Přejít k obsahu

SAGE - Humanities and Social Science kolekce

Krátký popis: plné texty článků z časopisů
Producent: SAGE Publishing
Poskytovatel: AiP Praha
URL: http://online.sagepub.com
Vzdálený přístup: https://shibboleth.highwire.org/session/init?entityID=https://shib.zcu.cz/idp/shibboleth&hw-shib-return-uri=http%3A%2F%2Fonline.sagepub.com%2F&subcode=sagepub&env=prod
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2014 - 31.12.2018
Práva: rozsah IP adres
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Licenční podmínky: https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/86/albertina-i-sla.pdf
Popis:

Patička