Přejít k obsahu

Elektronické informační zdroje na ZČU

Pro studenty, akademické a vědecké pracovníky ZČU jsou k dispozici odborné elektronické informační zdroje (EIZ). Jedná se především o komerční informační zdroje, ke kterým má ZČU díky významné podpoře z programů MŠMT zakoupenou licenci.

Podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému EIZ pro celou ZČU!!!

Přístup k licencovaným zdrojům je umožněn ze všech počítačů na ZČU a k řadě z nich je umožněn i vzdálený přístup prostřednictvím Shibbolethu po autentizaci uživatele. Podrobnější informace o přístupu naleznete v popisu jednotlivých databází.

Databáze:

E-časopisy:

Informace o financování některých databází:

  • ProQuest STM Package - přístup je realizován z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0232) spolufinancovaný z OP VaVpI
  • Ebsco - Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI
  • Ebsco eBooks - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. (seznam dostupných titulů, manuál ke stahování e-knih v rozhraní EBSCOhost)
  • Wiley Online Library (STM Collection) - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. (seznam dostupných titulů)
  • Nursing @Ovid - přístup je realizován z projektu MEDINFO (CZ.1.05/3.2.00/12.0225) spolufinancovaný z OP VaVpI. Na webových stránkách MEDINFO, v sekci pro uživatele, naleznete odkazy na pomůcky a tutoriály pro vyhledávání k jednotlivých EIZ.
  • IEEE Xplore, ACM Digital Library - přístup je realizován z projektu INFO4TECH - Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (CZ.1.05/3.2.00/12.0226 spolufinancovaný z OP VaVpI

Patička