Přejít k obsahu

České odborné e-knihy

České e-knihy od vydavatelství Karolinum

Nabízíme Vám přístup k vybraným titulům e-knih od vydavatelství Karolinum. Tematicky knihy odpovídají zejména zaměření Fakulty ekonomické, Fakulty filozofické a Fakulty pedagogické. Jednotlivé tituly jsou dostupné:

 • z katalogu knihovny (kompletní nabídka e-knih)
 • částečně z platformy ProQuest Ebook Central (Máte možnost stáhnout si nebo vytisknout maximálně 60 stránek z Vámi vybrané knihy na jedno přihlášení.)
 • částečně ze stránek Ebsco Ebooks (Po načtení zvolte z nabídky variantu "EBSCO eBooks".  Máte možnost stáhnout si nebo vytisknout maximálně 60 stránek z Vámi vybrané knihy na jedno přihlášení. Délka off-line výpůjčky je 14 dní. Nevíte-li si rady se stahování e-knih v rozhraní EBSCOhost, přečtěte si tento krátký manuál.)

České e-knihy na portálu eReading.cz

e-reading

Zcela zdarma můžete rovněž stahovat několik českých odborných e-knih na portálu eReading.cz. V současné době má Knihovna ZČU sjednanou multilicenci ke 14 titulům z různých odborných oblastí. E-knihy je možné si stáhnout na PC, notebook, čtečku e-knih nebo na mobilní zařízení. Podporovanými formáty jsou PDF, Kindle a ePub.

 Návod k získání přístupu naleznete v tomto manuálu.

Seznam aktuálních titulů dostupných formou Multilicence na portálu eReading.cz:

 • Bauman, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 165 s. Post; sv. 1. ISBN 80-86429-11-3.
 • Beck, Ulrich. Riziková společnost. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 431 s. Post; sv. 9. ISBN 978-80-7419-047-6.
 • Fischer, Slavomil et al. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0.
 • Frey, Petr. Marketingová komunikace. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008. 195 s. ISBN 978-80-7261-160-7.
 • Géringová, Jitka. Pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Triton, 2011. 198 s. Psyché; sv. 69. ISBN 978-80-7387-394-3.
 • Jankovský, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.
 • Keller, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 529 s. Studijní texty; sv. 32. ISBN 80-86429-52-0.
 • Nenadál, Jaroslav et al. Moderní management jakosti. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
 • Novák, Miroslav. Systémy politických stran. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 275 s. Studijní texty; sv. 11. ISBN 80-85850-22-2.
 • Průcha, Jan. Multikulturní výchova. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Triton, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7387-502-2.
 • Raboch, Jiří et al. Psychiatrie: minimum pro praxi. Vyd. 4., rozšířené. Praha: Triton, 2006. 211 s. ISBN 80-7254-746-1.
 • Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty; sv. 34. ISBN 80-86429-40-7.
 • Úlehla, Ivan. Umění pomáhat. Vyd. 3. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. Studijní texty; sv. 20. ISBN 80-86429-36-9.
 • Veber, Jaromír. Management. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0.

Patička