Přejít k obsahu

JSTOR I.-V.

Krátký popis: digitální archiv špičkových amerických časopisů, kolekce I.-V.
Producent: JSTOR
Poskytovatel: null
URL: http://www.jstor.org
Vzdálený přístup: https://shibboleth2sp.jstor.org/Shibboleth.sso/Login?entityID=https%3A%2f%2fshib.zcu.cz%2fidp%2fshibboleth&target=https%3A%2F%2Fshibboleth2sp.jstor.org%2Fshib%3Fdest%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jstor.org%252Fshibboleth
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2014 - 31.12.2022
Práva: vzdálený přístup autentizace
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Licenční smlouva: https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/68/jstor-sla.pdf
Popis:

Patička