ(ń܃0GR V SE;tZ𫼿_^dZuFFDF*p?I: @z׊_,D3 ݓlp 4C%>j'?&d Xr+vп! CL w=ps1 *o ޑE6`/ {G!baϴAWEbM_͘eM`sI8Z@IīZ)x7q71'NySiYS25/NXStv8G \/bx<1}}@&g29= 6mo@&C]?q_ ;$j񷈼H5""ey *23c8KL}V`z#,hإӅ,E4jQg#bY 큈 Uxu;<O`6wCW5Z yv/]+L>-dM}~ fyܓ po*R"H#КW xT"5BЩOtΟ98u\okLdz"><|K9 M0D]xyYӲeS>]!jui:!T8[_(R@elF"S+-%ZOh sO~*Xx.H-J_DHj,`J]r+4>՝c%mJSF># ؅ҴEDXq%f)иۙTBz i7yl\6q)Ѱ^걺^t'#,= ueERMPX[%|//R>[+r*V^A=,z+خ/t>3:Ȫ7s%&#TL%*) p/  Ջ#cOōd^H}ٰ*1uA ?}.Q׻3`}w$u]/#'x`Њ!rm&a$p~>L~з}Pѓf-U֏#K`}V?ʎkFOp&639aZ5Ǜ)tMXaAn{ wtodS|H5߻~ &g1hy5o9{g gi ã8 Ͻoa{I =*A,NCg?wΠ:٦%qq Sڧ 65x8͝:<#f2-1-ID&A$ucj jJtx|TR*'f:k2ΦN_'SwDI߯t |^e5΂7=`zHD/S%$]?Z0OLD$MяULaD>ԝ(Sg!;TYv3ּRfj ǟ/1eKQ mVd:mb,`_66Q,ϑJ8GϪR]Vgka]*:.̉ʍ[%K֋aó.v ࠾qa$q6SJOLTbJ%fgxW+氁qyJ`B`X9c_< ˼ MiӓڋRTS f&=u1C|Ai@΋zOWSeɔ(WOx'a1I5ti Iq``b10A4s#'#H}b 02DS0 v RTKy)̝Y!Ȩݵ.7FW!b&~3{vr a;+#L1=/6pԸ +P-[@Ywd٭`O'( ;yf:W;tm < QCo?O_jNf/œtɺTB'-H_),LHǓl !ABqT3kw8^uMD%F"W7ZOI@Ҏ sR|2Q$f(JT\ڤ evbCp֬iz9 H.ES-X69|G#W$oɾ( ks!>b"nFr^]&.w}`So9xZ~j5V t^]s7auA Rc媵zJ>9KSOa]RA%"UA뛞o#_]ld)dL)S$6%lT$W"I yQ>]ar߳~8i ~¾gvqv'59jm FxMX<"u-")&mwc;t[Nv{wDn6lej1&}s)=ׁWi'MIlqXW doA{So,Om+M+'*~{rQwP?g[m]P~Y|"69-+)1KIiԤʴz !u76s]F*)i/n:I9?.>9.\$Хe{ӢB6JbOΐiZFXjk,5#;l)RDm†fE"j,s)3K+,ҚɮW5+&K=Zռ+ShTV)ȊޝZhW8W1oүSE)vp+syyMŎH\mLiz]^2ti洀Sq죌-LCF:H>?]"?P":!)w(I:OD{D]-SrL\ @휡DZy 3 E`C W;^'ێEc׌LWKui.]sh޿ӳi̷i[˲▓hsd]nl'jk}M=ސY^׉ zQu+e5&!7dR)yr#/Yv K+Q|"_k Wr7eE MT"7pRqFS3moi&[=Cp0{]ʁk@ީ]ҷX߿#0wo4k9aZ7֐UID.hRAZ#/\pNě0TŰv]h75z kPۤIa.tEY|e67#3;#Q:h&}mUf=8c+6HsC7[ 9 S0[Uc&LkW#SϬ]ED'{6;wB/!ON4ss,hXlEJ)XɍNvtd2o9x+aI7+4߀/@@0""2 u ՝2?F3IXv5ډ*oY7tF/fJ~dJ,2RQq}གm zÎxMqX(x-`G+#{([^ʝ47D<ű>HwW}Hk5vu˥+&H-Zo%N^&@ 㪳*چv"]9Nyz8;67??je/K\GGD$/Prt7Yu5n$v2Ŕi/T @ ,tt ܜ[]Jb7%3}5wW_h RMTCK+\{D/1[x]vib`gxsmLnHDiC@AާTsor"z8?B<J< Cjg)O?/x۰'V ҷT5;Տ%.H_ 0 n&OWgO?乴7l6BkX:9Q˫qX|=\25lﲡcwJw y{68 j&)7S (ZrygBV{C7ܤz⫋nB"90k%,1ro-;Wj`j=f79۸mu$̓my6?= QT]%MѪ !Vm[V?VFbojD.l؝~>ꋱSﭬ$5zM;8CPR+D]&0ne/xc?T,LIiֺ,Rmhw5TVjlDSV/,K+YF1TJ\0_EnHRDmhS%zAMao-N~# D\߽}AԘ!KX\y ~]%$DuSD,9{X?|tz/ð[rzznvrR!3i Yynor#IJOLH7U5)*I8/eT|do{kcƻbژ\ǦIIL8 w 7ݐC+;@_hp<xE` #QçyR(lo1JqB3!߅fL= rr[;bJka~(zQ~_E}]Ayw, #e)d _]nllp&K;Y%'X[v_{w p6ccHZtC_*B |؊OYƠz|sNG(;^5X,1z?̧|Ơ>p/ h ~ w`$q!h2pN RTh>hy2`I Z(bdqxP|xO>ּ&MSSeer> +쒨5p [4'9G&^ ~kh$lQlz21W:ʼrE)!3uJ52}je@zǤ6[߷=CznU3V.gҙ<&ӸZ> :׸*"?!#y7 _ 9c 9q׹dX.ol6(1st &i{'XC3pi5 xa0-M=jA8(l-3[=J`5\ dts)WBolum ~ ^7]pzuc^]`|$zy % DŽ!G2{dbP0_'6IzUw]oD]GtabtWG?ǯSÀ Aҥ`ĥ;yv޿yH!ԟx΀6hxPATTCA.a(m`./Spsa=lsAI'$UJnuNҒ^*Yҥ\If385@YUyу#;:8z|$\\W A^[@AAߜOS'm5A(*p7dSR 36OuLێSlGMMw-Qe斛u:3٘QH85%׏Շ<+M"ReYrWrȊͽNY΅Ս~,@ q.-؎k.л Itš{x2\6:d :GCυ7R)l2[ I$\ {|zvϩ \I4KHqgaV}; p:Nꏣw;hg ]=`2;:=E\%:S%f$\ pբ3Ok>-'U")c̈c>ITt>lvbҪ$](U->> priI'UuӴArAr PY)VAO<~y<%B;rFW ӹ׶gFI9Ok7 C6dhbxux*3ϗvדU}Gcx1@$,$ց_|??H@{4:^9 g޾0zlOXD$8*b}k㺡> HO[6oeaӗs[UB&p$G׬OJ&b"[SUZS[!Rڳ{{ 67߮; 3^p2(ue@?ot]fb .GHDFmenn45./[)tWc?aB5P1{EqEك\N=HJzVg2בcTt$stt}nW~;̵܊|UTHK29 a L>6컓`I8A ^D՗Egv,970;;mxD:WKY#FF6.'QsìI׬pouWDXKJfKwpru֗wԻ%s5<;GNrߴ9 " nrx qtwG:$@Zfg60޵3ՓzycQ^k'jWE70]zl);<Ηlmػk{e墚mGemmyN&/RڶfktSdH""X&[t^wYU Y)VfK9S4baIѮk%DYmrǼד`.11:@_!OuB)o éѬA ^#$zvB̪~ e+tBfGBŽ}0DLys%(9a*g"PycmӯE-*Y~]tl]Mb;$AZ~궞n5:bXN|xH;6eƤɲErl1[tU#wuÅG/|\P½퐄{G_?1MLp4mŤ@}-.ahc**k8o_B@뜛"= 5لJVhGߤ2VUױ6萩3^@;ZUl:N;-AF%")4,\h!ʊ*ylqFQZAu+& r5ҐViF/[s&Aӕv^jփ(`q[ ՜΁;M B'+P5m !_a(5T:k 7=9b V< F`IRJ@/RgKl0Up%\\bԙeJ:j Δ|P.d Sb Ebf'X7&)ϖ%&+i/7[ʆVG :Ac/uFU_Z3s4%zak۫DQ6M.K/-$zmYJuv6 A"u"Kl&\͕,ߐYՔ8-apqF`elTq^C|2}A)3X*ñ7!A8 9%g9J)pLo (Qr}rL.d8+R(+auM6I j*۲qM2]M-D`B>!Sф/" !! *(#מ /p$Ll.ezaT.èS4@FUV{8,z8 ~("zl;mo<Ɋy]bqtn7 M,G!hl~ue8e9?|Y[@Y)`RQ350oHOȖb{`t-i2l) a`K-d% ?_GGx(?P~2-6K2 "T!ػ-], y3 "?J!.Y \)׻ۻ~qڠI2"("^3V 1]+>K<4g{{=)H i9:Y1:W t")3@Of@_}h5xbvـ3O3P&cF8n\2M.#?[ r1b)-4:hС*X^?`ίLcʠ*iMXJG3ƹ͊ݟ1{T`jv;ڗ 㘖z)0e&0c6ݫ >L"782Kn 48aR*_`#U* ǞS&s#9sjNffdhs7x;AԏQ|N`9,,{UKpRtܨ)m$, sk Nh_5*+cˠ}z+T@VD /MyZzG׿Lsj/)oxd]9$,\I#f17=3G""lqVjCd _82Rvn_{+_ƞ^C=͚{З9 80LN U+JFdQܨ O2T܅{s}O<9msUSR۷}) SǞRφ,gwDŽ!,0h `,j`C;?C?])mk_:b3wt~4`NmMCC/69˒mpG0 3˼sσ^ TSs;&T93U'(aut,.[UEU4YU'HM(Y/% ̣ԉ)[ CXbȐT7L"9Hj :p`jƚ5x$r\"~$}luJ]fa"Rf&[c)vou;c%kKd1hv:;?ڪh'++驲)q(պBmNgՁ&{np9j,܆ZYJ%ӳ" ZQ6TQρ}Ko)Y8E&KBfGs3RgUjl55/j⍉D Ezӥ-&6KE~WtDeeyp!mQ8S*Iwb7 ն:#oKrBQ+d)bّ@ UĄDJөfXRW:B3M|Hz@)X j353<0E؟# ~kdڍDnH)L1HL< $BhMCx]pPj$:zr*CTY|7E^FئOKh#ĕ fΒF97}#!eoe=5&4!A-M#%xtmju+5 fD&-"*GHnL'D eͮrݞoʀURfH* !NM=zǧhHds \DWM^_Wxۭ]8!io||Jj|\}j[}ί8 ,~&tzֳ@3[P5U}>3j VЫk rD"CRCi0$*YLUGX+e}}y+tzhݺ/~`&Lz ?Fg |^ް-C1k54c~`A{.NuHօ'zYq</4<`鍬hX)1i~Bpw7&΋αo {Z*b>^߱}GCD)ȿF_@ \rB!ބA$Hv'CYUt1swW:v'c_+W0۟ȜV-*à!?^S :ݔfsLу_ ]-䙢'j)+9=Tg)+D`l>orwA4e*nkLi-SZk/5)4A&6,ED& ~?l9v]h~tBp-r*@珄\-?:"@$Hw*x)oA?xG, l/ڱ09v$|L{wOѝ5p=0$u~82дhg%Цl nY@ 9Ig@o7SE拠f7R.C1}N/] 5Gߡf:1`⏎6@=2zj S;2WCkȜC)xG0@ 'B4@O!tqwS×]*a|* 6Cz Cw W \ Ea?Clj &z||~;M?c 7ReBC>FϭՂྐ23Sg,zyL'O35(SP^R19Zƨٵ{~ Fг1 P`03aZ~Hhng$z:|s ?hK~߁u4}̠}'pڅ߁0A[5y<Oq}wG{G~5h=#@>aS>U<{FpmwM+pFQauE+rK$}&7TCoC@ a\E)& OJ גD ^G>8 owfw FMzv(^?xg([ sax\M|5za e3GP<%-Gqw Z]CONT.Gm$ $fy!m'=@L F>/]gQ{n?ko1 jAQ/G(T+VH[7ߒ!AB70;rm,?W%a[ϻh١hLPy<n?ѫ߅-ݿ%j~}-11F>Mg]G@׎N\/j}% TkTkj5u`ag\;_{W3>DrkO~|SyS C'NtڛoUnc*B578@^b4\b4|pk}UPK?7)oR/T]q`{CCM3퇪v j~&\{gU ԧG.{F/Y{6Ljc#ӡQ>Ȑ˻??0`STALfMeAbl?!:3%/O֎|'~«>`m)o&dv#(_yؠ7 `D|n3ݩ€Sbw@Tg? K؛rwɽcbMbFcnTK42й{#"""b ؍j΀?<99)s3!6C.#X_LE`g]&2A$oϞLw~ ߁|ITO8l27aE!ӍFYOE8V?Y0z'FOY`h]vaTH3γ.X%TskEpYj4TTKoo_"HX8'N+M~( Rdmg~].hīWa=^mkN%E_g_|-{L3[jt2+<&}:@fpEڢ|m}@ъEk)l` :J:Lr­1A]A ԈFw.Ei뗳'S.zчc4 S>IyJaL;&A"$Pp>% ~-jM5E"`o*ҋ XdD dq%x|DQWKᓟL;B]KwC 8+ML%F6l3vvǞ٫ټ+PRY]'ίip.ϰ \ֹ:$-H\cڕA3η? /s{o_:τIkݕa>iq)aiia10DEOeuRVVr!^a^6?xZ4? 6a \2M어:aV3:`g$9din;JRlj]Jy$$-raQh?*3T%V j5^%n۵v0]dleMU~mB}_X.si!tzkxlN:azvn,iRfVrbmK"/ffqs[ZSZS{RZe82`| i` s- ai7&YEBMlӞP:hҞʎm*TYmw_1IR(SbU*#Yz:YN_KI*_*z7mNqJMqJtJXet+ojfCl{^gVԖgmy-´ ݩ❤$kޚUޝ>`AœkVX7l%^YA.[~pku;˶+w-ςU0@DĭQtJjYKo^d<>> ہR}.Fwj-WDf*I#xJ>ETHu'b "ZKouu=n× ( |M.da}c&w;3DB3O͙11x UOFT(|z;ۺPF.)#Hؘ aN9ei(ϒ"Ѵ/o/UY&tO0vRKw\9^={,z=Ê%dP[2br9}PRF'?|2u=eˤ:Q#DsC=J5'/Rr[4Pn o>P}L__ufn! K z;?Z%N 2lXaC~ |]YGg}].<2L~@NADu^𯿋$DIn+6$d VLlhps`ߝe'{]͸X\ f@ j@m~&4%HdO^&N(1NpD#2􏿚X /"ћM|(B>NY.[d:#>~`fH:*t+0H~;~RikǀP/Ee" rYK~( Q.QcȖ;%Gf'd3%YrE$@VQT sBbUXuhB˫vXIessJr9E92ylk~UTb2p̡cc K?[Tf_kv;]ՕM mBqu$n\%0َ]*IvR0)}U1a:4R ֔NVF6 Uw9rʣ1lW[DTCtɡ6*fUpn|1 i}Sy:εiˑrgo.1yer-2>gWJbmq1ՌxR/1=ᔓb8C]$Yb[fV=W Z4.8; Qbb(DCУ!>̯Oj,q ftАD@0׶/c>鈣TJM0 !݃!:u"k*"ApKPAҢb2!a G@[~ oo&$4EZ= &փ"XwQЇj3]멥y}`FQ񊏄F4ar))&\U^06+;&(&WEiOϏ#asAәәY|lźEަ$-E͐\g-DH~f]tREdPӝ'N׃N'd|_n迖&@ɀQ$7 ^=JwЊ+У^ Ɯ҇Fv36#Ѹ Y(~ϤŸ{ĪOs-Bz{2^Y@eu }%XetTAd*>3w{MtINbgP/`<^ ٜ2 M ~[W.:S!dzkWɷo)q z#{)cg|5fm\FAj!AƽqrX^ لA_T""6"}xȗ RTDsXbsp%9sB).x:.x*.Lxzq?p=ah\6)ܽӃ?L8#<~$-#%䱄Lc]"X7#>1Bc6bw!fڛ\Awk6G|ЛTPgԝ2ZAm*pZVsD 1ul@ &!E6bmt(k1uGj#,c/(ul*&ȒD? `BmNs)'ώyތ8&G^PQg\"fLwM#H|8% 6F[TLv|2č!3nhv|=Yb:c'YM½"yD3<1ۯHH8YȢh[ў!F{mγA+vvd˞jWWT!m:IcUTjl,J٬RRq Vxyʈ D~\ J_W˥aCU䉵K"ЪB6:e;`p5qlB7)C"5Զ5#Ѕ2Po H5t j&()#UT,bK9EKet#BOLEXM=or'lsL-c0N f`O)3Ii F #Y'`(X`d7cɎ_Ո3,0/,ßޭ '|'jOXpX*kw$Xk V ^ 6(]h3լ<Fܡ ]cM"eWkHtQuu'L3}ۃ,n~\7ֈW砖vtxh#0!<S(,IB*hg9u.hBd ڽGdj]Dz_{[KHpv$/KNN77;ua`H gaWW(>YMe@Fd?P %t1hrJL(P9ҷ mn;^PBx 󳰠(,4 H#/)/*!eF_+t/ީo4e&q:1]Q+7;zxSa$! 4`\.;/v,8FQKr ^0}{lvs>iD a$U)VEY"3i"j oI8&? >V4,LwG=aS}wW<fmvܦ/<{X W2 rU6;b+<u#3~j&vʅiXcp4a쓌y7kkjRe{1:۵O6leO%m쑽W$]Ϟs|[iB]]״=؆kj3WExۀ.ҮVaR:40*딣`Ab]Njul'u<"c2pi &c|,ND1\Wow=$0#x3&1 cqaH1Q}H5߹M߅+$fb(*…ckExxu|E$x=4 tfͅ&NM0&ZQ7n+<ɝ=0&DۈY֎ u Ln T( Q|P3좜ղ9Q;;MڹtfQHZƑ"r".$[蝖]jSu领Ĵ%hk*;TWTq&靯!T"YoDr$S'g(*[;=;o`Nэ2E_ ~ !qzo$T1.,o*M]4ap B;'Oh?/xSY?P*" 窶8EhN(W'T 8Nӆ.^m qP"]]~.&C\ 3jp@Џz'5h'(JWi$cIu$P}` c>lru=|hPy߃_UE&x@pp(Lm)Z5U; yG "39V=̛/3>m*q!$OсeC(qP80lA_[y RbF+ܛ >fEA7!Y|0kzǟT é&N΍23Va3x % gpTXj;ǔ11ocJTE4Rx(ޮjƭȻO!>[#DVp]ȭw"4 hF8RW dOwa*i9$o~i=$RJ cI5g8 N1EeUۉm 7(]EdM2Fcj*R@GZqM|d L0L[=V Lg.ضka(E 0m } E: K{q%GWL'0luQ$j /oac'k 95C|T^UWOW'@UT<{[b!Vx~+0(&(<Yg*9w|=!?o:uq65ǩ}nX }ΑLXg{K_=wzA"rZid֓ѝ;;bxhn0?0q2c$yt0%$اe<)zapi*?o39ȠiD2k<֓~U/Vlݶ(Q'Yq3:Qlt~=VߑDjO~I(:җzts}g5(|c2;>q 9tw6Q0{6yO~0YݓZ1VOcBtDL?Ъ^%\( ܣE{PM3}Cǡ7!ǩIsLa9CHmBtK`^*6"*Qݡ"kY'?"3d9I^$3c.]4ƋHgMku]/sN'&W`\ >+Bt%FX$[INē9˃"9lnuPVXń!8/-]ZTx~@_yK">f]+}ŠD+vz/ [l/[ڑ]%߳voFvoAt|AD3~3W}Yq?<AO3hTMe@Uphۋ79Xÿ Q^MMM,}0@re&,0Oٵkn/̒ƄV/gZ2iuM2ᲰL+ʼ̂,.L Hr˨02zdv0E2Ë)n x?k39"|ǟx?x Wg?*/&{;lȋZRw׎HFw~=9n9 U}\ר`:FXȗaH[ #xC#s :##RŻ`dFz(V `\x*"E-TC:.*D;nep\9؎;h(Δ862NVDI~rC;T,u<:e:}דƇ%?|OR9EeNcB !qFp߻wg_sF^sD _k]؈,U(HNsXE<LaNsX/_9ШC 6C 0߻[. ʦ(恭cb~X[Hsmݸzy0;SltTo3+;*ٮn-JatiSFR>ϱjB8(?o{czxq(Z8Mfy`\=nd?VFUJ2$(0<3 JuRưk$ Ia5%kSm.9LDb3q[]cCol `f/cG~zejlsG&~7`6rRoRw%/)M)) ) I M NHLLŧ%f%HuB{˹،xEqyUEVQ 0F(sD;sã]SANYQe+3sdezvu<\Jzfef^Y#+y/[W1 {I}6PIT*)Vr9ȭ"̂^gf-f8 __ 6!"[5g !mØ/C v$8R;acuU?|"9sڄӦa)~a 8vtHEA»|Q4Pd73TALځz]OtdIQ_1n0"1MջuK`ۡv~& D]l==ᕆP*BjC ?Thg5`VKo}KDۈ:.:ӆ0?Z(ZCmR_ n4faB1.H{E«Fub!b+|% #͸TT[V4%HCO"#O%%]:AKE%) $X%/UbY9&:)1Qȸ̌46$/ ź60ObTQ!,<' -55-UF^:خ5Bu{l l#.it:?&2 -Ptc]bx`+#Ϗxqj+q>9Gmo~У;ᮯP/`VKo{,.g{*aLQˤGq.L2t0'C{e6 q|2E8FCW-*}aX$O ^ ԛ!GvH |Q5 m+±%WG&ZAq)Ih Ā;T7#@~3BWi0 "cp,GjA'k2Տ! @\PBHb %M)$ caS4s'u !>1PۏYEO[ oh2LF"TDmpuU} o 3DאF #LyDHb$/0ֲIr1bJ61OS]ȿMF/tPLGӴ8N1 fNl@6-* uƠFxB ߋ%Fu@0%|@ڶH/K1>{%ѡ 7Hc$s%ZTORxMzU&}aAb"ߪk ah<9@"n7߉k,,@ǀϵGc ?m|%( 8òht&]aAXm !Mgn~e-M7C#1sCƠ2 񇈛"WUdO.a 2 >}iy@RGaUkz11tF![rk!Hȇ/Ɛ/nR.yQ Z08b|+VfͿzјu6zh]0$D~q~$duwr0Ԥr$bxNh~zj f|<'b,AB97V~Ⴧ0]ȔGnRO~ZFJ{u.4z{7b)خD_A Q]~L}j'ZA;Qh-%6&l" e|xGh-De_'IcBfo)5_ a\О#Fne_/CO0 uخhv>k7}:e<21.uLܭѳ$}u_2s nI E2I3q q-V=2[L@xJן!+XI ҿhwO >LV6E.? G_"j!ն.ʋߠ 9 *X1HSVCulsYKptR݆TVU? a(iTe m#=cVB۩zK1vԋ\0 >clN!4߳~qaovJH#kFJsߏ{ {P [Ƌ&]etrDvDv(͸-WxmZSqStDs5~Gc$oFQ"F" 9?mt$4H"L 0PI2%ڿ2oTO4&~.60;oe{ ̡9(!8Cgm R+)!)4ն73E)S)kkuzI%EC!-gVS?Et'\wԖ7) So0V"_>lO8ߏ̯c`Q-zTo j(MNxρqt]i ?)(piKTg߆,#;W쏲= 7<Ţ)cߖ_}gܐ_i٫ym\)8%'ɅW`"s+Tvz姻VAQ oh{`-& =)Kl"+@5w=^ ;}yqy#]~ (Îmڽg[M ݑd‘=]{j7;\&(2b6^:#fF,vK''v݁+d @ڜOUj4V~))O/)gj: x۱?=XISZB=*au0jM`Qfʧ×{%UPLAcK NzeKűm .ҕqWnSR Ҙ/2@B7b&E0KVvܥL\aa^Z_?b%,>okfK|\Eũ`AzI%I 4- ?Z ,mQEU0[g ,Rûꃆ3Uங $+|(t0O Hs$$nJ* eE[WKl"8XΘoܮZ@?gS,haM݂Hg2lX53%, aZk%6B ?Gf?y#ӌ~iP+ur{jlLҋs /$Z# cȚoЍ3.6$_C0J,ςn*cB}* MMǭ+e+xVn |4PMnV6^ɚH?Oc{E:ίE= o$tE> +d)LP;F6q .?D+;Vt 4&Z$̒<6#(U' @Ϛ5|oB,H֨|4߀7o`F$!&X&VɱuΟ)lM¼>T:yr`6>fIىElki}y|cʱDQxl(ݐר^gݼk;hs;l)DJrj$YtM;m%V67@)O֔(ҳ2ˬbʷ@秨u_(QA)ct;|>͠&)yn=?ɼ2|tpQ2[;延fSco܂Z 0<.3_&8Zhؕ[Ps\pSڬl`=Z:Bwᥔ;A!%V\6#]~awňRHȾd i)q12.>$*̅FErgRM ,K`0b|MATUrs|ʰи!H3X:IFra!fiXD~u&6/dh3¢$kD* ,-3ND M·%TlnYa[ܤ,E^Bf\,"6(\N:^ճm傣zr1f%&-b| rsfg%lfOa41CS̥$)0 6 oxb^|$N`8>1g\92I{<ÖOHJ\ya˅t74V s350Z&H-`Dۀ*%|CĽbE9V_3 gk-F0u+ 4Pti_%?c>{"'7V2+:|v'97`/l2E浕˹֦_xsl>K )3I|rθwV%]6QXm~#l#-&Q*Hq6K汔8ةhPcfawMCc?S hU)R+VI\K=J ݞRv6{6+U8'/Ÿ>NYh/MPSd0wp)I{[֚de=}B˗»]5 bi蠲nI^`,_\),DkCkBヱ To1^!"(!V>G*ۉp'}e)+퉬ïנ}OHFw gV ݄ͯZ)#Ԑh+~J{&1{?TD!{8|EwقMg3+¢pFnM _;a/njB+[ZsNԚLIJIᕣ-[ Sř{`}7f6O&[Wo;@G>ī+ꬂ`6( Cwy>߭:،SK[/[AX㺫IȈM{fefXj Gn" IT/ gz԰O%7F$F aN׳Ō#̥_-Wg^^وm%􉊩YsG@(jRy[[Iat}uJ-Ge'4{ٶΊ}򎶘c Z˖ +&oOթ۶ԥ_1R]$R'Ja`uq^֯ʛHyU)k5UZ"íߙYIRR$ Cuɧ96+.( tdGjo/ vhA!ku^ 9(irRnZՖee(zaTnupsQNQXuF+rU6.R+S0Ո]ID&]@51/!0^Ytc\`Lx}X"A,bb[gy*\?y*H G(nN#bXDHKH~, ?D",}$1'=Ʀ:@uΪ0#/[WQ^-KvԺEx!ղLQ+lLd=ON-O?nZxTF-fR3tI`㢢CQ!b|dd#M+J)O_Jxަ:Q\ט,YK͖]58/\Bp7qC-kLjK?"MULdrZiA5olrЏNO_EJai9+eIIe-aBm/\yMn"h'F~0YKo HwIndf<- G S+huHEv!IM"t#kMcL'KHZd+$UBErII\ZDuvDTj<$: =Q HaZJt뷔JftW-3ai+8#΄]U_n گ\T>ZQ~VIɤ(A8DXADd7k @sO'یi$eaJ!Q!MoзwnOʚ2%(&$eD<f[BF("$eJhFF#t~E.o#Kj38%%AU/( v@SK.'O+-)ʱ)KkOTV) iqqqHVLXh 14jalb|ؙ¸,.5*!v`LBHB+a0 =$&d(lciz7b]"$|O?$.31nĐ1HG$G}B"b͒W˼Yn\fd*+x9%8<9F+j?1Hp XZߣ!HpQQ! z\ ŒlxYKs, !p^?,r’*]s=$`ˉna^J7+^f ȊʌDoY$k*35-5M^D:Tr՞͛%)P2 Bd R&D.?P<^9%(6\!V' qGWh-%aj;^UW}`m,RVi^._x(\},-ht>boX6dt/գ+HT&M_}{:2\ה[OgP%ܺ-Y4,+2 5O^U 4JE)*kĢl.&LU5%LnH}FDx(S%tN~Bb CK-CP뮤YkqX .0R+i$W\3&ZH0UJoқ-aY&7#^跚$?Z k@Eex(ʴP̄NNyI׶mv=i[қ`KʀlR0+ Y+ҽ%X[aM]["$ncK< sj[kֱΊL2B!a !0$d"QDDEűjZNNwm}w>8fkk{:PbY MUA8N_X).[d1DF®xk$ih+߳s#Xi ]l[\-Қ};ذI4dy9م!EGXIjmVJf]2G^wR|պ_ J[‚0({]ZM;F6ЯD?JĩpcÅWX&1z:*RSaUʿ8\RL-MerRi)kpnW_@:t+D}‡JEߓh؞Tݴ0n]ZqxSs@;ug5e$2&s;ܴݱErӷBؖ|/({&ڱMrfE%,7[ZD*YC,^JFIs#^bM2)Ǜ߫Po D)J$D'WaeޜA]PjVRrup5ZDwc+nNܦ،85fV5q.JSހ7R5TcM!=uAg(&VRQWeUn-~rLЪ9B.dYڻk(`6sv7%:-M!"D"eH$o&'Emb-)^1!qwzqU5gi&Uixy^!lVơp^iMl:, GmhFP+,\nI]`Nf%tt;(z%C?~];P qDHAxvu8GJ# :3kW ZϬ iI\LM=GQ$<ݽJN&eAReQJv 1*FQnU+%%Yb!W^!ERarCN0)m ~ubR7Gde+tq&i܇j*Q]QY|3`hINrԘ.jr]9ns[$D |(?G)zbs-E*Ϡ+6xlfÓ(raF|d35 o`A?$ )NϢg}~I~HQluui8ƢvR|/api$0F wg8oG],0wy9 ) AܰFPO~}Ý ж}q?ȃ>[/i]PKv|B}q:bXQ-8*7QɑGF<3amK<KX攠ojID=:xaf@\}u#]ȰqraXПO]\P#EnEnQ2 /@EpN•V L.Bt5fTфCb5|5DFD+)HIIYR J=Gt8_Y^%hj DUPVQHjENo g<=s 1-pl7a.\064a-//.g9{:LaI:kUrG+,ڎS*\OaUiU˚Eq#fL騭T<'pJ|[~:(_;#?nHl!~H'YK/dhʸTNl,6[7h)DL`Cq=<9䩄94g{t-ݖQP[e5 tu{M64 --ҐTh[>$UK} Y=QF}sQ];8by4TɵL8JseU,9c3T ; uʬ668:C{?v*uQT&򺢚|s^DKҋ˕]Y&mSYTj)P0=ݖ*{yI@[NԖUyaAQ1TvGӭ#x٥|=ypU|˾d菦3 ,_樋UZ9>678{;Nc}1]Ğ-MU[dqQdT$j;q{w+9srUu5:#mpGֺԷ9p$D+6 jOw?JtKf V\6ۀwH?_V]]3:#_ooވyG}# (Pa,>C с,F024/ Y >O?kυI$9vWĦobu؊ebmg{U~oppn2;N_ +̄ !8Z,OޗUSSf5JZǥm?nzYCӝRK1vx[P8*s0`8Oqj2N͘M-YHACYKQйe-qC7t_F_ųK_xA0IA=J|D QW 8cP0W/(uJf늠^*žfvƒXKypkP񳿯-_ //Mm?>xZ|;5S侔@C.mFo/RRh6^(+|^ 8(^> +7aj̨0Ϩ(35#L>gߤ}a,~%F=Εo-8C ^Qo/mI=aLnRn(---}ڴsDQmxUM{l?خOM`N(C נtd\k#>?~:W)@-[Pr/?F>|MsJP',c,8MZIMn)p]ƑEc, }φn>wv;ɐCMxζ3l_D^y꣺BQ<Bm| _] v9Tz9$l$7?NЦ0ysv^8|3:xɍMT0htqm\#ΏA7=K&fdY4 xp@=~3P |K GS }v3R8;M:gyx?iG[GGlE[Er֜&c>{ź7^_Y:Ln1>pƈUՄo|5i9|m'H۫=?p2**mr5D+(ч4__@@ěYåч;2h3 6 =L'hqՙf/s^-,2^=I@=hI14_ -dk^Riƿ)!ߔ)oki()0q/XQԮ] 6 Ks5aN&C./xe EM6>-$?+\%+n놥T5 J_PԤc\8kʝs)Ŝj.` &Yа)4xn0WG?c,I5R??n*Qe:S{3w}EMwh)|~F5 n ~ŴL*=Ϗi"4jYDKv'gO1 Oq}.Y*|~IV xFw=g`||%+;%PܡhOMVi@|ts.m@W-_k⏾}i䖩Rl"jkJ͸JRc Y8+fE"қ%; $%uZIfm2~]7Wj=pbϡ &L}]K;sG^"ϯ޽#֌Ýފs5Wà 0'wmNOq?^":hQx(WPoffd&I=Vo'Y߻!8xK8mRneyn2?4[~6qؿeU;6;zBkp^8N]ןf)ABٹܸ#sͯYG eĝ}=$]]Hi)Iﶻ2Ho.%_@O4E?䡮zz;5e{goGw}3ϦM6}ڂiO[:mݴO{gڍiN|ڷ"4 գ&FsE `::]0}_3zFm3\;PXXhl x;ND z*hAPTPYPUPcPkPg/bKMl- Ē ̌5av g/o+x,K<\xބN<~6ɟ,#,;LVVV/x xkY3`ϳ'p8nMw;./x>QeEMhڀ/ۘ-.[{iSw sTr xs|Tְ1|ݮ2M1x.4e=@9琹!ֺx+'lHe*d8ܼߤ ?_Au|}x 2EJ!Vc! > Pω6S^VI7U"zONxO?iWSkz~-,xy{ |m(5=VȦ8&gϠ(2=n=^Hgx[+#û7_5o^'?ҵ&Xcs$5igˑ/N(QyOjq@$Mâ =""`IYkc0v!{q%A=U)+(Wk1cd"ZbQWu]pKS9BdZY"ut>jZ0rùxKWJ5+R΃W`: ;rQ) 2k*y*JwNASoTKj[K*A&ueA&I 2Bp8%=/U'@ Գl7)NjeJo]tqe?G92e%15HyYc3`{ j 49*xm+ yYzR3s3ӉY\ bv'lENa.ʮ,5k 7<ƛMR@e+J :,vC6V4466AmWoЯGxa k &Wl؜V4hάVs ):rw Zǝ˴>qذk9i),l'?!Ĉ>'y F2.D dS1= aSjY1%4fa'e9D&8t/;6ܠ!Nga U 2xc " Y$26Cmw''3^Sѐm!Z^B$ֹD؞gaTyvEYuRe0JպaTtGzd!iγ '3+OJEOEee980VzIvg1NnzTՙ\DM,E?Al{D&| =ȧMW97T9zFK*s5b$Ptd ,i΄gA<+n?^7)K$i~ɿ]y\pN6 l Ɗ^59MC4TmZs-"\-W,!&)VDUD %8B(\[!"ʅD9_Ru6fMEJ:z+nMQo-o&jRbNMم~,OΠ}FM0k;pR]GLl=nH\O![Ӷ&gjHK LR^RKJʝ!N[$U΂?X]*xRIhtvLT|w/-詈+2RՙĀ 5BR1jRڳywhzծ?&__?'_Ǔ/\I$_ΦY{ɗ5p! \cr| .i2.%Q?ljlgQ/||f{~ 3;_| :EϿ·/מ%-N;=}/vHFll'ĒQoa18OJi͉Ʌ"VPCwG,~`mUۖ&+[adIVss5-<7K2 Tγ۰,FAG#UE() V^(TTH]^.c}8|_݅ u361hЇhuB'JEJdўxFG tI4r<>y&8]zS/O `U7b @[L0!u]Fh3 ~DI+ַ4OSܤYZU5=-VI.-H]xW{tԻNΒ=o'|IELd-Oߊh' qБ,aK2PhxblF$.u:TOZ*.Us7 7Dd)eN im 6EkM3tnVSO6'ꍋ1:K46ep/e3+Et\l;nKh<&^\Gt\erB:W)R8Ԍve{©pW5%u`l+ JU\7^ĝ{#n0!1{U}wbs8@=%""F.g n{dGƅOyQC:bi'\6gϕe*MVS+az2t8*tfzHAF&,smUAD-}q1Ta :hR%\@S<*L&W(U "[+_y TɿF.x=F |Kyf^z:AT{{S)uA N-#C9\p H=* QЩ#ctlc޷Ӝ0H|S슨'@UQe,m(c}:QtPOeʢmR0eChy @p($"<\RV%*k >Q0~x,WƓ`eFS n6jY:\6 TV<= lzo U"`i0Q-Y1l!aHD [t:*ٿwDhF@!.LR29u 2 AQR.a^!Lڨ5}JrFONT\x}\TG{X\]w/Q)JQ, +RdYREHi*^QS,fL,ObӌBV;>}93s̜9sfh<YDqAA.ke z*"1}^Se?{?#4 !r=3neaa!$DBÿ{:i}+ $R/ϯFO]}%B1D[f#R M̀` "Chi qIGA " 9 [0u=1:228 @]RtA<%84&:er1).YPCx]\b%pP1*:.z㒆>Ow%$t)afF/XOG?Q./5p*Fss\]bRt}7u0n.p]lhbK\Lb" 38Q"F( 0@CI|jвF`bd- I8 8 T^Ec8ނ~cG%񟸕逧+ } {v>]=nJ^bTqr\~gI~Hpp4 '-a.0*Ӊ2k*0୉ a#:_~:dgGje"Y!T1O+$hi 1[l!>Cv@9 9#%Rj6"7WЫ5:@}hFn<4y!o|F1mH &@ƚCb 3pb-n``>ι"x@F`\=?up)pi` eU( e&|TVBbT֢RC!OUJ UͨmA5h+EumC 5fBChj#vԁ:QډvݨA{>@!t8:N:Π]tG /p3vx]AW512 t}>C/З @0e`ޮY0bžP 5 1p'FbOӉybb)F D*ED7q` 3LKWAQՏzz T2AeQ%T)UAURTNSeuEݦ|%NZwM/#flf1of,e2Bf115f3f3)s|||||Yd\~Փo}rl^6]"D!^%‹%&b<1O,!D8f3bեL0ELS40mL7s9̜`N31gW!y[UXe oUKX5ǥĥUg\ҪUV]nj蓘'ɪ.l ߡpG(͵@l¼u(C'q< >Ý s`򳏞}K.>مw/p|݊{] ~^w6ߔ߉&Nw^s'>?cu7d~ߴܮmx.חn+-_'6oۼc3Ϣ}hWZC/4">/2+$!a|m\,#pyCzO| H"Ref/K;PO>n$srJDɣ6s׿YQ-OkxZr>< KB~82E%dSBf؁~E 7CDrA,1>|#k|@ߢ EC6[2wa2Z4.rZdth_!ey;=:HI$^'A1q7 8O|J0 :qH|e0q%K5ekx/%׉[nANޠH M)' 'Bn'dy^)y rϗmk|DF>!=d/ODՊl 7N'ɛ [/7dIv]TEI)IYS6.JFB,VWk]A]yOFJ &H'3ɒlj&5S*2&5 Ő*.JbO = 8NՀ6OZr=VH{ҎKڢ-TFՑ *J ]%փ_reZH_0r!'# b;/ɉqpKPWQș\dp*\$!!." &#۞E"j!r,wALBfBGed.{}{5[#ņg×k{շpg >f)oL5 ܎BnPr_?Dhscȫ7GW9|tu o?_=L9PRߑ7! @A j zR/ e?;}nO[n%g~B FCy4_2 nR>p1`&cK9 ps.pyw/ x[[8+=1`9#l<SRr 6%552r`nScumo|A7o!VnCè )_ƸhAo~_{ŕo!mpN|k&a7$/4 5/_1i41M".'z gA~&B<@C`ۇPq[`O_P"w y { ,RҼh0CGEs!vrXG6wf4Q ;`BKA/bf5*% +3?[ /r'-ܙq OXrŋX烉P 'pY`0;.b]p/};b) m@ ֨2ԃMA |W1(;3og۾n҃&( Rplv4PBAq08G6{[AEoPҠ.!NM "~Z*(hCp9'G r>PޅrJ7b(#k(A9 T~-_#)m>#>ЖE ܵ/Hux &(J&ns<o[WS(, bW8p@~ xw B7_ ߩH +vvB\,oY?PAΊ:hOo-2Kt(*xS.?!v)bV* &q y۲ Ruķ/}>^cWֿrljah`})1Jie*܍gḢM5@L ׹2UqP*\b5/ `u õYP~?= 1|l`.g`x| Tfn9]OY[ Sx}>&@l:cvعwwwIù#߱|.+ <ۓ<dԗsX' !kR@tsQ3R+ck-Հ7!$]hi]HAF>|}<yb> 3_D ꃐO] Pos+PNPгhN x9@xj> |hOg{Xs>@G43Pw$93q0H+y$h< 4e$g4sy:| |t!Po~0Av|}P5O]n,h;3l!saޠ$mہڂh`w>Z +:lX4( @j<4ȼ$(g;z0htO 3<(];|FG -H͆Uډ<-jS@`o}|o/ˆ!|o >Y Ǽ-1|K R@JAN@g|=c>s`[#t_w̗̏btz݄e"%2vWďCoڼj_" Z }р$HEߌ YGaTB@ofTitx!*}9ُ|G%D'Ƚq,yL^' !a \\\4b\$2EbEz8spϡC>w_V/߳%ďoQDF&bGK -?&D!SnBh+$6wxdDx:CtQR!-iTRr|2/橈B 1O1-?s b9MA n9^k-𽖙a!z?!}ķw{ `LyF<'3 +xL0&Cxj!0SFOqp[]x4 ^EJ܁ݜxT(Bg5D$G*gCm69+s$>O~--ʋKMfS(HeQJZ6SGS]<>QRS@)p & f thA`ق|.'^I(BWppppp0T)\!LkMc3 k›/ !4";RM4F4A4G* DE[EM6^aY% עEۉGēų đb8Y)7ĭş?.6KDI? #y]2D&%񗌗L̔̑,DJ%cZ[/^nmojeںԺºƺѺzA?so6Ɇyf66mf̳Yb$dliks67lnܳ7L$d7dn2o;2ll,D*RddrYll]kd_˾${,3ْVvm]la;6v4ٶKmll3lnfjv1۳l~j{mӎ9ک^bak7n49vV%إeڭjdnmwy>_=r{g{AGڏd?~RX{J\Ӊxh&Et",WLKՊSxy:_Sz(O=LC_LHi8 0/"xDy:oIVW5gi0led%c6-s -ټU]W5j qZ˚7x6= -U5E£Ip>BZ!,'Ea\ֈ;'Y*c9}NE0_CLJ,C3() <Z#_Ig)lNt9 C-:2S-S-Z/ڐ$nd,QaQPN[F\#'Y~K#σؔK=*M61O=o%9}eCZ87ĨP1es87caA##|ӧUߧnS;}b>uczr_Z08#?1 n>| Fb慙7f>bL}AC&0.21 ;I\jG'Ε< <\$|nÏx%P hpy>e@ KA/4|tdž+{>b懙?fb,g>X`9,|rXc9,w<qC-C<2<,rX//b9_,|/rX. #HO+C<O+\ rXnF>sGZ7F#Z,`Z< y>/eê2//a9?,r~X. #y0sl'wܰSOnO#1lfya捝 `q,|H<#2^ "Kc ,፵yXq+tCܱ;qryX`9< bq_<b9_b<2 #, 7z<|X'XgE°@<22k :-aG#GF`-#|#2-FoVFb-#xHe$iт;x2kbZ˪{[H/<ʂD^a9?a9?< hC o "?̴F8hq℩ S'L->->->-6ZaŰ0ZS8jq9NW[Tb>q{8S{~sK跹߉~]a>\A))*<^~ "AU(])RS|Em@IKW989::rJmf-qRƪ 𽢢\Zl*]Bk'yN3P$OTNk{`f CvavpPZu*zz(qHcZ ~xge͍c_W y;o3+rXυ@?}}@izH1"Bb͸E*{n&0+_Vmŵ4_c}Z-RҽͽA SCiʄ(}cP2z);Hf_Yt+Kn=)YR[)/oZW2Wb7uWjӕR\_RT5llڮ4cki4c,TkڳܦB[ZqrS΃FN_+iOPp}LV*yDaU[jxu1Ұjvlс)ONj6^o--)/r^_2WhݚBevaF^&?0DNXj*+ $7;LEz"6T(^"eov g׈ulq޴yIvQVџԜԵ2 JJױs$"-;2Zҥ5Yϔomj_QYAB+vMo4lZQ]%qv5XII*SELa9 +5U9k2$y)ʈ49WSj8Ne'Õ5M7śzuWI]//YX[ZLZFt$Xf\̌)S&,(y}惠wּ_;n|PBodLyCf֖Yڔ;Z)2>J+RD9)DuښmԵThSv5uzU||Af"cH_ِWZSXJմb+SZ[.\]\ZչոkW<|6] x++ճhEE7&MƎ hiJlMMS9t+=-1FS2QRa^ c^aTnm(]_Pqs^$ibRڢl&v8EJϼ:{Ɋu!lql?QOf.C{T<@#bwjح1Y}pZħdd>,aۦZߤ 9]QaqR9#a*[u74KmrJK[R-p Q;UP&gs!iFZE֕LN;-eYALLbX)@H&\mLהBa^CCahwݮLN0+#qu*ʰ*I^o'lu7ԴZrS g$($is2U4;B]L>i5w.[(75l / ?A`)ՙ3G:ToK3a]i+2Hfv3)#.J;k3+$M6Y q@HX_Њ_O3{YFLp!z˜ؔM2`[Qu5Kr 1s8onkeE(heqD*'G(r7T&&7Y1Kb}}zwvek7l`I/t 5[!'WMu-A%&+Gq1SH}쫬Gv3 }ዞ*L5Q[AKWD> ]*)}eb▴YL^CKajw{nJbţ 2_ondۺ+59y !ѾYJV>mȡ{%-kV|<-g!_**UªfemEe!JEWF:OI.R;܊ϧ7{+֧n1N7.93whv.uH3av ۩ɒ kJ( k (vش))jRi^,}&FIߔҝ[6gdh֬ƴP8@SX+vv]ZU?VX%\=(pwS~qItM*zaxOQcI\粼uK bхVڤb_&/=_0HiZ<|i~a4 D,^swJRҌ z޶'/z3RR6VAo*XMVςIgHUwf.jX>^ҲOyv^Ǭ(.kِ[bCO+RSj[tUsYguΰcjL%TJC.|hɻg>a랝s9YyIkJ%-_KYYRYWRݩVom mM))']S}6US=5lvҥ}hۢm2y݇rfUJVZvfe~e~E N+;X߱>K"%+:yZM<%* Ǘ/5LÅD rِfm򛖴h!CnRgKl$m^TX:7^,fZ⨘΋(KQ`S WU)RlWɝ2WԏU?|{Qs\YŒLJEvK6St++ڽu{}s営S^]XT')__YJcMz+f6 ˳7)ӓjC1mZ [[ʔٛrSC$jެiiޥgo=f?@+z,*DRIC6;Fa4پɘ'l5 [Uͪ嵌^}QϴXQњ5WKbϝQSԅ. ROS\;2mجf->tK7;sD7Jqm[b%{ʛwR )ф,Z6^B'Qsxg[jX+ݔ U9uL"a+ffӤtzֶ^v^v]MORix\۳l zXFVjAo;Wrpf"KMDuohjmhh9^Kwzl`-ERV "[m9եO 8\J,`.}d陑JW+{uݵsB8$% i;h7lHVgYS(+٭ۛi2+P_B->8om: +JLУKkG]SRSx"8{&=3>1<2"26!eg-<+b}V6W}NkkZW\ޔ0JINʒZ)GVLK!+b!&I3O.>+b< {yeіLHH? Q*wn[ܯ - 5q)+nâGpk7mkYC\lԊȁY6פnVq mvګ qtO35M&UyL?<}AlƤ)V Mf9E&/;6F֚:Eט QkkLZCAyQҊҲKj֔dsVe.36wRUY9 4)dzׅ6՞`gKSCWòYM_[Q g;\>u6**l$ltfN;SLk3Q.P;ao?(ة=X~k3ChL zZCDg;koM۠)/.X:0s[}%u%%t1" ^Y mʞfdE,)KeT=e8=Q]fNj1² W+VR~kWClRYqbt!yVFh_ŨMaKMlΞz<2Cƿn&~copw7dRلkJ٢\X[:qYᖂ| YN\YB)ZkSV6󤴪 L*,Y̚JyHq*ZV ct{YU3US)`Rl1yEJ*t|6_Y;Uhe}ee+WhRť ? iEsB<|XtӲz[ R4tYt U@L\.jZWWեQTТL.Wg?3VHU}QFiJHhY&CCb`4o%)i+5YU56;!:Ŷ]K/RxceIlGڎ^G]@na:iVz%/]cMC횢ulɎc'vQ1kG.MEÿ"V,_e.//]_ sKR, zW=CD6 eb&M[_p~!_mѽرR`:PDSoҔIyGnfmٱ4;AVdjWʚaSwJ5;M֬5Yj0gzL'um꠻c;""bzwlGd^a֭{?RĊRrT"#'gl'KpJM_ePJ)20tҰ!*#p.5Z {Ul? l*l or:;Th[pe%1@g@;6C>&&^OkV[Eϰ 28 vɢĜ[J7mu+HѤr5+n?^CLOL̮ukiVê^% 8\#wmlSnYm-U7J/{/{}NJ0BThhX!BQYC@Dh7B{tE>@LJOu}J/@&P:/Dt3:LE%P"SF+.p5 T#t:?$ц(oA#Ԍ=8NHI"Ȏ#я$ldBܟ9"H4"70~BfȭvD##1ވB_%AB"cL휃4H@R/x FCP",r;731EunIhGUZOчg̶Y`s,CvXvTvQ;k+o;vmIevvvv'cMdA#ou}?~M/[1J1OSm'gH@#N;r.qw|K9FiP!UNug`%u?u0 rM3Ǝy`1_H]]$h;po\p=_?^:gccǸwzuۧhu3ߘ9cYCfM9kYf, :9esn#Ι3wֹ7k 5^99ֱZvڑ eBC!$ ))@HB)cJ牶:jg֪'zzO}<䜬{oʹmI: 5Tm޽ڑcrDžS 6豠}t7x]pHF8d8U^PЧB_ m [VׄEDGDEΉ|1򽨧z%1PhlIlG0{ I >J|1xK$G)+SgXi6!W0HN92ffFeK$fIH{Joe/˖fge&m d1\P^'?%V(Pck9rrsr_=|SVX}|5#,RKXw͒욶sHjjjGk- ;Y)- a^M E [ZjKՍ?55463hjc{leUYKEK_-3t!#Бw8v9N;v.u&:+7[[l nmnZ겻&]w^h+nhsǵۿXѡΌ.U]'/xJ/\B??A#C87Y764pdHɑˣ3FFFO[=769:˞=_ĺ g{[{_-<x_%p×G2?r(yTtt؂ccW;7dd䧓?1D Ӊs'9'OOucߏXO|r3ؙsg%gM>|3牟b_|ŋG/z񫄯ʾW?~=뷿^u_W/YM7e̽F^Me%)d2*Szs؁' ?H=(֛\_ZLMr;H=y !9N|I`KTՄNe2[A*C_/1b3m J}>pBE%g^{(iyh:ALKX·+̬Y z5g\c?L>q/g E&@oҳr3Q=bQ0>,wGq72U~ ;02mrlئ/҈ ZZUC?L>} /}a6soio޻e\GiXV Y{:$ҔQbgv|y&ދ5@lvc{mc )!02|q,p?\/QQ53?^~~2*xΡr<͒3$Il{uk?06*4!f4Xֲwv=.'++TcrHH <ݭ쎎l2gmP,%bHbXlN6>X}Ըc(:cg7'KWtr]쩅T,wGupTmƭXbt*+NAa51dLG!$t9-[txts#Z27xXrU0՗q~'xF1M(om3mrCf`+/bW?.#:4O^N^ !8A8K$/DjvLJK[^DdJX1<'b:|*t!?P *ISi5j"WқK˻%V#fˬeieDydIJLa$ړUX*T"a(TVKTʞ\2\vVR) Jj F\SモqWHcؑcIzcP?> ~t1^NP4O;R3q;, ":B|o&l'7& &IPU*UiYC[-ail*G[>M/#d$d9< w>\0,~. ܉mDkD`&|XWd].gmv@4j'bvT|o %7&Ņ`5WAqTfb5ՖJRkۚ,d4!P3<ƥqS1U="l _愉bCKDjK]͊8G=߻ܗ7v2i^,~e7~q{sHD8"1zjd ӏ LN% ȥS GPF J&C7խmŒ !݅_=6Lw0R;5+Ad\:(cyscG66Ni4MOىAZu k"cc6DM':ScMC#0Tj= .}Eٞg~JB't[%-JFc1Ԭl(x< mc#pJ|=rgK= '@r5z|w9z 'Bq1%(7 Ņli8v&WeG7ԧ3EW 6]uKGi >L`lg1?ipA@FGё lP|.@SQM\Ä/5TQA$MIfhe9**YٵZBc.*`[V3a]:6z+fgs#B0>p4ܬ92:9ѾG?FOOerm ɱ-ɝv['+wF{&>Iz93G7![*q+אkVߞiɋ#,m{ȉ^Z曛_[<\7إ&}ؾM M6l߈A)LUj1K MY`t=CP%[-p2F<5}xsyCD#y:)@zS/Ϻ}\Ik<_nY<7NG= e֖䔅!!T"M4.iNVdBTХq~مxyWk\͆Ibr{mf!B"x)cۜDsȪʗ#'f>rmdD7eF%t\ݡ"9m^Rl%՗m1>Vl++-)-1؍,Ld&%պɆ]}G}GO}$qqK׮'׮Ş| b31p1[g?|@*>{~.?0J OwDn/|`&:c|:Љpglh\aLD@UE;샃#ُ{${ 4fw&,+TbUOoO-R͌Ϝa9&ȾAb"i&qIeB ᔓq ^N\efO4<*fo)+m.nǝL*Ӛ&o_dL A?I얳[x$%gJ~d--)e l]8p0(B;m<zR炑n ?ѯqY0wT299"w$D#2)ֽH?r\2̺Bϊg Ln ^18ʄcQ7pu(5 zNT<5.^ߺWv#ZFJHyaWJ1gE -9lzD-<4^D].IHC qDg\e P NajnO ,<8;g.aˏI~ϕ@&EJ,=hSVJt7x~{‘B~Poj#@VN;AojB__!I(^ކx`o2 X:qO-8~\Só! =9>COZK6!%Ad_`x ]p}kCO~0ƷC,1V35.׶s|F C! (u1e*YCާAjzRO1LXBשJ̀kY 8V#T P6#ti+<>?坭>Dh΀hB>U*VP,H% Q8k:#vCX Ncȁ/i8!zȍl:bW=/W<+exdre 2 Ioa(Wg vat2Eޏ DwweXIs6u# EC3큕:Evl4S.#5G:b, P< P}" edMұR Amԋi.AyӜl݂b1,; J|NB7'L BRC])Xpfʫjf;8,/QJu@#Qom] >\ X)a[roNAǫ~@ ievpEL$hmTV&,+,rm_1M%XUI~7 լ:yKEIB4OMILTTf '|aPyVH"Ty4 zl!sz~AN=Mf61ˋl)Ņ%%RkXZ0T rDb287^]V4ZBjM,Uj7{X\KX]r%X$b#FeʲJ RR YC".=o`sfUjYo7p@7Ҕ\]ÖU5c`-k'Hl7-ױ?jZkX%Y"S$JB<#OыYb–+2{=^ou Y%r3QYRkbs @&z0blr8.h'&dGPr=\_^W_g-o›:i$z2mGނynx?@g B%QM8rZ0q_O|MΧ\a3%#a\?A6+k BY-F"VU18Ŀß&`i +@X)E1x?qy0107`LQ}\*BτjTʿg%#׮ZY٘϶79ZʖBvmJa Y\ԚQѸjuA-koLZ_^nAFˋx76RYG3R&7-HԦA BWX vV̅=>I}ZޥRgL`ӣZ= rفxVě# '-&.Ȓebe @VT^DyJOsCls.W{M=ML g-`{z|^6ex^ OM+yPcǐ7!.BVR7zބyMzބy7NOxrJhDYm8_$=mɀi9< -x/O[)/!O<K6A>[}T \O?,D^'Z =e}= N;/O`n[FDz7zHWpH ph?5u=Ob}GJӪ]b@,[7*vĐBڭA$z%!X%'!|"].KIsl^]`xSBf6&|BZvYml &ã \7襦jde[Դj-Wh7Tt?}bIlh$j[Jj6 ʽ_vS61U &'=?A!@{_ESoog77%xUk#ڋ]h0Eأdh\zFl! R,f} >fN1QBYФkѵhlHWk V}3t&[XԒ"iթTNC?&꓌H+uT;j `)Q[OX,&&$Dc2mFJ, (|͹!鎄N0x S AX_32+u’BCaa.,+0`gUʴE(ߠֳ :l5dRnK$4_yRPA/4XS_g---)2k"Lluqo`Id2f7eΜ:uY)Ϩ*b|eNA s jPctej{,TgĻLՕdkRfLUr2_hIZFj{mI/A.v5Ǜz@ҋR2"[Ry25[-JtQIE)Ȫ[THE5TA]sȪryivQnDv5ȋbE+ e2Sf ȄԌ8vf\nt8Tn!wFTf4ZpzO7sZ)2Z]]Q\SF[k LL oVVY&AndBm}͚MW 3.fYIRO,Z%eZ.[X" S6b` f_M Pc"42oٺx[<^1E}2 ޝ(7 >ɗ%)H͟wie6CjkQ:s/wZSI[*2˅RLI `;}]kk.k\Ht?*1@^R!"ZG3cbE<5;#5%7vndh!32lc@y =itӚQO[΀-,JSXnvrxKbw0NwvP0!a7⟸S0? 4w@(.ԁ:sz>enmwyq,V2>9|gg.cb@0c@y8+'=`r^Dps'Gl]NAN֧ؕڴ,}GҼ0q~.r3yi'2~N~ܩ/D.gÇn*(/d'fdgɱ=}[DqaR̼՚4 {jWQc79֧HRd1xtJḙQ;va A, dKwRf YqjD~N-bEҴ "V-)ԩe"\#rI=? bbw~$ѩoWŕ:fɌ5U\TSוUH+c䀪vӼ #5k78mv̨55<!Q(e8z;[e% {`3B˄xx,UL%\P++JK*2[MMϮN.!2pm*Q!hتt5Lxlo! j_f$%"5[ɲʦvGӸ,W+lmVP{< Q/q{vžkcdb46 mI$Z:]U-vRч(.3νcW"g$fc6Ёgyh3CV|^>pZ/hmǡWE.@}:N zyh[rGGKKS]\-NTU&-jT/gU|3i:pkI[8[bd׺z0Fg"ykVoݢJާ?l뫛s"H+l0= nn)Hvw8[;Ine[O2"|%R+a* !ieuf\RSqh-=C9SsAڔ? ]J=EAdvҏ݋Slͅ5Q?tү38tYyQ[b ųr2$9A$ne&C(gSW˧ws?UR^JʕR\(+HVɊS4W^;hT8;kw[2-jo:\bXn*lMM`5ǁl١ebםJn[.e*Ku}p9QZjr+権6!.uAEA2А…$^끀R=ד 0d5flau7kLls|BxV~pr8rq9ţcnߏ},vXv"<_c7ㆳ͞ME^eG#;"av$Gv|w\ɦߘy"C)§):u@@n%_PoK=</!^O!Ϲ;(塷c8|o 醄 vC@Y 9+s\_B;.z\ORO"$h`<-u2^HgOn 9ٯ9:¸yβbfhxpilQnzQܺ>\nncˎ/;B*(f NjG; p4pڨ?LraĈ|EP2)V|ը`#GvOjZuvYSjyInʆ}/< }M)ǍO? yir>--Lvf` -"{_z`puq{fLfx;wsEG0O]Tg_kOp^T;Noڙ-ϝ_@^Aʼn@ -^YxXtuk<\YCؠ"\. !~+ʯ S"{.fV苷O37w+ͨPV"Lϒrߋ>praވ/OLgƟcvHi_oGD ҘpE'Z@;g+!矴uN5d:8[FSgեu-͉/f@^d-PqVqHC;4/ R JRg3ang:x-I709Dx^mƚ@yFW^Rg(-i=quY_ﻵggLo[L[|Lf! @ [e K>Ƀ7o+)P5#o{~6PP^F{ɹX:tEI u ~ˋzv&5vq^8Ff5,9stwcM{\]Adt yڦ]cMq{->3q7~SRVWJsb3 IXm75gr|?(i2g$K7ZHTayDH`;}_N!@5xF^kz2ͳ! {;G~Y4 n(8~B]*'ECOm qFz w!t8xim:nxdRBuLGdNG,u}<7g{ хЕQPϻ7x%vY8|e%˗t.Y<#2 RIS92ZGgvu&h [c"cfe6!1+mx~uo_Ż0<J7 \rΐW 9|v n~IFXg*M- ?w L]* }حQ8\d,p0Ag5z^=H,O|\^=6!mXnNv֕o?0۷`~knDMINj&w1^kt"vyx/1q\aGakJӴrҝYMK? 3pwkܫWXPl6OGmM N"xJf)L.6;b+35'Z2>m֒qsxNUMѝx]Om*?56Kf!=Yͱhc5JP\%= }0FM_Q r?~:d2ZuSogi邳E~"=?Mew2 A0uL?Y@TȨm(.k"ʫ*;F ؋oACtA-SLx9RQ,v2s :(+u tq%qD{\h6<*VOYʒ=S.Z{p*9,y=<ڛ,vuOiw'FA( ġxh\Mg ˹jݚ%ɦǼ(-Hl?B`/R.cg ,9zpxѳ9# ˆKjyyWr%`x遝Dy``4`X^p (p!fm3 ߸P]\vJJJjNZq:;؜ӄNC +ͨԘM>&vE)Ε%džlNNglh /;H};ϩyS_QR~5켇@v&\%gq7RkO=ʛZJuʚSkZa.kڋJdT/bU`"aJzvά&YDESDNf:W=zG~}..JŒ""U* EIFLUf̤.U\{~1h/h} hՀU&=`0dҾs4Q |P")zn $8I$F1{^ (.o"]jNIٴqIDa HQQAΡc/oBAo,Rn=7<L^A/(seg7i_VoҬB @}vOu&2u#iso-\{)a_\tL+q5JRi"X ol6jJU5VZwh۫-A%?<spGQ*s)JE]ӇAiv+E(lTP8{ވQOv 2?Q16PJQNxEè)$Nt$9C'; PfS,M]ۍk߂`PiM: [x߁gQyyR/rkמ{}WDSw.^EU$sН~kVGA_9U}o<Ռ[+# :"cXvxޗZSGLϩ:T:~չ|SjmWYg~Ro_#NzgpNBZt+0F8<:u2X:|!xz*7?8 a}A߲ʾI7 L*օm&cTXۊmQQ^d%Pt=c-ET0)!|.>zc ^GgfY8єG8o]_Bx? swTcg8!'iaZ-|9]$W/ UJru3O܂IP+1mY303_AP:=+z3oe:X`~Or~luʶ$Y?q֙;7:AYn)J(<)ҕ$JO8DnЁHNPDԶ.'{Q@d6H^wx(ywTP"u'/v?. ̖A^&?U1;XMS2 H|KZ+zw3c.'ovҺM:f (X$&x7'Wi|/d>C&eݰnXb6?">p;{B~cCsb #1SAlɅ8,VBI!DmŦ.\$ZybP؎^& !7XA9L. F,H,ŭP[1 ,jzj>Q䗤QL]坾I5*,"'<'^&0U30y/|*:ɳ}<GlmKֱQ)͠C+>ОyN^g10s~}):#HR1sYΆpTexzZ~RhpK d J. zRljKin!cx,`%"OP feVDʌԤ4$Ksv5tQm@7P2戰Ng@9B sZI*ކ+i?C g!3N_ټ4s3Y_#t @S&hH|F#\z_H)3]|]|1T6N( J ٚy%BV).$7^Gq$\hfw%GS=º$`[,L댲ڌ e4fC75pW,g!Q ت{3q.Sk^&\[ZV.z-^ZdXk "g)-UBMF ay1|)6m4}gA@' ,z)rw)EM[+G̸hpE,O$z&goF〝hy$~J\ x^K΀gc!w]FZ(#;boNdgKn.ܗr wUw75*Ot|X>: 2 `ϖs"cGJ}%*p3u9or_QP#}~/y/j9л,;+6fHOR(`y'y;K=W&;}.C*y@7 ʊu<0z8jZN>d_::/^lj1V=*[̵U>ȶfS:ޛ 9Opw3 |sfOXL'_Ul*H/O,c;Ot;䮝=xU;Z 3/ߕc[ȱ-."ۥXNQJ&Wեqs?k<Ny( Ay*Fߘ޺WHg wy MmPgaiBL3g>p:WQ3WA+&O UAA 8M :^,Xl>&@9P0{eB0qa>ۈlRt[i2;-fN$є!DkGLLgc1NMMSb,P~v:7z@>u< Wٓpr6C_H=%X#WW􎇑mhu:aN?p`5409i ,zhH`$/b`<6v cbÛc pʃ^FLM;0l6|E܋?O]æ:{7O$D,^cj~u72|é Ё|/rb+1reJpWˋ+'jRM,ZU1džwM GU;Y'}^G_T<1| w 3H4$@~s]OgL1@m!PKĽ᲏VO~@?&,)h 05p^ l\BZBTn tw. 5,!".ëR.@Exńn\9bA^= ? oCܑ<5ӫlk V#}\\v7摳YyP? Q&͊ep3 AO<:Y|8nF,}eq}&NilyF'Y; BZPųM jlya+rX wyvBL|%ub+z{?!?MV6"P´{ˍRƫir`d g[:O4J *a T2-5!+'ʼnKrO5(><^aʅ'!}B'*>&* T*At(W, BV W/5O >x-R~4zށØg ir7NhيX[1fIf9SP|p9]}g^]NrxTCSŘMv҃&Fx*x7hyz1pvf;+] cKmp5U9ޚUPl\K{E1sDʤC6.c\HĆu!#dc |[-&II2<(2& 2t-1߷S全vR햦c{o0rcQcbF-"сQ>~xLbUI<~.Yo6ait4qRM4o=SD1 K "6t.v^}3s3|P/ rͮxRlɟ2D Uݖ+rM|o$CA:#mb*[pRзd;=znn(5RF6mljXJ<fC?O,n~Htbr`]'c+ }"МKr6c $[gmɐާ8Iqm_,IͦjuP]0ƣ] Gq|֦PJ -Sq3̓gNDNTIJ",6=69ETlk´"u @uZԠ,wIuUaxdlRB)BLh 9OEEF#|mz7 @~9ҴyGҷ[z?}56hwcno$DŽE5T%+#Mk!הbd>mzAֺrll"Kx\,8GL-y-UЉ/ ~QU-2JnnN֦ 3qu5hӕ3Z0s5OSBf.K U&I4,AS"Q-Z{;a釵1' pr9s08zA]>DtІ "?M^zբ/EYNƘFvOA\m 5l_u wk֤!LNyl*sH=0Vѫ|kkE2x d?yplFwjzҠR$R3pFr>ao/.Bf3KI*%A=w.R1XcǾXR&3=3ܰ}qFH U$HȚS]@+[,&jnhl0 aPGEdԁR UI;<}d)*I*(l)IG|y<|9俱 < 11 ʒh |7Okj9Xxyb^?N ܳtԳ$6bO:H8_,+׊VqCnm+|{/!qZj'#k"n]WX&lncב#Wlc8xz@K=\_u@wޤ0#Y- (Ygi$FS5w 4Si֬vEWj*5&*Zy?+:0Ki4f=k2i8:ִ5( TI|(IX&٪J:,I&dH2M.EݚթAm ٩Zz آNs)d&x,9)$ 2]LTK Qa5;1% +ͭ`@zVp,~̧ٲSU [(- p~}??0&>=dFw6<1d`C&&rY<uEΟՎRCp*={vp!|T&'kO{v9=WЧ*~'aKb7GVeFe5p;e'Yƚ)SXQ˜+jJ옇 ߅{;}%ϮN/#w@?{[ƍm}Gk#Ԟ&X(څ-d%Xgec|/i@rS\Tv<,&P>vlN5uzEÝZ2x$@~wZL Qn@HJL8# h1[?*X)x\m5ͥ-X$)#u1-EKC7HD2^Ta4ԫLH"\|u c6 +] *!t%؋4f{Ȏķ*{F`ULdi݂ F6*D)m6H֭7D9,*GȈU#X&/IJ#ZZ^iQ)UGVSvYwqgKCe 6Ѿ1C-:4A*`R# N? xvА.{sD z .;ށ2 $AB.u󠌝-D 1M:;,޽ۺ\UR諭`k >moW DS\WP֞aqyL(xF\)2ט%Yg%v!D)3 Iz!R.҅bhx6*]}~%@ԯ&WA[s"7^MXVהz{*d`On].͍qIZ:<$,"cB1iD,k+Sx_Yp]$"Trsz{YQg# &K RW_V]5*Cm^F | -7~?e_;?9VCƜK9[K _; Hu$+a6,Tx428n"5.b `kw 9̶7_ Bѧx "rjA 9FvquD .BgcŠ!kÐː0B6a$"~ 8<pF5!ѩH̿P_ћrKI]ԩ8^U[:{V 9=3FoE? Ts?vԝS#^6ld-~^vA2&S*ږzSTK2.)ccw]/@?~["8c \U3 rsnAcs֮NkwZlC1E)`u{ASA1.PƉ3xD`Szs;ejU ,mV˚FK/+EN $T& ݽ2rтN.ɱ6G ᢻ&7[́eUFXbItWlS[J7olnUy)h2F߆klmmP6I\- LnʆmҤ5A;_Xꘒ負a<Q%eE`F<a*5كjNi{W]i~i1V, SujuV"D=t#} j/`_Ve"u\5)t=-Yh$##'3 K/.-lCw:B#*`V7xѲC#hURk[ޏMU^/-yL&( 189QQ!. lTYYt]v9e̩2d +T 8|k*i"*-+[eQI1Xd3G"UYY)H$k-߂\m PtperAqW+/]yʋ^֫fRd6(pz,U* N WBBJ(TlVmo&[:JY[:w`k{^1~^ZHZj|_ǚ) yWPgidr_\L&@o$Fu;z`(JX,G #疼dgfK>M}A1Oyycܺ^^N<# <;\nFvF E)yh}AɥX}|;ΟvĘBS @ T=/f#]f;7Sos_}>F p*ΥŒf םYBPЮlE"1^ՖWVT"NJ#lpQBZFūR9RDSڈtyZUUPRTV^RijM*QFHQ!2irURjgz}LOob$S]XJd+K0myzI.0I%iUV\7Q͆jSaOٹc MJ>YvXhWmc`mamoH/c><\+ˈkڡ{5 gFkDL>gd0ޜzʌk$TH2RJVqtjL+uX,>>5M֬ol ,-6bIˆ m>˿% p Nn`&[ C BXHXpdWrb3Pn*'x.,PFCEIU.+jw#mE 1? #mepC!x3u5yzBn~ y md>zH+!`XBopF@p]G2FAT@d?z۬dc]߇u*l-:"}Bk96e~-pb.trlӃy~E5dz7 N5V,S\s9͜a'ݎUGUjgq+sq`0UhMg;&vB"RDT(%" v.p"ViPʶn3&j"D!sF xm^7߶g@z*n0$X( Z.?A-U.ïlC}|;7SĎ^gD;psQyNO;h AD~ӧ"<L ^ׁG FCw"莟t4;衟msz=}Id S‡A.tBW\Bփ iqszf0?9W8g0,'qZ:LLn`N IX4yJ9^5,S@Ҋ̟?2#086V'x^t&~r:,\Ql +G2K%x>EgusЦD$g>wx }R`?OWUc,ο<8r+obϮ ]@؃ޓ'4Ug_{?y'[zEߝ+Rܻ MI·KrI+HU-[ݩ^!"@R>N~]Ź~*80Xs'sV:HkGdb8\s8;&繮d++J!\& Ԅs3)O8Xch35*K\c = J lf:=E:vIkOj|c`8z%/Do QW8_.Xѥ/m;ҤMdkBuVl<7([A%~xn&Wis TEBME^?1`3-\^Щq9t66G;!'ftntНǜ.EƊD-ͼ^|'-{S> +55k!érm"b:<9o?9n|Cz=_Bzm8ˋ`㔫~]6d>az='Xvzia]~\d_$]d.v5Bg g lc ߒ**_DmBOxplP~7{ |VԃUz7=8|ڼbSy[eX3o|vfq`Q!'3-ҚltVV/[[+Dx;z7Swfeir7g9icQ=5>_o_L6,}L7$qr؋g!8SNc/ONs90ޓЉi0#VKaំ:K/XMjMgoZ3dzz\[nѳt`d8~\t1x8zRW-\f 19W*)m6]Đ1A9"MlI 7ڰbmL7{qr|0q6Zx p|-V_`&C[7lL|ƳU4ZiB0YFouMՠEؐse[$qzET9>gy !1)|30/y6*-Ԫs333Y:YNc(ЗIB$B>| <++F8 ٶcuf,THS4idJV]|-^nj .7?OF%e;nc}?wIaL:ƹpceZRY(OPjY,w\/,!i8Z^ZGYYL11'RJf<@K -f`^Ú]q܀5;G8(&=RCIT)) }c+;q_U^ijDJ (V zX'(8Uf7(*:ia~z2>g2=|b>s^{O:֧6.]O~8`OՏ鎷f &̑iHŸyN, LOd'3Oi6%LW߁ā%>w/?% _?@6Z#yq8p{ C0=mﷻsOh\BIw ɏΨ{+|}p-t)UHWk]&׸|Bjs՜BH/A>dc3Q y`^='N\njn(:[sC(tx֦4IYyLqp!^5@k3ʹւb\*4@U-ȬBN7+[M&{-T2dAڙ`WaMѕޗ륉$itY3j:Ngh1@p)y>eMw9uܡq-rnZ*\6|F;U)TE;=FRz@Ԩ prbg{=KwwpQv&&U(QKt2$YWn‹:Js5%) Ęԁ 1kiTZ'NUjD *׬-~{TmIYx\MٱmV2)HUg"<Ȫ"]UuMxu\F2T٘4RhPU2L'÷&P!> foK=tZDSU./4֒:9eFp͇X 1:{}>6Tv lZ3,JcZmrMbƈ6J*M5s4V}Sggsa׳c3cg7m1 F &g3)&/N8/#&QW̲#Bkc /1h4*FS3At@%e{L {4~YÛI[P W /|8_J>gijFmCaN{NkBEJajSU0L=. @'i ôЇ& T̉a|@܎`qLt׃Y3 lsog#,m.*hjjcҾ歕45~".'IiU[auƤ;ZMUaeYb4-ѫs2*GVdTR\&ƥEJIm|6D:kgpcx" q[c!ml*R+:Hs/e8 ܬ,p%>[>Qpax~9ab2@/ ej]@WPIUEIefNE&"Ij8StyAs{5m쌶,.()ďp=7 昆?偷|=M?g={wՄuS|˗ 1ӆLx A/@..eӁNi\EP*,Q9 C}F3~K UmwR*D7[3ߟ^n%D.n25c Xӏ<1.{zm'6/40|c1X_CFp;7JB M!p%n6U6.(~gשߨI14ƈX m6pՅ<ѡr0^K|$GRULg%m&W:)u/$֓Qw횭ȑmsIFcsι`]8\;A`|2gcL}^7U@I-A2ELEYD,[DOѾtr*?W'F;])GFl6K'`$ic)` ' N[ỬYՁ8w`t\w[a@Ȟq2`zHbxhnFH{~<gOrNGF$SRY(g>boyg@!4ԋjIUqNXoTJ1,95;TE 3p"#=YbHk>@3B؈iVN8F,"STħ9 337p9Np=tZ.p3'2OK#J.4F~6FP|yJW[븙n[ =dx $3N 8WljU)%(D93\ڌMrPĵS"6ԕ77#2eP<Š8cl{oaݎUg[Q\Λk_=7҃2vu=;7yn>>JODFF&:l61:.MjɵK~7xQ`ȩ̨ b(kFJWR2,f EjJ. …?0#*&$4$4QL4mRπd%aM)ac ߟyЧqm`:X+~$Пr]=0,@o8g :"B"}&HźȲrП6~ ѯ'Lw腂ЄXV7ggrO"]+zk&~ 3^6iE>8Va)G&GsXI oa{* x$fi(^9`8y:*g79/էY>%`{_H+?LxT҃kiM9yü#FUeRLJddɬf.GW]\m]za48rLX껇H̹樅F" (N瞃{q` _+B&TB0Z>K6 >hl᣿(:/lӇ ~7Y6Ct DkMT~ ~] 61 ,/9p6Дg_#?+"EkE_VGe `M"FvN.VOt>8E/`|S¿\"e=Q>=Ws9RKl@~9 ER";/S1{п9X8{~!ี ?,:̩UΤ+eտ?|^x#>`p\5Ia IS#WzWIX6SDNlqfԛ@NuvZ6`{g|p~gi?صN¾u}~z#e!8k,3GLW/~7PanUawgGYp(sa4KY)A'aMWgw fƒE.N(,Hn[azW&f"e9Hz)_aK`](YsQ70jw,+VT%ua>GUa^67*VF*VF*VF*(J6_3P=?ԅXTXTXToJo.4LYX /CCuXr0^ϊ&nA5}pf7"8 +$}j؜q Nb6}+'k|p8*آT~חeT|E-qMWQ8 /sŵ1,lʸ 3ΎDS^lI$!"(;X,}4+"Ǝkb43Yf}w,?G9{){T?_Q|r:=IYĒ-~ caI<5 lQPk~=%HVhXdXD<'j iZ*T{*bfjkҀhA:۳qX:\ʙ Trԁ!P"WhP5,:/'9zP^i0g$>[¾E-ö=!wH4T58Bto8l)]'x&f?(zm9~ڞho$HOO`IvpVI ̫spvcGǤ%em46^MPp JK1ll:FJWUNR؟4MDC%pB. ;:`z>©;XZ_PK !$$d?>C\y !((rR$DЂ/vV+%[ز(p>>Ġy) iVOGT92Ƙ: L4hq%_c!Udԁp:LyogqaRJ%lG]ff\] mz z/9=̗U' 95]5r@a_ PG+`2ɔ2&>Vj#&+*; _u4.`VٌP C/4CP&M/>RXqs.=>eLka[1&s?o?x7c)kUpe&%缅]]՗ 2 dnYF0H ֨:` Xz P$9Xr˱:B ,5TyګڻJvj;Ԟmےَ32y{+Kf# pDLf522q)9@9yDl}v` Bz(Pvn+s"8έXsҭ!iB(EXTܔrs+[܃n:廝m4ܪhᅥ 5ybu@Q[ڻ@ݣx0`c;49I|<u`}҉(uj)Zw "՘",Z? 7s0|IOv{_{ K@Q g };㧰3!8z&3np=nT$v;^1?Sݎy1laRzg6D\;B1ht('!,1A,.)4 i' r` pÇ*ǷXWPлmZ&M٤YR(&l?;I>׺8/ t\ζsDO5}#~״]); 7UJ=&6J"VZ6)Uvq4YzkOnoIJ.* fR1`PxubԺqJXTr<&%1*YT^~\Q]Ti)))kŖ #kv d&# fKÐ!y1HE,bihxj/EZ0KVsJÌk o!aDńPG@qXLSI)BXTg\&p gjN-='л(aQ Eu wk[lwWc+6#-.4azBdY4*Ύ sc*ˊmʊ5Ur1־a'jNfϾy=ΕNHDe/⛚.U_j(tVf3r4&^sojԹkc#C ) W$Cz(.eBl[)fqK4"p-c?:Lqj$S3 %B/Axi*v UCfɆ'/܊be3#0;A!x?1n mG2;0]Ԏl)>q[ %G2FY"R}PuYONPj L>[s r-eu'UN7?[6u5!,0Evo=@cf$71̓/zZ^.r"L3- @NGE^h pMzedvѣh^Kz-U9yDI˫ax;dd@&N+%10!HMa v3U&Q[?27ö Xb;먷z Ńj,Z0E w/J9y}7ir"nC ؏+-=?㍢L#8$f.GlH/tǙc 0Љι~iں4Q>tѥS<}&oT\(AݶҍI;-fRi30;:\:w5 bqWBHL#Sޙ~mЭЇ{1&~ӹlVfrIuh^e|^ akDeEtQu/ة//P VY{()@9:C10uLFcg6͆a ub-Xfc,fx cSÍ TJp__B;WW ר_8zմ7W$r{ O9ik"2 4.L.s@j: xڶd(_`ԋ0HަsmzOhHO: Q1Jܬ.]E.Wgk`7Tv9žttV#BCs&1tCh gc:i>>~$GW͋1[V>^[{ 15;Z)Ɣ1cUJҕwj<=68~ʒ3%Fn֋#Z~fr|M (2WRҵ)(#;KCEoA2jCd䵅?ZOZb4 @x~]>^b7eXM?VH"(7;Wx=}v͓à7&= ]P,|:e{1l $uhL\K:wi>Ag}"k'&0>'nhsWqow:UFR+R֠SL Jxov@OXeF8*R4W=؈6`#ZwOS#NO*ԭ}Ӛ@?4\޿ ֎7!6]nժz8?=JBsxNK݊]YuLsSeE)ShB:LكB_ƕSZC"9܀KI4x x= $`T XqC\WZSl m>qq v{, A)^%w^9zűhѢ6Fb#ՑT$vej LB8yY О0\ox+i_E_8U҂2|QVU)-tV[YYCO@?49#Uhļ}䯶cYۋy[%kgkJY5*)+ҔUQU3} 1Яu̅I1D.f;P%Q Pĩd!h>QY0dq(_\3C *¬|YZ_̪rJXUMtw>.^ŌQUHy)e5 K<ɐ r@0(Ũv\3"u#?PD{K2m~Srm~'fuQ{lFτqa("IEBd[c Ǡ#[=C>t4c(NE cAb>D %2U?<VDYނddgfR9.){+pl6e@;b'dC8@ƄRyݡCoAF8^=<lr S7ŠX +2c*jLO3bn܍Op#PYUoYoBrôm _&{ۘ3\AϪ{hodSϴ3 ( [~0C,z0oqoc־C}3f 876oCx %wr}aXb9숰478Ȗ@#r)ee0ȸ;A1P$cOa JKh8LwLҟи.+Om`{O|a%;uĐzEIuHF8H򱎛tB}AL+wDZ.ev`z!AvA-a=d{]TCcIɉ(YH-\?_6k#WFB+24eNMx1Ba]<$'\ZÝq|LBiN4HR 7R7^ddk3e9T zgO]8xJk ;j ] ylZ \9,96G0N)}{.61\ѫu+8M2~E)y /fb=S)E6b⿃UzPΫ^_W/㬍0<<4(\aQ|a<9v]v*^A/^xnT=T2dȮi "塜@m֣#1:{:zn :]/f^o {0焆1n wLIM͵ٙxIxg"PooGskUaZ ~)׫Vi`_9'9sͱ_:"%x{%`.o6.zH@~G@o=!. ~ {]"9_8M3ā3 n~ 8 ELPar܉"0S@xcpQhHxFvۡ5 *yЎ:#mPェD"@ &^!Q&odC~ RoHKaGdpO3L1)Ac2™3 8T $'}7A+l9Ԃ,GcZD Q+ҥVu/p(̬N(FS_HA'6: "ۊsT_,E_>Y}~qX'Ey Pgeg&{{a%^\A}^/W5'A [piEt\uhMPR J-K/qY3(a GL#]3Ɉ# |ϐT!5 Vtݾ&c7>U*7ÿpkZg9_dib6 c_muc40N049N`B0MS8GA"PaN >0Pn`>8cxGtCw^:wTpuwq]| К ԦzYNaqyUXW1Ջܗ.O-./-ljmO9>-Jx<~K8qW<,}E(a=+̾;<;q:x.tF~^F#c5K HuPz?k :€] `߅K?cSKp`+K DwpjIDxfQ_L_%:åx,}|Pp CV[[M]R_Ns|wů|W>wZ*?gE]|)5Vz͔!궸i,s:wye)X9G@dNQSbd˪y/K`P-trZD͎ZX*["W%yn+hud;j+iKdn+7Lo MG|?4Ph7876s%םKüu\vmjW;(R?mXUl>(b(\+dp7e&B"6< T:ȮFX:$N!,Q< 5yi4m"sB >Y]'TS'RdJ=9piIc}iWf5K:iV{g酞dzEʂ2:65%tG]ÉTsA'>q~\K49_ MR&ŅF)uF6EE(O63;VGYRU^WJW2 |mV^r}"34"~ApkGֻ-flE,ɣ\LA4\FZ_ GJnF })%" ~$$E 'hEN|l ͤp.#wst$.Z jtޏ^/_]G3i][/+c^ ^ {_lt_GDwTU/ }LU 8B(Nqk:ݾBp3%>`1l 8ް^wl? p8*p pk}Q߅ p\e=C#+?B= |ٱ]"MXs0s2ͮ} %Q(éGf 0m{ؾq[d;z7[|"`2QFT uUŊ0NJgiyMځ}QWvFW(cuw.&A(0!AE:bL"C604w$ 'Mڹq \`ЖK[nX )4(JǤH!|%#qvE~gMCvrLq7X52 ?мK2@~+hThR}ys_$a0|1A4v@pwgz+xq[|S(luIcXP =%YΊpn:hO ĠL N_wa^uu[o4!8 K[q@ޛY!3qm~X'& Og ^""s|8_5PhiG#}_߸*gB!d4&̐ړ ?ʼmn@1>_33WUQWgX?RT4v?6u\H-D0w$/]zσV ;в_"xʯ?&Ъ9cFc{ly\H`n5Xp1ڹ[Wؽ8r|D,b>@p# ? xXQ ~?/3Ʊ y%HaQ4~h;2;\2Dcp Vzy/r2$! ~<ɻBUEn31񤠂7AkN]x0 t2w%oMhS)4b=0".! C^v˙'݀dtC6SOa,hWo1ӿT'fKҩwC!:4ʿTex߁hio1h=P@)h8fY4@KQteȭFau2HTo2Vw%zARSdłܞpaB[_~WpǷ"b:}"W@)~)JᝄfdbA1V"ZJjc"2Ci߈ȀhLC"HK>´$8 7W(#(7'/8ݲuKi8N@A3ڮqd1}{٫ P" M8e.A΁0a8p"AL׬x"yÙj;1l pUwÿ3ȑ/G?ω?"kG`7!eC7"ma !ԡMLhkb / nRpEI< 2lR2ⲣĩ )qT$rYLH\Tb"X@٨,wUY=Oi~A|8QI^ly{wPSѦ}0֊sKGSv52rgY^_VY,$>d07jq Fρ`FpiP̿bTD|:nOdGG4#}1x4˒?'>}d5ϚC1gb3W@WbDWbUjvjG_5 O cJdKStbM2ghM:}Ǵ[}rEB^_^Q#~XC LZ 4F R-Ȁ_|Fq}gпf.n0tk?MC~ 8tqЭ7IopP>[nçķr4A}}Z9\"=«-!9zSkH%ɋyH&ى n%e4[\']}6o "zq٫ZCeppQ'K]>Qٮ㽐? ["kxV3[X[M[U]Cͫgix+wG+Bzu1R*:!V{FzE2de%! F8e/ܟ aiXUwJ+*XwJU r63c?;5"Ewn~ 菗^XCc1Iy5~QVtWx͢B L4~Ly#-Os y+}?IRT]-RO/̴H~]qa9g+f}̖U=3O@>蕑4r/wDQ}Lߟ^Un><|3|QLYfaeQ(#&7Q{BPg8H'v'%bɷ{I$CR!&^[b|k_k!K^^W{Yb$i,Z?F ) p> if@m8ah?y@en>𧁏-Z[ fuiCړI/2 ##md+Nv3ă$A ٠ჾ4oAi5 =̠nK_ARZJH'JJgJ+k^PJ'MfK ZittCzTzJ`b b >`p eOX!2nȤ!ˆ89$nHʐ!C6 iw!? 9?!ho-Xe=KisZ[VYα.YWZ7[>o}wּM_lLd&&&ݦ̦ʦf~#6'ml6)%M ޣ>A}AMfPsRʕ(KeQT @5S>0u:G]nQӯ6Xz"=M/W4:.+zz3G[}0׆JRCYS[yׁޫg^m8q=tB} AVn/{=ñf/ت:zX.;T}dl]%f&$gdK%Rqks2zU_ҳDiUU\JG VTT&*O-HOKJK 5҉PMDkyYfij TQFNt%K'x"H9\T 3&']Iq5zn[\ux|ūXWS(˟7eg,XN/q.ja}wR޺D'wJH]m$',Ӄr"ea| -?/%MfdgkYRjpM_stf41565:Y ]B/LnKMN%‡w_n9Hy{VQnz|dlbt\Ao$'RץReٱdKoը#rX485p&!!>)6?;vGŲIjJQ#SjƦj=[XXPKS\ФkC_qC5bR$_?'Id7 :C7~BcX~*)&=BlߗIB¢h,e80FLrsEnvLX +;Wds"aX"%@^}|HbP7 Iɼbl{WER-KM XZ0{eEvN&1,A5R~* Hk>6qFqLR5JeUZKZ<}DvL(_$k30/*r5tf63yCj1ZBR<=SR!zIUHkUA%_7->^_]#Ut?2{\Fxoٚ>-q<h2]O¥PBDk"YUI\}}: 20 M ,9̱.hv9nx>sbg;Vy, /MG̃E쩊;PnZ]i7ONMx>Gj СbVIeħSeh%A /`UűE ej؊-mԔ6i`<&DӫutYNSyl"=8C}T[ ẈK- |sPXw'Cƪy楢b]~9]^;S~A ЖL82;P'VɊԕIڲ qyEn vUO|I^f!tѲm˼|JM^ oOy%|2O|mkTRRtIF-ō6 QJqQH jĺN24X .Ela$%Ӟ\['+V5jU*, .NܔP_9͡9Zgv) e&:VԙGxыVMR#k;MQvwEF5zsHlc M*\e2E ds%klJMKyD9DAe-l>KϪm-,+ \fyyS Oz4s|-9-*Q'B hPY:(DAzՁ((lB -8^#Vei}enšUj>Gv qk|U><6/V\ )ְ ݛ.HϬu-‹ eÅ\ 4[CdeR^>+Sou~KXƙA}8 NauH 9*b^J7zc(³TjVAGGrE@O8eh{NㅔC=%-ɚx)}"0HGZQ*.fe%gեJ% u*A^l"m]*oo-3k>Osw|-rN H%DƪbS2B4a$:<؛r-Z,ۗ~xkG٥qB4hjn2G 8!\.%$ I9 u(p]9Ȩ|6)OGڥ9t KJOQ"hE}j]iKމT'}Q¢>z[xiMOsdşwr$TH=VUZ]6_Yb]Br$2E֩2|/g-1tt9D9yh%s>! }n!vdο-1,Qي(7XFRS^{{xzVֱH&$ 23XY,SM5+!MTF^͗ VD{BB#ľRڪ.+ؔ]Rz~Lϱ|?/wgyKEg| Z==Kn+R4loVbk# :4:~Q=u΀ YHٗz(e(q_PD۱eBGDž [wni-[:'0',Gfi:zXĊbQ_KswB+.r zꪺC(1|Ծn77dU5ڦ%5[=VrXm憆 Hx9wM}& XV3eh(z]/9l}틲y3ih_/zv(HFQʴhYh^ILZZs+2w"N%YIej/*H;( Ӧeid͉{ޢu%lk^_-<&A"\9<2'cʀ!%;D3(#T)QQg'ѫ.724 E/ӏ6Αu\]meb{M@8V/Yz+d~d?D$JD2_?ܓP :ArI6 >+K#6W)eapNЛFGLj(zͼEd)<`ɘd#IJQeV;cB[Jm;hRZޒhD .D02Lmnۍ}tea+샺u[7`[zm`&?EER?èB޼=<999r+̎E%*\A?_ܿU3yNyqޟ]'B,`vu>僘]EC^+^+Rh5\S NZBh|`L8 */٤N&s^ Q_9V\.Rܩ~+fSa^J;Xow&KfUGN9IJI"dԣySDr qIyrf"mڵD_+ maӯ"i|.AMkQhR ?  6Xw_ɷOqu3Գy5|}˂bJJ@cތ\u;3!nXZ0ǞS;Jn17~>D,.hЀ ڌ6]t;o05XjTIY3gο`݁FONT-Lx |7~dO& Qlؓ 1d#D,!$L23aK [1V A[T[#Ve)u/n*ՊX-Lf[{sy=s9IRI a}}?ֽ"LF!"_Yju7%ļh!RWZVԩQSI ֺ-B^p{to?QHn*Ħ{7/POx@裏sB3V?>{X8C}S(e*NFSYLPB=Hh^5nd(/~!Ot9Go(a*a\J5M+"H,몸@-끴 %bV˳z 3z.z_{\#ň!h?bxŸ*-w(}kg.EZWuU4ݠDz=P ?c^,CDb_p1yX^֩#ERN[U8|1pVYs,nwQhq{Բ2^lq蚭J4N9*+<.u&lsLlN+A 1Ke%&GynBݘE^js%+++,(!%< O4kNIM+m5VVX8˭uu렱Ot }1/ Jְx@Z'PmU\WJ!jF!]-5^5v${ݏc` +sحP_5=f2ZژsF4ȘtSZr&v$R$»{q7 ^/:;* <$ggj)R uh<ݺh/9v3牳v٪l=V5*r~\w[˫֐3sxami?u90?o%pP]<',8֘YX嵊"ޘ]عh[%V"q`^ [*kq}tbf'Yx\gѫc+ђt/2_ 509\70)o_^5ˬ*JeLo,4'u):t'Viب'y"m}jD=jNG\4].ρ5Oװ482I롈ҟZuamsH+]Qnﰔ/;UY DljpϚcک٢ \|M&5/LlmpAɡ9gʚeքH ~tb9㏄r|XnGT޳ 2xTJ7Z36J.\^GoD Тü9D~v8WRS:/8ۘWb,*.eL( yy /-5R⌂@a(o8 D}= ysyfgQǂB~bWJTK WMrH3gYyy9yL4f2K2/(6]Z\THOYD ɞ]Pj0cErg&RRh,-ʞQ|q"XH.6DⓈffg.鴗qva~5MȠP!hʘ]#ʹ9 >)pDcIQvfWH~yٙɜ)V)ɾR@hʹAh%fgcb;ZbĤ hLyy%ىƌ`).$y% $G^e^v^P+MYD9ē!J6Q%[8Q.g]']ҷ9BwƆ> j]t"좂>Kޥ}Hw1t>}JV\FXA-sE(;YvyT,\ޏӓqqpS17 ~-b.b^<}#Q[Uҧx7RLP=u gAKNr7ZXiJHZh4KAiXnc6?A@sH ӨlH&?ufSvO_ zOEt*Q_o"y ʥkE >Fæh1}jG݅yZ ]!\LԖj] rH.AM|W6Qi$Z +>)ٴftR㓌~@y]kSlve˭ek!;ooth6W~o[ѷ"D-4С6Yio0"VXJ^^ӥXϧNA+pHAokX<sU[Uo4M֚gՁ~x]v=tAC5e-8$]Y4Y0/%2.\cAKl>ֿZ5}Ra^[EߵSID$}__8tc ]"A쳳SڷlGlX' Mi}'W*kubMЉL|`DV뺗c^Ë8n^_ȱ&!/?x( LJ ~=}˯O܃h/gYY@J!vP-^XĪW[yXNrW{qbNֿڼO'r>s}kf׽Р'5Y=i%t?.yȥçz[F9!:DрK:ysp/{FsN؉No?}Z}׭#[}W=[g)-֣7;Z?Eytr #גľ/ZVSТ&g_{oyWcGcs`zUcYkk{}s]*=5T#,̉u,֡tn~맭}K8]4#| JUg#gW=1Uk ~վhԠŷU~lB^'yj{SWQFSW~Y507JH2b'h< \ ~E(e1ku|CCf~.'@kis64ńL{ LBQ5鿡n!Սf}x&bV"G,^R?_yQM,Lv?"!zA9:.oBŸz)}Q;7 [ȡlh/&8+EEm"fsb\x+׺D]'F?Wǚ/JZ_OĈǸXl}2_B%Oq."@ׁLcb&ِI>)L%Y~鹶~rߥdKhl]2_D o&3t%F.W2o] S'Jf/2&%Ku 9}ik>_^;oY<_粤O"U-=C^$)FO7όώ?/~~ W7?x;_=/CC#qXdccqθxf}voG';z(AIJJM kssOǃn)d r.$ѩ2Ee̐2WLV:+HbwGHbqe8IE~]UBXXuI ]G۬naQU$gHb]^Muz$1ീqk;w,^ćG7Ə?=EWů_%5??Toſ4_$X0(8$f60fAbnZz$tOb1 g΃*$&XbӞBx{$g+TF:WDJSLea?PDF`[& ~n|=oy # Ѓ7R-*8*Ə?}=N#ˡ}wCN3z)r*8+l<%?|x=;POw;j8p; ü>XrL/=\dKP @-JV)}2}DPKxV;RLe:,*ET.Q+o,]y^K/j4H5ֿNp^}c =Cq?$q+ջħ_'oE|.3?#_|BC|Ix./lϴ7'_};HUI*k+qT ߔ;|L|I/wɷy =YW'"2O^$qP^,=]ޡ}5_mS')gwVww1j,VWrJXq(kVnUyDyB٫V>nSR~>&Mv١ܡlURT~)w+()*PW:+;?**O+(O))RS^W^U^S^QTR>P()*ߕO(+Gϔ/*ʿQrlP:2I\\/oQ>*۔(RSW[mJzSyAݪYyQ*i:CƩChz|neR(*9O)WG#xm+SPUjZ./SVGFkrTJXVPQT(W Y29_I^ܢWϤvve;㟣hiqE1}JN%\T YVgJ$U)(9Cfd |Pic(V(_r_#S7:N+QEK$TJ 2p*QYC%Py'v@\BEQL®& A;ʋF|K T~'fy+iShBfz3AIbe#){ޤa2RO \$@FRS߳h2h{Pi6Q[݋Re8}FS'=R9K4Q'^gPb1ޫ&KWY!,W'Oz@!')7hH֤#b /SR\&˱D{%pXIc=rg^tYx dI4ҕjFŤ[* [dwx>е^W+ʭ,P|o*אyKE 425M\$/!]> "HϧH,uU9S'Byzr&}s%9>'Gww훞߲+Im'٬sld*><[MϳH"}8ٖH(nSUȶz${B'Lvy&W.-$C-b}bFi|]'Ͷz׉}Wnd#Y )hjP%VDwQI kl]u)YطA^ho{b:ڰ{|'9:Q|E9^N k7DDi\?U&<N ^)pG2uȚ`b&E<.Bd2h=E%ƳOy%A}']S_dt.2lLjMӓO +H-ó'R1l崙J,>!ciMΦ5g)%׋$9U$!$SOQj>}koOigu z:%W#cb1 `}b%3b`}j}诤SwjE:Wf2TɉD6H4riVe;EQ*kc&O󃼐֧G($T\C%<*SqRq:(#}F AWI7$gT|9"%~5$"sĻTM~*Tg*P~+rvTҤG|Ee%WR|I.*KyU!!$GIeg/}PQj=¶:ڎr'6$**N*W3DPEk{T2dO*ruNcHf?иDOi*sҽ[xk>,RMSOz'X.DM)YCTޥrۀl*c\?rz*UTxdChF ]_pB>WFQ95o;.?R$~['~%VCP@e,p*T"P R\JB\FF1x,(*d ]G\@%״2TTq\OtFvF>~ԿOVF;Hwu*rɗ&;= e#潢aWg=O}Zy6=Cp{ғ1CA4q+흩2>B{V$y$_n&zJ'z QBџb|}ob!{G}~''ی?1?S 7H$ 7v`|^L CH^}x//=Eq]q^[eagtZQ1i+kCK ns[]…"Gz^\Z=ڃz{_ D2!C,DxXi:8 44`:p&0 vx&4yAh|Iwہ]@p*H5a`/#!4`24Ӏ `&0p]iN$L"yr}$O ҳpp4ڜGrKS %F=8OަJ9[,$"PX ,ҌRHf.^\\HX `%=ETB'F+"Rp^z-t,\@7̳p9pp%pp5(4n}p383 y%ln'|mѷ wwBλqwp/ =9Dx~~1}ߢqPEu)^ ÁhiqJ9Bx Gfr 89W~ 08קb$SPLYzQoZBԋ0% x'p;<6X_|&-|]{p/u,WC}<_'IQ!5 d!%IQ!1u0xp&B`p0s"`16^\%p!fwP/C6.F +%mPG݉ u7 UFZ5ȋ>@I>D^#=_&5gi"ϙOzi $fJ@x i4d,^,K=7^\D>1 1L:DDܝ +It\O g95#2%~'<+ | >c1mLm]{q%oC?c1!4ap=MOG݌z*i@= 3zPD= lsPE?c1ϘgL3& ~bRw1W*%@ m1{7L&B7L& ~D?# 3#coC87GO0s788 Ȟ b&0`.0/^,fnX^q^\\ 8 a苯W+UjR` @Xqe5ꍨ_ \+ M1;m ܎•w)`?O b1ԿAʷq҃>L#{3< c1)/)DܝD'T`08wS3pY,`p6z_d/2/"=/2Kh<>,"TfKfw_AW_|tF໸2˃)vif43|> fO3çifi4k43|> f&_zPD= lsPE}69çif43|>LE*UX%%3K\@݊z%S=jC} SW`MqvJםPw \\lffxE3)3bP`I񨧣Z݄?&$-&"v1p7\{ a0s{$,$my;w|DŽٸw"1[7f,BB~oHt~lޏ-Fz 6^ l6a2X0bF,Èe #a2U0V*Xe ca2UwYxUwYxUwYxUwYxUwY"ɳ0c#4yKpe ꛈۡb3(o͠7fP ʛAy3(o y^頾J76Hc 9lA m6} sFc:Z;Cj;(r;(CٶCm;d l'z0sa6vڝ_$,D--wGO| E{'/~ eTCap`@e,''+P+{}9@;W%ZW UB*uкJh]%UEj~B6YC#.=j95МL\"62r J*j`#JU^l^l\ x 1#;fdV옑3cFvȎ1;b\옋sc.vŎ1;b\옋sc.vŎ1;b\옋sc.vŎص a#'/ww< 5_oapB| /tH:MUpVz .rJ*j`# ¿UƫU5~- ،Pw7x#lD>A[pVy`W=,1z=F փ~=+XzcRXzN=y'Ɨ~ < ]n7$\Jɡ[6I(ꤽ6{|&A%Š\__%QߵD혼%%:gn:;N6"LO 7{uT?D-7n(k]*7RWfHP8ć-c[ lA؂ql ı-c[Ƕ ZkAւhZ Dk-Z ZkAւhZ+q5pe@\Vp ZU+jW\Vp ZU+jW\Vp ZVp\mW[Vp\mW[Vo[1Vo[1Vo[1Vކؾ }b6m !oCl߆ؾ }8lm۷6pۆؾ }b6m۷!oCl߆ؾ }b6m>X+~"6Dm 6ȧ i| 6ȧ i| 6ȧ i!m!oC߆8 q~|x)S={N9%s]w.څ^kzB] Iv/?*I${+M 2# GIdPNdPNdPNdPNdPNdL?A?S@?4S@3R@-R@-R@-tLkB_ L`(@ &P Aa:(LG;}t׌f5A fP0̠`TPHTPHTPHTPHTPHTPH4PH4PH4PH4PH4PH0;tf Й:3@g3tA!A!A!A!A!Aa%G&Lg%G ˀˁB}5W!\+kW5C ={6 \m֣47x#p ߂Sԡϫ* op 2o* o8:"\ h jp'jp'j^+jpRZ NVd58Y NVd58Y NI#8i'4FpN!FC#xh<4FC#xhtW^)&^%^/RD~u0nF lcT6q;$S<f\C mw [[m|& Ee45 cMX04~GD 䱦aikƚaikƚq^: #NÈ0b2FLƈ1#&~w;݌1#&cdڡz @1c%cdeX&eX&eX&eX&eX&eX&eX&e_BU2a,2c,32c,32XYfeXfeXfeXfeXfeXfeXi+ ca4ya40VJêa40VJXi+cctA9A94A34A-Am&6fLP :3Ag&dWzeWzeW ƕ`+fo&fo&fo&FDLDLFlFlFlFlX蕋^KF蛋si[@#4Bn#4nFԅ6)6S"_~Gtkz-BEeA/ zY˂^,eAr*Gr*Gr*Gr*GrhoE{+[ފVB*B*B*BKZ6 mhoCKikkkkkkkѾh@{;ށwѾѾѾxG؄:w ]hB{ڻ@߅.ي<$"\/Zp ہqA`ƕ=o23a " hs ]D8sa24Ӏ `&0 \j#?7ZU@鹉k &H k &H k &H k &H k &H k &H k &H k &H k &H k &H k &H k &H kRk`=e 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C͐a3d 6C-8 aؔ5]{dȥV.=!B-or.FyUU+qlezz|]\ӆ FDE&E^7h J"ޘ☻c^90$bHΐCv 98TZ13dحþ8f[ o~d=gn䈑ƑGn2|y侑GydF =jĨqRF3gǞ]77nEܯǏ/_`~c1ɸظet/&&$%&\8 :g9M8sל~k3v1111ǎ;vKny׍btB6/ts|*O: >!˹˿w~ yhpędr.grnY[[[[[l/~f3 ?EptQ7Grlɑ"G|qzzMD+r+r+r+i>s0mVkViVgpYg8ss{x*dSLLt$TMT\JTH٨ʙ܋P9u ֆ=>9yg9_8ہs8ϔ8ˁ38á2XlΉZ'"8H9sH9G9{sG9sF9ksF9cE9[sE9D9KsD9CC9;sC93B9+sB9#A9sA9@9 s@9׃?93?9>;g|r'g{r'gzr'gyrwdwzrf'uz##IگR=J0P*T"38979w379o8g369_59W359O49G38߀397339/29'329:6{[(|&\μK~RyJ5*SyʛTޢM*RT> =K<O,Tx΢`喙]/nYhّ|O~>T? əɧG>Ϲ|O}>9ߑs#ϧL>|I|>ϧqq|F>ϹylyèY_n}K`}Yx b7#;qp ܁C'q98w38o8g3aqGtkہ!,31L!B83Gؚ8ˇs|8Ç3{|Ӂxţ[L,l?Y887{Ù77q֍n ǩ~2״~gpgi>?/wpދw1@;t5C];NqFޠMkfiμTt~viyve9va'\0 +tn@]еڭkA~ZlOn}ڼ9p69OȆOielv\7t"/|vO.em;0@$3k=eN|#ϿL,`,LkKf P[É{DC#:YʾydE9dx:}Y7t,޴=C#:=B$~ck8(~Z?ٱotFot}C{ Bgnqgmqgl"c󵢐2Zȶ\+<+β ޶]GYbh߳N~c( %k4QlSR;]J"S38WJ7IdM n#o:Џo92rYNNMęMij✦, o^z =w?rѾ:de"퀗b4O7Q؛l5`?VȖVȖV9Ur[DOpdx[r~Z"|xF }+[8sO9wyrӌSgs8DŽsK8J8sJ8IM.k16˿;$>ȿo*ƿqoUF(;QNo~#ř)}z1'mӵ|RE?wHƟ)BS|Ϻs>g]+s7S\3f5]^;l ™|Z4Q݁3^[HLY|.3281o|b0O|JT>9#TA *_R'5s<9&G^ >K'9"3|\|nOq>1ӱTې-9SOk߁|>O'snFSA|>6 y9y9y9 y 9 (=&kƙ nHti5o9 ]yw=0p-V؁|n_[?;A65gq9g pgys|ޜ8+OsEOKYg/ >?\9|ΟO^|8׏SG!Vmpp͞ )[֖1O6PTWbI+H+/򍮩'="X;u0@^ {~4jz<*T=G|B /2>gQQE G 껀NA(^Nҋ{i9hߢo};Ok;ĂGłא`?iE'"ӡ~1K>LJ1O(dK>̖NO Tiͥ҆eSqҬT}WQ3D:g韍g>i8ӹ _D/syDvˏaT]~&Am?6[J]nP7&fyԜ$BGQ ,1N~Hy>A+S,sj~4OJ2o/kS!'ssJl.84sN4f^Xh t\x][[ MOvZ{tNФAAʃlAUAm j jz<+/Ao}t4'X <6xBpRpZyW[k]W5xkۂ ~,? ~=O|4'$ $4$2dHș! !C\rQȂKHu#dYȕ!ׅl9C<tΐ! p?B|F:&41tZhjhFй C+B:CW mz[h[轡>ds/%wC=߆E 6:l\ؤÊ懕Uî [vSXk]a.žJ}v$2<8<<<&|xx| Ii‹_n w :|]-w߇ 9oy=GDF1*✈#DL1'4k""6F5➈G"L {"^x;`'_D|cP apCaa!ɐfe30X 5aj:ÍÝ 3'K}7 >2|fi922!r|HSّE"G""\ycdK䝑E>X#R7#ߋ(/">*(*<*:ꌨQqQGMuaԜyQWDYj\QZucTKԝQE=XRԾ7ދ(골DEFN=9}Atvt~tIhKtu#zYEo9軣E?tѯF p?EĄDǜ3&&1fZLjLF˜1 c*b8cVƬis[L[̽1<ds1{bވy7`'1_|F;&vRyEc+ccW^>{c}4؝bߌ}o!Rhw +k..^nq[7m'J86KMfUN޴ Ra+X꜎}j*k|c*w8N' 멭K K6Iq0Mo63ϰa\@2 0-/O/(OO(K E %Zϝ21QQ ~'d$@bISTHB9>yT)')IOJ$,MNeP"Q|It_NaAOʄ72kjutѺ 4yc5c@n.ͧ 2&/dr@B)I/oY~IIRyS. x}<8 j,NIK_9Ĵ2\d#gd)vcƿlZ$"R35gVT<| ߤS( @AmZc,=g^D^8#GJ"kAJr^IJyss PLѐdP+͐%RI)Y7s)2esZ8wv\QN0Q*Hϛ?g_IsfKŢhʱR% 1&'o[RElATu7p?B?QJ0dJ` f~}^̺oVpXxXt?c} y%#(G9HH E]Ez2LΞCwn-[Dw4\~5DS&MH<>H&P[@Ye4Y@#'TPI8oQ~ 111"̚(D*Ss"$qYTGyt>^֖ݧ7A'!;A г"Ytt"h/Ƌ"h/Ƌh}ƛM̦AfӤgӤgФ#htaxG͡xsh94Z9HhE4"o[D-xgr.Ml<3ͥͥͥͥ-xKIyڼI<ͧi4[>M?Ғ-k h h* h hb h4^$IEx4^$IEx1ǟioh4;f,Mg,&:kNt:k͡;f-mF#ha&#h(2ERchq+^HKHoq! :FMMK8f8F=ƣuC͡xsh9 4949hE4"a\DCF4H4 MDo>\\\Z4\}.Ms8xG[BC.,i.qѐh~h*h~hb|z?2~̧̧ͧ!TTSŝ?RiH8MOK=~pA-!TbhF ;_$IS!#iH=IEx14i2pI f3+-=:n^A(mNf' iըqOb5xp'a dtdϧO{"|:(§"(KQ4?:iɏEɧOO >>h>}x|iOGhGi~=MS|9cGɧO{3vq>%4%4?:4ǧ ͏hӆ_BO!vN>|>͏ |ک|ti~͐O'M>G[$6j~ /G{?@1?CsYB]b1u(ȓR#%K$oeh`vɨA$#+.ݼqc5}rRy97K0#:s5?J:@,; 览"c EEw1,:gݬhQN8#-]2g/MR grDR(o:UmO_7I5tH`z?o:,%1N{*z _JE31O4apOAAM|9|,$'']@^B"e<0{[ɮ`þhD`ăf?XC?4z㡸z&xC|xò,s''|)|G?rx :eeSVOY7E:E1xsʁ$CY" )r*z׏NxGC}G폺}tџ8qp 8rS\s+珩S9SNN-Z2uSߟԻSiL{xӞ6{iL}trZǴ]N;7iNu?C'N EC rhTPahEhehu#)=T7߅:6-[1l{XJ<(L ] 'B1 Va6,`X9V5c.l;Ǯ`_a?`>psp_GU<j|'^ x+>+- g?>%g_ _2|]xB(\^^^^n w7?~6J{co \6w >};䊸|ی5v'n2JV/90IaFs"~ú@jYm T-$ؾ\aV[ZFvpJ\( %grBr; ]iSՉmatIJzBV@-C" /-tU5NLaǚKJYBޖDNEb:\V3^[-tbzW eAs9w_!TG9{pԠ36&yw{6)6TzgWkwT;f#OUkBS 28*VSmi>RHeTV\WfMŅyX=>vCyv;"ν5CXl{6BI,AdrZtru=FX@,4喦n,ڞR6§bn}]żYe[+ J%їN _5|ox}`p$i0w>n68-FD4u$ חz^lJcV(rejL`Dca{ǀp`i-JLUDV1w5dau`NeaZf|zzӂ]n͐fꊒLVS5&AݕJ{&.*cޣ9I<4R;Rӊ""T%F^pc6@l."ck%[g/F + ؆DCgӧZ8w" ~3+.f*07X*ɰvKS7U6K1ME DT^juښ̉T6¨cJHH4r*7?'7X$16-W}t+6,Ǔr#=ݻP W^ Adcl1ٶ}ET>)?D*ol!=D*-F3^_Uu:=,Ab|cbI[ȕeVDjfrsSK2eQLr멬檷L.8+ .eί4iL:+Ri2Mڲh9jNIѐg EIXQRH8dpsUeٸ0l2X]m6,UyJqiFP_R)zem0Z2ʨ4 R\˽` z =fr UjBPW\ E"i=Y|ok"v)̳ͅPR&eykͬX VcV&՗*seʰR> b$KMȥoFNnpkV9t-uw 5쐰mt+ے: RD2 >JܗoEl#*QϾK, y;rulEyz[ua괶 O(Z_h&ڝ}z(bXr˅z}^舱Z[四^Vɱ=l7kP?W KJK\H$'{?DAo 2dՠvvptQ+uEDa wNכ&ʉXM5^`Rhd^kj1A0tUw;\m]fZ6uAXro46mzW;uʦ0XÊKrw#/ywJBw\wбCG|="mI?HWF>rl!orv钹i&{raioÎH[ԬDLy,vATrL]֪ QbqY^hGimpv!o"G+˯=\!u=59WjM<' ^l\zCMEW+fŞ=ƍ#N$5YDo .j-bM= (c+W괂AIP/ʓ)T%P2xbX}#A*AdM |ShdFSMe~@KRVUUd\-CkF22tl菙L;Z*KD#[okB=-嘜F;X0At}и$/Xu>|>dmB$7uj>u+˽))+z5viuL"Ёsk4$Pk!QQic6^Z&W#EѺDj195ZJŇ*I&fhs2&+i}AbO鳷"?E#q-$XCq M;!杩oW3(N{-_R^K(lݶnM&1 xUoQwI&aY~cfE229\(PؖPud:7Fɹl*r YC2nY}z943y;&JD5赼BmiCGגOqe&(pAX#RďP@a-1UԇJL2{AQ76(77([S5lgPP[dQ kUWx֨tzU,L.'LgT`Iّ%EꥸO"?"CL2uz(טoݾ fy(eZ+ΣT.a93^ˉvcG^-Rzwr.0)N2=*۹\q hi*2LL^P"0 y&tUvpo e.BRE}fqH"ĺ6L]Psո0.T*uj(*UcBg8FYxlŹ\"-SyT5=cuhvK<SѵkwӞ#{WB_e_14IXJ{xð=Dy*uU7}9-ݠ&Ъ2;n6/Ⱦ!/.++Fwzfuq:YF lԱ#ZFS} l;qs6 6=g3+t78bIV'3ycgxG7sXc=K!{ ύ2)i-/PP!$ lTW[w-f{+P #UPak[) \!;Q7-)pQ'w5PwrT.ecg4sZ^ e2·rOh'[yxvp^{}Wh^SȓLt`IsO\>r՚mV..W}yLԥQ1aks%XXw⎜\&LIZA(#|ш6;\*r!{P$9Z;:(߱ږJ#Zm9\@__APU@4t0U/ }Eۈ0Fg4Ճtr^$y,8Ϫjb~Ar.A䢈6n=>GIM5=+G| q;܈2w(M2{,m0T/(A*4t'9˽P!/bu'QYS(%$4Yluń~A}0 4b*kIebqJ-lMd<90KbܸTL鿫íPi222chJ/>V5 N;^3 *>YR$>|KNA9Q@Fx_쒛O{#ϪjME}ALB=9@,]2R1pd(̦& Q9y CAg?Jڇ<١S[Dْa.s[u[E9x9NzeR)M %PG|}%g;( "@^&_Msy* dy_&=Y>uiwM=JSA]DE8n-ZE#u3 |rH[R#ߢo<==-*RewkiQJQle/+Fbr0]Aߋ"B2%0)G 4$x ۙ ` G( 8 p.\̀kW.uo| !n| g hH`@*ߚ`hP = _q U0j?A΀>LV@@@>@$0 +IiYA X@]CL8Ȁ#p@`P0@; 8%@@ @@ vh00a8h aM(2&h'0b`60K-`< G% #x"0c0^ x 7?60|`D^PPWO $r1`f<0ۀ5ReI/ Z`̅[Nx BJ! HH{ ^Hi 'B _ d4A1Ȥ݅eݐdY @ E 9 7 r ~ %@R ) lI!?! AA|?BAq+P@j(4Ca (P4P48TPeBB(%OCI &hffhԠi͗P: J7Bi--ˠF^퇠B&(˅2ʎ. tnt[(_rw@ P PPq*n`;sa盰S;[8Be`Lz0ՃL#`:Ub**#TCUTsPu*i0o'T.XbRPso {a``j#f3 qpk.PM@S4&;4 Chp 4CZhc0̄8hAK C:Z@ZBDhmmvھvgAگC]gs"tlk&tAWtC ton1t:tPlO-xs<]îaW] =/BO@5 ޷Gg{ VBVˁ; }C`. <0+] `md\Sg+ {F`04P u002FF>kao{}asv8dCGSpX߅#3H69 oSp4cS8΁:8np?pb&ȁ68 ',8*N^8= No_™upf|g_? p78\x.B;\8?K Ap9 .ˣp "z ކw>xWk]& =M{E޻ sx?ߏM> 8>>RG7nO'S>gS3 |xȄ/3AeJ _݆|7spQ87nW]9^[pޅ[>$܎}̄; NwZv|KYpA]wc99||7w" ]}<|o/wiC,`ރp9*{ {?Ϗ/1c2h/py~rS9~ y ~!x \_____[k[f:n σ'0 a]}6/ |060{ `Ƭ0; 6/߇?*'}#{ gyMz;xcydeyV1cY֮\'WwvtŎ5 ]},4R+-b'"l(î8xDMlOH2Q9麭ew7k;`>L9t_AdI7}ee?LyG9|S|O&V"izfĵo ؁3w=;d8'HTA~Ʃ#bu"PZojCaAUCs}MQDopՅw8s|5E,BvTߠ ゼo9Mj\CR4_\ *Z;RR/: YbT!STUPԤju&J,s(XV3f](HPS&)LV1(6ʜTënot Ԣ\UVi(eەmb :D2cƆF­pɝ2$wT;Y{v>#N ]g`KW+ WΤ$ TAK}:/^EKFgRy7[dm*Mx9vs[v{镧Lɔ؈d6z*+a34 5:NPew`mFϾ?ӿ}XD,[vI9P )di9E DURT#W޾r䓫ǯw}.![x^yȐkM.lD+ <[kӢ@󈥭; C jbCJ%/=Ynu#m}~>8H;7}gqL=NinUJCKP$i2)Ft}v㞎!Ӳbn1WfT PfI9Y:|p汷O;JX6Su;uO.זJeZ1ykw gǦq6gd&FUшZJ<{IH뾁Ad@S?~7qDW&6F'~ QΞ[f[jnqpZczfV&e(*߫_V{zZ=Nb諾gϒ!PGLq}L:z/od6PruxRs7RmYM9K.땯o)ؑħJbOZz3g{e#<'%W#-7_4A+ʔ$5 %H[ޅFtg1_IE5y"lz 1?E<-+'mW{(]DgyW+!!=tL/R1,}{J[{ >ǩtݍص!bDy=>wi~b/.Qh\=67XYKUjkkPED&DmxaCbDc(C~Io0x&{U\cTYJ7abWV9C'3lGWO;덕.ސya{k̗}_ھFf}Qoۖ$!wc2>,! n qKmD"_'#}T"Rk595*u| 1euho-j=7,}/q<)^]?4/'OKɥ|jOcG|?){}ްu˙@$͡LjjLS&sRۨRRːrJ^cДCKXu xFLҘLm9nlhsyy4/'5Q. 4z6-`Eإj㯖5S&(FHVn a{ڽOs>ɼqͨ̅1Kyb2fG\[Aqg\'x'uD->guroI7?s8uzsy'.â%n"L]b1֘lf4KgVx+޼Me#RْCfxoy8ӹ_R T73K>d]Z;)m~`!gsDy!LJ۟ߟNidH@琧}M0rrsY@BYLiV=UdmP 7)!Q5ɸo:yIz;K-#)HTJU?D 91h"dxe(&t4^\eЁ^JfJO2tyM2 ǸW(%w1s$˸D2F+ߧ}qD?^Z ,ѳ)y?Wp];wN0_t'h4:8I VCVY6]+QJh"&M~Cob7zGƾ;¥grCv(_g3.x`6$?$Wjr+7kߋݟejdў)4xH#c2`䬹w|y9kM@t"}Nzo3ѷ`J,qD˕R]ZouYoj?Խ \[U?.IDC^Ujǥږ5!$! !d#B6B!!ؽVֽjxq߹s9gaQXڢ (>yf7b(UɰT/D{"Wçw?ckYsS" .f&W mw#A(cuv~$6E|) xCET 8U6B}7qRyx\9ǀk>~r;nihyi5Cr%>lКISTw_Z_FжǟYo2uk|fc]>WBc Gr/b˳py Ǜg*hfY6,+Ba 7U j\qdTp,N3 R( L4R[ߨ}1=[L'H"F}Wsdj4vx*5NTon"|F<xAZ0|Zxї`ǵ}izF$(={T-1 eIF>HnRcZVѮUrr:F5OL"cs+ڊ Z^ Soɋy:Zku} Ķ^7Y ~-hS@]˦g`} sIEq[ U:;Ub I ļ/r,78G9f%&9<uP X8w6vmE͛gȳT|S, ,v>ӋV9Rk-mH߰o/9)wrq| a"`"'z%L'lNT,u\ 7as`UFkQQE^P$vr񘨆M읐[}Vr"\\T)UU L'Rsr/u_|ɶ4[VR0bT31mƄ]z~2lF8_}4nS GO9Sp;ڷ52_q$JWs'<ի5䬩"2@)duRCIkk ȖO~е}.%61u!fs8IG'Edp :Y)W(cI $*L}xɓ`e0T5lE^2RʊթjxAϪԸ|)\qQHTmY:AirI{ {UϬH"Et~|wSc c}F&ۊ?>mQ񎸛i:ꮉ6P%sŋuae(slsuK{)v$™2|6a:vtc mmUNqFr%DznJJvg^ԩx6\HWы470v"mNe*e xL(?{<^ăE`uq<`qhµȂ:OOGEg *}jv+A`e;z;[:>;ާkqǶ6gQiܜVcf-Rn$7efJDDj=39P&BP t;jxH}TLu:=WϽJ{lfNVe r6#B+zm{Hρq׷zZ69b`-,_t,NKd-ؘ#J+u" 1Bta=mc]Pa;wn|0mNp~vBGӢWe£: >Kk7y oPw9\X>e@PC4{ttc-C!s4;W X /fWObB)+Qj% B"z =W)*NOIa6,^;!i zW7:a\ﱷ[:]yg,8DxM0Y1T;5]V.)ԭņ-)|?eD!4J~hPEThEe IL]ȃ=eWd HA&lV2': u$CX(MZ_qA]B[\UR*S RD-d5aEXnay+JYi}GDYU+3:<}0-<@ Efs>p @@ r$3"gfVO~^8c6`/s/M2- ,.SswBrSjq\0,S"hCW;W ]]x1}ÿbsׁUH]RZBȥPUe6<[}=kk]XQM]b( 8x^o}r3F! SorlQ7L|IA(8U:5&*evWEs_d6JE]S~|B xz_YL\z3tO)/."4WNT{A.n }zAp2">1[O$gNgqn[zSAkd,P\6RRivAS *0tdVaX]ofgÒsx";AG;XI{m뻬 a}(3Vt|nC8p[g #Ok[Okcԧ_G`ErӫMyde.ߴ+ɺsCV@҈x*CW9ܮwX<٠o#ϔPrא.Z~<*RgiK R+)4[z+ %bL]!N"u OJp8許jƌK1KQLmHS&8;ٙ ,3x ra&*mHgWiŽ>Jn<.i߱ˁ8 U*q%*QoDTm?ud $ÈX^ؔ֓A 򑞜|Ψ3j$Ur^VVnsHToԙkl7JbvbI>Dw:FsjBRxEojNxFj&?*I!n%nhiOl6hv¦4U)jP(e-u[}}S1ܤ䴤lp*!葇~D4y}v?"{2r|T >PCl Lv}/cp|(rj 4Ꚑ&ߧ` kAe A-[hXM>^pi 5Ɏu55ߙo32)IbNF/oL /"YE|HAhee3*YHYM777޼!"HvzZH]4VA[`Vtu<(H၂Z4܈ @֑&lz[>6k횐;g#a^m'Z&וE N53j͕! 3q8LY)q<=YuwWD`߼=;{NE"ޑ>ٲ<}O-ZD,\tC dRGH{Kl\z-ݺ~yEv\=d919·2G_~8pl!U;2xCBzcıhsϓ?L̞G=O<읬 t;F?}&1HL|&!g:'ɼS:OMN'CwO%N$=ħxp)>;PH1Z5DtzFcYϛȶo؞u,q4=(MJ/I'2zF{G8*t5SHbd' X` nm"=4I`'F IzhFq>@HyF{M3L: p;j$^u#>wa1HP^h^d-#[qSk&p |y"H]b0{;c~̥٣c S }?.OGXkƞG6Y37RzGd jTtf4>lT:ɃSا9jXhXYł%}5iW` ʀpR6#eX*3b?~ݑoXO=y+'nז HvwSa q܆`s- im r*No,7GS.%UMHW.wdBVl;c/OO~Yp]VX#Ra[ NKEb`K?\BI?g#lzS$ 1&:3si< h0k:a5"UWNI0k(s4ܩ9 l鹐΅RL {kM^ !f8ԇ t"d ˮb,vh%xNYdiAs;\&lS8.E3NuL-%s SCf *x&2} aԚLAkY4c:,5Ddb Y_r:Uvc зndrXZv/'Eg*>O|\\Dj 谧d pɃ5]$*5[:li_^5!Z" <[*`ϊg\TIXj7`ss3SBȢ%Rqe|4hrټDW.Cj% 5>KVQ=dFy~`W/@ ~$OJl*RP򭌋Qy{ wcy t/gO< JѶo׸u󍕄iIVQX"J+5hItuseC+*Z]M B=A줩om>3Mb{^afr=kfH/aUpnVFoTp>x:LJ`JE SWY]fr',R&*!k4<%{;HnLĸi֘H'`X u7L;|u5q;N)p=O88ji+ig=u>GʳJkXV`y>X|#5紼u5W->aB\5;I]}5>@4l`er<̙빨SacEvOnt [Mk^4NF I6P"7v,,[C.[XVsG`b;WxvR/W1+{K/oχ 7Upf,$Leuҳ ͷN,=a•-԰iPB*,瀗2G}S\,˥ZK / tu]y]ʘ-5Eb$3JJ\g2Ib`Z)BBV P]zpէ.O]&GIH/!Iӥ_C^Blv-%%;7%v+z⯵]L,,Jmt¡tⲪ/kvk.Ā 9>8`5=;U*cӫ'aJ4p0Bl>G+no:GDߣ3/ =Cmz_a*VY!*p}+ NI|^pb72q>bxXc4Gm36TzZc2A7jL(h ņ bzѪZƮ *G-@6l f7B}eFn<-G@aAN<Ʈ27,<ipWg't]ƴu8z|'<8q:#e$H(JpOLiJ]: -[!ZMj traM:TiOطҟPV2 פ3=kg0让Ip²N<9w\o^é}uHa :e=iSsmn3ذΰG;IWq5+WUUdyc=Nđ{.z ?KErEeB=R)U1ke)+71hcm ,T^l%n#PK^$IEvy>:\ԩ1:kWSXq3B!Q빆r& Ҋl#&c*֧LkIjV<_* 6dG[^SeR ,ISW.?Za;d%j=& 1U|oMSh26WhM&-b yEcgEc4hRUbdG&Fn?mq{Jv+/ɴFNsZ^e</? z.>ڀ՜JQ\#D5"-_ZUj& xVjI9̻b6-8}Xd5W1X$+(*ۻE9dB*?7obߗ+QqOпĈ,7p/#shֽ4Qqd;gK[fF\iw^ζPMoZ9D+'du$UQK$ `pMfr9;Q6Md`\MFab݄˿8wG6'ţ瘆C{C8qO)ջ 8z &A$Kgǡ{>9Zkҧ86%6E 0}Q`#xې^/Y>TP.P3NOkm\tEקqP'=ePamYLCéLm3PnJ}p"Fӟ4'mbfNQ!Uy? "G9>ޢN8t#Ȭ`FX F1UIz-S3쇭/TS`b1Fe6hƂ0aHAiz028:ohhh[j=)5SC$?(XFY/y7<~b||m եaH?/j㠾HSC?,oAv8ZP84=Zq65[ճ$eaQH,+V *DG@ r<Ȗ` >8<2.>3[Sr:B[J}zockvnv *ҡhV׫cәHE>efsFbq} xOPQ* YiٗדKV_;:F{QllS!hTr fFɗ20 =O]C-jĚTm"R]qlM)cbiVNfɋ2/#ڵOt d&V55}ӱ;N6G: jE~Ň vj>Ji grO&cԭܩDMt/`!1ƧUgq~Rׂt&mYLQpGBU_GSaaY"nx`;7틥> Oq<#٫V8۬ˁyfD |?'`lwwh}KJNO_+ڔkŋ)㥰wJ"FGt!;CEwQW}~wYKGU8@I.Bj+X >J]Ry^LId*k ͹ma8aJf:P}ڈfٚ sOh?&J,]a\y?xU]XS$;wo|:qyMo>h9:d(6Lȡײ '*f8{:X&gsѯu~O |Qq@`2)GaZɷ9Ljtʻi{;,m OC݃ѕU a0d~hQ3?-)e8U9b}jRd,T{!{8tƃZ o\/gkgllяE7Xÿ́#a~H1AHzc ιl1"-RMzXr 8k5?6,u|.zc)RhDMk&M )O_h(,'~MʚZlN͇ۛƉց6dl[_a2Rn#P**52"CF:7hu͛Gƴr!s oFfM弇CXOxNO#FeNqFStTMXgcqZXb= Eʨ?sSw\7s*Ǭ̈́\@%βXew.k: `E˩l&cSX̳K7CDYtZ!h^cE_[#zffOba'0w/sBx p~Nߵ n[[ާV&`+>l[q枪[6cM-6eEXN/xL꿧wZqp7̥y/z{coh^c EcX8 V,dM|KX67I*$vz4=%'>oQNp OҾ@9 Hc#_L⢯8cM*JdZXn>\YGG5#H=(bru\3y0J SjEge6:w+ b sa7SnwQ'KN ?K;@<lP̜,qJHBhR7Q_3DxxfE2DEZx"6<0,l%A0̡:sm}n*Ŗm ְAT;,Fo7V8:}9FY2ǫxY.gYE DY"ש0ICn,kgwm*BOܰ"o5Dk>bǘT24sN ǙXٶo9Ubm.6*ڜoh` e\9=zI̻`&x#z3Uw٩+= &pf$9E\ W42 - D*j:RS֏uw1Wna[糴?Qᆶ&jCn'1JDJYlR1<:RVh5QeD&5؉;w X|Ə{wg6g:A_#t蘷^He+R[~pCH &͸EnLU0Vpޢbbq@,(b^t03ZNJDNtt5"ӨFj:e+J{[C^`CX1{4 .ZΉʢ>ؓ/7* J֚z)7_wc?K!8>P_ ̵1 6rLCRe:9&-fik ɞ@_WV^\ߛkyΚfAgUdjYu*:7rlvR,uU6/}0KkqP ${ud.1Nj^f"2q2rOGmhr) /7hI<*Ѱ,(ʗ"yaƈB3;,z>KR9.#B /%W&~e6(϶+ cUffVeaUnP]L?ːKUJYe#lƇÜΏC"|)#E mÜ#Q6W/]L-a6XKҦQiu.Zx3%aet~ 6¿Ő0Unδ[jɘVB㚫 JPi4ȕy)K1tt)8Ah9:>ᕷkBF-HfLF_k!]iAډxuQp􅨇_kTylzJEۑ?0abYfg?H7k2<_!Š#rs&y, Hny"v~K9}غs B_ӘڕMdlDSVDhz 0Hdp2qջ;7AAnG/+pt݃o1G_|,Hƣ^Ҁ<$"O۾aT QaƜM!^]j wn- YŕzŰs:ׅ@d}^E%'5AkU:Ӊ.6x$\vO7O񸇌GsoY$ZV7ܔ̔b_h!$`c'8W;ܟfdk[+sVǣ w(pQc%?Q A ξ24A8)Z~s5ʹݝkY,zZ+obրB.8ɵk|pJJZ^3'DER̄ ֔)iS.܍S $m̑2} 0=oxFY 5̂̎ޞ,X9n7c&N]}89Q݂E;qN܋_h>砧#͙*kf\Yj "\dۖh5F [%y / hol4R&fDAJQ:^ 8vXQxl7r~m ?}?v ~_ǘ&<@HF`RLK>xAW7B~b@SO::S7JifnՙzRaջZ=[>;ӼaT@Rd'olT"3blx A#e' EcN6;*"RpHF$-lc~vN Kx#&R ?at1jS]?V}+|Hd=] ןGn5rΥ՜>n[{_RUt)_N_; qΞSUMg@G ԂGB3Tkrܤ[kMe.B.yaY>O`ɦe?hFoRL0cS|ܘ-H8#̍5nc*Ѩ$E6zƓNJ(j zJjTnMeTiŁ O((4L ]-=G:FwUW2Ȅ\[^.k+UJ$_8z;~". qzuϸYEwqpml9_8 GO:pV&xVת_(}HޏZ_L&+ONkɂ5ڴJA7pqYǡ pοkW s Gc~v|K> ctxN_ & cdů}_cwrq>O 4&+z8J0Pou{),#>/cF?F-6CSrAӯ|JVK)?OZ-mr2"JSh$$zY(/6Lę9h_*-Y"?e@qTo΋lϲb+R42#+OJXR<3++UDR]d: Q¶:R׍<;=slD)ٳ*@p̿<[RP Ī]IkR¤Ą2YQ[ԈήwaΖ>ؙ_![X2g 2s.EGosO~tiny&U/#^}7:N%p-f4" fy6cnH펚=|pS,CR,5"SR0lh[BRW BԒJy9_V_"Un`7v5asز687tj߁@fow;N S-oocZhz.$jmC S蓊B!I >X2i 7([[ LI@4EB!yL'{a(Ҁq|FʲpB(9BH $qqdɖ%Ydu˲-rK[ $B!Yem7+;=~Ҽμuwv睒]]7A, o _:N`šJDSU{Z_UsWA jWRwf@hl36!cµYS3$<¬'AKmhCZzC \YD&Sanc͐<^+B[Xx 0Qkv (#]$7 D+vWuutV-IW=~S0a5U*)?>{YҤ L9f7b2DęUA9*$,j-& U5S}W'\КYD.$YʞusfQlɆۋ]|ZR+.R *M`SJ [lAOU:3U*5KʐmAߘGM.篯oڰ.qʧ..](hsI)6`h7".c7`ӌ"DQ)6*ϣ/zB-DQ䢰 6iKW5uDeQB9xW}j{\@/țpӛ`]R@s@ `h&pkKEk+qL[K(HkX{O姮zh6"|LsWg_h5Z=E~?n2316 [yÁV㗥bԠ?Q g)2'mkjoM~Ϲ^)|Rev 1cQAR4i0o`GcGoo"n@C J'/^p!63VmPMn7Zi4X_*L%6A?#刐,QuK]U[[UC]x:>7n3oP6ZStJ\'UT U*뻈۱*awMGJuԦVkFD/#vi*J$J:U)bBfQ۴GjRspoL< n1G⎄bi&0G6d$h숶R6ꦬJ8%7)5z$U"*"F(k-0#w._ȬQslZ&_2b;+(dd]FRUKL'QPeR\):)&, 9ź<$]W-ud<64& D/^Ԋ`rq'+49Qaʫ(^d=4tt;:y]mVG?䪩"צUK.$MMC=6.pBw78D?ޑG$؆u0 xeNXhR' >SU+|{>lΧ %t'e3 BGT6o7 c J())MQq}qhm'άϱP9oMiAtz7uRN7=\FE^+\|e[*ž k/lٲB<JUĎ4jkP~ޞ]==^B,*/Ѯj-iJ|y6<3j6@8 vb!FV:%?͝1lBm]5" _z"EY8>y' <}4dE hUB~Z$*7kMݵ*ΙjiRqr6ы %֬CTXn6222$۬HE"`2U\jN4E܆w81`!ygvyD{.T mA .qFՒ*R *~jK^ަMekI\y./32mmuؐ[UY%I@ܸux! &gON4E.Loj-!RxNeY=ZsUE}EQ ;5o#§W%o^SH{%אwŎ`[Co3yPUZ&/ .:;uٲY3N}b[Q 9 Bk[M6́*]j^Kc"?ߞhjangĭX|~1|1j\c 9mnvfޭv)RϪL TV+wU]40m0m$H~^zk0i>mC)Te(5Č>F~tgFkwfU2GL#A!MZ!&1 eye0_؅۔=#D-ަF)r3Y'0RFT)"ODT[YMD<(Z*DJ(:Ti~kk'v~f hDOZIk& ,=闹S˴"Sd^) Dm809MU [[Du0YA2rXc~v ǒ!LbF:Ĺ2P\GZnb ?v; 籌?t19jQu51+ꤲFs툙eW3MhkiJvS)@` g_ehNTCzbZ֣TDeVQvQ^na:߳u/?$ϡ ^t?9FVY0e0SBlpejgcfYG? RPdOYpDä(Sϼ}Fx.t(i2 RG",I4 McO<(y+Wn[۔>d-giw9Ʋ2"5X9vf+m,@Jg}yI_B5$q/Tn<6|ǹ[8]\3V#y.x(+cO w=jI#]XDȌ2vw\20kvaoQJEi͕S)`[<%obgNQJ&MŸUZ5mM|W_uWomw!&\&2esI@DTf|P1ӋH7!˙OeE6?02xB-a`G'1Nٸ?x:*6¥TT%Zj`K*^(a8oMלX'\OK\hQ^^VnF^%4RiۨPˑ#;"18,5- =@O`Fʿ0"fdʙLH-oaZ4f`y ܉ uZA閙Ď83ww?cz3U䱀>CtWiIXQ"ʧ+rT@sW{E۠O,+5J.YU k.֭n] N9UnOMReEA]Y!*ViKiV?+KDlniͦ[%ü.okjv#-[~왞Cw/9{ 'W!h?i!~O FpR|SJ|X1J37:*m !̳btla<ģﯞ@cF4Em ĞHenWg .u'`S;nDNڷHfk]«}PPƆ2;AO,/#Sep9(#WM9N+@8s!z({8+N;)mEW̑]ȴ& foK^m̶N|D]D>>zqsW/F|MZjQ1\sH<` gͨwUp[kF[t8} }5\u6μ¼^D,:F!Y ǭPIwI(ɖ,~A%/ A\oր xj47'MO%R#8z^^OGUSv6QyU!pKk9 #M+V%?4J~=ԬԬPOo(Ŝ Ǯb셿F@p9^sk8L|ysoܵvw3ęwSwo<{t㋟h7cN֒K 9Zzlև Fc^mx8){\` I}}F~8ReWhI {U' T0 GfYxC;$Tgu!]ds2yC@_eu\ݮ. >q˲9g+ɴe"idf)ɔY#D#^sثJotZ$U*eq\Hh`7 G]9gou=D-"ʒdea+:"@6W̙&xa 0I>8/Fz~Bub\?ãY~`W[TF{.b_F~}_(g| S Ǝ΅cWYǢ&wi, Ʒ;.^˙|s?_W<7qM֦ Zm[r;f_1cA2KS`Qv1(BBd{AMZS 5M_4)D5%zV@50qiH1rbt'}ݎON<8k쁲Wlө=-" Kt19'D<@ŕT-yj*]~_Fb݊b".+Nz0sHU'R-Se1Ep8U[uhH c!}gk2c~6[–h$؃[r |v#hU6?x a*䪢YtJ1F̖~S0%_ƥ{b)7N`S$ǾWl$׊bXV&L` ÆFI":豕("{ d7gۡP_~-ve*m[j重gIelmqja>"+xer/4>QP2tynAhzMiĐ7(%jX r2`{-j3%.3džT fٯZ&(˔<-ɕFbk8ȮTez70b L-Vq;ܤT)o#%c?ofq(#3z׀{_܌d8|+V%2@Ѿ-TUt 55u?(9Hky;OtL|,c}ʉB;i(ʻ\MCJnB-9T^BrUs:?{iKH҆[5 :B@l~!=,qi: s?02A\m;qy<!`m!lom :ڛ[~D]Cח I'$Yh+2 @N?Gy.nqXg4c24}KcBZ7xNpr&K`BbV0\.=)&8򬞣qL\b>$]F -mzJ(ai̷|/ȭnV݇8*SE_t{zpsWS)>h\jbOjgɎ}{>s#c}E+_{҃|=rg='gn 32$1 q}J(o .^U4Xm2\oYy=C],rUBc n+W9^`?-\2*NTasppsϴC?Ǧ3j&c͵uz9pqQ1p%6 t}xbлDu9B o? ]Xmd\1$ZaFt\gMzaÂw?v1>nWpz5"Cq'?Yt"|-ĭzn)$VWջ CcMbgn灋c~^uY', jD(L[S*#a+)稄)F4|S0{'@$7w3sVtuIep۪ ı%㙋.0a{ Wx=Vg' zk5Zw􅫖OwhώZ^LnWqͭ~\ Ak{G;K'$t83sͮ W1(o &x.DMc{;_U:!CTJ^) yU7R)ydKiFb4支e0J6jeF-.נAy͹%u⭂`k"ZPS 6X)GYm'̬ލ`Ze7Tj399ɛ8&ij#a0'KCi2O&k恞P{k{@cpվȔԭ)9$/Q'ZNvBAX' ˍn`;|qp;_woTJⱁQ/\6]A.{\D ]PH ,>TN4JW^}o$Α1 g އA} CTG^o omx[_%߼XȢқzĻy{}M/1vKF#s3SGqArxV$Z wOSi&;O/YG-Wkf/ HZ|6xD`v5/ o74[8 2A:~pL|Z;1cEX c8x G%t76O@#ۀ/݋,ʶe8 &: .>v9#%ZG9~ đL4< j^E[)b=z&:t(41J/G-ΑmVʴ-[Ďm#C!Wbp+J=|e?AMxFfeEiWdǢ!Yx&Rԝ k&WaO|_ǿO=QT#PF"!:`C%33%;ȡ4!* ߅p&&W!(EBm TynZ U*5kyMM _U:Un&6u3s^₇,BZhWܥ 1 :\LNzo{UK+R苌6+{t7{ƤBuiS$ ;r7@U^ T’bJ&h$\Vk|Z^sUiT''T7c>qVܧҸ*V+ |[M&USiAsG|~{}`xS;hm *t;Pkg*G"*e|T]ZL֖4@Am_jl+&uR#_,ޗ8;# |DQ݇- ԛQO SP]֦=}LnX$@ BaVTRO&~'P!*Ϋ!_NVrG*ܨ2tEB<ٸUI ASS̼- @\NEs'W͈Y$i9(2Y>~m>/ nǎ-Cch'&z^;~a6XH85%TKNˬE.a }$"(_&WÏEP=I?cEH~2PHZQ4$;WЕ쾦ä3 Q8Y(0yRF/) ^.v3QdnMDD>f%(F>QX$[&ۓt9rpNDd+;"8) ]6AX m8;8}7o- >?3~ Q$Mqc?r[{~B:Yy=$(֩A=բN_$l _n GI嗱,Da|vS> U=WIu^MEwv>'w<vw.~wl܄]N nfːʁ0W%N2Hbݬ 9}!9G@} Yptb 繍m~Nwϳ> s0 a"NepL%՚l?-F?PU>m~_hYvk!(v+6 ܑ*z~Uho%f6f`fw+FL1V&p>sext6z& skCzSޒZ7,!@YS?Io?5kہI1}~rDLV1)H/90%/(gtgbi!;+Katڌd*Y٨\NǾNѰ!0`Vuwb9dJ"d$IGLʠ5 zf ϿZax9*bLK;ыEf()Pr9vP~I2܋(+~⏩)_[j̓ '~dR}]d{$&ïDq885x8s̗͖0!سP-PlSOvF813+8iA# byj&kgOA}v _@&E:}\دDA2׺H֭V@""Yg9EKӯXEي_{бXs1b/o( e#poL1^&s`͗6܃uL87OEy*ǙKicGg˝ 'S=\+ @t%8fRwøo_i*297=vS[}xFم".FWu|ػ +!_:v~VKFR9Ex=lz>6 \8X=HeÂzIv}bplQџN:_Q,tg/i c_ZB8/;[V/i5@3X/)Y?~b;4 7#`֢:֣]8U\I%ra_/qih70kVؼFr3"NUgV9 d6o;v-4z:?y2ddC/ KI6 f U`.=34$8cg^ + AK:<b}뾟5J'`+ks.1L1ۗoF lN.o/C͓UQ(wa/.uA .žX+8BKj*V''9r\D}_b8/Mt9tNoɗC?(.m]NBxo_9}YaVv/*38} UCBm\۶G ;maf/wjS8%8q߹f&rϭNV(5JuNF͑8j6Nq;8 |ye񯈐EUi>ҷc3lFi"CNHId._8P ;8\fD-] 珌Q 2^FplJy*LJUy)X(``0=HoCNC3sKA< dոftl؇T!I{ T-xkgϧ0wYEw"ڤdb;a+#g]3}wON}0!zf%ݷٺU>"طnEٰZ2V[ӑtI:o){jl{o!3,@ RRlB22KyBn\/UKF.F]6Wfdʶ_[bN>96t؋"o=1`")wwQÂ@Sɇ`MK5]5j>p z/ GK ^/ѣ(nBɕ¤kY[s.WE)RK2 rlIO[VnsR+kvx{٢1n'Qpm&h(}!Ϙc,0U|FB>CIRuFVke%aWU¤ԴD/3$DbUZs6XꯨVaA-bt9N޾]#Ad_TMP `* %e VF1jfdX!,WXj1{A^7Q`Ӊ[<W9jKӃk̋-˅SfnDUӈuhmRZ}^WUd(C4~mp.{K ﶂ+ɀ=PP] Y.˜_/I)0u+K> *l)Yf!kPQu}'i뽩[S7296k9m.<< e?QNyUPh: =]FPSBl,dk4gS__Zϫz?>gdJIL ]闕;!Io=NNgoD=π.wߦo@Eb:aqVN=\2v{u.um% 2ؔaJsŹEDb;(u/k$vX=7wJڬ}Ѣ{\C}zy>_֧W?ק!,#~G'J`,U:flds"?g:1σZ/z+shm;Y䂱%$D(j _~_Y]"&Z$vZt_4sx2+<&K95?p,ع}jZSπ_3S 3D0$xvĂ'|yE3TFzI$PMZ󃕨fش{̛S,^p7;UAdR`ílmE}*7\n{y\ˮ8Ԋe9'IiY0[+dk.Ef!]eU5]Y4Ui:7C v>}ֽ}P! 3맆~M˶vp(3L 1 s"\VTe> ^PҬ\aBeq&5Rcr(\2V3Yc6N@DP3O6d.}GaA:XNsMBT%QIz$y{ <:Mo7"F_"GIUBъUQ(vIAv0q7QTJ3_ =967ѓ$\QzC.!csFO7';Lp"N%6&pO˞ zY8v XEP})gdVMjãcxK}=BXEaaEe=֎ 9SJBh]_S1!p23~]f,g\z$if%2rb ,%+ Vbr:.|7/߿V>DNRC7 gϴ0 ^\ώtľA4/7]LY <.L;vO-s}O"ee1 XB!oс\_fcdM+hLF)pЂ{Q;}S鬄;cϲud`$XV;F+,j(vQ^aTi,QMwOB|Zjqixk 9j=pk# 3'cSV:m+Q%bT`,M^m01MOܧ9<\2k>rdV{pY,F>E-6Ge8x5`^uD> oN +M cޅ3* kTQT 3<z~p[F뽙vK 5k. a[a=i-$9r%/ؚUdžN 5~ jj%c'8W(s~_KiT d!$F9 oVCy/7KJh/?"^no"N'k8-O_wIMMh?Lg&Tp73!q3k'U1Ҍ$]֧k^3gưf&[ f,mgIo]Bq=cX}[dw e?+dFn eE0L fem@Dt,V\–C˱cթ(If^Q x,f1=pJ7Nl:d6_2Mx-nBBOI@4*j{a+v fFqE\pEQRJ){6I4[7[4I4IӽRJ)ԇ{S~w҂̽{Ϲg9@4Hj*.P*ҹ9 A.stl+ eޟ)7shRV-݆~sueZ9` 0_ ofz0:V9Ogq_$2!MOmAs:KZ-3˨_g?;C7s3v?*91{(|Uܨ29ҽ/-BF(T J9do {¯`&ʢbn rv( D%`וBѮOr awJ˼URSgZ\&+4J֤3)Pf0ư#x2}w'S8?1Gʹe܁BpȒ 3_2_=6 R^u1: tPVbst7A{%wl)2SsͫcK]BU; glN`񯃹'N㋘X9Z#Zcr] .TQQl?_6 䤁r/ \G䵝!e愃/Uw L}LʥA$I`LI?5}i|<|n@s+ʥ_sXןrs#M js (uV\i>}0cͫȐ(8m.[Q7Lx' sfVo.v%R*RxY(zJz` opV^f]< r, aw>fN/sL ңs0e7U I+{R=.f!8[6ogVwH mC6\ nuj괴!nl#5P2֬3ji$Ea؋@B6Ƣnj(>P `3MYU U PWe#k3J르Uީ*l/ ezjTefIi׸0h,RH-MUk3" ` *}|q`mzO5 ѹH© }T/nW͸{,-ZM*h b/CxY ;H Ȫ $q%<ɫ]"E4>Ӌ>jyJE@{(<~̡}o .v \/r Bv^R8cmF ?۔Y\:ϿjrQI LQUv]><$Ht|} |KS6dFLWNǏ 2$14??v;9c(6JgP.12җW&!t3?g nEGZW!kdn]{'pZB/,6qF@OUU-~? 3/Da )q|NpXC +{vzوrLcʆcڐvnmY6z)mw ̸.C.ȄHh,2h3۠l63g`E58/cN8! `<`6Co]3n(>/Q3|1xsA]5χ\~^tϷ$5_ &ٙ(7*HctKơNybCW9z2/sGC[͆,<H B{ԵgHQћ0)JxrUSDA<"OO$O)u2uy)9c9 iP;w0R())Z-(;sXKB`/ Eo%g,if. F~}U?pe/V(zTZtkv0ݙm\XL*ɈJ+gS3{m[la8Y_9um8!Ɇfy("U-X[J %"Mqj׶Qx׫vC0&Oy8?$ zB%wWp+o-<^ۆ!=?SlQkvC~b~J,nv5 9-9p>pwԟ] -Mp^~Џ[OpB+z?KYju`uDh! &# ἭbFevڧTO^nwV[;uo f&b^W^Ib:ߥ~}W6TeqP쎎+EuꗢYL 3x4+@ДIΏ_l_C0Wvch%>B^f/BnRǎQnC=G}sZ:JT9'mD䑲aV[k PS5X*P&\6}WE n<5* ^̛'/[Vm9\~}C[=X[.{ff88x] nC+B[W7%MdG4T7\4xF0,VZvd" Rn 641A9yeH컯ʿǛq}Ix`0 64 3b*{bA T l7x'$ԟ|7v)s'qfnI/@%yH f]4mWTl/%wm,:LzO/^Ã`2gͳ9<. 5yn+$m_azKB?@!t7o܀W~tpRIp$8qbJYL_0`>\a%eWNn~t2,ti0K80mD,jkg.{U"L^agρxc NEEڡNqOBN9 U]PWa0lu$> PۯWHQ99XR+*\WfEOF^N'Ch$;8GT3vw -AT]nWY5٘,@H2]6A9ҹ PIʺ@ JA0gNB`qZ&`_P_Lu2(CҵeKY";IG#`s9nrƻsk7E`*\do fh+̕W-ьyC%?o+_T{Fq_9Gߵ7p XR[UDi4m If4 [X:wpEeQ @ؽŜ]Jj@jkyFA Z@?Fs?9|gWE"!4]7&WlizXLΗhR9zs)&OűT$•/270/ŀq-]SQ?r j+QTH+腟@A!x7ʝ`u;LJ,9 k)Ցz A*H\Nlv>`=60s3v [+= mWqEAwaͰ6;-x,)`fK@AMbr7 zskzDe9pLh D~RknP%v2gD/V8n&cn{)sx, :Ò-p,/#:_fP=d׀+0pnfxdH2G!mA7 v ?fGw,pu2q!@l* xqp3#q@6lՂG?$$;a89p<n@sc(>Do"09ǨWXA51<ہ;N2|Aa`Pn8бs ]w7eO@dV9.9S:>G~lUV[Xq~SFx+c^J̖4YQ1W'\9,bP_.2fǹX(9Gׂ&% ';~v Zj(lNAANN]Ass]]3wN%u}1΁Rblg_3#swp<0PrJ/-@VLF\/$rCʴV ëuE}op/0T̨AA#rXu ÇO; VW߅Ey/ ;GR2qr? O] | ctBk9_kE50ѦyǣU׮rʖS\Ȫ*!Jhw^uD`W3ܐ_!jccpW'UQy8{2J/'39g9 n9${q?;k|f솀8UhnnӸ19_<'9Es \=9nmg0l'F\PH,(+m0w'Q0mQ1x^N:NT\-`ˁa?NSw$ו}{.t2Q8~2kI:\ %d(jx&2w| X-Vfz@KRz13/R%:$*l6v:lFGV8,&z3UV,#ׁv~{Dn]mQ"eVi,m6< ezA+5F/5gv%aʳ-q]@umcy3!NB XΨzԁg -XTD'Yd&\8qTFUVOTBKg"xeOߡ?fp ۦOq5оZC%c'{ SSwྕ$>o /b UѺX%˲FQul źX1EH5+ZX2XuꀋY?x4qҺ](ϕ8TU/?p5!ϑ?$`] Dk.7 V箘O)ʈtpeD(g ?0GO39jbJҋ ^㿉=8+]s04tL%j::*ꋷ>L3lc|t @>2.ێ}5scڍ;o~D̈FtM6wӱ㟎?;>)+k "< _܊W__go|gݼf__႙%J >ya#=2dHH}#uݨFMب)fZ4J7|soThԖQFudԻ2 &'$& w&0;auBfB^BQ<,!37ag' _%=lx⋉3EDwbGľ݉‡SKBXjapp-?7w'YD*(%D%QK46)qnG;zg^:z5Fna;GGkɛȑr&\FdY@JRtdl"ȍv. 7[?Q0FJHAOM^fS󯔿^)GN _D?&O \ ʔqE #Ubsil^THpCgqN|9 <1>ǘ'|vzBjaw/N&pC414do@,NKS!-#eo4n'^D8*@IDd>FD5 /Q23:$bJdT$'RsRVZ̫؄s45m\:-d)Rm[+hmje:BJYTf,➞ru.TFڼUk]DMNm, 1=}x'o=c:q1( ThKDjlRz^jToNDBI͚*8iiu:OV˅*ڧX"qW/Ѵ!f5%$f/N|9kuf2.(ؖer^ ^ |Ƿh"{Y멑5M0ܤpT`\9pn_2X$1Oj!Εj.KM[#OL.̳ XRs F[mRΧp,GTXZDHی}ȃv6Q '41JR!Ź9iD2K fQ'Q]hkw]m"cqP#qY3RE+Z_"r j1m6)/&}6a$VTlAhrjR/Yz^\FY!Om4vj$ThNjĂ=A:wmW #sJʢ*]^jv::͍mĆ L2XZ^-G2D%YDRaxG{4KNƘWlW !U\-]%,B ۴ÛwP6iCr5o\bN;=tpCG{5D8`(с2Z)|zAfWdWLL]~K9ω0(SFqoHԼ#~h }^5.|能X+e@MB4 :b1OBCH$ 9 J<L;ʋ~b[:k{f1@5-vww{ÂYZ#M#ffmpgCn4WӬ0B" 8*Tkgu !9'͕U9{ @~cԜ 17c3 [CMQӤUtИf~H81sj7Tw N PZ M$ZNq˝zEme{Dhc1BF2(Mwў!b:x!~󾈳Um7 _1pF 6HbHTM*Rbe8m^-kGXPSRQNN b?Y!+>.47*Qڕ'qX ^Sjr ڄjGou7k #@U5jPLgq<$2mwAg7и e %"f:{R8(VIbj2_ D y1q 3XHk0s”H"X94E,o6H tV>t!l3 gTf0f*TP!+ɈOb'=@E-% &cABVI`g\Á^Y[b<%Jijդ*(+s5t%9zMF? W WAy@6۠>pe&~ey+VI..DLz^+{tUU^E7V5~d;6Df@5TA\(n&#k:g~Ƹ\[>jH{`6`#_yoJ]bXEK2"9-sF6ǂiļT:5U c VSJDUb5Bܸ+Aܪm';6ҝml%y"m>"klntֶQmMvA) ](I/M-pH)$rk8z<ތkTD)wYQaVP>[RB_Ec!C_E#jIkG͟ :2^kǺ'hLݼnڹGxlm xjb,6˄kB*?Pl" m*$`HoDL=:[KEURقT/s2_ɕ5F.(?b=tHub1\vɛ8 @i@[_[GU !kB*gGpg}oSCKbsKeZk Fl*7 >hBM04H :ł`5d]꠱FyXuIHWjv;HT ;S|0}-d:QU_CUbUCF63H׽y,cfc\&x2DS SaC4=X󈰧;k޴i *+JSJ-#5TX準@V Jd%i*m5>gE%Ajx#!KwYf6cŵh,G]`5`P E b4l!m^jS1ogzt;"ݎh܎x7^a' *}'i9}+|.qW446t VW۠_h8m`qrEab:HbGY˒|:#=ui&9/ROIJY@d:EtޚwF"j=Et߆bZ ]PK'mt謔Z!iΦ=;_,WJ)h^`o,-YK[Q1*_~ZK1b8tXRڪ<&hfʌaG'n|9_xqQ(֤9?%:l#txdPq X}ט4t,Jc$V+tFg(`pIv՞zi)ݎ| /PKZ–ZW݅ Wd E1DSY)ץ$L.+Z kn^e R9\֐nE74jD-0Vͫ܎bgtHa@-L̬ V:Z:K|Jw%ۍ]LnE1T.4#XW~xi) uEy(G7 !`[1OAmp7b4Lkk~;L/&΁!&6:r fsOX*[]̝KT]r|+|\jU ֜+b$]_SEa:k33SEs,i>3>RZ Zxe EZaG$ۜP_v g:?^PF:Z`+l2P*.SEbeQe;4UzuḾI7"cQNW'Cm7ׅjJI M'v]Ÿ 81Ț`6j C&0;HaG#R #q?M3E z Iڕ;%R&c3RKiVbR^0ſ:҃7)C0ڬL תOV/gVU.쒺UP6G%Ym0*%U ={[ڠb&17瞅{bz|h{nDj.ZLRhzƕ" J33JJ22KUW0a(tS ܺS#("jQ~,u.e'X.EfEB븐,DŽJF|ZB /U:_Q<e݉Ӄk+>ƣ`Io]){_@*]5 [$I(5eC%Ig(-3q݅}#,hX*X4?ngnچ / `X9 XInA9]U6g*Tُj|ðO > >agbd> b$-Ľipއbܞ4Jg`Gck|"%,IbX6SAQxGzi 1 ߇y~`BW&b&oq͞6uǃX/sg@Ioaq 9WBcv1a׉ Qx2,-*W_TcCIsrsܤ o^v1v5?3FONT*x |T?>so D@$B&Cd7f7nx(`#FjZۢVc,U@|շEG cd|GBg;;;w̙3眙{R^]].EEB!MH,(G7jެBZ+V^uΔӄҒkKN1cv>J q~U[}S*7{/{\ -ĂB!5XW7wVPU9 em'1$"7=bEMBrU!*R6\4KQx,>jaHw}xU?jqjt GD?N XyHDR!jYʿ)JE 7*ls25 wb0TLQ$9Ͻc\;U0Ϧq_Z^V z^%VqxBGҬCG}=-OPdžpyO)iCa78~=1bȰ"N[ϫa1椵z>R ?Wz>*ؚqBQLKט^yVt(ouLvn*hkFNL7M4iDSi=c=+EUBvL%>Qi uR8fS)=zku]'q[ܟۃx&j7X=MC&|UVMk.jQL԰LUZ*Dib&">_søOb6I4iA)i պ(#du{LD']^ٹTURj*oʥZtSh:'O4M nQcq!7թ1Fm&˹ƴYJuL5$.tWah,)p٩B:& սnu.uMzAQ&l0rx>D<Ԁ& HRf**/6Xʪ,౯tWM6M0M"eԳ"L75**-sgZXHvSQSdKgM^u#Q=N*n0+I vjEdjNCuJ=e74m0kI|`ZJ3ty Qohhr9|WEHW'4s\j0y R_t2waeӔh\4F:&f=^]IJEyԦ'vk98)֙@pnF\2[I_ݮ:5*lڝ+މ&`@wqzᖮ5&28JMj4J %}NMM V혬6)MHC#q$K o;;m^qLc) ճFB􅖖-Mirhx1I璒cO 5ĝ~``?;8I-GξAxw5tEh5MrM ShT@hNWtk~7oacͽi$vi =7 _b 'Li$9C0r_*WQe6^ӨmGQF5 ZageH^u;|4A?~h]"JZNÖBKQ&2*1Zd l*k7zeEyWRnZ*lB2W#hmvBzE{1N+bR'RB |ZPDu>>P棿z_FhDsh>HM{HLZ )!*cihJHy6Q =QU[h RJ&L4]Ƿ"\܎vhVyun^tbl MMSQ4njitWV2*Dw6PoNk6!XU[{6"Y6|]2pᶨqRfse$n}w*xMC ;5O`eB.aQOuz}KEOӃpHIkXuhjU{}Z}rZt~^X۱}7{jGX˂rJ3Tnԝx,#|'u"{N:yާ7m}`IێFZ^}?wV89 )u { yRi>b+hϐܗhf =>-$)xf8ﯫ}OifP0c;Mk|wLVT*2iiH\1]ښ2 vv̨7lNcwhdDۿOӖ#T{6- Yҹ'qi9߀N{,{bMF^s5͙X}ξ{VkOݫ)MN𝶦]:XW;w]Sm=F#AiODuwB-Vu`l:B3|ƮiThԾ0;ZXf1ߗM^aKs1&|轟`~,Ҍc u=oU9|ᚨ}M㽧;{9ӏ|+ c˝WsV].[8ä:t]{~X{;zS]FC~B,} Gq?B_Z,Wou|C CR ?WӠ5 9-F%!Ӿ@Ba p*ϨV[BZSn+Ђ&èD1Nh=Q7ƹF㵚C=jiS@P1CZ/ rZ91j|yWt]+3-(6 8MbzgM(yLRr}+ PSDXX@NLR[3 6!MLǹ|p\s3.(H,I)* Dyu~izi w)q>j5(_$MB#ѤcAЗfLɂ༖CX1'U"\y:|L o@@ߚ_o:UAuB #]u0Z'*"D"Zljx &(DHCP1L$NTq8z!RH#IL1JcYw'i&|zJi"Sdlq.r 'fb Al%bz)I y>ɫ$7yy "XD\(.s=֔Եm929ipa;@~Vմ*]".k:,֋ 2SqB\)-bhWkĵ:Il׫׋čbImWomfU"ŭbM.~^#wv!v=^q)~'~/ 'gK<(GģK<&bxB<)wxN &M$ϻIwP^H,)%Vow=H?HsQn"s)gSJ{{&oqP~{~spۋnփnT&׿o-zk[VSh\oV7u[ro<~|מ?) B\ڈN.?q2ӐEiD!J&!?IJ$~R"9*( e)kҨiP W}AS?> ;Gv+_!׀{݃y#yh5ցI+2Zua }V_C!swhG1O Owz+Oë׊:xkV.'* xˋ'&6]iZC+%lk-֯wiM9B!R|E^Jʇ~X|"sQ|L<# Z i&U wyD78 =UI^m+_o7e|D>#/J*>ωmdTZ~ WVr?Ȼ[6v4<{w(+Pe<|.f(S"N8*Q?D,㔋lFcLIȹEҕSE|H(?gȹf?yTg,~iI<NRP[vdt(;hHm(IhsR$Hv4Hb_xK Kw x 3=Bc_DU}"au≒A: ֒ՎXAKoNJyD.,%^1N]Dr}U&=| THғ $}T1ODY-*(yU_H'8ߊIjэ?8<" Pyxx,v4yu7+y|!FGje~} Kг@EWM/Wt:z}$ o:r@21ZLT2ȱkٟC,RɴMVDD g7p-#^yl7}d|b8Lzt̫"p|X_GfU`?:3xe[f{ \)O<˜u7pll-x ?p}|T+v\AzN}~c[z٬˰¦M+u=J?=C_So[1դPC!RM7,R?"_5+bOjeX^(CbXl#;B^$'e49CD!?_R?mto u:]躐Et.Jd1'ӵVX_N'_ D~eHSNvs/({w@&H)J>%|V*=* rɏ"[Mi*()W,ʗl<=gjfSK~llZ)ayrCt=}&*6-'WNQEEt]IWMȯ*"|_9(G^oSʀkx=.ZƋShj=4"'o㵜k\'9Tq9{zȗ-D,=T=r4B~֜1b ǼN׹Xm o]G:u}͉^jP+wΤzt-#y\W ~LW]kuWޟgsc%s(Uܮ1?`Sa?gLx5B~+#NI?Vi_tvBRBC\"U`$0 2)̕<A <)3:cPg,JƁ٠I} SQ>888 Xފ CRs/Cnu:NJvB~g>:/_| Uk׹ ɨg#$*B&**$ߒ9\ `p&08 X,ZEbl` pXV ?^[ oC"_\t]Aދ&W"һ ) U ȋED>3(D8F6%XzYY9K /&"9f*g3yR2XV =*ɓd"y_%Qs {=\tPt+p#͂"嫁k:`3p=px}mCNv?AgWà %"߇wȳO"ƨ#X`,䳑7#ts|3Y("䋑| s/E XVO Xz2mW!YYYY78}ȂȂȂȢ?# 3{coNx=o0(L{0IY(/$`&%Ŵ2&<PѪ*?@մ/2_: ">K aKX:ˁN`껀n`#pFZ! \MfA1[pw;wAh 发6ßiOA?Aϐu@ɗa7(E[#@6fx3 oc1js#s̴;gxӑSSp7 hFt L,`!88C/?f#1My3@{$3wB>|t^D%(yW :&`V!+13~ ?f3Ïcf13~ ?f3Ïɏq>Y _"䋑| s/E XV/F+أjE~)5ېm¿UX(YיU)<ϬQ ={!߄JWCafxB3< Oh O8oE=M@~!CXE>$* w<= YwV.>m!vh qw!.Ehm"]Kfl ތ-1~<0XcKD'=Yu[onsz%JhEVhEVhEVhEVhE_VeE_VeE_VeE_VeE_Ve+;_ʎWvxe+_Cwf/d9Jd/A䕮X'VNS]#XA:FtbuЉա~^{NxNNxNNxNNxNNxNNxNNxNNNxNNx.O tA?]П.O tA?]П.O vnۍvnۍ~o7Fvnҥvnzzzur۽hja'La/(>P'27>P @a(}zFBXAV+ z`=XAV+ z`=XAV+ z`=XAV+ z`=XAV+ z`=XAV+ z`=x+ z=zxzxxx4K:i,=04040ioA Ⱥ ^^^^>>>>>>>crk5!$a'H(ǣxQhɦȷN.A%v o BI7pJ?~ < j>.gC88Xw/6]݌*C2HX $cd,@2HX4jKX:ˁn HFa+&$+&$+&0nr`e2Xb, XK,%{eh`3p=r`+j.[La\ \dP^?H%C!SBP^ ؂Vo^ j -:&*_;찴":X6KM\c\ Ncbc\ AQy>_?~ )3/_" xi…Dh/#r+k/67/x9 $*` 7"lEj5k7V7 #(73ee+UQr+^o =?w>|4BoACO0L$`2p\| ڀNx g٠{6 g٠{6 g}ى!Yω : : ڲ z z z zL^ \ S+W7[W^ 3 @'X4m6#rbDNȉ91'Xcqb,Nʼn81'Xcqb,Nʼn81'Xcqb,Nʼn816sn={-p'w | x=/_a$f& <e\$.mRB/ߥY`l^Bf+µ(Yj< 4 ߀ˀݫonkxJ67o py\7=vFnŹA [scݘA7ˍrcܘ7fMqp/p=O_~MW= m:v$2B;Ky-Mmj vP[܂}`-lng v;[قv`-lng v;[i3K6pUjWm \6pUjWm \6pUjW[Vp\mW[Vp\mW[VoE[VoE[VoE[{;co܎q;i?co܎q;co܎q;mco܎q;co܎q;co܎q;v۱OE %J'xO(P=܍nڍVj7ZFhvՓx|Op)؟(ؓ^l^l^ xFϕLPLPLPLPLPLPdE3A?3A? @3 4@- Բ@- Բ@- Բ@'m6mO6(dB6(dB6(dB6(A fP0mhkF[3ښ֌9h9hs@!r@!r@!r@a:(L0tP Aa:(L預 3@aw3tf Й:3@gB(B(B(B(B(¥2KyM'K$\%(p-JQ2_ ؂:o^ -:& u\Y ׂm-x[ s%Z4m-x[ ւ و|+jܽkud8LȜ'Xudy7/C sցud8YNցud8YNցfp NI38i'4fȤ<4f C3xh<4f u(Q:NN`+-VsaHU*f4S #a lrއ[+}e R;W@_+}e 2WW3cz@1=fLI0L3i%-ȷL2W6F_+}elW6F_+}el_ lWA_9+}P_ Y9+}堯rWA_9+}堯rW.E_W.E_+}墯\Z.E_+}墯\WC_y+@9@34@3@-A-A-A-A'tA Ъ Ъ Nlm-hkA[ Zւ-hkA[ ZжѪѪQQ}U ZU i!ږm z,ygl2y'FH;1N`#ԋyF=jE}+[QߊV޹r++ZYʊV5hUV5hUV5hUV5hUV5h*8l*8ljס~ס~ס~ס@Mj:PӁ\Qs9(/G娿romu3nxf7<ٍn_+P@W E}/{-s&oB&oB&o&oB+' \;p3p;;;Pr7 %=( %#?+AU# `&0@ XԬ Grɑ@z-^ @z-^ @z-^ @z-^ @z-^ @z-^ @z-^ @z-^ @z-^ @z-^ @z-^ @z-^ ע6@/e Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d Ba+d B&B8$񯥥t!VKĈDqG.{Lh螂kcz#0YQ~ WVPz{qc W6iex/qN]O$z4$0醤ד OIMqܐhGC^:dhЫ;tInv''<%':%kKw 9 iO/=מ;3f6w7ԫRO=`L06mޑ#\;rwڰ:>;s3ؙF%9j騍Q_6z虣b]VrKB$+|F~^哓q_ -i'A'q*ѪʑjD*Gr*Gr|*G.Y)KݎeSڍSڇS8O9cO9N9cN9M9qy>ok] |g_@d)Ǖ88#J9Il l >i>/,텭m-턭m-탭OQP]S T7IE,hixiw\*">%">ɱq'o9BϼptRF q|OrD'sr4'rr$'(NNX;8>M\Jx/z"qd&erT&k+Gdr<&GchLHL(LLiCwQsg9ޒ-9֒#-9Ns]ɱYq|Ɵc8)9c)9(9c(9'9zc'9r&9jc&9b%9Zc%9R$,?Hr$Grt$Frd$ErT$DrD$Cr4$Br$$Ar$@r$?r#G>r#G=r#GMJRzTJ/Rz˔^*(NzJx> /#Y70>]u v0[ s|ʝϸ w>Χl;l8@@>d;v|Ou>α~|N:t>gd:KS|&Oyt>89q(>ct"r8jc8b8Zc4 ,-p>"8>86#8.O@-"|"NsxIQ4p >ϑ3X!v!vc8Ҏs:^^8患&ؚ8څc]8҅#\Bֳkŷ͢Y.`^YhKᨔ0(‘(Q((6qn;al 4_]1m-4~ǁ`ݛϾ?tߩkN]w5~;uy\g-睳`M fi.:T[t~ qfe1fae]gcd,2)SOdںҍ82"֓eac7Qczb-Ʊbm擶|h5kB ŗnH sű^t>]>'v9M3|+}g4o!oiƨY6t+8zm ֆbybpGQq Nb6b1;ccڰS_vkfA\VOflIl&~6kzS_/v^hQ]%[%Y∥HD,qR2:h#5H#3(H= ,=8Tl>#k ;`~#ޟ_Ir\j'J)PTD qG %3tbt$~FPBqc'~ӪckGkd9xv =)+kyc%d6"&;ޝTf# {=>:2*" 8?; 2Cz hz@MX9ڏPm3"Z׈i`ڐЬ"Z#} y)orӌ'k8‚#+8*8#*8)K R_ju+կ rb=éKާm4]pʍϸNm7'D}bq5jbO>oͧ>5S|O| ios2@m>wv!jam!\Xq |nc6iM$#SELxFXOsG}JC>)}BSJ.Ӧ|T|Q|# T5|OSYjm̻pPS>?ͧ4sW`+9NJk߅S|Rrd<Gp<Gp,GpGp G>g?S|Oy>g?S|ƟO~>gd?S|Oy~>gz?,HңI0o|>1CMôL`5 p~ϭk{faW`hOd8s|ʚOy>!t<|.Ok>st{)F>HOl| >h%w>;ybTqϺIw>Χ;~.kYljI N_68>7Fg֯c8-oM~ ->o$̓'aRZ͝V;?CŘ5 + w*{9x(o=_wbCf"|iVw"+➐A(%Or?vjp:oϵӏw󰧜vD/L%ew'Z,qj NcRQOmNI{Q'GBJ;)DQ׿A(FmJt )-aVlւ|v}̚GqAy^~^@ŕ+ӏ[FjJІo?;a1bg4Q5?5З)]M,0~YLoӎ]ܡN)_:}r\ -r,BDZRY#m.ke\&A[6#-MnL[>)S)JePK:YSU3L5[Qs<55X-Q/VjjWT\mP 'UFQ?9SJǾ\$fZf$Rvj3Zk.,wx}b騳xZXmj ЇsO'c40* ~:TgF&Π'tPjljӯ6'M~@$CCX~"?_/Tg iIo/ʃm#)ߑg 9n)ᴬMCH*VD@+ 9M\DTΥSŗ y> iVV$]FHXQ+.*tܾ N[tpɢn{{zxX3_&D|;gψk"kߦ1B9CL}4="L4EOFV/ܢI4E+;GcIxA.oPy41r%/[$IGD(eRV&MWf)sEMWGYWRaܬlSPV:GʋA]S[U17dj̱A]^nQoQJݡFݩvV>VPϪϫ/C#gEL((Q ⢈eoĚK#E\)ƈGqG]D1bws"ދ(⋈H9$rxdjȉ9##E.E.\*r]#En7w|ϱ-v ǾOc qNK7).3nF%4*nQ5>2n]qwKmq{(;nOܳq/ǽN܇q_}'ǟ?:>=xs+/__o_y??LoĿa&( $&NHO870;rt5g]15sA$|s'J]"J0"hhwC_*M(p䰤YʚԄ$ ) He 4ZSc#$a4t00^r-5k|̝3r:Ξ-EHBS#RvΙ;',zYKh+,,B?s"uOaRzK3?Ozѩm%&JMYoz_Esb?՗<՗>=qSOS> PAf-F[4~LdY\\0rgneyL3i0Ba#&⿄֬Tfj3 M쒄bPtE2m.D@@#Ȕ3g.d/5,_y,uYQrK\o$L.u,abiSK1L`~jvŻRL4~LiF4#-`p -`p cp~ Ώ18ć!aH|Qr C95kf1Y n#,F n![2 n![2% r C9a6a6!͐%aff38fl363: `(J1365e(2ӊx3yC3a}6>>c gϐbpܬѓ nC9bf̾,d B\P.aK% d襌6 f3 |600\JQ?t"F*<3672oĽGWQZeee(2\2\q6HbRbfR3K-fZ,Yj1bω?'fsbω?'fsbƕW"f\q%bƓ"f b&t)fB bf3-fP̘1w1c%|Ջ3UDW1L3Nll1bƤŌI;3V/ggcz1L3!P̄@?3@bF|1c3*fU̸1Če{3O>1L3S,fcTR̨8/11q3cf&aHsݟ&DԢ#6,`vc _ SN\Չ,Id3KrՓE$$ˤ68G 9l3̙D*KNjkSD3J>54}]q1SWJIDŽ}:ѝ4B1ջRRc2zT<ͩtF3co|~S5"I>ci#1Le2$k՘; CYX1c|;؅c=^cg8bZc2q4n׸qqcL0v2~xgƟ3ŝ}ɕp|?‡<3<Nz,Ͼg >"n_?7xsqޤsy/^;;[.nn>}-ﯼ7ᅤ\P *|U8S@P,\)\+$ SYBBh;oNShT9I}^g7Bn0jIAWR"lkFZN~@Y|S8W%@s35s֢EsZY'/._'_>t]H_- ֆ&!x"~Ơ _ٞZ4nJT K)‚xM8g#TXFwF+l|t%18˩]"vD!,TX`""lGD#~Hu|A[L"+|yVLm9OJn=~q+qo]pIXeُYP8BgDzj^Cb#Hk DJRbJNIlVU4ɉy\')-Dk%u6 tI26Hh4 siA2?.k Ų㔂֓g|(hӸT[Sl\"r FK* nyt( WOߋo]e]LL{#fXKk3ߒ"Jy;孔Y7nl+'$^xQU8I) vҊ m--zYr26Dj)\@X4EZ.( T]Ktv]{yS>ljzD{`yR2lu{EiwGKvZZЇ&Y:1Z[DE*W%n0qm;A4I:(&Ǐz9(/jP$j f4ՆOo62l8Ūo!1-jdZ0gkQ"̊4pz{*;zÝ%h4Z=؁$=( J2MI)DSh7$- ~ukH ڹ@}Hq/8J(9T֩ N- L ). `AYxeپb!g{zUN6j{YEWΕiܛO[~NN(DQ%6f/WoSˢǭuD]t v]Dyd Tj'Vhϡ˹o :neqNnj)57t<;Qi$ޒY "+{9V(LZh24]mD v4O#>sF KN~(X._4s/ ׿o_wrsyE&79?~/ܑ7Ƽzz;,t?Z)i75sW8D b$//[˩ڂ+*Iޒvmu*H!1}c. {p5=1x2m@kNbY\`HK$.͋mrK!O+,im MXRT>?#?- YKm|\>z _O^}A_G%}+"o=uz&#N}$':1]QFvk~}OjˎڣN!ls(2E.*W*5؀1@U$:2ɳt,]ȑbRo3hnɒgɵd3u/xlKLo]Z*kP"P\!zñklkTe𤼞g<ݑkȭC{106ū6\+֩2T!&N,>C?":ӺWO{%~(RB.Id4XakIasj o +-C"3EݦEAImg]nWwۈ {nՓ<$3-3HO,3ǐxYLAIH(vN-ijPRhj}W+J$UXU54 T\?-ܟ j GKiE#Ykl֚Ӗt{1@ CܬV`!)X"6TOV3c:S:̪3)"SU9"WPy5)ҲgY~kVMbCkuu1NLY=1Lg%+9 v]ܪy\۠N&)JKTj "4Q^*mxx?:`݃;aV,]TlXLlܪ &K2 q/b1q1a$)%(\}a:DU~vPr4>V˶[[ GOذ{ +9\([Pfŧem--3c8 V$xbVEԷ:yݶS-o Ⓟ9 iHUR!s99YYlmEEQgΦ'm=:u?nx^A<+#G|y^ a]c|w55}:*l&H]cqNqo~p~gVGw {%"Yg,Lc7q$WM]!L$ek ٖ NQnRb1!NU,Z! &ԙejR]_Yd),kĖHH(sZm)7!O՘tbKĶv0[~Nl6ik0ך<::FT q>mVA+Wd+"ItN4zxg=g3|XWK҈ aud-nhk$ZԽ$T4m>"L) B? ;;N2kEյ .F6\Q-LQu M=7sK@([t$o)ydC8Y{q@~//LOɕeƦF`e)) ")h1YpYjK[wl!,L/K.̑eF *SXU"қSi}C]ٵLK բtJ)UDҦљ(.8nsT{OMxkmyMh{zY#I jᎨ trVV* k682+_'zZa+D^ț]n*1W xrZr\E&CRut+tj ߄IzH+2>DQ/SwCnt>I^ԲT6})/da3;iK28]h'7;JWQ\Rt9@⋸B|cs;֩ztdy9tEG S&k৓[؊5)ZuQbid%FWe#UAUAC]uki]t1hUPLW*[. ]i2 \-ȍ \&f^BA5{E`5Sp?310ok]+;s|pJC3fsv8}ũ2:Zyt>4!)}GS_h-(bsñl]N`GC*Ў0a&) 0 NQN+t>swi,|U:qG+!m9m2#n46{ݜ, %%\ ymfUܽa!hWԒ8Qtvs3>$xh.W۸O.:9#!F޸kT2SI)۷/7В6C8Qѐ级;bJsiQej#q-Ērz:4!/ĕއjk*SqAr9;=l8 ;:r%>_j0xƳ]k::u.MTMnI}UbŁhcى@NzXp).cG.*e\ nsXpK@5P "@1tc\_qn`dTr(X p `Ьb|l=8 2@ 00ȆC,8 p,V%@6 Ƃ8| `@mh4j cְYlaLf= ``LYct8Mc aLk5 X5X|`;0 Xk=`-0M P k,{[/ =߀9˜% 9|`ov C00 >7x*ୀNxv<{ xax /#Lx&xÄaB(L 0& 06L&X0i5Lp?CσLsg_r}<&?_)"LS%|<jjX@| -}@8AD- : " HX:.a70E6-i0;'|;^/vEx%^]Ek7qx3 ӥ0af`3fzu f]Y4}f9'`fS0o2{ vq0w,|vh,Za[xx ލwDx5{X<#a , 7|%߳{|? Ey~?d,%ݰ2AĿ@t,aoX `9φ|+,YV+6++C` VJ3섕*X 6* ʇUհ[X ּkaM6q= ޟ _Z7XKZX+aUX#VpX aX;laTذ6v†dؐ `C+l8 oa# 6FGil:,\[Ö ʃ!RTC`)C^< CjBnꄠ !Qml[$Mav CKٰe a{l7o`vLaG$HNعvv#<Badu]́y 'A3 r DMD!>1! ı q>w!$ A4VW@6d*݃$td )) Rԯ u䯁 aHXm,(WR cdDBF/\ ) ߁/zwԟo!dͅ, 4AV?d] Yр4hB sr> w:AnBn#7y!+ ^Pp A{Ct(ZE7{Е7`\ؽ v P/Bi( t(C4( %Ar( %PbPrS(SAY)P `R T mPqs`~Tj Tj;VܲíO֏r<>?_+>|yw^;vGsWs'8f| ]|)[^?{v>oc21S'OUi~O `<\' ?o?Nx8N>0ÓZ%~/erG/%(G]>~ïfu/z~ ~{~[o෇X]ρ7:~~O>x)N?Y0 XX),%֘111,,Ynb[:Mrkf]aEX5659sp͹bP0$lܹ0|2pxOr:{oqҤ+*#O]~n-hSYm;S!z}۸(fM7m#nN Dlu2OT4E.&Xx4F${*2q^&EnToV. ;b=FsP/selNyzF)Rs2y.2LDUiJK$҃5Y(Qas[}QMuY6çbQK*,70:F@pk Cng-WEh}^).icyy-/juQᨮȺt/WP\APLbf»]\`>ͽ_X䷑6 ,rįT򵙚TyjZR4Xhjf=2-%ET 20Cr.H)*52VU]Oj悖lI~bAFak4*@_X\(2T[Syq4+MfkkmnFeT‚Iٚ쥤LWQTiku}]UdS*,XdKyQ QSUVE*/1U+4FQA]RT*Y-CUkld9zewc֮N~IgT") jS턇h+7U%䄇=yT-R]b!:W-c=%6:O;BlMm G/%ü4?%)s hzuM@d73ouR2 lXFl8Bv;ЄAg o+Qz9:ͦvrL׾@B4qє6A6K 4-\JRo)Ԫ/dQ3G6&`Ӂ&T y-2{ܛhnՈ8r(%k9|S=ܖEaÓ{9go?J\ ]T@jק]J&zS^ KiIn+ÈvGS1%Ӿ,qJ 䅋]WJnN*Dj Jd!}u朰:>0dC5r뻔-66>IPc^]Kɷ(SFyZOS]*>15ۈOyl9 y| .$X5<$8j)F' $6\j2 we'{U6umfKC~@'Y*O~sDTGlz+LgK|:kG?TK)2cX] b!/$@o?Of&6mKJn2ڒD2C=@45dڌm,i%ZLuhڰ>P"vvyh4!!U6o?Lmio"j*s3%JntN ݝЌK2n>B5\'A>ߟAXq`)OjIcƁ>GciFk6%J1y|&xsd|j_Ԋ,Z&P͒DL@\@g79m*;=Cn2* "?Ph]x<;ԹmȆzTBP!p7 yw\IG B.B;\/&GǗsy'2>m^A,g #Mo:#UC\:`4_mײo`z ϡ1-2 qG q/@ӄt&)@,=8&DnC yl讃~(֙g>9 Fx.^|ġG$u=Z} E|ͺĐ],9:$+\EwpnF+ SH!u6a?1-1GfPća5IHLחz5~w'ܶÌ=W_oχY.wmB|6Q&xqMM>]# ƅ䅦GHY*4z,h/ph:{SYڦvc[Mk |Rkv~luGgGO:>&=wMbk˾G|sYfpy`uvuܜ^T`9i ^/,ddIBET"g3sz}ݓ9Ebj4tOzz v1sk󍤁f'PH"jߙ^͡SbM4뜖'o8qu>Av.Kcūvd.]z{U+[nЕa7Y)rW׽唍|BUz]w++4J&ɍw;_0Ag(TV׋p|oj<paq-N6D:Z+̶n[/ԧ{?/d{o8~6$Z F[ޡ^ z |ԡ4zUqx( }8NI8;!h ?4OUEOZ.5ɝtPkq(;<$.#C$w:3dPGYOd&v'8$c̾ !! ! !B!$Vc 08$L&:OIoj,3߽{{نSNUWsNa$ 1a9gΰ2~)xYAMWxwɑ)Y*59f-Ly]#T ;E̠Wby Li:]rWޠhT {  G&{%ӷP!1 ==7H;҂pk|US-o)d0O^Wp \-^+>g,ωYyR57Y!?> K 8/"4%2)-+K]do(F"mAT%YƁИ0#*j=55b*Y.V((|u2I)~ w・;.`DoUOBʍL|hhcr MYZzcB<wo'N%/~.*)3KpaA4\*Ɋ :zGE`30BLO} |{a-74ZLq(y~؛1Ԇ|TbyF: _pnh5uKS6@ݼyg򰷮IGOY>$񰋚#̃PmNY<8TQVd*-mN6@p})\X9>C AT0y7Gw].c{bwC,xmLgqQ{bXq |Y p],8 U RcDrJ,8D[9AN,q{*]~8KEeҔdv8!{rZ{܈]pjbƜ,.nI!-O'cO4Z@-KpԲMEudqXTdR'=IXt#+x<'>_>Sq7 guԵиOИ.p~H\P`1Mv~ pYH4 s?Fa6Wڪu=}92289GɮM—8>y3P.0FOߡ^ҡ5UF$*M4-ey)x$rdjT/"&Ic*6뤵tBB7(bn1wGm.''=(_)JgV&s3|O)!T ύ|<[]> ~śpK86MYo"W֧lTڧN@r@iq?l] e\o"Cuum^q=!y[l%b"{[o{")K)QtVgVʖʳ Sސ/[muF^Xĸј{yqVRj/X칤kmnc.22&>ҁ.8 mn8lG_[Xm^=Dj4$6#m.3ih2T\P^Q'YmB\,WuxeD:{JM@A<./)KHa<_U@J)*U*en]R@GE`akDu25W$mWzj=;.6N"o֖4D/XV)`U GH4 yW?v909.ZN+w- M=fs:5!a Һr57+"jT]^%2}ԼPVNԝYE<}}rBGH\ x{|s J ×Db龤lߒX'XBb0Jv>CVvV 11%Yu710A94qx T,cOQ-ph^}6&AB7`zv: I?yq5]:w?0QjJtIGQ1*Ћ~"cGgԕl/'}o97?C>xbe$"Q4a0:S*Ѵ==-oCe'3Y{ҢY{Z)kڿNtgPْj9ŋʦYt*JL%C%}E?t)&}3l=CrĬ>0ˠ6V})xΌUǦ;&GF_}uL&Z[hdANf6Ss܆B Kbp!2jмnC8'` Uygt3ՆY#d{6_&#F1 rTym8Yu-Q)RT%V**fݎ#Ŀl0W[ȹUB"-Rj2+Z> ݇\J 'I|7`koGc* ѿU@,S"|zwMð&~9Pl5x ƸC^Ys#Gh~IJv;|\YQM,:Y|P% Cen]}x-2^ʂM5+iA31T?=or?2P3c^;)}JS 9BKv0\@Q,~ec8WcƋy//M,fĥ Bqf]ü]'(Pc ^OؕSzNRpZ a*9[\}XM+~eq7Xf'rqV$:MAUݩ/G"!W]SUԬm4#j*NӒcu Y&{`[צHʥ2E%*yNgPY+]7~W5ؘf!uV;e n `:u@Ԅb5Z]]#v2>LAͱ/fA`j C%DgIas.[XYZB9lgaCAÓooIM<l;" ( GRҔcu|gW=lԲ*؛Rdv|&WZ(*ЫLNeB}ˤi &ڬfkmUjDaYoBApQo&Jm*8NwШui㟍c!_v&v\RP6.b6NAW)IŚbR\[O!|Fqױ#wzcNF˝l$O[ 5Bi"M* sag Hz6og!)iUqظ@biY1([U]_/H*$#J>WsC.kQܭvCNtNGL ,ⲎOL?dɌױeTTw܄KR(gV瓹n/clݒY/D,ha8,Dm!wcR kK$q|NKѤ&VMfaqYP*_.On C!8lw^bv%F"QPp0a$< 4:wB" [I$*Ү $d' =CDPyo7gzkၰ,sEܸu`u.x3ŏ~{#K|"kw;+']1|lWk$BF"]cܸ{=-,d1gL+H&_qK"$JO%vD-|!U&#n;4V$kjn5%0YsqLD6X5~ k{mm3owCϷΰ1ʐR'[>S Se}cRTEDDP*gngk̯.be55DmNoQITi[uv&쮉F7ĵ&x(9I~.֒V[j3!^х:ri^UScZT/*WթY1z=WXVvm[_`%'Fg Xfw+I>V*;{1KVh<7vw8NB86|",XMƽ؝*A䔃i{#`Aۃ`=]b[i~W7Ž iAO K>3Rt&I%SM4Jpȡ5,q/xkvҦoT7*kv;ԡE ^»ؐxuYLj {xcTԯC.' SGbPz]mY xjgHDUi9޼3Dv+M+;y=_MK'so!r3g8pRɼ2{G8sql1}m<.gq>a=®-g 6&y0V7T5 dSR ?llҷ?-9E/dGMZTjmbmN*XFvUVY` uMuQ;7 +a <S ƣn5sLus>~?Ẻ@+3woO2s,x*fd'L9%,z6 $cJvUsl8N5<ŋ?!L@cz¡{ {6^4_ d{Il| 8C%Hgaas!t㺥K6^;AnGr&Wu=wxd)R" 5Ҍ,$, tLH{JbYJۧ /ܔ/W rqV'E&"C]]Zy >:*rh,4xu`R:ZJg^;4Zʆ9J|3d6.4 )nzdg,}|y \ne sSLZDKcQIcOk7ӟ` XWgXzE1=aL{^V.+K),) E\(pw7N&"ܠ•=/I Q|b~J'vk=z :j$-9"yЗWUo!R>DgxBDO+õ.Jeŕ6w8<+~p=+N.O@ Psv2'X iBm}zKjlҪ*AcגPr40| &v{Lbra)b79> Dx<|*/q:tv2"oğ6eAWAK ~9 y̵ՙk CMWix!]1mH&j,Rddbg%T2Xi ՙ#.E#uF,LS{#Ь^HmX*!tMN8;3|<3 > zA"(wey* + 2-Bb$-#5FSm6}}Vq cWwT]o<Ξw0(6yWOanaA|}ttuS,fKp9ļne4>g4@PΥj^c,W$JܨW+EXˇӪcڄ-=u;`k[o 4@ز -OZ9ez w|#)!B"BFPpP-*( 9s7*%rn[zi #Hp N6ަ@-V.oJA&% _!ЩPZť&W l@ɍagӯo|^-I̕ 9JUo 5j,\2ZI;)icop[{m#ॄ88x`og/bxVL$-_Sw8:ȷ6׿XeHՆ@#cd̸&OΒ0}͵IO)فSkɎu;ՒU$&߼`i$GaeG4a25'nP 9A:ɝ4 " Kp8Z|X nw V[gBzyLd\ HO{>XUU 0Yԝ< -̥ s68v˼̜,!30=m䴷5ZIwkct Lʋ)BA,c9xђ'K@];tnP#KC;!`\fЊb(~/s>() $Hm7..X<Vj[`Y8L%~*59礖&H|p뫤oM>~!bR5JK~ؓdڏ8*pZx&f&w Hu|*_%RoTwυMY~Fo)>Umh%s={'G/ Q&u#!/%g972q"}W;m9D8hrFC9OB`u3g:nzqwP)hc 8#S)UP[d8|= †cLU*))UIkh:,T$_mo~7To:ZǪ)+&WƫNl*[%@,3bcы=Ȝ"]zw c扊w^ث;EsAPeDCȒD!q/B)x ,h!x n|GLQ 7, zcxl[簥a2ݰevtj}&OקfFr>5R0'X\EJpKwxLᶶ8Җ\qfI_'2HkJ2)&&1WMz\"I\+p ;%a[l#S'e7>[hwr2: _jr `ՇZPIFQSwTL tÞͮN;kj9Tz()P oU+yTD'1JPEfH'nc)k!Ӱ?h6MCL9GRaDVZ/̗c(hAQltń;6F H5h5!OC][Q9I핂\<{<§bG,(=Fgb.cTPI]LB?z cܟ >0doeܞ n6o#^"}=a0$9_D<}J혟/EC_D?FJY[ξ=dnżw$ :zf_?`g5kЎa$LPҋ08v64 _m},#W-:q~\X{ mݹu2RpҖena]_#q(d?igt+30~ZRO|:Mf\ɻh<o41l:pCC DgR$A& etZF%UN$Z[ݢ,T2R^%ը 6lJeJQ9A9k*mUHHhz82Evvi'nx]ax{((歎f^fd[:4U&eR.~ <&fy^ʹÐM5 5?b4񚋥< sAJshEՕB2G%+"rcw4[dhr -V;lsA@thI\iT>-RͮEL]wM"l[,7ꄕBi1"BqHScj5jZ bxH$o_~zS&ས@\AS/`A;ŻyfK՜2M֌}>.M3Q-c.2Qy7nwwTIOIgo9O`Bm^]}~Fl6q_NaYk4Ye(3[di. YBYȰ{TJ=z >ϡZy4Y)> n_$?S TI55TP$ネ< 31P/r9gYr5wNcrP Hj~S=r%;U݂2nf^v=>#Ege.뱳.awyzoL20%]şzг<}M&Zc3_d>Go!CXü o04cPu5xj1%X~GgQ^b:OgNWjQ@, !S:gAxO]M 1gGg~LECda1GՖB,SeoWplH770sHai).u/o?̮g7`/zd|]o^1Tfcq;c´A,M@}(8JG+f/1E3#Fگ^[+od ^[>| ܫ~N岾f6χ;8 }= Rv.}s?ϸ- ]"Qa4ȗ "aVzQ_Wgj%Bm6Qe(oB=d Z69}s}c)߫JMS}ii4BG"ca;6qMSJ=Mb4s۩d8ƎCKfG0Hn Obi##xÌY 2u|ai[,Gjm#XO1EQ/cD0~z<տ5Xϋ\?7`_Q:۝jnvwM ; qv6\ap>.8 v'{~}&2 ^0F+` P}h#-MHE}KS!0? N 9Y$s42h`sjPgGE)F" */}AT@P ~OG!Ih4E3X8? vphns1dJj~\/ 5P/bv |Q^`jPd}hpHݵ1U!x1wZI: }{]+q@IdŽp:Bnx򇘯OP?!lCG>Mqނ~^:? fAAEL[3S1gX ƣ2xuf\>e+oPp3Y!ݙA,}/V) {Jb]nQlZLo偦o~⹻v͇DRגB\{ ƉW"ajk ڃdFz!p0RDRmO.ntYw|_naoⁿR(~@.| Pp|p?ogܷiH?%|h:ΣX(atGTsvqvEG-,lͭoQłj'8?[|2t:ފ~[;C0޷EOv|'WgڔU3eNly>Ɲa3R޷a/+]L:|swԽRp]Q*pNO9~} l5/$8nFAe8|f)G v8:&vY-S}346̟?5 txɣ<:d3 iT}V!X4&L17^aw+7sf`>ճ?JwFSՍ HlWS {f7ts,z8OlVĊ>^,+ N+b2=Sy:]}%!fg=4S!h|R^!*mR#p1}qߛu%dfZp ,sh|]l,glOs]W7h F]]5t'Cq]gop4x] v-FVKjH7$a9T!,Nnb +Z&FeQo'ZVܗx1U4E<~HwIط>a5<^❺ܸw.xpY\gPl aP zëۗG>2Μ{>i^!{>3ԴeK\/Ld,At1 ֗b~Ȯӣ#'F[9B\$ Ňԋ ƾmY ;4I]ӝ{!Hǔoo׮ -%fn34R`FDZH؃ |#E9NGDJUoH[^LJVzcp`ϨF(۰ww-`)ع"[]}N[s c^~Hٝ9 u9mhCĐh`CjQjXӞ6"/Ԟ4'ŬlL-oYX ǵ/:;X0+dV !ѩ}l4v|H7jO 1ŌkJ<,з5*vki8VFtq`K;ߞyZHUPB|@Pޯ;BmVZ#)+ʵ;u G? ~"/K4njn23 Υl|6AWri=WJ޳z{R.U8 ~yZ Vt<3Ŀ$~=٧q|6!`cܪuur6TmBJʪRRqS%yIZe 쎢Q)!d)3L[rz?4u NբzҤ+*Rfa#m[VכqZ@[Zjo^vƴ6\6)HҨ%õdt#6uM곇6 4|YVuָ۹Vufxtaa+eDMI]΂ 8%X"/H(J/> `JpS)PsjY֮5*y@RUoL) a+TQAZUE]N`* ,ft+۹wk:}m.N?w=Kv8r:ܤ)ap1 Mj%^g5X^'Ѧ7YN[F4icK}Gr{?!(jɷ}nkz Jz)'UXQKʛjRVo" uOnAڕEJKǀ?]T2'%C%!ɓFG;٪Le*QlfsWFD0pM,2O.mقlqy>7IK%}$abLT5Ϡm\͜sѺ.;O44cdrZ~MnſTRΤ.UO::|M6UIb~g[gev-!%-wؙǎ#7Hǃ]6wP5}Wk :)PyLֿ!pY|5u)vv%x3 TԚKj*lWTq?\%y5i!m7 ҨjV ˴jJuFuk9Io-#?v;h%Cao]&nwYK궬BTy#\|ܬ!4MQjnb m : 6Mݦ"'#G╇e^'Svq!&hf8}DvWD6:h &Q:)@ei ҍb'k 1+P-zx(܏ qwJ: 2šB!qG+sR+x3pUUQ,=|m;NPЀPŔ+s앏{r%y+u WVC֪DۘK:-uQ΍6&x]V|kWU6r[A~ :A*DQ?> Xv^YM:nf,ODcn"ћ-F`fX~Duje]Ku(֔`J2gfv>5=NU HJoc!Ze')(dzaD<>5&zZ8l^^C(#7Y KNʭSWuwZ[vZr6bʍi =; dx`1VMB3HSh}SPM`w޿GfLs-S`nu xaRK)W|}Yo3TXEz[1׮*ɥ0iIřbQZ(5ѲM ,kʵFo*[XFSވ$EΌ.RڊzNg58ֺFnt,?v]k1mR>I-_ǩ &!D.k 8GkH ȯTsj-r4H#D r@2oў_plFiʲiYA u:3;mM.}c{,b2,/-fS'`gU`1-bJ R-mKt܉1e db,&mcfvv& ܅ZؐeKϝ?0о|6خ.{#dx}IK=,#vy];@O̤`81pӜOYB?r>?sǹu[g&{{87$8pZW[N#];5G)&w[c8`B% z B?:ȟF,f:$8q%T$ʦ',}:䐷o?x駾1T!JͅjCdi2'^$>ybPxG\-%L0Uʮ)6Vŭ_4uI<\kRrf"-fT2ذޠ/їu]p{%V{Њ|+=2ult5rK`H7%(EId@O7SBQ0+UA6h2[[J*ɦj5finr֘T[MԷ;RYŴlHDJ)^(dSrllcVߋڶao4Ou]v=~}l8*| dlk5E+[X/"c3]ťʚ\<ڍwe6|{l:bۻeSldZj&{}?s6yö)ZDg}ԏ{ӚCor ]p _tNXNc{ ~aԃԃ#71==֥`ɸKa^kN0w4$ғ1!B>[ @\D׀KXt\fr2gEsK\<9h.uHW]is#9ūǗFW_vcq0VmX'l`g` g%wbTtbbtt oLd'^lB\N]8=ۻuld8$s=@cm swJ0c=Cȥ!9ĈY͊t^_x5Oa"=p|.@=#`p}r>3wȻ#G]BS{@3hݞFQJbF?|c*@_|oddQSCǴ>O]^i@{CF1 ܸ| q!+`23k~T I'ykw>?zeN W\szy)ætT "y76 XKebRR*fl5[Ze&**gJM4c:bs:vOrr?'<Lx; 3y&$/UXl1]`*t 4S֥HX$2W&oP/[YKe\G=^1<_$,.1(Mm{ʎC]N(jk\Yn^8x B.f3f`̱8`]zO/#u班Fx~uFJ^.59s)xĄ O!FoP rFFW8c[ ٪E1FP+OHD xaN0#D))2!5AHTD>;1D.ql[HPq쬹>B`7X~B)T-TAz 獖zz/WXEm4'GTG'bυ,άzkR~Ylt?UaS|Ofb(2U2:zDeDLTĪRd$J:53Q8w4ehSs &m𕿂 a5@O<$L7$ZNJc7mV۔bzsCA+T˜|Nsb!碄L>Wi,LNWSvhEt³;kGSi&Bӕ8ٛ*1 )8zRcbʃ*u\.(RȀVbU(8̑ |pWmd{Հgq L63di8zpsfE[Y6\抚:ZEr{*2h1r5jt@y*.PY42x]`A<%Lэy189?%se:P+:kiWk6[U:w];^cLkj sU!kRLV2ٕ߰l4Rlwmoq[7}tA K3+ѱ,%U#%ge*!tZ+-ɩpZ$Ǩ/.*T[d|"_'Ry2[*T[W10['[60^vucu`al@[kGM1tyKAK_ #<h<0yaZy`~"v<8ګ ze/c s~c\po?>(KX)?Bw#TV?ά:UQ&.c"vNY|\% ]H;U&b:6T #qbÄlFBHޏJ;ӋjUZ i\lxґ 8Ku8`0^;JZ*]*,n0T7Z]Z s夥b sr xL0:' f9>)U­)7cx.4װF^\++H^#%_`Bڜ݃'j?ߛn39Jw$`;)B%O4eV4jcV[?AE*, oL*Rp ]Ux]_K7kXe 'ww6{;hWKCy~SflM$F6/-ɖ2̠'pjNH-^ f5&!a0{ @}QXw[*X&öm8c3I8|]RtBaj:L45zױ^[{ECEV{~pnN]ʱ;N]MF87C"O23,YT.+e0n /{ki,]~TvZ:5M3C 5,m1(y?+^Ǣ٩Q+V EFl.՗ 2Y"ɔTXfSvu%~e h=5΢ [Ul[\JLThÏW[vSw֎t`[vYC`ʳLSDwS zz|| s oxl ~Lpl=e'~b+h;L(.,Vb7d*U~rd.(Plj[~L} Ex3ҚzWyx ]|i&`T8c;| D轀duyhhI,LO̊X]mNŹ:$ݝfYtwgN/oT." h?Vz_?lC/^+J$)xJZ$n6XГ`T6⏭s˖Em\n_OIu4պx łO X܊^^E뱳g4Qb\C 1Ej%75E",;g$5:Ox0.85Ó0u12V4oVe2|qYcUl4(Kr$r*qWAWZjJc]%i. Yl^LAB/6ԗȞG@!j2+y"RWy5K=]VP$1<"0G/rrrEˎH|}pg@Wx ~`gx)f)?ڳXԸiDU"/| ,(=0Zp Aw'~L~˶ri8IYqk2&yFnXsloW&$#g<ߟPk=:jLf'!0;TX^sMy*MV&)dL`Gs%E2'V8񞁆:s0#75L: ˓o ž"|=mЫn,2HӴ5kZ)A2@| ޞvVrUzS A;u^/ Y4W?Fr$SfKr0ɿ3 !v<[O<%Y%<ı@4)ӕU'"`9ZV?{&e EЃ*=9@/7Gkڜ6SD(=GeA2 ߅#]֞?x '1V'D}UX! ':^}oKt W4 CodBCM R 'W12G+EV {eZgr$#ź0I&=|R! `zSuS0Ef?31}? f4Kg$>"`6}Tz~,C跞HGhgPCW>}.((M:o$AMO:D|95Żh]WAE^\h=Pq=t+ _?90N ZK 340~}Zh'G3AKAԙzkMԅy{0u#4z Dš"HLT HPoԐzma!R |,3/#a s@oˢ/0$ |h)VƿA t\CTC6`$.$`1)Gr;$сi\Ym9[6 `ۧSJ7+(r$c<99A2AqJ<7G+׊x]l[[PCvSU+ЉWj7|r>`-;B7>8q{6\Ymzi's˻0WlzBгJ dl^> n(y}C@BovyG=`?|P^{B-%Zs<킮9lW}FjB.X H6 Q+38"`h7cpzful=>;btϫ^׼ͯԋy7K&%D]5+YFa7`Ļ(RoU/5w$ru8TĻ#t8 v>e,] chp9lu!Tm]h~#x7r P2*;U$;Bͩ4K*+K;.flΦAn?yo,s3_lQ˙]|pUA w Ħdlqqvj\1CtuVnAO"?@@ ㋭Ԧ?"׊Hnaz'#6iΧHu3+D>1T) ];ܙuZWj.$~ڳN%"`I/ S]b~TaʡvB-It(yA #W/tNԋA$#0'lP:=G; 4Zҙz!?QYKA(q{8=?ebV1$ t3Gk6'Aa5zf$MB>FO`\4 \mr7VAOx9>M/!S"q@uޏk6Cb< WyAoU UͿx+ԇa=Y#cF6Ď-5LY >oCqa D<|͋"2D~0-p \s l ~Emafh\xʇ_U 6/{mېQ5 h(އbU5 BHbxF##S׳0:sWN6QUjO@\e!FXpe.o_ `\*L]`dѿÔLw7||(!үe0P|:[KlihSk & >̔ 0SBur03O0{..To2xG-!I w{Iwg Z)ѯ,rHs b!C?pf'!ah𐏡S2P&A[>L- eg Ԃwa*Xo΁RE[i3Us⼹4vlX^GlV-T&bIjԹjn=Qf`Եp4Rߞ Sx9{\Q3y9q$g O&[RJ?p[QPYXɳohSftCT7< n %E1iamGܻq;;tI7a$^Yڃ9[fmNOpt" qF[,\cRSK7s"Ѹ,hR}i\S)o29\WzE~:/;TifE㫒4;ɊΪZ'Bh(LKJ% T55濫*ó鉬*[;[^oa/+AUaUTX{3~ uHgb*" %JL^C 9JXɓ-~H臽Z`ڪ~,evR% ^0C)@&JMH`'?y{qڹJGb0'f"5pa D(I:2Tۂ~)n$HpglB@Oy " Dx #3w$he'/Ë-œrIy$|f C'l\t1Nx_X>zUj\? pG58k*^+#y3o%a )utoK)O0atߏyX64x Z/"o!c'*р{ fS-F;y_蟉NG+_e% Bwa8p\j0:{f2_\d%o]cYdhRJm-IHv[༁~owYc[ ̲r]j48OXH=φWTY* aKsr?:6UH]MeEG)\`NMfZl''ȗ;Ϩ=J"E"yϳY0z:{xAwj6BQ=!nEfv5&"&|gi[M5' kOJҬhJPɂxX8e>rݭb@KW,Z]:J&JP]b:y1qt .~o.~i4bW' D<@dU~SB}߹f:ޫ=-=~V3qS(ӕ˳Ǵ"ҭx`@1,S~F ̺W#Ι~=L5x`); {3*R9x3U/a+Z`&A J460#7̣Y/'R$b8N"9[:'gP^1_#E)lC:#=xf?uԳZG 4 4 :, CH;lktE!&(~,we ^AYx\M/gp鍽C:d'Bv[dT]+Ko8g؄ͧ֞ -I>v=SOUyahQG뙀G4GH6sx.4V&6h } LF03с[mA{,p7/X.vxb/ނ,[oF$,x[/LV^C{,6a_FYEE(RQV7n[7 3]'`I!/he$dE\ KW}&$ 2(ZU ~v(]ӿ=^p/R<ᨖ/_00&TOH%.NYVmro堶-F,OՒq1S19U^Lo٬+՟)=Ws^or㫏Y :9#1,׻ul*B;yy'|Ʒɰ篤U` = m{xdfk5ַd@&B,O2AP,bvXy`2RɈ)ȶ]j?=qjxe͒Iϑ!C?ຣ];P_=PF `w rl0n8 0`{&6?ӊn?;)(sTN_eaP#M;Bb$.|ɶK[.;gM+rJ=<,I.㒔"3<)E"|U٩dpHv7rѭ*H]xEX,*B% Ym^;ǣ€.azDuѨ\fi}L7 LӟWgC5#|a5tg9K|0UE^Ǥf)Ȝ2>=.1Bm:mM}a GГΪRέs 81) c`u5[ta]R`x:zZU0yp\z s mKWG,]7:9K!ʙ MF.c=Ɓ>pByj]fIW`DŽ9ԠNOYcLyaD 5Q};33Z]cnj0 ^gS xm?m0_J5}IG̛t5" i>nzx`֛`1"ˈZd:FRWjNڪkuz )!zA`⒃P"=dUZ;{ڋl6}xʘ{<#HkvYL0>{J*uj:M*F4T{|h9[IKA?G,O3s2Cb; 3/0L 9EX.ɖ sG-֦k"ة霁FiZf(5u%[%n'Hp;5 Z:kiHR]j^)=ћA{ރ7Q7}r},)))VCj][wC\6(U`6tsޔvSYލP*'aA# c8y[0A&!f/o{JF-A844b .g2$!PCw+x-\cHdNZ<-ҝO`il7l>mRrɊĹ/r?}:g;tC.ǖmn.8TqIm{5?ߦxs3UWڼ{ o{ \qW8G<|z6ЇLe8zxbPF=>\ͽlQ`-:Uߝɘ37P9-J0?I0?/T 9퓁^ ۉ0Ap=k 4Fo1$ L{2cZxM V0n:>>ˎֲxo;׷ZQi6: y}vΦ5̍fޫGq s/y3BU&,X)kgMݧ6_}}ɍUezR DZ1Rq# g%CErXi( ׿/b%"#-&Qa۱cUB{PV5:E2( "]֪-r 2UleYmIMY_]l{>s`9W,81ċY`s/* |;8N !e˦IP *WMuOPAB|ӦP+@C]T4gMX)=T>2d` x c;A1)ĤXo@D/RBަdC>Ax'{D`liOG4Ae]AQ&RH&^X4rſ**GyێU #פ>4uYB4+6eTIHS(QNd(Lnvǟu ]v݉`fv@'Q)7=F:z+8ԅ(]ۃrQّE'9 }3eI6r Zn[/0mSluǮYAԐ 2e4DH1'$*HHQe:cLg϶,lX35.XXX"UJyB.nU^شy2:x.c-3%3ggآ\fFEb_E5*w]'.CBe`(*EDIO[|@O \-Q RFy:BXe'D`0 P7DA1LM'EBaH%` Bbe|QG<ΏQ;ڂ 󾒉TwL I}+TיbIL.U-KMW-*a 1fj|QEFŪRbH<%s{۝[(gio9?Nk -`W"x< A駮;;W1:G.At_: ʗPA5CTGّ~)?]TWJ6Tv4--MB ;eά?4kTyM9oO ηan{UTk w d|C$d".i)/ZpyQaF/?f [J^A/h;8Vk v` K nb &f7j>xz9cڤ M̏\%vEhC.&fsj U0&PD[mߜM~.gZ+j9moԁ$S |d,쒂#"e.bpOIW+iKn4:f*3~PJAyL/ JdGFc B{` ߫!=cAa`,=F|yI}w~ U_%cnk;_f:`,{q',!AĶiv]cq:%,+U[)]nN+P:y/O넺O),)1{,2rV rt=Wkt."Ld3,$,6 6p??4ބkǿL<-#GEhtTai{@T:2KWp+)DR^Ig&ˣD2uT,_x 7bP^(QR k{hæ}!#W{\؀`.d~xԄcn (j7`{ؖy?) 6:Ǟ@xjusH_7p҅o+Seʈ^$8,x˿>Ǿ}g-x^ 887 "dž~Drd 3?} mO2tQ1vנԲ/Dބv$o18Z݄Òe$AX![$寓@ VAc}Y8†em l? !Z֏GX(&P aOl ƑU(0tƨ54yvF 9=ؖ_W1r y 22>2P?nvcG$ ?y JpH&!|13!/hi7GtOϠy<+pվ`͏$[po待rK Mm )~―*{}PB9|4ƆF.Oz?Cゼ591*us#$YDvߪ+)?BUQr^l# | `?yU_ x6_Z4Î2ض5f:ݯ w3\Ӻ^Zo&aaӾu;Ch`h:@Uӌu]{FX :؝տ O]w! $"@]KƯ\,߀]tĐX0Z%:b~Ϩ_:aE;OO!,fXgz ;hd7pev]"¶t+A oC ( l-l:!b I AgF=u{$D 5< C7} ق_V"VM9u8K ¾҉ 8`i>nGuK'P" %h gj } Iec\[`#ݨZ;Ō! T 8;8Ly Y˄{=M Hq +| W.'E\v\/C.ۃ`!w61f?{+-a>,(s Am}e-KǢ wWB7XPv"0bӧN6#3)H)oNĂ24 V1{ B. Vvb98=0<܂el>pq acȅD~nȳUJ",Y$ɚSʧO.2$0~<¸UNBL'`ʎcehȿUP^ޟ,|^%Э]dre kĵw;JZ (QdS|> 1~,a3 Zrc,_kx˪Q"T'w8_ip9 ۘm}3YBn!B@-HdEBLKu}9522p|9 R|O}Say}z_U_?}&w}0힔!2wC;(d8tzw^O`Ϝ.G~e 亰{v)E=Ȃ}Oap'*h&uo#Νk`(|0}/,4ڜkR-2[.tUh\JAp>\.B8Cf F!^A 9|DB\D{6,B౟~ ?S1ʂAheE\o1k'EPրvj[(r@35jHϘ V3Lx%9ĄZW4Vtxcj,xSks˒9o}Y ,Vrv6'? I&2,ȩ <mMm]uBb1+WH8m o[nqyjkvps HF9[x_қ^#JJKKJMkDܩ (%szd/!2_ŀHν~ @3ބ)h<\[F^>Eğ 'q|0 @,86 =4}K)A%0/>Rx@-_ xm+cBφo z%rz.T16,.gks uhL0` w}c u>YSY~΁ECA$ j汻5 4q4ih4RTӰhB5 ?ݭiȌq`p1$M=M(7KXM 7_2RYm1_ZJ$* gSs{Q]>zʘ1M1?8&:H߹Tcz$eSQJJ>}Jk,'DY-X^Y쨦KmeNain]Jّ֙:ۨW*H7;<UW!4wW5{Ɵ-F_YcA"A cf 5Db4&E]'j-h`y5$V v0Y d'XMjc0vs9Vj{3DD;y v{%f=񋢂3j.[P w0$aȹX@]|0V4N ,u`h6/w|a4ö 0&6;]qކux):<}a顑z觠'fIڂ}<sGThkdHr##F 5n&Z7*m|T(ݨQQ'n88'| h <=ѫG'N}|Y``yLƄ?f˜c֍y1G\ÌXlpctʱcO6dDK!oL y'$?!-3d_ J. ] z%zB>*|Y8Y8]8GLJ-4 7 k[lb! a#*H 'ķď 'Þ{>앰a- K´a5aްa>,) lr>C&d1YFfr#C#+w$C=DSP/Q"j4JN}@)+UIyVG>PWo_h@?GOgsEJ:NSiEkbE{vz>E_BCf‡? ' >)|VQ )pC%ooa'τM<=8b{rЃpCg'N6pu%b]JT'*DRTdىQ<ŢܕW6cCً7liY5sIz4ճTG+SV}A 6+19H3ckCsuoض:q4^XQXj,EsW}ECWk/u}Ļdקŏ7oX;esiLޟE_~Y "Yt;WIw 0嘕2aAϦfG8 Gn6y/8^&^_fq*CJнbk5L͎=j~: > W,%Nb%~T?zeSD< ?E%r4Dn~NK95.TLmj GjM9uKNCl^H@H^FN˛$(Z ՛mEk 7=aʙ"MR2Dњ5V e.sL,˘D+gfJ޶C<.dcwz:j\DETDޢe#%jtA=U*q\Gio„Hȭ{LU[l6𜭷"Uh<vmLԦ93E,L}opYyTs RlmhV:Լ*-u0>'U.iUĤu%􅔡RUNʆݪS骊g,ܞeQkINR5 Emm6[-۝;(%|}|t}`GPc/ ҧyLDz)o%w܆z:yY'R^/[D+ W=7J)$DUT=Csʳ5[+;Tz3~'9sf]Vf@{q`WB2eY',I ix^>,RptשVDD.#pڙiJNgqrJJ= kcEh^n>})/CZ' CNU25[*"ȒĒL8=i4W5b,N"72Ft/ԺgqǨW&ʥ>>`Nul>>-^h_[\v(iEOQMvJIȑR28%i]db,0 ÷4XS hM*Śu! Hbv}>eciwvZ6j= iQm(ܗ r?2:t"0>DojG9k$cr4W ߠ:Yv,tZ '!hr[*6GM`Wy`$xSb/ o;g8V߷ T+%$=:tϱúع8ueL. DʴD%N1r1-Rַ 4o8D58>yӕJIBXZWG9žlq*T"_X,$$&%d9\yePKuRBejiEo -=T,ė`%$. ݶdc fgN`C V3dOr{Mb]6I/CS#7sq(q~GX*)^I(J1|" f eR ~o|JqN[.FLYOW$MrF+(R qeK6a1"#ʄz}A[bC[yK3Rf5h3)GFzq26TU终-*6AK[CV9.Z8$[V5º\gCII<\v,ּ߰f)#DR&#k ;y{4,eKvr4U:抶:AG ߟ3Ի f|fAQcnLHo= PXdfXW$I-WfS Y2ȫTs uJ*3"%5J-i%Zh59"ɞW0"IPjtPen)s4Wj^fZuJ*2rX]9+x8gW+.jno6|D7t< /=vKנ ">駨S3^n{x3c_~Rd+fP3N}{Sӧ>N9Eyy&H4 Z;qU`T!fJbb}B<* H'ΖebCH8S)ѫ ;7~UEYpmݒߝۢ {{/eh6Y'-gX?IYcl؋@/.5 tV]o.Ts2=܌ɯ>x %GO, -?y(͎RK䚗IZϠ3 2KYej-P>n=VoJ UT<[ҔK `xc`\*gq!nPP/#'pn(爁6dpJ"O:ѺuѕM.0y/1ސG&R7zZQ 5d3jj.c CY" o׸ښRWRUob7RhO\VgPH._ip؊P>*v.,_./ޯ*5DeZEAŪ\a r~AjDpkr&rK J.y[8_L?.dD_vJ:? u<GA'Fws?q09^SY^jnvX̡fu6Y'x5HI\$'4.#j֯jyl:>^> w8[\rHjC[UAIU: %N55>&sMρ89PY_KZ|vx&>8qRݺ4jm;7dyB%DQBuEޒvgF:h JĿ PșSĻ)+aXnX_-dUh(To/l5WM9*Y*nP1|5 Mmm2SfiroyS!\ 2gU*eWkO__D9QC9xCmMŊUmj֙-ԫQb 'RȎ>#X(jª+MD4(i.R缻~ Wu4UNm8FmqA#$?aqҵWSmݥB1lfe+k8#{DV*5uӶ 2 "v37mz\ɩ92Ie !(ЩeLDSc.Jcx; &ڽILe !O,GxAvPe~H~3[2IrEJ|ޗViX"{w z}Tx{OgG!;DxRLhB΍ΔxBj]\XW_VGиlU>9"@&D L0yrG ᮓNem}sheV<2aJwvg{Z*#T Q4rFLkUCk8**;q'jZ /j Ye\fn< 6s\\(dx`sc5VlA?*ӏIqmn*\Jo[톊N+v,z\$waAV_`s,g'@a,C*g3. ݥxIC R7vt &␆dt5l?`qm>ǭ|˳L0{98¥Gs g7yƹ|_N<ݬ$RT<.,09d$V"k^B}F_>;ˊ./č%!.hn5UX2C{M\ՊRټR5Zm=`. ^^[xVG)Sru␫\:|?95_GɆBy2|K% «+P6&&pOsqQHYOD9@jlQBDRVz =n'y8Jw ߎ/2duJFIF``C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?Z( ( ( ( ( +57xPK^ 1K’9b~moՆbn-.Tn\2#jQ^+:=ZDIyyses{ >ֽkHݴ KG[fY#y$2;)\Xh_ @jDТwŸui:D4JG\uM.å|Fi pq hvpNʹ=N_//XMbrh]O~ 5 ]h+ 9\c׭%ξg֮4 hZ/mMJ{?1]il4č[]?-U=EsŚelZy%fl!AO#6ʡ"Naw4W1|*y$H؆PPFϯ={՟xZX?+SEnzv ӳ/ޢ=K֬--wt]#|[KEy׍Ao[Ms-$g&2#'k\YZ|;ԧ]oEr?}l.{4tkGB-W3\mkmR>b=}%a]Cd5+R&†ӟ;~v}nvtWax@w/~+>ӻB|mԮYZgg=ʊ<}[_վǩ;UѣhX.2P*0=9i#1h݌oy(8tWמ4%'d_m=ǘӁձ`v{>w )BЃN5 R@<s(`M=ҊeO"?(hĖ$c.,Eާ^Vax&@ZxgzjxCS/l!VlppHTmq㎷iocuRM/a(`s5uI^NnfrAd^:sXI 5 ߜG2 qM+ \+7Ɖxutp5qr'󏻴/ kw~kW_~:?ox\vߘ|D7_дfZ[{v8G'-mo?q/,ͫj/~Q\4^M;'Ik{ß}KG5 W W)&0prF`rG84'utM &ľյkCIg(g9:A/? o|aH ۛϚXi7y|OLWzu,<VѮ=۶m:Vo|v|C[iMeC?rڸӵݽn [5cA]jm6Em.al.q2>EQX,ͫj/~Q\4^M;'IhzZAkWxs6h桪6GN7Q v.:uahIX ,WzӶ=_|1>gmi 1M4kα@$HP?L[;αLvsS ascq}{Q}ExDŽ2%K߽ HrFEu'ĝSzg&ǟN).=OCN\Fc#K _ݧ<)=GQX~+`[Su7>PKm<Ө̫;z}_MP-n"YP Y6F-KnvHH}~޴KQ7'B#}zZIr,bFx{Wז^5Ɖ{bVGrC2)`Z+?^Mլ\ :kJp(((()(B ( ( ( (>rP״ߏ/2jb b;8]/j'Lwv=n2Hs1?eI|Yh}w9WDw.On"[F>D$>w|%0:"b=`_#/YKnuۧG,1H08&?ৈ? L$miMn eHu ||8Z]}I&i'|=bkh m5"&ض;lA M{ ӼGx.EΛRWVW2Fcr𥽶qKķHEα9/K QkTYe7 I GZt=ChF0F\Z])_VoD4g>&Ǐ `UCȎ"699޻O?4KijscNYt>xŶ^ ӼG&wk vc;o\}co kԺߋn襌"E4g?{}+;^/Rԗr؏~ͳk{8s^^W|YS𞽩xvv"[ѓ#O#ڻh,[Zo177g.sۿmY r.Uכ,%2]Oi>5mTƬWb ̝pMdx@?I豽U"\n#8ndW?τڏ[ܯ' <:r?{i]ʩs[usSFߵ5}Ů,|_-1>ZxwZ|w7y u4>>3y.,uKpW 9z҃K_IsI/C_MvDD |?g CHw>}3שU֔DЬ9H u| ZkWAHoR*~f_jMYvn},f5m/Q" (0" 9S0G_.V<}6s*fS0 nA0=? O 2GWIۆ:>m5M.5$/^yG[~񦘺<4w1:B*p ߑ=۾&? 6d|߻1Y=w|'P6Gt ߒ^:P[oסRիvg=_pݩ=8lc?埅 Nf}HmAw>: {+mNh[x8水Y(+#U] lרqwnLUo~;i^ Em3&N8>&夹Zu3{qn@.F7~ᎾxI?o[?*8.G~ޔϭ;WuNc )=w.ijYJ;_~@>\-Ǚy°7/ȭ,b3 c& G 9(KoD? ~ag kH |#(77[]lp{z1i"pj__ i0em\o9=?{=uԻ_xl%дx]Gִi̷(be;oaƾ;Xn!!GpFGW4챺Q(dg:w<t&gOy{trq׵7+$ZU;[r |gIA>6رo]d{s ICjz.[ ÌpFG~Zޫ{jRWu8S 9/JM}|U'"Z[?.־ b۳ W.k6-u{n -U 6vIϤ_e0O֏~xkZ֮/umjvwvF@8P~!=oo/ǔ|TƟ1t"ml|c$7{o ɠEKjmv ;h!yF7nzzhK| i̼򥦽u|(ӏVrƽJ#(Az i+,׍{σ?Vܥgiu߻ַ|u?K|EHgKA9nt=~Iڿ/?x]loW#í|[^ԒEmk{&'^Rȅaa/^ǚ xlfqE._Fj|79W?:xfwE24n=A?μ'K4 .?J{|]Я|sOl6lbAG=fMK"{]_I7J1$A2{d3+5huǪ#$7feV^^{7˻Ŗ}vF n'8,I }2FM2Fd"X5קRiS,=Tb>FCraa 滟 iopGcsw{<7FU&E{duIR]-Yp a> ? C Oc q*U7,⏈:ӣSxr^)t++R YZ#=wjw_6_mIi'1y{.O@PN[ջ~l|6F>jW ~xhdx u\cps>blco3Ynm?>S[OFq x?J,gkTU)^Q2TlTt#;bvo?֐wa|lN=SF,x\NeK''i +cO>(j0d1AI/y;Ok8uxZ~#y~sf#ڶܜ`zcuiq$p2wɁ׊KWahz}~1fڦa+hs K;(vva \XqxZÖ#_\} .i;c'4%{[z^WWۛ Gf[ WnpO˜ b'?dM8U@ r<){y4Q^Aı2xSSu$!I\$ c%_߃#Q+)nb)2yk~ 9]VBcPUX#>[$`aOLԭFlQY# VI^ETd=ƟSPuQmuCgpbT)NhJ!Ɗ<{]EKZkO47i(mfu0I2xCZKssgrkk^/ZSiu8l5XumHT6w %Bt;+׼[ijKij/ezαKgx홆@rXpA†y`^xSOjS%|1]ɷɐ~:nj%ǢX5^b kp AgYxQ:$0)y1S <FutV/|Ge(.^. S͵~\IaA$kbF0Vr j:l[%ԬV{)2Bs q\oUqTҼ_o%̡P#(6WTTi&B]Xr8}넇➋6Z[CgԨ`;⎶;+SvoEk?gIk9!U@MXcicͦZ q![rT9ےvϋ|u:bW&Y2`z]%ٵ-2kMNWWV8. FsF34Ҹ_EyE][-d݉)7zgz'.#ޗs 3E5r$8\qޒގO4 6Ώ}ƳEc4\¨x"CdGlz\QhSow56$jpΦ@JlʓMOQV\O>jr |KVTHحr`FeݽxWr!tɯ՞l4֓q4׈FfDk7N3V|s%/|^9@o!w &Ҽ97\VmzHf2R. #z09^ߊުwO^Z_]3zl2ׁv?5gSI xW0O۴v-∨xGtjgNfw$q D9vkSM4k(^` M^2k }y?;];_ E,ϥ>Uוs T @5t_1t$OE +kҨ%>i9yĔpn.<f-(G2m'wĞ(|M>ǩIr2Č`@px9F}r}o_r?x&@zF6ϦcR;[>'ֿ⽼ҼEjNYm" R9|PWZu:;m*\;X p]7c]jzh=CcIא9y$ncC65rc=:fRG?>%W];fc;_ _]rz<k$öB%©u&rɑ*V]j?ln&-ʹ`fu`w$s^E Yy~ ͆/Um~:=ᆒRYتH3K0y$Q|RWW#f^m v8y}֪֨xa5yb4]*[)4I w 4oV񞢝&xG=UxVd1%1Ā:fÂ4K֩Yqo6 a-UWqr3/m%~jڮɢ۬c߉ U+k7_ ~I$4 >Pץ s\\a)yZ mMO^E yV[Zvȧ5(399{rx~! 5)`KA*3K@bp3.k7΁iyuOxYl2+EJs3Xj_x(8Rk{,~$venszׯ ҼCZE{pd%rfN?Y#ΪK[[ge%GQXpq^E4VS}ioU 7zc AKi"k`$` s\֔|)VFlnH!^Ev[5}>, [~R+KO__^q{ѯ1r0 2* uĖ1Ⱥ3h _1#%@`tw5he&T=q(L}M{-s:esɯXwm? duT~Χ>&[ZH>z^%BоI8 ?jſ꺴NK[RPLdq^E ٧0aHv9bQ8M?]2`ݒs$`)-w(?`@ ˩g{k+-n[NJ z|i$"!W`ѿvN8+}ߧFy^e^G wKNIjb1f@NAz6{Lom~ O=1}+%z/"xw-k[mGگy,6Rbk4>W֦glb^^?崩Y*>NH^_puGs}jW 5js\LŴ3 g;f+][k7ν}NF xedla #+oWo?m}?wr$)SpeP?؟sj:*$_&Rvw-Gj?#Ӿ?|:O'lUVwS_ Z*?O (aE[~"ԤLZmډok!#bqݜ(ZņjsO uqXȗְeYkFp}^"[ioW h$2r:SJ};7n-h3@c7` y~7ק]J6w C2utT*nK7v]o &xXP/n^:[cOsv^Y\X͆FY*}Zӻ/t]gD޴--9VRT;8 Nq^[ZMuy4p[BV $>hXGqíAkh\D z(sEG4[wA B?7j0GO2:Em bű)SSn5[kMLQK m%r n,TO4-W|/S;ڍmt=x }Zf<`Cu1i,FkU#gnさ1Wt}fXglwd3G^/\iI7"<2ˉ]Kv.{rIWkkψþOmB./on*jw1;IZ]dvtWMmJDtZ^ -j{yУ4rJW9OZ_i? |Cm ^ʶ"yю9N?[ފAȮ?k]HɶK4+{e ^0mQCdҒ:\j7[K+Q$ ZRViBdXfdy< 1+S][ۛ Gcb596N9ܪO3]r>aq]?砂r41mll[a9'lI: }ut߈Cxúug4͇8䌦\ /$M>W{u_r V3 Kd1Im:B=+h^ jz}]=x0kARՏk|;Es@`bI'%'I$քZj Cֵ &"x;HW=zVy%kFݱ֡dyvtO]_xĚ,lV dV-`ƄGGwq R0DG8U'4v+@Q(H2?C^{s˘<3]B4}FK@ʯ7YF,VZѹ vf(n'mEo{~Q^cq_YxgKU[#?"IJ l;1+{Wwy|?xlmn7ww(CB)Zv%4Š喟x9!bu)(鑑sZ_WyL[9-WH، Rz&v'IPXscqŻd,0e888#5^ռGOWRHUa30wϙ'ݤʹebp )k!_oo4hY6:=M4^B|¤:aF9'nV wG׭YӬ ۼ`+C.M7mmߙQ^iX+ִH6v3}yʪx$ {UxÂKW3o02 ,BK$HCVӷJwW:}bZavgr= ;\l=&S&,|lfھPIyɭl^}>ȴQcʿ3OLy okk,ㅋF]JO;H`yuukb\&Ӽ3xJo Q; pޚEp^<]i~#M$[i,TM[/NOb C]m66s]>x#idlTN'LM6O65)6܌2p{ךzj徟&uc3f*q! _fm7+}y;Gsi%Ο{lyJ`2e)Rp> O{=Vm[P]B-Twó@\d s"W} Ey-ĚUwˈ 630f1 \*"D^3}>'yv?*ndGZEp7%oiK}y52(bI)$E?IF"J ]cGy3̌; %rj&Ѣ3Ѳ@ӀIL 8[5څmJxl-+Ky=hx^+:vJx2[.a[QIR-KVW?^hu;H{H]dV*WUlAλ M[w:e7Z7elc6‚O*nF*0>IG1Rx{ėZΪbNʼ2f8@i.z[vW^O4į:Y.O.;T TEzwk,gXd~W,.u&jq,la_;NHօy`Oѵz|v~{ڃi~%\xj]W Sl2bA1A(ZJ[GZxz&^ٮ]]-67%.6Wz6-h fFBgpWWմ$:AYG# ɜyF1=M&MxLԢҤ:̷v ) vb~QGg>ºw=(^wXj^^Kwi*]$&!,(nv'wP35O1xOk{jMn=ZN+ Q t}Z_v:iZ]wLn>Q# ]ܒO9@vz'4wZTTS dnl+|3c i), D$2x'jIhWs2Z-V3hnc#n}v\.X-=q]-CzO4}ZƖ)-cٛDATej44뛽 :]G2G4W $C(cC[[[8O֖ޙVrkS'Ҩ[Z/[_Gi Jḃp+ҨuH# XSqiӖCN1OplgYguD|lBhֺFIтg;O(8$׫Iy[kӿq j3VKKH12q;x{GKt/]DU-bfXW; HA#]NMT{>kڗ0%rt"i:燼-}Aywu\}9$Hʖxl{/z|cȡnսd:]?EIф/ hYE8lxC֠VE⸲nH.AJZ)?߯o3č"ܨ,dWN𞯫kvjbԭΕ1&b y^E.vop¡"B*+񮕬E jRYC5őbwMr3|G w4Q}n$z :[GEs5[cqEҦԪѿ:4~4?HT.&I̒snJ:)V=YV4Gi04ECfP|#UXˌg֞3:2j.,%W͍Cʆ ǞkӨwolV[t#4_[񝟈ʲ^B7eG <9xNӼUj-WIԨ3T9k__vw-GB? tGLuҧ($xcU7G5n/&^֑Oٷ02q y1k)s7~5;ƾ!𾓥hocwi%ğlG@D$A[ s]_j^2׬B45b\) g8Rcݿ-[➓{=t.>[w2){B5XN-% L@ףQSм />hz";USLA>88 5ְom0CF( phvc˵x@Z),ŗ˃9Ԛwd_7r[ %؈Yp9RZZ?Gq+c Okw.|-겛#kwߘdxbѻ$@ /3'Ѽcjo v}bT3GXJ'fhp~2t!VgY[^(x%t\4o 4Η`q7`䌝6%-QEQ^YC׍`{{K=U1;$ wA_/KxN+E/Ӝ@'G'+ j5Ԗ>m"{# ێo[qS\{[S,4 A iygqm(8<5)y?q5ռHQRT@LԷʛ} .f=U#ᶑ/NmV8&&d2to:]-䗞)FOҴHel0q,̃ z)&ŧn@<OJKKx:u]iwxin=A/N.Xnn.xXxmf3ҥ+;֬CVsY s}Fzar/,V9bYYs&\>cᾝ&U벡$dFpkӼ!u4ѮINWw%O$NV7_T (դiOA Jկn}.g-."d>·jdRmvoi~EjG?mӭnlYv;w =՚ڴ.c,lKxbMϕx܄pӂO8:߀5#%FfPP ҮwR)I_[gtf)<0 '9H)8ΕxjSqAG/#H'O#L9φ#;<ͧns_ZS\lq|5h.l4[{z]gOk7WeRK*F2/szŮ`2;$w Ү6H-&@a=koO:_gxYw}6qٿh'qmt[<]8~Xb LJf8#5}W!)ṵwe)PŌ)o$vך_}^?ON|if~9W&֢OܼFy^06[pյ[kV;,. 7> dtl>~7#ҨKᖳ{roYk%Whwp20N;湙fQִ{]"H%d"Qyl$矖ڤ=}SY?m 'cw::UڮRI囈P̓ ?w~-м1˧s]\EyhH!K=@Qg]jvWx_EK.n/o!K$#`bH^rqj5k_h/.huլ.h YȀ! c ]Evk|E7IenԛO~я;vϗ=:~*|0O?]g[E]uKj!KCnh` &N20T9׼כ_Eyo4[^UobkdmC6 Ph&.k[m>HJ\r'*]^a_K5=fu. 6h{܈ pU^ea[\\<}mq̱ٺ T֚ݗ4#ޥȃRMSNHA0` x{[Z3(*luj7Z%Fb>Z6sԨ$a>\Ķ׵;j A%bۑpCsq]Oc(x2-1$x0^k 4j:k&o$smhD_$Pߧ}[('x#I]+Ěι[ło>bKdyOxnlDo3oʏ 匄dOtZ|~{$z|1LS7F\+`:UWZ=k!bLԭU[ּqi>!fk˻ 'pJsp 8Z^$M$-2KgǨw^q}OdYTw4?KѵqRiw{llwKfQ$Sӎ}1Y>nlS`W6 b Nr s5xoQ'ȼq3čs}sF,*R'YPI@/gxsF{Tu!mmS('5_ƃ7iLu3ͳك_b c6uꚊ6dvnÜN9!CZmt=B;J}l i\p;޸xAC:&xgo=VUnnRm*9tcj \Inc W_e}>g4ٳn?𮆼PZnXՒSnvJg8Py<DֺZlj<kjRPӮcqm& pR2I#&y;mW?^M-қKȐƖL@2mR= zRZIywÕOpsۭSDETW?a_^򲊻skW_YsQRjN3 y;9ٸu{Ԛ'[]oBJm+xgxI 'utU6ۻI+#)&o4CϩI (XE3Bͷ%uPjz[};aoqn@\$dۀ+&K3:χ[t{f'||8Z 4i: {EhZ@m_$M!dBFpyFO5Hg3}᫝gz-Pޛ6 uc\~y&|~Ӵ_]K[H0B}ڻj)gOatßu/y?O{Ѳc9q9h4$sI/Ǿ1>6][CSaƃiPӡ[Iܷp# մڵ+M RIH<|G)U+ZZՏ=ſ/Yl]{ʀ<50qe4V& 8@4Sm߮4Hu{WĚٛ %`,I]bIK} z,v:w RI Tz;_v.ѿ!𾫣gu7܌2+7#{gۼVu=멢o/`z]^Q_xZ&).Xk[&,N؝YVR8R26rAzM-6ߒ9?xkUoE=Va`瞪xKg(aotV(_p}1ƺz(Z_/Ճg#'zm ]GUUTb $ /+ѼS񥗟e71 `ڽ6:%񉼞fAml!0FKx675ቡF[j&;Xm0I ޺A (vƟM=-lOF^$]w^ՆCnU8ك7˹cqU ?w6G4hu6 w^bŎz OUg z_> Opɋ/\:7uҭu 6jF=Nw ҊmĒI%ƅi7Ob3w<Ėv=$XZu\}W^43pcK5I Geßz쨢-Bwg.[WkQs ]w)Vl(u{Q}<6Fk۔"$ѿ6ljMygϓGٷw1+b›|gtjٵ sA me9s+ߐ8(}ee>x͠WsH'^OUb3:PRwN:;tỶۼdp ߞk9x7aI-D/!h=Gl*_G=# AUzWKE;V; b^xy׭yev;s^eO|.w6h>cc1ݷt+[}N37b7o-|-a}WRS[J^U NR~@yFx#J)oVI.KUUˡܾ}D`$( n)FsRh~6ڝ֭_[VZ(R8;AZ˸|@ʓf·)-/V6h8/^Jel~N#ug|Cqc5Ւ[0 cEnx#_ $w,ТSi`X>E%=]~߹ХWǗڬ6uyҏmuasov)>FYO +sm+P5Ե5Dԍ;W$zW(4lAym?1('k q#;>i!k@igrHۻztZ}ZT.6yi[G9.O,FxuSǂIy)uOBU{hvzFãiƸ #^Ί372ګI4]XMlk%t^Tgʊ8Y d@X '$?~:zi퍣yC20=iM&Qk]syvSm Bt*$@3FirsX,4rDH)Ǩηkzÿ5Ŧmuk>%7CrB7 (`Oz'];rĚns-ZY]zXzƋۭ?Ʃsas=4;eB &{-<ȫ-mIiuom0;.ރG%VDK]>Ǐ֥?IMiwFιۮb5TKcx_dRci@ح8, V}mڮYdH9,Isڶk]5 㹷PoI`Գ1㌜W5jo`;t`e{s41Nuޘ,0MUu_p?_ojڶq𘼖~tWaA͇/X\Mmuh:CETމz|puC^p, [yev>sw4? M^lT>/LZRj2 [l0r$Vn-rO!1O>'#oDm}8Cq*#j'XGtvWkI6c|Ug[EvX3p^M ߁1}uhzvm/IP y{U!3q. ĶW2((գl o-^,oꚯ R;CI$,c`w+)v-o^vO//[PcLRH2٤dت1\NI<i|`e -йGCaȪY hvSoOo?T".?$tT%;9!Tgb Q팚_W{q4ePXכ:y?'į^ZjA6 @0IQkdu4W_6C8χ>.3Y*G$RP%dUnN[#n^!RkB̊ʸ\FH,zpzkMw6]i\,s|" tL,>o໵zoS+}#S>{}>:=7Z lU$gMRm3e0AT+}_-|־ cgN>#gn>x1b6e 8@? *3TW4W{_q>i:-2-My@.WhHϙO߭ok>,td:K"!IxF_&Ѵ3u<ѳk"mw_xWcXmم$wW+k~!*i6sC48b!*xQϦjRhZIZ[=>4vhXX!x䁴r}*LJCxK"n#VG0 ؁\mQí"+4z!#21?׭fG;]2O4k)(hCk& z~63ǾPK8h'lq qe+A G%-Rl0d;ah?ַ_gĭ3փb\OwL8VP䑍HtZ:]K4I/#d,qs^i=d,=rioĬw$O=kcmʎ1Po?/?:xH ]&M-&2znG8Tһu4 ?:|F##]1kh8^O#,P8%s aԮRƵA=*8 _e%yry?3QQ7)\g*$Xi/LrAvItJ#¨'i^+O*/ qqg'<)HjvTRX I foeg<ZE]G=ڱC,yk9*->>j1( ^*(:*R+17Gk&4j)8YdX { K5׊>ɤ-*xĪ?páEC]iN5bNBU; |5G\b5(g+Q( 8{%я^x@T{ Xo%H$t؀;{⢾ԟJRY.!e.잀y 6߀Y=j91?Jw=߉EO a1Fb%oz7O> ivZW:2;DKRBRx[.o<@CHU$g55#|DsYdbG,'SCeA› BG xMg?\.UݣܫWvj+a}{8yLjzؤ 8<^봞fkX'+\w;Nפ/QI~˭6ȍ @cŏ$g"jM2(!#L$mb:3CDU_=,TU<؆FNPG8_zj {I5hC,0L$L)vBW+oCZjOݖC$In_4WK4海4EFHd#r;n.-ߍM>$pu:ldc*)< Rg,_wC,`hK8%PS'h.)-luC'?я^]Bo vb=+c]9kem. Af8.ֱgx'Imd:f9Th~3xEéio4 @w5i8oQ OzV='[KIa8SUtOx[EQ\?مD@ 8`ppqڹ8&QhAkyd]ÂʙϠ">a/ǤIgHT9Y[KE,6pfmdܬwOkhcq "i*nN3<&TEa5s}P cjq]~h4Đ7mpȞG*Hw=Ŷsj,'ls >@҅حMPմiFDX_@e.`'# 1gÖKt5ݛ7;ve:/:iJ9/}Z-OJl-u .y_$o;,r2:J̓h>u(CP۱#yL~',a=Lpf6НsVևj_uW;≤Mv$dgN6/Z_z]QHjXY[hbK2* VhCHu) }GOx|M<+!TTPCdqSGGvvbm% cڭQGFhɤi6ymm ~@7vsk($3 tqTH׶|Msx̫ndc ԀHZ(d%2)ʰpA{Py=ZSyzldzfMWPth`]29TOko趠 mN ڢQ{^i- IѷO4֟jv;6]YleUlsl-ejz-"y`HBH=o%QHf@Щ".k+iĖH,7&GqU(E+M'N|Be-> v1`3ZP2[A ,y#+J >cOj+OKl-cvtDo岸'>P Kӣ4+„x/‘ޔj:6%Y^Z6qȋR0*b"4$TE =*;+]B" w+sFw)NA؊EWKX'ZHܤ ^]J,dd[wc8 (J='N=>JZGԀ`)uM.V6ڭs ȇ`E\-ᵁ 8aA5 = _hnѴn.HOGkV]+*D4>~K[bA#) * ,L yhv&I4F\¼KmqT?.ޫ};]\$Ž ܭkcijkk/plaL76' J46=-Me(ւ=ALc'\\Džk+ =3PZxZ]}xaߝvQG V(-'Y#Ic rzԱXE{5V%ʩ," '隱E*CYC&?1{( ~>cOW4{!n,>['`pH$=kNUun$ifƪ$vܞFg'N{bQ@U T`04H&ZVY ɝ˟B8>G^q=Akװ]\E)K%g]pK- ZHܤ fwSRӬKV-EqȇP^q`]it0[$ H p+J}A;4S JNXӬ7kfTʆjj6]? ET3m+lV[K+K{{UD1F)VvZmm0DA SH ]G$t/["V&-wFsyܞkdydV d0g v;A=qrxlчb(jQI8쨡CJ!4:$mζ,AM5M)EԟLmEFѷC(ִhE]FS{]J7F 6L$DV%R;8W(bQEI ơ '>2ǐM7Vmli0,lTǻ 㸮ּU&Т3_C\\>J4c爞i&pZWv~W _=.{&[\K $l@%w`g3\&T3xR{%珵?Ha1f{f_O5_ Dm&!`7+M㋙,ou]+CByK:A 9+q~㤶t /NS:դVE QF* 5ºvaCeo$i>w{%eVR UNl~!$izu:Eu%YD[984E+]`i~-/Y_E[oѤc{b;]f ӂW ƚ(K(bS~lHiFq +^|aouF. dF%rT60HgqG=St=^ȳ+E$]/nt/ɦjRedUePq<)>,/ Tk\Kr-G ,H f}Ea a21K E9 1v'Wt <kZ^X_j_^X[5>n G )R$c林K~*Qb广CEr.FO WMz?I-I"Y\H`xT$jkcw'GHIǠl{CNj/;)ll;ܯ 4$R~SVחCi~U}?Q}!FYlzmIqXOūy=%LAQ8 qxZZү5f[I6,8voHݭweKF_9lkSgڸ3]EPQHaEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPQEZ(rzk}Hy-mi.w1cI[PEPEPEPEPEPPEyk-oU(285(""`=*J(K@(QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE0(EwռU-ιu$myȍB !a 4-]D]gno[v6o'q]wj^-SuYFp988:*+Wsįpk [Zs) #5-WC4Gv6Z{>Z,=Nƃ,wcN_ߘttWj=P\ڙl#@!hs,YAyJ&B(aEPEPEPECצ߄5 DGAn|QI?J%<%JEu ԯW2nIwFz1Ҡ< VG^| 4ZZId`pDoKgQ\V]F^8QZ浵nruc$W7Oc#F7%' N-OxETQEQEQEQEQEQEQEQEW3xNӼMO5H`9Kpu47zE揨3I-ZlwiKw0 :_ltW1a;NRӤ[ /$;X)\Zy< (mF<929RtZ#_x_&?=+1vv(W=(N]W~'xJ "L)Vdwv.T*08zMQ (0(((iᛛoȱcbIvrqF9ȮLx{Ó$֦WN4iqxjE ǓVgf_ b|P>46س2qe+ڨѫ='}e` yespOdVV =fsiTһ;~imC嬲ŋ,ĞICp\|խEk.U?ERQEQEQEQEQEQEQEh7zo=gL@|?'߼y.RL:N#_.4E @]'z-/Zq\D mTgQ7sejz>KxSH5Y/$VqQ#j;߅z=mso_/g26B'{viϪ4ukm GqiW?7WpFT[3Đ:Z׺L^[I8~a՞xz>wlVowOy.,RǙpFJReabr߇ KykjZ͜?FG;{mFUHrxI@H ( x(5OETvrR`*J ( ( (<'et]&H2l H#uyt/StFE" б' 㲢M":cj7ڠ%b\dTapǎrElIMn{[+ ݫN[mk8# dom;Z+oeKmŤhQ$PȨ\)rxU[ڿ.džt8h,ڀIsԊkU }^Yҡui4o_;Nc=O7vNKKg@wIGB9GA 1:1inA}6:P"qe,q'eOgĶbYiQHNrsGK]wdz^]WwZuzvwIcs%\8uoCLMYPf<2H7y=7àZ_fwUKY,]*RY[!Y6ڣ$Hgu&gi%ܹX e d$ՏNmA<bN0՝{~6i.zlNƒ&J 21mlD2>3sqxүEupb4U677H 2V$\d$ ֵz> ;JXEh,# Npv/KZ_3袊C ( (ZcXj*^ܴ'lUCr_nf@ݴ/kϹvov_=?TQE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((@e! Ak>i9>]5m$Yx-b B3A\]A~sVvcE%W:Fҷ'xkh.NG_/X3i$s* g= i&𵦭idqy=՝\$bV݉TRO Ro{k隯,Csi-uyyvTrv>hŦ/yK2r1 v9\vŠQE!Q@Q@4 % J!;Cp3ڸxvM={.Vep3BtKM-,mʧ|m+#8*՟{x^𾧦C٠;p,TG-c- O@ KE(QEQEQEQEQEQEcjr:ƅjB nŽe'*Mú&򶉣sJZ%靠fh`|-[ź ޭx3pkZVݵ'$屹uh؉ds=pqzv~ &qΙj+:C8htXxSUΗ{Q%7 EiIМzm?_yxF_!:^4WnPE#O,ǁ+ׂ?[ټVcb倓xw YUo_J?t^g4 2,,He߅*CzZuji1*YbDR@bR?'@wRcȟ>"֫5}&@.U=ʲ@V/4ZkkihsѻG]y'$yh_ו@jםP) ((m_Ϯs^mI]A9km-@<:XD.->#DZf`[XT@b1Ig|xz]&(Z_x\xC麖,m4p2OxWҭ5k%{)SpS#2!e!T9⻺)kVERQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE0F;T9f#<exnuVtw6."hzV#5|8v_$f,n%eT9kߠWC6ɇO{ Io׆h>$}^In|Gqssmj2 9rʈwȠ@{Wco ot~Ԥ+.[d-pW0zbV~kW~Q^O"m[kzFYn[PR9= vo_i$f,n%eT8eNil@/m|+.qUR͌ `1J/-/eXmC$7T ^#Q-BMy.w"[,Ubn``rxknnc&\jV[[xmd1=I^AГēKh5F %͠w,W*@;8Ϯv^|>oun9w,y8]UIYKTQEHŠ(((oZ~sw{(ķcFr# ls$$)c ^MGwBNVg-~*I*.i픫5k,R/FV iV.ӲnDU7p3dSii^"x,aGm#/3iq4#֒U9zk&B"oO;((((((((uhkoqc.SB3LkPs"…ll^cz*kZ]ap-%Ggl)FxËy{CY5 >X4i\]8l.mmsoo꺢@nc9g c*J9JѬLiΔHͫ1l`yͯ\WLlp +ʬ.Jt >Ée_ΡYOwi IvX5 ]pJnQ0銙]Ez**I#^o^Y6nԺD_y 9=;սX׼YdG *I* 8=+KIt ۥ2+,*iiCs[~~15+)$k>sۃ1\3'uߧO&o?=n2BѼL GWw"@bKhҹ;sZ4]aER(((jN=:[@(}Zc_ ;|<@Yy=22gaEox:_=U>ʟXZPfw7dD뵏N*_OE~.iU,y IY-ioI1nJ6v d>Vt:eܤyXFs?ᾂ%ROn.)2-Ik+~?_aEP0(((((((((((((`-QH O5\}v\$>O9<qs&}}tԺKa[r~XdaһJ)4&\x!çK{GC P++< []׼7&|K/<Wu*Ȥ)w(oq--cmui1zW4`cIsq&}}t$v񜟖='''-tҊO]ƴǂR |)6{k 1l_.`(##!XpGCT-ks.w, O!wd2g%7݊(O>2- z^;3fT 'LԢrnN (Š(((e XeHX|>[{ m"UÖSnXNqdh,s~%5WVySm aN*XOhdnϚEHqEQE ((((((((5}P{K]-^)V5EN8Nxұ!ťkܲJ c6HʤFx"(s6>mt(H,> dvxڹsڶ%ךװAnxR=ǮyrzƷhv+t9·.uok)Ρ=f\)8ha{tW_c×iԜϨj17/>{+ @wtRNV!)nK 1C{b/]j!{;U-P. 7 ʎs@FAz/@0QE ( (9sj}2u=6VF$ree$nRL|+Aǥ6MwAW!@=wPĚ%tikQpddvFN=N,bW kqv (Š(((((((((((()R6v#ucU(]:]A"{^fS"Rȧ t ۦ$]k y'>MCiV/éF9dedZMZ"ʵz~`'5jvQDH\!rAfDij ?X+<-X#J.m]2-4(̢|q#=W(__gtI{jwJ-wo1eޱYCswo6K=Obx`,Jto+cB⏍>IY1۸w4m]:[+{Io"ZDEr+hZI[ٴ"UdA%O\%{M7+n]@vʹ)NO9Ggsmzo̓K["5bbLr9=`w%~hPZ5n$D&$t]@TGwOMc[ӭy_ |Gs{90#G`'h9$]_=< |;(5L9XKG/ީz:(Š((x[ҼS6N6Z۽vYdkaTz]p73kcu|"_//MA?^Gu^o}}a5M΋2'g&*|rCg8GQgohRZ#`:qWA65 {c73"89I#]z/=ask Y=Ķ(C ( ( ( ( ( ( +\ݨд`_K 6.1Ӝ./doH,dybrǾ&;t P[.cm.IE,\ Ѡ8bzqPhzіKZFX{{9-.w$j)cL o+ESᛃ 1R". Hӊ__=Sxone!]>k+zܶii}u(yqXv=d :WNK? P Q#4=gZ׆ux&+--Ds-\NŖMʾR<`|h ∫[\oKdS( ZB (Q@Q@Q@Q@u3z21-,\1T2IW1j6/sEsbPrYXa^V塚/T-(w8_/MF-KRt+)%[قgAN+W~ߪ)=wجV%@J(/#jx#'#9SkMs5֫H!G&?)\u6PG#Gg?Ovv?xR.u3 !BPgķh7JJIwKWz4bEe10<뚡ei7okeX]'ކw_^QZI{a4N}$} @U@^-]'\.ӴXLjqMrΪX(\OC|J-Q<;63ǹv<(=q֋tb?kPFuXmL\ϷgU 2FzӧvY 8@yL'+'iay1΋{%~h *12C}Ag{D{umCTVI]^YW`S 0LQ{| thig"Y݂=ɪfCw36ӬOLG'QՈL^RI zƝY|mh}[\ຍvQ.#"} BWv_֩/⽕Ato jH,^TX#Ȳ;S7m,Ph&ȮCy>=ޟɿej\I-|on-na)*URGU<;V{cA#$_1TP8#~q{A Ϫ؉NX(i/ZkSMmkZ~{!w &,g{}Kuko=U~i{/rngC!q 9 =Inix[I!j (؂Ԗ~ry8&2PI,naHhp]NI]>Y(QE +ZAg-~d\D-ZFidi%LN`sx(\<9]yc|- Qܤt];EHUJlynvl2I)V2tiZ5yY:}Ԁe|cdp w+b : C$ˌa-ZwiwZ]ϥkGWe1evqZQq vK 0ȢG sb (em ɲcrN2y*j(QEQEQEUlZWX?a$ lcՋp9$ (C:{ݺ]j.JcjGU{{♦x3ezli%`8ՉT㏔ h((((((((Mme,ֲ]̋6Ug> ?*xkMq|Un'.kh$$EU=냐2Grq]'g}26ە ZtS/3{ }VR Ԏ; 1ިQpZx?BӮ{ #HWV?Du ik &F!FwiXF#bGer/b1֓yjWN2\Iǡ*KLmc,S[F8CZQ}=Sš&}O[3/^O ?{{d%݈$x c(ݽ. i]]s1%^)xKBVR}:3w+,6 #6&vb21[P# z-ZDpa4[0ev~cofּ3s,L</X)'[4P31t1uK-A-.ݐXmP*eԠNnlU#=kCK-QIEӳQB|d8xfYpdo#YܒI֥\BQE-QH((((((((((((((((((((((((((((((3KYVY›Ili.rp$WGk}.m[;fуY 4XMpr:p}k]RG+1sckoόoixqpTsJ.MOXE>,;m|e &Y@b؎>/֯O-=/TU?WE}%QB| 8=ZY>-ҟhO@һ;㱭fXٺ>o2?rAぁkWD)kߝ.H?Lڽw߂XR{4>DIo~ay,19rMz.;"A=Σr CgkWQհ8Ubq=BW-,SvQ<u[i>{\*(] dug^6wvpΖInJlmqҕ?_%t^}KmBRpZA4UIi /{[hF'<W!H'8 9[G|N [$aʹ63G3__=B N0bsKv[eZzLU.7 ki ei 8)j2j_ ݌pUddI{i O &ZEugsD'#iAayr#ۘi38.''Wh1|B/"? wuʊ(0((`-QH(((((((((((((((((((((((((((((((((((M :;ISG"lm {+V [tUY ( ( ( ׬ .+<4 d'=:ҢW ֑з,ެ}?Z~̖O+O4+@v8ESm-,QE!Q@ E-JFIF``C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((g" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?&+퐃U->Fݞ}1nQ^ux'O[f`3FQ9 Ea_QY:Սiov*C ( ( ( ( (;ZԵ JS%Ɲ"rH̻(F((+;C֬uye2 Ė D;Xsx4hFxOKcKsxF:*;20OQY~ ޥ_iFBv#,ۉ8<0 Qu4QL!C#M@Es:#Bu[D6-(a'2Hs߁qa E sbKK3{JFs`ve{EQ@Q@{X[$=c!6yruh@09H|ɯPQ>c$cZԠ oS=p"iz,4lIUkZ7]Ei[glx ߎ6h k6K!1}XabU`J{b(ѵ BP_*II>> m\P3EPE h/7gcPvKEQ@Š(5nM vW0y8#d7-bFbcg ۿ<FQ@Š+^u ;PK9'dog8;i-:ߢ#x>pI7ڭ0%v*G8chꐺ\(QYciKm~db iQEg ï5dJ/dݏ/g9JѢ=Kƾ)ҍFYpy` h(( xV'Xt3+Dwd GQEr)֓o jR;H eUm+Q\ψ8>S @g8ۃz?_U|5Q?Wn<!F$tڳ(0((((> NC3.rL9ҹ눤K[F%5ic6!f 7]&]iO$;OŘe@wؾM&KSY}*n- a@Lmq7q$KTכ]6HXIk-bwĞMK 4ۍfFfW!BDA^Ldkv^_]Ȫ0(/=?'-aex%Սחx=z_f_>$Q^k^ou) LLz˱C!Ak߇t kJזBA *-56v}vP (aQ@W~8m_HkDvyS nRg8"ߓЖKg-~xGimt}R&̍n'-{`WOMGLJlf]v~mHKm.NArc. A4ҬM˳9b@?kx@znV7Yb71]rRU>x'_ m-I'ϕ XA(Bpîi7>ľ$GTIwM#ie38'$[xFMƧsyjbP;D 2@$_Al࿞I5&Zi,aVJ+BvL.5xP,b;x1)$Kxl#m|Kx[tiFaFrOz׃5 M;KKIԤA:|U+#c+? Zz=}{Lq^(i}1#sLQ.[W4 kՎKU'2hQi|Feϒr<ž[48ӯ,`[mrsD|?kj6q$>3+3!C 0OB9+8|Yq_Otڭy%Wj8#ބ??7n{}V+hͳn!-W=/zޣjvjo- 6Ъ$ e}57ͤƓ 4Z\*yO'a^y_-?5tX.%gokdl U\:zW!gOUK= yvg8' f`,rN;7xbzY^jImr\aoHܻmݸ8rof&K_yƷ-_PS:v&,}<^%n%FOQ#6p3I n]fk>[Du(@̮B? 髩xa%G3cڈP<›owOm~'~xj-+qӡdl39$$ {fOԼ}iMoe\G#\`⺑O]'HRՒ}$otD(=v 95GV뚝zƣ1-U^iU_i$ w!@ ceT7~"oDI^̫zdxKVG{SiFTdN/)y @s &->{Kb9&!^CdkZޕ0uRhY6ȎFgσ*ze{;|1cGII88nD.O H:rq]}.I[:JȴG,I S*MvϭE5Ű[|( n0Y>}oO8n_!7XM w6tU9'N}Q +.&1F*qR@i%$UFɤuV$cpR0^zVnT&XT".Y'w.F+U (럭t ':YLc,qJK} v ;]>+[ xmbc= +@]GgeKYa* ہqtYx\PuK{y-멃O (xrr 8S}mkt5ݰ|'siwlɝI#=V]3Hk?,n&_؋f@͟l?. ]Ms*lX/ ==kLqj4,-*kAVb)t7[u;aOx-31i4sM)!.x>>3i~4{fHBP&_I9 E;-jPvl8,eCU؃Qh 4[Qԭ归P[{&yic3Ǡ(Mt7k?[x}luk}7Opsum o4Zgm$h=ru+S7*溘Ѭl sj(4^Z^Vֲ5ۂ3p2#rroG%'ʗ_o+rU_5O ~wnE be>( TGn~6$tP$} w:7,t9gP7ͺ@1Qht. OT7 oWܨTs֥v}o_|cxQm`KBgDBBg`q]?VUQm <gjzՍI-ud1ڳ-< ׄmm2hI^5K$mBp`fg~ߗ93>^X.ˋ*#n}3ޝޏK |/IV`Ї.n9$q'OP%m;+k"s3K[tz ^JPvF&sxT΍tHK)Ƣz ʎ=y6Od"]ڷ_EkX65rQ \}1R|Z`Γgkwuxs "FfP2@2릟6o(ִM&gmoWԙ#*瀊i->[NReS-.K`CORG)f}<\7^H`_d}́1zt⺛Ϋ%ŽNN+]"*Ie4xwK74ki7ݵ101'q9;ƶ.-t>KTBqAb@#'ҽFv7&ke vrrHVRS')Q^zj^ Iqw F229'ڽӷݡKyox:6{Y y -ǔde_-VҵM:IQ'nI3Z`Iuop6pj+g~4b'<!FU\'_{_!-??eG=?_W7E ab~mY}V]&XG|ʸSW8=2=;MaB,B ۿ3oynkX*]V CSMhag PČn$:x?K?,1k))a0:Jkc{^gvwYC^OQ0s^?x\\~5o #!1R薾 <6%n_Aw{Y' >)QIW u[Q{æjFG+ ;F3y%sډϿ8Z_ fg'.LћS\(VQFi~goH4Ze2H| AAk<j~JA."BqAJn;N๿խ%`U%N[\5R❿4DF~_{Z>Uv|ekLHyDr:o5+9MAI[Z ?v -%4-OZӈ"{xn-s\{+xGIt;]*Xd{G)>FGB^k9`]"U)"Kw}fDќ2fP2=li>[kRaq#Jp3qg|fҦ|7g=6fff"1(N@9=/5\~_mv^ᴒmR +YYk 7F:Ԛ.eox_oSN6rEEmA,N b[YAj-&;1-%@-76杫6VSԴR]>pz@8lwyox}Ǖx|?./'V֖wnDb`7P93]G4/[Zz;5I FIrNA$#ObhZtj(3qXEk{;K˻SP[&goysEneڜ^ϳ_;(-2+6{UOajL-W]Mb+OMDB e$# pF^Xo|ɺuʪ$y>WZ?{ue_i:dۈ.$ZKI@Q\?+ۭ?{ }yQ A.ѳ5 tdPI3$"'Vt1hڍ$dX0?(*09E\h]u:[:IkE#2ld$8!#ՇK_ Gw{ Ibm;o}>4YQĞ|qwj j2:S|){i4}NX,'cmlzF1$q 6 =Ɗ|MSvZ% \cJuֹ9O5ء͓b,[O9PX$dRW=;{ruqL%FÐ7gwzh]yF#TIH;#PX8 j+}{L<1{k[Z": }paX~~5X<+k:h-Uc4ab`hz^kku= }?~, ,^lRFnR~Y$UWUox BP`m @/Yt]ۆve:qi抣&-y_~i*qZ][W5 4Ǚ{%-'gnɾJ.\&3Ӵqq.TT%hگ g~'(di2>_,q3ۨkeI'w=:uoh6֫ڛeVU1m3jž-м[g%ׇu(oHS*PGH.n\п_TO%a3 0M'o:Mn;%vnRpF=x'(ZMŠ.s^ysy*O>|BG/ux'Hɮ&[9d׆ʢ`14}]B5ƍc3ܭI9X.T=qڡ׵3@mZ-FcvbWFxJ׭fүc!;fx3F-5׵үMĪd8%WTVf_6Yj$?+vD<+ӥܑ1H=Z}@56-P, #(f^:A>/SM3mAjmQP\Gwk fA"R} p|@:-&P) 2q֍LKUtz'xx|gp BC|X~ bkiZu3i8AwQ# 6AKidK*2z2)-nmu5Kv˹#7Zݢ뫫:,7a?g|ؑv2[rp8:׈ V;YnU! 8p1qEc{ĺGE/nfxajb}J1/P8enkay E/PX?;!$ O'E \i.9a] 0@ȹo}\a dr BXQi%ҵ2HVDexn~x+S{bXMIm38sǴf rzWe\Ag\wxpG/rD1/vJ4tkyO)򑌒n}IkvW]ŶFs|5nqOB:fZV[8-"%9βtWU>TQu! dds>)hZh#S%xq{*䑍9#wW'{[Kc%V4Bs"Շ> "3".\K4jD}r( [%bE=\L-yKcP@?1㎵kDfe .] _(p7/C#ޝ+\M.m-bۘ͒ 9'23ɩhjW.Yw1DH8U!}o17=, ojgc- ݤN NGeo]jq,[&ax<)& h#.;%oi}"kY!y<V8՜GO ֟:>Y]]M$Sǘ[˷7].>:+?v]PM*7nwϵV.5H4uHrVr79U p~PsJvw\(sź&xrʎ'y ;6/zf; IYy6UHv㞴 h3\ӵ;BՃ"Ѳˮdfx>j@͜ UOS(o].vtSQvb d5CЮLE"϶ $eRqՈ ( N*A nKyHY`)㎆=k>p /6NW1G UhqGKO_Cjx-PWSЂ*j{ ^DQa/(J }ekm;2RZ45>"񦩡.oYYp._w(dr} Eekӽ쮀(̗ˑ*ǀ W_inqoqOnwC$ЫGIIoagmo,A+3qƪrā$Ozq|[o]?r_6]-ŀ'# W3uDxN{iL y#^iS6&RL"}N3L,zj1rj ɺ[d3дwVNgݵ4V[jP>rjaB+MsM{iiAA9<`[Ր[Q{hai}c4|/_y'G=gXm>Kbs}ns[6&LPYB2̬ =k+ٯ".UIgXys3u d=3DV7E=D+J@,G,@֚y~Ǟ|;l_ƶս-Ħ*<dm?xT d% '>xb4'du {YkB LuZ#>Wд%._x=>{gkF72*%&0fbp;{VGěo i-NR\Oo:^VIg*O'P'hob{((v)a簇-jVi_U8z.V-nQ|gTּ'jijE>5h*Bc,01bqk.5$|Ǩfy*2pyz]3\ I4$,jl :zײPP0+o iM*j7[Us#`2F=j&Mž?ȿMcNHޕ5 \K >c {V<wm6Y"J{{ 8E2fMmeYGd&o ̀`7PEMXjVmwl4S$F>e~L9_e[;uZŤ(c|Fe.HB=o?x6Rt4^ ֫V]azwHvZ( 5Thm/H+5Ih-&KrW/ϯ7o-c@Ӿ]b{heX5;i)ǮE`ַksTr d班Tڂ|_KmsM R; SqHDB%@ JLMUӤ%1'$ 'LWOӬU@F1S[w߲_s0&Ӿ|EliuIVHT)~HO#jQk/x5f+ye #:\}jD#MqL= c^hhLb#iB8Ǧ=(o/?'׾5uCź=pLocc䴱ySқx*+7λpDC]D>XXkkt=rT թ' .y3<`[kFG\u/!Y. Y4 tfO5xcM~ m0x;Q8oh>?hǙ9ۻ󎙪w^Ѯ4鯗Il 1ۻK8KQ+eQ1\|>@< jbd!N?2O]ح>A/G<͙vt{k<`0 =M{?WZ+/] ޗc5u{AyrDV.@@ڠ}qj`/pR56B3OOii>`{v6bf$Jc$өI&+AmR[i<'zKst~ ?"J3e4]Kڒ#+<5aD$옑 h2럺Ob{QZ]-E N9_i=j {Jlv˼6wQ|B5xPtny8'z~iZɩ7BwF$K:Y6vv?O5=x Wl(pkKGsn+wѱJjp}3]m[kx:(!1*0\{{w3 ŸaduZ66V[NW-A=/ƾ7ZSnci!QRO*08s^geie} :F_*0cǹ<j1W&܂aZ[/zͷ<7 ? > F͢_j-JHu↡,4;i QE"T*Ϡ5WV6fkaRF>SLT6kKmYC}/\G`2iky[ZNuɢԮ^ ,v ڈdBКON,t=7Q &ˋ'nrIj>BjuJruʠnM&[2{hh##U#)vOw⾴'Y&]Qju啥h.<yteF"o&|O?_2cw_Vت=„l pJ k)ӥ ,tϺ=&T';@ Iw>k]PQL!hPMsi7\s^1ĐHX¥Rv~ ?ׁI_o_½-gPIlK\onmuxSk />IC3}F$O9GsE_jj c3gXszq׭.vvW7: +|Gz|8$y~PS;F1޷.e--8ݕһ-斿o.<#kF.B1.R29$8$+lސm='3jqъ *ftjT=A>i{}.k%nFtWts#ݝ%s]fy)ִ镰иWB?:+5hO]FTNIHf7Qj> }#Xt\[ Iے)-/v4TV$<ed,a##x8;{ܢzmźRܾt}R8dVG-03I$f>2B FXI<pwwn 8Kemm㫨/--%!IpԱ8?kڇKO=vkB }A 5q࿋fZVҐZ)QFGr=MJg+PAR2<Ba Pkڽ߃ocKGq獾YN6F+-|yiKP<JSIXeZ6u]m$oQ-zU^xM,[7p>ӌ7 ) FpIX`kS~)P=cK:fk܈q4sBĀ` \{M]xxcºlLAn~U'./tt}NdkgY;rz%{KK-X gcPIP5kWZW٪=Ip ܪnscHq|MmI"#kų.eHǀy 1׊y Q\g&7:Οk-M2QAit.a摑,2:Ӯ|]}u_cC:Ӥ]%$LhH;3scEcxS%rVGh& Pᑀ8>U_fa&oh-VAO;Td 頖پ@/Z30208-9xJ,omu< .aC uܤ22 =/P Zl}:љ̤28rGZoYjwp#2M+rODz[W6R2.#[LdF::֏GxGMصns`m=(zl^ZXF_]Al"č4;*O$V+Ƽy⑯OZ%oyW;r8ǽvv>1_.uvܤRs#d:ЕO\VƆuQH"KIАwg෺G> Xw*yHw1'$X#k=w3jG<"J;yȗ(2j.KiwiIJJuf@>LzW_шPI ќ+:״~Bղ."U#wʃU$fQxR y)2'*'PzRZoO\:ԛ]?$_hVH F6G5A~Ia?a8JvEEs>:d~'[dM@rzmu 7Z鉨GerK:;:Z7cEqP!ƀڭ)ZE2EwUgwMO$Ik<{-DE*P:Ipy+r@Z/`[;H80Yk[cNn%>"k8y|K9cՎu1ZPxRmvjX@}(RZH #3mpFNO8n$w^e|yz*5A~Ia?a8Jp|O V=.~6OG\F 66&o*-AL}xݞNp;xCíl1$ȍ)vQ\T4ӵ Oz~+:֏ 귶hv\xaʡ|1.G82Fh_֯s\kl,E'O/&׾xSwv3/2pp#5\K}kYhrG^w<؀8 SJ__(oBB׈agqJ̻İIG&):L6ֺ(2Nc;C Xri-moa}Erbce7gvsN v]m7%WxJǀ>(Ugw2jz&I$S hBH#q].>gES+mcJl$-.Y|c*"x-:BiE J?uN:NϛEqP!ƀڭ)ZE2Ewdxm٣g&3235cf9n䨤;+Լeu.9h{wFUNwtaGU:Of$hu iR!TG9A kv#a[]$Uq_U>~M;1'}E3⦹hV:f{ҕ@O8+;]i-|7|;#_otkNNQFcMU[xDOVB-A^\^[{ww-aelD6k2,FybqU]~2Z޿-շw=ʹs $UeQTG]>Dt9o5Ho,y+ wwT W;'ƣa;M&k mq:2sڂX\XԜE)+ǔ"y=/cX]KHao;y ٌZu5/UIV|䍼 (9+hr1%doy4 Yiw:dVaYUx`133~[jk+TæH y6apsֻ)_K|VCjwGjvײcW'_ӯ^=>>$j:T/ F@$>]1\k$2)GF `)ZZon!B"Ҷow/fSO k-]2M7N:W'v.ojR:~CfV)RV$ITaxB˘I{[+ox{iIʢ<#"Swngq&4&;s ~7DžWI;4[X.jZE+{i\Q+-s\SOՃJz|pLl!d+;_w>3~-ItVӤ 8iu4x:g=3D缹iD(]݄9/3mX͘yIeKN;bm|MɷO+?l|kI ky#Ħ($zAew ?ؿygn:sEJѧOUoO0Y3 72P(䚣6ybl$""YOj覝~iVO ռ7]PִiڜAqf& xF)'C]>?h;mvPYݝ:WQIiktyZڥ7׷7V1 ?;i49|W>}e}Igsang Ѹ[ 9IH[9=jWZBUP{` 2Hk F,<ɢ "VR=85N ~m5ShzPdko5׀'4 -KOOIfԒpbiO'7c'{E^%=~o}fkjzX_ΡbX\=Gˀy x+6j yg="D-hW`sֽ2H[olmZ k*;RFQ>XNPwt5xƾy`8,J`p ‚H@zm{z揪_Y_j_[yn(AkO ke5nG?LY;>v\n^E%oCzo]/4- 9a#Ed>껈Fp9 [x]&SM;u1Ơ#$=oP_נ=[ _pS_}ay?hϗ7cu-շw=ʹs $UeQT]޿=]?c6<N$; ?>fKk5;+2u r)d-\ 䓧}wyLL6Ay[4GErўiớ[I5[e2̲}AH`tIk7r0čAqy==MztAg~OMK?YY\GZ3ZY3G WN>:.txmYrz1Q^E){~o_+Ai:zOVSа6謿q +]M}i>^?;wtݎqֻ*.isyRm%;?lem^ $B*@ E^ݚZ\Ang ^TsA ]`|3xNm"|*F̂H!gҠ'hI0(o&{WV??k]'>IΊ}а 7 }oz~mj@^As}qy *HĀ̎Rמ 񏈮n4BJ%+ (AF0(!"x|9'ƺӦQׯm;m)}!Kg[1Pm=Ry\ò xñY3 ہ=rq^E V-CE~Z\mΪpIčkoxo{4=J᭭tSG3l*_)[,+nj-t}ROKInmcs+0GQ_7?Jl,Y,졉V+yDvI9S\}ػѾ/IK \ZeXIX&9Qq wowO xMC-v76erF[5E|;7,Wד l| _?mu /zWl.5(尻n5fWY27 5GǶ6W:vӵp$ʄel1%yTRo;~oo h׭.?C{d]U *qU#޹[s}1An֋YDf~ls^E;_;O*ς!7m#, N'ԊѼ76ix>.k`;m$#q; WQB}/oop^s Z쳥ѭr,eCt$8yݮ㗺XZHʉSɌn\dzWuE.kwX> Y]i [inSu̮FApAږww-W-Px[EGkK{]ʱIJv$2OMKvF{6.eq~OL6sY XG:IH]Q#"W~-鷾~fnswtӻ? 99ykcJۤ:=wik_k'OɝE嵝wwkypI no$=ȺiQ{Znx+k 48e0+`8 rvw-|I>i SEU؛+_['_ EouO8qɍ 'e i gImfX]kRJAM4{*k?<mRեl#I9&u)g6=% f&;`IAԒCԌuhz|"73!ӵ_|J&ou en⽉JH€6=qmb>8t~&vngn`唆G<{ gu7VsG=9c`zEO^y:c/oBE$6%r.H!HHlbk2o4`hE䖖 r9|(9憵׽_XMn=PjR@nV oNyjQNAyYi搈&U>Hx=*O;猭֦foIX` ɡ+_=/KH F&CrwsGJ^YX47adш6$DGWn~lmgU;5mcD]éPo`z~?[RMonحm, <~zLj|_hUbaYfy>TAq7ĺj~ ӛQHF5`>:~ǢߡڴZ\l{ymG,Smܤaʱ*kJo%Ҿ%zZi}̖ˆ"`7#k5ko]mw +̴xR}`c`'YP 7MBbyMfBG<I9;w^1״Dn4ۈ=cO'u27}8#[ JcE,{mStmGLn,|R 2^ukz%֧.-m+4_qҺ޵Au)DחpOePoACWXZuN瑳oi9 &F6@ y;) &GkqZݢWp8QϽ(߈ޗz_\׋t[=et; mxnA$p1YF=wڞ-8Ux i7rq9WAmlz]aaXXܤWwm2AU|E[j\/,sRGi1\|.ݛ {}qbحm‚A# `?5v'geNagk\x@0X⯕rsnaAG=@?G_u5bX\FA皧; wog,)Q FqҼPn<qsfZjvچ-Ż@Fm*W_oo=b5{Q日j6;EFS!@&uo>+tcTƝ4< L\d 4}.wW[5}+j7t'bl"qyjSgEEb㹇EaIjz;ym5|Kx]M:LԚDG#b0V1gqbɢ}jꚅi\Lqo:)! g4-R}??1CF5i.49^ea>>9Ov(-,yB[y x Me-~zŽIG5eEVXCךimvcZ| vjZtP}b xX|11l⧃P5Cw$FMHfM\g*X1FkQmn k:pysk6e*7dzFCݖlwt˿nyxRMmBI!N0lig =+T㦮%uEWFo-1j xMӼ_GnVi8c ݈[ k(!Qywi\Z!Ἓu)mI8FCmu> k[Ve~B -@GGcSwjz|ad=0/K-hk kY"X19j-_0s :׊ >0ѧ!&A@jES8$}_;C\h̩mnfXE6W`i#v|I= ໾n4Vq@nH9b5k~.φn=-"X|H83YZ_-ķ+>[Ry6r rsQfݽ_K[_F.Zɘa@.p 5m"1}+ɴk&[ZӵulZx{:71N3]3_\"7gq+cҖ-_/{.ciU͓ APj+ nP[)hxep)tIlt.cC;Fn= Pz>K_v'}gw[H\Yj s3֭(%lE,qf7gM:Goq7%#1IU7 dOqֻ+=/[V *G#m~luuY˷4/[x:ŊMbX`P kV'—>*Ѿ i^"mcӬ`<*NC~`FӞ7+y \ҋvD]ҿRiFoeeaoh#=$qZouOx[ɻh4{^@1099m|Q_t 5<^ eN3;xJۮw)ms [h[兌 ?0^U gAVSQA]n +pp)^U_)}i^GoqauV+2?$c4%~U\,[Gk&0p[ө"Յ;81,]X`8XjHYӟFűs Aݍ;g]RV_7u"]xc\ ^h[^KW=.x Kq]]5cNˏF_t##QԼ j7yחO+ N{x@k47s6 >(NQjN/1iK[Z״h-nR$ xWCZJrxb-&^YMܘ;tU,A#'3ԊǎRoaYKu ИHf7!4^VW + _i?6tmۣvCО2Gᖽ} }K(uVfm&|$09{WEUr*+d3Gb7e3۵ }:d2K#P2I;(.@!Fe[}y|e\P-3D㉥ay.&oYPv1V~!i/_MXmA$ 89azIjv!?4CEtv5m#ȫąn-\CyE Φ>^Gę@Y-ihU10G9ϵsB%zOypdP"#suWB_=oo5]ZYtO .ֳ,a9um_V;ewo vl%$;p+#yk}7NI M$ݤڊ0ybOF \tA ш9#TRanwkX%OL3 {V'{]"MӴ@\v$+3|;ZxEamnTeIf=$}MroUΓ{tgi#{gs2R2ywcԼ?k?={}"k?-4xʜưñL7צ2f'#/sNycjW6?!Ixd,/|_{gZ-u#0B"tfq]'k| ?xwZӼS}xR{}B4K+ , SAK:%ͅty ݎJV}yvRyZWFugmR >S߅}8uqa}R-kI$f/FC;?Zcrf6V cGwMvScl-]R;-4]VK󣛋W(\2Fc[t /Kѯ%i v#tRZ+z~R=Ԑ:j^B#bJ 0r~!cf֝ͩZ\FHK%2Icv'~2ݹ?vw3&Ҭ5[^[ܷټ.|b17s ֽτ^ƺ|>i)4AXc ]nq:JYK:(&25't~&ѭC_7M<{py:(#y n5{|+FX2A^@zEIחDYo)i*x}krowכ_-5Ԏ~`vw@9ۜsWi=ek)S$0$LTHP?*ESwm$1_Vޝii4 6{ڴ<Zi>,h-# T+(;~oWw~og7(5*AVa9 v ǀ|Q'bheg$FIp(qcx#x(NZx_pAg*spTBBk.;RAi +)f18li:6X[Y2s՛O M^*>oc;LE𞏥mi4Ӎᔓ;F}k-t?l#/8TP [;>}y6Z-2b@Mx<m>zd_j.4}dއy&8gtxsI h1[6k58f&xb'J*Ovo, WAW$zynS 7"3 B-NO"{G=g rHcMzm4-JH. ]'K_7rĞ ;, '$~5:Λ=ex7; ̓GRǠ?t%i`ZUyw+0iCi qRc*+u-l+(cgI'n%јoفE.iAY-n+2JѠe'7u"-_ޖZ=BNƋyx$ԧe6*2*EF 'jw-'k{QpfXdW'!G4X7Ei*v&y,P*'wؠdGl .si'hʙ,3P2B8GY~sgyc\<IEnu#F%n6b<]a"/k0iSa-[=6iQ4E7)<&ُc et%Z=W+kQ\Rsi"٢ecWŸjki|{ 2drrzFψ?_'NgWz#+׼UA⩴O~T XmG7P<'vu^O5 w@}1Ik867a֣m[F5ƝY^0̖7rxRRYiAi=챮V >q">~qq2ubt${WBN5RVm 'aCe@}%d[e1lldZ~ ê6^0/d+F+ˏ |`k>>5͖j3h/q.(vz=R%>X|S\P Z[_7ޗ ZEҩBIqpr 'Ox [2Z}yU26;!?P?0H?뙝ʑY Ri> N<{͗|OWiy4[3;xPKK]wDXϕݜsîD4լ,pT㜆k ˼A'־dz6pz@8lwfD\>T KY;1嘞I5x2]|\c6@`9E߈|#e:vwuqOc(F17F }.Ϭ^jvomYoR[[,ee`1O1WO-R/oond!WRek0'+c*]V CSMhag PČn$<ET @(!| EttRZlS:iZ֛qvzܗ ;'iP AzFa6Bј˅uHPIbMttQÿSQ𶏢Gq}Y^#!dkTmީ.ezN:Ma2Y fz)}Es-5="_ľW3" 9 |ǁY?iG'u .q+fW5zEzKk.+#T ޺]/OҴ{ :AQ Uj6VrSU7mю\qT{b}?AK,oPwrqgaE4mIkMvl5- ݜ$UlnCTuLT?t-hMd/O4I*NO٢]B<#UGիVɨۖqq9#LjE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( JZJZ( (붾/5{Ws$ l2IjYm~XYE q"pqk69e#6%µh~e%GmmZ \hR3mR'8ͦWMu Z0w|ү/oE (ZΠVu}$7 omWeQ՘%A]m6hJ( ( ( (k^ZQiD@T&ݰNU*MV \Ԣ?[k>׭KK>ґyn *Ga\IimUʜj;ۨΞ|Ak= M$?7Z #,I (Mo`7qі8-v:Z+~b5#C#QԫH xįXpkm6Nь\M̒.d֭5oj],iXI|qN95x5'YKb=X '$9i-oOO0jS/6~ڍqy<;HgA os6𖛫 eB,KVb+ck[5=OVmƕa%s~c9yEτSiR8#M ItK[cWŖMys,9b?}lqZjx,}JL"FfO3sȬ]o@tVu[Z%C r#OǍ]ׅoj_M]:sp |XqJFj?Y/:]ZFSN\2h{IaOMtƩxn+LMKU ^Grnqr447TQlNw[{խc>mhӵ8m͛MpVLy֛vZNߍ-Z_kL[Ox~NҵMWZknz*)pn3G^˽CSHʽ 溊]-//ՅQHaEPEP\~x3E:aq]Max@GM=~`C~Erv=)4َ/߱k^Ӭ!U8UIʨҸ}h.T^}6 9 mHd`_1@x5=F1jNqvY) +N͝ƥK׈nΗ@眿00+mwEԵ- =dֻ&GMJ-a1믲XB:]Oֶ-/@Qխ-EHf4 LmλbfQ` xd h=FPsZ7_~$$mobh7~$}f#"0*N P#~"5oIm9$bb]7#.ySsZ,55 {57?xjo9o{w{w)$c8TGCr(aEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPgSIkἝK}cV%n᷏L<4-h =Y0{hy61uah:XFC$U#YXMtf94}mt gVH8=gZxOOkeϬokL̻spJO.4שMJ-a1믲XB:]OֺOɣ]$OOO $%2^:iE%F1's<*|9#uOV17 H$ڮNwhD/y/i3x_E-mMm?>L"쑟v2cs5ki0M_InXqqe@'w]S_Mo[NC [C *2I=8@|%>sm^mR$`X e`r .Gdg~ӿ[_YỶ!(DKoy~xBDљkL@eF{(5OjxLon=5Y켼;qg qsrr_!%doQRPQEQEQERRPEQEs7#Z2\n.n.#ydmN: +_pMq/eэ]~ƒ+%1x5GVZֿy2͐,j`8v#Grj1jVOƥgSԗj[B][jvieUC~bq# TV'{2\)sr#1@ :*๺>^.-XX+8Rh~O? Uf$ENdeSN7bH}ko5DWd8,gF~q>ƅQ\Wux{Ouxty4O>ha8. UeYQd 56>%t]{YC2ظ#2lVo@WA4H'm+}KM<öi5?^xXX^(`-CRvIb(x +_բ%2ubH<ߗWtξ(0((((((((((((cxWV,TcNs& Knol!H֠W7;*έgsYw/$U?bX𦝥!QԂLv+Fqg4-Z]E`^] Hh[! [˄=sa`sZ6whto-%_,3Bvެc.+|EjеMi"#{RpxZܷ2#7Fݎq٠DQE ( ( ( *5Ž}W1}7ֹ&5j:.!س &*NVAG v4WY1/Yvp]mYAae,QeG}lMՓ\8xFC%e lL~ ~`@?0Q^ij^JR=L{̡)=ƕݎYsM2Y!fPJA 9TXw7!%֬uh-4%c @w#p{ӶvwI:(Š(((u5xP67;exP. 9'8iQ@֙quM7@ȟ=4EhHV?2\6rHpAXtvhf<c$xA9 2pp8j<_zMmv$s,glru$s?NOxki>q[)4{-dzϥv 6Ep1wNO=ƹ/\hRKnITvHk 3hտ[yռk=.4M.]%,Cd?aA?J񥯅a4> Kv}v\R:Ve-m#O'O&xsWd,I^wEb۝I$(Z+//_Cz-?giWv 5O~]֭2<1~a@d$4=1Z^ycMnru( 8 >EQ.E1#P7b2rrWռ7Zf$'{$qԆzi?O_X)Z۴/Mfd]2nYvU,+7 pr8W'9Xv!8+nxiAӐحƧ+k4;0@#c\S|<[(ֵ'L[u6i bE$;8^MWbmůݷ4֓eYMN>Jl#S8?/חk]j^m\[exUA!U [o:z֏L׊$$-> $n.2޻=s^NeL2rDHC.}M5AZo]Vf<'5\m[$~((((((((((((XH<6ތlK(hqދg pxWb<esh4 d x qLV+Ykg-dC2;G$` Cp23N_֎un'Jݭ;[C_ښհFw$yǴ`W:xkIIVcHքg1 lR[~Š(0(((v]܇ o O?Ҹ(Cׅ.ӑ3k,mM:3%m `AǡMˤQlFBe!+]4]?[<\ӵ+Fw=9 \=A/( hЁzYhloi 坏=Ct ",`Y|5oVcrj<%+XinO62ñ\=*I?#vSZ٤1:]~K #8RjbNò^*0w@𞓠M4jެ3\q$v`GдҠ-g%Y$I$Ь~~]OMT$'?h)}ua>o2< LW0n I-Nz8m>еֻl guV[VYmi p[ġ#5 tQEQEQEQEQEQ\OK˭;Oln XEDDelWJ./:6vW_Gu5(ZFAb4mLOjjZحo>vCER UjEOiEr2ɴV kȭfQcScc9 aq\"\+QY[QʋIaVm$3 8H|}> vmo^ yM888q5OWM;M%~d71$*xjmXIܢXBV]~xom!2G* %dnH=3R7XmN#5lA\% rxo{CnUgK`/!QD H$m#GT:LZpLwn`ヷ@tTW1+5[CRԮ-o/cyRFyzQEQEQEV7 :Ҵ<,q)$ t֦:5x>yt:r6_byJG^w:|66W=#V8ܻ!F2<(quQ^wsŌZdMf1$ch 3%ֹeSHbN=O/vAW^Mhw~!֮/^U 3w$[N}k Z^.o%1$W`8X_lU~BQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEU-gTѴ) XFYOI'&Yjm՞]#=#FN kltW=e]CUNkأ_"9W)bt$5xSԾ!0ocnŔpһTN@j'\~.P5M<4P{2+.H׊W5 hjjnd*0T*)`I-GTW+uk m/E]hVbXm#o$FGȪZ,$6Y5ɣAp\&֏paZ=?z]NފzT_{LHǒI'װt~(C ( (=uX,$u5hdIeD_uP2O˂}E Vp= }ĚdYݛkRHP{qn|'suj7\jF)ZQq0€9GqtL(#񿆄Wv(MkSv)YJOa]5|)}v;k=nFry Z:\}luWk xK[𔋬7jW+w$cS{J`QYM} ]YӢ[%%?)$6@Do ]3Ө"U56m.{ՙF̾ăJ@Sg[ '? N>WETQEQEQEj -|qA?:z+]}ߝ io-S4pgƲ'w":+oTүb,l`?iE4Ry!Vcs^E8~oG2)NG"]l:/?~#xP<NCTO.>k7R?qE}+h}A?:Ouz5ö\Hop \ >YE$ZLE#!Av(pPBvzQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQES俰 >G.-vy7/=9oKn#gI1Ci= ؃]]-+$)fluX/h_b`TrU\>{UmB/x@ҙt3-FƇf'u5P?u Ao bmh:ubXϩZ-̚g${؂$ `=܃޽zz=[N+s/:^u8͟TX~ ?~2jRaӒkn0vc]t~v/cv8VWmyf# $|խշ$XıvrJ r+kO,Ya]>.c6vq#v"@%C1wQѼ uKeztm2H.FW'{M>&z'}KOZ}4uz-:,kX%1*^_kY.ERQEQEQERRPEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQERRPnixz[ 5o${{?iVOO h7z&ryi𨣻&.5FФݓ5\+[/ސ)!kYiPjWSc4Ͱ 횧Cֵ&ϐA|Ar(iv{[F+" aTRbGN)zj"tG\^41AĒ/e qTkzT`ԦcӘd]=|v״pjŮb'W9cA2Q]ji].Ԡ+4%tN=m._7wOiii>dqQ\8:z| 5ݽ,ʂIFIOw0³Լm "G^q5q Gۗ*5Oڄ4^z GWP0o $oMo[Cz_itj6vLqsΨEv;[(uQ8 #(F2 漣pkFKJReEbQ1Khv^wxnmG".T G8_ލ_=Z=n2[{KdtfR vYuc.si!_Lc.DXq5 h4ώ6w$p(UB1gҦ!/_RM;-GWtlj5B8gc.}H]rz &k44j3J[IdIRG N%@ujz,tnX%ހ#HQC0RpԖ7>!mP=ίBS2\ 8)nۋ!7Hr <zW|5E|w%/6y?Fz x\֗s$>\]JAGH3"d{y–_q,eg'UTer@x_5 AXNzJL7 g~̙)TS~=iz QWٿMd"c>cN_H3t`H!y CZW0Z[SG2HUG< JEIycKyH@'dc曤Nu>Ac\m'Xfx$ji_OO7?^a[ *ܜ mY?U$Sukq|V<@pX.r@!Y:MƭieXF#ffߵ9fGkM?RuݑLFq"+1M|=(b#ʝ1 FN崶 %Vہ8N]<_GuؘpLgv=+nL6skg"2ʫ2[ĶK;8kTk*Qֶ2+fdN+.5)R3Xxن{ɬỷW[;K.rz׏~g+v)(6|ǵt^&? @.HX*'D""˸kY+.`3s7K^'I,BUu)%I1/SDz槧GRYB8+T!1iw=oI4y̑iд\+0;%pfi]k|^Ě_^AHiLꪫH "CАZ0矛c"6ZVໍ mXqF-!ةT ^ϽޓAu~7sf "딇rλWđv6 LeT]?6z^n5I-XLuUwqԓT5Y>/%0i)%rF0,UKo-=f9fxs_qM|MmkΔtliIf e^<[ԊYoux!֣$a2hm)TARMMyq|o""MU`%J"7O#}y%l I8CԤmEI,\;Bnt 0EqjqRq+i\.e ]dZG7~^7 4=y (t ,Xq* O5gXӵ{UdUaxk|)o~q]_I&"c5MUDXn lW~&Qa嵍8F>/}_4ZΗ6&dc/jGg#4+mou;{gTwuI+-tjW^: yyHԜg{^ߣxnKۨo%g #(P@n)t_=45ӥ,SP~VծJ~Z7ø-of[(d,*HEq~Ҽ9u5nX5܀yhK~Ï Q+Gk.w}kl/,E ,׿, BmH&U sБq\%Ƴ?-A*x6OVI&-l&q8w1 Zि5-/ů=!PKm̃d$jiMcj'gD);C'c~ZVh O0V*=oʡm~ޟF ꗑi"ѯ.m' If?XϿXӗ,R X^~b#$kZľ4,MI-`?Nˁ\?_|"פin%<$P \21Dw]W3ӽN/u ķe+M=+ /cz^aDq$θ+m HO(,%\Էxk+*?gSyca *K _/,}Woxz?+{Uo$#4)ic˨̼G/md.`kȐI$@dE9@88>k(bJ" wFp?4 wR#4p;[tΥ+}T4Ss^[-̫b2Y-4}wAb"Yc#q8cǞԯu']LIPĬS+%X rGk=~ z"xTGd`(;RZ7އGX˧B+gd7+*8o-N]<ŷ[22u9#޼FKM'Y 3챈 ڒP`3\Cӡ!H|9>l zi]_c,}6{{Bh]>iPjE=#¸_iz7?KZhMqfJ ͰAJ᎝֮[[J=MT;.U = \?="on!AW=I'x@'-m&_ zhY\C,^,1xnG"Y\l EV]7:L:u][HYUs}i[V@ZG[Fҿm>M;$Fo}i$$l_KwCp:6kh:Mcw{ܕKPHx<9GZ<)kqm:}dY4{!sJ37π=J2Φ]s{⼓Kf(YD;*I}"Ic>(/-.%y9-Ԗ 5qKmuGn=f8$YN9㚽gc<ÚV#\M~ky(J0ۈ1j{*[{+{䳝MD9*1!k~YFh!yq4ɎrYj毧Zje֝B'2H `nc:WY4[$'ʧ nV wU< ]Ǩ,`T}ǐWQE;q[KqOCCOKy3;cIĞv^tMMNI#;I^R2s?R7tK%F sc'$c8ֱ"<ZC˻bQwb2}S?~$ѤҵErfeNG*AZբ s;Ut[Jm3Q{yL8~1#r1YWt+P{o4<[ Ŀ^[$cWCEb2L4yto*S+<^c /9j hw|r"G}1;>E9?hcƑfpI WEG-?"Ğ8"x_Altkvi"Fd?+HO[Q~= Z0Gȵ{\p%kk\kKfwF lSKӭt$ʁ !w9'$I$ָ6ZNJI^= nQK~fN/N'si8"dGw$8ik=ݭ { V\G?x;Bu}b~S<IFX{kI7^ R.m'Y\loG=x[4Q3[KQ(V8{Q~֓ZdX޿M/1h17xq4]JGK ߵ7@ :$fGh=vȄ2=wDa\ODu`黷R9ݜN93Hnizwvfeb$*Okv5}:W.J=mђ@e#dwO \YgDH!lH*X7aߞEt.chsI]J>T+OM43GJ%21ɐKvZ(z0ZWF-81`<>OS7qfzLQj-i[vg3(RH$kCwcOt;"ecC$8eݼqV_ ZMvdg嘖sɭ)+ic_𾓯IڭĐӱG<_ZOĐXqj f0pz(3 okG b+G`%P}x8'z<7hV5ͮ6\m)_v3 Qӯo .t[gfR 沵osV$%ǜRGgX,xhf>+WD>1lq|5CKG[*PKrW$O5EsO>%=l!e2D!m~*֏mELK{XepLݓsɭ(flm*SVKy09U݄~:֎i}mѲE2ANAnkV. "T\D ;ʐ|?ifpf.^^@ \P( j9}*k=Rkf'a'90SR1flu-ZWO?йfUvv;V/1֦4ORn!0%wÒp>ՙ"էWԞ *eW3"jEpZ29ᱽs^]ym|?]Y5 q%`i@7r@Eh|AեKVY$mV!2R @ F7t?TscYH!a'ƴ.Y3ĺa!Ki!k( Z?q+p1ȩzE[}|it sOu[O++Dsq L+\4QL`a#$kW uH..)ck$dd[]^> dis 2D%E펋#=kJ߉:z~'-_ųxxG?b[/c9@wdzc޳~ jkv3xk4d0^FR:=xoTYը^$ɴ8)䌢͉L+c:-x_6I(߯6nmO37&ikCK.؅yXZOs[u˽QK#gM+AIR$?b-t ]E2y!wr r GLR:UWP^%EjWѰs6$dfI?sQ*]Uח^am"fEݞb,~#uau:F+GTv #*BWp_OMoXx^Y/]>+b!жr;C[~ZZ_t%tMZSxc>77F5Gm"f 7R308YG/6O9U5cIc ɂK t c_r]Y"@o4­f7ذE8fˁ?}[&X7OmdMXX31V;y#{}|ʃ]5|#5H^{HaP,¢I st/Zj_zw8܅Y #<.o!4GDlaVR':]?~"rîn&+.oS1BJdž9:`f3^#oCOgakYO~ūao_9=}.66L"uH;;(?ʠ,ӟ#ki?$ؾKyM_Lcfyqk>[i_zYxWM^Ė cI>l Gs UM|gwC ZȾqCFܟ'a+5.%Rm:0b\?Zt[&;_S;[x=#UQOwoߊ o:3vWzEŖ]Kkkr FyV{VuHפm:\jjɧEF~pWbO|<#}EgN/5\KO4Htehmă7*{5~%=7oho->e1,R!ᔌ+$Q x(m. s:e >LN"MuI-W}y 3x]og;sLXnZ.{-nz+]K]ḆM1ePd]ɂr8#r cCҧm J]*+DтO;TrA\+)N}S`/lNڭ _-8K"?R I||St3okCݗ]6%$7(ʆ%8˜s7u ^ev=!3gU;Tq&YxW ]Di%mbB匇EUv-Ѽ!ϬxW척RQie<䍌IN;uxuuGeEoD9ID7}:VN+@";^=ZImd,'?.;.y\?u]ᾹK"tB s$Bca sY@Hw[^?Z]A_iiugkesYnqolsr#jſt+a6#3mlqq^]ex{#֧%ջF-r`Wx_.1썣|,,|;ZO}|/K+76I.QBJ:?Fׯ9E(((((((((((((((((((((())i(h((((*Zd7^ q )A؊E65fb77SiQ@(aUu;449d8C4M<wTQ'b;hl!bq@𩨢晴QE ((((((+ E >S:t6۹#t (8Bzn+v-pNm6LlbXmmXz**SnI[D]jR񝖱_:av]kM+_3 *h+F񝭝J08(aEPEZOM]Ak u<Rp$'(Z{mnقOrh@Q@Uk;k{{xn. Xb@)Br EZ#k{ehf f=dOY(Z-ڵ)wVvv=UAfcI U='S#ӧY휐0AAAW(AEP0Cx<=wZr;yu8nL#v^޽vZ4m$}* ⎗4誚vciq~ VE5nQ@Š((((((((((((((((((((((((((?OO򯋾j^):{.}Dme'}W3`IS}gֿz|Wڠhbl(唥}ᴜ_W?lh2! LR\zL6b.6D #M_Iay f xbaX;㎽k|L|a?|=/|ivV^W_@ix5c>ktxZ|! |0q 斶N[Fv^Cq7V^4o,2ۭ0Jz jZ[k:CX=%10N?/O᷄%34WC< r+׼#]ko&u%sGG9ޝ1kx/<\i~uOK Ƅ#6$`(Nkm^|=4'xHӮz~+X:O^ĩh̍y$8o:DnI6GC"LGT'?/tC㧗eyb“H#MPa]UDž<o žKK;A }:=rF90O#7jVJTZ 8'V׎xEu/<1 C5\`\zmGn˹)yZ>x{ᇈf| v᧌] eKN˖(=~ |@-oiSgmqvJ!'#iޫ ֗|?4BcgFSp9=s\O;/5k';فe qǐH+~IZ7NOC?BVwm`6qvxzپؼ#6rF7`gk?|'||x]<7N„*1#)=yv1gu.ַQ[mx*yNڵnEމ9kCXOn899#t#zK|Dp߆]V 3dW*AR9^ş W(·!ѵk>Ԓ`rkKFk_jh"mmIu%d`01_JTp~js[ݝ~7 \_={;/n°Q5?v/,|z+'hk 8 u[ZA=nRޑ+-ru8\!xߌ۞8W) ҍr~ӻ;+m~^3E5*Y=3Y\j[jKQDѸ4P͆_]IȑjH.-Yxm>F{qJlz)o9 | mMgOmOR%kg39&P~+jzrs((2=饴2ۡ䂹ڭ49)oo ~?|8BХ!Sx<#q}^'MHšŨ.mH#$ )u?b?V+Zr )QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEpOjڟm۸~O;3һ(.oQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQERRP]$SyE.MȊ I?OSH?dbϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠW>7G} o&(bϵMk~ؿS4}k9_/_Ml_)ꨠb U$@X30*F;CSH?dO^ ѓ#f(3P[kzeX:<0DцdZE9կxG/a{iy\q@N[ל q\kM{NN\\>=H6**$\Nzڮ[n *W>tz]_v~]yub-,5;UW07F%YO&$hO!dҭ!{FOHFQ@f]wWNtkbѓ~h8d&qޮt*Oˍ%M> `*qj(`9o Qj[uW0Js4$, 6Z%qnei$ӖY4I6r6e10HP` nm/Oŗ5^[Vus")?"9OS+hwv Edrz׃#m&@:>BmXHHܼ9֤t}`S}7 Q(۴ Q ^S]E=o~oSm;KҤ-ÔYeUkh;_Ghv1ݷJѤEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE|B>dι$]P̓ (rN=H:<ξ_-SZhq.])՗=+^=*S_0iT3ej##"6;Z+:+cw{ypy6O-@`K+o"l#ܒ"FYJnI%r6qkzrC ͥ֕^`nIdw,Gɷ$O׆55i+;1eҬWja2>,AⅯh ( ( (9ZZKZZc?/u^ HzA'#f(((((( DZW^YV4P2o0GDTbȑ|t]G5oS6SjrD#wWx6K@~"eH "zޢE((ocH9ii/cH9iiZHzA'*}#B_(#g6Nd`8߉X#t8Q:u wOx OŴ*ggҹ9'd+|q5[Z7-mAVƗ:Eil }9; u+>#8 {I"_,c*# gt]Þ+[8Zͼ+sh儜oGgV4:ݦ=υhVuU[kH-9p<$bL~/ '=Pb{TCQh$т`}fsm~o5_m]C!?g&+T)G=ί= )b}C#Nkf=_[6ҮNuYR[ƸWegl`~7c3k~46j;W 5@4Vwύ?PjaƨTEgyڿc<_|l?1hYv>6j;W 5@4Vwύ?PjaƨTEgyڿc<_|l?1hYv>6j;W 5@4Vwύ?PjaƨTEgyڿc<_|l?1hYv>6j;W 5@4Vwύ?PjaƨTEgyڿc<_|l?1hYv>6j;W 5@4Vwύ?PjaƨTEgyڿc<_|l?1hYv>6j;W 5@5K(H._UPYN1T UVWe[نTK${f:::X/m?Vx\km<[61TdX8Rkkz#ּVIՔt&é=I5gA? ]?kZl6j;W 5H +;QjaƨFTyڿcѯ?Yשyڿc?[OѾC͓iv({3Mtd,=xnI;]9 +2 VAMűQE;nj_mҴk;_Gh((((((((((((((((((((((- ?!^^G[EB8TY.vR!?~OI M^+ɦʳ[,O)%Γz֍êZ[@ לZk+hڌ4Xl0H̎~`͵2:i"]7zFqpI?ya̛+n<#uA7Gu/?s Ewe͚IȆYC@Ճno3F+Et]*N1ۮ}I$I9$&κ:n4Vwu/?_ tѢ1|Aκ +;:n _ѯ- ?!^uA7^#A$%_P0V<(EP_gi ƾҴّaNA?nQY_ tg]bFκ:n4h _?1|AFsv]eK^uA7^GB[Kon.AL Dco jxQL(g"^_&WԿln$6^DHDXH_P̚( _?1|AEgg]b՛;y`\\<Ѓoj랔b(vF;CF;Cũ פ2z?/u^٢(/KGN}?h][wo$P4 Xzx5%yWMӬU,헑K@\O6j|gQT'ѴJ=B}6[V([{i-`AT=<nagڥkoilv(#PicT:lHڼqjPv1ݷJѬv cwVPHR*~)Ân;a`Cbro^@#9NF=t՞xn mN%2qwd [⮏v5zMo8BQ\ [$qi[_IA-/ukhg rI T9$:w"?9ӤӬgKxQqG1X3]9%fO@-nm[Xy"6p $g\:6e:\_o?-J !HIk|c;Ӧ{ =B4cApġò8#ȭXtu 7)W]+ jOt' 3Pk-BK[[ dfoG#=o]Z{ۛ!K,ʧ4{ONzu4QE ( ( ^ZJm#׬ր<(EP3BV?+3BV?(`QE ( ( ?B/pB_'(h`QEv /k#A6_?CQH((sv]eK^^9H;C% )QEW Aпk:ztQE ( (9ZZKZZc?/u^ HzA'#f(/x_]=bPk K8PبGXNY`mRDLQDc$`܁b/I˯oksnGU5i,]NAe`HӜ@t mzOװKȌR*9µ> =QYH/W 1Sdtm>ͮ_~gSY:4f`\Grt'y_ź^ݥ³yI@QߜWDzG!NmR? s^eo2 Rb똢m,R1(.v܆x:oyЎ\ԞүeutԵ$}B`.I#*wq:֗M 7աJA,D tK7| |ֳj+6 uap9 ՝?FwwQҎi\B9oL!k.jI3k/Ԅ7,s/o˳;W~WAӵ cVϏM(?C1j~Ggxszcg;~xzdngc1BTm}?K$x_v=+FoE㲍lͺ`Q;GZZG?? f*(?aEgai t ?X:hYZG??-#V@4Vw@O HUP*(?aEgai t ?X:hYZG??-#V@4Vw@O HUPFČUXu_ZG??¾d VuHWMGנ?`b=|WE;`b=|WEU ,d0+G?HD7@ ?@O*(?aEgai t ?X:hYZG??-#V@5oǿc@O>8[x墴(#4gdjg˜}EPEP3BV?+8-CAA"?aEgai t ?X: 4h-#VG@O +; HUQ*(F#\$Ѕ{7@OlMlV uy-QL(?e\A}{zKivl]&$tEgai t ?X: 4h-#VG@O +; HUQ*(Fsv]eK^*+hM>Oэid bS!f. ,l27#˟qTs]X갥!ci!b#$:<Β+|q;Sm>U;a+2DW NG A :J+?Zt횭v7%U'Qx:_mH[JY6p2nͷ|6iaWgky~oq;]%.Fv1ݷJѬ޿qZÏn+۽6Lk׆Smyd(x|"כQ/o9[Ș8+W!Xh<^7Svޟ1`WwB ҎoM?]>Gu3gWulF E,b'qFC\ӦԦke=ͦ_I:Dm@`k/e~=E(@QEQE(־/GֿOQE(>:־Jo#_iZ(@QEQEoǿc|GXyQL( :g?1_hWg?1_hP(@QEQE_'+?h hOPE(+#A6_?_Gl"(Q@Q@x! sv]eK@ES(ȃתɕ?t/Z騢@QEQEs1פ?1פ?-O^ ѓ>!{FOHFQ@u |iIa8Wv@.EX8QsmwF#n&[c^$Z]\$b˅99a6Ƴ.7[k:T{gKFkkr0(ST|`_~ ^SB~Oi8WzTS;rZV }uE׈Q5Z-l40E0|+_A˯Z|~0;e OJկտ}ޅ)%5.u>o\e_MF'?%kY[Sf伎ϒ}~UpX[&x#X_EQ?!^wO4}KZ&E%)4iS|հICUWs_&~s>YǩtDC1!ykWŷsh8bI+5̪>8Y['jVД ѹ^F@pt5'+xuS^D7d-wm%6 I$>{׷_wSR~'$e31b:/v3~}wM{M>|p&P\!'φO`<1PWgٷgۍ˿=?:8aPơG`MK?kYvF[eXA6YL&C}wZ6'(/Z53mOQk<"h _|f,-_Oԋ#FN `G3^_Fkgц Bv|Q Bv|WϔP/jU/jU|E}):>[:I61>0!,zvl+ Kz6'(ٵW?Z4Pwͯ ?mOVk<"_Egl+>+̳A$@YёկUlWՕ(֘uQ@Q@V8rtRǯ`2O_Sl+:ր3mOQk<"hwͯ ?mOVk<"_Egl+>8%ώZHĪfbH3߳k^Z`yQ@Q@tۨZ Tq__l+4 ZTbР _l+)k<"_Egl+fy_Eh@6'+h;MijX\6Mf#\$ЅxQL(ҵe"X_!WGl"!ٵW?Gͯ Ѣ6'(ٵW?Z4Pwͯ ?mOVk<"OфIpe6H/Mfsv]eK@ES(~D, K9~)𯖫? _k<"_E 3mOU;ȮKpq63ӵX (9ZZKZZc?/u^ HzA'#f(((((( 赯+QEqQE0 (:O>h_ξ:ր (Q@Q@|GX}%_6{?@qES(Ι!+OW~!+OW0 (Q@Q@xG!mI z?B/pBQE0 ( ;HMpOW5v /n(EPEP^9H;C%c?YE(+? _e}gD V:j(Q@Q@w?--%w?--1SH?dO^ ѓEPEPEPEPEk^9u(,=Nk%yHI㝫j.:*ZjeΗw($Tj [F Tgk}/Z4QEWǾ.Za٭0@dQEQEo|_J^mKT(((+QE}Q_+_-h)QE|7Bu|G ִQE((+ߏ?7zk*^Z(Q@t ZTbЯ ZTbСQE((+?h hOWׄ~넟)QEWGl"1E tQE ( ( CAu-{x! <&(EP_Y3BU+? _QE((ocH9ii/cH9iiZHzA'*}#B_( ( ( ( Yblz-qZV<;K&[,.22Hc'[7uRJW:y~scz%fxkDgijqI$i2WVs̳ܺUM+vǟ90?Վ{;W 5SjulT2 7HE5n;W 5Gύ?(;W Aݬ@ %] pO^}+:(T!gQ ?QB ?r6jh ;W 5^;I E[RH OoA^E| ?Q?Pxy?9_HQ@7 ?rT!gWPxWᏈ4ڃ¬,6jh ;W 5Gύ?(;T7啽VB9Y5d׽lUM"+YJ #b U|_|l?1v>6jh ;W 5^S#:HuE1$xUq{Cҽ ?r>oAe1gcr?׽yڿcѢ3_|l?1v>6jh ;W 5PYQ4YY?񺣕?MlUM2m9 iy€!TyڿcѢ3_|l?1y?,+hcF|;Zz(T!gQ ?QB ?r>oA{ʼn X89`xGjaƨUEgyڿcT[56rJ+qFlUK+gG*Vq"|_|l?1v>6jh ;W 5\/O ,?ߜ9;f. ?r>oA6jh ;W 5Nd8)qWVκ+Q*ր-Es^r_s^r>!{FOPTG=!4QEQEQEQEQEQEQEQEQUu FNHPYFyU8 2y'Ҁ-QH쨥P2I8U/Y5q)ҵ++mӬN _j֕ovVEm!dU(ڕեv cY#zlպ((((jΗƒj9µc E2c$I#q]CPjicY\Aİ:*LqY$e1ɫk"Xjq+`]܄qmݷH2>$$eFlUw1=G;WuI`<;[̣ˏ^1)H}$ FFyd|5Z-͵̣Im*]˒dM _wgF4/435 '+,~IX3wO:-n+˽0p2qڽ2wHOwt (Q@Q@dZqu.3N!{d-rkZRxV |5ueKo}/xDG{#[N9no![kNHe|YTRb>_Z5t/ jZ%VVk o f##`yzԴTѵ=O;$)#,`8/.At->;J.>UbU)nIl|Kɯ[ I{7/Zz [|@Wc=29:3M>= Լ'`#*)j\c+5|a#X!x.v 0q#wI Y-ķּѓ]o@sSS+7Jz2^vx~'&g#j+ @H$C0@*J|Az>HM\sqH2NN ^Oo,QE!Q@Q@g:&][:}/K>644DȈ"|$1eQ,mgD4_[ÖQKXS7BRG G-X$/o ]Y'k8̘#8$ d],1F}fDN"Hb@*AV;t{Ʒ4:$Q,vybAjJ{V(Q@Q@P4}7Vkfmͳ!#c_3uNJWK\R1K"%<r dƎ{ ?9t-4!]IxBfhԾG.}g.%/~˫ @a] KY`byݱlX9]a૟YC%\H흏ޏXN+{iZR{__Uu o/o5Aአb:|}kk@'.ıچ?v%cb19Yռ+{j^/li6gMͤ5ŹXYA jMMUx_(-A#Ad8,I dSZ6}DkoO~3Fk472}KX88W: jz5,dnhU:b3=qOBBf}G>rrD?9e8+|3E{NmشVP$ `ь=ij TQEHŠ((vF;CF;Cũ פ2z&/pl xFyc\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfUErc_ٿ>ƿtQ\~o6o.l]uTW+5 k?77@UfZZ8$yyfgg,Oj-Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@%-%QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE(JFIF``C *3$&*<5?>;5:9CK`QCGZH9:SqTZcfklk@Pv~th}`ikgC11gE:Egggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggge" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?(((((((O*ڊXV<~+pE ,E'ۢj7]ID>Wڄg \lnEfAO( m$z&kfZv23 :+"vWhm'Ɍ0jz `s0Üt VUmonRa"5usG4-JWk|*U -{gDj | TTV1G<'1ȡWI A?AC hY$TU[[ s{gtTQYzviIk ʮVkJGhV$~,u]G 84_!?PkFRFw TVe,.&fRd*[E޿iga*ɷ 3< :+3U׭tu^@qHm$hcP2X Ef֗?gXg#"9i#ڥaD%l8p} ]FldUIH\ aZϱ$ܭXϓݛ<hEEPEP5}(Ydm2)o5{{K{y{ê!@^JEg뚠Ҭ Kdj;O/ $.0{f.Xi_0vgqѽ,my@KgP+2wBA3r2-^)i {@tU;Xԙa*}J GaYF$Y$884vz7Dھ/3ϵR͏=S"%V}F s@QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEU?w\_{|9eeqYvpo'%$,Tb6j*T6FsB!3W:ƖJH fHs2`?JWwPML|e׏ƶF7$,1jcקZYteբ7ȳDR6к>Mv`i /];w Һ$mՌ̆GFA>ki7Hf G83_Μ4JMc O3\M/DFghgҾepd 0? n4c1"I&fߝ drmػ1c++}X%}[&1'R=NOz]>Eu}_6c˴߽1Ͼ+_Zs>pU_~b Y#h2JijgX;nsCQ,G[]C9^X=~kUA i(@#\Ճ01vz1DL!>[qkg"E=)6ȘM -j hL-)$n9~5֓kycʴX0ޝ>1m;~6c?x:-sꌟ~O-\fYQyqQS&]Jԑi5W|n:6A]"mޛgδt+K+,Ӂ$Ϲk5 qܴc C1vO_\$q}_ 1}oy%RiecSfb Y#h2J}EԼ7B1 <  :},X[?RW#u tŻw3-mx??* 6AVu6 iQjZ%sY 9R ̯L3N3 obO֗7?跶e]< "H0O@G[0êM~Fe C򦦓z &MONqQmnnm.׹ܑ=k^(״8YZxB cִZ Zڒ@[Os v r=:RZ>ܰ;C7Y?Q}ӴM3yyؖfM-|.d28r= b wfl0#?koI7"go>l9JYܻ,,AqӚ0uZ'C.ڷI -ui^nhҺ-Ԇ$_)LTZvkgC,͙6)Qt3x[wiv򌤞bVd3j aRH9uu}mt(7#A}\+/S_ wZp_ucilt- q|!pFяOʚ}˔QE!Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@U}I4ۖF*AvWWv,Q\K;FFO?2KۡH>0Ƀ'w}9ϊ nCǭz9"^$7ˬCs %m@-NފokmH vBe>zzlt9qQP}41) q^x/[yW%H<.n\]}][ji)6=_][:oG@:z {ׂ]ۼ%IqҧkOD4mwʅUa;th~VY>g+N&#-㧭dCw7ZH x k`z\( PE̲Ar+!J-t#\JmO.-n g B+f{(aq;d_Es#kt:Y Js&G֙wMw,MpTg `tAnTM*ǻ8qriȲƮXdW-ֶ4ie:0Q:Oa`bG[ A>ڗ@cO|ie<#1 ϭ>V{4IY"TV 1}hs=嵅C##8ǽ\.SOQ 8׽Ԣ%y5ݬq9C@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@WԕMT`䓃V(ՆPW-{)T*CҢ;Lfd|]Q-D^"E\Z9B L6nhOq,bPz|ڊ9=yIQIkb|֪<%9ֺj( " `P>> H|;6U0]uyƱ{AC t*qc4}:ID2FWPFRId˕=]-&Z;><ݾ"+=2Mwbdp tQ퍌ֶ y^n `;կZV4Q$¶wO2HP!-uxfeںOxӪn^Mv4PkNYQFVqʦ|<9"Er*C`gEWp[X掝-q;Gl:!InMS!Ku#-q5@v;M%“svS]na"d@NL)PcZ#[MMy#<m)f:ăyAW_E 0+yZѝb=)!xOjκҮmۉd0|TN9||R:8>jߢ=LG&-;6h ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (%Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(!ECzoQGޢ Q7<y *z(ޢETאXZ̞\Iq:k#JE{b@\?ZޢrGfEG.Z6,̌@@sZb䢀N@x>\CiYy'q@EQEQEUP[Ʒ 8 r w@#Izu[0[hk 2G xy[lbm?Ts]nuFq_^sCqnJA{6޳4q4\6ip!tm$ch9N/j.w E˅ pqM Ͷj?mi%^BQӿ^. ג\HH<ۜ^iuyP{u-K{yOdy$r[9=I6剰}6NeKAw1.99/~}k-e[e<hH8'4cnfUe8.tk{y]ss<2t[V-bw?jlarHqPZ%WMƍ")N7Q]5Depx#"M.NLŶǨ#?@j+u\BoD1\T,`s41cȱ9\˯QW4+y坄%ıFUzg--G}rF տtInaӮLm$.w%N ifK o+C!5DgVyq<;`q87Qۈeg _*FrvSN Y #=:U{-b:r:'6ں)b-dUi Ib7uxGc?i/025;q~Y{ 5* 9M$p{U{ql\$Xt9Wt7y ķWljN@ }#9.v}.`|fk|$=@TC=՝ȝ"9H NJ !Y.H^%y ϧ9pi@.³9w]?E6O$(bSli1#}F{%YfW'*ŽqȮ$,Z$t sR0le}BH.%;9tz=cTJ9 (nNsSx *r>Աpd(a= cL 㸹nZ^yo {'F5йMO"FYJ1[Qipkun!KwrH-Toò*iK,lFKisoeaG=pGQϵlUAo_q~_ȫtQE ){E]I4(/}w6}cq +NNBxr-.~8][&+B8jh#Efc%28D6r†{hwP%1Ȫ1dp;M6UVW8DQGgIEbG]*NB.|}Np{d`c5wUȆnds2IP4ba <һnǥ>Ֆ+?v g~u*ơmh5Ɲnywlr??Ҁ44.@$ O ;[Hӥ-"0.9⭦>5^% xAxo,H}o3RB$I,k$n2 Pk5ΤxmV6ȕ)L m`Vo 0{wh=Ž甇Qi~#l3֮. hRBʬ& sG)qk`vCiYKE6ko;sGcZݳ[:+DKİ!dFfhD2 0ErEk.Fps/zb-Ykz̙Nq߆nd!FYk&=R_ʺc O=:T5;B×wimCvs|c: #בhՐ's`޸3R6.s-{=*lLhMȒ&H܌eCsh˻;TE62$nG+O-$=M:j NMRo(O<(Os&e~ fxA'֧XIY"utae9{ur]c[*->a^qVMZNO=FW\T17Dy^CRzmt[_I T# >OLʺշ6/:f\>M/~hMȑ@0'?s>H.bdE꫼`MZԮK/o;9cs^ESP0ct&EVq͋X;o\+"n޻6sӶ7J[8[\0F8y|e}EhX:WSNyJu 7zK>_4KkhM$hi,}IǽtV#jz7q[YCFIQ)֧Ly#vU;X6qE`xiGG%bf8jRb.~Lc=zPji] k2#*Aצkz\h^0eR?KEcwڍ.m(ȤDdRx(ӵy%Zi'o,8*'آ5 ȵ[k+D?.1), ⼆Anv"27jQ\[PImq4hn VBsrpF1!ooq$0y%'FIcp(v,i4Y?Ը5? IaA <޳uJh;uaݽ u4U]Nt=d2T4W:vIp#BO7G=1@Jt7WtvNq),..3 sS67oi:\O-Cn܉$`ָl61o瞙 ,EŴqw02g;dP?CQ[6- n%SVhv2^Mbop%m0G(b5 -cG`r*}EvͽVl`1ק5E`#QNMG#ޡ?K'3;!'9zt(OI,4"?~#ć6jc-tKi7ǿ;O Ebe^]Mq~qvsң7xRK *D߈!Cޢ1q̻GCxuH6$1h@_ynk RۋiY^MSE5䰚Ym-Õx`Fy[ ͕>m zys67Ybs%$J}+VOUDz|9<֚"ƁB R~`á&inBd OuSh{w~:W0!yYI9ZPlqjK0F͖8$jObL:j20zP?ڤ'r}9 ~jP]6Z4fWiV,PƱƽFm, d?j0OU>hzMKBT*tط/|^~1'o\g'ZRDWk)PyEk@[ 됧kNai]_4-jv|Ɂ/ˌ5<7Zlёkja|H^t⵨{\\&k7L\g<{V lZw(8##8=Es FY%"M2gi|.ncXV\ ? b} ;neE] *$~Pʓ’2MԷ0E右-B9N+KA죕aPwv% J!0ps>f(Q&̌B*o [+&ܬKVt>k-WOGFev85}~%bTK{dX\y3P^ke\#>%8ۖj+YgR'g⌲d)e>E,l$J*Xzq) 5n5hc0 L}MZ. }5 7es '2 1U[M1Vu +vnbqfkp#8ˈfp;|b6ww]O-7H'Xz^ȳ=CU Λ -& 7Z{7Fā8z֖mkyr^FԜq\*C'#pkoY{#$KԊr e^ RsG=F}6Zuwuܞ##߁Ks,ieq ${V0'遊,enu/6,,?O_h\\ [`:\[{%6L ϯNZȹIQ9<ҀrrW_Jx\[7H\|QFs۬rF$m^s׊uuQkp:f~5F%](dO1oΉ0g<|!{6A%8ӊL nh^A$E@$ƋPO =03l テb[]K7qKa"TGM 51ڜӛF vd@(]Gѵa/Jm啉³19'5ֶp-WTOBKiY@[F AR`T`Fpk?NJ$#"Hǭ7&? }n+[O1cBYct-!yaNsې8~MhYDF]gv;uYVHEuo6T܎և BT#7@3Q5f-94j+)m|%R fR2Kr&,T!j=Abv#QYn#ZI1zbevQ":$V6grڀ,np?Ћ"4U\=)tqxXbAt-݂1I8={]bxHlL0]$qڇ#Aҳq%w}RZ7 %Cp#Y0@m$z40/ɮƶӛ&/-2[LʑŵIfYgt!.Z<)n~l9'k*~݁ǯ40] II#`2_Z>xyq?5kD,Edu+ qЊK[ =q˜q֛VlػԣaH9 Vn. S8d@riJ֢M=C,#Tx`Th֏Mm 'q018?: osH]@}8#30-Cs&=zP=b[+al`d(dyg89݃-~#{M%H*O,NGۻI1;@U=0Ai T2llgҶ5kXew;ˌ FVk=gvZ4Yie%cU $ ZM&;(mA̒:nGsYu͍v:G,Jn<6޽Zc!aBMÓ95 dF,ϱqouj+yY"iWn uuj'V m&V5`1GЁ QH(* [=j w̐.~ R6qynai]g8m9.Z)UE C0zѢ`VCqқL0qgL@Pym4WI"}Wv rH&d` G\ؠ )Ƒw'3_Ek%aMየP8N{Zmtg2 EVuN 9u_ǭ,wI%3>[ (!hg*4qT4D]isܼQrՃ{j"ݮa˭7֛䥡vZ< URP9ۚq<4-y9iG%#z %@PA&=GK xe\u_=#|ݟk!g9tdȋˈa@M6V\hLZcw֛wЩ\y~yˋx HcTq<#r~a>:,"FeaG5,EX(Fzb@oSo~ӧ]M".fgV׊Ҷ%F+"Xgi jg$#@0KsޥXcIZEf 2@K}6_7gmǙqV6n\S^_mֶ͌8Xxrb4b 4SJݵpwuD**;IŒAkn߳ōf6ﯽ8JcC"2itX?*b> M>@?y޵k{4ēȍ?<@O=|HlZ\hL㤦1N 0Em.p6rElA(D:*RQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETWW+k+F m(f7HHdt u^Dne\FbIoLkP1[I+ib k>siv(9 ݔlUi W ~4czu\̮Ȥy ZupQ끚uKI[ {%Ē<ɘXp{zR[QX,^&H HFI_n:w|2bMpĄzf^@7k!8$J\MM=S,r{jnc#噤kֶ2brp1G+KnF8 duT;Em^}7U&kWkg6&!Ac)-@h!]$EUR$s׷Uo-'ui$N2x?tTVvZڌ2'W/t[[dxc}haz(vj;-JP2}e!X8׿UIHܲ(P eW`c( -lXhft϶io5k+|2@RG{.ͧIg8l o`:Ij?ieä . 8GAX)uݞ1U-'9ͱiӎ}kIlo %+>P}l\24 k) b1å7ĵQQZ'o wqE|r1&bB=zQ`Z52y啂F,ǰY ;%%f' 2Aj9bQaigy-ُh'9$H e]sFA5 _FYkDen- 7NiKIFL >mR,0I;yfس1f1 rjUQ]&!tS[Sj.\ .\KEaGI{t6rJ] zVumD̰r58 1e\55)on<٢g(~/vz}Tn$\g Vm.I4mުHWA-9JH;Y<3m hbAq4ۮQ&s *AwNJ7I7SHקl9M/A;R_oO\j3ڏږF1aN 8>oU`+ˠ:)Nz@u ]|̊z-eZK 4Ik HO?_zn6Aİ:H PER\I6"Nzgڲ- k5UG,9zU}>vK{ڛ;`?PIErwxry3]:+/_I~]\3$!sk^%2)`H$n$\g V'qK{q9EaN3֮*KwjnB9Qnt: +/ j. ˄=}qj'ӵxm Xarw2uO8H$ lRѬ:0e9NG}*I18>R\ΒJa!rpANuWA-#' +$,~on32Y/\r3ӯAgX<~MY > R+wIJ󎵁\v]0a"S\[gqssςFArrE(([wr'OS9z(ޕowmy a5% }x/],O1b zeXd?svm"s[Pxlc{g2N 1 7k4sgX&bV#wmž܃j&laxn 5 qI67ld@2Ԣ*a7uHK#.yךuŔw7Vً jF}"k{}5<`g棃D+^ibFE2<V2)KE"H%X(z=iN`@>cur;I {QJN0֯@rHeIm&OOqzڮŧEVs AF6ΧFf1 Ƞ1M y-Z c!NgݻT)m{tIJ,ʯ@m4i{Y<0%W` 4~}@$WEffӐ>EV9fq$*ʠU[{tTyH,cZ4PXY]cx$``cF6%S$d$rq&xDg0%s#> ( ( /,䳎#w>fp>RsҴje%Ռ}䍤q(i.,9\9&6v#KOV0xƭAc$zd@' sγÒ.`\ZR.1ϦA(Kvh!sޭC}{xhA+^Th˧S4nE!HVdWnleYVMG"$1Q~ehnegU`NzxSԮ!4h +mL.x䚲eڐ22F=Y͎3#?šY^=]2I*=fV%k;V<4wi9RIiwQai%#8$sHexLiwAlܲ`sc=՟܉olt3#D+)Ƹ[I rqOs6qr$0I쓞9]~OM8EpSsAMe;xFo$0|$0dgjLxTb gmK9c6@JS?x)*rl5$a^De[.˸n?6G^WYdQb+Ld`'j2ZyI i%c 6KR 4mOOQnQ!2rBmR2megR|=]>K4-R6H碀:y5,NI6^38拭Gkm<ȢTNT{UWONAT`J_ ?Yd.-Gؕ\u a1ڣ;#dN&Odp<0[/9%zxүg.đ$dcOCZK{cx3` szYeG6I,o~5ojXƃ99>Nm Q-hfEQD`S5r[۩o~`!J0,z{xˁ4)4Qۓms2=}jpjg%X$)BOj>w]ܿdWێ/Ԑ|4xt!/+u ֏Ki m#4O ezQ#hM6,x9ܮi3zJ-& a[Dȯn6H?(=q(Am,on#5"&뻣g8XܶqK \%yIxvFqǵ.jq R2p1֞ϰx-B#x@5k},壄F@9%T@}O]=< yc7*LJ\z8]RƉ}&-ġ˺ @IZWP&9ky>Fc.%ήŗj>ayoy>wrӎh~C-iS! 9PrTfH bp9$0].+H|dqM5 @"՘&RV_b]J{m&)U#qV.}f˷62Kp=^8-MU;qWUŸLi{;~z?FͰr3\׈᳎Bc/u)vC~{WJwMh~ȖLbO8]C6\F,rj|;b[$osO-Pi,Q啔æ)jn #KKDLYq P;޶VI*8~V-rfܵ2vsМu1EPY1F].Wppy$|[A(a*zAڄ}C[MBhbx\bF~5,KoLB~b ^2]w#728G$-3vY`h) {dr9_ w:՝dsE=3߽Jڍ֯{\GnISlgEo.xvǝz'5pX޽{۲ɘn ~;NԮo uq##BA0~gW6~[M^bySڴOՠ1Wy r83"Bpʱz~hi1d~ߓՈy$V+P뚭}j*XQNP|U,utns$S3. dn-T% oq){ Przr:P2JNF88YNķG'sKa +)2\I(OF9?\]Z@m1_΍V=NɳTZF;"Q3y5+fm,8Sus}$sAb1F\L܌R@2}v>vV NF猃{ԟoWR-$~jJmP#9'qD<~B[XgI+hc#kކO)m"2wd?LJK54oVtoj^^\O-+6@UΉsv|Y:ں8֧K 6Aq'Rfe(Ǯ0A(_)ۛ\YpA GZE ̹ͅ8?eԯ]BI/t KeI$mRV((+#w}6I );yP.gM.kWw3p@6 mb8.s[\qlN|Q`4(uȒ{X oXrH5 n1[˱syʰ۷96hl]䳉*7ym-e!v gZYkKnMqq΀#gsSu-yS'K~s@4VUƪ%Y"M$k'>j]J͠m`nOqS6 |۞|uRYk3\kZJBx[5%)‰I:O];S\i-6xdhV@s{t "W IZF*npG7Zl]8O›k#5N_dK.QrnXtڣ 2h#ұAb&y5 m'ؑzc41`FAȢ-mInUVʡ8@u=γS p\NaxS+瞾4=4hwM$uIKgG-.Mm+T<ԊvBlc#9Q ru)-ncBcgtq9c 7kMIFneo#Ty\fI[ 'Gc9^3S4QUK0$*wc qϵ ,Yˮ[m3(F1Ԏq:*͍w3Y20hC3YWTL`Zb-Ɵo%1Gv3t ҢZ]Ȅ&GQi]ȓ K(ބgwFBW{Ŷhn wRS@:&;{k_iQO~IǶhB}MńAK'wpqG=zU&M`[Fc/2^IПʨjRjW ;Ȋ29hnĹmvkA5DM]I:TsI2>-p0'ڀ5hi =6p1`qۃOo^ 8t4v7:U1IʮQTNH*$-\ -j0zdu + ok; vcD YFNyn1Sjo4g.p7u@jEgMkk0C9AxEY/mFK-bL0N8'(獣Dn ?8p0+9uvs9yZ(TnRqV,oG($AC@hz{+$R`ɜ“Q_ZɴIG=}I/P1FdmTcq4MrA!*EszuŶhmgm"'AΩ){wo"kp !T0@7S]u zECr΄i)kbRC|9뎝z;{˛g/rT$```bSZX04`D>WQk(h׉BUFI8< E'vw0mm+GEBu rIS۵ԚIvf]X$qɮoQ-0?Io4kԍsQh7B7Dv'QŞLI&H8RǦɫ)RQ):wCPA3%F2p kfb^+o#kw@G}zqZoe V v`bFJu+uAwm6u4C5khL clYGw53MpG?XNv5-2 4XC6Ĭ鄌)N1S$N|&;D fN8cE; ڵq\tkX(aGN6ٲܶ pWEE nLpOkvvįp:Zߢ15YRh-FȋI=鶲M_A%yh$ܭt'ǽnG-mtwY͉P3hi>trC#2.7c?E;ľEy6)m2ahY丶`/l8@Hk^)" "4r,rV+wfm욨H%hqOj&I%۵78NE"$cIlsӜ WKx.U]*ݠBp006Ԣ VD*XZq-PQbS*x!t=sK{eq&ưM[Xe9wNOI7mYgOa _4 *< oH!m}M'Ү&H>@;;k^Y,JI.23U汹JעX_|F x]%|%yu=*;&F!M0yPY܍46$ߜ~E E ISIZe?*PH$0tRZ^EPEPU O2Gp'*f{~{oWM"19g ]OR{ 8%τ.UX(Py' ck q-."IzkKQi_w&h9>U}qC[YOY#O,gX2Ou%տcPCVS՟~FPPW?4l>+2B Mr73df%lYԥZY y W88m6y@``8ޒיMm?SӊJ.+Rv t^GjNa6-@\kY]5L 9l,H',riʞy({"'KLsgwvpMwq-W~RMi%KIzzclR(&,Ad1|隇U=;M{_]Dә3 <}+q0,o &@˸}cG 2"wI>@RKomhy@3Qu?Aq h6& n\Fs:k`hp%QG4])꣌c؃R1[)_436玜02M#TM"H v=(Vvwy;M,a.| yP׊}6 .'sN~]=?:FX'Jq;w94 c|G4h36S 8?Uq6ؠc*9Y*Bwyy/ B5i1AA*h&42i 00?*]cOxmWd{)q܀;*`uhn%.^v?;8J}& -,_eD 2cOj[-. +#iIClLJSɄl7LAb O-Hcw#Xs|zt=z־ifI9'=;m w pV?9}nIo RIog0BNGimܚ2+hipqp?iVnm$[[I- ,qSDnY>@ @p 1;/%4+Ed=;E3$~co; ,gw힃֒Dy{c28cBGKu96zVw'czKڵݙHYQHNEVzyw6jz*:],>(ZٵZLwyPJ}jjGnO?VRMmr\46~c(G[)|sWv˹'קJw+^(ӊuhejZBZOM=f헗R`-}xqy]Ky bK_&2q5wJKp5C Mt m޷t{{Wdy āutd{a W:w$߇lQY _hb9-$%WA *m<9<ۻ"L@%۔V1*3gƏV.ɑW ~B:j*+mݡ1!G#V{%wCmTq2pGր5^}sysu{Ւ= s:]1֖P\Ks" /e*:CK4p2ȈI>o-VVBn'UԞG%'l{Gy)5~D oc&Z9I1jilY#V @G!I 4U rVN1J#sOM2+kc"Tc0< **y-֖w*PF}Y܈ mŜΪ#X19ǧ֋k`7h P<0 i#oǿ6kQeL1;rqw_Ik׼6[98p!CK[(2 KXPD mK>۹r#<+댞21ӽ6)sdmXݺ@8}J-V\صpk&wv9 H{4V~MYfYsWF=em%xZ9D֫ ݰF :ޢ1tH a;Q^sv)dg}<~eDX#8ڵd}P=7.dŁR09^,NXI?4PE%=:|@9F|?SUK!H\s> )Qnbʹc$&;R^Yʡv@$ƽMZ-Vc'5ڄ=sZP>P[ky^ ʐ-u+4BͺeR Oj( 2\j(ؾIܸ Mo[iyn &Jz(c&a:j ?OWʯ#?)=?ҵh II]t*98E'2~lV+VbJݢ2%ѤQk@!$5 Ɲ^EkĖmB[2=8kvAh'=:'s'R|OPӑV`HPaGzS :6LJZHeUʐqk:l6ȱ6 lbaJע#he6`zcc&2Rr6oGt}ZZFC 0GJk;/:?/-`Ol(DkD"WqƨW+.yO{}VO' F#6Y$cֵhw5%y%H7q@b/j Q54Q<;k~wⶖ2WJYouFrp2 44ɚ=)CG6S''!^85E/ܭ~/[hä#Vm4$p2}knE˞4U:ǿ{ ZYS(?_wl9h"if )9t-,㷔"u$T:o#"Y$p2 }knw0&ѵe}co-ٮ]o]ܕ1WQn۴ԟ´6bD~4 `d7E-t2)\qSⅨ=utV!RvLH4z oݜVuleRFÞ@W4RsҋEc5""Љ #$zésh˻;TDNy@W?a4bY('h;XS6ix)%EL9@`:GA$j`7Aiꍩz׊;Pr px>5MV xdkϽ>{l˹FFA Eszz]-",$c95z;5K{kշ)tc1g(Tg';@V$z\Mc"(ʉz2tXd`H$|8 8ހ7oWڨۇ1ݕ0P˪jq$hdE: dGS,(,dYI\F%`ѓd75csbŎe7uX]+ tEX .Fz{*dP[vKUF8 3jEC^R-!dY$֛4w kl$nB1Ea.a[kg̊K[1mV쥅O_Jע0D]3W/dxNaxX G#آʳ}[YF6 * 3P u$\/̙v+nӴ'xRKM.DN ħN9KɩiP#( P&)a X`ѸLӸwuӭq]dp9Q.g&m5rdmdjǐCV}*N0.nHA yK '[Gwr>աE&=îYԡANJiogŸzd{sI6Ȣycι _Uk"o.ِ:F9suz>4726 O ?=MGߝӊܢ(i0DAkT~}g}q5xX;32l`@9:VB )Z6IGNr '·vVKpx3WWmt}RY2Q֧o6(q260 N99axsF!9.~ֲګZi9ynLҵ,d]B_0tKtüGH`Cgޯj6R]X([yNHG^}!qzL6R6:Liɸ6xn,QhD=UA(ҿ;yUbgIYr:<Gz [K6@V^x9Q@iFmYX1ߑ6zt.Vt<sVoGe5n`HN^20}.4E.9e(eT mSsEP1.4+8f*::[N~ehQ@Zik0 )wo$8<Աkm$y&fRzµPRvB% '# O ʶ6ai팀˺7 szs訠 dKk+;iUeBu%lugZP8$H9MNzVΣ Π`U "NI,IjbKmu}ѹ-۰F0>EEe5=Ń[\2$ņ\q3ߞ*o$U=J!PF=JDX"(U)h3hF7x1]`3Q[sk)gM AMmQNc?ZƧoYxd"ʻa5R9K>դBW;EjH 8c[mr3|ȠN߭[OMi'mL8$qlUEP0Ѯ--v]\)dr:⧻Ӯu[f ̒"e+8ZP %ز6 , !8*9ߎj֙A\ܛp&$9PhqwqYZ7}Wf( R/6i!XGf9ܧ烊,.l4H yc3$|]E2Xc(4pGP3PQn"HI9,0Xn^DIWxg2`w8(Pѧ&HNʒH>8ay%$611=?uEQ.4]EE̱ HUi4Cn98;H8z)P04&[vE|qRɦ]oud-#mFBIq[R9ad[ٝ$Vg=~:Y^_[Ϩ5,Xb18jQ@Q@gM:Έ@HLY}[QWs=j?\Bjf[ˈfٖ!Xs' q~v2-k$‘H'Ylhsm=<לV ѦHEL\{Jy)領̳wxNF7!k+KJ+d˖ S( x$4˭bm@YyS; pr ǯlU{%]mCȖ%<(I8<{?,i>ߗ;MGkk.# ti|mcy6rGgP{j Ě|}P2zp3ItԿq EkB9a|0YѾ>V\YͤO}w4<1؏z;D8Z[I (INLuexyL8E3z{4[ƻ>k\FfW@0;sZϒ ?I]$q~I$Rf8 f60.Q Z`/4XaH!d89[J$m$):L$f]%7֑K;YW@Ft67vnN) `;htr(eoPiur-+jJ(((((((((((((((((((((((((((( |WmPl+r7zQEQUuaR<8;h& XDÇ{06$g{y<6.Kw_,]@$@Y2w#f $UV셜Ku ts֛eYGqa_UE< T^$o9OC hLnʙg,rIeS( w` @X~5UCO,ڇn9sLfkTs zFdր'"b@$ ;I&GuF ,G3Ҁ']j{O<(R;Չ.}O0@P=wfn1:Ӯ.5B(?KEfڠk;‘q0$I5r ke)J0G ڭȷkDfAK=嵳OqL(w [鞴5B-jmJ[<9u1\XY@m8X 22%Wo0s(f/2@X~=c~n(1'hROKjQX@Z3$5i' Ro 2NxFn[q91 NzsҀ%B$$˛X m&9dn+WU7q=1]T66|hcې#z.f$ixc*=j:Xf6nql^Wmֳ͌QgmV+9@`9D Μ@#dAGB=)[[cmx_&{$zTQF8u~L~w姛nv=3M6YMEY xд[],rEudQ%SB1FH_:$b*-؜gָ4"L~H`hт;R_S7,ΌZRFEW%|33VqGajYhqAϻ|fxѣ#A\})-ᵏ˷8(sUj1O8'6ܬZn5%a(GJ鑎EP1F]>q>M>6ܖ+nߑwޝ[K1}U| [7cKݾt@ʥY-yH۽],;s .z)eŌGظ|77E4tdL͑)SCo8dN'O7h63NܔlT?&{MSOkYQ"ۑ@##%&цXd)پ4o,L;O3OY 8oyg|nsTkZ;ۘy,`}9SbaӒUa0 =0zTa[hrHh9Q]aAå[ʲcm%R?)ysF{~0#NrsZSȺlABتqM>6ܖ+nߕSVFA|Kqspb֌˞qt$2SI@WL]cmk ;qBXZFRRL 0R 1YL2i>K'TdpkhbyD TdgҚ" @C>NzRo[ܓ[dMy+ozucm;o_ynM 9?ַZ݄2GekvР۳ /ڇ`Z[bI {*s\֕EgM@B--ZfdiDz" kaJ ȥGPeeϧ_Λz"d!ʴd1\[x7Ohb,Fn˟ }+ 6`m1Ղ$B"Ё@\zb?bI䲶[SgrqU睓EldKvx-GWR2;:WAego0"P{C}=՝PfB*\PȻGLҾ}͋E72,m9EEkaooEgT^B?K%Z:fh$zHwd1'$O;X o>%5I0p9#<溒SaPPmh )3cjmW0;b[ [_6 !2r9W$gR8$k^K Iei$uтH'ҤXbI *QAJH1nl2y۱Ǿzc (vy//{ֲ{pдä0X~=ij rr-GRݵ4 OjٺmKcdHʤ(qε~lUmfF?^OhciVV W eAGX:]Y>|/d68o;Qͼtz6V\hLZcwևnzHтNeu (A?ŜV*ظx6}~+$;J,e *(ʶm(X# 7-]G8VK~H991߭u(VFF32@ OW.fXF2Xt?ZSBj7@>޿rk~yIj(b*b#i5}'Nd'DY`PaC/=(a!m㕕vF,vh%m.VCOՇ]B"ƁBbYa Xn#Кwc3$'>t~~?wbG(qҺPU APCag_&00qWwDIfgYH$m9](]GJ|_Nyݏҟ&g4im yGI0[QEQEQEdk1bHD\pHx z+iu;x x,V@OzSmw$gk>0lhjF{heXXVc,y'Kym6u\I)`}( %Ρww}0 QTʊSޘ-u{HbmD[^#5̟{d*@j=Ɋ kQ_iGu*qo7Wi"ݕ\8\ytY5]V).gR!FK9@u4R7dY #TʐDQcW-]aOL$6?77օK+?2i%# \>`=4t2,22N>;&+>Q}}+I .f_.]6Ҧl4"-|I z;j΂dz,DByK8 V {{UYnLX\9Ǿ)tuiU$gk<2K˾vS4[InH\]1w[+-Įz2yE[263Hp+Kj7_iE&S':k{yd#cj$N8bib]-)`H+̐ WvL*M$^JS,kmRO2(#]\gw =N;SљLBE2y]]xv{ʂEF2FK/B? 5o\pV''3Nߢ)QEU{(涒FpyNǚ8IY >ր!8.?:$`1eЭ$M&)I1Ҵ [[]y5Ng;@t@1Y0YFGm'^12syֺz(,RJx@ǻuQ][5[G8 1׭*(8M6[nr7gvN]i1vnb+ :dE\hMȑ@0'/vYd/)ÐAQnvy6,k-%ٮ!9 $19;b*g5sG2*=_皿,i4Y?}SLKY5v\ xxrht<ňH6g'8 >ة"Dg&>H?*EAǧEkfHcLm>&{<>Iۜuj·,8L)mKh陥 Igִh tcSlۢ8!F1?_zaHKEP"s4t jg`vIk-yv!C\ӦqօҹAhu%jrd-X=A2ttPeu#z <܍AP.$p\d/rzhQ@ˢ[,0F_Ł.{$O'qEd֕*56yw1"*tFZx~b?6-K3+RQ_\]+>U#.qΠ-ҢDnmޞEPViy$'-QőcHp zТ)MANێz54.K]ШZIwis%Q 6\pzT1hwYCXT'=Ce|}r"1(N jA~?SmB÷Wq,ُy=x4p~מL%AXA^Oj-i/< uRܒ@2[=:)ģ1 1ui{}4:TRSL<חhW;C izA+Fh +RʌI+c KNnn Ē\B&$zb;Ymrng(6xEs٘u"Cpğ[kVKEQ+4tV&}3Q,0zE\ű|H! 1ćEeXjnM2m O) |0<}+R`[.xu.QXEs[i.!n@2i .Xs뚷{-ZKKWsȈ f/UaaSvk*[o: [hFNӂy8hQU/-w+2, gH=pfXVzH N qR :nwDX_-uhfonmv y{=qVaY\pGNԮJ%dBmO/QTmX(`X(9QKda ĐDdD5#|zhN2jc]0aI\G|Ǔ+Dۀ䎸 4Vyk#y"QOIǶk:Yk[PMrI(76SCK*_%AגzM~;(ncO(enx#׌PBmTHl/XcAϷA{|%vv2(fÿ GiIÕad|5zmQb/ٮyTPI VdVNDbUTH.IECIO:{]ַ6̑] Tw8cN\IbW)e@lsp(J5s\^RݙdBT/WuI` p]GLyiԎO_\gEgk0As ,^lb%pֳ4P70΍ Egxk={w*2@jMyeZIxoubU;s@4V_$I\}uyy:8|b((+-q,99T620wc$ُAtPY!kӣx2yyWi#z(Sc]"hG]d!!R ONK]جv0%t4e1Fўn+rxzI672\2Q ~jk%JKm)"CF]e {CEKZ*A(*9Wy5]Rkq vd挧;H 3ׯn+jx&syaruTw}A"8aT` tP2iGbr01ֲkuÇx# ] u3r":ٔ4r#5Vm3lkBd[k/:wv%ȗia@uT*0KMooq-axiLn#6hZӭmǵrKCC7 UE 05:ͭ '>cdu\P9U:jysn%͌tH]En qpSex]B`(O&覈ȻP9ϥt4SL "xS5An3T6,sҡo+p9Q%g$c#<` 0~vԅ ⭓&EvM L c8^[4-,u16 rJѮ7"8u(iwB#5fO3}ih ³l#HaPơUG`)){kJ %Yw^JZ3}Y!H&E G O:}椳^24vZFYPǷ">FxU( \h/Iv$DϽGu=`F-!&>m:v@: Ӵ)ET֤վs-R~cŪ[T`Wwb (%][izeլ=pySP9Xk,-#_bD++Zd-y9E6;&-k$,ANs猓 seKƌ7 NAלIE.[v ,ܴ(\S@}j׆;{qW(~ (Q@2Yo*Gw0?ʟX &RE z'eN'Iji'Lʉ.ֱ-lzPxYk[?l څ w. ՠ-&"@ fG"+)` cwzK8=Ro%)D$1Pu> e1D|߈pczJ99-"1v ԗdX'#DLscimn4Vˌ0]SB:Y?socb7OmckbǚL389>S}n-c攡Qp37}R."-.]cdq#cz;W%7Wk#*sƤXӵO>.(6v&CfD&V 8nŚM.¶oQ5s\[U`l:%r61{Q1Vk{|"q`zڡH )#USx[[cJiHw.(6v=pcelR99dcGba[O[TcYH7iky:[R#L rz6ںqh3ۭX?JE"=oK41Q %GB_I2ėP47* b=@`Z#Mͽ}G!mϯzE]1}[1s֘Uݽߴ\E.Oif/2ic1NGk/pUE̥Ϳ62M2mjC"%[vOS$ԢiXf |2ҳ sJP,|Շ򏈴͛fAɚ(Dž5Fػۀq}uW֊(Ct28\uU5}p,a0qԒcJ|A/<3}󚡮<X~UHvttW]h@` JcqkPp\B]^խM0 (Mm .T wiu-X%l1\k6GT{=W\O>B7ДY4dF8z cӳUO'i'$R@CYT7prUW\}hD&b`En޸r+Xº$.dCsSGxI3$>֏F鿵>?ywm#SzUh''P&1y_~|汼0ؽVX-tFrGk;K$qj0Y!%)Uu'ڭh]*IZw}M[fy% lFcKh%a$wp A Ku,G}i,BXxٶY3ESn\W1]ƓG/I/n8_A`t/yxq{_7r-9n^D') 8$X)#|ݟk!g9:ReFv9lI pE$Qڪ+Ca9沭`m>S Ԯ6h?Yɴ:\E>vo3{杂[Gp=K3}ci&-Cn \gs\)s{a} KI|NVD`~S9 dė#EI##s)%K4i]/U. 6\G`u[_?F1 raIF`)]E{tФ*%XqpÃMtPC>&hی`qګ\lc͸ ^Nxd'Qht2jޕl"s~\3vV)HZf:]ԑE%;A>&DWV46F K#~p><u7fRyRdg2@ V wX."qҹLZ-‰̀$gߥ\y'iE B1w p]W85^R{1@vI=띊/'ALWvy9=qrO8tao1bGm(~Fw#r¬JXo-)>#GJ入"9-<[9;~քP Q&1@jmI)1} =OD2:(f8i. 葬_΀m3[ݢXt#?*XGqM}ɩEQ@OS9guIaka(-McsbUo}-y{b0FזHqnq]-M\nuh^+y%(~1V iZww@e[`ditط6lu ' $`w晥y.dhFFzg8#}v۳6}"XTKQFyɧmmΙ.!xD6D$3)r}=uƩ4RnJ1eaTeh;=- Y>b~}iomV1RYzjzu{ȮZO-6pO?>v֑,X-U@zTPF$F gM ORGzkI gUJ-ђՑv) Uڑ-dVA>*Z%qِdΤ01tZ,ws\-$/?£&Cc;k/}r#1B'${+B}m- Vݿ+wޞm-RD`ːt0$wj}j."Yx$@ 5>v}Jn01^;Q\5r`sm!_}3Ҁ!m:;[-ၦB#*=/ĴuJ*P76VM3F,@!!6@T~- vvy~]IdGٞ6M sԵ7&O%yNc~(`< ΜE5pϧ=*b$Z}_'_:ڀ-%`h1>!GIT;@%iGiZ,,DGCډnbxvĒbI8Ӡh1m#|MkgG|жE >%[p-`ϭ/yHrmS Sl/cX*ѝg*pjWOq4<-ԳAF9Ic=U0?]^AfճA4- p>k* z'!"$+rpֻo;[@⦢ 6V\hLZcw֤%2H)| lw1Iq$ۤ=9j+ŧ9+HSEZѮEZg cpzZKq b!v Ԁ3d}ĢY A0HMJƲ eIo2[2E 3RQ+ɧYKKKwZ5 ֟-RE U-2N6Pa9J&‹ r-Vp)Uu$cb";xF>}ʎ?"/." .#KEDpӬ a7OZd:}X- C0"ss !;w>:VxRX( GC@p ~\q'?*TPiv3 1H“ؤo*J ucUREEAD0tNc-<ݻwJ_Fu3c8q~u3MHI"]>]m dr I=71wG*vȡjJ(!in ѨA>vcis"=xuV_20DXaRNqk̽ # 8QEWM>9ZDdpC0A`z 16RQ@M.onmJ[sz>Oekq϶] 0LjjIHZH.NW޴)đc1h‘Ёڝ"$" aEEcvQ]D$CuǽL*s36V|hc 8QB"4HEPomyq>=VM64VNY .{-4jzsTQEQEV-ytdsvHW<޷ja #G#pás$ڜS5';#;}[C}.&Ya>bf$fIVd}XAʮ1Xh Aiwz܉.Xܹ\Lg>q\j-toqW8@f SjwtLıHUc #SYu{Y%x^KYL[l2+0,2bq[M%јX څ}̛[Fy>̑䒄 㿭XIuıCCFs#~cEd$!INdSLl-;DFL { @Wjsi,4AXvx^{`w(YW##k oT^'R.l*%2 aI$qs_ցLXY$5e]w*;1}wk]C0k>k"݉7p:t4$dBL֗Os Ez~rɖ9w>ᵗ<=z֞d|fbISr줒U@ml&6VdK(Q3F0 ?֩rL`&Gs,%<?+۝[xdXXf.cfm͋kzaeD,Y9ը4{he2\+f}*zQm"K)㼸:*K!`؎UG lŤԌ dSj. [fv߳dz:n>^U>FCi_^e6/!FY ڣHY$g սmU[uD̤PG–qZVH2z/N 0$xt+"vGXX)gaq/.%ks,l9 `ճ{jrJX$Q@>tSM0G$ s@ NaM}#$J[8LM<#lt_ێ<x/],O1b zAcw7 XRt}|<5O,NWfΘf5+2*G J,qׯNUaۃlx/s38nt71qo#\ 3101ʞ{w*q$qϵ^I}o/%N:|?kp,ic\oBFHziO$rJ;s#n PmWZYd4}I# v[ڬҴB͎dSV4Vfu]d,+r?,ZlqEteIcŗ ^) *k74ء6k O RgjWֲMUY!fA<֭Քws[I#8ky;AWOo/#K&rx5}zkǽ7w odd]s9t4zI˙k mb:$WVcntV=81W7DSs n:ݾuܵ0oxrǦ1J}N7vFOZӋE^Gk?(Si"4XpT'4_[X GUZUx9N]'UTG _=Oq\)"ajCiB8iR!ܓ6%[vo*: 3\`-4Gk.gXH|ñ_.M>a<*t$ EMkр)UP}8Cꄌ;;Һ~dZb{c$c9OtI. w4 Z÷[[hcxv20pxI4[Osq0,ݗvA1ǥ;wBq6Ao <71Hβ>0=3AcDq+71ׯJߖ9of2eP xnxLBݟx8؇9^"^QV;2kJ;QM푄Symϟ 9xdayVVP..--!Tv989vzaJ ,R8*hz(EPE_Ygq\M! +.ܬ8yT`r99+jcEQf E7Os-]~," f 0'"CI+"1)52~㵾61c·ɯ5ܲ[{ RM(nV=$q҅= v`YU$)#%dцU e 8;=zV\r_KY$ A!3`oZׯQT-/W&#PA%j]vlZkiQ4QXnS{Št$iY[h$F3޼{kItX|3^- *p84ShG$FxCW=2;Vj^^\O-+6@T,Ÿ KJ #iil\|˜w71kd6eh0|'s[0 6JݹH9sVTçdwᐠ;w j+5nKHW;r^zQ|ix$+"O ni}k0#}y' IGy>bywl7cC.mm_62%zUIlI ,(F7~tu:J*;o??\d=Btc7r($O&4(IuH/{UW^v:F?J[&WyR+LhMȒ&H܌f۲\6k3Gԭ';v%b9'uV7Zhɧ RWH?7Ln|7mqr$%$4XGy>bywl7cw&LtYzqj^h"lZ\y:tszn5'7DfPH$yR[6a+2U#$=?:֢{Z{{kg(VrpLڞko VFPѦsg@tVLzƳwip-v yfiG s\*H{CEP乒1d[Z.4y+ $s4Edp-c݂ÎZQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEUFK#e o7HPFwyy*L O2K]Ne;x?. =::ڢ2+٭{x|tGucOkrfeYA;z{w(Zjq R2p1ֵAfkAw,w"xLnm᲼YvBg[TP K `Ե d)rS`apsYOV[I-)ItN Q@?F,흏"pGf跲-8\N1OǿJߢG?l|Ai-6rq(\3m}{("wGmI}ER((((t!3)ioR:M [,{V+y4n% H&{K|Dd9U)m džȬY{I" hd}iAdz}YexCG4ԥg&U &ӆڳKzv`ո|;` 29k{8K4] eOte@*^o>VeӴKI/!@ҩGiWZb[=z6:~>=&=ʒ-XQNKmY`\( Fx8?>oFĶ/VmϷ.l8*cu1y_˶=e?jdYy3yX=?^j-ݜn7M=:z]C[[{2vtXUn[8̥dެ85Ϭ=1 WEm@Ӗ -dϘ98u+%̅$20J~jKhekcI +iv)<}ݶq.lW|{ Gs|VXTlHximYotZn.XjY\g9>$ZW>zڮvM܂*-hYy³yex=;GoNce5DVoO>ԳsqqqQΦ}q㞙ViCu36$犧\]K[UD_FrG^0j흤k8#3?b6UuY,-%qj988Qx =kfY`āsU\c܁·lc<~snʋwqp-iR~%jK/Sϝ6cް=RpK{X$`7޷mw5 Y8돥Tbҍt(fWjr:ghy%꺮:*4pQ|ǃI-Pjz]v%=}&dXc,n`u˝R#hf7/4c,Sͷj$P.Yfx;s9U''[cp,,xCK{V% 1NF_ԯnѯ%60\ǟ]δ.n㲰{ƛsH_j%{+ *>սV "KU`60~@!MZxolMw 78'Q1!dt<,W\ًhe̊ lkr%qH09<S Bu$y ڧ]neHn.,9UeeвM2Hy/ZZYC*9m-B:aE)O)V A@'M&[^yl۞8~ym-nf.322?ZH,ncl֡:mX|[KJ7 efD7AhfbI`u1>Ucp6jU=2pzb9,n.Vux c s]׶sW>qjςHR&H&ޘ,pF$3'Ym5mSult+SL>0 9#'v櫥̺1j%X8⟥Zowf9@Mmw}3O!U($n$ְmn)5 Ԧpg.2d~2έ ky>ΜtM!$0]y,I)mĮd3^H)\fn`3)/(u[j6]An%Us*}7L{-ACk#-H"]gn'̣>oҮjR}Y[}dPnb=8Ju^AY%uI0fО&lkmFbo)Fzsz`ZT?bs&qoK ᶁ~=*ޛ[KQkIpcRGSY:T\K:k-;ls:5[ɭphO!8>L{hg8q—Ww ɼ#`wyVfHVE O) Yq<kF 'ߖ8qui'ke2Dnn8i|ˤJ*`nKʪ>y%Q[xn@c?;pp2;CWI,hioyN[[*9>{֡L2E9%wz⠓EK 61j_Y~}hJ:Kgۏ2i}N)ᲰRKkl78uZ[h̵A;c8*he:N@Fҳ B98j[MeVrh^TIy¨RIw%$Ϊv"/+vA13Fl@:wk>mf=<](d"yN!ՠl73$h"vHhBĿ#Nitw+a3[ 'O7q~Sc>bg_;2qS* Jڣ' XC@[kV7WB)$Jp: x(,` >@EV-Ûy78e*UU uqi\As1,ȁ7ĜҀ6( 0 5PjMk Rr c#Z·j_̆@?tg=(Z[&ȣU8IX:׈㰗7X:J#;VsDnڨ@!A tUo ]&V[PHcS{`D˃9N5NV`8+m8?Z@Q@Q@aiZW{"w-][P+󦽴a$/޺'\tY\s};"sH֬GGov,0` :ţe*-W˳x/3F(힕E9iVs]^ Kđduߒ%HǧqImFQHr:(m3stW7rn`e|foLUYvKY~V$ dۘh 6۸/ހ9rf#;cTcpT+SGuKzm``IyZZmivs՘VhZ^V ;i=ψn^ȷF&zy;+ַ:mBKӥlMH8{uҮ[6[&$_^8:X:kk]Ζ%'$FEF81ޥN^-ƣ 1=@8uSXƼc tM,;Gad^)HXN9Һ)-dxU[#YőkݿRMJ :88zd穮,EBn`p6ڦ]j424BD/f3:@[$+2xL9l<NkJQ5-#%prʧ })5ϔs=x-'Q9?`oQIiyſ,|E lmk!,oc ɴ}>$2c>rԌ,O7ۚ>!2yaT`kpVJbe>bxR@J:`2 9cED*; :XZJH}R LkjƇgm4[NbwzzWWE09]{Px;inZƥcH4o$ZފRyY` ߊ)tuhmiݧmy&~c>Ksd $[NWg'볢n"F $a 3 _E)V+q}(+qnqkC},"2AB2+sNlovk2UɋdvP?ub*7x^aǮ:H\e`Ҧb;']]-vhJk#I&Q<0:<86ydQE5ީ >d)?lm,~k6SoN2+b]b])T7 pQ}SdK-SQK{5_>DnxϵXpHm۸c+ZJ ;rr2w6Z\7qCR@qUŽ;0ޛ}R CTOjrTg#Q:1)P9eR70+[{YIjlb_&}֎XZUŴw*@~GE.bw\v.A?)UB|/+ZL5$o.IDJr1Yi,4Q ,5QBTZo4|6=p?E-嵏.ea}5N[{gVL7f#Q`[V.nSoݧʩ )ljhÿ_{0EB%xvѐ$}}J+4kPk 4R0.6x)V95G7ob mGaSI'},Ucp0tR?{^gsegm9~xr\x.@SnAER( mdd0 8Sr=Y46{Qt #P3Ғ/ok2Ys#%O{[)EśiĭDWbI : [ngBpG ԵY[AMZXD39Ul4pViX}ęS޽(?{J,[oqVt!yjWe=rqZATR[qlޮ/UA 8~6Wz*8&E=Vk[at " }_ʭMi--X+p* #pēY~*×q[CiТ7B?y)}2OA%t=KBA%{YkQoF!M3`JOk[\ksr|2n r[1Vk!׃$[S's*ZU ]+=Ϗ>1xc@-żg݆?U;jZ|p?/4X崤$yc BksZCkk-dޜ62xuMEsFl[$m+׷R+o j1.DoOu|G+8BNz{zڬ10mGRVm>k+"/#,$tr4qzy]jm,Hoiy1b 6qDa4]:xV#ݶNZkX~.0@1V뜎b<]z *p +`H-*$n\~9ɧoo޷ҭ1iWjt7˂XzzP͂K!@c:_wu:+[kK{J!S ,xʓ[tNw{o)z|tTW+=T* 9#*}A1Ziƹܦծ%EdOEOOji!$_Gꦓu&]`cޭ91i:Ŵnq'6AY-WL.ZU*HܸsOXMEku l>W(NÆ,R86In3T,PIp p)yT0]-"#&\p=qXRçiJ2;zU ;_pFQHaEPPi2Nv!1j(h y,${geoa!em'OEQlY&tӂ)e즆(䉘C-ܹg?[2ƲEHBy u SѬ`B;/͌g ~g n9'9>Oku l>W(NK@eѬf1!,c]\Ҭ(ff?)l翹tP"s,X%PI'pNhۀ2?~zqX\ܴۆ 7Кj%ũL,V(88r}Xy!I_kL#''R2VGU;]a,r~Uq*<2j;k*## GI*`=x4PMo?g`~R ٶ; pV }y tK)91Zgn#:E<2Y X۵Lc)}Ef_f 'He# i"9R+J PK姖401ƬpBcB8B/Կ p~8zwhCpV<}^O?=)N0[C~ٕ@5f>cqpӼ,$oRFMPg g'_/vOq"K+28%OP',D10Jfm29H![xO s}O'[ !8H/''$`? M"KXm1'сW*9.!TBp:-67HBާy'ޡEtv"7gf+秵_"O,v3zN]>+d;Xn=IMT[ۻ5Ua$73sIci>kYɾN{p)m4;9BCAqU(,B ")39g})n+?τ07a1(ȢB '|P[}ضđ)FY&y HlA]}8an`hE2pa=Ȓx]r 2+gMH0˒3R=\C;&edjj(Upap,8۠Ti.#0)NybO?(RMbG遞? @ 5VO3m5,͂p? z0t * Э:]Genv&YbSMAX=\\"-ܞd\hx L-gnĒ9׭@48g932~)c1$N#te9P mуB)P 01МTL6 dbGLmMnjsjuYKytﴌ5j4XTAQ:N(S[aCiz]:2B =8#"X_q7\~-Vud(d£C*4->Xl]1ۥ_3tv,v99{MHhA¤_"Q@KEaM1!rNORHMڶ~d֦b{ `~TZ=OL2P?:IHb7BZ W7VxRpG [Xl t}8ޛscmw4wI?)VWRyv>39U>lfc|78E%?hxK嘲IUдyb;|@KeFv' `}[kHm$s#rNX<ԏ,qꥎqO^)QDWцC)"((s|5H- |;3sX^ 3x0nG#h Mx;"YyB)2^GC֧I+; GO>~MMB+!H'mor4w2^zPF|\\쨢k7@H?/CSm}C[tHٞ$g8hK36c~q^:Riw6 _f ùg;CgM$Яi|[ʂJ?*`<գڤomwX1F5m:lbh-Gq;9}%H#jI4w:\ҡ?͌OKʶz֓ȍgY q5wOmcRGp4b5r5ke1>\8jm7Lk+. rTSnژemCϲe1>BKߵ,)*јف\ ¬z{^nъo֛icqu4w`J e/]%eārI 2O/SK7*Z<**HqRy~/T@{d) J&c$s/=BYcnXZrswoy$b9t>:Pày6Vv䰵'}FϨ4!HK20;~UVmdmHH5,1Ϳg9oﶸvt}к_Z?d7$TN8륬Yk KpFya_2 r[ ㊎ |vԠ$Uv7q֔z,~n.@#ڸ$tRYif8{XTh>}JkՃ3RTnRF-&FRy~sM34I vd=R 'ɱlc<⣓Fq`d=\z_K.ꑨ,6 q׭\In 7M*ͼ( 8Z:2jI$LH=Ue =$SI_[;(pNsZ5&{n/n ivС$n[(TiuKɝAn~̯slctW,ذIN{g=+]tmuu4_БI&q^ q9"<>b29fJK>iwQ<uE!q dw5a\iT C&?G\.٦G< QŸ88M绺F oTB: S.\VJƧP%G8֮7UHn~ '1(W{мnS;>zӭZӅƥov(Snwn—O_빔zXJ_,mUn5K'p8jadogާKAdA B9L׺Zp281\Ķ6Y=G|gF`S(VfF ' {壶x|p~R{hPLF 0tqCJ"Ko_|BC넶+ fKnĜ7{H#S$g${>4u5!60]yJHYGΪr{}*_>Xٴ0ڽ~JZf_%0\!tncW6ZKoxj1yB{ z?ZcMvGv1+s9јH6m~JVӗؘ7Ru'~UӵRI 8_kp^a\^2j-l+6gf=}:T=ŵϑqf-=2==h_g˩Ɨnb9;W5o&\[[ms1=`iqvYpyQáz s\`)'3tSFgbJKϷrp2`8ϧmžT)sBRMXg1/s.`m ~=݄W3%դWRI- zNkFQԢȊ#FJĒˡJ`k2!KgUt&7?k\~4>eE_NdLwR$on#@nU緸kP :#s5/'Jl~Ͻs#\^Q*D!)pcH5:A^3YsBq hKMjQܾ<|^?7ɠ+uq M~z~[SMSZ5˨?Rǥ%[ scNOo26}sS@ÃerјAEtseVl] _==Kagׅϑ32?@u{u%K9![N+ os7+|r?sTw{e5?K&M#(AT7~K 4aͿ60V:Tv" FPzd䚩7N}:$VKyȰpR1F:g߹}]8/ق#k`1ӯna X2os*d:5 eTXB ׯ>Уmj IK:0Ű~Gr}Z ϴs'ƪcb p:q54:$k4Effޣi`G^~-1( 1rqIuKҒ7)}9-cQ٪Ahmq>e r[<8iU8. Xg>`܎F35_JZf <[=Zz GpU.0;pjTniwn!+sNӬ>nϝۜqҟ_袊@QEQXUK9uy:ۺ LJG>EgIKkbgERa=8j ĵJ+&|u *+'w)>VҴ 敶)f>PVd7w H+>1WYZ{KdE 3?jWVBIcAwB;q*v! 1qjYڥŃfDV ҉FᓌN}jgQfEaj:Vp-Ad󺑌qʲ\}Ekm9HQHJӢ_[gaYI<Z]ܳ_(Vk6=Zע`g$R8wXC ̀vVm&ђ j+8 iC׬m=;U{˨5H%/Ic̠tӶfʓWk[[9c.A<~wiE*ܳM!9H +;_a2 ԛ ;Q$v"h"]hV|.9_BA7M0.ɪΉmسyp ,g68@tU-?P7ro4& 1=ۆBqWh#kk?:\ ټ`d8e}ͥeڼ8<(R½.ӦPג(w#=j>%TiK #'sڀ5(.͙DO6}>5yk`ا#8y"hUgVxc7goqQiL|ү_qp=}(wIl]d/'ңgmy%Gk3*2I8#=P|T7` L8K4Yohy$hU€6()ڋb˙6*g&=Iu m(r$ PCEfEZCKk g=1]rKc8-v;8==h^ܜMl8Z$pzzeޛɚO->A}(hOhc7]^Rm s6]Q.fh?eH??( ON={PvBVe\Pw*5y m̀qq~5(K VͨOzGe 3hm'ڦM^C%mjUoylQ)ܓZ.Vn̪g'b5( 5m2 AfC8©1Ck6c, }*a:{HǶVyb,sfl|둝zi)/_-~_ 7(Bfy4˅LڱgN>ة4+hmuܽC#uX Vu%op--bri+:G×Y[̦{7`G$秥oY_yQ}¤{_hJFg{ml d 3v8uhZ_i9VtiWcVQEQEku–4,[ԩF Eig>Ub4p9$y&0bѯ>_g\I. WV GS6[*5Eriژ[IK0[yPst'oLdU(zs.M@ۋ[c(fYT8yUG.τm_ MÌ0'+~w ]\މ,JaqO|*ƝèXK$[R+%p~Դ{o-ʸ @PyvrCX[- y@IV{߽2$o,'09}jD^]nyL񞡗ptPE],+i uNR{]RQ[[fg$2ȀQG ),.4aDD!񜏔qޡ[\+PQYl֢Wڤe:'T$H=d^KIuBm&#cl Y~y z8iei~`vݎ+2PߋgE-5fւ `>rKե~G1. V=n C6آ8<0=@榷Ӧ-TL< բ-,`卮qj-ᄧ&@$toMA-rnm:P>\9TVY۬0&8'z{<mƏy/,Ue p0sHtZIE0\aEoQE]ĊQ{-Qs3K@7xӮ4k-V Ic٭u^Jd7bFX+ulo4) M2H<yGCՕMqiڍ^8c#xT@LAPZYAd Ms$>K>ZSO]Cl22^;yzV(<飌,qөtP6{_ li#bL7׊VVZ[[RXW'Ջ &]1-mWCb(P{-2KAV!wm#qMmy]3Rqg$=+ 0 5V (rNO}̵|H+D 6kob쟛ickb(p ( ( sZ$RD̊sWkDE%]dNi ϨZ]4 p ک˭E-J%XNKw p5`zr^b 9B~lZ^c47.^k%OPUmOwMΕ< j(u46W $#8988''8KFqmRG$W8?!vQ^CXq!S}NKgTk*2I\ j֨opad0ۊ]. .Ťɘ+d``qoKlA@B8 F:ի/6*ɐ#,xuH^dH=u;zNVo:?x'ٟ/~Fv\m^ZBʌȣe88UjSJXGq|5H(((((((((((((((((((((((((((((((((*jɦti.Te![yT.0zFPQCmJ x1(ݥp1<-̦7$.eZ}# FHEAߛ,iy̏ɀٽGov$1.A*JJoMʾSSPERv^ﴳ.ۅLs@誚e{ex9q@Q@ˉLAD2aI oac}`7~N}jZ(_,R@"^<,Ӟ1U((^_eݻphhʖ,1\HI~mLBgeqpNX-ZۼdR#Eb 8(/O*o0rNߗn:ӷY_"Yv؅gIEA} !-3_jVqCصa]+ Wt xRefE6n>o_)R?˸cB-&tٞV8{$pA,Lp,2q-G|V|vIF񔛈qd1#o5ԥ15ʦ%d['?b֫g-3.;bFMC k+ylXzONK:g%\p=V=FAlRpy4t8EQl-4 ;[9tck'm*9R}l/m4͖KK%a+m"ͭ)~a #)ssҶd"<ۀ A 9}I]i쎜Vb3ZwP;ttv6 %Ƒgrbbb]FWp9?X;hV(b<-'ە_pw9^+sğ/_T>lFl g*MnKW|Dʫ2qIaugoced]/62ʖQu nI-\+yc=MivYF2Ą88[%H ;nUO+X ծ0,-KT#8goh7[BA+jq4120;s҉M>yi-g Ԩ8'Fy4]2A[c;b@*X^xeFK/5w/9v.a,qFȐF%p6K>i<ņ1]ӂ8;pcH.u +5V`>} ȫW oaB=e~kNmMi-ys >Ջ k`hn~SKďOXďahcfd.XuBo a~9:T1iP4ISuN qk==%Z&V-Xך:Vog% b*'qAoYu(v',E| a2f?/0" -1)0#T='Pd{S#۔x:׊ݵ*s̒i"1$'9xUues,Ky|ߦxXKu{Px A4M<\ynݼ ho]}VRSdN?0vS˵K߷oBg}n DM=ǡ>41bbx2##i6oyrW>s77 WNT)8ɫڌCԮe@(>ʶ[MuV9N1p;U=/!h6Y0;#|2 >x`drs\ZMoi־Vu_ݩ!Hsҵt[-̟u m ȑDbHSNP[vA x@TiA9TI #E N[ZCMmrCw0?JMek:pQ lI\Q8cS}" ӥ} a$Pv9cZٖf@(H09mfN\F휎֏2 Z9=,HP>׵mb[k2cz 'ҵt452L(x#V,"vRK/'C4iy+s$$$QS[ ?#Z}B4f*9;WmIam$0D-Z1z}}9#VY|F~o밖dZXizT7V^}>1'5XqɪonmRoT9#wAվ4; tӦ2x>mZJCc1b'@S].Kեkv+Ԟg@pOKcn[ʅ2+6\.p? ov 5 }s:vew_Oq̉S;R+x %3 TV=<0*@$Ү)QETmq Ɩ0iaI\krueCZXDFuW|Rp[p;mo X(<K@fWyC#$qXGDYӆPrWUƩ`gE;|5wgvw|72qሬ9? wvʟie_.2[jmsg[ݘV23;r1jƭ~7nl][$v`::+ [RؓM:W޼h? Ug@cCa@ rB#CEgW3^\ϛuʅp?9rsU+ikJ(=n\Ia,Ũ N[, pp{ZzԶz% DMpz:\:ؿEd\IqmeL2Hp+uW8T/fd 3tae?apG($%%6q-V|$`dIԭe~t۴29rؒt恶.09^z|~]k c*Wgm|g\nwNt4Ve% EƸn4M{C#:{ ,8.Kw'L;u/bm 1ިxRK{[;y|Btc=M$ ꨬHui\o,m(Qnnm,^t9^~,…uDY:F Fim"K0G=KwZCyxa6R0$Qӊڢd.,g88w1+Zoۈz` z l3GY`AZe*Z\]3OL4A<:`${@ 5ƥac=ʬۈU @H#=ɥU" d?qPܲ m$2Yi2AbgSfYqx8Z:H/Lsʎ"6V=HOSR,ȥ#=2+Qb{ePX랝sWQI,PFѨAH=OS`׻ݧ} p:}jj+?nkǸ9#J}R7ہ "!we}x\AP[At~R88<ømt^6'+ͱA!##V`Զerg'M` J]tU]UiAط\i (^H;-P qQIqmeL2Hp+uW8@5v^m yb$ZQ G\)\w)EdbF(rȎN{pnbxZT!G=GAWVh )'X((xBۛw;wQAV.7.%0rya c*sƨ,Zc 9.TJ訡SLϷx3t&vqUѕt7pyvmӢ2Ieʹsx={N#C>ҷ2˓#=Z.Aaeΰvmk9ejVhSؗ3Ou+ .[#OZ(qȠpSRb8'֯@vܾag8T#5$& fF,nۜߞ}f͟KAdA B9SieډLYq'$W( +7U&7 rrsҢ>ob"=#g[P<ȡ1[]g#6zLUYlOosI n +EE yt5Ruy&H r 'T3.Ϳwn{W( #G(Oۉg&r.{n$ Jբ*^Y=ޓ%Nwe+ܜTOݗ .ҀpkJ<ɺо}h$ٷu8n4vgi$pϽh@QJ ih$fYvqӤUx,bx&2W'ؓZ4Ptd{-͍طi+0`y>eᄻkcvzRGrz[bړ} 1#M/o.pl۞zօ/Ovy-?֬6aˎ2Ƿ 0s_ZѢ3GݥY+}54:oy}?v.?EP2?SeeǬ}8x%΅~*IٷukQNSӨY~Ϳ۝ۆ:GfڋhfƞH sm*;o7G#Oiak˓.rPۍF?ES:ѓp6mݠz ")=1]±?)~]+b} FKE>bm7͸8}xPl,s>Y/pS j$M՝ ڢ R9篿ZPM.+mb9f`Nv`-/t'0cpRrT>z~(.[%)]6۝E{=͵ͽȆh- n9Zӥʹsr(eY#k%[1|9<[iLdV\j]>(zᢺ-8V:JhTc9f{:l[$2U{]>=+Uē3F70gӮX$kch<$G-&Kp$Y1\s{椹o$I"M)<ʨi[)gs Ē(ٖ$IR!kgs+oh*B>*Z\4Zdq+:MfF'Vt:|)b]7c ucG^-~h&=}ku20E.d.c~ҥP =@k'K x瑓Vt.iZ"Oۜ'?GTӵ1afWp:z\ ڜwfӖV<& uoy%V rnP鎾7StUGUd`1D8b>!7Ț!;nzKo)lܽOrGIL.ԃQims{$wr\m~r񊹬w6c:ErL׭UѤP%@>a,c_2k3@v { yrMG.22Ee!Y_31o֛4:͠9V <\n3u$>`Pև5.V-E|KI@e/֧g]gRY'ox\4z(leU`졵dP#J[mjV {/6[Չq ^[w$W ̃%mvυb FC޾J̸Kow RD\5.G9N]v'Q5Ѡ{IqYO,?Moᵂͺh4:r9ۚN[o4!:J8"%xR Lw z-#!-_1NOss-m>e-&\Ս:5 A2+!VF5D{jWs[ZU9:-Vl'*fFMc$ \\j ?Yϝ;A#Ss 2 '+27p\捒*6 #;Uk.h+g=\lCvbh Z:q"Y(NQiҠRT X~y O+2[#wi04[S'[c*9dk ;>V#~TO-ᗒV+b[ e<_OzjW+S{jtcܹ7ݶuh"ao{kBS+gwiw D>_QKON:yjui4&a9#q:_p_>.ђ!#"5_McpM,rgv(zێci$bQ{9SA{&-pf#2*<3H ,5?ޮ$߽/6vYK淖ilV&t&m͐2\qMigwG`pIY&}=s jc9CkrceIuwsVI~P4KIN RH'迮QHaEPE&˭h28r{v J+#Nqԗpx^O8 5nV˞b3}h{2ig{}@`EYԳw1=1n]$;fPr@zK^*y0'c\c4r͖HC sjҰ c!~3jKiM8lc'r2 pTygc yHr7mTg z{)M+,.)"wyBKhX(c&&>c1Ҿ*DNxԓp[; r( 4nڀk$Hf*v*3Js&R eNE V4(O>d!B'qm瑌U˝bo+.p8q@hXZk6hӅbF1 VVk /ȏm*}A( pE4;$F0~l SUNHj>N?JѢ }[bGPCVWI/1ȍp:Pkmu3Ё0Ilo<8;Ksrhqscee ԇUkv0EmG4ram9ȻH c `m=:>mdcqcg@hn bk;9VpmDX*`tҵ;yXl) NZYj!b2ew 2ۣX@.#5kirG.d 2 tsjE$.&l\HZEe$ͥs> v^ }[bGPCPQEQEs:{+;>QGPqA쯧>mWGZVffA$NFD9裥V D!}E!=ms#i:o]=Ri'ιϷ(v=++X1Y$jvܵJni߼I1iP$m`_AVsq&;qSȓNj/aJ;U| #ЌGE;Ynp~""+FQJqE#Bh>zݢ3?EZ(LLWBxu *R(2knx#˕w&A{DGoHj,yI9'4j-^Bbܲ4qYV&<=K5񲺈H#W_E 9ԸRЧʕ☺Gj]!ԖOU+]ۜϡ] O i f{{Ŵ*|wG՚i-[{5J=먢uKm!Eui# A F zZ먦ȓC3dK8KVo"|_ʴ)1tN8 ]iIj CH ǹWIaԤE`p?tPi`ue"+y-!ʻIPk6IϩG$ic'&(_~x}^0G/*r)>P@]%P}i?{s]]ŤQ}?bĀ.0==ꅗcgtѿ٠]%${]}\ 0kmmVբP>W,xP{Πij$s+1chy'$?:h:mBKӥlMH8{uҺ{Ȯf8rGp?:+eevbrI4[GW52GyU(#=kjbӅ ٴ 2J1 H >$e%&-c` 95Q@Ζ06nd ePsگiqZҖ_2G'' kܤddS-%ڈ0;G_WJ% ǹjwEblvVg!6 c[tR3U~@ x*7piޡFpG9޷ޢKKXѬ&kv}QKv2i449i +1@s,_ܲݽҵV@Ǧ{C$uw)-qZ?yC(-4[ /wmXXD?,k48Mo4 {& (.t.xQ&2ݍt>}xTߦKPr7Ҋ[xBQgPIF Yw{{oLAu3r{;q1HŠ675̛+{ 0/8&K~B{Kյ1JdnA X0ZuםKy18 =F+64NK.|1({R캧l6m5twQmkںG梘'_zܺ[X ʸݰdTf}KdF#=q3ow=͖m,RRPep,@#> }UG{kRF gӰZ4S1ع秷jCtm;1]|;d.m u a ;>*ţU/6PآuyǑ. g y_MEsLڊiE+Il!LzMp,s)ʓNרy}\9ѧ#_.4Y$ }Ki.&yc>j'84(rJ<[HloEǙ/STԭnO[+< @㑎y[H ,;N"uT7,,$ $S_\A=j* 9Ci@3x]s aږutVL(#x$3DtclvU-m1~ƗpO=x.[]<2tJ!v (-UΞBR9홌qɼލ6(fMQu<.>ҭ\Opyh>G%Ӵ^ř|sVjzL,_/#PcB޽Ϋܶv_1MaqiLnS=KPI}E;U+yn_*YruKU[;QL[=ΐβ4hu:Vh]@#w5&U}Klv=tj{wRnqƱP7&A3 F;ڭċ"6l`}:vP}Fik<[{ǿK WG_sb(EPPi2Nv!1j(h o# ZUѬݠKp4R0z ESҬf%HG6a<+&O-Ygu!}85EULuF-ofy'ƞ,m@ .rC08S@4;)|#u `+ ʳn)ݻs֭@=/u&fJ+d^? b.IG eirO~ ͧ[5]ȝhp2=8?B&cl7F㴷>PUMKnH99=}FFKHvbT:Jv"$#nvb$\3=nL/5E^H݋2=z65X"de9 %}ʥUeVkabfbbs(Kgd̰#l 1EgyͽVl`4P~Ck: w19$c=t{CYس}XvwZ^mfbǰժl.50f/L[R3 UG%ց__7TF)W1^m+"qUK& '+[\3 *>E]yuvl*{'uDK-}yLh6IO\#K׮Gc\"] rZȤ2==˸.ukVHRD+ 3sMd &eX7r #{r*hY+{? 88$ 0qZ-2dD{A#-5Kf,ŜEc#@;rzRŚI`T 6;8-n[,sP:ګ.yhCܯ\?W,-L=z*s*Cqq`ʫ/ .gjI5iu7[HQOU%Ե (tE?X)w9b!YdFH0<> T^i21sKY/d f[hH2V^a<ֺ_A#d nU%obGj$nx$Kbcu1y_˶=egRgmapn9v3`gjlhvsO[Ëϵl14D)[H7QHd+Up.WV_Ycw yMZ)M#O*݊\@ y1cY(,yެwjk3@v { yrMW.#0f9,qP8:huJ;k[Aor#/iy#(@˰jtwr2cwƒukCL;8L mۑ}Ӛu iu(`GxS \ïn]uoZɧ5JҪK ):Cje˄2y .(͏qڭicH$dk~ⲯ..afщu V3Z:EZ۹[Y-G$c$:b9VU;nc$р~ӨgnEO14 @樈/g#r;H1A9Qd]hn-ƣv0@IxI}Cx4[;#kwp+F!$ʴL?>+-yt*J;4`)ݎ46`E0ovEwm{C0RXD3pzIBӚwYX)Ogu{kqv$2+'<{S=*[$[ bɭ i$)%VB}ERэ^eɁ`< l1g>ƹ99^;S/SWmfu_!}޲nL}6Lp};խInـsݞAcrAja)Z] {Iի+I5LE0lp4'k;[Q3ƪfz{R\꒬iilpq/'JY^΢ĉЏ*Hr3=j `.6GpTӭ!)uf0"oQО*:P[&YwPx8ԟdxtCmbfDV [vÏ_dYiS܍4[CiU\d3O tq6:Jh pJs=eԯψ( 2>o=;E]/5 Si.qqN%ݾarU[o"@98=([]-iSjV Ger9TV_0] .8`ҥWqQTxԵ (tE?X)w%u-ݽ5fi>߭(Rkkf䲤$Wn=VSAgJ::"Yī=fC4ANx.ƍZA{ݸ#jaDIQz O*ޝ{u%i` '$Z[^ik+4 #'sGn,gE% ӜV6WV>ǨP5Q{Ƕ]Ћw00?N4W>'3Zl7a1~~$~Ip9%SuI/bKrD$1EeY鳤-UH YX=*}NmilE͋$ipZXE$.қ@,c%x챳\dcқ\N[_+%ˏ8~z0 c{) dd˷A$@8ҭ6(fw-Tk.A<ע)QEQEfy,~"ڴC(J͂[;϶9# ڡYHrn*,ostGzԢ5k,^0P\: O`H):sZ\H$M4rz(լ7M62G tk5xeZO$yLY[I1~n;yLv+/~ROnx 2kV,Ou{:O c|TntkYff`Pp*##k&Z,--p2y;jPP0 Z͓Wy <%F`T&oKw " ǖ) :SET,$n£1sKsZlR凨 4ERX$ "y_`?N$:mu`\suz~4f gg!bA#UtL_p?$e_ozb V 3 +955Ѷ?3r*{=N sGՐ P*ewq12wQ3UM/Ub2^͗k! pEVMBKyYGeFҽx5߬\M ~4z:p)g͍KXڦլ. ͙p\F!`Il}ݟ£u I#[v91B}oOI#sD3B2.ꤌ«麹%!`cVc^բ睶͂p>-,X$gOEEus;YN?*cqr pdlʐF@h7Յ 21 S5.,6.0,`4j"0bc5 m 22o)')'E+:W.kYQS(_JW4ؕT1EFc@.YZcHRq;W'{WȒbeܩ>~4vMm-}FȎ"Z,erO35 UB(V}ֻafJB:}ffI@%6fp^b\%;Q8'ZkAhx\s2_Jբ}o$ʭ+/=?Z]Z(o0[F'~3qPmaY6ͺCwc iڒ\iysmD~<~^ZM"k_͆FC z+>Yh[:d|`>|uN5'hp>=jKso ˹T6ze3C GX[rNB*l>lg ~} R5km>Lp، N3N77hH% GTVe&@7mdd$z+#ZCc۴\w<9((Y}Gm#qc]5 dQD d GjYXז(zc?vI?v_!F^mWS ;$/ 1P]]COq#۳<1BN8( .sm0q>`pwsqW5k oȺ;k&Wly:(p1k0C+ r&X`S+dXر 23]Q^[N˸R=N{TzeX].G$m!pF}3ڢ9xlY¬AĠ^ܖܤq]\3%W[Eo\YmuXB pqʬjfg b\3c[P7I\8O0~;R؁ Np3B3}Vl櫓ѠTu).G"!tS}VLpxN@8~mU5k-=/qSnqO̻5K6+$yaH)7sRw0Xi7eTHI/)d$x7~h[ɋbrqZ֪.E`UOOmDGR0i# ̘ Ê@3E5zrK延Ap.ǚ H=褴?ׯbp2LC8?}ע9Z[.ɲUlΜ/乐F [d#xlJ誤NuygT]~ք8aXn5a,H)hڋ-&1d+v h'/i (&% ^lFd u!{]"ctTS1VI7_(Jxzzsյ;=Cڀ%+ x[R`0. v ik=hppj=nѦs^^kTG\ ׷T/7]fR ʅ29T SKZ{mG9\FU}xbH!HP@;-,"?:"lsrx9xs qӥtl^R_.iA$t+7zF Vb(y8?Zci4l`ôD N{SQh"0O<'ԊuU$XE*=?ȬtNu$[4k.eK/V||/(n% #{@⚠+XӆQ%OsPqϽd}4Mvdn0=;PiT_Q٪- ۹3F+XjZ\[A8b`~O5݂@9:*8JFy% EE&<*=I>Cv呭㸒 1 _}+4<}iJCcQEs=F ;!hhNq Y<1%ݿ Mo}>O*_3vq=sڬemya: iLU8-m+m-,l5ySFBăiX~'I`i+T,FߌXc&[j{wRnqƨjh6品#' n9<:;Q-Gz)K )}Ec^A>sd I:F2^94k;}Q$Or.|>VQޢ-nHPUh&.팊P_.̌Z|~Rrܑސlo\+ $Km n?*W7zԧak' Z*jl7lv=3XfYb ]BGdXajmUo79ߗn>};zeZ_?-gS"ppA>TbӦ{q c_OS5z+wgn jʴURKMe0m\ufgIs +J<@#:Kun7 H0q늆wW{~ L9ZAso%=Z nxNSm5 cXh% 2 Q\ŤiYwuB@f>Gom"B4EI y@M;jeEaZC\ve?+$ΩϣO"}?]]KUԔU`cs:wH%E"#c^5u;/fHqn"Xirp9C3r)jw:>=̩+E "/2sGO~gHn[ŵ/C \3ơRfHA0q6ņ'_FnMr*3Z[qqP8K˞*ӷ󰿯մ&,ɓlQEin$Ā\O,9|/*AɥhvN5}`],˄c=}m܍%4'ߎ}@eTo֣=9\#/ۣS,[N9*]KKI{TvOCA8)QEQEQEQEQEQEUk:as'ebB5fk ȑ"1v$ש졺DPv,>sҮ@N[9mD_uyל{h̙n͹=>jZ(gk F{,= bN)-4;)DF@We@N\!!D̰gl#}#¬ӠIs;Պ(ge)pm@)lrۊn=wntPMk rəR<׏ªM<%>q% IqhQ@m,V睇o`^iVw҉'nvBG cV %FME>-&//ln|I!1ӽCmXNC lүQ@biHJIy#*Tʒ]O6V>s~Q@- & GF鷚e$nt ǡƭQ@,(/8V瞾玔)^;s-QB ֭Q@.PJ* >{(n%v,>sҮ@Fh,Eܛ99<=iv6f p #89P[Cd}Eci:M $K*@=OJEAyco}{œSTK%d9q>?\)[6"xĀaIbB (GJH,RFPz@?]3tF7w0qZKHRU13Fl@1PN`K p͑!7}}c FvQGKoC>]% UP=rsRbˉ]f vab'KY34A'zUo[q,[q #*~z@RnnLxi[Hk( Ɍb cr(@rw;9&ϡ$6e:U(ƗgqP O"-B-XA+(c `zg@H0I -Xۉ4R@UN{ E*i6 i'"5:*kPBSڶh*2Eo( `r˝s40HWhY[!Hx?ղ)Ӄ㡩maiZf1'-?KEdsYm$O3V5 l,@9s5>i=[IQb˳r? EVm-`P}ı9'"t^6K6 a<nECmi0G26;jj((((O4PEPJFIF``C  !'#))'#&%,1?5,.;/%&6J7;ACFGF*4MRLDR?EFCC  C-&-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCv" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?袊((;ƭo3JbsבMgMl-G9ct=GO4-AvR:ƌ2(3=MGiwo{x.~nlm=yA(9i|>FkG+ NBAƅl:+`n4xg kArg!xUu!oN!KxD rͅ0?>㶭v;+zs\eC6l]tèE.wĐ*NK-%uz]QA[ʡmz]n0<=JKUq +zŕR _δ5]BIHW=Ԛ:\:ؽEr^ .jW֚-lBĬ'5wzjy+Jrcq? v 0Kkl`>o4m+IKNPzToF\WI_jb<2Sw֯/ksZ˶أhè=Zv:+,o?9Zw c]nt Ӊ]6qݩnҊtj"M Be1 |ÚGֵ֡j2Z Bw^j|S!]J6 4ؠp dӚ-UڊwjM최[as8֏|99;"8PQmo- KWT{UwUğ0$V|W#JKaqbZaIE]C{X56+F+=")\d3\ɨiz} !UtO*G:ΥŤ [I 9XԆdwuOXZ: Ǒmk_~\Pv-/moSRW+wo2ڊJ*b1᫋]ie-;~RFN1 Pz:Guf>%䶨Z }@ϥ?+մ]nPZyV6HP[#V_W{?F]s p9:ӶTr ,F>w[L֯rϺw$[`;=zյ=CΓZyup qӿ.cs?2hLFEI\cP[ˋVk[v6op1GI6++;Q+֕&@eGC;j+̴+wW[kRyr"@ b3}+OZ3ѴA-D bO*Oj-kvKP"-G~Qχպ&2ثQsq;1o1kzG}SR$n-IHc=qýGk;h\ WƗA>[Zi^`֊~"YVdAd/?`j[ouBvRp:+ykZ\jyӬ̅1tڰQEQE!QLaEP |mCmpmuLvÓ;x~)tZk2X3ovgEm um]hz#;BZp7.=uG2NOS4\~)o=aax+WgLco=oYO]mL6V8$d`'mե=nrOBp:i{M&-bLqzrOwMkMKye|o)d>]-g1g3V4d(*00hW-71xd39#?YGMw$'oE{ "#i {h徧մ-f캄hw۸#F %nwr5q݁=rKnGj4:g\)TĚΝH4Sa wjjoWc˽aڍSDupg F2G4zXo[s6mcq ĆЈ6 Sq\ýwNegF ܒFֺ#DӴTtӭRݴ[2MT{w6Ł*G1tW0Fe*ܖLoZծQv{WnK-O=HZԂH`#pn}\V/7&ݗwbG c;ZTLQ YϙtXkK$0 Ny3,|K[G4ZkJ=<湝{J\?_ r'].d~Wg,.5Xu9m^@c{ {S[8jk~rD&g 8O}KЮm`he 6t÷4v$b|I9?V iJζ6~PMrrN:a޹hH'G4Z)";xU(]-4vIys?YM64ѧA^Q$2yȔ<ÖRj? -3òձoxĚd {dzG:%[y0+I>Rz9M'%+i} Zw 4x^o|cin~\ht=:;b.$W?hV7_iaY',H/.}R߇A;tV(4x"9&2*zQl, x6]\}w~~=ew H{WG-{cB0p8>|YM$.uh:u6omϟ1 sҴD*X`2KNF.P@@ܒJOb q9?4ؾ;B6Ҝ9Z O. |?JW𶏭\,* Eo58#֎4VŒit_U 6, Fn׆p"g @Ew:W}6b?=6H ME|? Ϟ\fsJ pG5/riuqpb?֬h!Үi,)ߩsEvan~vMcCua0!TTM;;Xk- ?5?bF4ǒzZu`Wq-e,A {{z౳=DQrNKkc⁦𶧩 WԏN?UFVmCPW\*ףxLVK30bx9':An&SdJJ掚y~;Y)p "kZ -D^XzoSHeKiu?Z:L,m,j.2}OA:fYE;aimkvoC>i6ӴqY ?N~Oֽ+l+{+*)?89=zU/Ll/*$n-NM58'}Y.WċX~~Q #Oƻ3EҦʒwn9';+H淈;p00zZ)'N#fǦNM4א5V^l)' =qX kfJ[ngw'b_עbjoQ<{pO,.g9euF?BF{ Vj::J|JofzN*6XQE(B *٢h4_M1(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh>?S@(fs4Bh(Z( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((bQ\C3ȑKMEVp} K\Οt^w'vv=qRVķhlc,ĕCA*28fϭo,t6~<6|pKHx:8mT&*Xz]z{]Jƭy0Ǵ0bw_ 'kmV/f lQMIV^xS_ʂ4W T*f=pKR#ztvس~3̣69)mou}uH] +ٖ;kcBBC+/BCRV?_Ph2ΰJ@IV~kvL8`}^=`3bo/d(:%}2[%xEc\`hzn SuU, PX^whd}d}qeo+N)M՜ŎG#>Htw. 꼪`܎g+h^iHAw`ܚzH ;!7 v˧>Zo;Azg=+ZWmul.J۰92)6/Cw[3z,FTIME¤J9ۜ/St\ѧwkm.#fLrU^w?jMlZ"v;v9o<crs FL-)F 2v({SLN1mA1`r=iSRX$f-20$Qy)-CcZoW0E&S3&@$ ~'=Q58Pi"oNd`PzN1G (~m[Sf}NOLmл}ܓ Im^j孠;V9V`I# qEiCgWy{O3cYR;|ARpZ;TY[h%kjv bdj,Ov'{I<ȃnG*H=G5.}y]:z[ER[$#sJ_hOt[tW\dڄD0I<$Ѵр^0#dXcWܛhe69m/%8dq)\H$OLwqGGOԭO2FpH=Gz].t+V-'xp(.s>:Q{5V.9cI' 4_=W+aqi' fPHzX m[>vHNr?Z/u/?N{kqiF%Hr20~~ vRME"j`7Ax4E,s x]FSגL8 v^yvUH9`zIo4o(UaTdKВ7uxi`]?SҦfnu]fS>$`FA59o/]--㴶,3 ~psPf[t6]gʏ=#ɬyMVuvȏ2aۅwZvi].utV$bҭŴ6bD>\I={j]U8ɗsDNVVw53:s)uǽK\w/Ql3ry23egtoN!mpsG5 ڶb6g`"ۡv' vsNksT+X.G9{9eH̱ðQX'߃H Z+?n>_)|DJ|Ss;U{TH:Z[۱o;@q~4_x5j_ ޣVmT Мdf&׵[M:RKi$M ޝOG[K V g28__J##kUE @z?WQK-B`n1!w99VU).q BbS]C+ 4tu8 j^Oc}Bi㹒U[h$}ϨB0e3O<@-3 c] }VpBQ2NS`,Os[ڭ7V?zX9Yj7zV "ݬ9#c@$.TyvTRˊRa&J̌qM݌Ol^0nboM×|+Xiٙ:^m/cpOPxqu->M[F"7 2`dqƷh}Ėqlt׺H,{vxV? -Ŝnhry'QK}nsqh>A&lpY(uK&qw Ne1-&IGQַq- /.YV hF&] }1l5mjK5pC:9޺(zAhc`J6vy~GW'=W6lei̗Jf* zom!72u楎55PGۻmV9O궷emm+S`Oy{1}n`0XP''$ttRzh)y^BJ6&"$+@Hr ^zRɠ]@Νcŧju ,o\ֺ(nGΧm; n4+2.<gz5c&%̻1I# zOE;PZls]͖֋=y +pjzv, Yv8G'ꨤVnK𞙤nmE`\oZXJGhG^fmIic77$e)#,s#OO5?l5fHܟt´ov{]hU@q{egNdMV[dِF\1^k hyҴrNnB?0%֯쥾vry&]d/(zTSX^j:-h4Aޣ$qWIEqxjAxbW]2)"g?:Ҵ4Ht6RIzsVt}nqsix/;4X4e"UTvw[ |Uotbŝ'9vanQN^隓Co A~e nfF_/˷5E'6N',R &R$@T'8=sZw7"}N]=$K GBFߢwwrJ%B5 ]3\hqZ"LX^h9Y-Vg#uQ n p9o@rbtI"E kB5R qOkJ[;kPvry&]d/(zV1kgZ[ڤs<7FAAP+#C+Gz|_,m.l<ѐpqԚ֢KZhwhz֗yrr2H8 iZå^Z%8UJHq`zOEs^>#7=V? jK+ro-~ak(ig_>\'l]X[Ko-{O2#3ׂz՚3CӮ!֮.0$ƪOx{!M[[oԠ޹܍uP vS5]Tj}09̠Ф021³WxF( lbT5QGZGj!!##^XY~/,eQR;G+ X >N7}ayk:}Ϲc$x? $:N}R@ף޼DJ9>+}.q{ y3d P䎞cr/Xm-^[4Sy]Ģ) Z(jYy{5|2PG2ه=A0;iIZ\ ''.+5J56Ҽ-ƒ̓+L4"XP ':֥e$Y5%>I{x2rS8uvO_Ew,,ec8Iat/lXJL]}km̗v/.r7\9IA8 k7fvD YI u&VKEr^(^:u֠ ;R;hʫ]=-"̖_-BgorOSKéR=WZC Y zsѮGFVuǹ+f[t7?0K=J=sIZ<&"k[[[1srQHcd#^r@b9${f`gֱcV5k50Hc;8va'p*}H43<$S'?ik~ :F-:gݵp3IU][W:uff8&`Ks?skGY{MWtrڸ.5±]],61c ?jٴ"vC2̿yه=x4 tO0[_fq>fFtΡ;I3\OuIr 0y$Ԑnhw\xwT˵ B@#ztdZ%\]Z|6V\;w]t(cTI4ڵĝXx9 J ]6rЅlVgD,4l>H kR oR]^K W` µK 42Y4]I8--|f(B';ZS"Kn&Tq+'M.g ٱRIXi>VJ$x?RUw bl|P{u.|M_RhJ~ :+XHrI$$Ii92Qx?t5:]7\NdbŘzJ].}~u+\l\ '=q1Vu}B-+MB:$vhn@b>^3n5ˮb%ԙ;y+(9❧ysIeqO}%/ %vG;i-AuQEy#Q;# 䑻w|8sۭս,6W3<<,r?`yzHmӣƔ>^Տ+1ӎWHH'ZVOⲁqIg5 Š ܼFMA &qxFFХ[!O$e7g9iSO36ųmvsjEŴt=?Q0I+K49;[< ֬egڭ6Z"~mųqգEcy5w!5Bݻ&й=}(;,:[2q+|>:n@b9x]8F$t($K, (wݞIGa],QTRHP$t(:J6_c^y`.yjyh𚮚lb]!pO2O:(_W/uy .ў'=jcNiX%&qtP4\Y_5E[ 2Uhs..Mȣd99OZh ʹ\++i0%M'aAzM7BIS8gϘI#? ֢ZׄSM " `)- vNu\j6}0+TWKE hs` n.VydxGM[NYEa?WYq9?iR E,mDžOlhi58bc1ִ` K@nfO^lضxvgarsc(״{hby- s6q?Ң34jM5&n3\Cuމ 7(fy"cJrBpXcҦ4 ] B[ƇH9n9+^AEc|Eb_u Dwsn<7#Ӽ\BGƮ /ux?}!\Sr?ݩ/m񖒖ФByXFǾhv\t7wI~}ԤOvLbo0a<S\xJķ&Id$kqӾM2-29?ѥ]\̽.hK5 9"Th8U!Joڍ\TSe0~䎙$jx~(PmR׎t =ք[\帆e4i[laR5ʗ7,HG\Fl;idr+Rȇ Y=?]\o-9ԯlmD8'ܓsYeipX-,hS8{?X%#akz>۶ѽ܊[ [UMCv.ݤQH\sS!%HpN[J5N^-]5DwXMK5vYėv$4.w$WRmU(qMkIc7bO^Qג ա:QO0Oқ:{nPʁGqV~a-I-8K1 g:w=ant >Ltmbb9"a$SDd2OpAg%3ɬMb#AIdPqՅyeܱb=@o;˿jv2GOK\ p;8*[Z\n0/CB#$963%ăHGjX5,2{ ao}>E\[O$,"N^x~-7 n&fX-݉RuSOC$wu{(.Qʀ>f$1IO8 mi"GG$#$qsZޔgo̲jz<0 v }q٬i@TB:9soc_c (sS?>vUD6[)^COC&eq22lqOOCZSFIH](_<-`I4~s9%oPZ,z7 #'*]&=Nq@iga'ԱꯩxP9l-/ۉ;;֬wֲ5w0 \ns:{0I!dP[t 0:Uk;ºT7Z֑FI"\V=;R~?\O_Yl/gDֶ6Qi$)s9P9p6N30}i/tI{LRM.!'٦mod \֧=gjZ"ĻQF1@mwVmV63?p ~׽w+lP-}،9kb[U!;ϳ,Tn'֮izmFR8by3Y.[>ZYQԧ^{ON=:ƖZZ&c@s-*8zRiM*) Ǿ,m!j1nio0nY\MAR;Y%(̒:$`d>k.MўhvKhV %Tv}vu[5iJ8,Y G*P+XTE9CKv.UO>]TEem\ ij6? ? K_7t:In!Ye6fp=N[]]53l8o-m>x5_|J(ؖZIW?Jdƣi>?/VC7֫t-y:ԓFIH](?[" ,sf @̒\10=ssW4/Q 8ʬɹǩIKkuu:d!H<9ew\ WY6r/*M]~(`*YbҔx{{{K"Hs`rl11B??롚9Y!$VFT3jpyuݼ~V<=3ҟI9IyFQ QX4"Q$Qp&4 q z}:Y/"1 .C7R\OF[R(׫5ɦAk1HB gq!uxֱxdn||w<k[ \7}(f=wtb$Pin'rUC0sߧKKGzv"^P}$SSZkm{-R%bh'oǩ?+_!T""/m1"/ޯz`sSOF[R(׫5\i04'5B owV1;o=:#oϝώ3۟Zmka'usx"*Itt`AEWm[OX&Zpa2>.es--Jktq\սZΙ6O;}jaƿ\Ēܺ* Zgd2B0rf+rTdp+RaƉd Ve#.XXE#[16~ԥ_2'%dկ2j6O$H.J][Dd(c~fwH|/v񩿚hd.|qZ:R}^kYŒDjP1`=X_Ğ[y[p@=s{j s LsF$#pSՠ,Y` k2*=2ƭYI- !UHi\ˠapK _Κ1)7ᶟCja q4w\ʪ޹˱(m#UIWɆ`Hi!'-$Q; +;.'0 [|յ94HgDa, ,+^ G4gaŔ2x$ECv'V[]Iee`yNڌ9hZo` 3%fJOî.%+pSq-* =1X퍅ƃĊެXŘ$hurbn–?_ר3) ZaaoBGI5fSt-bm@:)Q 2dGsVh w] 0GiIc%.I}I'9sERM{7135!Fb=O< Cw3'*i֩xkWxLs֭Q@-dlzpJ\zi" i6r{5EQlEͽIf=%IO' ry5:SbJג qV 6=\AndF0cш'XΩlEܐG+zmZ\g_д>tBWd,c29kF&` iHcL/ TX{ܑ07^:v4Pqtw%W͑'k7/~͘&Sk T(+ ڢi Q"NmĒ1?J 7qlj_q;tOJE(ǤYGbm9s"olKsޭCp@DbE%giWx-(U.I=4oqlݷWeVoR|VU=]X_l9* Ĵe[Gwەs5i^|>VE]7NEf8AB{ Ң4u5Bdt @l{CjD`ۉ'9&aXi-ɷnfv @U(Yյ+v6 q$|ݣ*8Wt{{32";#cЕ W}45) DR ev08^yZivtni' Kb0saӥ[3m :! e| )gLT3ii6qUsTg9*G\KѯR7ܴ.@@Tto iaMh>wfUp9`9 ܢ *R1!EgZhz}P)1U=B~QhZtTZcgQ{) z5EPѬoE D:=椰,晬X| \vnYj2-!1VN-2YdbiNQ`zU(A:no/oGk6$iviakelmP/ OR}I4Qm̲Z*:gN>D ֪ӕ ͒707㚿EgN[Xaۉ7^y$NoY ʻD썏BTG^#X@¨Uc,HH7[y%yW svK譝%@RwP&t6̍L*{2kb[6R l"<9%ͱK!Mrɕj@n[ax$k~=;P&t6̍L*JM&K$[$Dߡ\֐hx,flwԓԟ~z4{ k3 &/Q%"Ӣj$ 덪ۊIkr/m^! }N1өl??|9Pk km=jd'q[g6qD$KX DqנzBEoTH0$a%y+Y6=kB6g2ګ-IT#@qО)Ǜq U(iVi@^İo *~ңmxGW\Ă+NpnիEV=]iq;zqP N|&ZWi7%''Т3д%X$ ]R$楇JPv\?x+gPQE ZZB..v$Fr9|{f+al1Ci$TGz [NUPrb܌9z}n?-$ hԂ۲>S:舷>.7s~(yznkZN7-'Z&'wn8v:ohؓH.Nq=}+@r{Fk[htTgM8V}ma9$P/tשe[]z|Ke37Qx'xK Kez<˫yn|OhQngՊ0i1$ -N@'8sҒ^>'Q+cz&4lH͎=zROV4n/>#pxcŷK SQBp3tw}.Ȳ[QסcS[_ĖP ]$x٤tz4zi ʱ}2m08_axs[mf{w{!д*|#j#K/T /ncGJ:_HmEs47hf- MrqO-ԅ&]A:ud2 Jdg vY30;M`ObF?*#:Ŭl{ZP7pqǮ==/m;671\ch9<$iu=3s T/$ռ=m迾YQ"DS78n1577x4[g^Xz; jһ`KylYsJNJ=N9/+{mHc Ƕk#CӯERw ,Lʈ#vp!\\R1&?+Ⱥ|_=oKl&HXwqZ6ƞ R ϵr׶dui@FKue9O= ›Vvk[.ê, 9Z Tr? ]OSMX$kWFfln nHz'U|Zt4{[35>`BZ2j`wQnL[8 s}4b멭|{T;E:J8=QNYX&%o&R+33[-L$3u`9`=;n"*I)\,VOw!'pIx[oOwAXFpslV>ϭҾ66L ǽ^׵[mGN;lgY\# >`%Gv3lI;Ԫ H8T2x-2{Rt[yD?c|ZƝm%%ƅ[%s~iŅi6Iu%i%iv[#=1Қ #r?[I-}s 2Ibvy9yAwu=n9ڊ tԚoh$]Eq9l6?k'Rܮfe0UO ?:[X}w6tKYe+k/v9^uVzZ0qy&oGzo骋>p4 ~)N7MvObX(vZį~fs_=܈Oڅ>SÑޤ:-~\4NgH#3xZ y3c>9OC.;J![1ҝ}[K,I ^I gdU{&XHG,kbDֺ{k4S4hh,pU`Wvv6+h {cG`8ѸψufkkhG3y;uU$3-䖳ʱGrp1 o>ިr+IPF3МV~^a #ڪ]7u-S]۠bر$<uxb)WT6ڻ@nxH<ѢQc[HSkd1l;_#砪᝝[P?_3y ]?`}N큦*H|ej.p2s;S5 b+Xt2`PX 8,r@>Sқy++s=Q:" Y-֙pp e+s֝H7z6tf;tLd8gşf.lm'<CoGU'Ԯ4 X;ssLkYY>CJַZR\ ' H)-0ψft.{i9v~RF>_Zڷ'[Tڒ"b>Ӟq?i|W2Bk5#Q>ҡG [Q 5? &s:t5`#YN[ F;jZkvV7w6y'p4,ؒl Zޱ^2YK1f,GL ּvKw w赓<'jH+^_FӬi$د64.ݿ]?[{x 7PIbڲgy-M^K"%lFP$IRi7KvH$\`"۞z< ͚'{˙;GF Pq֏;+=n i$6yfU[۽##X($rxnmH(0#,('$dCsjwz}Ϋ}('',B3Ҥ MFEӴѾ[UTEOok֋V%s=v(m|<}=ޛ gdIVۧ9+7FU~x@>@s~?*4푚Z2]nN;|>o_ZNmϨldG GĚFrw+m[ڍg%1I$;N+/ռMl7Y$y»*w^A˧5/W 9Ђ2)t<:fk'K^ ⠵׭/ah.{/O('@56}( ZXy%#+oEnƧ>s I,a"OK;wHkbgs9o:nnA勌xdU=Xm L=#XzF[cWi&wcMjKozE߈mn>l}Krwzz6As G43ڸY@e<#޲_OEG `$QRx[{[)OB<i: ,\͓`:@=/U!$r&Ug8VKΦ|g-fe;x-3䃎gpK6j7IǦ) e}vdDFv\77PO,1 w5}\ ŒӖwg8GTi`fY0Lve 'M UuloGyU4ZeRD%/ gμ{çK[SQʪ91ckzmO[Zi 30C֯HSڕ׊xnc1( 4ߠ۩oZנMJY[K&wlLIS|3sz:ܭ<+FrR?o{|؛Q#ܽlRKċ1)5v-V ugӔ?-l Ϸz 7^ DbvmZܡFO={uWA{줰9|R} v+"n|g߳"Y?dNx.5+o>Wzw>dV^hV+zZԢ (}nڃجHĬO I Y/펠ly68qcq57f@VVX1R19՛Khav AKxIFE N>٩hhֶ( u=YӅݱ7"/ wzME@Ȳ3B2m'}3^{{{{Yd=)6hf2! ŸGQ'd9<֥E504k4em`7SREEoi4Y?@Tw +HGdΒ["(4RDhr:wh;F҆ 4Rf ͌p@ Ѣ+*H}GQKˍ0*`4j@Q@ g2BC@J *kdʷ, p9*-TR mhѶ8h~#E!2Aw(Z_ {)y7}ҠunO]anKvM9M' 8j+m-Bl3j kn.ָ+L7=E&sw,%6O~*"2xwF&im&`VR 2 dv_iӿ -3EHRwp`SC_D\ q,Y3p2OCZZ6+;8'd u=I Ƨ!\Gj7- KxhjXXzeh۱*_c4grTI+γeVQ!/gGCF{g?J4+!*۴~`?J=?Y=m}m&fQ21U;{'{bآum neB]==5HRH 21R\p @ҧG5i_* R@w8Hцѷ⹉BI{ ÍX[^_sSWM#ڱʹWf;@#$ԗWv`\ )Ԡ|m;א'4ɵm!dYD=u0O.uSM[KFZLԞ$B}*hK_Jk1I '8Ug1mՖ)n0pg$x_]hhا~ƲX#Hdl55uORk%2N>m}C}?ʂj:nGS dwT֖F6 fr?wϸTcgEkŧb͡,]`?3vYմ[RuZ\U$ ʀ9Pp9Nvowu&/IU<bpyt*.ya/vP PYFr=;֖aq\ǰ\Gfs5s`8=]jW,M{:̩~c1Y~5;6M}Df,r=7ˤx- 8+)IǞ8j482XNVETirZx;Gk5bSi#n'LcM|Q3v˺|ͷ+F3VsGFLbehԳG;~QѨ󶏣n 6|^T=h_յmcMj*d#cޮZ«Ous'on{9&xkm/ϑ^zݕJr*Ix.6OTvuٲOn7:I*Ok7:mޗmgnєn>P=q,5⫭J%X"+ W= 8>WTwͱ{3#dl:)ޟow\եź-&pT.uR Min Cnż+?{=;q\xvWMRPd\YjƗyhVa(q"2y2qB~_KeK4oqzӵ'H H8UK>:֍z։qs(_(#|9KIu}`B$$Fq҅}W3Jm[Sf}NOLmл}ܓ Qź)a4TIsǽ_Z,pWye x 3>[Mt-Inn;salvK?Yrjmѡ`$y$UmB]ʽF_(NxaPUol48okt7S1c=ٻU.wBIIvΟ5#=kkjE$ʀqPCvڍ6Asx/4wQ'wvc k>[ҭuVm1Am,ED»8f=&=XbGzc֏X\j7ZJGx HB+).o2Y7O,,HHLbkh:hhh 38 ]?̚RSo.ml[@KĭN<{gj:֛*)$%;HXHRq/2k2ւV Tbq2sWѿSSnc嫉1Ş~|ʅ<&/'ḾHgjr}y< uéz[Kem#UUc^\D%Rbo# VAnlc KyndE9H8oʅԟIoGJR)9-w0rG@:s{ Dp[l,8͕E]^K;.x-q@VYQvt1\][hhԼs&IBH$}"yiULaT.p Mj-.K\jRXi)#Wy*UBqQq⋈4V[:_!eiaM jֶkyD6 9>R^ xHYԒE *w`gU}h_kWAR$r&9fF:qSZsj6zT[:wdsS\\O+%>G*1:@ԛĢlBo!rA:vOOk'=GOeV gx;Z=b egݒ ;I8N.|;ka(\KN?O*_ 6z idؑoOQ|z.uxBPѫ jKtR/_3hS~3\Ě>B[$R))SxW،9`ٳ.1RZ;3Sˡ3Yjˍ(v#9ŒzڂAfm4r\;= Gˑs:p*_h7v,qkek[5 n' q-Cxw!r6W +ye,H-68ZoW-֭QXO M ]4Rpa8WUG3.0N2{VOS?]) Z(CX+icfE9QQhEVugϸEYcwY w]$w@݉^ҭ@Q@WUM7Lw-M!\8>vy#XyFqs@EU8Hoa˂ ň?(Ejc%{qت-Ӟ=b 5G)gFqwxЀѢ1k rM?9ެO* E,~PݕIEQt[7{m86%QEV[643J#Te[{.Z`ضPx\ZE^+I-H0##}6đCڈEKEQEQEQENK3$1*zg߭\O* E,~Q+).Ik(/m<8xX_FijBvwzv¹ERa\c=gڀ-"(TP:I@4׾ }jLP(ONhi4Iu$$k6f$'^Ttj"((ϼ!♧AUA9?^)M>gq޾fEao NjVG9 tOJY&ԋ\ߴN9EC^Ə\_ cݷy'g_j:\PIx1۹Fୌ{98v8{bR='P"NQ˖i @$aG>PEgj=:agv6*KtkF ( ( (izI<(dR3jQENKYm,3f끒I'r4X !,*21^EPuk}^#-bep7w_}@ڣ)0~o\O}am$iuʲe9՚)&PG 9TP?}W߽[(ΰ>۪j6kղdC.f]cc#zѠl6`A;WKIՠimR_(7w_} U {S>q|bL+vrjȥ #(QE%Q@Ů]&S5qwn@r"G3g9J _Zj7i[I "#FXn'y\Goľ]'%GczSa4=Wn^KaLu?x'']< wq{}+GR\4RV۝QxIMio0}~ mVOocc'-ܣI&f,9|%of\qW*vVh3yw6=^O't ZYJg0J>`KGZ~ ֮&ohPK"+4܊Ŧg)uF .x'>Ah\^5f0m)FX}MOGkB B@rU3_@cɬ3qimqq,Enhf<⦸M W2*F*8.i[Nk ^1~4WAn[{s1S_*M#·,AD@84}CP4]=.d[F',y¯INEvWm#Cr3[άb G#K;3:'J=c-yp''iWkڭrNW#7zw7P#8z"2wweűYD!V5瓞OE5kf79d;3d`t>yf \ F4. L N!vOnu+8W)sV v2GRM6ӧ$̛[z8i-w= cFXmq oR*{+횶za,me9ޙhP]ٻ4Rlax?Zefi{6mK1!¯G$\&źMRȑS\LPqeϥIe]nMV[i-ܘ'F: ~${+yQ^-m22yf`r2G.?w~J%ӶtZ$axrvO\-ޱKͨ\ڼ HP#rso;j+} ,B5UoNIUX.cu[J ,ٜ/3[pjz QJ C~pMďԗOU48/%*c=}ߌo*NU (>u$}fS3l 1{ZҾլ_[5`s=d\>Wf(!E8d,HU(1 ~򮱫\Mi 1Ȓ̋xl^zI5AXݛ[ɓtbDAdRsZj&/.%i8+qۊ]ι4kܠYrf#h=O4wx6S[e){0>Qs݇G{N{9a0 ;A뽻UI/qweikw/wc J+^]<;gsKznƿ$jlϑl矼lpy]ƥgtmX] ЊnI]^BXC>_Lvf5ΝqG`l+I"D'T3FJ;M1en< kf{=JHbX$m!Ϩ5N0Ky30LY6˓#0{u=Ӿ&[ȩjz57X[!R_ic?xg9忿j_ dLS]6:;\\Yw\O+iHWERO>P3e<*FK[)w"1̄$znjh55YLBc?(~ia n.ۃp)om{=MH_\Ex!HjnsWWuiwW:W[`sHǸjZi+7;|ޱv8w RM'G7%˲EQl"oswssw}˺LFr}tz`mGȀ *jk=Q; o0{XțZ]Z-9Q^iMZ{v<>M& HEoAXs-%i&9GnNxG]vTx0G: #iҒOԧ<i(4v$jbUA]Fk%S1'!wx5_`no5PzӯAhrd,+ #8z}Pw9kO|.keX)K ]G@j漗}cgVx~)uy.REyhF3y$t H6|i`c~9t_u.ي~up< A8'v>"kgI[sY[gkfFMPjV7fd$Pr22989U|/=ݐ:E3I201; [fd]A$ܶ4Ch#{֌b{s̗ۃňwzSDb.tI#vԴJh#ٌsЌX5o,WtM0 A#<~4{۟Ƨvqj#נ1\פF\s5]OF;rrI G%X&{S^hj67FC>c#9pAMx?e3 D{FwgyWO>_jqȮ%/ v*s]1=2C OC5hZk,;D%CϮ]bk}2Cn':g_ 6WWVhcY;0tmZQ3g "اrぞ??4]g2ZHd1bG%Gk]hvu)}_bƒ4rIU ֥q3IY5kX2)~iiG-fw994 k]ۈHdbxӏn0FQHbEg}̶\bx#3|<4Т[vW6m&.(\=+-oOȶ .YK/ dP?s8n% sdsޜ X73*Jyp`ހ4wP]L;T:@$TK[O[Osc}1@h-j&s+cm=Cc5|'{MԥXgh r8I]2?̌m϶hV}XJ\OXn3=v'j6o.0]M 1chZ_[{oi$ bM 2yQ֥+XkR(eG (MwNNZrLNwQS_zs·&b7Aǭ[XjZk8y"e*CW[\ xlIhNŬRnoH۸duU:r&f6SץjQ\[jisx2D#yG<5{my\@{rCZV 7i Rm`#t_Y&rDmײ qԊӢ麊]=yGyjZⷸ "&I_ 8 VBxGxoW˟hF(d qqNԮSӭnWyMcRAQ@ذQXžZI'cU,Ñ6{Mqt@~ OM /K5[dX -Xȼ. hJ58FлԢGgK6;Woz3]X X)1d1R7އ֬(}#Wi-ߒ/GC>&i Fα jIh4,n2朅-?׶sRidohYs*@"(xNwON?v_`hKH73ӭi^_jg*N\?vZkh/`L\\1RI 8:@$wډf'1AU!w1zgN_YEՉU-?iP^OrQU-u+Kyn 4PA] Gjkz|7V|yLTzaHauiy4;E3EUԮ#IBLIx'=?VsO}tǘMFPNy9@67q[CsY1~ɁǡSXG6;A`1l/QX:?m]Z(gQC9ۖ* 歷4 nٿ۟l4K"H@+2?2}h0ʂqNG5څs[s䟥RmzKXK#ىTN88f5(t>Ida"Sd:=oN]ʸvH !A$tN¹EU}F/ŋKb2Nd`sU2 $Fv+ G[!ѴI©bOa8è+}(k`a24b3\ Ԣmu6-`-4Z0cpI?VXY[}(%ME 91X%NJ*D~,fDlz(EdՔ7/$Žz?:V֒kR aoOkO4a6q'< *{=B]N[O\=f^-QEu"%H/NOӮʼn;pHDf ޅ>(\ua=fhPϐeR59\sç{I## C38b3ޅߓ$:^-m58Dl njtʹ/=ĉȍJ O'8KMG*+ a e>UC#@ wVdKzQ^۱YP}1Υ7 mռdӽ:k6ce`C単q|2P'g~Үa/1s۷gްC5Ԫz&Fp7@G}뼹t{h&dHdqSN)Cg)C(QY s{ۈ"ḉ%$PӳGyf7< W2ܠ $Ʈj[\@-i؇jyXc#A}*8-"1`C""x>zm-rogڝۃ|3 S9$"k<opB,3}jOyd-IkIe'tVۋy#xQ(N߇7Z]mi;w+,VG-W8Y%\'EHK*HϠ躴@VNr/cH~ͽ=\gړW; hZr9!TIJ i#'3Y ]/mbbH~ЀFBy_w4WmĹ_]>𵞑Rߔj ~:s]j"E `(T66ok..hrz_c,?\o['W%}H$~/J$w&Kx !@YA3Uo4=*s5eq)2MnKM)X5Ρ|Ո]Ԍzktqq$|ciUL==nGXg8쭒ן,J*[{xmbQ /ET?9}`U库J4Nd7?݁p7HߏADeVgqQ]zUuޙcq.-;`t"}oψ,LlfmK &q*ƫZXzޡċlHr>]rHںHt8-> v"P)blVݾB%~pZ4rڶ7H0y X3.!0/$X8.somtR1 r|e#M'g1z4-, yo%],ћwP.ɮF5,!ό.}ptZ-6\zc)-m-Q Lzm[0[jIkwٲ~lpO\af#Z.,!C%ͥ#* \vhkokv[yL<`{Zo[_֗0<7axB9´hdHVQtu/AU;~K]ͭ^UM$@4cjN-A-#8W:ĕQ%vjG57Ɛ6iK+}~u,b𶝣 ygwXfǯ?Rj{'k6^m?LX?Ic;;d ` ?uRo RK$pƒJA@.@$⇭~f?$v)g4no7I!b{\h5[(awHr23oag IbL٠o&?9ɰnU=@=]c}81]&r|~bORI'֩7v~TIHcyHv6=:II,o3n.zd% q%-: ,,Mn.8(Gr:n1f“;ڿ%v)C* ;dn2+ ~h>͌y>X|ZvУDc+;^Vq;dUռ7 *. vEgҰ>XCYIf坉cI&IYI4m9ffBI=I8 -af:]V;[}"R_/Nz[z[wv׋ystΕTF jVMm cxQbG i9ȣ^ l葨?a[mAa>]I-' Kl(+X!("D:ZѭZmmm%As7P_Mi?[#ăO;Gͺ^ݸ$:'z]-VD1!OU[YZ6ÿ 5y&) Z(6 kwU{TF,eڟ0'8LP#rkFڳ;gqb=sU,,tk g qBW|Ez^BM,R.x#׎=髯CsmW؀:6;ⶅ"yg\ցiڱg?T_4B1aUO{}˧x/!@d0y܀qv/O?:c.,dc!jw՝cwpD8;xA9=ϽO6$Z閟k{siquۻ-pԊҊDXݢm*%3pEI\DfgT%h`6⪠zcٴe:څ6 @#8##wi z+#g{Z5H!Iw^<جMK8lr@.J@mQY6:̷I<-h|9? e+KK68"2O<7EC1a@_BYm*UeVѹ8%W0{fo5,{O0vgcIfbK1OjdEq M,N7+V^!l-m+9P88Vv"X48<{(97Q >1H yn`HhyY,}zK}Còxxd#ϐL$ ={Mk#Mm[:)$tKEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPQE Z<=4sWQX^\u{'v:z"2>gnǓB I$Ѕ$Ю,SeƤOvo5όt6ֶHdvl(gޢnqH$]-+Jv(d]7:o5efH*UWKt\}kKL[Bi洒KwsBDW20V]j'wXۉf,eI}FGpO>SZ^Vs4xM;eJ2#VYhmltxV`I9yK[y_GV*y<)wrR ^3h\ 1 zg?uK.n X UpPNk*y5-l?uɁHKska}J > /a{gCvX ē]RtuXb 0@T4oajEggsoj%c *qךNV!^DO Kt\3]E$p+^xVοKݕyaFm&K:o cOc)RPoPn}pk5Z hfA^# $Dz#g-dQ6S n g*۸QE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((bE(=ɶ{$~m'c\ɱ$D,Ƕ+XoLG2[%8[Z8}΄C+cxmm5˫[C$ _AF{~vm w V򕋪xcގ\out{QWvRI=3Va}p mf.(`8Fr1CZ]Ύ⎧gM%xTژ C98<kPV~%ӭ'K"DDP=q9&\7P>a7&?3`RpI=jqSp -DzZ2ƹk=sZ7Wz_LbF[*r1߃(ZcvXѝUQO@*++oRٙeX\\+xK`;}2hFH8 :rO4^E1suWzIk~ ;Z+7^$]1o#9|\qҭjU\ ;*9, םۢ5=GĺȂb_0FI!r=\9,|IvK2%gn&`80 8[i F]P11{ 궚i.&7^c\D*rXr@䚹 4{;gWGAjr>TWu⿶G{-mn𳥭j;.FYzqyH-CTmQf)ȍ=9 jhaY6Ā3ڮis>mYic s2('N8y[l{i'|wOҽ_?o/5b66Q8qQ;ONM% Fz@lkkk{yT䕅9rO\ m+$T ϼ}Lu+-j+k˿2-1/$1<:7_~6:jL#>kn,5+Yg?[nM a.I<xOY\UKQ!Dq˔s瞴+uYj:ƣm0X!8F6}ϭZ]J$/-VwpJ@8I8?ʒ6:Z+ӯobKkֹI xJd5my,pϵmQ;%7WTch8zqBVo\߈/4z)%FbP J=zl\]]r>r~ ~zܢ|]^XGǧ`^$AH'98֣{J;m.Dk(}Ig= 9TQOu>|#ipMs۳h׺7ڢ[ W Hg#1֨ui2]^DTHm,F@=F>Yz<:S_GC Nq>zXM=[+=du>'8SXɫkIKx2!TT8#nJ3ZOXlyX 2?H׵LZpěG s=Kld@VWȋ."돾WoVȗ'{9.mtY[ϼ{hhhSBh&)gKa&u$J KG~Amu 3X` p{EM\4i$H(F?1W|1s{%D-h+0@=1W={.EnLV^쀠:xZ#+6п/$p=K٪Qpɫͦfh H9x=3KS-V6ҝB3GعlG8ǽgq_k" v&43Fہj:F=vʀ=3ޭ+nP##85~Q>y >рʮX{[)}yPXJvoIq;&2BP ^Fp=}k6l|~$,ڠGZ^,^-lJ+$c1rQҴ(%*4؋1F:;-%gSERQE (1|[]dqiS4O.v٢L—(Y؀?u=:ڢ[͚D\ZXAimnv`3I9$>7lee"fVaI\u/ 8#eaAO(@pN^z)Zd#FWAClD[HrƝS ]-hdjzLGImYCHP8ǧJYtˉɷ9I}v뢨m-`vāF~>Ij9d $U,NO9u =bko&tN ݢ9EQ{432wqԯ:ֶKiR+F-3Hhp9ش]N}U-.- Za+g͌1Ӄև4++ D r3ҢKZXxnh|OwK ֱ.r2vn1xO=%j0~Y%s,Ozߢ[Eg`1DZXv&Ҵ>VrCy17Tc¶%G,rB.ݣy 8sڤ}XK5ʛE9UOַ}n,rv/"%֧V$cays3*I>Y@Ѭ6'rmEO?&Mޙq?y6ֲFIϘstcүn]KP6n:s)']Z׼Irvg$8 tͥjz/U<,6R(r ESvߍ>(VMi1 ؞`傃8#:d$fF{Lcֵhbqsl-G($ebHV_:~oZDin\08(}nsRxrBK Dn @Tr8SwnHres؞1lG;?} Run01Iqj=충c b qzGIE?U}^jbŐ'P0wE]o &ΔhSꚳ N=:hv=K[bygVQYxKK-m3ܝTm =NOZ-|fO&jg3%öѸUsǽ\w?/_`K ` L,* у@ݳ֥_Շ՚ww0Zsp! `2Oy%$P둃2+FFj q& rxG5rNEo Ŝ+$1|8m@[IF9ELtitO= ۻۍC\{: +x`dTy\dːAU}CMN4_{W͍%>ӷ}⾟k^\_3ldd'^﻾kBxŬVASc#܍2-=kA J*)cvW$=64o.r]卮 my,JC }W[M&Y[k;XZglRG!~RN:N/k;O.nK XK+srOlk,ڇƌk2}Ր!,\m垟j Ci[Vmͳ!=AKe![.y5᝞ՠ\LW(NyK=-P: p=* 4c@\dxnm!k]@HWsNJN[Wm8|%9=1P}[ux[k4O} 5<j15$oeu#IK\ރ$@}Qva_vus]뺝ŵU;,s1.KXpijb[7Q+]Ǚ<ZMkJ#: 뽁v4W=xT?56壏 iSWM/Kw-M!\vqfi#H38(5e7 @9kMeuptiI PJ\6x;sjyOQ& wn>L _ vW o{&cgaTKkerR@IǵKvmBKe\`q ^vC;J'&0o; gvjqUSiw/"ZlaԆvTW=~ %k;F)pO9MOD[#{y7V;ظ`p:)Qth+Y!KiP1>cnIk yT--/6 gd3́b±8`g%{E%r:Nxh bIz_Ey冣t4=ODK48 =W'9^z HwKc`á94I=E5V"B݁qWm̍oJHP89q$\ؑ%b8sN}Qeےvr;O/0/{67B@~u6$X[rfx0+#yes-mPO^2}*"]S/n7ݶ!#\->j>7s[Rծ&3`*p'b-Fon\;@v+/Nn59yx:J-"ӋÖliu2ZfbvG8{>+EJʅr@(z&ƕ6tjF7d Oq?t$*>>\M|jnO* E,~S%ĔWq]x:'xXbv>\ U^d+-E=N~c ,yEyV{Z5IY3ޣq>YyZWuUr<`fǮ۵t$^kt|ͺ+$M?ŚM&F=8MdixWUFAnR98>??#g!mt؇z$Tgɰ+Zrͻ~p};`鸖:6ڃȑ0],IsZ-4WZ[BUdPGL$:w-lิSpFbI#=m?y[MVkƢ V6"xlݽzsגöI$rêAߟ բw-V2]b1jOKNEͣ63A Y/hFgĖ;cdM& 팩nov3 a'ִ-1Uϛ?"Qh68;cR؁~27~XM@:uQhi[lqfo@9&K'JC-ʊƊCI\3Ak7b6@2ШMmj:U.(̫ܭ4O!T +BOZͳn։eHǛ)bYg9qK+/Zھs$j<yEbzV40M. 6lɱlgq$۩'R]^}UͷX-[HXdޤv֚_guERCOa!Rnyv :~fiv6( tp$V9mt[]Muw4l0m x~P8jQNEvYo`-K36t Cem{=k#(89d$(ip&3 \ZWm5{+0EV·NF@8:( ԭ&7gAI*W'BiKVKW9P=#MH`.BT9E(VخG EP2.<7c6l1A":9 yI}y5J$8qxoi@4еX%TxAˑL$jv9`{nA.@dֽwC=^=ͭˠIQ0 Nmygy,{! &h Qǫͩn,+ I}e=OḞ #OE os6D`Y[xLx FHB n+{D$6b) mg'ZQɵ1Ysn.&F8K9I$cz'. cgh*`VnE<d7i@WJMXqn#b9cک'cKE{N۸p$!'EgiYI,e 0g t}E_ ig~H'shfKxzbI<0@TBNy#֭-7q%cðE~WI\b'994(MvVO0Y80kVt&0\EkkixJ,<dqntcX .l>ŷd z(*m n4+33U>.3Rֲ֖ȡx (+G2V4.&3FR֛PIo`Hhe ",vRU5R0Ja{ky,3\1eWT9< sZP{ene078 e؟}+AѮCDi乔2;NAWCEc'͙i=`1 æ*Λ Υi}#IZ#o0I9W( 6^^$"_Bx5Eiowz-Wne(=J(- ->)&p;oA;h@̆ݟج-iko{ƵV(PD w#qZIš gIB:گQEɛC??0aBx`wSZPDBF0Ub35 ^;(X& :NE3rn,l$FDgn {Vn;2} +BLI*aC-ݳMvy]K=w@`u=^isOige<Ѷ׏qcӴ,$ei&l6ltSXҴM*2ɽːB8^8$M5|=f4'2I9f~ VC2CŜD7k>:E\E)fխietygB` 8xաEgYhYiqI6ۇF#~$1ߎ*&m̟`[̏u ;.Tyz0?*m" u;KG=4kPQE Z}iuG;Q*\m֩x"(_rhu+]Re/b*CT;'1@?/QkY~]Z$]>ɥSMl.4Z[$t<nJmkub\F̥ҰWZ*HcA?a*{;%\sH}#?:eV`L_``dl`ixILdBF;89gOz7qj9C[2}N=pP M $X/E/n>:״չݧ+lB*[g4n-^̳[y$[l`XݔV־!@EK~Vʗo F}2'{tko;~ F"ޯ>ЌQl.eo֩3[Mq:![^YZ7H0y X3EuwWжM= g|0܎ݒ7;X{~ ?pQHGGeX_]ӄ߱tQXW6)Ң|vMwn >*LԚ~/կPf( b߯߿O"v8AV]fKTC4 9B0H Ie#[`bN>Rn~zϓhf8U!A#$L@^Oqa)w#jqVf+Pkq y qx uX-<3J+&.e,1 8RJn#J9n+i~=?u㵵;gt.xD^9\2z 6O=Ox6q,olCLكۭT=Gyt wl)ߕQbџ?-.Wv 6pMIoXfʗbh +E[K峵y{a^c 9蝿4cxoWDd.doʶۜqUUQ.x㩮_ZKjZ}+Xfp"## Si -cpc9Oz%G~BVc huYU".RvG97ޟa#Eqp4Fz=U&E U`ZC$z7oakj,N]aǶW]::5>;(.0 UYN3UKSЄ^3ıSM9فؑRw4ECkpJb6u{?*X&B;=8泿"m;×:w\ P/)g0D4m/cԼ4AUSVդi%$/}uTy,? d}hOD;n. ހ~{X&˲B8:ܟNj/^i]7r$q!fUPܒHTu.~dFe4gH:?2IQ@PьUIq$GMw[YomT)b͌J(/5F6N>QFO] EI. Gg28. a]rL@ٿJ-zΛYͳK{%d۽(#8{3UXo)obHTgj因4|i L?"䕁ᵖJYlu)xT;}IZ]OP[}Y|z⠰-yy; ÷.H3+"v=ܩ cW?\x=VW5lx;Z\)B}ڝ$:W u55e4VyT.z8>q _.)ncW??IZAЅ ⶵiX#E%b_~kWzؖKx(HZ1 (9c1uEcoesp- oe;+u;k_'7ج.Ѐxϭ+^wimii7M~֪s{>AM;7ۿs7m%Ֆ[PL FRc`=FLTKk}/Lh4 cMj$hiW'tuH)UP ulڴ_YJMMcUMwp11ӣOogcOo OMi:hHfFp"*owX<ϭf^KiAR#x;wR- p2`?PN+*`W 7Vn]b- I`{ՋGXK%GroUܨ$Hd:zOkV:q~kh ~\c$k?|O沖 򥿶6Jz3'q NZ_Ch ]3NaQ$^pY_`&YcRWA O}"G$PDa+K%3k)[[cz=ƍk+3[K&wyKFO8֣l๚ 4Pl'bz;tY5;5IX,vcYYO5K+jR9)ɥVGEcEkjs T1y^nW 8j5_:7-,dGn2 /qޠ!Cxz~B{k"k+:d\l$*r(P͎13}=zҶ:ՊivOxG:)27B{ c}m[%Yc$Gb: W-)^v6~Ein.`/0#A]a WikZi&y#O}Ep]\,RJ@ ެ8*Jhe#erGnCK3u#~_֡Ќ0oD4W:eqd&݅뚭kwkiRуu*H rZ|(~op2+HS8Hbw[yff3՞O"Ǒg Bn~xV)8]K|ǨeZ\̫&DͳQ 5H8ۀCkX7zZmtp:kdi7ڦtF j;I|LYOݞ$)p.sКk_\U׈4|B|"L9ʟ 89.cy߱N ?/ȗ7`^Kny(G-wWGH\̮zOaKVEcM6l,rZK; TlklhһLg*'s\iqxWV}^,4|kj~ukN umjV[k{(|GHat:z(ŪmO,n#8X V0FD UG"“bg^@szdtq M/,k, u!KKtH%RDnM[ePтXฆY9BF(è8=(ejm YڐڛT6t،cb01ڬQ@Io G,ş-Adj6)bkKs;T1 ;z'ɫ Bf 2ILh!I%t`ր[xf1aCodzi̥ LtP z55U( qj}0*XI$I1@-25!=SLO%-I%.Jkiogkor$ ?!N/ʁF 25%V:uy\[˃9ZYm.!HfHDxUL8X渆X26noA}HYd<@f'2j7&Gv*VVj(`Y#hHuVvL~xMMvaxg%C+BZ;TPK3=MG-INa;,8Wҥ*M !AO YAiRt+t/ح?${EWiim`ySт8\Z[ܴmqonȁQ14˫[KU1rZA%bG,G8Co \-32E"HR r2O~(!Q <=cFw`f8zHIYbu70==o \-3:U%T5P|t]ѭF``r1sSOkFo(ޣ=KEAuekyVϴ|cY`<K 1R>k+YX&HWGF)m @aHcXH Ǧ*Z(gl->-vy"1oޘX) B *t vj eȋ̙B\Mk FKfǍL `cX [FQz-(Ģ1۞TcV(>Gm8\g$VMϓ l28\{S RR5b30Z-7 ḿ vhtҭ A̳HIaK!; E!Pji), 61=Uaًr- 18Y1-2V;P"RK㑻9jKo Kr|e#jZ( +[m"0jZ(+h.ah0'O r``r=KEAqgmrќ>N(cA#pbzMKQOq XRAv 'sܚe3[Z n8ZD]ZeQ*̧#E!Ft-ۿt9$ZP{[ }20dTȋE ($9"ecώ=MVlo&#9OQq /K,h՘8Mekq 52D t5s[I\` @EhUӭmU2mcvPY1*â2:V )PKB$-źC`( 1QǧYDvv6Ġ#cppO5f^\=-8D0[NKX# K]%@LtKECmgmiPV4 )6mk,xR\jYYcfw8 ROjTeу+ ;KxxI*=MEj[>emu;-k*jQ軝"ܶ3 $ tǃZ 'Lϸ/]r[$x_WmI%ޫwemǕ4P9y?(Nks\{+hg}: |3@ ݷ {nMIRO)VRG'A̱'X$\y&1=AUA{o'43,G-BmbӮ-LG 73SMYXE fKdvl=v 2;4O\ O&69)`|Ack rM%͂-FkGNo氺dX!Xd/R7sjdw4{& ?'ztSKHK31u5\ܶ{-~LSK(Wmh`s܃[>0<5}mf?3J#".u{k}:+_DXJ =21JRmQcTEt{e#I?<3T5 n<1` +j<~6p7 5RMJU;HZY|]meBF^ƮkV |ՐMϊoE/B$bOzwZђinWd.z_7mj=ڽXObgn%_ht+LX,O+{7#rc@Ϩæ[I3K0G BkyOM; jx~zKM-ždo̢4 h89l~-4W9X9-11 f/4(/N{fL0v%.3N]4K;k !亯R$zVZ2xkI/lJ%r 폅@߯SV$N}:HoXap}zP4ooivQ8xH!7GPX-( ڄ('9n>ט!ׯ帅] 8!q9=xIcϦKD.$ 3KF4.@bIg]1(h8ɨm?Hc)/ވ/)cAǵO//iw ijR"> n'H+F=MTƩRamc;.Ӟ>Vpx䲺m>{3^~Q@Rp{Ɵ_u-yfݿj09E-n}Vt'~N09G[5zxdO6czYXqii2Y4k۫,K1)䑕8t~? \n/49%wD\t&uo̷4(Rc;W gVtk|[ܵv6^2 rx4C$(-.?$lޚ&uxa,,:[?pUb \g5K$]ܰJDE,ppMswzeſû}.%y(]Q #s 9}n1Issv=Bc=x\Z v;4-) }䊱]x*5Ե ,K@=;(8 2[e\Zi&Ӱ0@_օ]=%f ,*ʹN?#\煵45 VdK: 'hN=M/m8k_[\[֭V&{sam)#kc=Дk~#Nq3ZZwwLp!R\#%Ҥ+Y$YpBGˑ 8WkmṖK$82{ ]!E]&"ǿ%qNhzQBAk#) ēŒi[?G/g:핣yYX򓒰;v` 7C"#YM-͚p.2i-NJv¶#9*nnޔ[L/Xi6 !;Wr'ɡk~-d[ʹݮٻby>E|SF6. }(t9YW{۫u9-nbB2ʠmq'M^-x[H#Ha%|r*9]._r?s/Do;v't5EU¹3gOi]E$d!v+G_H FN4މ<=mڡ%eT#oz~֖Z=s,F]uo1CujjV^KLЊ#s咬I9e#g]֟si\OȨƹ81$dѷ~Ai?Q=<*s;?HԁO]Ew6E/yǘ@ިj:,~R^ kչ^Sfj_^.xm♐ye8 j 騢C*pC<mUNzhv(e}o~dDr 9*QU5 [ڦX XO=Tfd2,$ SyijmŌ"E:lsj aT`juTյt61.Ia@-Lؒ@w(8=Fi(Z/:t,`YR8QEQUoɛC @sǭ3V!Ҵۋ('-Lؒ@w(8=Fi(Z/:t,`YR8 nL~fsz*iu? psIjpI59qSFLEPEPERΆdg F`6*@Q@Q@KRZfYX#y90jQEQEU;R.ٰ&%8ztW(^X7RBBBI,3$*@ R(J*_.&Q#PqάMK#*BAQN(iL:TRILZK$\9$åIo%ڴO!TG^? ./5 /]`K{1]ERIP$f=8x|K>jr;^H&|F$'- 9#+LVկghHXRITU\ӶI4+||d.\pH/!_ %ڜw(p#S|@i$ಅC{w*qš'i\?,U]KOx3V9L\2G^4]Au*\^j^qvbyA>QV<:DŽ`|.V?O-um5;M5Τm,(]a$ ''4Ljt^L6?g2rIYZi(K{63}ֵOnu&x5rrq,O ֪G,rB.ݣy 8sڇku/4{[u+aq3ܰ$éΝ}p.[3w2pUǸ8-qei4Sd$G #=%Zu l1{OsD(ơԤ:+#^cõtL-,Zk&?^e3%*r8>_^j6iX\ZJHx6#b#&-#|-3,Mٝ9#=Ν$-,"UYp7Xn=01o6Wmg-QfT 5jZ5V15$HS= qsP}6{kWXX^+(efdPF3sE]_N=JxEϘlܧO\bu*ZFGdeG( AMF[yBH r8c%2ۈ&}`1!SSacxW5 .,C2*,Wv_Λg=ƫcui{c}{r6a } WS“Oa}t.0fA.܏b:szSS]ƣ.}p@MioZ'ukOX>,pϵmQ;%7WTch8zqTqhyR[ $; 3TgN:Uҵ =^M{VtS]F);tIlS*^ԭlyͥBL%ʓAqڴbDY#ʰӠ7j 8s֒_ FL%#pO'q:AatL}JZ'$>ҶnMD 9'<q/SQ:&Ew5[)m`I$AZZ~4NѲ܈QAǩ4'[]ɵbhɧ_<"|t;ԏҹ;U,4u.*ŧZqn8RTc=}^&jWfӡ t2:n6TusOԴOSOY] D&v'Ly>g˨,^LhRU,pN[g=.tO.H ; Ñ隁4{IgKC$~Td m܎zVeYdq F BE*r9dU^닝N(nsh P 'h,F8>&JҤ <0`kO.ؓcY>sCo{XJKd_'LVV(X_TZ[YFv<$TӠؼ(O9Cu+Qz}&[YZ7 8S?ThqβKko48/-Iwp.LPNP)9vq֕<~#ԧhKPg2Of\nm#ZmN[smeF3jtV[~Ey5 v@5+7 %p<`5uca8(pݤa $6K~ZDѭ(brB=qP +Q/t-Z+"\n7 pZm'mxQ籹0Qv_ťʂ2S±۽>YLePdsQOa(]wLMcH,Wx{Γإ+1Iz|-oĥU1$cTE{KCuym<ehǜ;cZڔk-15qun,DM4aD?NO~(}m.74iaJ Y6s_ڂh$Q417`-1-BHҥ""T c6+h팦-2@=M-qΡwase{Ki&8֭u 4o!Z >(k h`$!Psb:զtٟ˨GGhaA;F_q뫩\}N9V]8֫kWWzyoP.m-U^8# wGϥ\^[k]̊ڔtlU 9qZzjjqKıX`7eϮ}93B(1h\_MEac;Df::ے3@ x=/KYSPDS+~`o)mw}ڢtXj[[]0Y- pEW4ĺ{vw)i\쎸ӽmQXw xK+>|P eߠcZݾd+w~jC~2zW3k6VTZʍ}x+!}F :Vu]RBo,ClYĄ֓\i]ڷ+VkyRXe^6 EI\IZ|k:nϵu3Kh:+\IWu݂1E*M !AG߅mnbYBo!CCjImg H?X3]oE'+2ea3aS~uqDƱĊª=GíjD!]3Oҵ (:{_mj,f9g^)ݢt#{Mw rF[ NFNRdeHܙ+A#׎1q 6XC O=S5+i&S6|@qHޥ^T# n|P-luU=Hċ6rxɬ85;AjKk v[AKy0'i=.uV.i:,*I>sߦ;TS[mBLMⱶᙈC穤c n k(H|Q!r*!)RKI(eivǮ}@ *Z}w Ti^oRD%Y gp~3VOJV+sIpHa;dS(t6{ۀ8W$('8~&-K y$,3PI8:|sESlfG_"5k#*|H'8t:J+x[ԸK^s%< &8Nx[=FQ6wQ ,J}GhQn!i32(f0ܠ$uԵ>"ծs\fؠ,V/V7&է.2t=P6(v2Gϩ6,gyDfEpr3۝hq{<^o(=] Г@V$-ͳCs!i.~\V it;5Ԑ!1'j??ע 5e=Lnn&Jl(qקOzڨ.!q,qF`$r}*mu4O \yDqT6 $wcT]kGPFGlD˜~ vV~>K0qqY-ԵKK.K"wY]Ӏ@E@y5~ 'fp.FNyUUMV)tOo)x_ wAzТu}_Gݥy&i< Z Iyf+%ǘ E ӧ +_9eҭlyR'jtj΃ ^YX&x%ހ49!f8ðEnc >ՋiT҃q$?(!61=B3,"Gxn۱SazΪ$W6sY۳J߽9#ڵnῳݷC2Cd@Y^+6nTݶ1rMFHe]]y ǘc>kn淜ʬA+ &:+2[7ct0Fb<(ŝ.l\۠$%W;F0Nm-v:;K{ S܆D luc(āYaq3x>~[0v-n!qt'wb~ҤSrx. ԗG]Ė}R"!$x Gl%_b[y c#n  Pzgz(4/#kG|){u=%nάKn@QG[K5~c/kZa ͷ dOaj:%vgg+c72V 98秭tTQp9xE׋mrIqv޸Wq: dn+zSOn grebQNⶖ- > 8-cln.<%]۵tz8["DgB*Q$1$Q(TE :: ]ñ-.^q&u\ohB̂B;ؖ g񝼦<['ąN`ZܢnqwMk.]J@5^?0hhvVn#~H"8IE%=Jڌhkyn#o=+E.̒=l0OfNs5φ"+ _>X-&͠W)q>-.'#x#23 rsҴm8c{D=p=֝68OFn]n۰Z<[ ,(@鸍ZV!VL$ d=+,X`2qQ'լD0ɑ~g+2@G `S]Ʃ0vQکD:t${l0.G_:R4dm) +$'ճTY [dzעc 6XZG ʗPT .9Aki2i[;! FgtviaI.㼎63[qd^kf+?q ӊ;w GEUo3xZ KW$Q?76 :pIsH@|c<j!MVKy IFבa=k&Mwi%Rعbt 2=k[ދcbc}+%I )v#= Nwcv.bHFbws>QNSVH4a!rK19y\[;GXo$vNk 9IOu%Kg6{,YOsFDZM*FOUc@8uEַCYt 8av+$JƇnOA) \T:|AbVyUsbpn6tNV &YG3×n*pHȫwW6:Zlm;"Fv#;{yr.ٮ#TA0G#vjւNWǽHLbIO%OpNkGT,pIiyIϮ 75;:woŒSA( CFGzᵽV{ \۠;hnZ?/΄qZkҍ*_w#MXkjwI1A'~z>tW/^k=RX{EP{##㠩~۩a VF#1ӚV[s][jpzN/ΊmΛY<^gc.GMKcc7oivA>Dxۢ }wP͌I0ػ|̓db':UMB7V}Y| K< Hg#1Nݧ}&76 N9oz^_BO1,%VBv209dU aH4gS=Uc)c'<sC:knފ pH* WTJ[4%(HCQڄi3GkIccm>\` t{Po2]t 2*) @8m~"yQ\ޣ +F28,Tvƪ lHCJ:+]H[+KpE<}C&=̳B("cAng=ZڋS]^m5VC40@b@sWkFmF] u)ϪZ[ܛye+7ɄĝāyNrRoi^&^Y܋XIgN0{dӮRR^}f;E *$%8'sGA;/펠lDB!);3tT鶲E\J d~u^xK nY#6CknEXd0OmYKUs}+V֭m77Mk Y}O$|[xgQ #]:r'֮ư K\i6-qyxCU\€H$^Ouuo!5G(鵭OK2Edi-3 ̮ 9sҳ,dž4:9 RUUhHgUT58n(O2`Ia-|MKgIn@mpn}UQɖ;ۻefP1OJc#u+K+mmbDROI,Oj_jEK"ō" zrWzK]v5Z{{{-3Rp=5_ŧ\y604e+o# r 1>cBꚌhfF$1׌z _UkmB&Q*+dxe8#ζN2kK[ë ub.7 IvK};K]H-4C/PsIaˈќPk]gm%l1zIkw sn`2:+K Z7i$(}|uo^֦mms-Q?S@:SOfV+B=q?!YާqiiJܔ \F }Oj[Jt9fZI=ȿ9ʪs7(kte=`&DžТXDmS|I7ں(;qu^ YDrd@? ch BimN2"qp^O`VCwio{u sDH%$Pr8>nW-B.8l.GP?:m`GsS !ȁGCR( P;R]ȧ񟶥jʰn~u{+yR9$ApJ088qԢF&^˧j5Z%ua\#n%?ꚔחEY u8'Ix8z(/dƉ=m %Nv8WԴ/lNp@ldvnQ@5xmVh$*d1ӧ99xbMMP2$$8=G@:{~\|' F>}j; 2 0pz|@cK3Y| S{8 P,-ʺ;;{t(`t<ߨ/\;um]o39 It+]R;EI B*8#'lܭ[nv=늚 w.е׫, 8X8QttR0T AG\x-⸒xIY" S5,>24{mZ K wpˌKM$o9s&NI'89Qeaol1,c ӼAso\J$_&/OR{SE;pJt{^YM < lq qKa_ $`(ɭʂK;ynbxA &zIi٧; O :VdfS;5,- e%az}nJZX(C#OBȥN=roWfb$w7/qW]E045=9[cm$S܂ ut=T.Iw.AWcd[tP#𷆥VeYh`H<V>տB[Q E(@s7/3jhkML-ͣ[dx$B:z~UFF)h$rZ]hVn cI$n0:pZB,M1!YNA s] +>sb #ݰppSYt)趯FtT:]lJqdV^kj6-wZ>W`Gz.5CwsK 2{z"ƊQF`-so דCI,$pYHABk558ʥجj0L?Zζm+}`;1#gGnQCKCS%(Z5x^]Č|q zU&.mtQnjO=ZSX5[h1"GTߥ ᗻעnF'bPg[w;",}N:A3,SWX|lcA(泓qxI{sIٹs=Ĵ#XShaӧ~8;ut6Fޤ1K Q$*w ~ y٥s)eP'SYSC+FWCAI-;ZRZQEQEpwZ1K)ЎN["C;!TxWL5 Gobi>4HBȖM'HmQ#NxytwyGKBܛPG#:KaBypy ܸwsޤKh"+=s(} lkxQm#CU"ȭз`Ufi G8;P|V4Sԃf?0Qڂo b}^$fE#= j;9=a.ڜֺenHqZڍ_k 摺鄬˻4,Ym`Ru]ӢK NmM#Xx!*YW\Ἇ_ԭ e-;@?!T4M+bUt;X.T3v1_OwW.i~2WʂkYdO0FcF{I4 3#Rz+[Q\k_=^M>M2O}8),sqjVn4>b\ nTqzcg SDLg[ G'=R_[տE.nXv$2kF!?# jsjs̑ c`%UkihFd+J[ZwUtm:7(BKJ4kO,p=Q3FŒ5r:1[e!w'GjkM-|woG2Wc q%6MͤF{dXdgpbK՞=杉UO@8ߵr| i\_,Ԧz|@2t__K]Du72jrY cl؝00A$yl,;jqyi+wlw>*M#C6ךU 3HĐpQ87MMnp?«@N}RO@3\wqjҴ3k:e=[j7֐-\yf8$9&V.xcRWѢ#C39@1 ׾+ecqrvCa/tD|7lR$$z.3mF3.['/&^uq}Y]]$²:!A#8&W!o}k;A:1U]*m{L8O/F[6(zoogiVd ڊҵk`6:t+7Ln0\HSnZE'pU'W4[v^y|&HΦk y.BbqX^>b[H".SD`JC'//ؚ#S?"@~;`R_֣fu9k{HX(' ֭pJJ> Q[F*8mU1h~(+Y0|\Sz]ᄵNmUo#Xv\ҵ{_M}|mnɸG(Lt9akV>[隃7ia1G+qP0x45__jutW ys)ɘY[!7eb's_[o 2 }UHfOljs/4Ȓ3I^ޔswדA56֭<> TGVfszt4 Q\ $+*A"M"KS ̌Kw9```ZASd%QTW+D%0: I{n?>3|+~̂ ?. ofkXM5ŜRۛiAxY>u H8KKS ц}5[)cfu} ]k^Z#?N1_:VrT q&o4 vZ;T;3u k-D+yp zЮ"]Zt{)m/K)P<' 眊isl]F7& % cpV`qӰ(Yz w`U0;F8~ ^\,1@$c=z/^+#FcvbrAB2qQ@xyn,utre168P 9k5c, ;}}I_WRf- FN1;lZ5HLs }*KR;dX^7FѰT5\M}{(7(#.+J3$m[0iy,Wnҭ )$lk/U661#9kRw+ic2BQ75ͼC|O#ޱ5$Y=GP3 ۸r{QIi|˶Р;o&>K\",t{g}w=ŵݫ\6 Y8>EQʇV-D4V]OLj iΨZYjh# ۅ㎧y5EZ[@[1HA|;ggas` Y\*$/IMkQCKMO[A,,W_fur2Oɪ1QO9s^fx.X{r5Q@$^-\^\ %h}!5ଗ+ĆY-.zc`q@vEjȀB&8یb>{ƵV(PD w#qڦDHyn1DR33nⶨ֎;xvْc9``n*r R'l9.! 0$gqy9(zhfIڷaG6HYݥ[AzS#M+^[G3$)pR8ϱE; t)ŧG5s$ѬeBP/cI:d7-"E0d E!,존RB_R'4P#Q b hQFVQ][4m*yr1tQZxviM`@dֽwq|ױOskq"/`AޒoiL4v wn[<֥ԭ 'dJ Ӷ&jTq,Dx$,MqP " ),R(Wvð Mt-%,E6F[9*1rn@شKh,nC^Ĥm;rO~QQ&$Mo4+o6Oj(tDkE,f6K 6j;= ,chDf4 #q&h G,Ni7˳`>$F^4]h1i^Mw|}qE;JK{)fiU#@ԺoZ}>YYNAE 2y.n#:czaT49 z_ڽ6H0~vvZe\o\.c7!B3<[N%Pxϔ>ϽoQBJLi@lU#G<{UK ܶ|SG:FG +bf薷ikK M mt0A-g71v1q$͹ a+F1<5in-Ia nHӀqvqS^^%K=ҧ[Rɜ9qZTPggLL`ϜKOV-ԟz<5m+.'b< c1lh 62Ț# ej{kBAܽWBǹQGlUV(¢0vO~J[ s{;/ :aOOS/[70. .z -Il6hxSiwMahXˍ#4~WŚrXǼ3,GL %iLѬ^'wrϞ+ĿWz,Iռ+F=°;Eb{^o;]^-ᑼ ư1|+8 !\??ZB1gu$i DZǟh__@/6RRYZmSlJd>b-bKp I~~Pm?)󚬓}ŗgwH;cPǦZ,4ֺkJd^ZA9f${`P[,}%dS_$3V8I܋ /N˺}I7 1 > p-n`@.JyBּL/ o;]S_׭ɇQ 3,fC < .5 Ib{I g\^k–Z>/$7d9;Ys>sZVxv@NYc;~ͽ?Sa[IlVL srCv#;HYtMr7x=Φ( ձ3o~4/M1ieD1!n: \еwʗSeTHUROX<&b߅q C\8E#yH gqj75cD$blAK]ZJsS>4%!ӣI.K)f$9[؂(EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP ŧ`(|qPR[+Gtl CdS^Viae1{=Yt5Xm #1cޟ%҉e'!{ 'i>5HY#Ѵt!wnm`+ȫP_fIRS{ah-^Zy3/,ll`Պ(tV;C[K6?cہ:o"#8Ğp]Mp_LIEV‹K{wΉ_L)l="e"?'zEgXs4pS=YT 35EPZt> .+KU+C<{{y.-R)H``55Օ⨺p*$6jeP@p)h8V!Uc>+Kxm$PJt}5f fc=JMgY[[0P*T'͕%z75w6ڵpAI' Hҷ(D(Ubv+X# SEF4$Qp3O|SmmnllrsS@io5X"x@dqL}a%cha c4PR[$$QgvPJgښV\QJc3S@ѬţZm@!1یRgm= S@Ņ8Ŭ#pX°@ޞ4$Qp3O|TPPA:C qfT@ԟRiZKu1?PwBE8G"V,hT zbEUM28ielHDo!,v$G i$T O~*Z((m#0lI($iVa09aar}S@簳e e_fBE66eMͬHmdU(!m%FQ =@=KEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQERu[=0)$*F ]|s»Ek)ZK@n۷v1袓-Z B>ՋŸbz~f ( ( ( ( )RǠ{YYw)MN_*TeN |hf((* K {)9 JC@hzƥ\_, `#8.jo#@/9b LP*CY}dXǏUv ( ( +.zUa$i ~5b-VYI#,+1P(s\Cp(lg 4QEUi/TgHr1Ղ@@((mŜXK A(Q@Q@UkKkם-5)@a?ZE! ;t:;Z,soN<£$:{=iQUy1*ee NҠ.h᜙!MF}B ⁚TV]qU;zkΐǐrz:(zEPҵ ]d67CЩGOLGQK-*i% CoV=6BsGU=KTGG)fsO*K mF\Y̳DIA>b&c PȰI;Ƨ[ZHɂ>RH= QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE_:Lm1pqm5!BMx[$[:1M{J''V5t?5ĸiL8^{SU*ĚV BGL><ի~KՂKYtI;d㎞5o?ɋty tĎv*8ޭދ=%SQGro(NGT_5=})"<(/5*O,=|Eq` \S,m/YIǥ"4/snά8R9b][1]j9][G׎=sۥPO \]M ǪCʂ8yL\oz[6\HsC@?1K׬m%R w*ezЗ[5-=:T Fzٍ#ԌyVf=9g/GI >U.iډxkycdm:p{Эz0P.VTZYZOfCA^3k؟_my+w3گɡƿw9.VԠ'wcEΗo->ųP }6Rz_ avqpƲ/Ќ3ͯkK M-&"[00xu6Eo $\oֿd|^\S4?a֛JW-[NIbIYEÐ;8ո/nP)5Id=Ji𱵱FpNfdU[*{]*UQ=l[ۖdR3` 8@\j&vI־Hed}v#XzO _WAaj]uŧyf0 o6cz62pr>ݶS, eϛ+dˆqqB}~dW~(mV]),D 'wEs<'oFK1'h8ܾǯP/Ru !$A,\] +(=@׽lB<[cW5PZ]t]ʧ`g'=F*"WDswvsh6.s~ꋫxִu:S_aȫxUś]q?g >_JkK7~A^o-6 l09cV^$$v!q2,j[^l?Fj:Uޡ= ˴0nnyp:xC}e-{*bFwxT|)p׻5\$q=l5ZY[$hnw-00sMԵ6s~8糋g##9oxkSl\ApӬ#סhm:XSR1qV.-cLfdUӪ09 > nW$4}2;[XG{OfwuwF&)mkkE%erNrGtٯch}2HԀӮ;_PѵO/5#ˈ(Q.|Bb֮t2E !]皕@xsJ|0/m wyVbTk_I,zuI ,&r\l;O&vؼ&-19w@</?_!ԬKOt^E+I(*zrM}֣廵 RlJ(S[#\u3o5 1;mLԴ[x[쑷 9)/}.n-^kz2Nd1Bn$#ۊwu=:k7R~P1b8hZ\[򙄭͍@kCzki H" ng4_3&Uo[Y\yP"Vls^/Ⱦ%Q`"r$vz4{Z\4o3۵B|75:4O`JL U* 8)듢}_twb0 0=j7;ˡj/bpWڤԌqR[&]_ʖE'bp7z}tl/&1BۑOe-4kIծZ#5B7]iZY lr g+uB-oby"GrH 9pii5QwrSUQ3{;y_/?xBMB1Ҷ5Mtm*[UdUWr@Q+&Cu։HB[$u8y%`F:=+O!oVzMñ}ZO^nY";ݺ;Fmohb;qԕW_zpjƳ-:\vvE¡ S Z3yj>wyb YA*r2:ӭ`⳷alSt ۹ϐF9^@$}SR1s_4wW UAnyd?othj3-ΗT; c{WQ>5>M"[%rT =iR]_]ӣ'ՆsGmē$7lE((((((((((((((((((*+{hmc[ljdh%((((mha6Q@.2}OjZ((((((((((((~nnmFݾnMMEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEJFIF``C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((k75X Ҩc @p\qWhvw>j7[Ś\ڝ,:R}abI8x]Rڋmz\lqx0F\xlbo/QREPEP\Zx}KR-lݚX, KpP:[^O@xźmT5 p׶8QAxϡ<Ȩg8'/G@ԯ/'ejdo @A.u<.w1~?xLZX-Y򁟙$g{i-S~iݶ((((FG {[xZ/!޴ Cʀ#?kKx(̲*XԀ\~$c!W,K&$iTEQ^R_\};}6~' sVk;v>-5Kms=$ 7sZ5s>QEIAEPEP|l=ޕh:gĞ!6AzOEy짥ŢxNnKCe}B4W{,^0}}on-ϘGNH=A9?gZğ>!颉z&A9`0a}iyMbѯחmQH(([Y\N ljj]\YiVVo}u /$VLBzd|,q#x?_⛻I#ݍ}*:_4L_l<;kQ;}OTPAcqf 7֗{-Iz&*FQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEyo:σSK𥝕v ;*w`9>&<Yᶲ[d$Cn[,xJ-SXz"(Ѭ1Z$L4.~e9տ>խQ! DfQp;)'.Ve5yoEC]ëi]\F&B *K-cLln&#҃^0c>/^X5&gc%nxA` `g t<#i+.vcoSzV/_r7+'j֕4+v6&f"}q?JR\ʰfS͑.OǰN:>"B>iBPKa%QW|fx>6Vc8-б'^⿎<ֶ퇓e~HܮK"0I֝oCZӬ{OVӣ4.qRN1cj+}jtC#] :|5>>`_|x_AԤk6P [(T`PvjZ|rѤ{E#Zr7ԓ|c=[R]sQE-[Kx5绌Km!idqK]^ Cgh@6eYH{R@|G]p?5G5ݾ2ZW>3u߉>86e|>+eJ\j\ڬo W=pORhc:"gcCe4rRFד?kNoU~x+W/@KxSϸpYB /=*~ԵHe5X#pJI;0q;הCS?ZOsx|'G.oϖ~̨Mԟ]C>ZO2=77IRuZ 2{M1a)qymx+G-т>((((((((((((((( ;Y& hY\*F2Y$ׅ ,떻&G+ubX*׀7uiɨ0Enj`d}?X4?r Ú|9wy5 ?qO\<1[;YCiG,ASEA\?-H5ft"}.?2t95E6'<?r 7H?KMsG~HkVim:o-O̿uR39՛~]xUL7l?r 7H?MW߄]?L4;im f2( .ºmk $P)#+z 9xoT?^Uikt%7o|.th £Q6Ox+Þ*ӡmoьcpC V7H??c/ *ػ^ӞZtV61XNRjx`j!uk_R&D#P?^UCiN ia3hڒ1dG\Rl xgEƘtM$G qoy(((((M,pB"G)gw8U$K/-)PWSЂ8"%(((((((((((((((((xBZkgxĪL$T* EvtW ;i?gxC-7@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@*Íem4_itBw`mҽ'υV>Ѭt~)mfųK>[*p3ҵxgWjuWy/U pH-@hЋN_Xuh63ݏif'kɯHuqXwⱴO?5m Oki$d2 0 i9?ś/[v&Ғeyr 9wg X3^ik7W3YEo4~T67m?JOX@R_]|X񎛡xŚt##eÛ1qB,pFH~:V>g}gVKkX-nbN8 Ӽ!h&=[ X2 g"SJv5~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQ\'G GQ >~$sQQQZ\%լ7 V9dQ,mFF`O Њ ( ( +tOYӼEwSm&Ռh} UA!FXGwZgY;kvoul-ZWAIOz%~84GXT8? /cY~'oxKaᱧuR =l9 lm2HbTi@sLG-[RNRP] J d|믝\ױ.o5o;?a][X ,ۜ&ᜅ=t~Մ7bʴoZ hWڂ_e}ۉmcydUҴ5H7mJ(QݘTʈz|dll&k?oN>,XVE1 p=כZEra#]&L ?dYrk]'NiY'07lL4*ͭ4>љcBԕPOzKK[KiMݿ75֗ z[ZL.9@rd +h_E;iO.鶒&x-R3&z s՝+L,clllH-X\*I&=_ɶv"QR0((((((((((((((((((((((:+gOV9??uo j+gOV9??uo j+gOV9??uo jG+qx:ע|5]7ŗsj:eMd{wKyd袊((((((((((((((((k[bthT # `x A%_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM h_W7+ǁM hX$ P8((\- [H|C +oF`Gkҵ+-_OKuиtqE|?o?(xIZkE|X$6e@U#I__i:},Gީ c ]x<~Cފ}ݴ7+I5i##a?.4(fy5+xVybb#sh'.sqZ߆|.3Eӭ|COWGNuFA9,@Һkx=Zx{MЌq\YܳL;U 0FO?[nzE?]Ӵk5kn(Ajjgញu 8w) c=kר7(EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPTRFfԦm!6HQ"WIƯlrP ;i?gxC-7_3Q@LZo"YKMWP?!Aw?/57Nwgx ҶkgOj׳PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP<_}VkI-ԹXYA =?|34e}iwi{auzٗQGD[:;;YZm{&]쬴X̍Ǚ#HswR]ޣmo⹴9Ċ@pz(@Ks=񖩯xQu^YE$j$ڿ.yF1տnS[+S[1տn>1տnS[t{5s> ffw/ڶoC+cncj(((((((((((((((((vl+"Ẍ (e,@aQ֥9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+9_ L>8!+"Y)nB(H1>9*'8=OZ(((L5>_~ϲH;D" Tt4c_ k& ^gxgM ]'WXkژh}5? ~ XtVI#4q Ds|U񞜿W3a_'ݷݝg?:5si[}U]Rʒ:]rCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUErCiG,APUEEis7VsE=E,N$F pAEK@Q@Q@ZM"oxSMʼOL۟6@۵v6 _@63m*UH<(Zz;3f((+ž!>~HUtH /v$lQP,[Hbjj ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +wԽ]/kfgK;RNj+wԽ]/kfgK;RNj+O?Zi_fF~ݨ`Z((((((((((((((((@/<7BI< 6cd=[qd=]n]񶡪w\gECE#l.dbm}c<9zg@R՗9>֖wYϲه=SUGkz,Ww p[jHA:X [04NYl |]ό>ǫ_Z{k]%F:z?'=GZ[sz\^Y5o_v>[_L|7}keqilOŁ$'c9<=#[f3F1ǤC3I4rĀps]Zxw>+XvT*; {ԚÛ^xkPv}V+g*0˓cCw}nߓvV]4^k_q/>(W:<ڽBb7&2נVw4& mOSULrđ~hӓv (aEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPtQEQEQEQEvD_LD_LEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEO=EFIcGn/b}kV)k `bHGXOzuʧ~%iok!`d0:~V<|A6:|7q^jQ<{=\$,pv2m/doeaėS18EԜNߗ;i?ѿ2M_V*2-k;-X*^25KC{y{蚿.4Z5:di$wH3&@GQ~_!-mzU:ח7?Sqtgr"];O/߷לڗ^) CLo5<\Aez (N@$F'IY_#Ճ zK\wsHּ%Zq5t>8>if$(0((((((((((((((((((>18J诌((oțׄ-kf ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (q6υ_M Zo%ٍ61!*_ W [ĭm+SKxZq ^0Au#KDoUo<ޅchV6>"}F:kw9)rRQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|bq7t?I<9y}hݛun@&Q^ C$ex?`/G)?KP+D k[5OEѬ,<7nT.q8W((((((((((((((((((((kD(06'j(,IKEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEriO'51G'G GWUEEipVD%XEDne>GB*Z(((1~(_ OI_/H\넺(ߺҝ<뺝ݵd` Lj_E[\wÍjn4{[2̬9ByOP+>mͱ4Dce`qp}*+7Ѿv/.to_xgt(-MK!̋m9q\5 S477Gi DK!'Jj/>]~:;koGӕcPK\:HtIV-_|4NuWE>տ Wy4xZ𧇵;&I|~]Yx-&H_@z.M_Nߝ(uK㞵RE\k7>J{>h͕-NO*IF:n'z_fk쿱v?38e\ch_j?gduQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE V/'|J<:|zm)szg<5;/ {M+8m eNW>B|O`z]zmYX]iwQfITw>nˈFP0 {U9i^ <5%m5Λ0̤(q:(noB+t"8cXԷRSQE6VVAERQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWueeW2:((((((((((((((((((((((((KY2s#F)72B#5-?O(?T|yoo5ݠ[idbqpdwB1g))cCá0=Z?ğQ?~@'zjڍwA v % R|P zGx =G?$QV>m#[m?K4DnSH`t= @'z=#,XFc5b>܄`v gn$%4K+,0˩b5]Űr@ ou|/L. %ݜ ,$phUVwK׵M#EA4V_ XW63=]ۀzFjzGB6 wު*IK][]o[]ωu_xWnq>sj$H_Bwߧ\g?UٽOuoYQn:~񇄾(k%nepݬb18bWO=+?Ÿ uo>.X-ωdGݕBN#>` {+}1=1|yxjjGeXkX.e7#dl<p?]>~,cƿRҮcFY$oV%'+Ľw?4m.b^[" ۸1 :>mHۼF6zIZn߈V{_]6}tg~,Nen=v2AqJ(>\ޱ|]CFăTYp X\}?qINݴVW޻6uJ(((((((((((((((((1GJff%W?%((k_9h?|F ʀ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (kD(06'j(,IKEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPUEriO'51G'G GPU^gxU76~@w#|I(H?9H_R0l#|I(H?94Oٚͅ[Ƿv Zf ?E_Ahgx-^_Lj?'&f~zeQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@?|B_]g W_}H?W__͵"8on},@+ۼgx8OZK@GMd{*;BFEΛ8Q$!Yh[> sH\tʁ踭=c>ai/ь!N{9{k_D(^_)/$+5I߆g,u S]8,rNylWSI4Am"`Ā' z]5K,Jp`#|I[/j k˭_xv1'!x?T܃[4?zgiڊ"]O9m'hVw6h ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (ORjZ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((JFIF``C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((J" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+5滦6ֵ =V/$(\sڹ H{w] X5vo:T1_sy_^G1ıAyH N\[[*rK_N>/3AxPUԵb--8U>P\Ww>4/N}_Q u99c^Zh-Y{;`ʮ_4Gǚ|5j k1/5"'a?:M4D$ҋo참uoU(EIm .cɩY[E%[w>b{(߇/LJ4_Z6xq\(.:NbW]ҷϧKM=|f,[ &2j]ĖN?t n"5nl=F.3#i|)mW:喙- wAR6eF3bwi־Ҽ[WxK{9mvYFT.d āSݦ[>5-V.kW[ʲ#}I-Qtu95tSL>IxfW``a \Ҩe[jX.K٣R5$s$ٹ>gȝs6$ڷ2->W.mxyepܞaj^5|@sZ]6W8m,ǀ35ӮuWK%$WL1 ) pp5[O٣vIa /x>bsm^+п߸Zoԋg7tUm_NVJrS\AKmjZci V򤈼}ܯy_Ú_Kd,e- qS|#N7K|_ǧ#ˁy2sYo qVYxAJKob3H)D)rOVu-W]u;W$s}Ofu"s^?%x+K|7o@ϪS[nv鷐prdbsY4GTIk^HV<CO֮~vF{_Lm5~/ΟRN뻸x.RGOHQy=[kXj8Iu GNs^V+OD|gFM}Ai3yr`{qIƥΐz{E/3O./Im$wi$gNObt&}i7_SV%慣h!Ҵ;u4^yuX"āӊ뚼?{_PKGk-QO@:#Mr^}!H#"/xY68p) sR`/}e<3="Ѥ \̗'{+ү=? Zxz[ݵ9hΟsl([ 3g d셪 ;tldN!>W1 %}2TR TT^r}G)Ve ç}{ K HXAueXIA[¬ W;:S|2/4wJ4SWʟ 43վ$][ZG1Kd8Ԫ9Dz4c>3ҿfOUZL2uI W!S׵>i0\0XdHBF@Rq_,!&t}_smlƛ}Q-xᎏ93[vŮ܃$oCz?m%>_ܷo!io_/W4$X,l#s{1,Fji5$KC+\"T-6Z/>>?o5šh-oTaY Id\ ;./=Iz7y}_4ԃĚδ50ڣ>׎xWvXCsk2h\::XpG`&ԚAf1 O4yտg?wK"q4E^w _ ^D6Ry7Rs+px8d_5꺖.cLCI)d# <Mj2MG?hH|9 Ҿ6~ۦᾹic=oh-"f"<#V^gUor.wcBTUgHsv_rI^Om}#6A>e$KLd0rpF;5Vnkf[ʲ!2+Oi:I<3?9#mn%>Kq'c;Տo~Ҟ"Ҿ̓Iso%@GJiw˸֝ϠwL[ 5[(56+vUzwJųKPռc !Ԟ3{ޒvG/#p2xk>ig|H>(7yrb!29߸p@=#ycj[nq&T3]{LJ-ZZ6p ^#ezۭN=VK˛a <5@2X w0xF<Yjvsm(i˅(`9m6( V9e)?#U8(v^bM^-w3.KhюQxg:'ag3σ缿U&s٩<2;#'>xrK ۴Ya- rF A }Es8i/@{m7ZҵI!5;ɭ٣$hNֹ 7U_ĺJxJ#閳C4/;~ D@23{|9x 𥇅 :}33+ee?QKOޢi?Ч]> 5H6.ca{XV݆9\kZU Ƨc1[~~$o$Yf6U\Y1vi:op$M ~>K(`\c*]M|yؚi0ie]3,k%euekyZ<p8|K6Zό<3ᘼ7j$MYZ9bvc957ui?="IYvj-T/$8o;~'ы5H6.cq{XV݆9X#+@n.N]ZMNKZ$3*.p,kCZεq1x}ٷV`;By G/˚ϦG=S[//EiK/cC8WnO޻dHbi&u4fc57<(~%xo_>-#VX|?s \%y1;뜎=+վ=jo=-um*yBu'd=:T݊yzO3Wu*{[@Zh#d.=gs>{즊 8#Ϊ2*N޼5.[w>ռXjX˧8!91t_%;`EDc :wj;_nMQnu?YnlP]G$Q`dppcMSNYXu#0$q_&|zriBTr+7S-?d_EdguI <@>ŀz+^v4x%\;ČuQW$llt>ڝVTnUوǍ ޓ KYlZYIk1nw2p۱>7ɫjm2dЦM=^ c#wxmUOHy~j}ƚڌCt+D 0|{;& VOGr !G>KQil4[!g^}:쿩Yuc!*I$c&$rҽv>+|J;J @8ȭKOVxDU;!G|en#־kjuƧ vsd8#wڹ⿂g2+l*X(~}ES9;|9~ҿ=R״.Sl,x..7 " 8*>-|n5嗇hduQv iw󰓻+QR0(((((((((FƩto#^t gQF?_>6Ӡ=ۭaOyE_|=eZ%,R9e`IR _c]U|+ϫK[kD!]P'j>P:O +O5o=֖Y< 7LWkEr(}_궚AwZ1OӐ R7yȩ|Oٯ^GOuHwcam/Aں*(Zm_pzsW9jڦV2_:G[%b,zֱ>xZ՛s^,N#$cs܊kys^0/egokM&-8҄t~m1v6nrĿ|byc\wG|-fCk [ޤRȢHU7?oxWÚW484}tp&XIOz֢+_AKx_n÷6@Gqsjpcdw ^x{z4V[8 ;;'5EeCۼ/xKDnt }Ҙד rOa޳4Ҵ-KFѣ]3Rͻi%Y[N$t1]=wcwÏ6K vW. i$IxsGVVe,95QFc5}F3iwl^@J)ݔQ+C? !-'M5+=:!+D8`waErr:DB䵅- R{R|/x_Oy6h|U~e`5N{Xִm[QCGe_+nKex6~v/&{:C0 mqzJocß xmVѴMPyI"يt |>O6}vHtH4kw-K[i8>ƴ( YEgilX\dx^|0UFu5]N)FkPJc aei4p&]#8U<# xBP攖WW7%O'WQE; O%&k{p1ܒ`Y${+BҗLk+yNzw'=kJ],gBul7Q|O`t].D-4."%3l@0XWk:\m5[m2TR[YN[;Q~fo֥ٮi<<l^YcT>xKD4K߹Y$dlOJ먣ks6٭-6+w ҇B[vВ=zOx?=uΓٻgB{WCTn2 +F XuY$'U''w}ߑ6FwZ%tmB$ !=v/i|%B|5[i> K|t,߉5YڞiWVaesx-Hv@9 `zKMQw9φ (9c&y7]3H]|5DҴo丶dF14:? [%ӬPAnjcHbHDP3ҫjc%{kcgs*e2H-ս7VSqm2 "'d2)`~4ŗR? Gu1@;l$ԌU7|jNijҤlO)+g 7*A]@utbl ZnƳdKvI'/$+worz_ÿ i~𽆗hWhoaZVK4 R_J6$65C}JW9/|9>ucܰeQK cR^ƁuhLvrjR8GP.?t (Go|1Ny϶Dxrņ@Z<=M<3o+(˂ŎKO$MtPxc#Ú_φm42qrO^z][/4Vl-mP8n~\㞕eV#muW/̟~3 xwFҴ]KWHʻJᘝ 9/d6x~}e%9r~r>QC My|.\21m%fB5x8}7᷅MO1;4w!dmۋ9)Is^w}[ǘϿ炼Y^!0{5QW)s;dQEHŠ(((((((((((((((((((|K[{zJ\HPH\/%>.]53|my$1hh.2Zo + 7WwxÚ USo$@N[Q'|% OOUO.мW,ؑXu+r㯇>%~ |=,$= # $g>WZÑ Z}+➃ix`4Yc3%jm?wjGx{ijhw_]Oglf;i׾$izwk|r:ʖ!;/x e|;|%hvYim(p:O#u)qU!FOʳemx2/E/đ *O#wZ^`K^"g)>WƏ xg]}uMV/ez9EyǏoiO,sb*ʻX+ydv85^<񅯎4}Kk[DY\p3sQmomuΘ5]1vOĎd'I٨NKWCgkT[Z?bE$ҙTtm gC|kjڴƋou@4X`uwuMa\a(u'=W7E k?ّHcid~} RZ~}>u촋D$0Oy. $jO>5tMVT2X\<9M?iv_l*<+GmM,V’MU@|氄Oy<1r 9Kv㧅lnom5kћMt };WGʓMG,.ᕔ03@A-5?xZFMmp XŧZǽpd]n\px\?x1|S-RXWk/{F MjxcQMՉSy`H+lCi/U/_tM_WtۛM_:Lf 01ֽ)K Š(EPEPEPEPEPoþ$GҼ+G5Ļ/&ukr0\ 8G~KOG,-(1~iJsOҺ*(Z^Ak ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +noE~&ebK&G7ݜ|BzSzqHgedk,X`z>S_vmVw8OnE_G{uԲl!UnN6Ǿ3޽Ԇr+V }fd#|&/tlyV)WG^6|Q-uv[ܛ%'qk:oc#kv>W\_>xK'~/xvOk6*6`I[]ğe5WxA4ud ӂ,8 m'~uro{V"-*OvjÕw1i(Z6DoƇw1\Q֗6B+sɣ) me1e'>_|I~ٙ4mʛlIsr>>\`$©8'%Dm?yM5+[_3|]N >[<a]s M_յawr>שw vIcÞ;} IXt#1,}rRǹ9$zomZ!x- {/ϸ>s޴^44g7jq[WhlŬwdKelqcus㛈o`h/ٿavnzW9SU|YxIC7\MN~{dwq m:|7uy/(4fm,#*:H3Ϩ54m&5][OcHC衈'𪶗:+7Y}+oVy[lrܤ*,@'D6/R_ o-^ cheJ)+M_⶝ooPD{:<:9"13kc\kxnךfxayp~σ=zcUdK\:f;z[aYn:m' =5Z [kz\Lm;eu?393^:^,idd1FbhޡxZm,hj%#fy.ϔp1 QjUEs '״MNHFC($EoG#JlVi:2Ʃc`n-n#4yERմ ?8 TN+υ[kJg*Z]Ҋ?/Zz\K4$`6q5YV7pw o#E1Uq<mY_m~W-TtcLռF;d4&vUĺbGN~b#4kQTW0jV_[w}_;3~nH$h#JBCp3GK[Q^mo|Qg{u`CX" *{G7x<4$z%w~R>oC\:騯6hS]tU,,K\$[p1XwjaD0"yan98 {+&ݑQ\㴗߄u].aFQ v !pqx\=}jW:ug6lOkBTUfMzț ~kz\k`ʗ٘D5<:֕6l:.YԦs +[.~!ŢiiqZI2˖8EH KVeMYCRꚍZZ$rY UEf8#8z;/sj}X,mk$Վ)˪X6֦nﴉǮ[ok jmtI$W,! 2j' ds렝DH<f04oATUh5 +ۛ;{yn$ᑹAtCeiW׳Yjv77p?Ɛ謫vJy}HKOqבRkzUƧc0Ip$9?hQEyϋ|I ZoRc)-̿iDy݃ tj+/u3{_ ^6ek/C46ЃIU 3pG+7" x@eŰ,\&"g g;[qZ&mhZﵼ'UGiى;) ((+j`J-vdxkH^~iE'NTHh^L><ִK;kV[&{J ߀#k2kmcT3xqS/84:]OZ@g|<5hg\d/9p9>)y~{Wpj./lx>o /,du%$Bۋ!b>q] 3 m4[[KkWrIK^>B8efpzaݑx~^ =-,%)NAuZ5˙~|gr=`QF4_?ot +oŅEu I)*J39WJ_ŏ zMtiݧimiEΑjzy{o#"o+/ᕭV\jٰ6E*wqԒk%27txX$3GEa|sQ]CP?n [%FY}"tKxޭ~%Ж:ncG%ridx"pX`z񇇵 wɵxK=A͵q$C1?еKMGOI#]ή,$RxQ^Md^ \G%Į2ߞ9hoq'+O?!|"u&I}##-Gq >xN/n4+N+Z$XႳ H9s^n[kfY7,LA+3Zo^b6ڴky)\>[';藝f?+䶿ZxoSxA֧|5[Y$g#Ba8;uŗ7V0Mq#jrdP9eA<1\|h7i-fl[PB`Xeۭ fsyywy>bw =3WKpiI7ѯxK-Z4.2$bF/Ԗ5ɬ[ vOoAqQsZ:\^m4d 2Gr7/VFpIsvK8o~(K@.ė?vu C]<1/|A(e"*8*[ )<5,+g$5{ձÚ<bY6)7{k6N}7N5=Et OG<1֕?>$xe/u#};~[A{F !+9$L4 h֯CG@lvUѼ'hMwY1$*ܱUaǵW7m[0<+,}ͳMV'nԫ>}s%0F<U kz^H}XQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW|gP=ZS8 zd>ҵCJ|.cqfc!xr)[T4X5ߊWLjq7z>VzBIcc|vPۍ2b񇃴AM=ocOdx8 x#~2i"6pU]HaieW}{_,al#\ Hee"}8cGO 7D.|3i\OYsY.XS+?^~SB$ȱϕ;q׌'5J|x3MP5/r#$x"z}=j/K:+_Ⓖ]+hO3=bkyGTg$Q>[ i~ړG ܺm% Q#⾒׼]YU4KKA't Ïf<3ך $ڻ4n8Y^Rԭ$'ZǏ|hӴ7^32đ,vx!O>2h>0Zm6‡E2FOۏ»x: =^n%v݇ǵlxz'tX-툑eaІR{mwo_6k}Ϳ>ytye:Cr=Gp֗ _1YjϬZE-g._nINzZ:G<9&YčڄRQ hmyshk" #eXgȪM)]mu.qN6{WO:o-t3)g/@Gﮒ:E.G fs5 ۝ 1_\kIQf Sk)e8Ev[15w'hZV5bӭMu #ԗt$zT%%|@ViT W^\.ҹg`6+tO<k6"Kw=BWfZޅwG>o9Y$4--px{v:5RD/vK]6Y΁) vWug1luca'.gwkem7u1iӞ7{:h1c4.4>BRG͚kf?o R_jki>h =yZM! pdQ;g;I!qEĚ~* .⹱&w>ΠBG'X|5C:vJK 'UqqqV~ {Ʒ3c#ؿjZz? -C5?LQ$>r3 ds:\i~%\-ˍҬ;s@1^hzv>5&9;ټ -8G IᘬrD𵷝!9%۹,{6]e?3:l6%^qIMӮ<`:cx5#YHTUBK3W[Emi)FI8P0=x^υ-bIVhXe܈BSI~ uMK`bqIu/6b̰$p']<5xcmCD"F WBr8[ m #Fv;5/kɯ5_!v ncg;jaoi}b;[XvUjM96(Q@Q@V?ElA4_%ǡ^MYSZȗFt+"XWg_Xm5 ;T Y_##gkN:}Ns(5;K]KJִ/&[{kPI+gjd1e'oUv\:(((((((((((+&С+}>.[{ݣ{i#[pz)1x]WV\goyM{"$*pfo\$z*}u;m sƾ,b/,6DP7 WnÀ09O}Ybzqծoog==]LWbx^OJ)Eno9Ss6ye{cCkv+pgWt˻o_xN78 ]tj>!ƣ̦l^\v۲#EYši5_}wygQkijUQH(((((((((((((((((((((((HLI0})Mݕ^<μź~ hZ]xnNF(l[ %…|pA$ӔS6[X˝NOnVam1#\4,Å'xag5[-mO_̺}cόIP@zjϵu[c/FF_E5,J@b.o{jzͶn5_ȭ3m {y>}w] | 'sn]-ſ;lb…z8Qr67LW,y}?| Z]oo5gP ,^ؼdtܒB"$*M}/E7[[](Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@W:/OG326(VW\.Ir8⎩w+I6&|tlЕ_at3h"wKP:ogwCbeP~\c=kj&߅tm(鼝_dn@`Jݖ< KU U]F.tnm!e+`5旾5'y[+D?\GMC Íy^,sK0XDŽS| TQE!Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@gjZޟ:eǕuHڦ>c*# `|qZ5_MKo&$۸6N8B 5kz4ih$~O 0W/ NTfO#0Y\I^s3w~?i{o$KF*[F< vMT5]>Kh(y5/ v~ֳU;pFTuy.e璷ۅtXeʩ7vZz=@@#y k"Ƒ M6[1B!Tdp $r9I}:d'Q] m`[*+a\`/$۷GP4~p<͙q3Vko5#<1wKkYK>6a `.'F[4 (Š(((((((((((:<qe,O~s rŐ*ݳŠ<^o^Ռ$vSG4R 7aYO#qV4O۝7Wkwoe%X0<[GWMwFM>Ǔj.?g e['Pa,7nSߵt~>WXLlZv7MWˌD뻒3O5QW)9Kh[Rq88ᮡ'6ju.HICa8°<*Vޟ8yƉscNRĶY 6f~OP/:#6jA]WN5߅i٧w}[]k NmΎ{!:D*BVŝO]1i:59VGfLqC]_[?Kz~'~-E5g5|دL Bӭd[GAzE$h7QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWmPԼe{+6Mkޫ@ 3]-⯴MB_^t4ydzʻsb+O|Ehb!$mEdbfd H>潊%ioN&?5*Kibk旘wnH`ޓx:Ʒnhڝ`bˑA'b"wmHO]͜+m_ɲEv󑼩H'\ qRhU][ ԉFލ3Dh^ F@4[ elIYNy|IݕW6 (ޮx921Taf=7=7u m,7EP2My ?xZE濤޵K76ı$gnϧtf๹_XmcA$x-W=z΅6_5͗ E 8}jp ]N}~-iK:uޭg-钧U/c9Q _^>{tVhb' 62Tvcw^'WO'ھը[vm\.;^kSW72ldfX-ЫT7ڻ\Y_ksXZxUd6ZP9ĪeA\F{v]Z=;/x_IPiKk/([ǂ6t-^JmW|ClC+n<ͻ]`g;sӽpZn6;wԯ/χ%h~d=RXgO' kxK߄⼼li#/[N1.ArN@"wrk~)~Y4YU0 +I ;$Wݥ9$vP6 '##לnM?>!o}Nֳ3YahFL6>g6wچ"#?%;%UT Uz;]UQH((((((((((( X{~ͧco+;qw]U yWz>"kZ`Đ0NimRľ֎,1:l HnA,Kt&)'mq5_ZgW"0VHy.͞6cW|G9ȵU}#[jy"x9 $dA d]Utnhf.r͟2;a(,qIX_< xNP su2U ]UJ\e`*FQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEmỞVg)<$nFA A*([9 #7kXuk'WD۫ Ӡ}fn./Ky[6[f2s=ttQ~~kSv*bQڧXs';p8݃[:k\iz~} HT+$)7oE8'66(uoO{ #ՁEiܞ+.oH:Ƌp6:cʐJ*w ~G|Sω=[VisO*֭yg8砯\ETET*; YTnX},{QH(((((((((((ޡhLUǑ,ŝ[tRJһZ/:KY$r] rĒ1Ug P(Rjv5֩xDMZhu;G٣9%