Přejít k obsahu

OECD iLibrary

Krátký popis: databáze zpřístupòující socio-ekonomická statistická data
Producent: OECD
Poskytovatel: AiP Praha
URL: http://www.oecdilibrary.org
Vzdálený přístup: http://oecd.zcu.cz
Návod: http://www.sourceoecd.org/upload/newso_quickrefguide2007.pdf
Zpřístupnění: Internet
Licence: konsorciální licence
Platnost: 01.01.2018 - 31.12.2022
Práva: rozsah IP adres
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Licenční podmínky: https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/86/albertina-i-sla.pdf
Popis: SourceOECD je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která zpřístupòuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání.

Patička