Přejít k obsahu

Journal Citation Report

Krátký popis: databáze uvádějící impact faktor vědeckých časopisů
Producent: The Thomson Corporation
Poskytovatel: null
URL: http://www.isiknowledge.com/JCR
Vzdálený přístup: http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth
Návod: http://www.youtube.com/watch?v=UB-DEn19lrk&feature=youtu.be
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2018 - 31.12.2022
Práva: rozsah IP adres
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka:
Popis: Databáze JCR je základním zdrojem pro stanovení "kvality" vědeckých časopisù - uvádí impact factor časopisù.

Patička