Přejít k obsahu

Web of Science

Krátký popis: citační databáze
Producent: The Thomson Corporation
Poskytovatel: null
URL: http://isiknowledge.com
Vzdálený přístup: http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DWOS&ShibFederation=CzechFederation&DestApp=WOS
Návod: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_cz.pdf
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2018 - 31.12.2022
Práva: vzdálený přístup autentizace
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Licenční smlouva: https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/64/clarivate-sla.pdf
Popis: Databáze Web of Science nabízí citovanost vědeckých článků a pravidelně aktualizované bibliografické údaje o článcích z více jak 8.000 předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy s retrospektivou od r.1945.Citační databáze je rozdělena do 3 částí: přírodní vědy, společenské vědy a humanitní vědy.

Patička