Přejít k obsahu

Ebsco - Academic Search Complete

Krátký popis: plnotextová databáze vědeckých článků
Producent: Ebsco Publishing
Poskytovatel: Ebsco Publishing
URL: http://search.ebscohost.com
Vzdálený přístup: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s7221464
Návod: http://193.84.33.165/eiz/tutorials/databaze/EIFL.doc
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2004 - 31.12.2017
Práva: vzdálený přístup autentizace
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Velká světová databáze zahrnující více než 5000 titulů odborných časopisů v plném textu a řadu bibliografických a abstraktových bází. \r\nV rámci licence je umožněn přístup do dvou nejdůležitějších databází -
Popis: 1

Patička