Přejít k obsahu

Elektronické informační zdroje na ZČU

Pro studenty, akademické a vědecké pracovníky ZČU jsou k dispozici odborné elektronické informační zdroje (EIZ). Přístup k licencovaným zdrojům je umožněn ze všech počítačů na ZČU a k většině z nich je umožněn i vzdálený přístup uživatelů (s Orion kontem) po autentizaci prostřednictvím technologie Shibboleth. Podrobnější informace o přístupu naleznete v popisu jednotlivých databází.

Vstupem do cílového e-zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ):

symbol-minus Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ)

Oprávněný uživatel se zavazuje, že při využívání licencovaných EIZ bude bez výjimky dodržovat tato pravidla:

 • EIZ bude využívat výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké, a pro vlastní osobní potřebu;
 • nebude systematicky (zejména automaticky/roboticky) nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména nebude stahovat, kopírovat či tisknout celá čísla elektronických časopisů nebo texty celých kapitol, tím méně celých elektronických knih, ani nebude vytvářet vlastní kopie databází;
 • zpřístupněné EIZ či jejich části nebude zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet jakékoliv odvozeniny;
 • ve zpřístupněných EIZ nebude odstraňovat, zakrývat nebo upravovat poznámky o autorských právech nebo jiná oznámení v těchto EIZ obsažená nebo zobrazená;
 • nebude získané texty či data předávat (přímo či nepřímo) dalším osobám k jakékoliv další distribuci; to znamená: nebude je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu;
 • bude dodržovat veškerá další pravidla a podmínky užívání, které se vztahují ke konkrétnímu zdroji a které jsou uvedeny v příslušné licenční smlouvě publikované na www.czechelib.cz;
 • nepředá své autorizační údaje určené pro vzdálený přístup k EIZ k užívání další osobě a bude tyto údaje chránit před zneužitím.

Oprávněný uživatel bere na vědomí, že všechna práva k EIZ zůstávají poskytovateli licence a jeho případným dodavatelům, a že neoprávněné šíření zpřístupněných dokumentů či jejich částí může poskytovatele licence a jeho dodavatele významně poškodit.

Při využívání EIZ je nutné rovněž respektovat zásady, které vyplývají ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění a z autorsko-právní úpravy země vydavatele či poskytovatele EIZ.

Porušení uvedených pravidel zakládá právo instituce jednat dle článku 4 (body 4 a 5) Knihovního řádu.

Podmínky pro využívání EIZ v rámci projektu CzechELib jsou dále vymezeny v konkrétních licenčních smlouvách, které jsou dostupné na https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy.

Databáze:

E-časopisy:

Poznámka: Od roku 2019 je ukončen přístup k e-časopisům HSS kolekce Cambridge Journals Online a Oxford Journals, ale přístup k plným textům z ročníků 2010-2018 nadále trvá (Cambridge Journals Online - kolekce HSS (e-only) / Oxford Journals - kolekce HSS (e-only)).


Hledej v SUMMON – informační zdroje ZČU z jednoho místa
(e-časopisy, e-knihy, kvalifikační práce, tištěné knihy a časopisy)

CEL-badge_CZ-plny

 • ProQuest STM Package - přístup je realizován z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0232) spolufinancovaný z OP VaVpI
 • Ebsco - Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI
 • Ebsco eBooks - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. (seznam dostupných titulů, manuál ke stahování e-knih v rozhraní EBSCOhost)
 • Wiley Online Library (STM Collection) - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. (seznam dostupných titulů)
 • Nursing @Ovid - přístup je realizován z projektu MEDINFO (CZ.1.05/3.2.00/12.0225) spolufinancovaný z OP VaVpI. Na webových stránkách MEDINFO, v sekci pro uživatele, naleznete odkazy na pomůcky a tutoriály pro vyhledávání k jednotlivých EIZ.
 • IEEE Xplore, ACM Digital Library - přístup je realizován z projektu INFO4TECH - Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (CZ.1.05/3.2.00/12.0226 spolufinancovaný z OP VaVpI

Patička