Přejít k obsahu

Česká národní bibliografie

Krátký popis: české knihy, periodika, články, dizertace
Producent: Národní knihovna ČR
Poskytovatel: null
URL: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=cnb
Zpřístupnění: Internet
Licence: volně dostupné
Platnost: null - null
Práva: volně přístupné
Zpřístupnění na VŠ: celá ZČU
Pracoviště:
Kontaktní osoba:
Poznámka: Èeská národní bibliografie nabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací o českém písemnictví. Je primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydávané na území ÈR.
Popis:

Patička