Přejít k obsahu

Science Direct

Krátký popis: plnotextové vědecké časopisy od nakladatelství Elsevier
Producent: Elsevier
Poskytovatel: Suweco
URL: http://www.sciencedirect.com
Vzdálený přístup: http://auth.elsevier.com/ShibAuth/institutionLogin?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&appReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2009 - 31.12.2017
Práva: rozsah IP adres
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Přístup ze všech počítačů na ZČU.
Popis: Služba Science Direct zpřístupňuje elektronické vědecké časopisy z nakladatelství Elsevier. \r\nV rámci licence má ZČU přístup ke 150 titulům plnotextových časopisů, u ostatních titulů je dostupný abstrakt.

Patička