Přejít k obsahu

SpringerLink

Krátký popis: plnotextové vědecké časopisy od nakladatelství Springer
Producent: Springer
Poskytovatel: Suweco
URL: http://www.springerlink.com
Vzdálený přístup: https://fsso.springer.com/federation/init?entityId=https://shib.zcu.cz/idp/shibboleth&returnUrl=http://link.springer.com/
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2018 - 31.12.2022
Práva: vzdálený přístup autentizace
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Služba Link zpřístupòuje elektronické vědecké časopisy z nakladatelství Springer. V rámci licence je zajištěn přístup k plným textům více než 1000 časopisů.\r\n
Popis:

Patička