Přejít k obsahu

A B C D E F H I J L M N O P S T W Č

Výběr podle abecedy

EduScholarships Index - Worldwide Directory of Scholarships for Students
ACM - Digital Library - časopisy a sborníky z konferencí z oblasti počítač...
ASPI - automatizovaný systém právních informací
Albertina - Firemní monitor - údaje o registrovaných ekonomických subjektech
Anopress - Mediální a vědomostní databáze - monitor denního českého tisku a médií
Artstor Digital Library - dokumentografická databáze z oblasti umění
Beck-online - právní informační systém
Bookport - e-knihy od vydavatelství Grada, Portál a dalších, kolekce medicína, pedagogika a psychologie, business
CINAHL with Full Text - plnotextové časopisy pro ošetřovatelství
De Gruyter Journals - plnotextové časopisy od vydavatelství De Gruyter (STM + HSS kolekce)
Directory of Open Access Journal - služba podporující otevřený přístup k vědeckým a odborným časopisům, k výsledkům vědy a výzkumu
Ebsco - Academic Search Ultimate - databáze vědeckých časopisů pro akademické instituce
Ebsco - Business Source Complete - odborné články z oblast ekonomie
EduDonor Index - Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions
Emerald - Engineering Collection - plné texty časopisů od vydavatelství Emerald z oblasti techniky
Flexibooks - české e-knihy s možnosti výpůjčky
HEPSEU Database - Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries
HeinOnline - plnotextová databáze právnické literatury
IEEE Xplore (IEEE-IET) - technická literatura z oblasti elektrotechniky, elektroniky, počítačových věd, aj.
InCites - analytický nástroj pro hodnocení vědy a výzkumu
JSTOR I.-V. - digitální archiv špičkových amerických časopisů, kolekce I.-V.
JoVe Core Chemistry - videa pro online výuku
JoVe Core Molecular Biology - videa pro online výuku
Journal Citation Report - databáze uvádějící impact faktor vědeckých časopisů
Lecture Notes in Computer Science - plné texty sborníků z počítačových konferencí
MathSciNet - bibliografická databáze matematické vědecké literatury
Nature - e-časopis
Nature Materials - e-časopis
Nature Photonics - e-časopis
Nature Physics - e-časopis
Národní digitální knihovna - díla nedostupná na trhu - plné texty digitalizovaných knih, periodik a dalších dokumentů vydaných na území ČR do roku 1989
OECD iLibrary - databáze zpřístupňující socio-ekonomická statistická data
Oxford Handbooks online - Criminology and Criminal Justice - referenční literatura pro studenty
Oxford Handbooks online - Law - referenční literatura pro studenty
Oxford Handbooks online - Linguistics - referenční literatura pro studenty
Oxford Handbooks online - Philosophy - referenční literatura pro studenty
Patria Plus - aktuální zprávy z finančních trhů
PressReader - zahraniční deníky a populárně naučné časopisy
ProQuest Central - plnotextová databáze vědeckých článků
ProQuest Ebook Central - e-knihy
PubMedCentral - digitální archív časopisů z medicíny
SAE International - 10 titulů časopisů pro strojní inženýrství
SAGE - Humanities and Social Science kolekce - plné texty článků z časopisů
SCOAP repository - open access časopisy z oblasti jaderné fyziky
Science - časopis
Science Direct - plnotextové vědecké časopisy od nakladatelství Elsevier
Scopus - citační databáze
SpringerLink - plnotextové vědecké časopisy od nakladatelství Springer
Taylor & Francis e-books - e-knihy
Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library + Science & Technology Library - databáze vědeckých časopisů od vydavatele Taylor & Francis
Web of Science - citační databáze
Wiley Online Library - plné texty časopisů vydavatelství Wiley-Blackwell: STM kolekce
ČSN - sponzorovaný přístup
ČSN - online - kolekce platných i neplatných norem ČSN

Patička