Přejít k obsahu
Filozofická a právnická knihovna
Aktuálně z Filozofické a právnické knihovny

Sobotní provoz

Filozofická a právnická knihovna bude mít v letním semestru otevřeno tyto soboty: 4.3., 1.4., 22.4. od 11:30 do 15 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přístup do informačního systému CODEXIS® ACADEMIA

Na začátku roku 2016 došlo ke změně způsobu dodávání právnického informačního systému CODEXIS® ACADEMIA, který je určen studentům Fakulty právnické. Nově již nejsou dodávána DVD média s aktualizacemi, nýbrž aktualizace probíhají automaticky na studentském portálu www.codexisacademia.cz, kde se mohou studenti právnických fakult zdarma zaregistrovat. Přístup je možný nadále i z Filozofické a právnické knihovny ZČU.

On-line kurz rychlého čtení

Filozofická a právnická knihovna nově nabízí bezplatný základní on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se (celkem 20 lekcí), který Vám může dopomoci k větší efektivitě při práci a studiu! Získejte volný čas navíc tím, že se naučíte rychlému čtení!

Přístup do kurzu je možný ze všech počítačů na Filozofické a právnické knihovně v sadech Pětatřicátníků z adresy http://knihovna.rozectise.cz/4739 . Chcete se o kurzu dozvědět více?

Fond a zaměření knihovny

Filozofická a právnická knihovna buduje knihovní fond s ohledem na studijní obory obou uvedených fakult.

Typy dokumentů:

 • Knihy jsou uloženy ve volném výběru a depozitářích. První exemplář od každého titulu (je vizuálně označen) slouží k prezenčnímu studiu, případně je možné si ho zapůjčit přes noc či víkend. Ostatní výpůjčky jsou realizovány nejčastěji na měsíc nebo semestr. Přesné informace k jednotlivým publikacím jsou dostupné v online katalogu Univerzitní knihovny.
 • Periodika - aktuální ročníky jsou k dispozici k prezenčnímu studiu ve studovně ve 2. poschodí. Starší ročníky periodik jsou uloženy v depozitáři a jsou dostupné na počkání po vyžádání ve výpůjčním protokolu.
 • Publikační činnost - knihovna shromažďuje, eviduje a uchovává plné texty publikační činnosti pracovníků obou fakult. Publikační činnost tvoří zvláštní část fondu knihovny, slouží víceméně k archivním účelům, ale fond je samozřejmě k dispozici k prezenčnímu studiu. V knihovně v sadech Pětatřicátníků je uložena publikační činnost pracovníků Právnické fakulty.
 • Kvalifikační práce - v knihovně jsou uchovávány bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty právnické. Nově jsou navíc veškeré kvalifikační práce obhájené v roce 2012 a později přístupné bez omezení ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana).
 • Diskety, CD, DVD, VHS - jsou umístěny (přestože mohou být doprovodným materiálem ke knize) ve výpůjčním protokolu a půjčovány na vyžádání.

Vyhledávání pouze ve fondu Filozofické a právnické knihovny.

Volný výběr knih a studovny

Výpůjční protokol:

 • otevírací doba: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
 • telefon: 377637744
 • adresa: sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
 • e-mail: pujcpra@uk.zcu.cz
 • přízemí
 • půjčování, vracení, rezervace
 • systém SafeQ (možnost dobití JIS karty za hotovost)
  1 tiskárna černobílá, 1 kopírka černobílá s platbou v hotovosti (mince)
  samoobslužné výpůjční zařízení selfcheck
  samoobslužná kroužková vazba

Depozitáře:

 • tituly, které nejsou k dispozici ve volném výběru nebo ve studovnách, jsou umístěny v depozitářích a lze je vyžádat u výpůjčního pultu na počkání

Volný výběr:

 • otevírací doba: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
 • telefon: 377637777
 • adresa: sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
 • e-mail: studpra@uk.zcu.cz
 • 1. poschodí - volný výběr knih
 • 17 studijních míst z toho 8 vybavených PC
 • 1 multifunkční zařízení v systému SafeQ (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3)

Volný výběr a studovna periodik:

 • otevírací doba: Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
 • telefon: 377637844
 • adresa: sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
 • e-mail: studpra@uk.zcu.cz
 • 2. poschodí
 • prezenční studium - periodika, denní tisk, sborníky oboru archeologie, Sbírky soudních rozhodnutí
 • 49 studijních míst z toho 9 vybavených PC
 • 1 multifunkční zařízení v systému SafeQ (černobílý a barevný tisk, kopírování, skenování až do formátu A3), 1 tiskárna černobílá

Týmová studovna:

 • 1. poschodí, 2. poschodí
 • slouží především jako seminární místnost pro max. 10členou skupinu
 • v každé 10 studijních míst a 1 PC

Klubovna:

 • přízemí
 • 15 míst
 • místo pro relaxaci, občerstvení, případně studentské akce (po dohodě s knihovnou)

Patička