Přejít k obsahu

Europeana

Krátký popis: multimediální knihovna materiálů týkající se EU
Producent: null
Poskytovatel: null
URL: http://www.europeana.eu/portal/
Zpřístupnění: Internet
Licence: volně dostupné
Platnost: null - null
Práva: volně přístupné
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: V Europeaně lze nalézt ve více než 14.6 milionů položek. Tyto objekty zahrnují:\r\n\r\n * Obrazy - malby, kresby, mapy, fotografie a obrázky muzejních předmětů\r\n * Texty - knihy, noviny, dopisy, deníky a archiválie\r\n * Zvukové materiály - hudba a mluvené slovo z válečků, pásků, desek a záznamů rozhlasového vysílání\r\n * Videa - filmy, filmové týdeníky a záznamy televizního vysílání....\r\n
Popis:

Patička