Přejít k obsahu

Webinář o efektivním vyhledávání

Chcete se naučit efektivněji vyhledávat v databázích EBSCO? Přijměte pozvání na webinář, který je naplánován na 14. listopadu od 10 hodin.

Pro připojení k webináři stačí kliknout na tento odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFiMTJiYjYtMjIzNi00NTdiLTk0YTctNmMxZDZiYTU5MjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%22b05677b2-0fc6-4867-a9b9-311a7d3813c8%22%7d

Počet účastníků nijak není omezen. Webinář zabere kolem 45 minut (60 minut s dotazy).

Vaše knihovna


04.11.19
Zpět na seznam aktualit

Patička