Přejít k obsahu

Science Direct

Krátký popis: plnotextové vědecké časopisy od nakladatelství Elsevier
Producent: Elsevier
Poskytovatel: Elsevier
URL: http://www.sciencedirect.com
Vzdálený přístup: https://auth.elsevier.com/ShibAuth/institutionLogin?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&appReturnURL=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fuser%2Frouter%2Fshib%3FtargetURL%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2F
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2018 - 31.12.2020
Práva: rozsah IP adres
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Přístup ze všech počítačů na ZČU.
Popis:

Patička