Přejít k obsahu

Tiskové a reprografické služby pro uživatele knihovny

Knihovna Bory:

volný výběr a studovny v areálu Bory: barevný a černobílý tiskbarevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) přes SafeQ nebo za hotovost; možnost dobití JIS karty za hotovost

Filozofická a právnická knihovna:

volný výběr a studovna periodik v sadech Pětatřicátníků: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) přes SafeQ
výpůjční protokol v sadech Pětatřicátníkůčernobílý tisk a černobílé kopírování za hotovost; možnost dobití JIS karty za hotovost

Pedagogická knihovna:

volný výběr a studovna Klatovskábarevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) přes SafeQ; možnost dobití JIS karty za hotovost
studovna Veleslavínova: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) přes SafeQ; možnost dobití JIS karty za hotovost

Knihovna zdravotnických studií:

volný výběr a studovna Sedláčkova: černobílý tisk (max. formát A4) a černobílé kopírování (max. formát A3) přes SafeQ nebo za hotovost; možnost dobití JIS karty za hotovost

Ekonomická knihovna v Chebu:

volný výběr a studovna Hradební: černobílé kopírování (max. formát A3) za hotovost; černobílý tisk a skenování (max. formát A4) přes SafeQ; možnost dobití JIS karty za hotovost

Systém samoobslužného tisku a kopírování s použitím JIS karty - SafeQ:

Každý student má v systému svoje kreditní konto a částka za tisk nebo kopírování je z něj po ukončení úlohy odečtena. Je tedy nutné si před tiskem vložit na svoje konto minimální kredit, který je stanoven na 50 Kč. V případě, že na kontě není potřebná částka pro tisk nebo kopírování, úloha není zpracována. Informace o aktuálních cenách jsou uvedeny v ceníku.

Jednotlivé úlohy jsou identifikovány podle loginu uživatele v systému Orion. Úlohy je možné odeslat k tisku z některé veřejné učebny nebo studovny.

Výhod systému je několik:

  • Každý si může ovládat svoje tiskové a kopírovací úlohy sám.
  • Konto kreditu je společné pro všechna zařízení v systému. Peníze vložené do systému je možné využít na kterémkoliv zařízení UK i CIVu.
  • Tiskové úlohy jsou uchovány 7 dní, vytištěné i nevytištěné. Během té doby je možné je vytisknout, případně opakovaně vytisknout.
  • Na každém terminálu (připojeném k tiskárně) jsou viditelné všechny úlohy daného uživatele v systému. Je možné je vytisknout na kterékoliv kompatibilní tiskárně.

Vložit kredit je možné u výpůjčního pultu ve studovnách UK a na operátorských pracovištích HelpDesk.
Informaci o kreditu je možné získat buď na terminálu po přihlášení (viz níže) nebo na http://tisk.civ.zcu.cz po přihlášení orionovským loginem.
Informaci o tiskových úlohách je možné získat opět buď na terminálu po přihlášení nebo na http://tisk.civ.zcu.cz po přihlášení orionovským loginem. Zde je také možné tiskové úlohy smazat.

Používají se dva druhy terminálů:

Řada Profi s velkým dotykovým displejem a řada Lite s malým informačním displejem. První slouží k ovládání tiskáren a kopírek, druhý pouze kopírek. Terminály Profi mají v našem systému připojenou buď samostatnou tiskárnu nebo tiskárnu a kopírku (v tomto případě není možné využívat obě zařízení současně).

Každá tiskárna nebo kopírka má svůj terminál, který je připevněn v její blízkosti.
Kartu je nutné přiložit k snímači, označeném JIS.
Pokud je karta platná dojde k ověření na serveru a zobrazí se okno se třemi a v případě připojení i kopírky čtyřmi ikonami. V dolní části je zobrazeno jméno uživatele a informace o kreditu. Terminál má dotykový displej a ovládá se přímo poklepem na odpovídající ikonu. Práci je možné ukončit pomocí ikony Konec.

Přes ikonu Tisk se vytisknou všechny dosud nevytištěné úlohy (bez ohledu na to, pro kterou byly původně určeny tiskárnu).
Ikona Seznam úloh zobrazí úlohy ve frontě, po jejím stisku se zobrazí okno se seznamem úloh. Jsou zobrazeny všechny úlohy, které posílal uživatel na tisk v průběhu 7 dnů. Již vytištěné úlohy je možné tisknout opakovaně. U úlohy je zobrazen jejich status, název úlohy a předpokládaný počet stran. Pokud je seznam dlouhý, je možné v něm listovat stisknutím ikon Předchozí nebo Další.
K tisku se úloha označí poklepáním na jejím řádku v levé části. Označená úloha je zobrazena inverzně, je možné označit několik úloh najednou. Úlohy je možné z fronty smazat pomocí ikony Koš zobrazené v seznamu u každé úlohy. Úlohy jsou skutečně odstraněny až po odchodu ze seznamu a do té doby je možné jejich odstranění zrušit.
K vytištění označených úloh dojde po stisku ikony Tisk, na terminálu je zobrazována informace o průběhu tisku. Po vytištění úlohy je zobrazena informace o počtu stran a zaúčtované částce. Terminál přejde do základního stavu.

Kopírování při použití terminálu Profi:

Na terminálu je zobrazena výzva k přiložení karty. Kartu je nutné přiložit ke snímači, označeném JIS. Pokud je karta platná dojde k ověření na serveru a zobrazí se následující okno se čtyřmi ikonami. V dolní části je zobrazeno jméno uživatele s informacemi o kreditu. Terminál má dotykový displej a ovládá se přímo poklepem na odpovídající ikonu. Ikony Tisk a Seznam úloh slouží k ovládání tisku Práci je možné ukončit stisknutím ikony Konec. Ikona Kopírování odblokuje kopírku. Na displeji se zobrazuje počet provedených kopií. Ukončení kopírování je možné provést přes ikonu Konec nebo znovu přiložením JIS karty na snímač. Po ukončení kopírování je zobrazena informace o počtu kopií a zaúčtované částce. Terminál přejde do základního stavu.

Kopírování při použití terminálu Lite:

Na terminálu je zobrazena výzva k přiložení karty kartu je nutné přiložit k snímači, označeném JIS. Pokud je karta platná dojde k ověření na serveru a je odblokována kopírka. Na displeji se zobrazuje počet provedených kopií. Ukončení kopírování se provede znovupřiložením JIS karty na snímač. Po ukončení kopírování je zobrazena informace o počtu kopií a zaúčtované částce. Terminál přejde do základního stavu.

Patička