Přejít k obsahu

Tiskové a reprografické služby pro uživatele knihovny

Uživatel tiskne své úlohy prostřednictvím centrálního tiskového systému https://tisk.zcu.cz. Tiskárny připojené do tiskového systému jsou vybaveny terminálem s velkým barevným dotykovým displejem a do něho integrovanou čtečkou JIS karet.

Úlohy je možné vkládat těmito způsoby:

  • tiskem - na centrální síťovou tiskárnu z počítačů v prostředí Orion ve studovnách či veřejných učebnách. Je možné též tisknout na centrální síťové tiskárny vytvořené v prostředí svého počítače (tisk musí být prováděn pod identitou uživatele, kterou používá v prostředí Orion počítačové sítě ZČU).
  • přes web - vložením souboru PDF nebo souboru s obrázkem na webu služby tisk.zcu.cz
  • e-mailem - posláním souboru PDF na adresu lp@tisk.zcu.cz.

Z doručené zprávy systém zpracuje jen přílohy PDF a uloží je do tiskové fronty odesilatele. Proto musí uživatel zprávu odesílat ze své univerzitní adresy.

Uživatel pak přijde k jakékoliv tiskárně zapojené do systému, na jejím terminálu se nejprve ověří svojí identifikační JIS kartou a následně pak vybere úlohu, kterou chce tisknout. Orientaci v jeho tiskových úlohách mu usnadňují náhledy jejich titulních stránek. Tiskové úlohy (vytištěné i nevytištěné) jsou uchovány 14 dní.

Před zahájením vlastního tisku uživatel určuje plátce tisku.

  • pro zaměstnance je to některé z jeho pracovišť anebo jeho JIS karta (např. pro tisky soukromé povahy).
  • pro studenta je to jeho JIS karta, případně i pracoviště, které mu povolilo tisk na svůj účet.

Při tisku hrazeného JIS kartou je cena tisku odečtena z kreditu na účtu ISKaM. Před zahájením tisku nebo kopírování proto musí mít uživatel na účtu dostatečný zůstatek (min. 50 Kč). Vložit kredit je možné u výpůjčního pultu ve studovnách UK, na operátorských pracovištích HelpDesk a v Menze.

Informace o aktuálních cenách za tiskové a reprografické služby jsou uvedeny v ceníku.

Knihovna Bory

Volný výběr a studovny v areálu Bory: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému nebo za hotovost; možnost dobití JIS karty.

Filozofická a právnická knihovna

Volný výběr a studovna periodik v sadech Pětatřicátníků: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému.
Výpůjční protokol v sadech Pětatřicátníků: černobílý tisk a černobílé kopírování prostřednictvím centrálního tiskového systému nebo za hotovost; možnost dobití JIS karty.

Pedagogická knihovna

Volný výběr a studovna Klatovská: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému; možnost dobití JIS karty.
Studovna Veleslavínova: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému; možnost dobití JIS karty.

Knihovna zdravotnických studií

Volný výběr a studovna Sedláčkova: černobílý tisk (max. formát A4) a černobílé kopírování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému nebo za hotovost; možnost dobití JIS karty.

Ekonomická knihovna v Chebu

Volný výběr a studovna Hradební: barevný a černobílý tisk (max. formát A4), černobílé kopírování (max. formát A3) a skenování (formát A4) prostřednictvím centrálního tiskového systému; možnost dobití JIS karty.

Patička