Přejít k obsahu

Oborová brána Knihovnictví a informaèní vìda (KIV)

Krátký popis: informační zdroje pro knihovníky a informační pracovníky
Producent: null
Poskytovatel: NK Praha
URL: http://kiv.jib.cz
Zpřístupnění: Internet
Licence: volně dostupné
Platnost: null - null
Práva: volně přístupné
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka:
Popis:

Patička