Přejít k obsahu

HRAF - Human Relations Area Files

Krátký popis: plnotextová databáze
Producent: Yale University
Poskytovatel: Yale University
URL: http://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/
Vzdálený přístup: http://ehrafe.zcu.cz
Zpřístupnění: Internet
Licence: samostatná licence
Platnost: 1.1.2013 - 31.12.2018
Práva: rozsah IP adres
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka:
Popis:

Patička