Aktuality knihovny ZČU http://knihovna.zcu.cz/ Sobotní provoz knihoven http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/PRA3.html <p style="text-align: justify;">Nestíháte nás navštívit přes týden? V sobotu 25. února bude od 11:30 do 15:00 otevřena <strong>Filozofická a právnická knihovna</strong> v sadech Pětatřicátníků 16 a od 9:00 do 13:00 <strong>Knihovna Bory</strong> v kampusu na Borech.</p> <p style="text-align: justify;">Těšíme se na Vaši návštěvu.</p> Mon, 20 Feb 2017 06:13:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/PRA3.html 2017-02-20T06:13:00Z Databáze Taylor & Francis http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/EIZ4.html <p style="text-align: justify;">Od tohoto týdne funguje vzdálený přístup do <strong>databáze Taylor &amp; Francis</strong>.</p> <p>Přístup se týká 2 rozsáhlých kolekcí:</p> <ul> <li style="text-align: justify; margin-left: 150px;"><a href="http://www.tandf.co.uk/libsite/pdf/productInfo/tfLibrary/SSH-library-leaflet.pdf" target="_blank"><strong>Social Science &amp; Humanities Library</strong></a></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 150px;"><a href="http://www.tandf.co.uk/libsite/pdf/productInfo/tfLibrary/ST-library-leaflet.pdf" target="_blank"><strong>Science &amp; Technology Library</strong></a></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Vzdálený přístup do databáze je možný odtud: <a href="http://bit.ly/2kx4kVT" target="_blank">http://bit.ly/2kx4kVT</a></p> <p style="text-align: justify;">Přístup do databáze jsme pro Vás získali díky projektu "<a href="/projekty/ProstorUceni/index.html" target="_blank">Prostor učení - Knihovnická informační platforma</a>".</p> <p style="text-align: justify;">Vaše knihovna</p> Wed, 15 Feb 2017 12:19:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/EIZ4.html 2017-02-15T12:19:00Z Sobotní provoz Filozofické a právnické knihovny http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/PRA2.html <p style="text-align: justify;">Filozofická a právnická knihovna v sadech Pětatřicátníků bude mít v letním semestru otevřeno tyto soboty: 25.2., 1.4., 22.4. od 11:30 do 15 hodin.</p> <p>Těšíme se na Vaši návštěvu.</p> Tue, 14 Feb 2017 09:04:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/PRA2.html 2017-02-14T09:04:00Z Daruj knihu http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/darujKnihu.html <p style="text-align: justify;">14. únor není jen dnem zamilovaných, ale i Mezinárodním dnem darování knihy! Pokud máte chuť anonymně darovat novou nebo přečtenou knihu, přineste nám ji do knihovny. Zprostředkujeme její předání na lůžková oddělení a LDN Městské nemocnice Plzeň a Mulačovy nemocnice v Plzni.</p> <p style="text-align: justify;">Knihy můžete darovat na všech plzeňských <a href="/oteviraci-doba/">pobočkách naší knihovny</a> <strong>ve dnech 14. - 22. února 2017</strong>. Radost udělají všechny knihy bez ohledu na žánr.</p> <p style="text-align: justify;">Děkujeme všem, kteří se zapojí.</p> <p style="text-align: justify;">Vaše knihovna</p> <p style="text-align: justify;"><img style="width: 670px;" title="darujKnihu" src="/obrazky/darujKnihu.png" alt="" /></p> Fri, 10 Feb 2017 11:16:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/darujKnihu.html 2017-02-10T11:16:00Z Nový způsob hodnocení výzkumných organizací http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/hodnoceniVedy.html <p style="text-align: justify;">Vláda schválila nový způsob hodnocení výzkumných organizací od roku 2017.</p> <p style="text-align: justify;">Nové zásady hodnocení výzkumných organizací od roku 2017, které přinesou velké změny stávajícího systému, schválila vláda na svém zasedání ve středu 8. února 2017.</p> <p style="text-align: justify;">Více na <a href="http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=799327" target="_blank">http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=799327</a></p> <p style="text-align: justify;">Vaše knihovna</p> Thu, 09 Feb 2017 08:22:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/hodnoceniVedy.html 2017-02-09T08:22:00Z Posílení wi-fi sítě v Pedagogické knihovně http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/PED1.html <p style="text-align: justify;">Od dnešního dne došlo v Pedagogické knihovně na Klatovské k posílení wi-fi sítě (včetně týmové studovny).</p> Thu, 02 Feb 2017 12:49:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/PED1.html 2017-02-02T12:49:00Z Zkušební přístup do databáze Emerald http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/EIZ3.html <p style="text-align: justify;">Do 3. března jsme pro Vás získali zkušební přístup do databáze Emerald. Emerald je vydavatelem více než 300 plnotextových časopisů publikující výzkum z celé řady oblastí!</p> <p style="text-align: justify;">Emerald publikuje v oblastech jako jsou: Business, Management &amp; Strategy; Library Studies; Information &amp; Knowledge Management zahrnující Technology Science; Social Sciences; Public Policy; Environmental Management; Marketing; HR, Learning &amp; Organizational Studies; Education; Finance, Accounting &amp; Economics; Operations, Logistics &amp; Quality; Tourism and Hospitality, Health and Social Care, ale také technické obory jako jsou Engineering zahrnující Electrical, Mechanical Engineering; Computing and Modeling a Property Management &amp; Build Environment.</p> <p>Přístup je možný z <strong><a href="http://www.emeraldinsight.com" target="_blank">www.emeraldinsight.com</a></strong>.</p> <p>Vaše knihovna</p> Wed, 01 Feb 2017 05:35:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/EIZ3.html 2017-02-01T05:35:00Z Filozofická a právnická knihovna znovu otevřena http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/PRA1.html <p style="text-align: justify;">Od pondělí 30. ledna bude opět otevřena Filozofická a právnická knihovna. Vrátili jsme se zpět do sadů Pětatřicátníků 16. Díky rekonstrukci, při které došlo ke zvýšení nosnosti podlah, jsme mohli rozšířit volný výběr knih i do 3. NP.</p> <p>Těšíme se na Vaši návštěvu <br /> Vaše knihovna</p> Wed, 25 Jan 2017 07:01:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/PRA1.html 2017-01-25T07:01:00Z Workshop „Technické vybavení prostoru učení“ http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/workshop.html <p style="text-align: justify;">Ve dnech 17. a 18. ledna uspořádala Univerzitní knihovna dvoudenní workshop „<strong>Technické vybavení prostoru učení</strong>“.</p> <p style="text-align: justify;">Akce byla jedna z prvních v rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. Workshopu se zúčastnili kooperační partneři z <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/" target="_blank">Univerzitní knihovny Technické univerzity v Chemnitz</a>, <a href="http://hsb.hszg.de/startseite-hsb.html" target="_blank">Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz</a> a ze dvou libereckých knihoven - <a href="http://www.kvkli.cz/" target="_blank">Krajské a vědecké knihovny</a> a <a href="https://knihovna.tul.cz/" target="_blank">Univerzitní knihovny Technické univerzity</a>. Knihovníci si vyměnili zkušenosti s technickým vybavením knihoven a zamysleli se nad dalšími možnostmi využití techniky do budoucna.</p> <p><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1506592142685584.1073741856.131293523548793&amp;type=3" target="_blank">Fotografie z workshopu</a> naleznete na facebooku knihovny.</p> <p style="text-align: justify;">Důležitým přínosem projektu je dále konsorciální pořízení elektronických informačních zdrojů - databází, e-knih. Už od ledna 2017 získala Univerzitní knihovna přístup ke dvěma kolekcím <a href="http://tandfonline.com/" target="_blank">databáze vědeckých časopisů Taylor &amp; Francis</a> (<em>Social Science &amp; Humanities Library</em> a <em>Science &amp; Technoloy Library</em>).</p> <p style="text-align: justify;">Knihovna může v rámci projektu opět zdarma nabídnout mezinárodní meziknihovní výpůjčky knih<strong> </strong>z německých knihoven Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek (<a href="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Search/Advanced" target="_blank">katalog</a>) a Hochschule ZIttau/Görlitz - Hochschulbibliothek (<a href="https://katalog.hszg.de/" target="_blank">katalog</a>).</p> <p style="text-align: justify;">V rámci projektu bude probíhat řada dalších aktivit - workshopy ke knihovnické problematice, stáže pracovníků, podpora Open Acces. Projekt byl zahájen v říjnu 2016 a končí koncem roku 2018. Navazuje na projekt „<a href="/projekty/Chemnitz/projekt.html">Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic</a>“, který proběhl v roce 2014.</p> <p style="text-align: justify;">Více informací k projektu můžete najít na <a href="/projekty/ProstorUceni/index.html">webové stránce projektu</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><img style="width: 670px;" title="EU_Lernraum" src="/obrazky/projekt-ProstorUceni/EU_Lernraum.png" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;"><img style="width: 670px;" title="logaProjektPartneru" src="/obrazky/projekt-ProstorUceni/logaProjektPartneru.jpg" alt="" /></p> Thu, 19 Jan 2017 11:30:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2017/workshop.html 2017-01-19T11:30:00Z Filozofická a právnická knihovna se stěhuje zpět do původních prostor http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2016/stehovaniPRA2.html <p style="text-align: justify;">Filozofická a právnická knihovna se během ledna stěhuje z Jungmannovy ul. č. 1 zpět do původních prostor v sadech Pětatřicátníků 16. <strong>Knihovna bude uzavřena do 27.1.2017.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Pokud chcete knihy vrátit v době uzavření knihovny, vracejte je prostřednictvím biblioboxů. Běžné výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do 1. 2. 2017. Knížky se statusem přes noc do 30. 1. 2017.</p> <p>Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.<br /> Vaše knihovna</p> Fri, 06 Jan 2017 06:41:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/news/2016/stehovaniPRA2.html 2017-01-06T06:41:00Z