Přejít k obsahu

EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Krátký popis: elektronická knihovna časopisů
Producent: null
Poskytovatel: null
URL: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ZCUP&colors=7&lang=en
Zpřístupnění: Internet
Licence: volně dostupné
Platnost: null - null
Práva: volně přístupné
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Služba umožòující rychlý a strukturovaný přístup k elektronickým vědeckým časopisům.
Popis:

Patička