Přejít k obsahu

ProQuest STM + Hospital Collection

Krátký popis: plnotextová databáze vědeckých článků
Producent: ProQuest
Poskytovatel: AiP Praha
URL: https://search.proquest.com
Vzdálený přístup: https://shibboleth-sp.prod.proquest.com/Shibboleth.sso/DS?SAMLDS=1&target=https%3A%2F%2Fshibboleth-sp.prod.proquest.com%2FONE_SEARCH&entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth
Zpřístupnění: Internet
Licence: samostatná licence
Platnost: 01.01.2013 - 31.12.2019
Práva: vzdálený přístup autentizace
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Licenční podmínky: https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/86/albertina-i-sla.pdf
Popis:

Patička