Přejít k obsahu
Knihovna zdravotnických studií
Fond a zaměření knihovny

Knihovna zdravotnických studií byla otevřena v září 2008 a je zde umístěno více jak 19 850 svazků knih a kvalifikačních prací studentů Fakulty zdravotnických studií. Nově jsou navíc veškeré kvalifikační práce obhájené v roce 2012 a později přístupné bez omezení ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana).
Zaměření knižního fondu odpovídá oborům, které se vyučují na Fakultě zdravotnických studií. Je zde k dispozici odborná literatura k oborům Ergoterapie, Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Ochrana veřejného zdraví, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Ortotik - protetik a Zdravotnický laborant.

Vyhledávání pouze ve fondu Knihovny zdravotnických studií.  

Půjčovna a studovna
  • otevírací doba: Po-Čt: 8.00-18.00, Pá 8.00-15.00
  • telefon: 377637788
  • adresa: Sedláčkova 31, 301 00 Plzeň
  • místnost ST405
  • e-mail: pujckzs@uk.zcu.cz
  • 10 studijních míst, 6 počítačových s přístupem na internet
  • síťová tiskárna, kopírka (s možností skenování do e-mailu)

Patička