Přejít k obsahu

OAW2017banner

Open Access Week

Open Access Week (Týden otevřeného přístupu) je mezinárodní propagační akce zaměřená na podporu open access (otevřeného přístupu) k výsledkům vědy a výzkumu. Koná se každoročně vždy v jednom z posledních říjnových týdnů. Od roku 2010 se do akce zapojuje i Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni.

Více informací k Open Access Week zde: http://www.openaccessweek.org/.

K programu Open Access Weeku 2016

Open Access Week zahájil seminář Vědec versus predátor o predátorských časopisech, konferencích a nakladatelích. Predátorské časopisy a predátorští nakladatelé představují v současnosti závažný problém ve vědeckém publikování - absencí recenzního řízení a přijímáním nekvalitních textů snižují důvěryhodnost akademické obce a akademického publikování. Za účelem generování zisku se zaštiťují podvodnými metrikami, neexistujicími identifikátory a mylně uvádějí svou indexaci v prestižních databázích. Některé články publikované v predátorských časopisech byly odeslány do RIV (včetně článků ZČU).

Druhý seminář byl zaměřený na open source redakční systém Open Journal System.

Nechyběla ani naše papírová kolegyně Doris v oranžových tričkách (barva otevřeného přístupu).

Seminář Vědec versus predátor

Správce Digitální knihovny ZČU Miroslava Pourová vám představí predátorské časopisy, konference a nakladatele a na dopoledním a odpoledním semináři vám poradí, jak se jim vyhnout.

Pokud jste seminář nestihli a problematika Vás zajímá, podívejte se na prezentaci Vědec versus predátor z přednášky a do sekce Predátorské časopisy a nakladatelství zde na webu.

Seminář Open Journal System

Správce Digitální knihovny ZČU Miroslava Pourová vám představí Open Journal System a na dopoledním a odpoledním semináři vám ukáže jeho funkcionalitu.

Pokud jste seminář nestihli a problematika Vás zajímá, podívejte se na prezentaci Open Journal System z přednášky.

Patička