Přejít k obsahu

Workshop „Technické vybavení prostoru učení“

Ve dnech 17. a 18. ledna uspořádala Univerzitní knihovna dvoudenní workshop „Technické vybavení prostoru učení“.

Akce byla jedna z prvních v rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. Workshopu se zúčastnili kooperační partneři z Univerzitní knihovny Technické univerzity v Chemnitz, Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz a ze dvou libereckých knihoven - Krajské a vědecké knihovny a Univerzitní knihovny Technické univerzity. Knihovníci si vyměnili zkušenosti s technickým vybavením knihoven a zamysleli se nad dalšími možnostmi využití techniky do budoucna.

Fotografie z workshopu naleznete na facebooku knihovny.

Důležitým přínosem projektu je dále konsorciální pořízení elektronických informačních zdrojů - databází, e-knih. Už od ledna 2017 získala Univerzitní knihovna přístup ke dvěma kolekcím databáze vědeckých časopisů Taylor & Francis (Social Science & Humanities Library a Science & Technoloy Library).

Knihovna může v rámci projektu opět zdarma nabídnout mezinárodní meziknihovní výpůjčky knih z německých knihoven Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek (katalog) a Hochschule ZIttau/Görlitz - Hochschulbibliothek (katalog).

V rámci projektu bude probíhat řada dalších aktivit - workshopy ke knihovnické problematice, stáže pracovníků, podpora Open Acces. Projekt byl zahájen v říjnu 2016 a končí koncem roku 2018. Navazuje na projekt „Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic“, který proběhl v roce 2014.

Více informací k projektu můžete najít na webové stránce projektu.


19.01.17
Zpět na seznam aktualit

Patička